www.archive-dk-2012.com » DK » A » APERTFORENING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Forside - www.apertforening.dk
  Descriptive info: .. Forside.. Kort om foreningen.. Formalia og kontakt.. Arrangementer.. Nyhedsbrev.. Vore egne tanker.. Gæstebog.. Fotoalbum.. Velkommen til vores hjemmeside!.. Her kan du finde nyttig info om Danmarks Apertforening.. Del siden på Facebook..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forside - www.apertforening.dk
  Original link path: /19315044
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kort om foreningen - www.apertforening.dk
  Descriptive info: Apert syndrom er fællesnævneren i Danmarks Apertforening.. Alle medlemmer har enten diagnosen selv eller har pårørende med diagnosen.. Vi er langt fra én af de store foreninger - nok snarere én af de mindste.. Men sammenholdet er bestemt ikke mindre af den grund.. Apert syndrom er en medfødt sygdom, som manifestere sig på mange måder.. Det, som grundlæggende karakteriserer sygdommen, er sammenvoksninger.. Alle med syndromet har således sammenvoksede tæer, misdannede led med begrænset bevægelighed, misdannet ansigt/kranium m.. v.. Graden og kompleksiteten af sammenvoksningerne varierer en smule fra individ til individ.. Men helhedsindtrykket er - for udenforstående - ret ensartet.. Praktisk talt alle har  ...   vi (mindst) 1 gang hen over en weekend.. Denne samling har et primært et fagligt indhold, men den sociale dimension og netværksdannelsen mellem foreningens medlemmer er også meget vigtig for os.. Vores unge og voksne diagnosebærere afholder herudover 2 arrangementer uden familierne, og endelig holder vores småbørnsgruppe et selvstændigt årligt arrangement.. Ofte har disse arrangementer en højere vægt på erfaringsudveksling og netværksdannelse end det store årlige fællesarrangement.. I 2007 afholdt vi en "sommerkoloni" sammen med vores søsterorganisation fra Sverige.. Det blev en stor succes og vi fik etableret varige kontakter på tværs af landene.. Vi håber, der bliver lejlighed til at gentage succesen snart..

  Original link path: /19315050
  Open archive
 •  

 • Title: Formalia og kontakt - www.apertforening.dk
  Descriptive info: Bestyrelse.. Pernille Mørk Petersen (formand).. Lene Bertelsen (kasserer).. Mette Grønning.. Ilse Dam Larsen.. Lars Odd Petersen (sekretær).. Søren Lildal (tilknyttet bestyrelsen med henblik på varetagelse af foreningens udadvendte aktiviteter).. Kontakt til foreningen.. Kongensgade 36.. Aabenraa.. Tlf.. 22163060.. Dunbirken 1.. 4000 Roskilde.. 46383814.. Søren Lildal.. Dronningeengen 17.. 2950 Vedbæk.. 45890300.. Vedtægter.. for.. Danmarks Apertforening.. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 14.. 09.. 1991.. Ændret:.. 14.. 03.. 1992,.. 27.. 1993,.. 12.. 1994,.. 13.. 1999.. § 1.. Foreningens navn er DANMARKS APERTFORENING, og den har ved sin stiftelse hjemsted i København.. §2.. Foreningens formål er at arbejde til fordel for personer med Apert syndron, bl.. ved:.. at udbrede kendskabet til Apert syndrom til gavn for foreningens primære medlemmer – jævnfør §3,.. at skabe og udvikle kontakter mellem familier og personer med Apert syndron,.. at udøve rådgivende og informerende virksomhed overfor de primære medlemmer og deres familier,.. at virke i de primære medlemmers interesse overfor myndigheder og institutioner,.. at støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til Apert syndrom og.. at opretholde og udvikle kontakten med tilsvarende udenlandske foreninger.. §3.. Det tilkommer enhver, som lider af Apert syndrom, eller som er forældre, værger eller søskende til en sådan, at blive primært medlem af foreningen.. Det tilkommer endvidere læger, institutioner og privatpersoner med interesse for Apert-patienternes medicinske og sociale problemer, at blive støttemedlemmer og deltage i foreningens aktiviteter.. §4.. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.. §5.. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af  ...   generalforsamlingen.. Valg af bestyrelse.. Valg af suppleant til bestyrelsen.. Valg af revisor.. Eventuelt.. §7.. Foreningens ledelse forestås af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer.. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur hvert andet år.. Genvalg kan finde sted.. Ved første ordinære generalforsamling vælges to medlemmer til bestyrelsen for to år samt et medlem for ét år.. Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år en suppleant til.. bestyrelsen for ét år ad gangen.. Bestyrelsen fastlægger regler for indtræden af suppleant.. Støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.. Bestyrelsen konstituerer sig selv for ét år ad gangen med formand, kasserer og sekretær.. Foreningens løbende forretninger varetages af bestyrelsen.. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.. Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle bestyrelsesmøder.. Referat forelægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.. §8.. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).. §9.. Foreningens regnskab følger kalenderåret.. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.. §10.. Foreningens opløsning eller ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der skal samtidig anføres begrundelse for forslaget.. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler efter generalforsamlings bestemmelse en dansk forening med et beslægtet formål.. Eller der oprettes et legat til gavn for mennesker med Apert syndrom og/eller til medicinsk forskning..

  Original link path: /19315047
  Open archive

 • Title: Arrangementer - www.apertforening.dk
  Descriptive info: Arrangementer - kommende og tidligere.. Kommende.. Sommerlejr 2012.. Hvor: Hejlsminde Badehotel.. Hvem: Ungdommerne.. Emne: Socialt samvær m.. m.. Tilmelding senest d.. 1.. maj til.. Pernille M.. Petersen.. eller.. Tidligere.. Sommer 2010:.. Sted:.. Emne: Ungetur.. Gæster.. Forår 2010.. Sted: Gerlev Idrætshøjskole.. Emne: Vedligeholdelse af den apertramte krop.. Gæster Sara Pettersson (Svensk fysioterapeut).. Efterår 2009.. Sted: Bolderslev, Sønderjylland.. Emne: Handicapidentitet.. Gæster: Jakob Nossell.. Sommer 2009:.. Emne:.. Gæster:.. Forår 2009.. Sted: Brandbjerg Højskole.. Emne: Sunde kostvaner - i praksis.. Gæster: Vickie Sønderby, Ernærings- og Husholdningsøkonom.. Efterår 2008.. Sted: Skærbæk (Sydvestjylland).. Emne: VISO - en professionel rådgivning til dig.. Gæster: Elisabeth Nørgård Andreasen.. Birteh Larsen.. Sommer 2008.. Forår 2008.. Sted:.. Emne:.. Efterår 2007.. Sted: Haslev.. Gæster: Gunvor Bording (CSH).. Hanne Hove, Center for sjældne diagn.. (RH).. Sven Kreiborg, Center for sjældne diagn.. (RH).. Sommer 2007.. Sted: Dan Hostel (København).. Emne: Unge weekend.. Gæster: Medlemmer fra den svenske apertforening.. Forår 2007.. Sted: Lundsgård (Fåborg).. Emne: Strukturreformens betydning.. Gæster:.. Efterår 2006.. Sted: Treldenæs (Vejle).. Sommer 2006.. Sted: Danland Hjemmet (??).. Forår 2006.. Emne: Styling/make-up i Fåborg og hjemmeside.. Gæster: Vladimir Propopenko og Lars Ege, Center for Små Handicapgrupper (CSH).. Efterår 2005.. Sted: Hammel.. Emne: Unge-projektet.. Gæster: Vibeke Lubanski (CSH).. Sommer 2005.. Sted: Ebeltoft.. Gæster: Ingen.. Forår 2005.. Sted: Stenagergård (Sydsjælland).. Emne: Hvad skal børn træne og hvorfor?.. Motoriske funktionsnedsættelser ved Apert.. Det Neuropsykologiske forskningsprojekt.. Gæster: Sara Petterson (Sverige).. Inga Stenalt, Center for sjældne diagn.. Elisabeth Müller, Psykolog.. Lise Borgwardt, Radiolog.. Efterår 2004.. Gæster: Lone Barsøe.. Sommer 2004.. Sted: Hejlsminde.. Forår 2004.. Sted: Søhøjlandet (Gjern).. Emne: Livet efter skolen og  ...   og foreningens strategi.. Efterår 2000.. Emne: Kraniofaciale Team ved Rigshospitalet - ny struktur og arbejdsform.. Gæster: Liselotte Skov, Pernille Leicht og Bodil Teide, Center for Sjældne Sygdomme ved Rigshospitalet.. Forår 2000.. Sted: Søhøjland (Gjern).. Emne: Om det at være anderledes.. Gæster: Ragnhild Andersen og Helle Lindegaard, Center for små handicapgrupper.. Efterår 1999.. Sted: Treldenæs.. Emne: Handicapidræt.. Gæster: Erik Kristensen.. Forår 1999.. Emne: Behandlingsmetoder mm.. - fokus på det kraniofaciale og tandregulering.. Gæster: John Østergaard og Leif Christensen fra Århus Universitetshospital.. Efterår 1998.. Sted: Hjørring.. Emne: Fødder.. Gæster: Danilo Zdravkovic.. Forår 1998.. Emne: 3D billedbehandling og modellering.. Internet og mulighederne for foreningens medlemmer.. Loven om social service.. Centralisering af behandling.. Gæster: Sven Kreiborg, Tandlægeskolen i København.. Efterår 1997.. Sted: Kajestenshuset ved Kalundborg.. Emne: Hænder.. Gæster: Per Barfred, Odense Universitetshospital.. Forår 1997.. Sted: Søhøjlandet (Gjern).. Emne: Nye perspektiver i den kraniofaciale behandling.. Efterår 1996.. Sted:Rønbjerg (Løgstør).. Forår 1996.. Sted: Vingsted (Vejle).. Emne: Fællesforening for kroniofaciale diagnoser?.. Gæster: En familie med crouzon syndrom.. Efterår 1995.. Emne: Søskende til apert.. Forår 1995.. Sted: Kajestenshuset i Kalundborg.. Efterår 1994.. Sted: Bjerge Strand ved Kalundborg.. Forår 1994:.. Emne: Seneste forskningsresultater og deres betydning for behandlingen.. af apert syndrom.. Danilo Zdrakovic, Aalborg Universitetshospital.. Efterår 1993.. Sted: Lalandia (Lolland).. Forår 1993.. Sted: Pindstrup (Århus).. Emne: Bedsteforældre.. Gæster: Karsten Torst Petersen, Solbakken ved Århus.. John Østergaard, Århus Kommunehospital.. Efterår 1992.. Gæster: Sven Kreiborg, Tandlægeskolen i København.. Michael Cohen, Halifax.. Karsten Torst Petersen.. Forår 1992.. Forår 1991.. Sted: Søllerødlejren, Sjællands Odde.. Emne: Foreningens virke og etablering.. Efterår 1991.. Emne: Foreningens første møde.. Gæster:Ingen..

  Original link path: /19315048
  Open archive

 • Title: Nyhedsbrev - www.apertforening.dk
  Original link path: /19315053
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vore egne tanker - www.apertforening.dk
  Descriptive info: Vore egne tanker og historier.. At leve med et handicap - Pernille.. Som skuespiller kan man jo tage masken af, når man går hjem fra jobbet.. Men hvad vi du sige til at spille Quasimodo hele året rundt?.. Tager man masken af som skuespiller, er men jo "normal".. Mit problem er, at jeg ikke kan tage masken af.. Men det gør, som sådan, heller ikke noget, hvis bare omverdenen så ville respektere og acceptere mig, som jeg er.. For mig er min situation "normal".. Mig bekendt er der ikke nogen opskrift på, hvad der er normalt.. Men der er mange forklaringer på det - mere eller mindre dårlige.. Min egen erfaring og opskrift på det er, at jeg først og fremmest har skullet lære at acceptere mig selv og mit handicap.. Først da kunne mine omgivelser og medmennesker acceptere mig.. Kommer jeg ind i en forsamling, og jeg ikke ønsker, at de skal se mig, så serde mig heller ikke.. Dermed mener jeg, at omgivelserne "ser" mig med mine øjne, og jeg dem med deres øjne.. Jeg kunne aldrig finde på at henvende mig til én, der har en afvisende holdning overfor mig.. Kunne du?.. For mig er det altid været irriterende, når der bliver taget hensyn til mit handicap, når det ikke er nødvendigt.. Det er som at blive behandlet som et råddent æg.. Ind i mellem er det da meget rart, især når det er ting, jeg ikke gider.. Men når det er noget jeg gerne vil, og så må kæmpe for det, ken jeg godt være det foruden.. Så ved at blive respekteret og accepteret mener jeg, at der skal stilles de samme krav og kræves de samme pligter af os handicappede, som af alle andre.. Bliver der ikke det, bliver vi til noget "specielt".. Jeg vil også gerne være speciel, men på en anden måde, Som højdespringer eller supermodel, men det kan jeg jo ikke opnå med mit handicap.. En af de første gange jeg følte, at jeg blev accepteret som et "normalt" menneske, gv jeg mig til at stortude og stak af ind på mit værelse.. Da jeg fik forklaret, at vekommende "stjal" af æblekagen på min tallerken, fordi han ikke "så" mit handicap, fandt jeg ud af, at han ikke ville gøre mig ked af det, men at han accepterede mig, som jeg er.. Men en ting som kræves, og som jeg endnu af og til glemmer, er, at jeg også selv skal tage initiativ, tage mit ansvar for mig selv og tage mine omgivelser alvorligt.. Nu, hvor jeg er begyndt at acceptere mit udseende og handicap, kan jeg også grine af mine mange "handis", spørge om hjælp til det jeg ikke kan i stedet for at lade stå til, og dagligdagen er blevet lettere og sjovere.. Det er først og fremmest blevet lettere at omgås andre, at skabe kontakt i sociale situationer, hvor jeg før trak mig tilbage og blev ked af det.. Det er blevet nemmere for mig, at gå alene ind i en forsamling uden at være bekymret for, hvad der sker.. Livet er ikke det værste vi har - heller ikke som handicappet.. Men hjælp os til at have samme krav og pligter, som andre har.. Så kan jeg godt være lidt længere tid om det, men det er jo mit problem og ikke dit.. 17.. 06.. 2007 Pernille Mørk Petersen.. Anderledes og alligevel normal - Nanna.. »Hvad så Malle, kommer du?«.. 20-årige Nanna Lildal slår smæld med tungen.. Hun tripper lidt foran folden, før hun går derind - rundt om mudderet, og over til sin brune hest, Malle.. Hun binder trækketorvet fast til grimen, og trækker ham med sig over mod stalden.. Nanna er glad for heste, men hun ligner ikke helt de andre piger på rideskolen.. Hendes fingre mangler et led og er skilt ad efter at være sammenvokset ved fødslen, tæerne hænger stadig sammen.. Mellemansigtet og panden er løftet frem ved nogle af de mere end 50 operationer, hun har været igennem, for at rette op på Apert - en medfødt kromosomfejl.. Malle er tilsyneladende ligeglad med, at Nanna Lildal ikke ser ud som de fleste.. Han overtager styringen og trækker hende det sidste stykke hen mod stalden.. Hun griner og giver den store hest et klap på maven, så hilser hun på en af de ansatte på rideskolen og får et ’Hej Nanna,’ og et smil igen.. Hun bruger en stor del af sin tid sammen med Malle.. Her føler hun sig hjemme.. Det er anderledes, når hun går en tur i byen alene, med nogle veninder eller med sin mor.. »Hvis der står et par tøser og snakker, og de vender sig om, så kan jeg godt se, at de siger: ’Se hende, hun ser mærkelig ud!’ Selvfølgelig kunne jeg godt gå hen og sige noget, men jeg har efterhånden vænnet mig til det.. Hvad skulle jeg også sige til dem?«.. Men når det sker, får Nanna Lildal lyst til at vise, at hun er meget mere end sit udseende.. »Jeg kan godt lide at komme ud og vise, hvad jeg kan.. Når folk opdager, at der er noget, jeg kan, som de ikke troede, så tænker de ’hold da op!’.. «.. Som nu ridning for eksempel.. Hjemme på værelset i  ...   de øvrige fingre skulle ”vente” til Mette var så gammel, at hun selv kunne tage stilling til, at der måske skulle laves mere på hænderne.. De mange år, der er gået siden, har for længst overhalet denne indstilling, hvor man i dag opererer meget hurtigt og med et godt resultat, mens barnet er ganske lille.. Før børnehaveklassen amputerede lægerne knap halvanden tå på hver fod for at give fødderne en blot nogenlunde rigtig facon.. Alle 6 (seks!) tæer på hver fod var også sammenvoksede.. Da Mette var ca.. 12 år kom vi via en særdeles kompetent neurokirurg i Aalborg i forbindelse med Århus Kommunehospital, hvor man nu - i modsætning til da Mette var helt lille – kunne udføre de meget store.. indgreb i kraniet, mellemansigtet og kæben.. I første omgang blev Mette blot undersøgt i Århus.. Vi var som forældre i vildrede med, hvad vi eventuelt skulle – eller ikke skulle.. Vi forsøgte - uden held – gennem Sundhedsstyrelsen at få en forklaring/udredning på, hvad der var ved at foregå her i Danmark på henholdsvis Rigshospitalet og i Århus.. Mette havde løbende fra hun var lille og op gennem årene været til undersøgelse og behandling på Århus Tandlægehøjskole.. Her gik man i gang med at lave en helt nødvendig og ganske omfattende tandretning.. Denne tandretning varede i mange år.. Vi kørte over 100 gange turen fra Brovst i Nordjylland til Århus og retur - primært med tandretningen for øje, men også senere i forbindelse med undersøgelse og indlæggelser, da det drejede sig om de store indgreb i ansigtet.. Mette og vi som forældre har al mulig grund til at være stolte over resultatet af den komplicerede tandretning, idet hun fik et aldeles flot og imponerende tandsæt, der slet ikke tåler sammenligning med tandsættet, hun var udstyret med fra naturens hånd.. Mette var knap 15 år og gik i ottende klasse.. Vi følte os som forældre sammen med Mette overbeviste om, at de omtalte store indgreb kunne laves i Aarhus – selv om der stadig ikke var tale om nogen form for afklaring eller koordinering på landsplan.. Følgelig blev disse store indgreb i kranium, mellemansigt og overkæbe foretaget.. Der var tale om to indgreb med ca.. 3 års mellemrum.. Det var hårdt, men særdeles perfekt udført og medførte selvsagt ganske store forandringer i ansigtet: Familie, venner, klassekammerater havde været vante til at se Mette med de deformiteter i ansigtet, hun nu en gang var født med.. Nu skulle vi alle til at vænne os til at ”se en anden Mette”.. Kort fortalt har Mettes kirurgiske forløb i alt omfattet 28 indgreb i fingre, tæer, kranium og ansigtet,´ørerne, et øje, og et knæ.. Mette og vi som forældre har ikke - på trods af alt - haft grund til at tænke, at noget skulle have være gjort anderledes eller måske udeladt.. Der har efter hvert indgreb og efter den lange proces med retning af tænder hver eneste gang været tale om forbedring af Mettes muligheder rent fysisk, men absolut også på det mentale plan.. Det er jo i ganske høj grad med til at forbedre livskvaliteten.. Skoleforløbet har på grund af de mange og ofte lange indlæggelser med påfølgende rekonvalescenstid været noget broget.. Mette har været i folkeskolen til og med 10.. klasse, men er klar over, at hun mangler en del rent bogligt, som hun nu i en moden alder forsøger at indhente en del af.. Efter folkeskolen prøvede hun uden succes et halvt år på teknisk skole inden for ”det kulinariske område”.. Efter nogen tid fandt vi selv i familien mulighed for et job i en børnehave.. Ved hjælp af kommunens beskæftigelseskonsulent blev Mette ansat i arbejdsprøvning, da hun var 18 år.. Ca.. 20 år gammel kunne så hun ansættes i et fast job som pædagogmedhjælper i børnehaven.. Ansættelsen er sket i et skånejob på 25 timer/uge.. Foruden mellemste førtidspension tjener hun i stillingen ”sine egne penge”.. At tjene sine egne penge er en kendsgerning, der er med til at give perspektiv og dermed meget større selvværd.. Mette er ansat på ottende år og gør særdeles god fyldest på lige fod med andre kolleger i børnehaven, er vellidt af forældre, børn og kolleger.. Er altid glad og veloplagt, aldrig bange for at hjælpe til, hvor der er behov og tænker meget på andre.. En på alle måder lang historie, fyldt med spekulationer, overvejelser og uvished for os som forældre og også for Mettes ældre søskende er på trods af hårde odds imod Mette, kommet til et punkt i hele familiens tilværelse, hvor vi kan se, at det hele har nyttet; det har været alt det hårde besvær værd.. Mette var begyndende teenager, da vores forening blev dannet.. Det ville uden for al diskussion have været dejligt, at det kunne være sket på et tidligere tidspunkt i Mettes tilværelse, sådan var det bare ikke.. Godt er det, at en sådan landsdækkende forening blev dannet for en del år siden, nemlig i 1991.. De ældre apert-ramte i foreningen kan sammen med deres forældre give deres erfaringer videre og dermed yde de yngre i foreningen en god form for støtte og opbakning, som forhåbentlig altid vil være værdifuld og kan medvirke til, at forældre ikke kommer til at føle sig ”som Palle alene i verden”.. Lissi og Erik Grønning..

  Original link path: /19315049
  Open archive

 • Title: Gæstebog - www.apertforening.dk
  Descriptive info: Tak fordi du besøger vores hjemmeside.. Skriv en hilsen her i gæstebogen ved at klikke på den blå knap.. Du kan også indsætte et foto ved din hilsen.. Tilføj billede.. Skift billede.. Indsæt talebobbel.. Rediger talebobbel.. OK - færdig!.. hjensen@hotmail.. com /u> eller u>fornavn.. efternavn@ditfirma.. dk /u>.. " />.. Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus.. Skriv tekst til din talebobbel.. Shape:.. OK - Gem talebobbel.. Fortryd.. Flyt mig med musen!!.. /images/balloons/rnd-sml-lb.. gif.. /images/balloons/rnd-med-lb.. /images/balloons/rnd-lrg-lb.. /images/balloons/thg-sml-lb.. /images/balloons/thg-med-lb.. /images/balloons/thg-lrg-lb.. TIP: Få din egen hjemmeside.. Prøv GRATIS - klik her.. Skrevet af.. Polterabend Event.. , d.. 16-09-2012.. Hej Apert.. Nu beskæftiger jeg mig med polterabend, og meget med at arrangere polterabend arrangementer til hverdag.. Polterabend sessonen er ved at være slut.. Det er jo mest om foråret at man holder bryllup og polterabend, så der er ikke så mange flere polterabends at arrangere i 2012.. Jeg har et lydstudie og der er mange som synes det er super sjovt at indspille en CD til deres polterabend, men alle kan synge, og selvom alle ikke  ...   helt, så jeg vil sige uanset hvor dårlig ens lungefunktion er, lærer man at bruge den mere effektivt når man synger.. Alle er velkomne! Men husk det er kun Gratis i November 2012.. Der er ingen hager ved Gratis arrangementet, men vi håber på at alle giver en Like på facebook til Polterabend Event.. Det vil vi blive glade for.. Når i tilmelder jer Polterabend Event åbent hus arrangementet, så husk at skrive i Kommentar feltet hvis I har et handicap.. Det er vigtigt, så vi kan planlægge lidt ekstra tid til jer, og Polterabend Event kan også bedre planlægge aktiviteten efter jeres behov :-).. E-mail:.. Hjemmeside:.. http://polterabendevent.. dk.. Sanne.. 26-07-2012.. Det er dog nogle gode arrangementer I har i jeres forening.. http://www.. forum-teater.. Jørgen.. 22-12-2011.. Vi ses til næste GF!.. valuta-handel.. Nanna.. 02-02-2010.. Hej sikke en flot side, faldt lige over den og synes den er fantastisk :).. net.. Jan hansen.. 22-01-2010.. Hej.. flot initiativ i har taget her, jeg fandt de info jeg ledte efter her på siden.. tak.. evalutahandel.. dk/..

  Original link path: /19315046
  Open archive

 • Title: Fotoalbum - www.apertforening.dk
  Descriptive info: Fotografen er på vej.. Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.. Mere info.. Kan li'..

  Original link path: /19315045
  Open archive •  


  Archived pages: 9