www.archive-dk-2012.com » DK » A » ADVOCOM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Obligatorisk efteruddannelse
  Descriptive info: .. Obligatorisk Efteruddannelse.. Kontakt.. Information in English.. Baggrund og information.. Indberetning af efteruddannelse.. Indberetning vedrørende obligatorisk efteruddannelse kan først ske, når en treårsperiode er udløbet.. Har du ikke modtaget mail eller brev fra Advokatsamfundet vedr.. indberetning, skyldes det formentlig, at perioden ikke er udløbet.. Advokatsamfundet beregner ud fra Advokatsamfundets oplysninger om beskikkelsesdato/autorisationsdato mv.. den enkelte advokat/advokatfuldmægtigs treårsperiode.. Medio måneden efter periodeudløb modtager advokater og advokatfuldmægtige mail eller brev med brugernavn og adgangskode til denne side.. Indberetningen skal underskrives med digital signatur (privat eller medarbejdercertifikat) eller NemID (privat).. Udfyld felterne nedenfor med brugernavn og  ...   og kodeord er personligt og oplyses af Advokatsamfundet pr.. mail eller brev til den enkelte medio måneden efter periodeudløb.. Har du ikke modtaget mail eller brev, eller er dette bortkommet, kan du kontakte Advokatsamfundet telefonisk eller pr.. mail.. Mail/brev ikke modtaget:.. Lise Ravnkilde, direkte telefon 33 96 97 69,.. lra@advokatsamfundet.. dk.. Brugernavn/kodeord bortkommet:.. Nanna Gjerding, direkte telefon 33 96 97 24,.. ngj@advokatsamfundet.. Gitte S.. Fenger, direkte telefon 33 96 97 23,.. gsf@advokatsamfundet.. Advokatsamfundet - Kronprinsessegade 28 - 1306 København K - tlf.. + 45 33 96 97 98 -.. www.. advokatsamfundet.. - samfund@advokatsamfundet.. dk..

  Original link path: /Pages/Login.aspx
  Open archive

 • Title: Object moved
  Descriptive info: Object moved to.. here..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Obligatorisk efteruddannelse
  Descriptive info: Kontakt til Advokatsamfundet.. Oplysning om brugernavn og adgangskode:.. Brugernavn og adgangskode fremgår af mail/brev, du har fået medio måneden efter treårsperiodens udløb.. Er mailen/brevet bortkommet kan du sende en mail til.. samfund@advokatsamfundet.. eller ringe til Advokatsamfundets reception, tlf.. 33 96 97 98.. Spørgsmål til reglerne om obligatorisk efteruddannelse:.. Læs mere om reglerne på vores hjemmeside:.. Kontakt advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes på.. lsg@advokatsamfundet.. eller tlf.. Har du tekniske problemer med webløsningen:.. Kontakt advokat Lise Ravnkilde på 33 96 97 98..

  Original link path: /Pages/TextPage.aspx?ID=6
  Open archive

 • Title: Obligatorisk efteruddannelse
  Descriptive info: Any lawyer and assistant attorney must, during an individual 3-years period, have participated in at least 54 lessons of continuing training of significance for the legal profession, like courses, teaching, writing or pro bono work with a lawyers legal aid (only assistant attorneys).. The Danish Bar and Law Society conducts inspections to secure that the rules are kept.. Lawyers.. The lawyer personally is responsible for meeting the requirements for continuing training and file a report to The Danish Bar and Law Society.. The lawyer must report how many lessons of participation in courses, teaching and so on, he/she has completed during the preceding period.. Documentation for the reported lessons.. is not.. to be submitted.. Exceeding lessons can be transferred.. Assistant attorneys.. The principal is liable for disciplinary action that the assistant attorney completes the 54 lessons of continuing training.. If the assistant attorney at the time for filing the report has been admitted to the Bar, the person concerned is liable to file the report.. If the assistant attorney is still assistant attorney, the responsibility lies with the principal.. The report may be signed by the assistant attorney or the principal.. Transfer.. It is possible to transfer lessons to the following  ...   passed period, and keep your own accounts on which lessons you will transfer and use for filing a report after the following period has expired.. The transferred lessons are not binding.. When reporting after the next period has expired, you can change the report accordingly as regards the transferred lessons.. Reduction.. Reduction of a number of lessons due to leave (e.. g.. maternity leave) can be entered in the table.. Reduction of 3 lessons is granted for each full two months absence from the job.. Dispensation.. The General Council s Training Committee may, on application, grant dispensation for participation in mandatory continuing training e.. in connection with sickness.. If dispensation is granted, the number of lessons that are dispensed to will automatically appear in the report table.. Greenland and Faroe Islands.. The rule on mandatory continuing training was put into force for Greenland and the Faroe Islands at 01.. 01.. 2010.. Therefore, Greenland lawyers and assistant attorneys have not period expiration at the turn of 2010/2011, but at 31.. 12.. 2012 at the earliest.. Please note that e-learning and lawyers legal aid work cannot be counted as mandatory continuing training in accordance with the rules applying for Greenland and the Faroe Islands..

  Original link path: /Pages/TextPage.aspx?ID=152
  Open archive

 • Title: Obligatorisk efteruddannelse
  Descriptive info: Alle advokater og advokatfuldmægtige skal over en individuel treårs periode gennemføre 54 lektioners efteruddannelse gennem deltagelse i kurser, egen undervisning, forfattervirksomhed eller arbejde i en advokatvagt (kun for advokatfuldmægtige).. Advokatsamfundet fører tilsyn med, at reglerne overholdes.. Læs mere om Advokatrådets praksis og fortolkning af reglerne her:.. Advokater.. Advokaten er personligt ansvarlig for at opfylde kravet om efteruddannelse og foretage indberetning til Advokatsamfundet.. Advokaten skal indberette, hvor mange lektioner kursusdeltagelse, undervisning, mv.. advokaten har gennemført i den forløbne periode.. Der skal.. ikke.. indsendes dokumentation for de indberettede lektioner.. Overskydende lektioner kan overføres.. Advokatfuldmægtige.. Principalen er disciplinært ansvarlig for, at fuldmægtigen har gennemført 54 lektioners efteruddannelse.. Hvis fuldmægtigen på tidspunktet for indberetningen har modtaget advokatbeskikkelse, er vedkommende selv ansvarlig for at foretage indberetningen.. Hvis fudlmægtigen stadig er fuldmægtig, påhviler ansvaret for indberetning principalen.. Indberetningen kan underskrives af fuldmægtigen eller principalen.. Overførsel.. Det er muligt at overføre lektioner til næste periode, hvis advokaten/fuldmægtigen indtaster mere end 54 lektioner..  ...   lektioner du vil overføre og anvende ved indberetning efter næste periodeudløb.. De overførte lektioner er ikke bindende.. Ved indberetning efter næste periodeudløb, kan der således ændres i indberetningen også for så vidt angår de overførte lektioner.. Reduktion.. Reduktion af lektionsantallet som følge af orlov (f.. eks.. barsel) kan beregnes eller indtastes i skemaet.. Der gives en reduktion på tre lektioner for hver hele to måneders fravær fra stillingen.. Advokatrådets uddannelsesudvalg kan efter ansøgning give dispensation for deltagelse i obligatorisk efteruddannelse, f.. i forbindelse med sygdom.. Hvis der er givet dispensation, vil det antal lektioner, der er dispenseret for, automatisk blive vist i indberetningsskemaet.. Grønland og Færøerne.. Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev sat i kraft for Grønland og Færøerne pr.. 01.. Grønlandske advokater og advokatfuldmægtige har derfor ikke periodeudløb ved årsskiftet 2010/2011, men tidligst pr.. 31.. 2012.. Bemærk at e-learning og advokatvagtarbejde ikke kan tælle med som obligatorisk efteruddannelse i henhold til reglerne for Grønland og Færøerne..

  Original link path: /Pages/TextPage.aspx?ID=5
  Open archive

 • Archived pages: 5