www.archive-dk-2012.com » DK » C » CARLSBERGFONDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 141 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Carlsbergfondet
  Descriptive info: .. Gå til indhold.. Læs op.. English.. Om fondet.. Det støtter vi.. Fundats.. Bestyrelse.. Organisation.. Social ansvarlighed.. Ny Carlsbergfondet.. Afdelinger.. Carlsberg Laboratorium.. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.. Tuborgfondet.. Carlsberg Akademi.. God Fondsledelse.. Ejerskab af Carlsberg A/S.. Årsrapporter.. Sekretariat.. Huset.. Publikationer.. Historie.. Carlsbergfondets historie.. Arven efter Bryggeren.. Bryggerens liv i årstal.. Formænd gennem tiden.. J.. C.. Jacobsens familiearkiv.. Familien Jacobsen.. Forskningsområder.. Tidligere bevillinger.. Bevillingslister 2009, 2010,2011.. Johannes Schmidt - Carlsbergfondet jorden rundt.. Papyrusarkiv til Københavns Universitet.. Carsbergfondets Ekspedition til østgrønland.. Dansk Skolehistorie.. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.. Maniitsoq kraterstrukturen.. X-shooter spektrografen.. Zea Harbour Project.. Carlsbergfondets Forskningspris.. Dronning Ingrid's Romerske Fond.. Det Danske Institut i Rom.. Det Danske Institut i Athen.. News.. Nyt fra formanden.. Kinesisk venskabspris.. Årsskrift.. 770 mill.. kr.. til ny forskning og innovation.. Ny publikation.. Forskernyt.. Forskerboligerne.. Kontakt.. Adresse.. Zea Harbour Project i National Geographic.. Zea Harbour Project blev i begyndelsen af november filmet af National Geographic Television til en dokumentarserie om det antikke grækenland.. carlsbergfondets forskningspris.. Kristian Helin og Ole Wæver.. modtog i 2012 Carlsbergfondets Forskningspris.. Årsskrift 2012.. Carlsbergfondets årsskrift 2012..  ...   naturvidenskab.. Carlsbergfondet har ansøgningsfrist tirsdag den 1.. oktober 2013.. Hent vejledningen til ansøgningssytemet her.. Hent vejledningen til retningslinjerne for anvendelse af bevillinger her.. Hent skemaet til regnsskabsaflæggelse her.. Login.. Gå til Ansøgningssystem.. Log ind.. Registrer.. Opret profil.. Glemt adgangskode?.. til samfundets gavn.. Carlsbergfondet og J.. Jacobsen er tæt forbundne.. Fondet er i dag baseret på hans samfundssind og ønske om at fremme videnskaben.. Arven efter bryggeren.. Jacobsen grundlagde bryggeriet Carlsberg.. Han støttede også dansk videnskab gennem Carlsberg Laboratorium og stiftede verdens første erhvervsdrivende fond.. Carlsbergfondet 2012.. Professor, dr.. scient.. Flemming Besenbacher tiltrådte som ny formand for Carlsbergfondets bestyrelse i 2012.. Carlsberg-familien.. Carlsbergfondet.. Carlsberg Laboratorium.. Det Nationalhistoriske Museum På Frederiksborg.. Tuborgfondet.. Ny Carlsbergfondet.. Ny Carlsberg Glyptotek.. Forside.. Andersens Boulevard 35.. 1553 København v.. Telefon 33 43 53 63.. Fax 33 43 53 64.. E-mail Carlsbergfondet@Carlsbergfondet.. dk.. CVR-nr: 60 22 35 13.. Kontortid mandag-fredag kl.. 8.. 30-16.. Rutevejledning se på kort.. Bevillinger.. Det støtter vi.. Social ansvarlighed.. Tidligere bevillinger.. Bestyrelse.. Organisation.. Årsrapporter.. Arven efter bryggeren.. Carlsbergfondets historie.. Formænd gennem tiden.. Årsskrift.. Forskerboligerne.. Papyrusarkiv til Københavns Universitet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Home
  Descriptive info: Dansk.. About the foundation.. The Foundation supports.. charter.. The board of directors.. organisation.. Social responsibility.. The New Carlsberg Foundation.. Other departments.. The Carlsberg Laboratory.. The Museum of National History at Frederiksborg Castle.. The Tuborg Foundation.. The Carlsberg Academy.. Governance.. Carlsberg A/S.. Secretariat.. The Foundation’s home.. Publications.. History.. History of the Carlsberg Foundation.. Jacobsen’s legacy.. The life of J.. Jacobsen.. Chairmen through the ages.. The J.. Jacobsen family archives.. The Jacobsen family.. grants.. Previous grants.. Grants 2009, 2010, 2011.. Rare Papyri Come to Denmark.. The Carlsberg Foundation's Expedition to East Greenland.. History of Danish education.. The Danish Society for language and literature.. The Maniitsoq crater.. The X-Shooter Spectrograph.. The Queen Ingrid Roman Foundation.. The Danish Institute in Rome.. The Danish Institute in Athens.. The Chairman.. The Chinese Friendship Award.. Annual review.. Rare Papyri come to Denmark.. Researcher apartments.. Contact.. Contact details.. Zea harbour project in National geographic.. In the beginning of November Zea Harbour Project was filmed by National Geographic Television.. Read more about the project here.. research award.. In 2012 the Carlsberg Foundation Research Award was presented to professor of molecular biology kristian helin and professor of international relations ole wæver.. annual review.. read the introduction to the annual review by chairman flemming besenbacher  ...   copenhagen.. applications.. The Carlsberg Foundation awards grants for basic research in the humanities, natural.. and social sciences.. Applications must be submitted online.. The system is accessible from Monday 2nd September 2013.. Deadline for applications is Tuesday 1st October 2013 at 4 p.. m.. Read the guidelines here.. Login.. Register.. Create profile.. Forget password?.. to the benefit of society.. The Carlsberg Foundation is inseparable from its founder J.. Jacobsen.. Even today the Foundation is firmly rooted in his public spirit and passion for science.. Jacobsen's legacy.. Jacobsen founded the Carlsberg breweries, supported Danish science through the Carlsberg Laboratory and established the world’s first industrial foundation.. the Carlsberg Foundation in 2012.. Professor Flemming Besenbacher took over as Chairman of the Board of Directors of the Carlsberg Foundation in 2012.. The Carlsberg family.. Carlsberg Foundation.. Carlsberg Laboratory.. The Museum of National History.. Frontpage.. The Carlsberg Foundation.. Andersen Boulevard 35.. 1553 Copenhagen V.. Denmark.. Phone: +45 33435363.. E-mail: carlsbergfondet@carlsbergfondet.. Office hours: Monday to Friday 8.. 30 a.. - 4 p.. Grants.. Research award.. We award grants to.. Previous grants.. About the Foundation.. Board of Directors.. Scientific Social Responsibility.. History of the Carlsberg Foundation.. The Brewer's legacy.. Chairmen through the ages.. Annual review.. Researcher appartments.. Rare papyri come to Denmark..

  Original link path: /?sc_lang=en
  Open archive

 • Title: Det støtter vi
  Descriptive info: Carlsbergfondet støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab.. Ansøgninger, der falder udenfor dette, bliver ikke taget i betragtning.. Bevillinger gives til:.. postdoc-stipendier: forskningsophold i udlandet (6 mdr.. eller derover).. postdoc-stipendier: løn til postdoc i Danmark.. apparaturer.. publikationer vedrørende projekter støttet af Carlsbergfondet.. forskningsrejser til udlandet samt kortere forskningsophold.. Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer.. Carlsbergfondet støtter som udgangspunkt ikke frikøb  ...   et større flerårigt forskningsprojekt finansieret af Carlsbergfondet.. Bevillinger gives normalt kun til navngivne forskere.. Ansøgningen indsendes i elektronisk form gennem Fondets ansøgningssystem, der åbner for indtastning 2.. september 2013.. Ansøgningsfrist er 1.. Læs hele vejledningen her.. Bevillinger gives til.. Carlsbergfondet støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk og samfundsvidenskab.. udenfor rammerne.. Ansøgninger, der ikke omhandler grundvidenskabelig forskning, falder udenfor Fondets rammer, og vil ikke blive taget i betragtning..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Det%20stotter%20vi.aspx
  Open archive

 • Title: Fundats
  Descriptive info: Indledning til fundatsen - i meget grove træk.. Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876.. Carlsbergfondet overtog J.. Jacobsens bryggeri, Gamle Carlsberg i 1888, efter hans død.. Carl og Ottilia Jacobsen skænkede i 1902 bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet.. Samtidigt oprettede de Ny Carlsbergfondet som blev et selvstændigt fond under Carlsbergfondet.. Fordelingen af overskuddet fra Carlsberg Bryggerierne mellem Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet blev fastsat i 1916.. Fra 1902 blev Carlsberg Bryggerierne drevet af Carlsbergfondet som en selvstændig erhvervsvirksomhed.. Det fortsatte indtil bryggerierne i 1970 blev fusioneret med  ...   De forenede Bryggerier A/S.. I 1987 ændrede De forenede Bryggerier A/S navn til til Carlsberg A/S.. Tuborgfondet blev i 1991 fusioneret med Carlsbergfondet.. I 2007 blev fundatsen ændret, så Carlsbergfondet nu kun er forpligtet til at eje mere end 25% af aktiekapitalen med ret til mindst 51% af stemmerne i Carlsberg A/S.. Fundatsændringen skete for at åbne mulighed for fremskaffelse af ny egenkapital i Carlsberg A/S gennem aktieemission, uden at Carlsbergfondet ville være forpligtet til at deltage forholdsmæssigt i forhøjelsen af aktiekapitalen.. Læs Fundatsen.. Hent Carlsbergfondets fundats i sin fulde længde i pdf-format her..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Fundats.aspx
  Open archive

 • Title: Bestyrelse
  Descriptive info: Carlsbergfondets bestyrelse.. Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer, der udpeges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blandt Selskabets indenlandske medlemmer.. Flemming Besenbacher, formand.. Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi.. Aarhus Universitet.. Fagområder: Nanoscience, surface science, heterogen katalyse.. F.. 1952, medlem af Carlsbergfondets bestyrelse siden 2005.. CV og publikationsliste.. polit.. Niels Kærgård.. Fødevareøkonomisk Institut.. Københavns Universitet.. Fagområder: Jordbrugspolitik, økonomisk politik, økonomiske teoriers historie, økonomisk historie.. 1942, medlem af Carlsbergfondets bestyrelse siden 2003.. med.. Søren-Peter  ...   1955, medlem af Carlsbergfondets bestyrelse siden 2012.. Lars Stemmerik.. Statens Naturhistoriske Museum.. Fagområde: Geologi.. 1956, medlem af Carlsbergfondets bestyrelse siden 2010.. phil.. Per Øhrgaard.. Fakultet for sprog, kommunikation og kultur.. Copenhagen Business School.. Fagområde: Tysk (litteratur, samfund, historie).. 1944, medlem af Carlsbergfondets bestyrelse siden 1993.. carlsbergfondets bestyrelse.. Carlsbergfondets bestyrelse har fem medlemmer, der alle er valgt blandt.. Videnskabernes Selskabs.. indenlandske medlemmer.. Carlsbergfondet har siden dets grundlæggelse haft 15.. formænd.. Heraf var tre samtidigt præsident for Videnskabernes Selskab..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Bestyrelse.aspx
  Open archive

 • Title: Organisation
  Original link path: /da/Om%20fondet/Organisation.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Social ansvarlighed
  Descriptive info: Social og videnskabelig ansvarlighed i fokus.. Scientific Social Responsibility (SSR) repræsenterer et nyt tankesæt for forskningen og kan bedst beskrives som en tredje dimension af forskernes velkendte ansvar for forskning og undervisning.. SSR betyder, at den forskning, som Carlsbergfondet støtter, skal være visionær og nyskabende og bidrage til at løse en række fundamentale, overordnede samfundsproblemer.. Og det gælder naturvidenskaberne såvel som humaniora og samfundsvidenskaberne.. Corporate Social Responsibility (CSR).. I foråret 2012 har vi fornyet og forenklet Carlsbergfondets fundats.. Vores formål og relation til Carlsberg A/S er uændret.. Men vi bruger et mere nutidigt sprog til at afspejle vores  ...   overensstemmelse med internationale governance-principper.. Som konsekvens heraf er Carlsbergfondets direktion nu blevet til en bestyrelse.. Bryggerens CSR og SSR.. Grundlæggeren af Carlsbergfondet, brygger J.. Jacobsen, var i mange henseender forud for sin tid og praktiserede CSR længe før, det blev ’opfundet’ ved at give overskud fra sit bryggeri til investeringer i samfundsnyttige aktiviteter.. Vi tillader os at mene, at vores nuværende måde at praktisere både CSR og SSR på er helt i tråd med den gamle bryggers ånd.. forud for sin tid.. Jacobsen var forud for sin tid, også i sin måde at tænke og praktisere samfundssind på..

  Original link path: /da/Om%20fondet/SSR.aspx
  Open archive

 • Title: Ny Carlsbergfondet
  Descriptive info: I 1902 stiftede J.. Jacobsens søn, Carl Jacobsen, og hans hustru Ottilia Ny Carlsbergfondet.. Formålet var at støtte kunsten i Danmark.. Samme år overdrog Carl Jacobsen både sit bryggeri og det nye fond til Carlsbergfondet.. Ny Carlsbergfondet bidrager til driften af.. og støtter bildende kunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst.. Det sker blandt andet gennem indkøb fra nulevende danske kunstnere, der skænkes til eller deponeres hos eksempelvis kunstmuseer og offentlige institutioner.. Fondet støtter desuden kunstvidenskabelige formål.. Den kunstinteresserede brygger.. Carl Jacobsen, der var meget kunstinteresseret, havde i årene forud for stiftelsen  ...   fransk skulpturkunst samt ægyptisk, græsk, etruskisk og romersk kunst.. Kunstgaverne til museerne, de mange monumenter rundt om i landet og kunstudsmykninger af forskellig art, som Ny Carlsbergfondet har ydet støtte til er illustreret i trebindsværket Ny Carlsbergfondet 1902-2002.. formål.. Carl og Ottilia Jacobsen stiftede Ny Carlsbergfondet med det formål at støtte kunsten i Danmark.. Læs mere.. På.. Ny Carlsbergfondets hjemmeside.. kan du finde mere information om Fondets aktiviteter.. Herunder fortegnelser over, hvad Fondet har købt og støttet.. ny carlsberg glyptotek.. Ny Carlsbergfondet bidrager blandt andet til driften af Ny Carlsberg Glyptotek..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Ny%20Carlsbergfondet.aspx
  Open archive

 • Title: Carlsberg Laboratorium
  Descriptive info: Carlsberg Laboratorium er en internationalt anerkendt forskningsinstitution beliggende i Valby.. Carlsberg Laboratorium blev grundlagt i 1875 af J.. Jacobsen som et forskningslaboratorium tilknyttet Carlsberg.. Formålet med.. var dengang og er fortsat at forske i ølbrygningens forskellige processer.. Det vil sige at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for maltnings- , brygnings- og gæringsoperationerne.. Samtidig bidrager dette til at sikre, at kvalitetsklausulen i Carlsbergfondets fundats opfyldes i videst muligt omfang.. Carlsberg Laboratorium udgør Carlsbergfondets afdeling A.. I 1972 oprettede Carlsberg A/S Carlsberg Forskningscenter (.. Carlsberg Reasearch Center.. ).. Carlsberg Laboratorium er i dag en selvstændig enhed under Carlsberg Forskningscenter.. Indsatsområder.. Forskningsaktiviteterne på Carlsberg Laboratorium er fokuseret på følgende fire områder:.. Råmaterialer.. Forskning fokuseret på råmaterialer for brygning, primært rettet mod forbedring af bygstammer og humle.. Gær.. Forskning fokuseret på mikroorganismer for brygning, primært rettet mod forbedring af gærstammer.. Ingredienser og næringsstoffer.. Forskning fokuseret på nye ingredienser og naturstoffer  ...   1901.. Han udviklede en metode til rendyrkning af gær, som fik afgørende betydning for Carlsberg og revolutionerende den internationale gærindustri.. Johan Kjeldahl.. Forstander for Carlsberg Laboratoriums kemiske afdeling fra 1876 til 1900.. Han udviklede en metode til generel bestemmelse af nitrogenmængden i kemiske forbindelser og råmaterialer.. Metoden blev kendt som Kjeldahl-analysen.. S.. P.. L.. Sørensen.. Forstander for Carlsberg Laboratoriums kemiske afdeling fra 1901 til 1938.. Han indførte størrelsen pH til beskrivelse af en opløsnings surhedsgrad og påviste betydningen af denne størrelse til forståelse af biokemiske reaktioner, bl.. a.. i relation til ølbrygning.. forskning.. Carlsberg Laboratorium fokuserer på forskning i råmaterialer, gærkulturer, ingredienser og teknologier.. Det er med til at sikre ølbrygning af høj kvalitet.. Læs mere om Carlsberg Laboratorium.. Få mere information på.. Carlsberg Laboratoriums hjemmeside.. Hansen.. Forstander på Carlsberg Laboratorium, gæringsfysiolog Emil Chr.. Hansen (1842-1909) udviklede en metode til rendyrkning af gær, der revolutionerede gærindustrien..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Afdelinger/Carlsberg%20Laboratorium.aspx
  Open archive

 • Title: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
  Descriptive info: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg blev stiftet af J.. Jacobsen i 1878 og udgør Carlsbergfondets afdeling C.. Museet danner i dag rammen om en kronologisk samling af portrætter og "Brygger J.. Jacobsens portrætpris".. Frederiksborg Slot ligger i Hillerød i Nordsjælland og blev bygget af Christian den 4.. i begyndelsen af 1600-tallet som Nordens største renæssanceanlæg.. Jacobsen og museet.. I 1859 blev store dele af hovedslottet ødelagt af en voldsom brand.. Efter branden bidrog brygger J.. Jacobsen til genopbygningen af slottet, der blev finansieret via landsindsamlinger, private tilskud fra det såkaldte kunstflidslotteri samt bidrag fra staten.. Jacobsen fik undervejs idéen til at indrette et nationalhistorisk museum på det genrejste  ...   på Frederiksborg danner i dag rammen om en kronologisk samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri, der belyser Danmarks historie fra kristendommens indførelse og op til i dag.. Det Nationalhistoriske Museum udvider løbende sine samlinger og afholder særudstillinger.. Museet er også initiativtager til konkurrencen Brygger J.. Jacobsens portrætpris.. Direktør:.. Mette Skougaard.. Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg.. Det Nationalhistoriske Museum rummer en kronologisk samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri, der belyser Danmarks historie fra kristendommens indførelse til i dag.. bestyrelsen.. Kabinetsekretær Henning Fode (formand).. Direktør Per Kristian Madsen.. Professor Flemming Besenbacher.. Museets direktør:.. Jacobsen betalte for Det Nationalhistoriske Museums indretning og drift, og i 1878 blev museet officielt stiftet..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Afdelinger/det%20nationalhistoriske%20museum%20paa%20frederiksborg.aspx
  Open archive

 • Title: Tuborgfondet
  Descriptive info: Tuborgfondet blev stiftet i 1931 af De forenede Bryggerier A/S.. I 1991 blev Tuborgfondet til afdeling D under Carlsbergfondet, hvilket var et resultat af fusionen mellem De forenede Bryggerier A/S og Carlsberg Bryggerierne tilbage i 1970.. Tuborgfondets formål.. Tuborgfondet, der har selvstændig bestyrelse og administration, skal ifølge sin fundats virke for samfundsgavnlige formål og særligt være til støtte for dansk erhvervsliv.. Der bliver ydet støtte efter ansøgning.. Den brede formålsformulering har løbende skabt nye muligheder for Tuborgfondet, der har været i stand til at tilpasse sig en ny tids behov.. Da Tuborgfondets blev stiftet var grundkapitalen 1 mio.. Siden Tuborgfondet blev en del  ...   Tuborgfondet, der siden 1981 har støttet unge, der har svært ved at få deres idéer realiseret via støtte fra andre fonde og legater.. Tuborgs Grønne Fond er aktivt hvert andet år.. Tuborgfondets administration har til huse på Gamle Carlsberg Vej i Valby.. Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter.. læs mere om Tuborgfondet.. Find mere information om Tuborgfondet og Tuborgs Grønne Fond på.. Tuborgfondets hjemmeside.. tuborgs grønne fond.. Tuborgs Grønne Fond er en underafdeling af Tuborgfondet, der siden 1981 har støttet unge, der har vanskeligt ved at få deres idéer realiseret via støtte fra andre fonde..

  Original link path: /da/Om%20fondet/Afdelinger/Tuborgfondet.aspx
  Open archive

 • Archived pages: 141