www.archive-dk-2012.com » DK » D » D-A-S

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 51 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: .. Login.. Bliv medlem.. Kontakt.. Vedtægt.. Forside.. Faggrupper.. Bestyrelse.. Kalender.. Sponsorer.. Uddannelser.. Links til EAA mm.. Nyhedoversigt.. Arkiv.. Standarder.. Kongresser.. Jobtilbud.. Jubilæumsskrift.. BNAM 2012.. DAS in English.. Maskinakustik.. Nyheder.. Publikationer.. Miljøakustik.. Bygnings- og rumakustik.. Elektroakustik.. Psykoakustik.. VELKOMMEN TIL.. DANSK AKUSTISK SELSKAB.. DAS Nyt.. BNAM2014.. afholdes 2.. -4.. juni 2014 i Tallinn, Estland.. Mindeord.. DAS har i sommeren 2012 mistet to af ”de store gamle”.. I juli døde Knud Rasmussen, som mange af os husker fra sin tid som underviser i bl.. a.. elektroakustik på DTU og for sit arbejde med at udvikle og forbedre metoder til kalibrering af mikrofoner.. I slutningen af august mistede vi også Ole Juhl Pedersen, der også underviste på DTU og i sin tid startede kurset ”akustisk kommunikation”.. Juhl P var også en stor organisator og aktiv i DAS, AES samt ISO.. Fra Torben Poulsen har vi modtaget mindeord:.. Knud Rasmussen 1933-2012.. Ole Juhl Pedersen 1927- 2012.. DAS i Noise News International Jun 2012 udgave.. http://www.. noisenewsinternational.. net/nni_202.. pdf.. Den 18.. -20.. juni var vi værter for Joint Baltic-Nordic Acoustic Meeting (BNAM) i Odense.. Der blev masser af akustik  ...   som bestyrelsen har udpeget til ny formand.. Birgit efterfølger Claus Møller Petersen, Grontmij - Acoustica, som takker af efter 13 år på posten.. En stor tak til Claus.. Formandens beretning 2011.. dk/exfiler/filer/Formandens_Beretning_for_2011.. Informationer fra DAS.. DAS stærkt repræsenteret ved Internoise 2012.. Godt gået Danmark - #11 på listen over fleste deltagere, Jørgen Kragh på International Advisory Committee, mindst 4 session chairs samt et hav af papers.. Stor synlighed og en god reklame for DAS! Tak til alle der bidrog.. DAS markerer sig internationalt.. Se.. dk/exfiler/filer/DAS_markerer_sig_internationalt_Mar2012.. Gratis medlemskab til studerende.. på SDU, AAU, DTU efter færdiggørelse af en B.. Sc.. indenfor akustik.. Legater til konferencedeltagelse for studerende.. Har du fået godkendt abstract til international konference kan du søge DAS om tilskud til konferenceudgifter.. Kontakt bestyrelsen.. Forum Acousticum 2011.. i Aalborg - se billeder fra den succesrige konference på.. http://fa2011.. org/photos.. ).. Sundhedsstyrelsen afholder temadag om støj og helbred.. Læs mere.. Konference i Halsnæs Kommune om lavfrekvent støj.. Revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller.. Dansk Akustisk Selskab.. c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark.. Sitet er udviklet af: Martin Leerbæk Pedersen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Brugernavn.. Adgangskode.. Glemt din kode?.. Login med brugernavn og password.. Hvis du ikke har brugernavn og password,.. bliv medlem af dansk akustisk selskab.. eller.. opret dig her hvis du allerede er medlem.. Hvis man prøver at logge ind med forkert password eller brugernavn, så kan man gøre dette 3 gange i træk - derefter træder en automatisk bremse igang, som kun tillader 1 forsøg på login pr.. 1min.. Hvis man ikke kan huske eksisterende kode, så følg linket til glemt kode..

  Original link path: /login.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Ny bruger.. Sådan bliver du medlem.. Efter at du har indtastet medlemsoplysninger modtager du et girokort med posten.. Du oprettes som bruger når betalingen er registreret hos DAS.. Enhver enkeltperson, der har interesse for akustikken og dens anvendelse, kan, når han fremsætter begæring derom, blive optaget som personligt medlem af selskabet.. Kontingent for enkeltperson: 325 kr.. / år.. Studerende.. DAS tilbyder gratis medlemskab til studerende på SDU, AAU, DTU efter færdiggørelse af en B.. Hvis du allerede er medlem af dansk akustisk selskab, men endnu ikke er oprettet på www.. dk som webmedlem, så kan du gøre det her:.. nuværende medlemmer.. Sponsorer.. Som sponsorer kan optages selskaber,  ...   på DAS’s hjemmeside.. Sponsorer har ikke stemmeret.. Kontakt Dansk Akustisk Selskab hvis du vil være sponsor for DAS.. Kontakt Dansk Akustisk Selskab.. Kontingent for sponsorer: 2500 kr.. Brugernavn*.. Adgangskode*.. Fornavn*.. Efternavn*.. Virksomhed*.. Adresse*.. By*.. Post nr*.. Tlf.. E-mail*.. Nyhedsbrev.. Markeret med * skal udfyldes.. Jeg accepterer.. reglerne.. : ja.. Bemærk: Venligst vælge et tilpas sikker adgangskode.. Undgå følgende fælder:.. - anvend ikke samme kodeord som du anvender i din virksomhed, netbank, nemid eller andre websites i det hele taget.. - brug aldrig kodeord, som udelukkende er baseret på personlige oplysninger, herunder fødseldage, navn på kæledyr, kone eller børn.. - brug aldrig simple tasteturkoder som: 123456, abcdef eller lignende..

  Original link path: /nybruger.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Kontakt.. Send spørgsmål eller kommentarer.. Navn.. Emne.. Tekst.. Mail..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Vedtægter.. DAS vedtægter.. §1 Navn og hjemsted.. Selskabets navn er Dansk Akustisk selskab, dets hjemsted er København.. §2 Formål.. Det er selskabets formål at forøge og udbrede kendskabet til akustikken og dens praktiske anvendelse i Danmark og at etablere kontakt mellem akustisk interesserede i ind- og udland, herunder at samarbejde med tilsvarende nordiske og europæiske organisationer.. §3 Medlemskab.. 1.. Selskabet består af personlige medlemmer og sponsorer.. 2.. Enhver enkeltperson, der har interesse for akustikken og dens anvendelse, kan, når han fremsætter begæring derom, blive optaget som personligt medlem af selskabet.. 3.. Sponsorer opnår en række fordele efter bestyrelsens beslutning såsom links fra DASs hjemmeside til sponsorernes egne hjemmesider, samt muligheder for at få oplysninger om ledige jobs opslået på DASs hjemmeside.. §4 Bestyrelsen.. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed.. Bestyrelsen består af seks medlemmer.. Disse bør vælges således, at de akustiske specialer er bredt repræsenteret.. Bestyrelsens medlemmer fungerer 3 år ad gangen.. Hvert år afgår to medlemmer.. Genvalg kan finde sted.. 4.. Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer selskabet udadtil.. 5.. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand.. §5 Generalforsamlingen.. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.. Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med et møde i februar eller marts måned.. Bestyrelsen skal skriftligt indvarsle (eventuelt pr.. e-mail) til generalforsamling senest tre uger før dennes afholdelse.. Samtidig med indvarslingen fremsendes dagsorden samt bestyrelsens forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de afgående og forslag til valg af revisor.. Eventuelle forslag fra de personlige medlemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.. Sådanne forslag skal af  ...   sig selv.. 9.. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af alle personlige medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til bestyrelsen.. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling.. 10.. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.. §6 Kontingent.. Årskontingentet for personlige medlemmer og for sponsorer foreslås af bestyrelsen og vedtages af generalforsamlingen.. Medlemmer der ikke inden for et år fra forfaldsdatoen den.. januar har indbetalt kontingentet, betragtes som udtrådt af selskabet.. §7 Regnskabet.. Selskabets regnskabsår er tiden 1.. Januar til 31.. December.. Revision af regnskabet foretages inden den ordinære generalforsamling.. §8 Vedtægtsændringer.. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at der for forslaget herom afgives mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede personlige medlemmer, og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst 2/3 af foreningens samlede stemmetal.. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan en ekstraordinær generalforsamling med samme forslag til behandling afholdes; På denne ekstraordinære generalforsamling kan de på den første generalforsamling fremsendte forslag vedtages med 2/3 majoritet blandt de repræsenterede personlige medlemmer, såfremt mindst 10% af medlemmerne er repræsenteret.. §9 Opløsning.. Selskabet kan kun opløses hvis mindst 2/3 af alle personlige medlemmer stemmer herfor ved skriftlig afstemning.. Der skal hengå mindst 3 måneder mellem stemmesedlernes udsendelse og afstemningsfristens udløb.. Ved eventuel opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om til hvilke formål inden for rammerne af vedtægternes §2, selskabets formue skal doneres.. Vedtaget på generalforsamlingen den.. 13.. januar 1955.. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21.. marts 1972, og fremlagt ved generalforsamlingen 24.. marts 2003, vedtaget ved urafstemning 10.. juni 2003..

  Original link path: /regler/index.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Liste over faggrupper..

  Original link path: /udvalg/gruppeliste.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab.. Titel.. Bestyrelsesmedlem.. Douglas Manvell.. Fornavn.. Douglas.. Efternavn.. Manvell.. Tlf:.. 77412267.. Mail:.. douglas.. manvell@bksv.. com.. Brüel og Kjær.. cmp.. Claus Møller.. Petersen.. 43486184.. cmp@grontmij.. dk.. Formand.. bir.. Birgit.. Rasmussen.. 9940 2364.. bir@sbi.. aau.. Annelin.. Annelin.. Enggaard.. 29857028.. ale@moe.. tuc.. Thomas Ulrich.. Christiansen.. 45253974.. tuc@elektro.. dtu.. Sekret aelig;r/kass eacute;r.. Gunhil Nørhave.. Gunhil.. Nørhave.. d-a-s@elektro.. Medlem.. dortedas.. Dorte.. Hammershøi.. 99408705.. dh@es..

  Original link path: /topbestyrelse/
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Okt 2012.. [29/10-2012 :kl.. ].. Store Støjdag 2012.. Store Støjdag 2012, årets emnedag for personer certificeret til "miljømåling - ekstern støj" afholdes i år, 29.. oktober, på Hotel Nyborg Strand.. Tilmelding og program følger.. Arrangør: Delta, Referencelaboratoriet.. http://referencelaboratoriet.. dk/.. martin.. Nov 2012..

  Original link path: /kalender/
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Alectia A/S.. ALECTIA A/S.. Atkins Danmark A/S.. Atkins Danmark A/S.. Barsmark A/S.. Barsmark A/S.. Bruel Kjær Sound and Vibration.. Brüel Kjær.. Cowi.. COWI.. Danogips.. Danogips.. DELTA.. Delta.. Ecophon A/S.. Ecophon A/S.. GADE MORTENSEN • AKUSTIK A/S.. GADE MORTENSEN • AKUSTIK A/S.. G.. R.. A.. S.. Sound Vibration A/S.. Grontmij A/S.. Acoustica..  ...   A/S.. midtconsult a/s.. midtconsult a/s.. Miljøstyrelsen.. Miljøstyrelsen.. Nordic Acoustic Contractor.. NAC (Nordic Acoustic Contractor).. ODEON A/S.. ODEON A/S, Scion DTU.. Rambøll Danmark A/S.. Rambøll Danmark A/S.. Troldtekt A/S.. Troldtekt A/S.. Varst Technology ApS.. Varst Technology ApS.. Rockfon A/S.. Rockfon A/S.. Lloyd’s Register ODS.. Lloyd’s Register ODS.. ÅF Lyd Vibrationer.. ÅF Lyd Vibrationer..

  Original link path: /firmaer/index.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Aarhus universitet.. Efter- og videreuddannelse på Aarhus universitet.. Afdeling for akustik.. Afdeling for akustik på Aalborg Universitet.. M.. i Engineering Acoustics.. 2 årig M.. uddannelse i akustik.. Udbydes af DTU -Elektro og undervisningen gives i samarbejde af grupperne Acoustic Technology og Hearings Systems.. Brüel og Kjær.. Kurser hos Brüel og Kjær.. Civilingeniør i Fysik og Teknologi, Speciale i akustik.. Civilingeniør i Fysik og Teknologi, Speciale i akustik ved Syddansk Universitet.. Graduate Program in Acoustics.. Penn State, USA, Summer Program.. Københavns Universitet.. Efter- og videreuddannelse på Københavns Universitet..

  Original link path: /udd/index.php
  Open archive

 • Title: Dansk Akustisk Selskab
  Descriptive info: Samarbejdspartnere.. European Acoustic Association.. Foreningen af Europæiske akustiske selskaber.. NAS.. Norsk Akustisk Selskap.. Finsk Akustisk Selskab.. Finsk Akustisk Selskab.. EDSVS.. European Doctorate in Sound and Vibration Studies.. NTAF.. Norsk Teknisk Audiologisk Forening.. Acta Acustica united with Acustica.. Videnskabeligt tidsskrift udgivet af EAA.. EAA Index.. Medlemsfortegnelse for de europæiske selskaber.. AES.. Audio Engineering Society, Denmark.. ASA.. Acoustical Society of America.. IOA.. Institute of Acoustics, UK.. ISA.. International Society of Audiology.. SFA.. Fransk Akustisk Selskab.. DEGA.. Tysk Akustisk Selskab.. ABAV.. Belgisk Akustisk Selskab.. Dansk Elektroakustisk Forening.. DEF..

  Original link path: /euro/index.php
  Open archive

 • Archived pages: 51