www.archive-dk-2012.com » DK » D » DFOI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 331 . Archive date: 2012-11.

 • Title: DFOI: Forsiden
  Descriptive info: .. DFOI afholder Landsindsamling den 20.. april - 20.. november.. Klik på banneret herover og læs mere.. Medlemskontingent opkræves via Nets med mulighed for tilmelding til BetalingsService.. Ved tvivl kontakt da kassereren.. NYT:.. Sundhedsloven § 166 (2012) - vedr.. særligt tilskud til tandpleje - kan downloades under Råd Vejledning og Tandbehandling.. Den Sociale profil ved OI, kan downloades under Råd Vejledning - eller på.. www.. sjaeldenborger.. dk.. I 2012  ...   Årets sidste nummer af OI-Magasinet kan downloades ved klik på foto.. Det seneste nyhedsbrev fra OIFE (sept.. 2012) kan downloades.. her.. Læs om foreningens bog Brudsikkert livsmod samt hvordan den kan bestilles og købes ved klik på foto her til højre.. Seneste opdatering.. : (19/10/2012).. Pjece om OI, foreningen og medlemskab.. Årets sidste nummer af OI-Magasinet.. Klik på billedet og læs bl.. a.. om indholdet.. Bestil Brudsikkert livsmod her..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: DFOI: OI generelt
  Descriptive info: Kliniske manifestationer.. Klassifikation.. Hyppighed.. Diagnosticering.. Medicinsk behandling.. OI generelt.. Her og i undermenuen gives.. en bred information om diagnosen osteogenesis imperfecta (OI).. OI generelt kan downloades under Foreningen - Andre udgivelser eller OI-Tidsskrift.. Kan også tilsendes ved henvendelse til:.. pwn@dfoi.. Af John R.. Østergaard, Overlæge, dr.. med.. (2005).. Osteogenesis imperfecta (OI) betyder ufuldstændig knogledannelse eller rettere knogle, der ikke er perfekt fra begyndelsen.. Det er navnet på en gruppe sygdomme som har det til fælles, at der er tale om fejl ved dannelsen (og/eller transporten) af proteinet type I collagen, et af kroppens mest udbredte binde-(=støtte)væv.. Collagen er en vigtig strukturel komponent i kroppens bindevæv.. Da bindevæv findes i alle kroppens dele, kan f.. eks.. knogler, muskler, indre organer, sener, hud, led, tænder og blodkar være berørt af sygdommen.. Sygdommen er således en  ...   struktur.. Styrken af collagen kan illustreres ved at brænde en knogle, hvorved alt protein (collagenet) fjernes.. Efter brændingen vil knoglen smuldre ved selv små tryk og stød.. OI har en meget heterogen natur.. Varianterne indenfor sygdommen er mange og det er ikke muligt at beskrive sygdommen ud fra nogle få kliniske eller radiologiske kriterier.. Personer med OI har sjældent alle de kliniske kendetegn, som sygdommen kan have.. Mange mildere former af OI har kun ganske få tegn på sygdommen.. OI er en arvelig sygdom, men tilfælde med ny-mutationer forekommer ofte, hvorfor den ikke sjældent optræder hos personer uden familiemæssige anlæg for sygdommen.. Der har været stor tvivl om hyppigheden af sygdommen, men man skønner i dag, at OI i alle former og varianter formentlig forekommer i omkring 1 ud af 10.. 000 fødsler..

  Original link path: /index.php?id=5
  Open archive

 • Title: DFOI: Foreningen
  Descriptive info: Formål.. Vedtægter.. Medlemskab.. OIFE.. Landsindsamling.. Sponsorer.. OI-Magasinet.. Bibliotek.. Pjecer & Foldere.. Rejselegat.. OI-Prisen.. Bestil "Brudsikkert livsmod".. Foreningen.. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI) er stiftet den 5.. juni 1982 på institutionen Solbakken i Århus og havde fra starten 80 medlemmer.. I dag er tallet ca.. 160 aktive- og 80 støttermedlemmer.. Det skønnes, at der er 300-350 personer med OI i Danmark.. DFOI afholder årligt landsindsamling.. Foreningen udgiver tre gange årligt medlemsbladet OI-Magasinet , hvori der orienteres om aktiviteter, gives faglige informationer og medlemmer refererer oplevelser fra kurser,  ...   ligger inde med.. Af nyere udgivelser kan nævnes folderne.. Håndtering af det spæde barn med OI , Som en fisk i vandet , Institutions- og skolestart og senest (2011) bogen Brudsikkert livsmod.. Bestyrelsen har oprettet en fond , hvor børn og unge med OI kan søge rejselegater, og i 2007 i fbm.. DFOI's 25 års jubilæum har bestyrelsen indstiftet OI-Prisen ROSITA.. DFOI er medlem af paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser, der pt.. har 42 sjældne sygdoms- og handicapforeninger som medlemmer.. Internationalt er DFOI medlem af OI-NORDEN, OIFE og EURORDIS..

  Original link path: /index.php?id=4
  Open archive
 •  

 • Title: DFOI: Bestyrelsen
  Descriptive info: Egenbetaling.. Medlemmer.. Beretninger.. Regnskaber.. Intern side.. Bestyrelsen.. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.. Bestyrelsen består af 9 medlemmer og vælges af generalforsamlingen således; fem medlemmer vælges.. i lige år.. og fire.. i ulige år.. Der vælges desuden to suppleanter hvert år.. Suppleanterne kan deltage ved bestyrelsesmøder uden stemmeret.. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være myndige, bosiddende i Danmark og være medlemmer, jfr.. foreningens vedtægter § 3..  ...   kasserer og sekretær.. På mødet vælges desuden medlemmer til varetagelse af udvalg.. Udvalg pt.. :.. OI-Magasinet - Tidsskrifter - Foldere/pjecer - Hjemmeside - Fondreising - Faglig koordinering - Messe og udstilling - Sommerlejr - Kurser og arrangementer - Sjældne Diagnoser - OI-Norden - OIFE, OIFE Ungdom og Eurodis.. I menuen kan man finde navne mv.. på bestyrelsesmedlemmer, beretninger, årsregnskaber, egenbetaling for kurser og sommerlejr, samt en intern side for bestyrelsen..

  Original link path: /index.php?id=6
  Open archive

 • Title: DFOI: Råd & Vejledning
  Descriptive info: Hvad siger loven?.. Foreningsvejledere.. Specialbehandling.. Social profil.. Tandbehandling.. Fysioterapi.. Ferie & Rejser.. Hjælpemidler.. Råd Vejledning.. Problemer - store eller små?.. Herfra kan der linkes til oplysninger om arbejdsevnermetoden, fleksjob, støtte til bolig, merudgifter for børn og voksne, sygedagpenge, tabt arbejdsfortjeneste, støtte til bil, specialundervisning, samt hjælpemidler og forbrugsgoder.. Efterlyser man oplysninger om diagnosen osteogenesis imperfecta, eller er det vanskeligt at komme igennem ved en offentlig instans, kontakt da en af foreningens vejledere og får et opklarende svar.. Der kan være mere hjælp at hente end man tror og der er ofte set gode resultater,  ...   foreningsvejleder.. Under foreningsvejledere er der link til oplysninger vedr.. uforklarlige brud vs.. børnemishandling og anbringelse af børn uden for hjemmet - frivillig eller tvang?.. Under specialbehandling er adressen til de to landsdelcentre for sjældne sygdomme og handicap på Rigshospitalet og Skejby, med professionel hjælp om diagnosen og behandling.. Man kan også finde noget om.. ,.. Vederlagsfri Fysioterapi.. og praktiske informationer om.. Ferie Rejser.. Under Hjælpemidler ligger.. Hjælpemiddelbasen.. hvor det er muligt at søge på specifikke hjælpemidler.. Der er også link til bl.. Ankestyrelsens publikation Støtte til handicapbiler efter Servicelovens §114 og hvordan man søger..

  Original link path: /index.php?id=7
  Open archive

 • Title: DFOI: Galleri
  Descriptive info: Credits.. Galleri.. Familiekurser (børnefamilier).. Aktiviteter for børn.. Årskursus.. Voksenkursus.. Sommerlejr i Sverige.. Sommerlejr i Danmark.. Diverse.. OI-Norden.. Video & DVD.. Med tilladelse fra "Sjældne Diagnoser", fam.. Holm Laursen og ikke mindst Marie:.. Marie og Osteogenesis Imperfecta.. Marie til svømning.. Marie i skolegården.. Bemærk.. , at visse af gallerierne kan tage tid at hente, da der er mange billeder..

  Original link path: /index.php?id=124
  Open archive

 • Title: DFOI: Blog, chat & forum
  Descriptive info: Mailingliste.. Forum tilmelding.. Forum.. Blog.. Chat.. Mailinglister.. DFOI har en mailingliste, som du er velkommen til at tilmelde dig.. Listen kræver, at du bliver godkendt, før du kan modtage og poste dertil, da der ind imellem skrives/debatteres om meget personlige ting.. Tilmeld dig den generelle OI-liste..

  Original link path: /index.php?id=131
  Open archive

 • Title: DFOI: Kalender
  Descriptive info: Eksterne kursustilbud.. Kalender.. med information om foreningens aktiviteter for både bestyrelse og medlemmer.. Tilmelding til foreningens arrangementer!.. Når der er åben for tilmelding til et arrangement, vil det fremgå i menuen under Kalender.. 15.. jan.. 2013.. DEADLINE / OI-Magasinet 1-2013.. Udkommer ultimo januar.. 26.. DFOI / Bestyrelsesmøde (Start kl.. 10).. Fjelsted Skov Kro, Ejby (Fyn).. 13.. -14.. apr.. OIN  ...   Hotel & Konferencecenter, Fredericia.. maj 2013.. DEADLINE / OI-Magasinet 2-2013.. Udkommer ultimo maj.. -27.. jul.. DFOI / Sommerlejr.. Musholm Feriecenter, Korsør.. sep.. /okt.. OIN / Generalforsamling (OI-Norden).. København.. OIN / Fagseminar (OI-Norden).. 6.. -8.. DFOI / Voksenkursus.. Scandic Hotel Sydhavnen, København.. DEADLINE / OI-Magasinet 3-2013.. Udkommer ultimo september.. 2014.. DFOI / Sommerlejr (Obs.. søndag-søndag).. Hasle Feriepark, Bornholm.. Til top..

  Original link path: /index.php?id=82
  Open archive

 • Title: DFOI: Links
  Descriptive info: Links.. OI RELATEREDE SIDER.. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende.. Osteogenesis Imperfecta.. Sundhedsstyrelsens information om.. OI-Norden (OIN).. oi-norden.. net.. Den europæiske OI organisation (OIFE).. oife.. org.. Den norske forening (NFOI).. nfoi.. no.. Den finske forening (OIFF).. suomenosteogenesisimperfecta.. fi.. Den amerikanske forening (OIF).. oif.. Den svenske OI gruppe (RBU).. rbu.. se/start.. asp?sida=7244.. marie-med-oi.. ANDRE HANDICAP SIDER.. Center for Små Handicapgrupper (CSH).. CSH er nedlagt som selvstændig institution, men kører videre under Servicetyrelsen - webadressen er stadig den samme, man ledes bare videre  ...   for de sjældne).. eurordis.. Handicappedes gruppeforsikring.. h-g-f.. Handicappede børns ferie.. hbf.. Center for rygkirurgi.. ryghospitalet.. Rygpanelet.. rygpanelet.. Sundhedsguiden.. sundhedsguiden.. Ønskefonden - Børn med handicap kan søge et ønske opfyldt.. onskefonden.. TILGÆNGELIHED OG UDDANNELSE.. Undervisningsministeriet.. tgu.. Specialpædagogisk Støtte - SPS.. su.. dk/sps.. Handicappede Studerende Kandidater.. hsknet.. God adgang.. godadgang.. RYKs Tilgængelighedsbase.. ryk.. dk/tbase.. FONDE.. Velfærdsministeriets fondsdatabase.. fondsdatabasen.. Hjælp til udarbejdelse af fondsansøgninger:.. frivillighed.. dk/Webnodes/da/Web/Public/Forside.. STØTTER DFOI.. Dansk Revision Randers.. danskrevision.. Handi Mobil (handicapbiler og udstyr).. handi-mobil.. Design og Websideløsninger.. freestyledesign..

  Original link path: /index.php?id=11
  Open archive

 • Title: DFOI: Kontakt
  Descriptive info: Kontakt til foreningen.. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.. (DFOI).. Vestervej 15, DK-6880 Tarm.. Telefon 70 20 70 85.. Formand: Karsten Jensen -.. formand@dfoi.. Næstformand:.. Birthe Byskov Holm -.. bbh@dfoi.. Kasserer: Jens Schultz -.. js@dfoi.. Sekretær: Rigmor Lisbeth Justesen -.. rlj@dfoi.. Enslydende mail til den samlede bestyrelse inkl.. suppleanter,.. kan med fordel sendes på  ...   OI-Magasinet.. Indlæg og foto sendes elektronisk til en af nedenstånde adresser,.. eller pr.. post til,.. OI-Magasinet - c/o Preben W.. Nielsen.. Hold-An Vej 20 B, 1.. , DK-2750 Ballerup.. Telefon 44 68 42 23 / Mobil 28 73 49 58.. ansvarshavende@dfoi.. eller.. Hvis evt.. foto ønskes retur, husk da afsenders navn og adresse..

  Original link path: /index.php?id=12
  Open archive

 • Title: DFOI: Landsindsamling
  Descriptive info: Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta afholder officiel landsindsamling i perioden 20.. november 2012.. Hvorfor og hvordan?.. Med en landsindsamling er det muligt for foreningen at få andel i bl.. tips- og lottomidlerne, og resultatet af indsamlingen har betydning for, hvor stor andelen bliver.. Det vil sige, jo flere penge der indsamles, jo flere kan foreningen forvente at modtage..  ...   det nuværende aktivitetsniveau uden større egenbetaling.. Støt venligst foreningens landsindsamling.. Da foreningen er lille, har man ikke resurser til at gå ud og stemme dørklokker, så indbetal venligst bidrag på landsindsamlingens egen konti:.. Giro 1-658-9519 eller til Danske Bank 1551-16589519.. Ved spørgsmål til landsindsamlingen, kontakt da Niels Christian Nielsen på.. ncn@dfoi.. PS:.. Støttebeløb modtages også uden for indsamlingsperioden..

  Original link path: /index.php?id=51
  Open archive •  


  Archived pages: 331