www.archive-dk-2012.com » DK » D » DAGPLEJEN-HERLEV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 201 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: .. Forside.. Sammenlignelig brugerinformation.. Grundoplysninger.. Profil.. Beskrivelse af arbejdet som dagplejer.. Indretning og lokaler.. Pædagogisk praksis beskrivelse.. FAQ - ofte stillede spørgsmål.. Årsberetning.. Bestyrelse.. Medlemmer.. Referater.. Kalender.. Nyhedsbrev.. Fotoalbum.. Institutionen.. Begivenheder.. Legestuegrupper.. Dagplejen i Herlev går foran med idræt, leg og bevægelse og har som de første fået skræddersyet et certificeringprogram som 100 % er tilrettelagt ud fra dagplejens specifikke behov og struktur.. se nedenstående artikler:.. http://www.. herlev.. dk/nyheder/dagplejen-i-herlev-gar-foran.. www.. lfs.. dk/7867 fuldside=1.. Dagplejehuset | Kommenhaven 15 | 2730 Herlev | 44 52 58 42 |..

  Original link path: /forside.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Login.. Hvis nogle af menupunkterne er nedtonet betyder det, at de er låst og kræver et brugernavn og kodeord for at kunne åbne dem.. Hvis du har tilknytning til institutionen kan du få udleveret et brugernavn og kodeord.. Brugernavn:.. Kodeord:.. Husk mit brugernavn og kodeord på denne computer..

  Original link path: /login.asp?strRetur=forside.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Grundoplysninger.. Adresse.. Kommenhaven 15.. 2730.. Herlev.. 44 52 58 42.. dagplejen@herlev.. dk.. Institutionstype og aldersgruppe.. Dagplejen er et dagpasningstilbud for børn i alderen 6 mdr.. og frem til de bliver 3 år.. Dagplejerne har 3-4 faste børn.. Gæsteplejebørn placeres så der er max 5 børn i det enkelte dagplejehjem.. Dagplejeren er i eget hjem 4 dage om ugen.. 1 dag om ugen er der heldagslegestue i Dagplejehuset.. De tilsynsførende pædagoger råder, vejleder og giver supervision til dagplejerne og fører tilsyn med børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling.. Dagplejehjemmet besøges en gang om måneden anmeldt/uanmeldt.. Dagplejere og forældre kan altid kontakte den tilsynsførende pædagog for råd  ...   indrettet med 2 dejlige legestuelokaler, fællesrum, garderobe, køkken og puslerum alt med gode faciliteter.. Der er en dejlig stor legeplads.. Dagplejekontoret er indrettet i sammenhæng med legestuerne, så der er et nært samarbejde med de uddannede tilsynsførende pædagoger i dagligdagen.. Åbningstider.. Mandag til torsdag kl.. 7.. 00-16.. 45.. Fredag 7.. 00- 16.. 00.. Hente- og bringe tiderne aftales med dagplejeren under hensyntagen til de planlagte aktiviteter.. På legestuedagen er det muligt at aftale individuelt med dagplejeren om barnet kan hentes og bringes i Dagplejehuset.. Dagplejen er lukket Juleaftensdag, mellem Jul og Nytår, Grundlovsdag samt fredagen efter Kristi himmelfartsdag.. Venteliste til institutionen.. Se Herlev Kommunes hjemmeside: http://www.. dk/Default.. asp?Action=Details&Item=714..

  Original link path: /sa_grundoplysninger.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Profil.. Institutionens pædagogiske principper og værdier.. Materiale om Dagplejen fås ved henvendelse til Dagplejen, Dagplejehuset Kommenhaven 15, tlf.. : 44 52 58 42:.. Dagplejens virksomhedsplan.. Video Far, mor og Dagplejen.. DVD "Vi leger og lærer i Herlev Dagpleje".. Legestuegruppens folder med årets aktivitetsplan.. Dagplejen ønsker, at der skal være et miljø og en kultur, som indebærer rummelighed, nærhed, engagement, humor og respekt.. Dagplejen vil i tæt samarbejde med forældre, dagplejere og de tilsynsførende pædagoger støtte børnene i  ...   i fællesskabet med andre mennesker.. Dagen tilrettelægges udfra børnenes alder og udvikling.. I Dagplejen lægger vi stor vægt på, at børnene har en tryg og forudsigelig hverdag med sin dagplejer i den lille gruppe i dagplejehjemmet med den samme voksen hele dagen.. Dette kombineres med den ugentlige legestuedag i Dagplejehuset, hvor børnene vænnes til at fungere i en større sammenhæng med andre børn og voksne.. Når dagplejerne er syg eller på ferie foregår gæsteplejen hos en dagplejer i legestuegruppen..

  Original link path: /sa_profil.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Beskrivelse af arbejdet som dagplejer.. Antal børn i institutionen i alt.. Dagplejen har en fleksibel normering på ca.. 120 børn.. Dagplejen har mulighed for efter særlig visitering at optage børn med specielle behov.. Børnene kan i nogle tilfælde tælle for 2 eller 3 pladser.. Der er ansat ca.. 41 dagplejere fordelt i hele kommunen.. Dagplejerne er geografisk delt op i 5 legestuegrupper.. På den ugentlige legestuedag er dagplejerne delt op med 4-5 dagplejere på hver stue.. I Dagplejen er der ansat:.. Leder 37 timer.. Souschef 37 timer, tilsynsførende pædagog 37 timer, tilsynsførende pædagog 32 timer.. Organisering af grupper.. Gør som jeg.. Bliv Dagplejer.. Jeg har været dagplejer siden 1992.. Jeg synes, at det er et meget livsbekræftende job.. Børn mellem 6 mdr.. og 3 år gennemgår en utrolig udvikling.. Fra at være babyer, bliver de små selvstændige personer med deres egne personlighed.. Det er meningsfuldt for mig, at støtte børnene i denne vigtige livsfase.. Jeg passer 3-5 børn og kan følge det enkelte barn på virkelig nært hold.. Både min og børnenes hverdag er utrolig fleksibel.. Jeg tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og tilrettelægger dagen efter børnenes behov.. Skal vi lege, gå tur, bage, danse eller noget helt  ...   Grunduddannelse for dagplejere.. Derudover er der 4 aftenmøder med forskellige foredragsholdere.. Jobbet som dagplejer har medført, at jeg bedre kan få familielivet og arbejdsliv til at hænge sammen, og det er virkeligt noget der smitter af på min arbejdsglæde.. Vores forventninger til dig.. I Dagplejen har vi mange visioner og arbejder seriøst for at føre dem ud i livet.. Som dagplejer får du mulighed for at tage del i denne spændende udvikling.. Du skal være fyldt 24 år og have lyst til at passe 3 -5 børn i dit eget hjem.. Du skal have erfaring med små børn og være i stand til at tolke deres signaler og behov.. Du har eneansvaret for børnene og skal derfor være fysisk og psykisk robust.. Du skal være selvstændig, kunne tage initiativ og organisere din hverdag.. Da du samarbejder med mange forskellige forældre og kollegaer, skal du være tolerant og have indlevelsesevne.. Løn.. Løn efter gældende overenskomst og principper i ny løn.. 46 % af den skattemæssige indkomst er fradragsberettiget.. Stillingen er pensionsgivende.. Ansøgning.. Du er velkommen til at ringe til vores Dagplejehus og høre nærmere om jobbet.. Vi sender dig gerne vores materiale og svarer på spørgsmål.. Tlf.. : 44 52 58 42..

  Original link path: /sa_boern.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Indretning og lokaler..

  Original link path: /sa_indretning.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Opdateret den 2.. august 2012.. Indledning.. Vi håber at denne pædagogiske praksis beskrivelse vil give et godt indblik i hverdagen i dagplejen.. Dagplejen er en stor organisation med ca.. 42 dagplejere og 4 tilsynsførende pædagoger.. De er fordelt på 5 dagplejegrupper og geografisk spredt over hele kommunen.. Samlingspunktet for alle forældre, ansatte og børn er i legestuen, hvor de enkelte grupper mødes 1 gang om ugen.. Det har været en lang proces at udarbejde denne pædagogiske praksis beskrivelse, da den med sin bredde tager afsæt i hele dagligdagen i dagplejen på alle planer og alle interessenter har været med i processen.. Målgruppen for denne pædagogiske praksis beskrivelse er nuværende/kommende forældre, medarbejderne, samt ledelsen af dagplejen og forvaltningen/ politikkerne.. Processen startede med, at de 4 tilsynsførende pædagoger udarbejdede et oplæg.. Dette blev diskuteret på et forældrebestyrelses møde, på et heldagsmøde i dagplejens MED- udvalg, hvor der var repræsentanter fra alle grupper og efterfølgende ved et personalemøde for alle dagplejerne.. Værdigrundlag.. Dagplejepædagogik er noget særligt da dagtilbuddet fysisk er placeret i dagplejerens hjem og værdierne er afspejlet af det hjemlige miljø, hvor der er tid til at være i nuet, tid til fordybelse og tid til det enkelte barn.. De valgte værdier i Herlev Dagpleje er:.. Nærvær:.. Tid til at skabe den tætte relation mellem dagplejer og barn, som er grundlaget for læring og udvikling.. Tid til at skabe mulighed for et udviklende samspil og socialt samvær der giver barnet sociale kompetencer og lærer barnet at knytte begyndende venskaber.. Børn og forældre siger goddag og farvel til den samme dagplejer og den daglige kommunikation med forældrene om barnets hverdag og trivsel sikrer, at dagplejeren har kendskab til hele barnets dag.. Tryghed:.. Hverdagen er overskuelig og forudsigelig i den lille børnegruppe og med den samme gennemgående voksne.. Der er tid til omsorg og sikker tilknytning, som er grundlaget for sund udvikling.. Anerkendelse :.. Der er tid til at rumme børn med mange forskellige behov, udviklingstrin og følelser.. Der er tid til at lytte og se det enkelte barn og følge dets initiativ.. Stimulering:.. Børnene stimuleres i et hjemligt miljø og deltager i dagligdagens opgaver i hjemmet ud fra deres udviklingstrin og alder.. Der er tid og rammer til at inspirere børnene til at være kreative og nysgerrige.. Pædagogisk Målsætning :.. Vores målsætning er at børnene gennem det hjemlige miljø i dagplejen bliver mødt med tryghed, nærvær, anerkendelse og stimulering.. Derigennem skabes der muligheder for at barnet udvikler selv hjulpethed, selvstændighed, selvværd og sociale kompetencer.. Dagplejepædagogikken tager udgangspunkt i det lille, nære og hjemlige miljø, hvor barnet kan opbygge nære relationer til de øvrige børn i gruppen, samt til dagplejerens egen familie.. Pædagogikken giver mulighed for at barnet deltager i dagligdagens opgaver.. Praktiske oplysninger.. Starten i dagplejehjemmet.. Præsentationsmødet:.. Målet er at forældrene får kendskab til dagplejeren som menneske, - dagplejen som organisation og derved skabe grundlaget for det kommende konstruktive samarbejdet.. Inden barnet starter i Dagplejen kontaktes forældrene telefonisk, og der aftales et præsentationsmøde i dagplejehjemmet med forældre, dagplejer og den tilsynsførende pædagog.. Desuden får forældrene tilsendt dagplejens velkomstfolder, således at de har et kendskab til Dagplejen inden præsentationsmødet.. Her drøftes bl.. a.. dagen i dagplejehjemmet, i legestuen, barnets kost- og sovevaner samt øvrige behov, for at sikre den bedst mulige start i dagplejen.. Det fremhæves, at det er vigtigt at give besked om barnets trivsel hjemme, f.. eks.. hvordan har natten været, har barnet fået tilstrækkelig morgenmad, fordi selv små ting kan have betydning for en god dag i dagplejen.. Der gives informationer om pædagogisk tilsyn, gæstepleje, kostpolitik, hvordan forældrene får besked når dagplejeren er syg og pjecen Smitsomme sygdomme hos børn udleveres.. Forældrene ser den mappe, som skal følge barnet videre i institutionslivet (brobygning).. Den vil bl.. komme til at indeholde aftryk af hænder og fødder, og et målebånd vil vise, hvor meget barnet er vokset i årenes løb.. Der vil også være nogle billeder af dagplejer og venner i dagplejen, og forældrene bliver opfordret til at komme med billeder og lidt historie fra livet derhjemme.. Målet er at barnets historie bliver kendt for dem som omgiver barnet, når far og mor er på arbejde.. Forældrene bliver spurgt om deres mulighed for at aflevere og hente i legestuen, når dagplejeren skal i legestue en gang om ugen i dagpleje huset.. Hvis dette rent praktisk ikke kan lade sig gøre for.. forældrene, skal dagplejeren modtage barnet og evt.. de andre børn i dagplejehjemmet og derefter gå til legestuen og igen om eftermiddagen gå til dagplejehjemmet, hvor barnet bliver afhentet.. Det er vigtigt for samarbejdet, og dermed for barnet, at både forældre og dagplejer har tillid, og på sigt kan føle sig trygge ved hinanden.. Derfor har forældrene 3 dage efter præsentationsmødet til at mærke efter , om de mener at samarbejdet med denne dagplejer ville kunne fungere.. Hvis ikke, skal de kontakte den tilsynsførende pædagog, og der vil blive arbejdet på en anden mulig dagplejer.. Efter ca.. 3 måneder vil forældrene blive kontaktet og den tilsynsførende pædagog vil spørge til forældrenes oplevelse af dagplejen, samarbejdet med deres dagplejer og gæsteplejen, og der vil generelt være mulighed for at drøfte deres barns første tid i dagplejen.. Indkøring:.. Mål - at barnet opnår tryghed og dermed trivsel i samværet med dagplejeren.. Vi anbefaler at indkøringen tager udgangspunkt i barnets reaktioner og at dagens længde i dagplejen øges proportionalt med barnets tryghed.. Det er vigtigt at barnets oplevelser de første dage er positive, så det føles trygt at komme igen dagen efter.. Det prioriteres at dagplejer og barn har været igennem situationer som: spisning, skiftning, at blive lagt til at sove og blive taget op igen, fordi det er nogle intime situationer, som barnet primært har været i sammen med mor/far.. Den første legestuedag i indkøringen kommer forældrene sammen med barnet, bliver vist rundt og hilser på de andre dagplejere i gruppen, som også er mulige gæsteplejere.. De bliver også præsenteret for de tilsynsførende pædagoger, som er til stede.. Den dag tager forældrene barnet med hjem igen, da det ofte kan være utrygt for barnet at blive afleveret i nye omgivelser med flere nye voksne og børn.. I samarbejde med den tilsynsførende pædagog vurderer dagplejeren, hvornår barnet er trygt ved sin dagplejer, og dermed klar til at deltage i legestuen.. Dagplejerens arbejde:.. Hverdagen i dagplejen skal være tryg for børnene.. Det er målet, at dagplejen skal give børnene en harmonisk hverdag med en fast daglig rytme, der netop giver tryghed og forudsigelighed for børnene.. Når børnene føler sig trygge, har de overskud til at udforske verden, både inde og ude.. De har mod på at være nysgerrige på det knap så kendte.. En typisk dag i dagplejen kunne se sådan ud:.. Morgen:.. Mellem klokken 7 9 modtager dagplejeren børn, og forbereder måske dagens aktiviteter.. Formiddag:.. Her er der mulighed for forskellige aktiviteter.. Det kan f.. være små gåture i lokalområdet, en tur på legepladsen, besøg hos andre dagplejere, besøg på biblioteket, eller lidt større udflugter til skoven eller Kildegården e.. l.. Børnene kommer så vidt muligt ud i den friske luft hver dag, men formiddagen kan også sagtens blive brugt til indendørs aktiviteter, f.. klippe, klistre, male, lege eller bage.. Frokost:.. Dagplejeren sørger for sund og varieret kost til børnene, selvfølgelig afpasset deres alder.. Se i øvrigt afsnittet under kost.. Med undtagelse af de mindste børn der ofte sover til middag 2 gange i løbet af en dag, er tidspunktet efter frokost sædvanligvis dér, hvor børnene har brug for at sove eller hvile sig.. Eftermiddag: Om eftermiddagen tilbydes børnene igen et måltid, eksempelvis frugt og brød.. Frem til lukketid er der leg og afhentning af børn.. Den tilsynsførendes pædagogs arbejde:.. Der skal i henhold til dagtilbudsloven 7 stk.. 3 føres tilsyn hos den enkelte dagplejer.. Vi tilstræber et besøg pr.. måned i hvert dagplejehjem, Det kan være såvel anmeldte, som uanmeldte.. I dagplejen er der ansat 1 leder (37 timer), 1 souschef (37 timer), 2 tilsynsførende pædagoger (hhv.. 37 og 32 timer), der fungerer som gruppeleder for de enkelte legestuegrupper.. De deltager alle med jævne mellemrum på relevante kurser og efteruddannelse.. Det er det pædagogiske personale, der har ansvaret for den pædagogiske udvikling i dagplejen og tilsynet i dagplejehjemmene.. Hver dagplejer har en tilsynsførende pædagog, som samtidig er tilknyttet hele gruppen.. Alle pædagoger har en pædagogisk uddannelse og mange års erfaring inden for dagpleje /det pædagogiske område.. Der er en del administration og mange møder forbundet med pædagogernes arbejde.. Men kerne- aktiviteten er mødet med dagplejerne og børnene.. Den tilsynsførende pædagog står for den løbende rådgivning og vejledning af dagplejerne, der er med til at sikre, at børnene trives og udvikler deres potentialer.. De yder den nødvendige støtte og vejledning, når der er børn der kræver en særlig indsats, og gennem supervision og faglig sparring bidrager pædagogerne til kompetenceudviklingen i dagplejen.. Overordnet kan man sige at de tilsynsførende pædagoger er kommunens og forældrenes garanter for, at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i orden.. Tilsyn i dagplejehjemmet:.. På tilsynene gives råd/vejledning til dagplejerne.. Den anerkendende dialog mellem dagplejeren og pædagogen er meget vigtig og bruges til at vende store og små problemstillinger/bekymringer.. Det giver også dagplejeren mulighed for at have et fortroligt rum for tanker i forhold til forældresamarbejde, samarbejde med kollegaer og eget arbejdsmiljø.. Der føres tilsyn med hvert enkelt barns psykiske, fysiske og sociale udvikling.. Der føres desuden tilsyn med, om de sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige og hygiejniske forhold er i orden.. Der kan i enkelte tilfælde forekomme påtale om forskellige forhold, der vedrører børnenes pasning og sikkerhed, som dagplejeren er pligtig til at rette sig efter.. Forældrene vil blive kontaktet af den tilsynsførende pædagog, såfremt der bliver bemærket noget specielt omkring deres barns udvikling og trivsel i Dagplejen.. Forældrene kan altid henvende sig til de tilsynsførende pædagoger for at stille spørgsmål, eller drøfte deres barns udvikling og trivsel i dagplejen.. Forældrene ringes op 3 mdr.. efter indmeldelsen, hvor forløbet drøftes og der kan eventuelt aftales et møde, hvor dagplejer,.. forældre og pædagogen sammen drøfter barnets trivsel.. Ligeledes orienteres om sprogvurdering som tilbydes, når barnet er 2 år og 10 måneder.. Tilsyn i legestuen:.. Den tilsynsførende pædagog deltager så vidt muligt på den ugentlige legestuedag.. I samarbejde med dagplejerne aftales dagens aktiviteter samt gennemførelsen af dem.. Pædagogen er synlig i legestuen og har mulighed for at tale med de enkelte forældre i aflevering/afhentningssituationen.. Pædagogen ser børnene i en anden og større sammenhæng end i de enkelte dagplejehjem og kan bidrage med viden om børns behov og udvikling til alle dagplejere i gruppen.. I middagspausen holder den tilsynsførende pædagog møde med gruppen og der bliver taget mange forskellige emner op, givet referater fra diverse møder og aftalt gæstepleje i forbindelse med ferie, fridage og planlagte kurser.. De pædagogiske konsulenter i Herlev Kommune fører tilsyn i dagplejens legestue 1 gang om året i alle legestuegrupper.. Ansættelse af dagplejere og godkendelse af dagplejehjemmet.. De ansatte dagplejere har en meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer.. Som hovedregel ansætter vi ikke dagplejere under 25 år, da det er et stort ansvar at have 3-5 børn i alderen 0-3 år i eget hjem.. Ved ansættelse af nye dagplejere skal forholdene i dagplejehjemmet godkendes.. Der bliver afholdt mindst 2 samtaler med ansøgeren og der foretages en vurdering af ansøgerens personlige kvalifikationer.. Den nyansatte dagplejer gennemgår en uges introforløb hvor hun er føl hos flere erfarne dagplejere som hver har til opgave at formidle et konkret emne fra hverdagen i dagplejen.. Den tilsynsførende pædagog gennemgår ansættelsesvilkår, tavshedspligt, fraværspolitik, forældresamarbejde - og dagplejernes håndbog.. Daglejeformidlingen/kommunen vil, med tilladelse fra ansøgeren, rette henvendelse til tidligere/nuværende arbejdsgiver, med det formål, at få oplysninger om ansøgerens kompetencer til de centrale dele af jobbet, som dagplejer samt pågældendes samarbejdsevner.. Alle familiemedlemmer bliver inddraget i proceduren, da det er altafgørende for trivslen i dagplejehjemmet at alle er indstillet på de forandringer/ændringer der vil ske i familiens hverdag.. Dagplejeformidlingen/kommunen indhenter straffeattester på alle familiemedlemmer over 15 år efter deres skriftlige samtykke samt børneattest på ansøgeren.. Hjemmet sikkerhedsgodkendes for at forebygge ulykker, og der indkøbes nødvendige gitre til trappe, seler til barnevogne mm.. Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejens åbningstid eller i dagplejehuset.. Vi følger Herlev kommunes alkohol politik.. Kurser og uddannelse.. :.. Da dagplejerne har meget forskellig erfaring og uddannelsesbaggrund tilrettes kurser den enkelte, men alle, der ikke har en pædagogisk uddannelse gennemgår en kommunal dagplejeruddannelse af 3 ugers varighed.. Alle dagplejere gennemgår inden for det første års ansættelse 6 timers førstehjælps kursus.. Efter 3 år bliver førstehjælpskurset suppleret.. Vi samarbejder med AMU afdelingen på Sydhavnens Seminarium og COK i Herlev.. Løbende afholdes temaaftener for alle ansatte med relevante pædagogiske emner.. G.. æsteplejen.. I dagplejen er man altid sikret pasning, når ens dagplejer har ferie, er på uddannelse eller ved sygdom.. Når barnet placeres i gæstepleje, vil det som regel være hos den samme dagplejer i den aktuelle periode.. Denne dagplejer er tilknyttet den legestuegruppe, som barnet er en del af, således at gæsteplejen også finder sted i kendte og trygge omgivelser.. Der kan maximalt modtages 5 børn i et kommunalt dagplejehjem.. Inden planlagt fravær besøger jeres dagplejere den pågældende gæsteplejer, så barnet vil føle genkendelse og dermed større mulighed for at være tryg ved afleveringen.. Det har stor betydning at forældrene bliver trygge ved brug af gæsteplejen.. Derfor er der mulighed for at møde gruppens dagplejere i legestuen, en gang ugentlig når barnet afleveres og hentes i dagpleje huset, samt ved vores fælles forældre arrangementer.. Læreplaner.. Ifølge dagtilbudsloven 9 skal alle dagtilbud udarbejde pædagogiske læreplaner.. I dagplejen udarbejdes en samlet læreplan for alle dagplejehjem.. Forældrebestyrelsen skal godkende læreplanerne og skal hvert år evaluere og revidere læreplanerne.. I dagtilbudsloven er beskrevet hvilke 6 temaer der skal indgå:.. Alsidig personlig kompetence.. Sociale kompetencer (social inklusion).. Sproglig kompetence.. Krop og bevægelse.. Natur og naturfænomener.. Kulturelle udtryksformer og værdier.. Den pædagogiske læreplan skal indeholde beskrivelser af, hvilke metoder og aktiviteter, der kan anvendes for at opnå de lærings mål, som er opstillet i den pædagogiske læreplan.. (dagtilbudsloven kapitel 15).. Læreplanens mål i Dagplejen :.. Vores lærerplaner er meget konkrete, så den enkelte kan tage målene frem og se om de er nået.. I det lille nære dagplejemiljø udvikles den tætte relation mellem barn og voksen som er fundamentet for al læring.. Barnet får også nære relationer til de andre børn - og til dagplejerens familie.. Dagplejeren skaber et læringsmiljø, hvor.. der er mulighed for fordybelse i eget initiativ.. Dagplejeren følger barnets initiativer og stimulerer og videreudvikler barnet.. Dagplejen planlægger selv dagen, således at dagens aktiviteter kan gennemføres efter børnenes alder/behov.. Ved tilsyn hos den enkelte dagplejer tales om læreplans målene, samt hvordan dagplejeren sikrer, at der sættes fokus på de enkelte børns potentialer og kompetencer.. Der er tid, plads og rummelighed til at børn udvikler sig med forskelligt tempo.. Barnets alsidige personlige udvikling.. Mål:.. At barnet føler sig værdsat og værdifuldt, hvilket giver barnet mulighed for at acceptere sig selv samt sine følelser og handlinger.. At barnet føler sig set, genkendt og husket og derigennem udvikler selvværd, selvstændighed, selvtillid og bliver selvhjulpet, hvilket indgår i fundamentet for udvikling af de personlige kompetencer:.. Hvad gør vi:.. Viser respekt og anerkender barnet, som den person det er, f.. ved at acceptere og benævne barnets følelser, så barnet føler sig set og forstået.. Giver barnet mulighed for at løse opgaverne selv og dermed mulighed for at opnå sejr.. Stiller aldersvarende krav i forhold til det enkelte barn og arbejder hen imod at barnet bliver selvhjulpet f.. til tage tøj af og på, vaske hænder og øve sig i at spise selv.. Støtter barnet i at træffe valg, fordybelse og ved at undgå at afbryde barnet, hvis det er muligt.. Støtter barnet i at vente.. Er opmuntrende, anerkendende og giver ros.. Giver barnet tid til at udforske, eksperimentere, undre og fordybe sig.. Sociale kompetencer.. At barnet oplever tryghed og tillid i relationen til dagplejeren, som støtter barnet i at forstå og skabe kontakt til andre.. At udvikle barnets evne til at forstå andre, ved at hjælpe og drage omsorg for hinanden, samt indgå i fælles legeaktiviteter og daglige opgaver.. At barnet opfatter sig selv som en del af fællesskabet.. Hvad gør vi:.. Skaber glæde ved samvær og inddrager og opmuntrer barnet til at være aktiv deltager i dagens daglige opgaver.. Støtter venskaber.. Bruger anerkendende sprog.. Giver tid til fordybelse i legen.. Opmuntrer barnet til at vise hensyn og at gøre opmærksom på, hvad andre føler, som er starten til selv at løse konflikter.. Støtter barnet i at vente, stå i kø og være i stand til at dele legetøj med andre og hjælpe hinanden.. Bruger legestuen, så barnet kan vænne sig til det større sociale rum, og samtidig får etableret fællesskaber med andre børn.. Samtidig forberedes overgangen til børnehaven.. Sproglig udvikling.. At arbejde med alle sproglige udtryk: pludresprog, talesprog, sprogforståelse, kropssprog, tegnsprog, billedsprog, mimik, samt støtte barnets begyndende begrebsudvikling.. At barnet udvikler sin nysgerrighed og interesse for ord, tegn og symboler.. At barnet udvikler og tilegner sig sprog, da sprog er barnets primære redskab til kontakt.. At barnet lærer at kommunikere, udtrykke- og forklare sig.. Lytter anerkendende og besvarer barnets pludren og fortællinger.. Sætter ord på både børn og voksnes handlinger og benævner antal, farver og former.. Anvender præcise betegnelser på f.. kop, krus, glas.. Bruger korrekte gentagelser, hvis barnet udtaler ord forkert.. Synger, læser bøger, bruger rim og remser.. Giver barnet små, konkrete beskeder og lad det udføre handlinger.. Udnytter stille stunder til dialog med det enkelte barn.. At barnet grundlæggende oplever glæde ved at bruge sin krop.. At barnet kender sin krop, dens betydning, muligheder og begrænsninger.. At barnet får mange bevægelseserfaringer ved dagligdagens aktiviteter ved at benytte naturen og nærmiljøet.. At barnet lærer at beherske fin- og grovmotorik.. Lader barnet  ...   deres.. problemstillinger/udfordringer.. I Region Hovedstaden eksisterer også et velfungerende netværk hvor lederne/repræsentanter fra dagplejeformidlingerne mødes 4-5 gange om året på skift i kommunerne og deler erfaringer og nyheder fra de enkelte kommuner.. Det er altid inspirerende at høre, hvad andre kommuner er optaget af og videns dele.. Vi har også nedsat et kursus samarbejde under netværket for at arrangere kurser kommunerne imellem.. Det skal give mulighed for at skræddersy kurser hvor vi hver kan sende 4-5 deltagere og derved skabe et hold.. Dagplejepædagogerne kommunerne imellem har ligeledes et netværk, hvor de kan dele viden og erfaringerne og følge med i udviklingen i de enkelte kommuner.. Det pædagogiske samarbejde med Herlevs kultur institutioner:.. Kildegården:.. Dagplejen samarbejder med naturgården Kildegården.. Vi har dels haft glæde og inspiration af at sende 5 dagplejere på internt kursus om små børns naturoplevelser og muligheder for at bruge naturen i et pædagogisk sammenhæng og endvidere har vi hvert år alle dagplejere og børn til et arrangement, hvor naturvejlederen er inspirator for både børn og voksne.. En del af vores dagplejere bruger derudover Kildegården, som et naturligt udflugtsmål året igennem.. Bibliotek:.. Dagplejehuset får månedligt udskiftet børnebøger af biblioteket og dagplejerne kan bruge bibliotekerne som pædagogisk tilbud i hverdagen.. Teater:.. Dagplejen har et tæt samarbejde med Bamseteatret , som har specialiseret sig i teater for 0-3 årige.. Det er et tilbud, som alle børnene får minimum en gang årligt i dagplejehuset.. Kosten i dagplejehjemmet.. Målsætning:.. Det er målet, at den kost der indkøbes minimum består af 50% økologiske fødevarer.. Børnene introduceres for gode kostvaner, og det opnås ved at kosten er sund og varieret.. Dermed sikres også, at det enkelte barns næringsbehov dækkes.. Det gode måltid skal være et positivt ophold i dagens aktiviteter, som giver nye kræfter og ny energi samt socialt samvær mellem børn og dagplejer.. For børn er det meget vigtigt, at det at spise, bliver en rar og positiv oplevelse forbundet med hygge, velvære og accept af det enkelte barns behov og lyst til at spise.. Det er de danske kulturtraditioner der ligger til grund for kosten i dagplejehjemmet, men der skal vises respekt og tages hensyn til kostvaner i andre kulturer.. Børn kan kun komme på diæt, når der foreligger en lægeerklæring.. Maden skal se indbydende ud.. Maden skal smage godt.. Maden skal serveres i rar atmosfære.. Maden skal serveres i hyggelige omgivelser.. Barnet skal sidde godt med bord og stol i rigtig højde.. Handleplan:.. Det er vigtigt, at starten på måltidet ikke er fortravlet og fyldt med konflikter.. Det vil skabe en dårlig stemning, som meget let vil holde sig gennem hele måltidet.. Ligesom det er vigtigt at børn og dagplejer vasker hænder inden de spiser.. Børnene bør inddrages i forberedelserne ved at være med til lette indkøb, tilberedning af maden og borddækning.. Endvidere kan børnene på gåturen have plukket blomster, som vil pynte på bordet og gøre måltidet til noget særligt.. Det vil også træne børnenes praktiske færdigheder og evne til samarbejde.. For at skabe ro om måltidet, skal børnene lære at sidde sammen og spise.. Der kan dog være børn, som ikke spiser så hurtigt, og det skal de andre selvfølgelig ikke vente på.. Børn lærer verdenen at kende gennem leg, og det gør de også, når de spiser.. Den voksne skal, ligesom børnene, sidde ved bordet og være med til at spise lidt, for at være den gode rollemodel.. Legen er godt nok slut når spisningen starter, men for børnene er det nødvendigt at lege med/undersøge maden, for herigennem at udvikle et selvstændigt forhold til at spise.. For børn, der skal lære at spise, er det naturligt at bruge fingrene.. Det er en god ide og starte med små og få hapser, men efterhånden som barnet bliver større, kan det få serveret større og flere stykker mad.. For at øge børnenes selvstændighed.. tager de selv.. mad fra et fad, vælger pålæg, smører mad osv.. Når børnene tilbydes ny mad er det vigtigt, at dagplejeren er positiv og opfordrer børnene til at smage.. Det kan være nødvendigt at tilbyde det flere gange, og dermed give børnene lyst til at smage det nye.. Børns appetit svinger meget, men ved at respektere børnenes ja-tak eller nej-tak, støttes barnet i at kunne mærke om det er mæt.. Kosten i dagplejehjemmet:.. Dagplejeren skal drage omsorg for barnets pasning og pleje, herunder ydelse af kost, så længe barnet opholder sig i dagplejehjemmet.. Dagplejeren køber også den modermælkserstatning, som barnet er vant til, men allergikost eller anden specialkost skal forældrene selv medbringe.. I det daglige tilbereder dagplejeren maden til børnene i sit eget hjem.. Maden skal være alderssvarende, sund, varieret og alsidig og følge den kostpolitik, der er vedtaget i forældrebestyrelsen og MED udvalget.. Kostpolitikken bliver jævnligt diskuteret, og der tilbydes relevant materiale om kost, vejledning og kurser.. Det er vigtigt at tænke økologi ind i hverdagen.. Ved at købe økologisk brød, mælk, smør, mel, gryn og æg, som danner basis for mad til små børn, opnås et minimum på 50% økologisk kost til dagplejebørnene.. For at servere en sund og varieret kost, skal der så vidt muligt bruges årstidens danske frugter og grøntsager.. Børn under 1 år skal have ekstra fedt i maden, derfor skal der bruges fede mælkeprodukter og lidt smør/olie i grøden eller mosen.. Der skal fedtstof under magert pålæg, men ikke under fedt pålæg.. Sukkeret i kosten skal begrænses, idet sukkeret mætter hurtigt, og så har børnene ikke meget appetit tilbage til den sunde mad, som er nødvendig, hvis de skal trives og udvikle sig.. Derfor serveres der ikke slik i dagplejen, og af samme grund skal det ikke medbringes i dagplejehjemmet.. Ved fødselsdage kan der serveres boller, frugt eller is.. I forbindelse med jul, fastelavn og dagplejedag kan der dog dispenseres, men det usunde skal være minimalt.. Når børn er mætte, er grundlaget for glæde, lyst og energi til at lege og lære til stede.. Derfor skal børn have flere måltider i løbet af dagen.. Det forventes at barnet har spist morgenmad hjemmefra.. Morgenmaden er den energi, barnet skal bruge til formiddagens aktiviteter.. Derfor er det vigtigt at vide, hvad tid barnet har fået morgenmad, og hvor meget det har spist.. Det har betydning for hvornår formiddagsmåltidet skal tilbydes, da der som hovedregel må være 2-3 timer mellem måltiderne.. Formiddagsmåltidet består typisk brød og eller frugt.. Frokosten kan varieres mellem varme retter og brød uden kerner med pålæg og dertil noget årstidsbestemt grønt.. Om eftermiddagen endnu et lille måltid bestående af brød, frugt og eller grønt.. Børn der hentes sent tilbydes yderligere brød/frugt eller lign.. Til alle måltider tilbydes noget at drikke, f.. modermælkserstatning, øko.. sødmælk, øko.. letmælk, eller vand.. Der skal flere gange i løbet af dagen tilbydes noget at drikke, ligesom børn skal have lidt at drikke inden de spiser.. Køkkenet.. I det daglige tilbereder dagplejeren mad til børnene i sit eget køkken.. Køkkenet i dagplejehuset er ikke godkendt til tilberedning af varm mad efter de gældende regler så dagplejerne medbringer al mad hjemmefra i køletasker.. Der må kun medbringes mad der er tilberedt og stadig indpakket og uåbnet.. Kølekæden må ikke brydes fra hjemmet til dagplejehuset og al mad der har været serveret ved måltidet skal kasseres efter måltidet og må således ikke bruges igen.. Traditioner.. Traditioner skabes og holdes for at give børnene kendskab til dem, for at dyrke fællesskabet.. Ved nogle af arrangementerne får forældrene mulighed for at møde hinanden, og dermed skaber det mulighed for netværk, og det giver også mulighed for at møde de andre dagplejere, og dermed gæsteplejen.. Fastelavn.. I dagplejen markeres fastelavn ved at børnene, efter opfordring, møder udklædte, eller bliver klædt ud i medbragt tøj.. De børn som gerne vil klædes ud, men ikke har noget med, låner noget af udklædnings tøjet i dagpleje huset.. Om formiddagen slås katten af tønden, og i tønden findes frugt eller rosiner, og der synges fastelavnssange.. Om eftermiddagen spises fastelavnsboller sammen med frugten.. Påske.. Markeres med lidt klippe/klistre til at tage med hjem.. Dagplejedag.. Om eftermiddagen ankommer alle dagplejere og børn til dagplejehuset med pyntede barnevogne, og lidt senere kommer forældre og søskende.. Med udgangspunkt i et vedtaget tema har hver gruppe kreeret noget udklædning til børnene feks.. har temaet været frugter, så har lilla gruppe lavet vindruehatte, grøn gruppe æblehatte osv.. Der serveres boller, agurker, gulerødder, kage, vand og saftevand, kaffe og te, som børn, forældre og dagplejere hygger sig med.. Forældre og børn kan sammen se Bamseteater , en forestilling, som børnene har set på en legestuedag.. Julemåneden.. Markeres både i de enkelte hjem og i legestuen.. Aktiviteterne varierer fra hjem til hjem og fra legestuegruppe til legestuegruppe.. Eksempler i dagplejehjemmet: Fremstilling af julepynt, tænde kalenderlys, synge julesange, salmer, gå på juleudstilling, gå til julegudstjeneste, julehygge for børn og forældre.. I legestuen er der eksempelvis julefrokost, spise risengrød, synge julesange, -salmer, lave julegaver til far og mor, lave juledekorationer.. Julefest.. Julefesterne afholdes gruppevis i dagplejehuset.. I alrummet står et juletræ, som bl.. er pyntet med noget som børnene har lavet.. Forældre, søskende og bedsteforældre inviteres til at komme om eftermiddagen, hvor det starter med at børnene går Lucia optog rundt om juletræet.. Efterfølgende går alle til pyntede borde, hvor der spises æbleskiver og drikkes gløgg.. Der er ligeledes mulighed for at spise boller og drikke vand, mælk eller saft.. (Her dispenseres også fra kostpolitikken).. De største børn får nissetøj på, og sammen med deres dagplejer, synger de På loftet sidder nissen.. Som afslutning danser alle rundt om juletræet, og der kaldes på julemanden (en af dagplejerne).. Alle børn og deres søskende får en af de gaver, som julemanden har i sækken.. Dagen slutter med at der vinkes farvel til julemanden, og børnene tager det fremstillede julepynt fra juletræet med hjem.. Sprogvurdering: Et tilbud til alle forældre med børn i alderen 2 år og 10måneder til 3 år 4 måneder.. Mål at vurdere barnets sproglige kompetencer, og at kunne tilbyde hjælp/støtte til de børn, som ikke har en alderssvarende kompetence.. Når barnet nærmer sig 2 år og 10 måneder får forældrene et tilbud om at få sprogvurderet deres barn.. Samtidig får de en pjece, hvor de kan læse om sprogvurderingen, og et brev, som fortæller hvor og hvordan i forhold til vurderingen, og hvor der samtidig er mulighed for at skrive mail adresse på.. Dette materiale afleverer dagplejeren til forældrene.. Hvis tilbuddet accepteres foretages vurderingen i legestuen eller i dagplejehjemmet, med dagplejeren ved siden af.. Resultatet af sprogvurderingen kan lande på 3 kategorier A som er lig med generel indsats, B som er lig med fokuseret indsats og C som er lig med særlig indsats.. Efterfølgende aftales et tidspunkt, hvor forældrene kan komme i Dagplejehuset og få gennemgået resultatet.. Hvis resultatet lander på A eller B modtager forældrene almindelig råd og vejledning i forhold til den sproglige udvikling.. Hvis resultatet lander på C, aftales et møde med forældre, den pædagog samt den talepædagog som er tilknyttet barnets kommende institution.. Dagplejeren bliver ligeledes informeret om resultatet.. Mere end 90% takker ja til tilbuddet, de fleste med den begrundelse, at de gerne vil have deres fornemmelser bekræftet.. Sprogvurderingerne har givet anledning til at få øget opmærksomhed på at anvende forholdsordene i kommunikationen med børnene, at sætte ord på mimik/følelser.. Lige som alle dagplejere, gruppevis på middagsmøderne, har modtaget et oplæg om barnets sproglige udvikling.. Forældresamarbejde:.. I dagplejen er det vigtigt at opbygge et godt, ærligt og tillidsfuldt forhold mellem dagplejer og forældre og dermed en åben dialog.. I dagplejen er det den samme person der modtager barnet og afleverer barnet og det er vigtigt for barnets daglige pasning, at der udveksles oplysninger om søvn, spisning og øvrig trivsel så dagplejeren kan planlægge dagen bedst mulig for barnet.. Vi opfordrer alle forældre til at spørge til dagplejerens praksis og være åbne omkring forhold de evt.. undrer sig over.. Der er også altid mulighed for at kontakte gruppens pædagog der vil være behjælpelig, hvis der er spørgsmål eller udfordringer.. Hvis der er uoverensstemmelser mellem dagplejer og forældre er det altid bedst for det fremtidige samarbejde først at tale med sin dagplejer om problemet.. Hvis det ikke kan løses så kontaktes gruppens pædagog, der så evt.. kan afholde en samtale mellem dagplejer og forældrene.. Der afholdes et stort forældremøde årligt i dagplejen.. Det afholdes i maj/juni, hvor der et oplæg om et aktuelt emne.. Dette emne vælges af forældrebestyrelsen.. Ved dette møde vælges det kommende års forældrebestyrelse.. Cafèeftermiddag.. En gang om året inviteres forældre og søskende gruppevis til at komme i dagplejehuset.. Alle forældre har en ret mad med, som stilles på et fællesbord.. Dagplejerne har bagt brød og lavet salat.. Alle samles i alrummet, hvor børn og dagplejere synger nogle af de sange, som de har øvet/lært i den periode, de har haft musik.. Derefter spiser alle sammen og til maden er der mælk og vand.. Forældrebestyrelsen:.. Forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje er beskrevet i vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009, kapitel 14 stk.. 14.. 2.. 1 hvor den særlige struktur i dagplejens organisation/forældreindflydelse beskrives.. Der står bl.. a:.. Den kommunale dagpleje adskiller sig væsentligt fra de øvrige kommunale institutioner ved at være opdelt i mange små enheder i form af de enkelte dagplejehjem.. Det bærende princip for forældreindflydelse i den kommunale dagpleje er, at den harmonerer med ledelsesstrukturen og opgaveløsningen i den kommunale dagpleje.. I Herlev Kommune er der en samlet forældrebestyrelse for hele den kommunale dagpleje der dækker alle distrikter i kommunen.. Dagplejen er underlagt styrelsesvedtægter for dagtilbuds området og valget til bestyrelsen sker i forhold til Dagtilbudslovens 14,15 og 16.. For institutioner der er normeret fra og med 81 pladser vælges 7 forældre, 2 personalerepræsentanter, leder (sekretær uden stemmeret) og 1,2,3 eller 4 suppleanter for forældrene.. Der vælges 1 suppleant for personalerepræsentanterne.. I dagplejens forældrebestyrelsen deltager et kommunalbestyrelsesmedlem som observatør, efter ønske fra forældrebestyrelsen.. I Dagplejen vælges forældrebestyrelsen på det årlige forældremøde i Maj/Juni måned i Medborgerhuset.. Øvrige forældremøder i dagplejen afholdes i de enkelte dagplejegrupper.. Dagtilbuds lederen er sekretær for bestyrelsen og sørger for udsendelse af dagsorden, referater og diverse skrivelser fra forvaltningen.. Ved dette møde er der tradition for, at have en ekstern oplægsholder og et emne af almen interesse /problemstilling som alle kan have glæde af at opleve.. Det kan være emner som relationer i familien, kost, skæld-ud , børnesygdomme m.. fl.. Forældrebestyrelsen vælger i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne næste års emne til det store forældremøde.. Inden det store forældremøde udsendes dagsorden for mødet.. Det er den enkelte dagplejer der uddeler dagsorden for mødet til sine forældre og forældrene har mulighed for, at stille uddybende spørgsmål til arbejdet i forældrebestyrelsen eller kontakte den tilsynsførende pædagog /leder.. Forældrene kan allerede inden mødet udfylde en talon med eget navn, barnets navn og gruppens navn så vi kan have navne på personer der ønsker valg klar til mødet.. Ved mødet indledes valget med at den siddende formand for forældrebestyrelsen beretter om arbejdet i forældrebestyrelsen.. Vi opfordrer forældre fra alle grupper i dagplejen til at stille op, så grupperne bliver nogenlunde ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.. Den nyvalgte forældrebestyrelse holder sit konstituerende møde inden 14 dage efter bestyrelsesvalget.. Der er udarbejdet en forretningsorden for forældrebestyrelsen i dagplejen.. Der afholdes minimum ordinære møder hver 3.. Måned, og der kan afholdes ekstraordinære møder når formanden, lederen eller 1/3 af bestyrelsen ønsker det.. Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra lederen principper for alle driftmæssige forhold af betydning for institutions virksomhed, herunder:.. Den pædagogiske planlægning.. Samarbejde mellem hjem og institutioner.. Udviklingen af det pædagogiske arbejde samt institutionens samarbejde med andre institutioner og organisationer i lokalområdet.. Sikkerhedsarbejde.. Legepladsen:.. Legepladsen bliver gennemgået og sikkerheds godkendt af Teknisk Forvaltning i Herlev Kommune ca.. 1 gang om året.. Ved indkøb af nye legeredskaber rådfører vi os med forvaltningen og køber kun redskaber der er godkendt til børn mellem 0-3 år.. Børnemiljøvurdering:.. Dagplejen gennemførte et pilotprojekt i 2010 hvor vi udformede vurderings skemaer til brug i dagplejehjemmet.. Vurderingsskemaet skal revideres og det skal gennemgåes i alle dagplejehjem inden vi har den samlede vurdering.. Hygiejne:.. Dagplejen henviser til de retningslinjer som er beskrevet i Håndbog for dagplejere og dagplejepædagoger: Sundhed, miljø og hygiejne.. I legestuen er ansvaret.. for den almindelige hygiejne, omkring vask af legetøj, skift af sengetøj mv, uddelegeret til enkelte legestuegrupper.. I legestuen, hvor flere børn er samlet bruges engangshåndklæder, lejepapir på puslebordet,.. sæbebeholdere og beholdere med desinfektionsmiddel.. Sidst nævnte er ligeledes placeret i alle grupperum, således at de voksne spritter hænderne af, efter et barns næse er blevet tørret.. Denne praksis udføres også i.. det enkelte dagplejehjem og det er dagplejerens ansvar at overholde den overordnede hygiejnepolitik og det påhviler dagplejepædagogen at føre tilsyn med dette.. Arbejdsmiljø organisationen / Arbejdspladsvurdering :.. Begrebet sikkerhed blev efter den nye lov om arbejdsmiljø af 1/10 2010 erstattet med arbejdsmiljø.. I dagplejen er en af dagplejere valgt som arbejdsmiljørepræsentant og lederen er født arbejdsmiljøleder.. De 2 udgør sikkerheds organisationen for de ansatte i dagplejen.. Arbejdsmiljørepræsentanten skal senest 3 måneder efter valget gennemføre en grunduddannelse på 3 dage i arbejdsmiljø.. Der er yderligere tilbud om 2 dages supplerende kursus og efter et års arbejde har den valgte repræsentant krav på efteruddannelse 1 dag om året.. Ifølge den nye arbejdsmiljølov skal sikkerhedsorganisationen udforme en årlig plan for arbejdsmiljøet.. Arbejdsmiljø-lederen og arbejdsmiljø-repræsentanten har begge gennemgået grunduddannelsen i arbejdsmiljø på et 5 dages kursus i 2010 og følger jævnligt relevante kurser og temadage.. Sol politik.. Sol er dejligt men også noget man skal omgås med sund fornuft.. Dagplejerne smører børnene ind i solcreme hvis I ikke allerede har gjort det derhjemme.. Alle forældre opfordres til at medbringe en solhat så barnets hoved også kan være beskyttet.. Vi får hver morgen tilsendt UV indekset på mail i legestuen så den gruppe der er i huset pågældende dag kan tage deres forbehold..

  Original link path: /txt.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Opdateret den 9.. februar 2012.. Hvad sker der, når dagplejeren bliver syg/har ferie/ er på kursus?.. Når barnet placeres i gæstepleje, vil det være hos en dagplejer, som er tilknyttet den legestuegruppe, som barnet er en del af.. Gæsteplejen er således kendt og tryg for barnet.. Når barnet skal i gæstepleje ved ferie/kursus gør dagplejeren og pædagogen sig overvejelser over barnets tilknytning til andre børn og dagplejere, specielle behov som f.. eks.. allergi og hensynet til forældrenes transportmuligheder.. I den aktuelle gæsteplejeperiode vil det være hos den samme dagplejer.. Dagplejerne sørger for at besøge hinanden indbyrdes i legestuegruppen og inden planlagt fravær besøger dagplejeren den pågældende gæsteplejer, så barnet vil føle genkendelse og dermed større mulighed for at være tryg ved afleveringen.. Hvis dagplejeren bliver syg, kontaktes I af en dagplejepædagog samme morgen.. Hun har det samlede overblik over alle dagplejere og børn.. Det sikrer den bedste placering af barnet.. I får gennem gæsteplejeren besked om hvornår jeres dagplejer er rask igen.. Bruges gæsteplejen ikke får I direkte besked fra dagplejepædagogen.. Der er mulighed for at møde de øvrige dagplejere i gruppen i legestuen, en gang ugentlig når barnet afleveres og hentes i Dagplejehuset, samt ved vores fælles forældrearrangementer.. Generelt kan man sige at gæsteplejen er velfungerende.. Hvad skal man typisk medbringe af udstyr i dagplejen?.. I skal medbringe diverse skiftetøj/overtøj i forhold til årstiden.. Om sommeren er det vigtigt at barnet har solcreme på hjemmefra og at I har sørget for der er creme hos dagplejeren, så barnet kan blive smurt senere på dagen.. Hvis barnet har en særlig tilknytning til sut/sovedyr eller lign.. er det særlig vigtigt at have med hver dag.. Dagplejen sørger for alt andet udstyr.. Hvordan forløber en typisk dag i dagplejen?.. Mellem klokken 7 9 modtager dagplejeren børn og forbereder dagens aktiviteter.. Hvordan fungerer legestuen?.. Den enkelte dagplejer er knyttet til en gruppe, bestående af ca.. 7 andre dagplejere.. Hver gruppe har en legestuedag i Dagplejehuset.. De fleste dagplejere møder i legestuen kl.. 07.. 00, hvor de modtager børnene og er der indtil det sidste barn bliver hentet, senest kl.. 16.. 45, fredag kl.. I legestuen møder barnet de andre børn og voksne i sin gruppe og er dermed en del af et større fællesskab.. Der er mulighed for at lave alle former for aktiviteter, ofte årstidsbestemt.. Legestuen har en legeplads, som er indrettet til denne børnegruppe.. Børnene sover i legestuen enten i barnevogn eller på små senge.. Det er dagplejeren som sørger for at medbringe og servere de forskellige måltider.. Hvordan foregår overgangen til børnehaven?.. Når jeres barn bliver 2 år, får I et brev fra indskrivningen.. I bliver her bedt om at kontakte pladsanvisningen og oplyse, hvilke børneinstitutioner I ønsker til jeres barn.. I skal komme med mindst 3 ønsker.. Når I har fået besked om hvilken børnehave jeres barn skal starte i, vil dagplejeren besøge den fremtidige børnehave med jeres barn.. Når barnet skal videre i institution har dagplejeren lavet en mappe med oplevelser fra tiden i dagplejehjemmet, som institutionen skal arbejde videre med.. Hvordan er mit barn prioriteret i forhold til børn der allerede er i vuggestue?.. Ved overflytning af 3-årige børn fra dagplejen til børneinstitution / børnehave, får disse børn anciennitet fra tidspunktet for modtagelse af ansøgning om plads og går derfor forud på listen.. Hvilke muligheder har man i  ...   børnene kommer ud dagligt, afhængig af vejrforhold og børnegruppens alderssammensætning.. De fleste af vores børn får ligeledes mulighed for at sove uden for i barnevogn.. Har dagplejen en kostpolitik?.. Ja, dagplejen har en kostpolitik.. Børnene introduceres for gode kostvaner, og det opnås ved at kosten er sund og varieret, og dermed sikres også, at det enkelte barns næringsbehov dækkes.. Det gode måltid skal være et positivt oplevelse i dagens aktiviteter, som giver nye kræfter og ny energi samt socialt samvær mellem børn og dagplejer.. Sukkeret i kosten skal begrænses, så der serveres ikke slik og saftevand i dagplejen.. I forbindelse med jul, fastelavn og dagplejedag kan der dog dispenseres fra kostpolitikken, men det usunde begrænses.. Mit barn sover helst inde, men dagplejen har barnevogne udenfor, hvad så?.. Ja, det er rigtigt vi har valgt at de fleste af vores børn sover i barnevogn, men der vil være mulighed for at dit barn kan sove inden for enten i weekendseng eller på madras.. Dette aftales med dagplejeren.. Hvordan er barnet spændt fast i barnevogn når det sover eller på tur?.. Vi bruger godkendte seler i vores barnevogne indtil barnet er 2 år.. Herefter er det kun med forældrenes skriftlige accept at barnet sover fastspændt i sele.. På tur er børnene fastspændt efter alder og udvikling.. Det sker i samarbejde med forældrene.. Hvordan sover børnene når de er i legestue og hvem holder øje med dem?.. Børn under 2 år sover i barnevogn med godkendt sele.. De større børn sover inde på små senge.. Mindre børn kan ligeledes sove inde i weekendsenge.. Dagplejerne skiftes til ca.. hvert 20.. min at tilse de sovende børn.. Må man se tv hos dagplejen?.. Kun undtagelsesvis må børnene se tv/dvd hos dagplejeren.. I disse tilfælde, så kun udsendelser, der er specielt egnet til børn fra 0 3 år.. Den voksne skal være til stede og sikre sig at udsendelserne ikke skræmmer børnene.. Det må ikke være af længere varighed end ca.. 15-30 minutter, f.. Bamse og Kylling, Bananer i pyjamas eller lignende.. Hvor tit er man på tur, fx til Zoo.. De længere ture afhænger af den aktuelle alderssammensætning i børnegruppen, idet der skal tages hensyn til soverytmer hos de mindste.. De fleste kommer i zoo 1 gang årligt, og der er også mulighed for at planlægge tur med de største på legestuedagen.. Hvordan får jeg svar på hvem de andre dagplejere i gruppen er?.. Ved indmeldelsen uddeles en lille folder, som bl.. indeholder de andre dagplejeres adresser og telefonnummer.. Når jeres barn starter i dagplejen, opfordrer vi til at I deltager på den førstkommende legestuedag.. Dette giver en mulighed for at hilse på de andre dagplejere i gruppen.. Hvad skal man gøre, hvis man har spørgsmål vedrørende ens dagplejer?.. Som udgangspunkt er det altid godt at spørge dagplejeren selv, men hvis det er noget I ikke kan tale med jeres dagplejer om, så kan I altid henvende jer til dagplejepædagogen.. Hvilke traditioner/fester holdes i Dagplejen?.. I legestuen markeres de traditionelle højtider, så som jul, fastelavn, påske, fødselsdage.. Derud over afholdes den årlige dagplejedag for alle forældre/søskende den anden onsdag i maj måned.. Grupperne afholder en årlig cafeeftermiddag på deres legestuedag.. Findes der ture ud af huset udover legestuen, hvis ja, hvordan foregår den?.. Ja, dagplejen tilrettelægger selv sin dag ud fra børnenes alder, udvikling og vejrforhold..

  Original link path: /laereplan.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Opdateret den 27.. juni 2011.. Status - og.. perspektivering 2011.. Indledning:.. 2010 blev et år med mange forandringer, ny leder, ny pædagog, flere nye dagplejere og en stor renovering af Dagplejehuset hvor vi valgte at lukke huset fra oktober til starten af februar.. Vi har fået indlagt fjernvarme, lagt nyt tag og fået nye skure på legepladsen.. Vi havde afsat penge til at vi samtidig kunne gøre i stand indvendigt og lave forbedringer på legepladsen.. Så i forbindelse med legestuens lukning blev huset også indvendig renoveret: alle rum er blevet malet, nyopsætning af rullegardiner, ommøbleret og anskaffelser en del nye møbler.. Vi har indrettet nogle af rummene anderledes og bevidst lavet rum til fordybelse/ro - og andre til vild leg og fysisk udfoldelse for at forbedre børnemiljøet.. Vi havde sat en række mål op for opgaver der skulle arbejdes med i 2010: Udarbejdelsen af pædagogisk praksis, afholdelse af udviklingssamtaler for alle ansatte, fraværs/omsorgssamtaler, styring af gæstevederlag/enheder og forhandling af ny forhåndsaftale for dagplejen, samt afholdelse og gennemførelse af 6 timers førstehjælpskursus for alle ansatte.. Nu skal vi indarbejde en procedure for nye dagplejere og løbende opfølgning.. Renoveringen har haft indflydelse på arbejdet med de overordnede strategier:.. Klima strategien:.. Vi har haft et meget stort elforbrug i Dagplejehuset da vi havde el som opvarmning, men er nu gået over til fjernvarme.. I forbindelse for opsætningen af det nye tag er der lagt ny og bedre isolering.. Forhold som gerne skulle nedbringe vores energi forbrug væsentligt.. I forældrebestyrelsen har vi arbejdet med forskellige besparende tiltag har fået opsat forskellige timere og sensorer som først er en besparelse på sigt da de koster i indkøb og opsætning.. Nu hvor legestuen igen er i gang vil vi arbejde med adfærdsregulering i forhold til brug af el og vand.. Herlev i bevægelse :.. Vi havde planlagt at arbejde med Herlev i bevægelse på legestuedagene, men det blev ved planerne da legestuen har været lukket gennem længere tid og i de midlertidige legestuer var der ikke basis for at arbejde med projektet.. Vi må derfor starte forfra i legestuen men i det daglige er dagplejebørnene meget ude og bevæge sig og dagplejeren arbejder med temaerne i læreplanerne i sit dagplejehjem hvor der også indgår musik, bevægelse og dans.. Vi afviklede i september den årlige idrætsdag i dagplejen med mange forskellige aktiviteter.. Dagplejedagen d.. 11/5 2011 får temaet Herlev i bevægelse.. Status og perspektivering i forhold til arbejdet med dagtilbudsloven /.. læreplanerne:.. I forbindelse med arbejdet med pædagogisk praksisbeskrivelse har vi ændret og revideret i læreplanerne.. Vi har gjort dem meget konkrete og med eksempler, så den enkelte dagplejer og dagplejepædagog, så de i højere grad dannede udgangspunkt for refleksioner på tilsynsbesøgene.. Vi har ophængt plakater med læreplans målene i legestuen og indrettet legestuen så det er muligt at arbejde med alle temaer i  ...   hvordan disse besøg kan tilrettelægges i den enkelte institution.. Vi forventer at afstanden mellem dagplejen som institution der dækker hele kommunen og de enkelte institutioner bliver mindre ved at vi nedbryder nogle grænser, lærer hinanden at kende og får viden om hinandens pædagogiske praksis.. Dagplejebørnene får mulighed for at besøge en børnehave og på denne måde være mere forberedt på deres start i børnehave.. Vi holder nu hvert år et forældremøde for de kommende børnehaveforældre med oplæg af en institutionsleder fra kommunen hvor forældrene får indtryk af dagligdagen i en børnehave og har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.. Vores mål med arbejdet i 2011:.. Vi forventer at vores pædagogisk praksisbeskrivelse er færdiggjort i maj 2011 og kan blive offentligt gjort på hjemmesiden efter MED udvalg, forældrebestyrelse og alle dagplejere været med i arbejdet - og den endelige godkendelse har fundet sted.. I 2011 vil vi også færdiggøre Børnemiljø vurderinger hos alle dagplejere.. I samarbejde med forældrebestyrelsen har vi sat fokus på informationsdeling, opdatering af hjemmeside, folder om dagplejen og nyhedsbreve pr.. mail - og det arbejder vi på at få udført i 2011.. Vores mål er at lave jævnlige nyhedsbreve som forældrene selv kan tilmelde og afmelde sig til at modtage - og have en folder om dagplejen som tværfaglige samarbejdspartnere kan uddele til kommende dagpleje forældre.. Vi har i år fokus på strukturen i legestuen og det pædagogiske måltid.. Vi har udarbejdet en plan for afvikling af legestuedagen som alle grupper skal udfylde hver morgen og har fokus på at måltidet indeholder alle temaer i læreplanerne og arbejder bevidst med at måltidet f.. eks lærer barnet at være selvhjulpent, er med til at forberede måltidet ved at dække bord, sætte ord på hvad der foregår under måltidet - og hvilke traditioner der ligger i måltidet.. I uge 15 deltager 2 dagplejere og en pædagog i uge kurset Mad og måltider til børn i dagplejen sammen med andre dagplejeformidlinger.. I marts måned skal de tilsynsførende pædagoger besøge Slagelse Dagpleje for, at gøre brug af deres erfaringer i arbejdet med narrativ dokumentation som et pædagogisk redskab i dagplejen.. Det er en meget lang proces , at implementere en ny dokumentationsmetode hos 42 dagplejere der arbejder i eget hjem.. De har også har været med i KL projektet om Udsatte børn - og gjort sig erfaringer i dagplejeregi og vi har aftalt at de efterfølgende vil give oplæg til dagplejerne på et personalemøde.. Vi arbejder på en temadag om arbejdsmiljø for dagplejerne hvor de får et kursus i forflytning/løfteteknik og et oplæg om psykisk arbejdsmiljø.. Vores mål med temadagen er.. at forebygge skader i bevægeapparatet, da dagplejere i deres daglige arbejde er udsat for stor fysisk belastning.. Desuden vil vi gerne vil fremme bedre trivsel og samarbejde ved at tage fat på det psykiske arbejdsmiljø i de enkelte dagplejegrupper..

  Original link path: /virksomhedsplan.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Bestyrelse Medlemmer.. Formand.. Michael.. Jensen.. Institutionsforumsrep.. Sif.. Stubbergaard.. Næstformand.. Maria.. Eriksen Britt.. Foældrerep.. Hemmingsen.. Forældrerep.. Pernille.. Frandsen.. Dennis.. Knud.. Frederiksen.. Casper.. Lund Christiansen.. Andreas.. Kjellerup-Nielsen.. Laila.. Bloch Boesen.. Dagplejernes tillidskvinde.. Susanne.. Søgaard..

  Original link path: /be_medlemmer.asp
  Open archive

 • Title: Dagplejehuset
  Descriptive info: Bestyrelse Referater.. 12-10-2012.. 28-04-2012.. 11-01-2012.. Vælg dato.. Referat fra den 12.. oktober 2012.. Referat forældrebestyrelsesmøde 12.. september 2012.. Tilstede : Maria H (gul gr.. ), Pernille (grøn gr.. ), Laila ( hvid gr.. ) Michael (formand hvid gr.. ) Sif ( lilla gr.. ), Casper (gul gr.. ) Dennis (hvid gr.. ) Susanne (dagplejer),.. Marianne (dagplejepæd.. ) Lena (dagplejeleder) Lise (souschef ).. Knud (orange gruppe og referent).. 1).. Gennemgang af materiale, velkommen til forældrebestyrelsen/vedtægter.. a).. Lena gennemgik materialet i hovedtræk og hvert bestyrelsesmedlem fik udleveret en mappe med masser af info.. 2).. Budget 2012/2013.. 2010/2011, var dagplejen normeret til 128 børn, hvilket vi ikke kunne opfylde.. b).. 2012 er vores normering på 115 børn.. c).. Det blev meddelt at der skulle nednomeres med 3 dagplejere men det blev trukket tilbage fra forvaltningen (neutraliseret) grundet forventet nybyggeri med tilflyttende børnefamilier.. d).. Der er i kommunens budget for 2013 lagt op til en nednormering af en tilsynsførende pr.. 1.. jan.. En forringelse på af det pædagogiske personale i dagplejen.. e).. Regnskab.. i).. Indvendig vedligeholdelse, er overbrugt, skyldes regning fra sidste år, modtaget i år.. ii).. Regulering af budgetramme, grundet underskud fra sidste år.. 3).. Orientering fra dagplejen.. Motionsdag, Kildegårdsskolen Vest 12/10-2012, en del af DGI projektet.. MUS samtaler igang, 44 stk, så det tager tid.. Små synger sammen (13-09-2012), i samarbejde med DR, også afholdt i 2011.. Dagplejen samt et par af de omkringliggende institutioner deltager.. Det foregår i Sognehuset på Hjortespringvej og i Herlev Kirke.. Skumringsaften, fra kl.. 15 i dagplejehuset tilmelding nødvendig.. Kurser til dagplejerne.. DGI projektet, bruges som kursus for alle dagplejere.. Personale weekend med oplæg om Arbejdsglæde og DGI.. f).. Hjemmesiden, nyt hjemmeside projekt som omfatter alle institutioner i Herlev kommune, via et firma der hedder Infoba.. Vides ikke præcist hvornår det går i luften (men hurtigst muligt).. Norddjurs kommune har været prøveklud og man vil indhente erfaringer.. Der er lidt forskel på hvordan en institution har opbygget deres hjemmeside, og hvordan dagplejen kan opbygge sin.. iii).. Vigtigt at få alle dagplejere med, så ikke IT kyndige også kommer med på vognen.. g).. Der kommer ny struktur på daginstitionsområdet i Herlev.. Institutionerne bliver pr.. 1/1-13 inddelt i 3 distrikter, med hver deres distrikt leder, dette gælder dog ikke for dagplejen.. Dagplejens ledelse vil referere direkte til børne-familie chefen.. h).. Dagplejens vikarplads, (det 5.. barn) har i løbet af året været brugt mere end forventet.. Vi har fokus på dette, da det er problematisk i forhold til vores lønbudget.. I dagplejehuset kommer der nyt køkken, via udlejere (DAB).. Det gamle er meget slidt.. Ombygning forventes at påbegynde sidst på  ...   følger.. 6).. Kommende arbejdsopgaver.. Cykler i dagplejen (Christiania bikes med plads til 4 børn).. Stoppet pga økonomi.. Ca.. Kr 600 pr.. Måned i leje pr.. cykel.. Susanne tjekker med andre instituioner om at låne en, som en prøve på brugen af dem.. iv).. Hvis der er stor interesse og reglerne er i orden kunne man undersøge hvad det vil koste at leje en, som så står fast i dagplejehuset, men som kan lånes efter behov eller bruges udfra dagplejehuset.. v).. Men vigtigst af alt, Susanne, undersøge reglerne, for kørsel med børn på en cykel.. Ambassadører for dagplejen.. Kasper skriver en anmeldelse.. Information omkring dagplejen til nye forældre er for dårlig.. Et indsats sted kunne bestemt være at få fat i barsels familier.. Evt.. lave et åbent hus i dagplejehuset eller lade en mødregrupper komme på besøg og se hvad dagplejen er for et sted.. 7).. El-barnevogne.. I dag har flere dagplejere de el-drevne barnevogne.. Dette letter dagen for nogle dagplejere, og gør det nemmere at komme rundt.. Men grundet økonomi, vil man reducere antallet af med el-drevne barnevogne.. Flere fra forældrebestyrelsen mente at det på længere sigt var vigtigt at investere i hjælpemidler til dagplejerne, for at undgå skader.. Men også for at børnene kan få flere og længere ture end kun i lokal området.. I dag sidder Babysam stortset på hele markedet, og er derfor meget lidt forhandlingsvillige på området.. Maria fra bestyrelsen har dog fået nogle tilbud fra Winther.. Maria sender materiale til Lena.. Og.. Lena tager fat i Britta Hald på Herlev rådhus,.. for at få vendt disse tilbud, og få kigget på om der kunne være økonomi i at vælge en anden leverandør af barnevogne.. Lena kontakter Gentofte kommune.. , da de har indkøbt el-drevne barnevogne, men disse serviceres internt i kommunen.. Det vil stadig være muligt for dagplejere at få en el-dreven barnevogn.. Kriterierne er udarbejdet i dagplejens LMU: Alder (over 55 år) eller lægeerklæring.. Disse kriterier tages op i dagplejens LMU til foråre.. 8).. Maria vil gerne booke fotograf til fotografering i dagplejehuset, ligesom sidste år.. Der bookes i november, hvis muligt.. Forældrebestyrelsen mødes inden d.. 12.. november 2012, kl 19:15, i dagplejehuset.. For at planlægge fotografering samt tilstedeværelse under fotografering.. Forældrebestyrelsen sender billeder til Michael.. , som laver en præsentation af.. forældrebestyrelsen, til de øvrige forældre og dagplejere.. Dage til kalenderen !.. Fotografering af børn enkeltvis (betaling) info følger.. Lørdag d.. november 2012 i Dagplejehuset.. 2013:.. Dagplejedagen 2013 :.. Onsdag d.. Maj 2013, eftermiddag for alle: børn, forældre og.. søskende.. Forældremøde 2013 :.. Torsdag d.. 30.. Maj 2013, aftenmøde for alle forældre i.. Medborgerhuset..

  Original link path: /be_referater.asp
  Open archive

 • Archived pages: 201