www.archive-dk-2012.com » DK » D » DABYFO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 251 . Archive date: 2012-12.

 • Title: www.dabyfo.dk - Forside
  Descriptive info: .. Login.. Søgeresultat.. FORSIDE.. OM OS.. KREDSENE.. KURSER.. HØRINGER.. INT.. ARBEJDE.. NYHEDER.. KONTAKT.. Nyheder >.. >.. Materiale fra Byggelovsdage.. Byggelovsdag 2012 tilmelding.. Materiale fra Planlovsdage 2012.. Studietur til Hamburg 2012.. Årsmøde 2012.. KL's svar til DABYFO vedr.. arbejdsgruppe - Effektiv byggesagsbehandling.. Åbent svar til KL.. Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling jan 2012.. Tilmelding til Planlovsdage 2012.. Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling maj 2011.. Materiale fra Byggelovsdage 2011.. Byggelovsdage 2011.. Måling af højder på skrånende terræn.. Høringssvar: Ændringer til BR10..  ...   2012.. Mange tak for tre gode dage i henholdsvis Aalborg, Middelfart og Brøndby.. Det var dejligt at se, at der var mødt så mange op i år, at spørgelysten var stor og vi fik så mange gode tilbagemeldinger på selve programmet.. Tak for det!.. Ønsker du materialet fra dagene, klik på linket i boksen med NYHEDER på denne side.. På gensyn i 2013.. >.. Byggelovsdage 2012.. DABYFO | KIRKE VÆRLØSEVEJ 22 | 3500 VÆRLØSE | T 4444 5630 |.. INFO@DABYFO.. DK..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - KL's svar til DABYFO vedr. arbejdsgruppe - Effektiv byggesagsbehandling
  Descriptive info: arbejdsgruppe - Effektiv byggesagsbehandling.. Med hensyn til udvælgelse af deltagere til arbejdsgruppen Effektiv byggesagsbehandling har DABYFO fundet det interessant at spørge ind til flere ting, når nu KL oplyser til politikerne, at der reelt har været et valg iblandt medlemmerne af "en større gruppe" - En gruppe, som DABYFO er en del af.. Det kan formodentligt så kun være faggruppen i KTC - KL mener er den større gruppe.. DABYFO har herfor rettet henvendelse til KL med følgende spørgsmål:.. Hvilke kriterier har man haft opstillet i.. f.. t.. at udvælgelse af  ...   er de 2 udvalgte personer man (hvem.. ".. man.. så end er) vurderer har den faglige indsigt i området.. Hvem har været med i udvælgelsen/vurderingen - er det hele faggruppen - så alle har haft mulighed for at bidrage med indstilling af deltagere, argumentation m.. v.. ?.. Og sidst men ikke mindst har der reelt været et valg, hvem har foretaget valget - hvordan er valget foregået.. Se KL's svar herunder og læs også DABYFO's svar tilbage på dette - under "NYHEDER".. KL´s svar på henvendelse fra DABYFO.. pdf.. (51,27 KB)..

  Original link path: /nyheder/kls-svar-til-dabyfo-vedr-arbejdsgruppe-effektiv-byggesagsbehandling.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Åbent svar til KL
  Descriptive info: Åbent svar til KL.. (1,91 MB)..

  Original link path: /nyheder/.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling jan 2012
  Descriptive info: Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling jan 2012.. Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling2.. doc.. (75,5 KB)..

  Original link path: /nyheder/httpwwwdabyfodkpage1119250referatfrapaneldebatomfremtidensbyggesagsbehandlingjan2012aspx.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling maj 2011
  Descriptive info: Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling maj 2011.. Referat fra paneldebat om fremtidens byggesagsbehandling.. (69 KB)..

  Original link path: /page1119250.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Måling af højder på skrånende terræn ...
  Descriptive info: Vi har modtaget spørgsmål fra Rudersdal Kommune om den ændring af BR10 som trådte i kraft den 1.. juli 2011.. Svaret er angivet nedenfor og kan være relevant for flere.. Spørgsmål fra Rudersdal Kommune, 4.. juli 2011:.. Det fremgår af Bygningsreglementet at kommunen skal indlægge et niveauplan på skrånende terræn.. Dette gælder også for carporte, garager, overdækninger mv.. Hvilken vejledning skal kommunerne give borgeren, nu hvor denne type sager ikke skal sagsbehandles?.. Hvis kommunen skal indlægge niveauplaner og foretage partshøringer, hvor er så hjemlen til at opkræve gebyr?.. Derudover vil vi gerne vide, hvilken mulighed, der er for at opkræve gebyr i de sager, hvor byggeretten ikke overholdes, og hvor kommunen skal foretage en sagsbehandling efter helhedsvurderingen?.. Svar fra Erhvervs- Selskabsstyrelsen, 5.. Den 4.. juli 2001 har du på vegne af Rudersdal Kommune rettet henvendelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen med en række spørgsmål om den ændring af BR10, som trådte i kraft den 1.. Indledningsvis skal det oplyses, at Erhvervs- og Byggestyrelsen alene udtaler sig vejledende og generelt om emner inden for byggelovgivningen.. Den endelige fortolkning henhører under domstolene.. Vedrørende niveauplaner:.. Såfremt bygningen opføres på en grund med skrånende terræn, skal højden måles fra et eller flere niveauplaner, som fastlægges af kommunen, jf.. BR 10, bilag 1, B1.. 1.. 4, stk.. 1.. Kommunen skal vejlede borgerne herom og fastlægge niveauplaner.. En sådan fastlæggelse af et niveauplan er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der skal således gives klagevejledning m.. Der er derimod ikke tale om en afgørelse, som der kan opkræves gebyr for, idet denne ikke er nævnt under de afgørelser, som kommunen kan opkræve gebyr for i kap.. 12, stk.. Udgifterne til sagsbehandling af disse sager kan indgå i beregningen af kommunens gebyrtakster som indirekte udgift.. Vedrørende mulighed for at opkræve gebyr i  ...   35 / 20 m2 ikke længere skal byggesagsbehandles – har udtalt, at ændringen af BR 10 gælder for ansøgninger, der modtages hos kommunerne fra og med 1.. Det kan jeg ikke rigtig få til at hænge sammen, så jeg håber, at du kan afkræfte dette – eller uddybe fortolkningen.. I min optik ser verden sådan ud:.. Almindelige principper for ikrafttræden fastslår, at nye regler har virkning for afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden (medmindre andet er bestemt – fx ansøgningstidspunkt), og hvis byggearbejder ikke skal byggesagsbehandles, gælder de nye regler fra påbegyndelsen af byggearbejderne.. Da de nye regler medfører, at garager mv.. ikke skal byggesagsbehandles – og der ikke er fastsat særlige ikraftrædelsesbestemmelser – må kommunerne også skulle returnere eventuelle ansøgninger fra før 1.. juli, der endnu ikke er byggesagsbehandlet.. Det er vigtigt for os at få dette afklaret, da borgerne jo ellers kan komme og kræve gebyret for sagsbehandlingen tilbagebetalt.. (Vi har allerede fået en sådan henvendelse.. ).. Vi beklager, at vi ved en fejl ikke fik en ikrafttrædelsesbestemmelse med i bekendtgørelsen – det vil vi huske næste gang.. Vi her nu igen set på sagen, og vi må konkludere, at Lisbet har ret i nedenstående, dvs.. at de nye regler har virkning for afgørelser truffet efter 1.. Alle anmeldelsessager på garager på henholdsvis 35 m2 og 20 m2, som ikke er udløbet inden den 1.. juli, skal sendes tilbage til borgeren, med mindre kommunen er blevet opmærksom på, at der kræves dispensation m.. , således at en byggesagsbehandling er gået i gang.. For ansøgninger om opsætning af mobilantenner, som er indsendt før 1.. juli 2001, gælder det, at disse sager fra 1.. juli 2001 bliver anmeldelsessager, og at fristen på 14 dage gælder fra denne dato.. Jeg beklager forvirringen.. Erhvervs- og Byggestyrelsen..

  Original link path: /page1110103.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Jeg har glemt mit password
  Descriptive info: Jeg har glemt mit password.. Indtast din e-mail adresse for at modtage dit password.. E-mail:..

  Original link path: /password.aspx?ReturnUrl=/Default.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Byggelovsdage 2012
  Descriptive info: Program.. Indbydelse.. Materiale.. 2011.. 2009.. 2008.. 2007-11.. 2007-01.. 2005.. Planlovsdage.. Studieture.. COK.. Temadage.. Byggelovsdage 2012.. Program for Byggelovsdage 2012.. Indbydelse til Byggelovsdage 2012..

  Original link path: /byggelovsdage/BL2012.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Søgeresultat
  Descriptive info: Søgeresultat..

  Original link path: /search.aspx?q=
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - En forening for ledende medarbejdere indenfor:
  Descriptive info: Organisation.. Bestyrelsen.. Medlemmer.. Årsmøde/ Generalforsamling.. For bestyrelsen.. En forening for ledende medarbejdere indenfor:.. BYGGERI.. BYGGESAGSBEHANDLING.. BYPLANLÆGNING.. BYFORNYELSE.. DABYFO er en upolitisk forening, der har til formål at samle ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunal byggesagsbehandling.. Foreningens formål er bl.. a.. at styrke og fremme det kollegiale netværk, således at videndeling på tværs af kommunerne styrkes.. Foreningen varetager bygningsmyndighedernes interesser i forhold til national og international lovgivning, og virker for at fremme byggeriets udvikling og kvalitet - herunder også arkitektonisk kvalitet.. Foreningen finder det væsentligt, at vi i dette fællesskab kan medvirke til, at bygge- og planlovgivning m.. udformes og administreres til gavn for samfundet og den enkelte borger.. Foreningen ledes af en bestyrelse.. Herudover er der 9 kredse rundt  ...   kan de drøftes med andre lokaludvalg, forelægges bestyrelsen eller medtages til årsmødet.. Foreningen er initiativtager til, at der hvert år holdes Byggelovsdag og Planlovsdag, hvor aktuelle emner tages op.. Byggelovsdagen planlægges i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Planlovsdagen sammen med Naturstyrelsen og KTC.. Dagen afvikles over 3 dage med samme indhold i henholdsvis Ålborg, Middelfart og København.. Foreningen afholder kurser i samarbejde med COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.. Kurserne er med til at videreuddanne ledere og medarbejdere til gavn for administration af lovgivningen.. Foreningen deltager i internationalt arbejde via CEBC - Consortium af European Building Control, som er et europæisk samarbejde - med henblik på videndeling, inspiration og harmonisering af regler landene imellem.. Foreningen er associeret med Kommunal Teknisk Chefforening..

  Original link path: /Omos.aspx
  Open archive

 • Title: www.dabyfo.dk - Kredsene
  Descriptive info: København.. Nordsjælland.. Vestsjælland.. Sydsjælland.. Fyn.. Nordjylland.. Vestjylland.. Østjylland.. Sydjylland.. Kredsfmd.. møder.. Debatforum.. RELEVANTE LINKS >.. Kredsfordelingsliste pr.. kommune.. Nyt fra kredsene.. Bilag fra Vestsjællandskredsen >.. Powerpoint om Solcelle fanger.. Vejledning solceller.. Vejledninger solceller.. Solceller 09.. 05.. 12.. Krav til fugtteknisk dokumentation.. Oplæg om solceller.. Referat af kredsformandsmøder >.. Referat af kredsformandsmøde 10.. maj 2012.. Referat af kredsformandsmøde 17.. jan.. 2012.. Referat af kredsformandsmøde 12.. maj 2011.. Referat af kredsformandsmøde 11.. jan.. 2011.. Referat af kredsformandsmøde 27.. maj 2010.. januar 2010.. Referat af kredsformandsmøde 14.. maj 2009.. Referat af kredsformandsmøde 20.. januar 2009.. Referat af kredsformandsmøde 15.. maj 2008.. Referat af kredsformandsmøde 31.. maj 2007.. Kredsene.. DABYFO bestræber sig på, at intensivere det vigtige lokale foreningsarbejde gennem 9 kredsudvalg rundt om i landet..  ...   Tlf.. : 3957 5910.. Nordsjællandskredsen.. Teamleder.. Christian Sabber Jensen.. Det Tekniske Område.. Rådhusvej 3.. 3200 Helsinge.. Tlf: 7249 6009.. Vestsjællandskredsen.. Bygningskonstruktør.. Jens Bendix Nielsen.. Slagelse kommune.. Dahlsvej 3.. 4220 Korsør.. Tlf: 5857 9536.. Sydsjælland-Lolland-Falsterkredsen.. Byggesagschef.. Preben Jørgensen.. Teknik og miljø.. Rådmandshaven 20.. 4700 Næstved.. Tlf: 5588 6111.. Fynskredsen.. Anne Kirsten Leth.. Odense kommune.. Byggesagskontoret.. Nørregade 36-38.. 5000 Odense.. : 6551 2443.. Nordjyllandskredsen.. Bygningsinspektør.. Jørgen Bjerre.. Thisted Kommune.. Teknisk Forvaltning.. Kirkevej 9.. 7760 Hurup Thy.. Tlf: 9917 2145.. Vestjyllandskredsen.. Fagkoordinator.. Dennis Krøjmand Berg.. Viborg Kommune.. Byggeri.. Sct.. Mogens Gade 3.. 8800 Viborg.. Tlf: 8787 5208.. Østjyllandskredsen.. Ingeniør.. Jan Kragelund Olesen.. Århus kommune.. Bygningsinspektoratet.. Kalkværksvej 10.. 8000 Århus.. Tlf: 8940 6341.. Sydjyllandskredsen.. Jane Petersen.. Aabenraa kommune.. Byg.. Plantagevej 4, Bov.. 6330 Padborg.. Tlf: 7376 7624..

  Original link path: /kredsene.aspx
  Open archive

 • Archived pages: 251