www.archive-dk-2012.com » DK » D » DANSKGEOTEKNISKFORENING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 62 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Nyheder
  Descriptive info: .. Menu.. Nyheder.. Møder.. Vidensdeling i DGF.. DGF-bulletiner.. Mødereferater.. Billedgalleri.. Komitéer.. NGM 2012.. Hvad er geoteknik?.. Links.. Kontakt.. Bliv medlem.. Om DGF.. Hent seneste nyhedsbrev fra ISSMGE(pdf).. Hent oversigt over internationale konferencer (pdf).. 23-11-2012:.. Program for årets julemøder ligger klar.. Programmerne for årets julemøder hos GEO i Lyngby og Aarhus d.. 13.. december ligger nu på hjemmesiden.. Programmerne kan findes under.. Mødeoversigten.. Møderne er gratis for DGF-medlemmer og  ...   6.. december.. Mødetilmelding.. Mødeprogrammer.. september.. Introduktion til nyt ankerkapitel i EC7 + Geoteknisk monitering og observationsmetoden, Ørestaden.. 11.. oktober.. Geoteknikerens hverdag Øst, Allerød.. 25.. Geoteknikerens hverdag Vest, Aarhus.. 15.. november.. Nyt NA til EC7-1 og høring af artikel til Dim.. håndbogen +.. "Kan du drikke mere end Palæogent ler?", Odense.. - bemærk ny dato!.. Julemøde Øst, Lyngby.. Julemøde Vest, Aarhus.. Bestyrelse.. -.. Komiteer.. Vedtægter.. Æresmedlemmer.. ISSMGE.. IAEG.. ISRM..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Danish Geotechnical Society
  Descriptive info: Danish Geotechnical Society.. Home.. DGF-bulletins.. Conference papers etc.. Contact.. Welcome to the English version of the Danish Geotechnical Society website.. The Danish Geotechnical Society is an organisation, actively taking care of the professional interests of Danish geotechnical engineers and engineering geologists on a national as well as international basis.. Today we are around 380 personal members and around 20 corporate members.. The Danish Geotechnical Society was founded in 1950.. We have a long tradition of exchange of knowledge based on a close cooperation between colleagues within the geotechnical field.. Activities of the Danish Geotechnical Society.. Events.. in  ...   ten events are held each year with about 50 participants.. Publishing.. of our.. bulletins.. which are useful in the daily work of Danish geotechnical engineers.. The bulletins are paid for through membership subscription fees or can be purchased from our secretariat.. We publish one to two bulletins a year.. Organising and participating in international.. conferences.. and.. committees.. in the Nordic countries as well as internationally.. Participating in the work in our.. international organisation.. ,.. (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering).. Umbrella organisation.. for.. (International Association for Engineering and Environmental Geology) and.. (International Society for Rock Mechanics)..

  Original link path: /eng
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Nyheder
  Original link path: /Nyheder.46.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Vidensdeling i DGF
  Descriptive info: En del af foreningens opgave er at bidrage til vidensdeling blandt danske geoteknikere og udbrede kendskab til danske geotekniske forhold.. Alle foreningens medlemmer opfordres til at indsende bidrag til Caspar Thrane Leth,.. ctl@cowi.. dk.. , der er kontaktperson for.. Publikations- og IT-udvalget (PIT).. Nedenfor er det tilgængelige materiale inddelt i undergrupper og præsenteret på individuelle sider.. Artikler fra internationale konferencer og tidsskrifter mv.. Her findes i videst muligt omfang elektroniske udgaver af DGF-medlemmernes bidrag til internationale konferencer og tidsskrifter fra 2007 og frem..  ...   bulletiner kan.. bestilles.. via foreningens sekretariat, enkelte er tilgængelige i elektronisk form og kan hentes.. DGF-referenceblade.. Feltkomité.. har udarbejdet en række referenceblade, der hver især beskriver en række fælles retningslinjer for forskellige typer af geoteknisk arbejde.. Disse referenceblade er til fri afbenyttelse og kan downloades.. Materiale fra Geoteknisk Institut.. GEO har i foråret 2009 givet adgang til Geoteknisk Instituts bulletinserie og Technical Reports.. Bulletinerne kan ses.. , mens Technical Reports kan ses.. Øvrige dokumenter.. Øvrige dokumenter, der kan have relevans for DGF's medlemmer..

  Original link path: /Vidensdeling-i-DGF.78.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - DGF-bulletiner
  Descriptive info: Dansk Geoteknisk Forenings bulletinserie har til formål at orientere om aktiviteter og nyheder indenfor Geoteknik, Miljøgeoteknik, Fundering og anvendt Ingeniørgeologi.. Bulletinarbejdet koordineres af.. Publikations- og IT-udvalget.. (PIT).. Herunder findes en oversigt over de bulletiner, der hidtil er udgivet.. De fleste af disse kan bestilles online, mens enkelte kan downloades i pdf-format.. Desuden ses de bulletiner, der er under udarbejdelse, samt forventet udgivelsestidspunkt for disse.. Bulletin 1: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse -.. bestil.. Bulletin 1E: A guide to engineering geological soil description -.. Bulletin 2: Contributions to the IXth ECSMFE in Dublin 1987 -.. Bulletin 3: Træk af Danmarks geologi -.. Bulletin 4: Konsolidering under stribefundamenter - midlertidigt udsolgt.. Bulletin 5: Markundersøgelsesmetoder - mekaniske -.. Bulletin 6: Udnyttelse og beskyttelse af landskaber -.. Bulletin 7: Correlation of CPT and Field Vane Tests for Clay Tills -.. Bulletin 8: Feltundersøgelser af jord- og grundvandsforurening -.. Bulletin 9: Artikler, foredrag, generalrapporter og andre bidrag til NGM-92 -.. Bulletin 10: Papers, keynote lectures, general reports etc.. to ISLSD 93 -.. Bulletin 11: Proceedings of the Eleventh ECSMFE in Copenhagen 1995 -.. Bulletin 12: Indføring i Sedimentgeologi -.. Bulletin 13: KSP-beregning af jordtryk på spunsvægge -.. Bulletin 14: Felthåndbogen -.. Bulletin 15: Laboratoriehåndbogen -.. Bulletin 16: Danske jordarters forekomst og tekniske egenskaber -.. udgives 2013.. Bulletin 17: Dimensioneringshåndbogen -.. udgives medio  ...   (Bulletin 4, 13, 20, 22 og 25).. Artikler eller lærebogsafsnit fra uddannelses- eller forskningsinstitutionerne.. Grøn.. fundering (Bulletin 5 og 21).. Case stories, beskrivelse af funderings-teknikker etc.. fra fagets praktiske udøvere.. Grå.. dimensioneringspraksis (Bulletin 14, 15, 16, 17 og 18).. Praktisk anvendelse af teori og forsøg samt normmæssige overvejelser.. Inkluderer Geoteknisk Forenings håndbøger.. Gul.. ingeniørgeologi (Bulletin 1, 3, 6, 12 og 19).. Forbindelsesled mellem geotekniken og geologien.. Belyser samspillet mellem geoteknik og ingeniørgeologi.. Der vil typisk kunne optages artikler, der belyser anvendelsen eller egenskaberne af jordarterne fra andre synsvinkler end den traditionelle geotekniske.. Brun.. - miljø- og grænsegeoteknik (Bulletin 8).. Primært miljøgeotekniske artikler.. Men også artikler fra andre af grænseområderne, der støtter og supplerer geoteknik.. Rød.. - engelsksproget (Bulletin 1E, 2, 7, 10, 11, 23 og 24).. Foreningens og medlemmernes ansigt udadtil.. "Baggrundsartikler" der beskriver danske metoder, teorier etc.. Danske artikler publiceret i internationale tidskrifter og ved kongresser.. Proceedings fra kongresser og symposier arrangeret af Geoteknisk Forening.. Abonnement.. Bulletinserien udgives for medlemmerne af Dansk Geoteknisk Forening, der gennem medlemskab af foreningen abonnerer på serien.. Såfremt en bulletin vurderes at have et forholdsvis smalt publikum, gøres bulletinen tilgængelig for download fra hjemmesiden i pdf-format fremfor udgivelse som trykt publikation.. Klassesæt.. Visse udgivelser vil endvidere være af interesse i undervisningsøjemed, hvorfor specielle ordninger med salg af klassesæt kan aftales..

  Original link path: /DGF-bulletiner.84.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Mødereferater
  Descriptive info: 2012.. Møde nr.. 1 - Baner og geoteknik.. Agenda.. Banenormer generelt.. v/ Niels Fischer-Nielsen, Banedanmark.. Den historiske udvikling.. v/ John Frederiksen, Rambøll.. Bestemmelse af den kritiske toghastighed for dæmninger på blød bund.. v/ Torben Thorsen, GEO.. København – Ringsted.. v/ Anders Høgdal Larsen, Grontmij.. Nordvestbanen - Optimering af design ved brug af avancerede.. laboratorieforsøg og probabilistiske undersøgelser.. v/ Kristian Brødbæk, COWI og Michael Rosenlund Lodahl, AAU.. Vendsysselbanen.. v/ Rune Christensen, Rambøll.. 2 - Høring af artikel til Dimensioneringshåndbogen.. 3 - Generalforsamling.. Formandens beretning.. v/ Anders T.. S.. Andersen.. Referat.. NGM 2012 - Nordisk Geoteknikermøde i København.. Program.. Præsentationer af artikler (link til hjemmesiden for NGM 2012).. Summary of NGM 2012.. 4 - Byggegrube for Multimediehuset i Aarhus.. Introduktion samt generelt om byggegrubeprojektet.. v/ Jesper Madsen, Grontmij.. Testprogram for jordankre.. v/ Ole Møller, Aarsleff.. Installation af jordankre.. v/ Jesper Fønss Bach, Aarsleff.. Billeder fra dagen.. Formøde ifm.. møde 6 - Introduktion til nyt kapitel 8 ”Ankre” i EC7-1.. EC7-1, Intro of new Chapter 8 Anchors.. Hent forslag til nyt kapitel 8 - EN 1997-1:2004/prA1:2012.. 6 - Geoteknisk monitering og observationsmetoden.. Monitoring on the Cityringen Project in Copenhagen.. - del 1 v/ Sidsel Stabell, Metroselskabet.. - del 2 v/ Antonis Charalambides, CMT.. Cavity Remediation of Pylon Foundation based on Monitoring and.. Observation v/ Jørgen S.. Steenfelt, COWI.. The Observational Method in Ground Engineering - Recent UK Experience.. v/ Duncan Nicholson, Arup.. Value Engineering through Load Monitoring.. v/ Tony Gould, Groundforce Shorco.. Application of the Observational Method for Railway Earthwork Stabilisation.. in the UK v/ Sangmin Lee, Ramboll UK.. 7 - Geoteknikerens hverdag, Allerød.. Søfartsmuseet i Helsingør.. v/ Carsten Lyse, Rambøll.. Byggegrube med spuns i slidsevæg.. v/ Lars Koed, Pihl.. Fundering af stillads for brostøbning.. v/ Anders Dahl Thomsen, Aarsleff.. Offshore PDA-målinger på monopæle.. v/ Jens Groth Eriksen, GEO.. Design af pælefundering i svellende ler.. v/ Morten Larsen, Pihl.. Geotechnical task manager for detailed design of Izmit Bay Bridge.. v/ Brian Foged, COWI (præsentation ej tilgængelig pt.. ).. Nordhavnsudvidelsen – én procent mere København.. v/ Mads-Peter Hansen, NIRAS.. Rund byggegrube med grundvandskontrol.. v/ Jesper Dyhrfjeld Christensen, Pihl.. 8 - Geoteknikerens hverdag, Aarhus.. En geotekniklærers hverdag.. v/ Klaus Bødker, Ingeniørhøjskolen i Aarhus.. Cementstabilisering af havnesediment.. v/ Steffen B.. Larsen, Arkil.. Monitering på Nordhavnsvej.. v/ Robert Lange, Züblin.. v/ Ole Weel Jensen, GEO.. Renovering af læmole ved Kyndbyværket.. v/ Peer Smed og Rune Christensen, Rambøll.. 2011.. 1 - Design og udførelse af sekantpæle- og slidsevægge.. Excavation Pits for Contract E 101, City Tunnel Malmö.. v/ Hans Neuenhaus, Brückner Grundbau GmbH.. Slidse- og sekantpælevægge.. Overvejelser i forbindelse med projektering af dybe skakte.. Case story fra bl.. a.. STEP projektet i Abu Dhabi.. v/ Morten Faurschou, COWI.. Dimensionering af sekantpælevægge.. v/ Søren Gundorph, Geo Kompagniet.. Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge, overvejelser i forbindelse med Nordhavnsvej-projektet.. v/ Jacob Philipsen, Rambøll.. Udførelse af sekantpælevægge ved VDW-metoden.. - Sekantpælevægge - VDW boring v/ Claus Østergaard, Aarsleff.. - Case story: Tietgens Ærgrelse v/ Per Kastrup Stengade, Aarsleff.. Borede og slidsede vægge byggegrubeindfatninger.. v/ Søren Kjær, Züblin.. 2 - Undersøgelsesmetoder.. Boringer og prøvetagning.. v/ Jan Dannemand Andersen, GEO.. Triaksialforsøg til parameteroptimering.. v/ John L.. Christensen og Mariann M.. Mortensen, GEO.. Geofysikken i geoteknikkens tjeneste.. v/ Uffe T.. Nielsen og John Frederiksen, Rambøll.. Let Faldlod - til kortlægning og kontrol af bæreevne.. v/ Poul-Erik Jacobsen, Grontmij l Carl Bro.. Anvendt CPT og tolkning.. v/ Klaus N.. Madsen, GEO.. Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord.. v/ Rikke Poulsen, Aalborg Universitet.. 3 - Ekskursion i Aarhus - De Bynære Havnearealer.. 4 - Ekskursion i København - Nordhavnsprojektet og besøg på Kastellet.. By Havn præsentation.. 5 - Forskning og udvikling af geoteknik i Danmark (AAU).. 6 - Forskning og udvikling af geoteknik i Danmark (DTU).. Den geotekniske faggruppe på DTU Byg.. Organisering, fokus forskningsområder, samarbejdspartnere.. v/ Ole Hededal.. Undervisning i geoteknik.. v/ Anette Krogsbøll, DTU.. Implementation of tensile strength in a constitutive model.. for analysis of cement strengthened soils, eksamensprojekt, civilingeniør.. v/ Jon Jacobsen Høj.. Centrifugemodellering af monopæle, Ph.. D.. projekt.. v/ Rasmus Klinkvortet.. Spændingsafhængige bæreevnefaktorer samt effekten af plan tøjningstilstand - hvordan tager vi højde for dette i praktisk dimensionering?.. v/ Niels Mortensen, nmGeo (præsentation ej tilgængelig).. 7 - Geoteknikerens hverdag.. Gubsø, en 10 m høj motorvejsdæmning over 10 m blødbund.. v/ Martin Juul Andresen, Grontmij.. Styrkeparametre i tertiært ler - designmæssige konsekvenser.. - kajindfatning, Aarhus Havn v/ Lars Saaugaard, NIRAS.. Physical modelling of large diameter piles in coarse-grained soil.. - indlæg ved EYGEC 2011 v/ Kristian Thoustrup Brødbæk, COWI.. Storskalaforsøg for Femernforbindelsen.. v/ Reto Schreier, Peter Folsted Nataša Katic, GEO.. Blødbundsstabilisering med geoceller ved Odins Bro.. v/ Anders Kjeld, Byggros.. Udfordringer ved Marstal damvarmelager.. Materialeændringer ved kalkstabilisering.. v/ Morten Vanggaard, Skude Jacobsen.. v/ Peter Stockmarr, Grontmij.. 8 - Geoteknikerens hverdag.. Etablering af en containerkaj ved Kristianssand.. Opfyldning i skredområde.. v/ Carsten Johannesen, Grontmij.. Ny bydel på Marmormolen i Københavns Havn.. v/ Jane Lysebjerg Friis, NIRAS.. Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane.. København – Ringsted v/ Liv Kruuse, Grontmij.. Spuns til højre, rør til venstre, vind fra nord, land mod syd – en gashavn i.. det polske v/ René Mølgaard Jensen, Per Aarsleff A/S.. Byggegrube for Søfartsmuseet i Helsingør.. v/ Jesper Dyhrfjeld Christensen, E.. Pihl Søn A.. S.. 9 - Høring af artikler til Dimensioneringshåndbogen.. 10 - Juleforedrag Vest.. Santorini vulkanens hemmeligheder.. v/ Walter L.. Friedrich, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.. (præsentation ej tilgængelig pt.. 11 - Juleforedrag Øst.. Iskerneboringer og jordens klima.. v/ Jørgen Peder Steffensen fra Niels Bohr Instituttet (Is og klima).. 2010.. 1 - Pælefundering.. Velkomst og præsentation af DGF’s pælekomité.. v/ Henrik Lundorf/Anders T.. Evaluering af beregningsmetoder for pæle i ler baseret på statiske.. belastningsforsøg v/ Anders H.. Augustesen, COWI.. Eftervisning af lodret ligevægt for støttevægge.. v/ Søren Gundorph, GeoKompagniet.. Innovativ pæleramning for Musamdam Loading Facility.. v/ Jørgen S.. Trækpæle eller ankre? v/ Ole Møller, Aarsleff.. Nogle erfaringer omkring bæreevnebestemmelse og levetid ved.. anvendelse af minipæle v/ Per Bjerregaard Hansen,  ...   - Juleforedrag Øst.. Agenda/invitation.. Glimt fra 86 år i den geotekniske verden v/ Grete Sten Thorsen.. 2008.. 1 - Dansk og europæisk standardiseringsarbejde.. Geotekniske programmer/arbejdsgrupper under CEN.. DS/S-415 Fundering (normudvalget) TC 250, Eurocode 7 - del 1 Nationalt anneks til Eurocode 7.. TC 250, Eurocode 7 - del 2.. TC 288, Udførelsesstandarder "TC 288/WG 14 Anchors" og EN1537.. "TC 288/WG 15 - Bored piles - diaphragm walls".. Oplæg til debat ved Carsten S.. Oplæg til debat ved Ole Møller.. Oplæg til debat ved Lars Ravn Jensen.. 2 - Generalforsamling.. Formandens beretning v/ Jens H.. Gravgaard.. Rock Mass Characterisation in Limestone v/ Niels Foged.. Ekskursion den 1.. oktober 2008 i Århus.. Byggepladsbesøg i Århus v/ Svend Hjorth Karkov.. Plastisk ler v/ Kirsten Luke.. Tjuvholmen - fundering af parkerings-sænkekasser v/Henrik Lundorf.. Offshore undersøgelser i Østersøen for havvindmøller v/Mariann M.. Mortensen.. Kystsikring midt på Sydsjælland v/Carsten Andersen.. De bynære havnearealer.. Århus' nye bydel "på gyngende grund" v/Harry Serup Poulsen.. 8 - Geoteknologi under arktiske forhold.. Skærgården - et eventyr på is v/ Sonny O.. T.. Kristiansen.. Drikkevand fra grønlandske isfjelde v/ Anders Bjerregaard Christensen.. Malmbjerget v/ Lars-Henrik Norvig Larsen.. Søren Wedel Nielsen.. og.. Christian Helweg.. Ståltanke på permafrost v/ Carl Birck.. Geoteknik og permafrost i Ilussiat v/ Niels Foged.. Thomas Ingeman-Nielsen.. Geotekniske case stories fra Asiaq - en kortlægningsvirksomhed i Nuuk v/ Jens Colberg-Larsen.. 2007.. 11 - B150 jubilæumskonference.. B150 - undervisning og forskning i geoteknik ved DTU.. DTU jubilæum - Lotte Thøgersen.. Fremtidens geoteknikere.. B150 - DGF session - KSI.. B150 - Challenges working abroad.. Referat fra dagen.. 9 - Geoteknikerens hverdag.. Spunsvægge for nyt elefanthus i Zoo, København.. FE analyse af dobbelt spunsvæg ved Havneholmen.. Byudviklingsprojekt i Ajman - faglige og sociale udfordringer.. Specielle opdriftsankre til Citytunnelens TBM.. Geotekniske udfordringer ved jernbaner.. Rock permeation grouting ved Amagerværkets skakt.. Nordjyske byggegruber.. Agenda.. 7 - Kvartssand og brunkul.. Da Nildeltaet lå på tværs af Jylland - del 1.. Da Nildeltaet lå på tværs af Jylland - del 2.. Da Nildeltaet lå på tværs af Jylland - del 3.. 6 - Høring om Nationalt Anneks til Eurocode 7.. (Intet referat).. 5 - Geoteknikerdagen.. Session A - Grundforbedring:.. A1 - Deep Stabilization.. A2 - Pælehatkonstruktion.. A3 - Improvement of granular soils, vibratory methods.. Session B - Pælefundering.. B1 - Opdriftssikring efter EC 7 med NA.. B2 - Praktisk anvendelse af stødbølgemålinger.. B3 - Efterfundering på pæle.. 4 - Grundvandssænkning/dræning - København.. Field's permanente drænanlæg v/ Henning Blem.. Den miljørigtige grundvandssænkning v/ J.. Furdal og J.. Baumann.. Drift af reinfiltrationsanslæg v/ M.. Bock.. Forundersøgelsesniveau/Grundvandshåndtering v/ P.. B.. Laursen.. Grundvandskøleanlæg i DR-Byen v/ Jan Stæhr.. MCG Malmø v/ P.. Laursen, J.. Dyhrfjeld og C.. Otto 1.. 2.. Vurdering af risiko for grundvandssænkning ved tømning af tunneler v/ T.. Lund.. 3 - Grundvandssænkning/dræning - Århus.. Field's permanente drænanlæg v/Henning Blem.. Drift af reinfiltrationsanlæg v/ M.. 2 - Høring i DGF om Nationalt Anneks til Eurocode 7 - Geoteknik.. (Intet referat).. 1 - Geoteknik i vandbygning - Vandbygning i geoteknik.. 2006.. 1 - Komprimeringskontrol, afholdt 19.. januar.. Metoder og krav til geotekniske konstruktioner.. Metoder og krav til veje og pladser.. Komprimeringskontrol - set med praktikerens øjne.. 2 - Dimensioneringshåndbogen, afholdt 9.. februar 2006.. 3 - Geoteknikerens Hverdag, afholdt 16.. marts 2006.. Emne: Geocenter på Møns Klint.. SEQI Olivin-projektet i Grønland.. Ø i Å - jernbanebro og -dæmning i Falkenberg, Sverige.. Geotekniker i Skåne.. Bjørvikaprojektet i Oslo.. Hillerød Gallerierne.. Grundvandsforhold.. 4 - Geoteknikers Hverdag, afholdt 23.. marts 2006.. Hastværk er lastværk.. Eksempler på Geoteknikerens udfyldelse af sin rolle som rådgiver.. Århus.. Vester Allé.. Vibrationer og sætninger.. 5 - Generalforsamling 2006.. Formandens indlæg på generalforsamling.. Referat af generalforsamling.. Foredrag af æresmedlem Hans Denver.. Foredrag af æresmedlem Jørgen S.. Steenfelt.. 6 - Ekskursion til Malmö Citytunnel.. Invitation.. Præsentation.. (denne er opdelt i flere afsnit, så der skal du trykke på hver enkelt afsnitsoverskrift).. Fotos.. 9 - Geoteknikerens rolle - "kvalitets geoteknik".. Agenda/invitation.. ISSMGEs guidelines for professional practice - har de betydning for vores virke?.. Geoteknikerens rolle og dokumenter i tilknytning til den seneste normrevision.. Kvalitetskrav i brøndborerbekendtgørelsen - skal vi lave noget anderledes?.. 2005.. 15 - Juleforedraget afholdt 8.. At være geotekniker.. 14 - Juleforedraget afholdt 1.. 13 - Større infrastrukturprojekter afholdt 17.. Site characterization - fiction or reality.. Hambantota port - Sri Lanka.. Messina strait crossing - Italien.. Sheik Al Ahmed Al Sabah Causeway, Kuwait.. 12 - Større infrastrukturprojekter afholdt 10.. 11 - Komprimeringskontrol, afholdt 27.. Komprimeringskontrol, set med praktikerens øjne.. 7 - Rismarksvej i Odense, afholdt 1.. Indledning.. Oversigtskort.. Vejstrækning på blød bund.. Kontrolmålinger, Rismarksvej.. Pæledæmning ved rundkørsel.. Jordspikning Åre.. Stejle skråninger, dimensioneringsovervejelser.. Anvendelse af specialprodukter.. 6 - Nyt afløbsanlæg på Odense Havn, afholdt 12.. maj.. Præsentation - Partneringsamarbejdet - "Odense-modellen".. 5 - Sidste nyt fra Istiden, afholdt 14.. april.. Tektonikkens betydning for landskabsudformningen i Midtjylland.. Dødisafsmeltning og sedimentomlejring ved isfronten - eksempler fra den virkelige verden.. Nyt om istider og mellemistider i det mellemste jylland (præsentation ej tilgængelig pt.. Morænelers forskydningsstyrke: Forbelastning eller diagenese?.. Begravede dale i Danmark.. Opsummering og afrunding.. 3 - Geoteknikerens Hverdag, afholdt 10.. marts.. Pæleværksanalyse, Farø bro pylonpille.. Opklassificering af pælefunderede konstruktioner.. Nyborg, Storebæltsvej – Præsentation af et vejprojekt i Nyborg.. Boreteknikker - On- og offshore.. Vertikal bæreevne af stålspuns installeret i sand.. Skråningsbrud.. Motortrafikvejen Ris – Ølholm.. Status for igangværende arbejde med revision af DS415.. 2 - Pæle, afholdt 10.. februar.. Tidseffekters indflydelse på pælekapaciteten.. Trykkapacitet og søjlevirkning af betonpæle.. Statisk bæreevneudvikling for rammede betonpæle.. Artikel fra NGM2004.. Borede pæle på M3.. Kort orientering om BIPS.. 1 - Pæle, afholdt 3.. februar.. Design af pælegruppe - en iterativ proces.. Anvendelse af partialkoefficienter i pæledesign (i DK og udlandet).. Før 2005.. Ordinær generalforsamling, geotermiske boringer på Amager (29-04-2004) -.. referat.. Funderingshåndbogen - høringsreferat (01-04-2004) -.. Aktuel forskning (26-02-2004) -.. Offshore vindmøller (09-10-2003) -.. Juleforedrag 2003 -.. Juleforedrag 2002 -.. Havne (21-03-2002) -.. Poul Lade's artikel fra møde 6 (1,9MB).. Deformation af geotekniske konstruktioner -.. referat.. The 1996 Vatnajökull Eruption -..

  Original link path: /M%C3%B8dereferater.134.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Billedgalleri
  Descriptive info: Her findes billeder fra ekskursioner o.. lign.. Desuden opfordres alle medlemmer til at indsende billeder, der kan have almen interesse.. Billederne indsendes til Caspar Thrane Leth,.. Husk at skrive en kort tekst, der beskriver billedet/billederne.. Ved hvert.. DGF-møde.. kåres det bedste billede, der er indsendt siden seneste møde.. Vinderen begaves med en flaske rødvin.. For at komme i betragtning ved kåringen på et DGF-møde, skal det ved indsendelsen af billedet fremgå, at billedet deltager i konkurrencen ved dette møde.. Desuden skal billedet være indsendt senest 1 uge før mødets afholdelse..  ...   i efteråret 2009.. Se flere billeder fra konkurrencen.. Ekskursion i Aarhus - Byggegrube for Multimediehuset d.. 31.. maj 2012.. Se flere billeder fra ekskursionen.. Ekskursion i København - Nordhavnsprojektet og Kastellet d.. 9.. juni 2011.. Ekskursion i Århus - De Bynære Havnearealer d.. 26.. maj 2011.. Besøg ved Storebæltsbroen d.. 23.. september 2010.. Se flere billeder fra besøget.. Ekskursion til Kulturhavn Kronborg d.. 22.. april 2010.. Geoteknikerdagen d.. 12.. juni 2009.. Se flere billeder fra Geoteknikerdagen 2009.. Ekskursion til Funder d.. 14.. maj 2009.. Ekskursion i Århus d.. 1.. oktober 2008..

  Original link path: /Billedgalleri.75.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Komitéer
  Descriptive info: Herunder ses en oversigt over komitéer og udvalg under Dansk Geoteknisk Forening.. Feltkomitéen.. Laboratoriekomitéen.. Komité for Eurocode 7 - fundering..

  Original link path: /Komit%C3%A9er.54.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - NGM 2012
  Descriptive info: NGM 2012 blev afholdt i København den 9.. -12.. Nordisk Geotekniker Møde afholdes traditionelt med fire års mellemrum på skift mellem de 5 nordiske lande.. Sidst NGM blev afholdt i Danmark var i 1992 i Aalborg, og NGM blev i 2012 afholdt den 9.. maj i Tivoli Congress Center på Kalvebod Brygge i centrum af København.. Der var i alt ca.. 250 deltagere, og i løbet af to dage blev ca.. 50 artikler præsenteret i  ...   alle 95 artikler blev udleveret til deltagerne.. Proceedings kan nu købes gennem DGF.. Klik.. for at se oversigten over DGF-bulletiner og evt.. rekvirere Bulletin 27.. De fleste præsentationer findes nu som pdf på konferencens hjemmeside:.. www.. ngm2012.. -vælg "Scientific programme" i venstremenuen.. Mange tak til alle der var med til at planlægge og gennemføre NGM 2012.. Venlig hilsen arrangements-komitéen for NGM 2012,.. Morten Anker Jørgensen, formand.. Helle Trankjær.. Caspar Thrane Leth.. Pia Hald Sørensen.. Carsten Bonde..

  Original link path: /NGM-2012.115.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Hvad er geoteknik?
  Descriptive info: Geoteknik, ingeniørvidenskab, der beskæftiger sig med jord som byggemateriale.. Det er en relativt ung videnskab, hvis grundlæggende fysiske og mekaniske sammenhænge blev formuleret og forstået i 1930-60'erne.. Geoteknik er den teoretiske baggrund for fundering.. Geoteknik beskæftiger sig primært med jordens indre opførsel, dvs.. reaktionen på ydre påvirkninger beskrevet ved mekanikkens og hydraulikkens love.. Traditionelt inddeler man de geotekniske problemer i tre hovedområder: brudproblemer (jordens styrke), deformationsproblemer (jordens stivhed) og strømningsproblemer (jordens gennemstrømmelighed for væsker og gasser).. Jord opfører sig oftest som et sejt materiale, så brud ikke er direkte synligt, men svarer til store flytninger (deformationer).. Kun i sjældnere tilfælde er bruddet synligt og evt.. katastrofalt som ved  ...   byggeplads og ved inddragelse af videnskaben geologi, da egenskaberne afhænger stærkt af jordens dannelsesmåde.. Generelt gælder det, at forsøg med jord er langt mere omfattende og kostbare end tilsvarende forsøg med menneskeskabte materialer som stål og beton.. Der er derfor udført megen forskning, hvorved der på basis af forsøgsserier på en række forskellige jordarter er udviklet generelle jordmodeller.. Disse modeller beskriver den fundamentale sammenhæng mellem kræfter og flytninger i jorden, dvs.. hvor meget jorden deformeres, når den påvirkes af kræfter.. De aktuelle forsøg i forbindelse med et projekt giver den absolutte størrelse af parametrene, så jordmodellen kan anvendes på projektet.. Kilde:.. Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi..

  Original link path: /Hvad-er-geoteknik.63.aspx
  Open archive

 • Title: Dansk Geoteknisk Forening - Links
  Descriptive info: Herunder findes bl.. links til de nordiske geotekniske foreninger, samt til de internationale foreninger, ISSMGE, IAEG og ISRM.. Finlands Geotekniske Forening (FGF):.. sgy.. fi.. Norsk Geoteknisk Forening (NGF):.. norskgeotekniskforening.. no.. Svensk Geoteknisk Forening (SGF):.. sgf.. net.. International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE):.. issmge.. org.. Find.. login-oplysninger til ISSMGE's Intranet.. (kræver DGF-medlemslogin).. International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG):.. iaeg.. info.. International Society for Rock Mechanics (ISRM):.. isrm.. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejde (DFTU):.. dftu.. Vandbygningsteknisk Selskab (VBS):.. dansk-vandbygning..

  Original link path: /Links.70.aspx
  Open archive

 • Archived pages: 62