www.archive-dk-2012.com » DK » D » DAKABIODIESEL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 224 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Daka Biodiesel - Daka Biodiesel
  Descriptive info: .. Højteknologisk virksomhed der med udgangspunkt i restprodukter fra landbruget producerer og markedsfører miljøvenlig biodiesel og biofyringsolie af høj kvalitet.. Hvad er Biodiesel?.. Produktionsanlæg.. Fordele ved anvendelse af biodiesel.. 02.. 07.. 12 Alliance mellem Daka og SARIA en realitet.. Om selskabet.. Ledelse.. Regnskaber og nøgletal.. Jobmuligheder.. Hvad er biodiesel?.. Fordele ved biodiesel.. Anvendelse af biodiesel.. Produktstandarder.. Spørgsmål og svar.. Produkter.. Teknologi.. Certificeringer.. Veterinære forhold.. Skattelovgivning.. Livscyklusanalyser - LCA.. Udvikling..

  Original link path: /page539.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Henvendelser til Daka Biodiesel Production a.. m.. b.. a.. kan ske ved brug af nedenstående telefonnumre og mail-adresser:.. Administration.. Bestyrelsesformand.. Lars Krause-Kjær.. Telefonnummer 7674 5111.. lkk@daka.. dk.. Adm.. direktør.. Kjær Andreasen.. Telefonnummer 5156 4601.. ka@daka.. Presseansvarlig.. Salg.. Marknadschef / Salgs direktør.. Leo Virta.. Telefonnummer +46 51086856.. Mobilnummer +46 706095985.. lev@daka.. Daka Biodiesel Production a.. , Dakavej 6, 8723 Løsning..

  Original link path: /page547.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Links
  Descriptive info: Links.. For yderligere information om biodiesel henvises til nedenstående links:.. Saria Bio-Industries.. ecoMotion.. Waste2value..

  Original link path: /page548.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Presseservice
  Descriptive info: Presseservice.. Pressemeddelelser og nyheder.. Presseservice Daka Biodiesel.. Generelle logoer / billeder Daka Denmark A/S.. Seneste pressemeddelelser om Daka Denmark A/S og Daka Biodiesel Production a.. kan læses på de følgende sider.. Ligeledes kan Dakas logoer og billedemateriale downloades.. Journalistiske henvendelser vedrørende artikler og nyhedsudsendelser skal ske til Daka Denmark A/S administrerende direktør Lars Krause-Kjær på mail:.. eller til Daka Denmark A/S hovedkontor på telefon: 7674 5111..

  Original link path: /page549.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Hvad er biodiesel?
  Descriptive info: Lidt om Biodiesel.. Biodiesel er fedtsyremethylestre (FAME) dannet ved en reaktion mellem en alkohol og olier/fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse.. Normalt anvendes metanol (træsprit) som alkohol, men ethanol kan ligeledes anvendes.. Ved omdannelsen frigøres glycerin, der er et biprodukt ved fremstillingen af biodiesel.. Procesdiagram for biodiesel.. Biodiesel kan anvendes dels som et CO2-neutralt brændstof i dieselmotorer, og dels som biofyringsolie.. Den europæiske dieselnorm EN 590 tillader generelt iblanding af op til 5 % biodiesel, mens en række personbiler, lastbiler og busser med mindre ændringer kan køre på 100 % biodiesel.. Alle olier/fedtstoffer har principielt samme opbygning, uanset om de hidrører fra planter eller dyr.. Disse består i overvejende grad af triglycerider, og kun indholdet af de enkelte fedtsyrer er forskellige.. Her er det specielt indholdet af umættede fedtsyrer i forhold til de mættede fedtsyrer, der har betydning for produktet.. Det ses af nedenstående tabel, at palmeolie og animalsk fedt har næsten samme andel  ...   olien/fedtstoffet, men også for den dannede FAME.. Dette har specielt betydning ved en ren anvendelse af biodiesel, mens det ved iblanding kun har mindre betydning.. Daka Biodiesel vil primært være produceret ud fra raffineret animalsk fedt udvundet fra restprodukter fra slagterier og døde dyr fra primærlandbruget.. Andre restprodukter i form af brugt friturefedt og andre olier uegnet til fødevareproduktionen vil også kunne indgå i produktionen.. Der er en stor animalsk produktion i Danmark, og vi skal sikre en optimal nyttiggørelse af de restprodukter, der ikke har en tilstrækkelig god kvalitet til at ende på forbrugernes middagsborde.. For nogle mennesker vil specielt anvendelsen af døde dyr fra landbruget være kontroversielt.. Disse råvarer er imidlertid ikke sammensat anderledes end dem, der når frem til slagteriet.. Traditionelle fossile brændstoffer stammer ligeledes fra døde planter og dyr, men vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der skal gå 100 mill.. år, før de nuværende restprodukter fra landbruget genanvendes!..

  Original link path: /page566.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Produktionsanlæg
  Descriptive info: Produktion.. Efter flere års forarbejde og byggeri blev Danmarks første 2.. generations biodieselfabrik sat i drift i 2008.. Den højteknologiske fabrik er placeret i tilknytning til Dakas eksisterende fabriksanlæg i Løsning syd for Horsens.. Anlægget har en kapacitet på ca.. 55 mio.. liter biobrændstof om året, men er forberedt for en senere udbygning til 100 mio.. liter/år.. Daka Biodieselanlægget i skitseform.. Det færdige resultat - Danmarks første 2.. generations biodieselfabrik..

  Original link path: /page567.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Fordele ved biodiesel
  Descriptive info: Biodiesel udgør et CO2-neutralt alternativ til fossil diesel og fyringsolie og kan derved reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer.. Mange målinger tyder endvidere på, at partikelforureningen ved anvendelse af biodiesel reduceres markant, hvorfor det anvendes af busser i en række større byer, bl.. a Graz i Østrig.. Endvidere giver biodiesel en renere forbrænding og  ...   de normalt anvendte additiver.. Ved spild i naturen nedbrydes biodiesel hurtigt, hvilket bla.. reducerer risikoen for forurening fra villaolietanke.. Biodiesel kan imidlertid give anledning til en øget udledning af kvælstofilter, og den fremtidige anvendelse af biodiesel skal derfor ses i sammenhæng med de forskellige filtersystemer til reduktion af skadelige stoffer i udstødningsgassen fra biler..

  Original link path: /page589.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Sitemap
  Descriptive info: Sitemap.. Daka Biodiesel.. Lovgivning.. Miljø.. Søg..

  Original link path: /page551.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Daka Biodiesel
  Descriptive info: Print fra www.. dakabiodiesel.. dk den 08.. 12.. 2012.. Daka.. Dakavej 10, 8723 Løsning.. Tlf.. +45 76 74 51 11.. Fax.. +45 57 68 47 55..

  Original link path: /print539.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Søg
  Descriptive info: Søgningen gav intet resultat..

  Original link path: /page550.asp
  Open archive

 • Title: Daka Biodiesel - Kontakt
  Original link path: /print547.asp
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 224