www.archive-dk-2012.com » DK » D » DA-LO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 246 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Startside - Forsiden
  Descriptive info: .. Aktiver en mere handicapvenlig tilstand.. Gå til hovedindhold.. Deaktiver den mere handicapvenlige tilstand.. Forsiden.. Log på.. |.. Forsiden.. Dette websted.. Udviklingsfonden.. Dansk Arbejdsgiverforening.. Landsorganisationen i Danmark.. Om FIU.. Vejledning / FAQ.. Hurtig start.. Vis alt indhold på webstedet.. Ved overenskomstforhandlingerne i 1973 blev Uddannelsesfonden af 1973 oprettet med et bidrag på 1 øre pr.. præsteret time.. Læs mere om fonden på denne hjemmeside.. DA/LO Udviklingsfonden.. Ny sats fra 1.. januar 2013.. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2012 er det besluttet at hæve satsen til 40 øre pr.. præsteret arbejdstime.. Fondens midler fordeles med ¼ til DA og ¾ til LO.. Fondens midler anvendes til:.. a) Oplysnings- og uddannelsesformål, herunder for tillids-  ...   udviklingstendenser, der udfordrer den danske model.. Nye indberetningsmuligheder.. Fonden har iværksat et samarbejde med lønsystemudbydere i Danmark.. Samarbejdet betyder, at de fleste lønsystemer vil kunne tilbyde virksomhederne hjælp til at opsamle de nødvendige informationer til at opgøre det skyldige bidrag, samt sørge for, at der dannes en betaling i virksomhedens banksystem til godkendelse.. Virksomhedernes administrative byrde med at opgøre det skyldige bidrag er herved minimalt.. Nye.. indberetningsmuligheder.. Genveje til.. Jeg har ingen ansatte.. Nyt CVR-nr.. / ny adresse.. © 2010 | Vester Voldgade 113 | 1790 København V.. | Tlf.. 33 11 36 88 | Fax 33 93 30 86 | E-mail:.. dalo@da.. dk.. | CVR nr.. DK 14 61 03 91..

  Original link path: /default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Udviklingsfonden
  Descriptive info: Udviklingsfonden.. Udviklingsfond - hvad er det.. ?.. Baggrund.. Organisation.. Tilsynsrådet.. Midlernes anvendelse.. Medarbejdere.. Andre fonde.. Administrative retningslinier.. DA/LO UDVIKLINGSFONDEN.. På denne hjemmeside kan du finde alle oplysninger om DA/LO Udviklingsfonden.. Under de forskellige emner er der beskrivelser af Udviklingsfonden og dens virke, formål og opgaver.. Under menupunktet Vejledning/FAQ er der hjælp til, hvordan du skal beregne det bidragspligtige beløb..

  Original link path: /udviklingsfonden/default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Dansk Arbejdsgiverforening
  Descriptive info: Dansk Arbejdsgiverforening.. Hvem er medlem i DA.. Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.. Som interesseorganisation er det DA’s formål at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig.. DA’s primære arbejdsområder er arbejdsmarkedspolitik og -kvalifikationer, arbejdsmiljø, ansættelsesret, overenskomstkoordinering – og arbejdsret, internationale forhold og overvågning i form af statistikker om sygefravær, konflikter, ledighed osv.. Mere end 24.. 000 virksomheder inden for bl.. a.. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer.. DA's medlemsorganisationer i pdf..

  Original link path: /dansk_arbejdsgiverforening/default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Landsorganisationen i Danmark
  Descriptive info: Landsorganisationen i Danmark.. LO's medlemmer.. LO s fagpolitiske grundlag.. LO er forbundenes hovedorganisation.. Gennem LO samarbejder forbundene om den fælles, overordnede og kontinuerlige interessevaretagelse.. Hermed bidrager LO og forbundene i fællesskab til:.. ·.. At skabe resultater for medlemmerne i forhold til deres løn- og arbejdsvilkår, uddannelsesbehov og indflydelsesmuligheder på arbejdspladsen.. At udvikle og forankre aftalemodellen på arbejdspladsen, lokalt, nationalt og internationalt.. At tage medansvar for samfundsudviklingen baseret på solidaritet og retfærdighed med  ...   deres medlemmers interesser over for modstående arbejdsgivere og myndigheder samt servicerer medlemmerne i forhold til deres konkrete ønsker og behov.. Kartellerne henhører under forbundene.. LO s rolle knytter sig altovervejende til den fælles overordnede, kontinuerlige kort- og langsigtede interessevaretagelse gennem aftalemodellen og dens relation til det politiske system også kaldet den danske model.. I relation til aftalesystemet indbefatter dette såvel aftale- og overenskomstindgåelse som behandling af strid i det fagretlige system.. LO's hjemmeside..

  Original link path: /landsorganisationen_i_danmark/default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Om FIU
  Descriptive info: Om FIU.. Hvad er FIU.. Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, er LO-forbundenes fælles kursussystem.. Det tilbyder uddannelse for tillidsvalgte og fagligt aktive i fagbevægelsen.. Her er lidt om det praktiske i forbindelse med deltagelse i kurserne:.. Du skal søge om at komme på kursus hos din fagforening.. Her kan du også tale med en kursusvejleder, der kan råde, vejlede og hjælpe dig med at planlægge  ...   Gennem din fagforening bliver der betalt for kurset, opholdet og forplejningen.. En del af omkostningerne er allerede betalt gennem dit medlemskontingent til forbundet.. Den øvrige del dækkes af Fagbevægelsens Uddannelsesfond.. Fagforeningen kan også råde dig med hensyn til diæter, tabt arbejdsfortjeneste og transport, da reglerne er forskellige fra forbund til forbund.. LO's FIU-sekretariat:.. Ellen Dørge, Sekretær.. Peter T.. Christensen, Konsulent.. E-mail:.. udf@lo.. FIU's hjemmeside..

  Original link path: /om_fiu/default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Vejledning / FAQ
  Descriptive info: Vejledning / FAQ.. Lister.. Hvem er omfattet.. Hvem skal der betales for.. Hvordan beregnes bidraget.. Hvordan betales bidraget.. Manglende betaling.. FAQ / Ofte stillede spørgsmål.. Generel vejledning vedrørende opkrævninger.. Her finder du vejledning om, hvordan du skal beregne bidrag, indbetale bidrag samt alle andre spørgsmål om DA/LO Udviklingsfonden.. Under menupunkterne til  ...   DA/LO Udviklingsfonden og nederst i menuen er der link til FAQ, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål.. Har du andre spørgsmål, kan du sende os en mail (dalo@da.. dk), og vi vil svare dig direkte samt opdatere siden, hvis dit spørgsmål er af generel interesse.. FAQ i pdf..

  Original link path: /vejledning_faq/default.aspx
  Open archive

 • Title: Alt indhold på webstedet
  Descriptive info: Alt indhold på webstedet.. Alt indhold på webstedet.. På denne side vises alle biblioteker, lister, diskussionsforummer og undersøgelser på webstedet.. Klik på navnet på et bibliotek eller en liste for at få vist indholdet.. Papirkurven indeholder slettede elementer.. Hvis du vil oprette et nyt bibliotek eller en ny liste, skal du klikke på Opret.. Visning:.. Navn.. Beskrivelse.. Elementer..  ...   Billedbiblioteker.. Topnaviknapper.. 12.. for 2 år siden.. Website billeder.. 46.. Lister.. Der er ingen lister.. Diskussionsforummer.. Der er ingen diskussionsforummer.. Undersøgelser.. Der ingen undersøgelser.. Websteder og arbejdsområder.. DA-LO lister.. for 2 måneder siden.. for 20 minutter siden.. Papirkurv.. Papirkurv.. Brug denne side til at gendanne elementer, du har slettet fra webstedet, eller til at tømme slettede elementer.. 0..

  Original link path: /_layouts/viewlsts.aspx
  Open archive

 • Title: Alt indhold på webstedet
  Descriptive info: Der er ingen dokumentbiblioteker.. Der er ingen billedbiblioteker.. Andre uddannelsesfonde.. Uddannelsesfond - hvad er det..

  Original link path: /udviklingsfonden/_layouts/viewlsts.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Uddannelsesfond - hvad er det ...?
  Descriptive info: ?.. Dokumenter.. Diskussioner.. Websteder.. Brugere og grupper.. Hvad er en udviklingsfond?.. Udviklings-/uddannelses- eller oplysningsfonde på DA/LO-området er oprettet via overenskomsterne.. Fondene kan enten være centrale fonde, der dækker større områder, f.. eks.. DA/LO-området, eller mindre fonde, der dækker specifikke brancher.. Fondene er oprettet med det formål at sikre, at både arbejdsgivere og medarbejdere kan blive løbende efteruddannet (bl.. tillidsrepræsentanter) til gavn for virksomhederne..

  Original link path: /udviklingsfonden/uddannelsesfond_hvad_er_det/default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Baggrund
  Descriptive info: Baggrund.. Uddannelsesfonden af 1973 oprettes – hedder i dag DA/LO Udviklingsfonden.. Ved overenskomstforhandlingerne, gældende for perioden 1973/1975, der resulterede i mæglingsforslaget af 28.. marts 1973, blev der pålagt arbejdsgiverne fra 1.. januar 1974 og 2 år frem at bidrage med 1 øre pr.. præsteret arbejdstime til den oprettede uddannelsesfond.. Ved overenskomstforhandlingerne er bidraget pr.. præsteret arbejdstime løbende blevet reguleret.. Nedenfor er udviklingen vist.. Fra 1.. januar 1976 blev bidraget forhøjet til 3 øre pr.. time.. januar 1978 til 5 øre pr..  ...   øre pr.. januar 1994 til 17 øre pr.. januar 1999 til 22 øre pr.. juli 2000 til 25 øre pr.. januar 2005 til 28½ øre pr.. januar 2008 til 31 øre pr.. januar 2011 til 36 øre pr.. januar 2013 til 40 øre pr.. Fordelingen af de indkomne bidrag.. De indkomme bidrag blev fordelt med 1/8 til arbejdsgiverorganisationen og 7/8 til lønmodtagerorganisationen frem til 31.. december 1983.. januar 1984 var fordelingsnøglen 1/5 og 4/5.. juli 1999 er fordelingsnøglen 1/4 og 3/4..

  Original link path: /udviklingsfonden/baggrund/default.aspx
  Open archive

 • Title: Startside - Organisation
  Descriptive info: Organisation.. Udviklingsfondens organisation.. Opkrævningskontoret.. Det administrative arbejde med at vedligeholde alle informationer om virksomhederne, der er organiseret under DA/LO-området, varetages af Opkrævningskontoret for Udviklingsfonden.. Opkrævningskontoret udskriver indbetalingskort til virksomhederne halvårligt og forestår registrering af indbetalinger samt foretager rykning ved manglende indbetaling.. Virksomheder, der har indgået en tiltrædelsesoverenskomst, ajourføres i et samarbejde med LO's FIU-sekretariat..

  Original link path: /udviklingsfonden/organisation/default.aspx
  Open archive

 • Archived pages: 246