www.archive-dk-2012.com » DK » D » DAFFO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Dansk Opfinderforening - DaFFO
  Descriptive info: .. Velkommen til.. DANSK OPFINDERFORENING.. ®.. Dansk Forening til Fremme af Opfindelser - DaFFO..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Dansk Opfinderforening
  Descriptive info: Danish Association of Inventors.. DaFFO.. Dansk Forening til.. Fremme af Opfindelser.. Kontakt.. Medlemsskab.. Kommende møder.. Blå Bog.. DaFFOs historie.. Gamle DaFFO-Nyt / OPFINDEREN.. Vore sponsorer.. kun for.. medlemmer.. Jeg vil gerne have adgangskode.. Jeg har glemt min adgangskode.. Kjeld Højfeldt viser film af Stirling Engines m.. m.. Opfindelser.. fra Idé til Patent.. HHH-metoden.. Artikler.. Litteratur.. Links.. Opdateringer / rettelser 2012-05-20 / LKM..

  Original link path: /aabning.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: kontakt
  Descriptive info: / DaFFO.. Dansk Opfinderforening.. formand Erik Skaarup.. Lyngbyvej 347 B, st.. th.. 2820 Gentofte.. tlf:.. mob:.. 21 62 23 47.. e-post..

  Original link path: /aaben/sites/kontakt.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: medlemsskab
  Descriptive info: Som medlemmer kan optages.. enkeltpersoner.. firmaer, foreninger og institutioner.. - som går ind for foreningens formål.. Foreningens formål.. er at fremme teknisk innovations-virksomhed i Danmark, samt at medvirke til at gode opfindelser udnyttes, og at opfinderen får et rimeligt udbytte ud af sin indsats.. Desuden skal foreningen være kontaktled mellem medlemmerne.. Kontingent.. fra 1.. oktober 2010.. til 30.. september 2011.. Alm.. medlem.. 500 kr.. Et medlem har én stemme på den årlige generalforsamling.. Medlemmer modtager bladet "Opfinderen"..  ...   år kan have en anstrengt økonomi.. Dansk Opfinderforening tilbyder billigt medlemskab for disse grupper, men skelner i øvrigt IKKE mellem medlemmers status i samfundet.. Pensionister.. Arbejdsløse.. Studerende.. 300 kr.. Unge under 18 år.. SU-modtagere.. 50 kr.. Firma.. Forening.. Institution.. 1.. 100 kr.. Ved at annoncere med en helside i "Opfinderen" eller støtte foreningen med et lignende beløb bliver man sponsor og kan profilere sig via Dansk Opfinderforenings hjemmeside.. Indmeldelse.. til.. foreningens kasserer (se siden.. kontakt.. ) eller.. email..

  Original link path: /aaben/sites/medlemsskab.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: møder
  Descriptive info: Gæster er velkomne til møderne, når tilmelding er sket til.. e-mail.. eller tlf.. : 44 99 00 87.. tid.. 2012-05-31 (torsdag) kl 19:30 - 22:00.. sted.. DTU, Anker Engelundsvej 1, Kgs.. Lyngby; bygning 101A, mødelokale 1.. emne.. Foredrag af opfinderen Troels Palshof, der har opfundet ASP Anti Sleep Pilot.. AFLYST.. Erfaringer  ...   ca.. kl.. 21:.. Ekstraordinær Generalforsamling.. (se indkaldelsen til højre).. 2012-06.. sommerferie.. 2012-07.. 2012-08-30 (torsdag) kl 19:30 - 22:00.. Planlagt.. 2012-09-27 (torsdag) kl 19:30 - 22:00.. 2012-10-25 (torsdag) kl 19:30 - 22:00.. Lyngby; bygning 101A, mødelokale S04 (stuen).. 2012-11-29 (torsdag) kl 19:30 - 22:00.. Lyngby; bygning 101A, mødelokale M1 (stuen).. 2012-12.. juleferie..

  Original link path: /aaben/moeder.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: "Blå Bog"
  Descriptive info: "Blå Bog" for foreningens medlemmerne.. Nuværende medlemmer.. Nis Sauer.. , arkitekt.. Berlingske Tidende.. Erik Skaarup.. Jørgen Mads Clausen.. , Danfoss.. WikipediA.. Kjeld Højfeldt.. Det ta'r lidt tid, at få indsamlet materialet.. - og det er nemmere at holde styr på de døde end på de levende.. Afdøde medlemmer.. Hans H.. Haraldsted.. , europaingeniør,.. formand 1998 - 2010.. Piet Hein.. , forfatter.. Karl Krøyer.. , fabrikant.. Herluf Sahlertz..  ...   , kontorchef.. Kjeld Klintøe.. Viggo Nørby.. Johannes Jensen.. , elektroingeniør.. Lars Thomsen.. Edmund Kaiser.. , dr.. techn.. h.. c.. , Kaisers Laboratorium.. T.. Bak-Jensen.. , ingeniør og forfatter,.. direktør i egen konsulentvirksomhed.. C.. G.. Rasmussen.. , civilingeniør,.. informationschef på DTH.. Holger Møller Hansen.. Henning Møller.. Willy Petersen.. Poul Ingo Krogsgaard.. , landmand, smed, designer.. Hans Ellehammer.. , opfinder og fabrikant.. Svend Sonne Kofoed.. Udmeldte medlemmer medtages naturligvis ikke..

  Original link path: /aaben/blaa_bog/blaa_bog.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: historie
  Descriptive info: Dansk Forening til Fremme af Opfindelser.. Foreningens historie.. Ved stiftelsen i 1968 fik foreningen navnet "Dansk Forening til Fremme af Opfindelser" som forkortes til "DaFFO".. I 1999 enedes generalforsamlingen om at modernisere foreningens navn til "Dansk Opfinderforening" og registrere dette navn som et varemærke med tilhørende Columbus-æg.. af Herluf Sahlertz ( ) o.. a.. Nordisk initiativ.. I slutningen af 60'erne begyndte det så småt at blive aktuelt med internationale patentlovsforhandlinger.. Harald Romanus.. (civilingeniør, fra Svenske Uppfinnare Föreningen og.. Leif Nordstrand.. (jurist og direktør for det norske patentdirektorat) var bekymrede for opfindernes svage forhandlings-position.. De to opfinderrepræsentanter ønskede derfor at samle de europæiske opfinderforeninger i en international forening, som kunne sikre fælles fodslag og føre forhandlingerne.. Denne strategi førte senere til dannelsen af International Federation of Inventors Associations (IFIA), som fik stor betydning for sikring af opfindernes rettigheder i patentlove i de fleste lande.. DaFFO stiftes.. I alle de vesteuropæiske lande fandtes der opfinderforeninger - men ikke i Danmark.. Romanus og Nordstrand rettede derfor henvendelse til det danske Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor civilingeniør.. gennem en engageret indsats fik samlet en snes danske opfindere og innovations-interesserede til nogle forberedende møder - og endelig en.. stiftende generalforsamling, d.. 4.. juli 1968.. DaFFO's mål og midler.. I de første vedtægter blev DaFFO's formål beskrevet som følger:.. » Foreningens formål er at virke til fremme af nyttig dansk innovationsvirksomhed og i dette øjemed navnlig søge at: fremme forståelsen af opfindelsers og tekniske innovationers betydning som økonomisk og kulturel faktor, fremme aktiviteten, effektiviteten og lønsomheden af dansk opfindervirksomhed, fremme interessen for financiering af tekniske innovationer, varetage fælles interesser af lovmæssig, administrativ og økonomisk art.. «.. DaFFO's første bestyrelse.. Hertil valgtes:.. Dir.. Herluf Sahlertz (formand).. Civilingeniør Ole-Bendt Rasmussen (næstformand).. Civilingeniør Svend Aage Carstensen.. Civilingeniør H.. Hassager.. Forfatter Piet Hein.. Kontorchef Kund Hjersing.. Civilingeniør Kjeld Klintøe.. Fabrikant Karl Krøyer.. Direktør Viggo Nørby.. Suppleanter:.. Elektronikingeniør Johanes Jensen.. Civilingeniør Lars Thomsen.. (Højesteretssagfører Mogens Plesner var DaFFO's juridiske rådgiver og redaktør Knud Meister var pressesekretær).. Bladvirksomhed.. I starten klarede foreningen sig med cirkulæreskrivelser til medlemmerne og pressemeddelelser, når det drejede sig om medierne.. Men allerede fra 1969 blev der regelmæssigt udsendt et nyhedsbrev fra foreningen, som nogle år senere blev til.. Opfinderen.. , der har haft stor betydning som formidler af informationer af interesse for opfindere og andre innovationsinteresserede.. Opfinderkontoret.. Allerede fra foreningens start meldte der sig et påtrængende behov for professionel rådgivning til opfinderne i alle faser fra idé til produktion eller licenssalg.. Behovet var blevet så meget stærkere, fordi den lille, idealistiske københavnske institution.. Teknisk hjælp for ubemidlede.. , der havde eksisteret siden 1940, ikke kunne fortsætte.. DaFFO overvejede flere muligheder for at få denne opgave løst, men endte med som det mest naturlige at henvende sig tilTeknologisk Institut, hvis daværende direktør,.. Morten Knudsen.. , tilbød, under visse betingelser, at iværksætte en beskeden forsøgsordning på 2 år.. I 1972 var kontoret en realitet med 2 ansatte.. DaFFO's bestyrelsesmedlem, civilingeniør.. Bjørn Westfal Eriksen.. , blev chef.. Nogle år senere lykkedes  ...   en smuk omtale i dagbladene.. Dagbladet Politiken's månedlange artikelserie om "Idé-danmark" i januar 1996 har også været medvirkende til at dokumentere DaFFO's seriøsitet og har støttet vore bestræbelser for en troværdig, politisk anerkendelse af foreningens virke.. Lokalgrupper.. Allerede i DaFFO's første leveår opstod der spontant lokale DaFFO-grupper.. I 1975 var foreningens aktiviteter blevet så omfattende, at en decentralisering var nødvendig.. Der blev derfor vedtaget nye love, hvorefter en væsentlig del af aktiviteterne blev overladt til lokalgrupper, hvoraf der en overgang var 10, jævnt fordelt over landet.. Lokalgrupperne har arrangeret møder, foredrag, diskussionsaftener, virksomhedsbesøg, mm.. Aktivitetsniveauet har været ujævnt, men der er opstået kreative miljøer, hvor der er knyttet nyttige forbindelser, yde kollegial assistance, og ikke mindst stiftet venskaber til gensidig berigelse og moralsk støtte.. Sekretariatet.. DaFFO har haft sekretariat 6 steder i tidens løb, nemlig:.. Landsforeningen Dansk Arbejde.. Opfinderkontoret på Teknologisk Institut.. Børsen i København.. Industriforeningen i Odense.. De Industri-historiske lokaler i Rådvad.. Tobaksgården i Horsens.. I perioden 1986-1993 har foreningen alene måttet klare sig ved bestyrelsesmedlemmers og andre DaFFO-medlemmers ulønnede indsats.. Fra marts 1993 indtil okt.. 2003 har foreningen haft fået sekretariat i Horsens i den smukt restaurerede.. Tobaksgården.. , under samme tag som.. ID-Forum.. Fortid - nutid - fremtid.. Foreningen har nået mange af de mål, man satte sig ved stiftelsen i 1968 - men der mangler stadig mangt og meget - eksempelvis på skatteområdet - og nye opgaver trænger sig stadig på.. Foreningen kan glæde sig over at være inde i en fremgangslinie med mange nye medlemmer og et godt forhold til vore mange samarbejds-partnere.. Ved udgangen af 1991 havde foreningen ca.. 130 medlemmer.. Ved udgangen af 1995 var dette tal steget eksplosivt til 315 og udviklingen fortsætter ufortrødent.. Forholdet til Dansk Ingeniørforening, Innovation, Patent- og Varemærkestyrelsen, Forsknings-, Teknologi- og Erhvervsministerierne og flere andre, er forbedret væsenligt.. Indadtil i foreningen vil fremtiden nok blive præget en del af, at opfindelser indenfor sundhedssektoren samt energi- og miljøsektoren kommer stadig mere i centrum.. Udadtil vil foreningen gå ind for, at den danske iværksætterpolitik - og erhvervspolitik i det hele taget - i højere grad end nu sætter fokus på opfindere som - i modsætning til mange iværksættere - udvikler produkter, der takket være deres egenart ikke er konkurrenceforvridende.. Desuden vil DaFFO slås for en afbureaukratisering af de serviceorganer, der findes på vores område.. Hvis samfundet ønsker at fremme erhvervsrettet udvikling af danske opfindelser, skal hjælpeorganerne kunne samarbejde på lige fod med de kreative og stærkt motiverede opfindere, som - det skal være indrømmet - ikke altid er lige nemme.. Gennem DaFFO vil det kunne lykkes!.. DaFFO's formænd gennem årene.. 1968 - 1975.. Herluf Sahlertz (Direktør, Beklædningsindustriens Sammenslutning).. 1975 - 1980.. Edmund Kaiser (Dr.. , Kaisers Laboratorium).. 1980 - 1986.. Mogens Vincentz (Ingeniør og forfatter).. 1986 - 1988.. Bak-Jensen (Direktør for eget konsulentvirksomhed).. 1988 - 1991.. Rasmussen (Civilingeniør, informationschef på DTH).. 1991 - 1998.. Herluf Sahlertz (Direktør og DaFFO's første formand).. 1998 - 2010.. Hans Haraldsted (Europaingeniør).. 2010 -.. Erik skaarup..

  Original link path: /aaben/sites/historie.html
  Open archive

 • Title: Gl. DaFFO-Nyt
  Descriptive info: Gamle numre af.. Daffo-Nyt / OPFINDEREN.. En næsten fuldstændig samling af DaFFO-Nyt er stillet.. til rådighed af Thomas Brinck og skannet af Svend Beier.. Vi har fundet fejl ved nogle af pdf-filerne (markeret med rødt).. Vi arbejder på at rette fejlene.. Hvis du opdager fejl, bedes du  ...   kan godt tage lidt tid.. 1981.. 01.. 02.. 03.. 04.. 05.. 06.. 07.. 08.. 09.. 10.. 1982.. 1983.. 1984.. 1985.. 1986.. 1987.. 1988.. 1989.. 1990.. 1991.. 1992.. 1993.. 1994.. 1995.. 1996.. 1997.. 1998.. 1999.. 2000.. 2001.. 2002.. 2003.. 2004.. 2005.. 2006.. 2007.. 2008.. 2009.. opdateret: 2011-09-16 / LKM..

  Original link path: /aaben/Gl%20DaFFO-Nyt/gl_daffonyt.htm
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENINGs sponsorer
  Descriptive info: SPONSORER.. Klik på logoerne og besøg hjemmesiderne.. Dansk Opfinderforening har.. Nordea.. som bankforbindelse.. Nordea Iværksætterfond.. da.. hlberg assurance agentur.. er en international agenturvirksomhed som formidler tegning af forsikringer traditionelle såvel som utraditionelle til danske og udenlandske forsikringsselskaber.. dahlberg tilbyder patentforsikring.. Det er.. Patent- og Varemærkestyrelsen.. s formål at fungere som center for  ...   patent- og designrettigheder samt registrerer varemærker og brugsmodeller.. DTU.. er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.. Civ.. ing.. bosiddende i Schweitz.. Civilingeniør.. er mangeårigt medlem, DaFFO's første næstformand og nu æresmedlem af Dansk Opfinderforening.. Kemiingeniør med speciale i polymerer og interesseret i udvikling af nye fødevarer bl.. a.. vegetabilsk kød!..

  Original link path: /aaben/sites/sponsorer.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: opfindelser
  Descriptive info: Kjeld Højfeldts.. stirling engine modeller..

  Original link path: /aaben/opfindelser/kjeld-hoejfeldt/kh-stirlings.html
  Open archive

 • Title: DANSK OPFINDERFORENING: opfindelser
  Descriptive info: Udvalgte opfindelser.. Hér præsenterer vi (i vilkårlig rækkefølge) udvalgte opfindelser.. gjort af Dansk Opfinderforenings medlemmer.. Stirling Engine modeller.. lavet af Kjeld Højfeldt.. klik.. på.. billedet.. Isterningsposen.. opfundet af Erling Vanggedal-Nielsen i 1976.. præsenteres sammen med andre gode opfindelser hos.. Unigreen International A/S.. Kloaksikring.. Få et rottefrit kloaksystem på din parcel eller industrigrund, uden brug af rottegift.. besøg.. (brug ikke Firefox)..

  Original link path: /aaben/opfindelser/opfindelser.html
  Open archive

 • Archived pages: 25