www.archive-dk-2012.com » DK » E » EL-VVS-ANKE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forside
  Descriptive info: .. Mandag, 23 Juli 2012.. By GCowSeo.. Seo.. Forside.. Private forbrugere.. Erhvervsvirksomheder.. Links.. Ikke fulgte afgørelser.. Kontakt.. Ankenævnet for Tekniske Installationer er et offentligt godkendt ankenævn, der er etableret af Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og TEKNIQ Installatørernes Organisation.. Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler klager fra private forbrugere over el og vvs arbejder.. Ankenævnet behandler ikke klager over arbejder, der er bestilt eller er udført til erhvervsmæssige formål.. Det omtvistede beløb, det beløb der er uenighed om, skal mindst udgøre kr.. 2.. 000,- og højest kr.. 150.. 000,- inkl.. moms.. Sager der falder uden for disse rammer henvises til domstolene.. Klageren  ...   nævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen.. Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter.. I disse sager er der ingen beløbsgrænse.. Ankenævnet består af en uvildig formand der er dommer, samt fire rådsmedlemmer bestående af en repræsentant udpeget af Parcelhuselejernes Landsforening, en repræsentant udpeget af Forbrugerrådet og to repræsentanter udpeget af TEKNIQ.. Klik her for gældende vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer.. Ankenævnet for Tekniske Installationer | Skanderborgvej 238, 8260 Viby J | Tlf.. 87 41 77 90 | CVR.. nr.. 26349842 |.. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots.. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Private forbrugere
  Descriptive info: Hvad kan du klage over.. Før du klager.. Sådan klager du.. Klager over medlemmer af TEKNIQ.. Klager over ikke-medlemmer.. Klager over elinstallationsrapporter.. Private forbrugere har adgang til at klage over arbejder og leverancer, der ikke er bestilt/udført til erhvervsmæssige formål efter de i det efterfølgende nævnte retningslinjer.. Som private forbrugere betragtes:.. Ejere af private boliger, sommerhuse og lign.. , der ikke anvendes til udlejningsformål.. Ejere af private boliger i blandede bolig-  ...   arbejdet udføres på lejerens initiativ og for dennes regning.. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på beboernes initiativ og for deres regning.. Andelsboligforeninger, der driver udlejningsvirksomhed, betragtes ikke som private forbrugere for det udlejedes vedkommende.. I klager over elinstallationsrapporter er køber og sælger af den ejendom, som elinstallationsrapporten vedrører, samt det forsikringsselskab der har udstedt ejerskifteforsikringen, klageberettiget.. Download.. Klageskema.. Brugerinformation om Ankenævnet og garantiordning.. Vedtægter for ankenævnet..

  Original link path: /index.php/privare-forbrugere
  Open archive

 • Title: Erhvervsvirksomheder
  Descriptive info: Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler kun klager fra private forbrugere.. Erhvervsvirksomheder, udlejere af boliger, sommerhusudlejere og andelsboligforeninger der driver udlejningsvirksomhed m.. fl.. kan ikke få behandlet klager i Ankenævnet.. De henvises til domstolene..

  Original link path: /index.php/erhvervsvirksomheder
  Open archive
 •  

 • Title: Links
  Descriptive info: Advokatvagten.. TEKNIQ´s GARANTIORDNING.. Forbrugerrådet.. Forbrugerstyrelsen.. Forsikringsoplysningen.. Parcelhusejernes Landsforening.. Sikkerhedsstyrelsen.. TEKNIQ Installatørernes Organisation..

  Original link path: /index.php/links
  Open archive

 • Title: Ikke fulgte afgørelser
  Descriptive info: Ifølge Ankenævnets vedtægter § 13, skal Ankenævnet på hjemmesiden offentliggøre navne på de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelser.. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende,  ...   fra hjemmesiden.. Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end et år.. Virksomhedens.. navn.. CVR-nummer.. Offentliggørelsesdato.. Højers VVS.. 20128232.. 17.. oktober 2011.. Augustenborg El-Service.. 54567316.. 22.. august 2011.. Pilegaard-Henriksen A/S.. 10042518.. 31.. August 2011.. Rygaards VVS Klimateknik ApS.. 29522499.. 25.. Januar 2012..

  Original link path: /index.php/ikke-fulgte-afgorelser
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Ankenævnets sekretariat er åbent for skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser fra private forbrugere i forbindelse med råd og vejledning ved indsendelse af klager til Ankenævnet.. Adressen er Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J, tlf.. 87 41 77 90.. Henvendelse alle hverdage mellem 10.. 00 og 12.. 00.. Vores e-mailadresse er..

  Original link path: /index.php/kontakt
  Open archive

 • Title: Forside
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hvad kan du klage over
  Descriptive info: Private forbrugere kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer over el og vvs arbejder.. Klagen kan indgives mod enhver el- og vvs installatør, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved en dansk domstol om de af klagen omfattede spørgsmål.. Klager kan indgives mod enhver el- og vvs installatør,  ...   om de af klagen omfattede spørgsmål.. Ankenævnet behandler dog ikke klager over:.. Virksomhedernes kalkulationsmetoder og lignende interne forretningsprincipper, herunder kundetimepriser og materialepriser.. Der kan dog godt behandles klager over tidsforbruget og materialeforbruget.. Rene materialeleverancer uden tilhørende installation.. Hvidevarer og elektriske apparater herunder butiksvarer.. Der kan også klages over elinstallationsrapporter..

  Original link path: /index.php/privare-forbrugere/hvad-kan-du-klage-over
  Open archive

 • Title: Før du klager
  Descriptive info: Det første, du skal gøre, er at rette henvendelse til den el- eller vvs-virksomhed, du vil klage over, og forelægge dem sagen.. En klage kan nemlig kun indbringes for Ankenævnet, hvis klager forgæves har forelagt klagen for den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på denne henvendelse inden  ...   hæfter for arbejdets betaling.. Du skal være opmærksom på, at der er en forældelsesfrist.. Klager, der indgives senere end 3 år efter arbejdets udførelse, kan ikke behandles i ankenævnet.. Der er dog mulighed for at få dem behandlet, hvis parterne er enige herom.. Disse klager er ikke omfattet af garantiordningen..

  Original link path: /index.php/privare-forbrugere/for-du-klager
  Open archive

 • Title: Sådan klager du
  Descriptive info: Du kan få et klageskema ved at klikke i boksen til højre, eller kontakte Ankenævnets sekretariat på tlf.. 87 41 77 90 alle hverdage mellem kl.. 10.. Du skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr.. Det får du tilbage, hvis din klage ikke bliver behandlet i Ankenævnet, eller hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.. Du skal huske, at en klage kun kan indbringes for Ankenævnet, hvis du forinden forgæves har klaget direkte til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.. Klager, der indsendes til Ankenævnet for Tekniske Installationer, men som hører  ...   til, må du føre sagen ved de almindelige domstole.. I så fald kan du få vejledning om mulighed for retshjælp og fri proces i Ankenævnets sekretariat.. Vigtigt – læs dette inden du udfylder klageskemaet !!!.. 1.. Alle punkter i klageskemaet skal udfyldes.. Angivelse af klagepunkterne i pkt.. 14 skal anføres i kortest mulig punktform – henvisning til bilag accepteres ikke.. Bilag – kopi af faktura/tilbud/overslag skal medsendes og skal nummereres.. Hvis bilag består af mailkorrespondance, skal denne fremsendes enkeltvis og i datoorden.. I modsat fald kan du risikere, at bilagene ikke vil indgå i sagen.. 3.. Klageskemaet skal underskrives og klagegebyr skal indbetales (se sidste side i klageskemaet)..

  Original link path: /index.php/privare-forbrugere/sadan-klager-du
  Open archive

 • Title: Klager over medlemmer af TEKNIQ
  Descriptive info: Drejer din klage sig om el- eller vvs-arbejde, der er udført af en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation, har du sikkerhed for, at ankenævnets kendelse vil blive fulgt, med mindre indklagede inden 30 dage fra forkyndelsen af ankenævnets kendelse meddeler Ankenævnet, at medlemmet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. I dette tilfælde dækker Garantiordningen fra det tidspunkt  ...   været behandlet i Ankenævnet, og hvori klager har fået medhold i Ankenævnets kendelse og ved domstolene.. Garantiordningen dækker udgifter ind til og med kr.. 000,00 inkl.. moms, dog ikke omkostninger til syn og skøn og/eller egne eller pålagte sagsomkostninger.. Det sikrer TEKNIQ´s Garantiordning.. Klik her os læs mere om garantiordningen for el- og vvs-arbejde.. Her er samtidig link til TEKNIQs medlemsoversigt..

  Original link path: /index.php/privare-forbrugere/klager-over-medlemmer-af-tekniq
  Open archive •  


  Archived pages: 35