www.archive-dk-2012.com » DK » F » FRAGILTX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 51 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Nyheder
  Descriptive info: .. Forside.. Nyheder.. Kontakt webmasteren.. 111,325 Unikke besøg.. Navigation.. FAQ.. Tanker.. Artikler Info.. Links.. Foreningens vedtægter.. Foreningens bestyrelse.. Indmeldelse.. Kursustilmelding.. Om Forum et.. Søvn-skema.. Downloads.. Jamen dog! Hvor finder vi det stærke.. JavaScript.. ?.. Din browser understøtter ikke JavaScript eller har ikke understøttelsen slået til.. Slå.. JavaScript til.. i din browser for at se denne side ordentligt,.. eller.. opgrader.. til en browser, der understøtter JavaScript;.. Firefox.. ,.. Safari.. Opera.. Chrome.. eller en version af.. Internet Explorer.. nyere end version 6.. Velkommen.. Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark.. Vores målsætning.. Det er vores mål at udbrede information om Fragilt X Syndrom i Danmark, både til personer der selv har Fragilt X Syndrom, forældre til børn med Fragilt X Syndrom, og til fagpersoner der arbejder med personer der har Fragilt X Syndrom.. blev stiftet oktober 1998.. Foreningens hovedformål er at støtte personer med Fragilt X Syndrom og deres pårørende gennem information, rådgivning og erfaringsudveksling samt at udbrede kendskabet til Fragilt X Syndrom til gavn for personer med syndromet og deres pårørende.. Medlemskab.. Medlemskab er muligt for enkeltpersoner, familier, firmaer, selskaber, institutioner og foreninger.. Medicinforsøg.. Kennedy Centret samarbejder med et medicinalfirma om at gennemføre et forsøg med medicin,  ...   kender dette, kan I rette henvendelse til webmasteren pr mail, eller formularen her på siden "Kontakt webmasteren".. Hvis I medlemmer kommer til at bruge navn i stedet for jeres medlemsnr.. , så ER det muligt for webmasteren at ændre dette, men det giver lidt bøvl.. December 03 2009.. Log ind.. Brugernavn.. Kodeord.. Er du endnu ikke registreret bruger?.. Klik her.. for at oprette dig.. Har du glemt dit kodeord?.. Bed om et nyt.. ved at klikke her.. Brugerafstemning.. Hjemmesiden - www.. FragiltX.. DK.. Har du været forbi vores hjemmeside (forgæves) mens den har været lukket (13/11-2011 - 27/1-2012)?.. Nej, jeg er her ikke så tit!.. 10% [1 Stemme].. Nej, jeg er først lige blevet oprettet.. 0% [0 Stemmer].. Ja, og jeg var tilbage forbi flere gange.. 20% [2 Stemmer].. Ja, men det er gået ok.. Godt hjemmesiden er oppe igen.. 70% [7 Stemmer].. Stemmer: 10.. Du er nødt til at logge på for at stemme.. Påbegyndt: 29/01/2012 01:42.. Afstemningsarkiv.. Copyright Fragilt X Syndrom DK 2011.. White_n_Light Theme by:.. Smokeman.. Powered by.. PHP-Fusion.. copyright 2002 - 2012 by Nick Jones.. Released as free software without warranties under.. GNU Affero GPL.. v3.. Siden dannet på: 0.. 02 sekunder..

  Original link path: /news.php
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Nyhedskategorier
  Descriptive info: Nyhedskategorier.. Kategori:.. Begivenheder.. Antal nyheder:.. 0.. Der er ingen nyheder i denne kategori.. Hjemmeside.. 1.. Information..

  Original link path: /news_cats.php
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Kontakt siden
  Descriptive info: Kontakt siden.. Der er flere måder, du kan kontakte siden på.. Du kan sende en mail på adressen.. Hvis du er medlem på siden, kan du sende administratoren en privat besked.. Alternativt kan du udfylde formularen her på siden, så vil din besked blive sendt som en mail.. Navn:.. Mail adresse:.. Emne:.. Besked:.. Sikkerhedskode:.. Indskriv sikkerhedskode:.. 01 sekunder..

  Original link path: /contact.php
  Open archive
 •  

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - FAQ
  Descriptive info: FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål).. Om Fragilt X Syndromet.. (16).. FX FAQ..

  Original link path: /faq.php
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Tanker
  Descriptive info: Fragilt X - Tanker.. Velkommen til Holland.. af emily perl kingsley.. Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan det er at leve med og opdrage et barn med handicap.. det er sådan her.. A.. t vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien.. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer.. collosseum, Michelangelos David, gondolerne i Venedig.. Du lærer dig nyttige vendinger på italiensk.. Alt er meget spændende.. E.. fter måneders spændt forventning kommer endelig dagen.. Du pakker dine kufferter og tager afsted.. Flere timer senere lander maskinen.. Stewardessen kommer ind og siger:.. Velkommen til Holland.. Holland?!?.. råber du.. Hvad mener du med Holland?.. Jeg har bestilt en rejse til Italien!.. Jeg skulle være Italien!.. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien.. M.. en der er lavet om på fartplanen.. Maskinenen er landet i Holland,.. Og der må du blive.. Det er vigtigt, at de ikke har  ...   mødt.. D.. et er som sagt et sted, der bare er anderledes.. Tempoet er langsommere end i Italien; der er ikke så pragtfuldt.. Men når du har været der et stykke tid og har fået vejret,.. ser du dig omkring.. og Holland har tulipaner.. Holland har endda Rembrandt.. en alle, du kender har travlt med at rejse til og fra Italien.. Og de praler af, hvor vidunderligt de havde det der.. Og resten af din dage vil du sige:.. Ja, det var der, jeg skulle havde været;.. Det var det jeg havde planlagt.. O.. g smerten ved det vil aldrig, aldrig, aldrig nogensinde fortage sig.. ,.. For tabet af den store drøm er et tab af stor, stor betydning.. en, hvis du bruger dit liv til at sørge over den kendsgerning,.. At du ikke kom til Italien,.. bliver du aldrig fri til at værdsætte.. og nyde det helt specielle,.. det virkeligt vidunderlige.. ved Holland..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=3
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Artikler
  Descriptive info: Artikler.. Fragilt X Forskning.. (2).. Forskning.. (6).. Information om Fragilt X..

  Original link path: /articles.php
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Links
  Descriptive info: (3).. Danmark.. Fragilt X i Norden.. Internettet.. Fragilt X i resten af verden.. (4).. Handicap Sport.. Information hjælpemidler.. (7).. Råd og vejledning.. (10)..

  Original link path: /weblinks.php
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Foreningens vedtægter
  Descriptive info: Vedtægter.. § 1.. Navn og Hjemsted.. Foreningens navn er: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom.. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.. § 2.. Formål.. Foreningens formål er:.. At støtte personer med fragilt X Syndrom og deres pårørende, gennem information, rådgivning og erfaringsudveksling.. At virke i interesse for personer med fragilt X Syndrom overfor institutioner og myndigheder.. At udbrede kendskabet til fragilt X Syndrom - til gavn for personer med fragilt X Syndrom og deres pårørende.. At virke for støtte og udvikling af forskningen i fragilt X Syndrom.. At samarbejde med tilsvarende udenlandske foreninger i relevant omfang.. At opnå kontakt med flest mulige familier med fragilt X Syndrom i Danmark, med henblik på at tilbyde informationer om syndromet, så beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag.. § 3.. Medlemskab og kontingent.. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, par, firmaer, selskaber, institutioner og foreninger.. Stk.. 2: Til dækning af foreningens daglige udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen.. 3: Kontingentet for et løbende regnskabsår (1.. 7-30.. 6) forfalder til betaling med udgangen af december måned.. 4: Udmeldelse kan ske med en måneds varsel.. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.. § 4.. Foreningens finansiering.. Foreningen skal, så vidt det er muligt, finansiere sine aktiviteter ved tilskud fra offentlige og private fonde, samt ved tilskud fra stat, amter og kommuner og evt.. sponsorering og gaver fra private og/eller virksomheder, samt, i mindst mulig omfang, fra medlemskontingentet.. § 5.. Generalforsamling.. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.. 3: Medlemmerne indkaldes skriftligt til general-forsamlingen med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.. 4: Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:.. - Valg af dirigent og referent.. - Godkendelse af dagsorden..  ...   kontingent.. Hvert medlemskab har 1 (én) stemme.. 4: Når ikke andet er fastsat i vedtægterne, afgøres alle afstemninger ved almindeligt stemmeflertal.. Der kan stemmes ved fuldmagt.. 5: Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 majoritet.. (fremmødte samt fuldmagter).. Forslag til vedtægts-ændring skal være optaget i den af bestyrelsen udsendte dagsorden.. § 8.. Bestyrelsen.. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en formand, en kasserer og 3 medlemmer.. 2: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges i ulige årstal og kasserer og 1 medlem vælges i lige årstal.. Genvalg kan finde sted.. 3: Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.. Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv for et år af gangen med næstformand og sekretær.. 4: Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.. 5: Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 2 medlemmer er tilstede.. 6: Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøder.. Referatet forelægges til godkendelse ved det følgende bestyrelsesmøde og offentliggøres i evt.. medlems-blad.. § 9.. Regnskab og revision.. Foreningens regnskabsår er 1.. juli 30.. juni.. 2: Kassereren, der modtager foreningens indtægter og udbetaler de af formanden skriftligt anerkendte udgifter, fører kassebog og medlemsfortegnelse.. 3: Foreningens midler indsættes i pengeinstitut på en konto, der alene kan disponeres af formanden, næstformanden og kassereren to i forening.. 4: Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.. § 10.. Foreningens opløsning.. Foreningens opløsning kan kun ske, når det vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter reglerne om vedtægtsændringer.. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en dansk forening med et beslægtet formål.. Disse ændrede vedtægter er vedtaget.. af generalforsamlingen d.. 11.. nov.. 2001..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=4
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Foreningens bestyrelse
  Descriptive info: Formanden.. Kasseren.. Navn.. Eva Bryld.. Anni Hauerslev.. Adresse.. Ådalsparkvej 35.. Ahornvej 37.. By.. 2970 Hørsholm.. 2690 Karlslunde.. Telefon.. 2349 0317.. 4615 5769 / 2924 7020.. Bestyrelse.. Hanne Bryld Tange.. Næstformand.. Marie-Louise Bjerg.. Sekretær.. Conni Lyngholm Thomsen.. Suppleanter.. Marianne Rønne-Rasmussen.. Jesper Fisker.. Loa Fisker.. (Bestyrelsen har konstitueret sig ved bestyrelsesmødet 6.. november 2011, hvor næstformand og sekretær blev valgt.. ).. Praktiske oplysninger.. Foreningens gironummer er.. Reg.. nr: 1551 Konto 1672 1638.. Hvis du ønsker at indmelde dig i foreningen, kan du benytte online tilmeldingen "Indmeldelse" i menuen her til venstre..

  Original link path: /viewpage.php?page_id=2
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark - Gratis installation
  Descriptive info: On-line indmeldelsesblanket.. Udfyld formularen på denne side, for at søge medlemskab i vores forening.. Vores kasserer vil siden kontakte dig med bekræftelse på optagelse.. Kassereren vil også oplyse dig/jer dit/jeres medlemsnr.. , som kan bruges til oprettelse af bruger her på hjemmesiden.. Medlemskab koster 150 kr årligt.. Felter markeret med.. *.. er obligatoriske.. Feltet "Evt.. relation til foreningen:" kan f.. eks.. bruges til at oplyse navn og fødselsår på børn med Fragilt X Syndrom, eller familierelation til andre medlemmer.. Vi ønsker også i feltet om  ...   årligt, og KUN til foreningens medlemmer.. Fornavn(e):.. Efternavn(e):.. Adresse:.. Postnr:.. By:.. Telefon/Mobil:.. Mail:.. Evt.. relation til foreningen:.. Girokort:.. Nej, jeg indbetaler selv til giro: Reg.. nr.. 1551 Konto 1672 1638.. Ja, jeg vil gerne have tilsendt et girokort.. Bekræftelse:.. Ja, ovenstående må oplyses på foreningens medlemsliste MED tlf og E-mail adresse.. Ja, ovenstående må oplyses på foreningens medlemsliste MED tlf men UDEN E-mail adresse.. Ja, ovenstående må oplyses på foreningens medlemsliste UDEN tlf men MED E-mail adresse.. NEJ, ovenstående må IKKE oplyses på foreningens medlemsliste..

  Original link path: /infusions/custom_contact/contact.php
  Open archive

 • Title: Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark
  Descriptive info: Tilmelding til weekend-kursus.. Udfyld formularen på denne side, som sender din besked via mail til kursusudvalget.. Prisen for kurset, mad ophold i 3,4 el.. 6 personers hus, men uden drikkevarer til måltiderne:.. Voksne : kr.. 3.. 100,00 pr.. person.. Børn : kr.. 550,00 pr.. person [under 12 år].. I feltet "Samlet pris" indskrives den samlede pris, for de deltagere der tilmeldes.. Dette beløb bedes du så indbetale på foreningens girokonto: Reg.. nr.. 1551 konto nr.. 1672 1638, med oplysningerne: ".. Weekend 2012..  ...   huse er Eva Bryld (formand@fragiltx.. dk), eller telefon : 23 49 03 17.. Tilmeldinger skal ske INDEN 28.. september 2012.. Dit navn / Kommune navn:.. Din mail-adresse:.. :.. Antal voksne:.. 2.. 4.. 5.. 6.. Antal børn:.. Kommer tidligt (torsdag):.. Nej.. Ja.. Samlet pris:.. Navne på deltagere inkl.. alder på børn:.. Ønsker at dele hus, hvis muligt:.. Kontakt til kursusudvalg:.. Har ikke specielle ønsker til kost eller ønsker til hus(e).. Har specielle ønsker til kost eller hus(e) og kontakter selv kursusudvalget på ovenstående kontaktinfo..

  Original link path: /infusions/custom_contact2/contact.php
  Open archive •  


  Archived pages: 51