www.archive-dk-2012.com » DK » F » FAIRGREENSOLUTIONS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-12.

 • Title: fairgreensolutions.dk
  Descriptive info: .. Fairgreensolutions.. dk©2011.. F.. AIR.. G.. REEN.. S.. OLUTIONS.. Mobilizing human energy and creativity for a fair and green world.. Home / Hjem.. Competencies / Kompetencer.. Our Offer / Ydelser.. Kim's CVer / Résumés.. About / Om Camilla.. Presentations / Præsentationer.. Articles / Artikler.. Reports / Rapporter.. Partners / Partnere.. Links.. We are Camilla and Kim Carstensen, based in Copenhagen, Denmark.. We believe that visionary people, institutions and companies  ...   our experience to help them to succeed.. See more about who we are, our competencies, and what we offer on the next pages.. Texts in the following are both in English and Danish.. Contact:.. General contacts:.. office@fairgreensolutions.. dk.. Phone: +45 3324 3354.. Kim Carstensen:.. kim@fairgreensolutions.. Mobile: +45 6170 4263.. Camilla Carstensen:.. camilla@fairgreensolutions.. Mobile: +45 6170 3354.. Address:.. Soender Boulevard 64.. DK-1720 Copenhagen V.. Denmark.. CVR-nr 33927177.. Bank:.. Merkurbank.. Konto 84011164831..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: fairgreensolutions.dk
  Descriptive info: dk©2011.. Competencies.. /.. Kompetencer.. Kim s CVer / Résumés.. Danish text follows below / Dansk tekst følger nedenfor.. Core Competencies:.. Our work is based on five core competencies, developed over many years of experience:.. Environment and Development, Policies and Actors:.. Deep knowledge of global and national environment, development and climate policy, and a clear understanding of the key actors including governments, national and international institutions, business and NGOs their work, their agendas, and their results.. Getting Global Teams to Work:.. Leading and facilitating decentralized, global teams by establishing shared language and strong, constructive working relations across geography and cultural, political and economic diversity.. Strong Strategies and Institutional Values:.. Securing clear strategy and convincing and motivational values as key drivers in complex, knowledge-based project organizations with staff of highly varied professional backgrounds.. Understanding and Acting in Political Landscapes:.. Analyzing political landscapes as the basis for developing and implementing policy and advocacy strategies both internally in organizations and towards external political systems such as NGOs, institutions, businesses, government, parliament or the UN..  ...   til global og national miljø-, udviklings- og klimapolitik samt forståelse af de forskellige aktører - herunder nationale og internationale myndigheder, virksomheder og NGOer - deres arbejde, deres dagsordener og deres resultater.. Få globale teams teams til at svinge sammen:.. Ledelse og facilitering af decentraliserede, globale teams med etablering af fælles sprog og stærke, konstruktive samar bejds relationer på tværs af geografi og kulturelle, politiske og økonomiske forskellig heder.. Skab fremdrift via klar strategi og stærke værdier:.. Sikring af en klar strategi og et overbevisende og motiverende værdigrundlag som drivkraft for udviklingen af komplekse, vidensbaserede projektorganisationer med medarbejdere med meget forskellige faglige baggrunde.. Forstå og brug politiske muligheder:.. Analyse af politiske landskaber som grundlag for at udvikle og gennemføre politiske påvirkningsstrategier både internt i organisationer og over for eksterne politiske systemer som interesse organisa tioner, regering, folketing eller FN.. Arbejde med medier:.. Mediehåndtering, både proaktiv og reaktiv, som kan sætte dagsordener eller imødegå mediekriser, under støttet af en evne til mundtlig og skriftlig præsentation af komplekse ideer i enkle og brugbare termer..

  Original link path: /side5.html
  Open archive

 • Title: Ydelser
  Descriptive info: What we Offer.. Ydelser.. Text in Danish follows below / Dansk tekst følger nedenfor.. What we offer - Core Services.. :.. Dealing with the Challenges ahead:.. Development of innovative thinking - and dialogue between individuals and across institutions and corporations - about strategies in a world of socially and environmentally uncertain futures.. Functioning globally across Barriers:.. Facilitation of global, shared institutional policies and practices, which respect and reflect both centrally defined values and local diversity.. Stakeholder dialogues:.. Establishment and facilitation of dialogues across different stakeholder groups with clear and relevant agendas.. Simple explanations:.. Clear, understandable and engaging presentations - open to questions and with room for dialogue - about complex issues to organizations, institutions and small or large groups of stakeholders.. Other possible services: CSR that makes a real difference.. Setting CSR Strategy:.. Sparring with senior management and/or the CSR organization about strategies for corporate responsibility.. Particular  ...   og dialog mellem individer og på tværs af institutioner og virksomheder - om strategier for en socialt og miljømæssigt usikker fremtid.. At fungere globalt:.. Facilitering af globale, fælles politikker og praksis, som respekterer og afspejler både centralt definerede værdier og lokale forskelligheder.. Dialog på tværs af skel:.. Etablering og facilitering af stakeholder-dialoger med klare og relevante dagsordener.. Gør det svære enkelt:.. Klare, forståelige og engagerende præsentationer - med åbenhed for spørgsmål og plads til dialog - om komplekse emner til institutioner, organisationer og store og små grupper af medarbejdere og/eller stakeholdere.. Andre ydelser: CSR, som gør en forskel.. CSR-strategier:.. Sparring med ledelse og/eller CSR-organisation om strategier for samfundsansvar.. Særlig fokus på miljø og klima, men også med blik for uligheds- og rettighedsemner.. Få CSR og Fondsarbejde til at spille sammen:.. Skabelse af klarere sammenhæng og synergi mellem virksomheders moderne CSR-arbejde og mere traditionel godgørenhed i fonde og lignende..

  Original link path: /side4.html
  Open archive

 • Title: fairgreensolutions.dk
  Descriptive info: Kims CVer.. Kim's Résumés.. Kim's Executive Résumé in English can be found here:.. http://shares.. fairgreensolutions.. dk/s#7b0348c4-69ab-4f6c-aa92-48433ee278d7/kimbbcarstensen.. clouddrive.. dk/Kim%20Carstensen%20Executive%20Resume.. pdf.. There is a shorter version here:.. dk/s#afe8fe06-be72-4af7-a0ab-949790404bca/kimbbcarstensen.. dk/CV%20Kim%20C%20English%202012.. Kims danske CV kan findes her:.. dk/s#e5486569-69d3-414a-bc9d-1c0398388378/kimbbcarstensen.. dk/Kim%20Carstensen%20Executive%20CV.. Den kortere version er her:.. dk/s#ff8c844d-c463-4d29-8c8c-cd2651fa5a10/kimbbcarstensen.. dk/CV%20KC%20dansk%202012..

  Original link path: /side1.html
  Open archive

 • Title: fairgreensolutions.dk
  Descriptive info: About /.. Om.. Camilla.. Text in Danish follows below/Dansk tekst følger nedenfor.. Camilla Carstensen,.. organizer and facilitator:.. Many years of engagement in development and grassroots NGOs and networks focusing on poverty, inequality and rights in developing countries.. Experienced in stakeholder involvement in efforts to promote sustainable development (capacity building, establishment of partnerships, local management of natural resources and awareness raising).. Experience in grassroot engagement in poverty, inequality and rights issues in developing countries with a focus on facilitating cross-cultural understanding and collaboration.. Contact-creating and used to working in group settings, including keeping the threads together and making sure that every one is  ...   agenda.. organisator og facilitator:.. Mangeårigt engagement i u-lands- og græsrods organisationer og netværk med fokus på sociale forhold og rettigheder i u-lande.. Erfaring med inddragelse af forskellige målgrupper i arbejdet for at fremme en bæredygtig udvikling (kapacitetsopbygning, etablering af partnerskaber, lokal forvaltning af natur ressourcer og bevidsthedsskabende aktiviteter).. Erfaring med græsrodsengagement i sociale forhold og rettigheder i u-lande med fokus på facilitering af samarbejde på tværs af kulturer.. Kontaktskabende og vant til at arbejde i grupper, herunder at samle trådene og sikre, at alle bliver hørt på tværs af discipliner.. Struktureret og opmærksom, så arrangementer forløber godt og efter en fælles aftalt arbejdsplan..

  Original link path: /side2.html
  Open archive

 • Title: fairgreensolutions.dk
  Descriptive info: Presentations.. Præsentationer.. Presentation to the Danish 92 Group.. on.. Environmental Challenges and global Equity,.. Copenhagen 16 May 2012:.. dk/s#92c6984e-a3da-4b20-9c34-87f76b52dd29/kimbbcarstensen.. dk/Kim%20C%2092%20Group%2016%20May%202012.. Presentation on Rio+20 to the Danish UN Association.. (FN-Forbundet), Copenhagen, 21 April 2012 (in Danish):.. dk/s#fd035e1d-0391-4a57-9383-6f6910bb406b/kimbbcarstensen.. dk/FN%20Forbundet%20Rio%2B20.. Presentation of the paper on an Equitable Green Economy.. to UNDP, New York, 29 March 2012:.. dk/s#51b1bb53-4489-40df-b51f-390fad90aca3/kimbbcarstensen.. dk/Tara%20Kim%20UNDP%20Presentation.. Presentation on sustainable consumption at  ...   a Global Mindset at Valcon International Days.. September 2011,.. in Riga, Latvia:.. dk/s#7214d66d-3884-4b78-93d0-2424ac745438/kimbbcarstensen.. dk/Global%20Mindset/.. Presentation at COP 15,.. Copenhagen December 2009,.. Side Event with Rockwool International:.. dk/s#0583b795-4524-4a39-b020-cf6493694944/kimbbcarstensen.. dk/Side%20Event%20Rockwool/.. Presentation on Global Footprint at Annual Meeting.. of Environment Professionals in Denmark,.. September 2008.. (in Danish):.. dk/s#b978063f-00c2-40dc-a7b7-96fa6285d805/kimbbcarstensen.. dk/Globalt%20fodaftryk%20til%20EnviNA%20%202%20september%202008.. Presentation on Climate Solutions to the.. Association of.. Danish Engineers,.. September 2008:.. dk/s#3abe4dd5-b42b-4ff7-8c89-f68f97bb6615/kimbbcarstensen.. dk/IDA%20Climate%20Solutions%20NGOs%2018%20Sept08..

  Original link path: /side7.html
  Open archive

 • Title: Presentation
  Descriptive info: Articles.. Artikler.. The articles listed here are all in Danish.. For eksempler på artikler af.. Kim og Camilla Carstensen, se disse links:.. http://issuu.. com/fn-forbundet/docs/no1/5.. http://www.. 92grp.. dk/cms/images/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev%2078.. Der er flere artikler af.. Kim Carstensen her:.. dk/s#d22b3b19-e405-481c-9564-6fd4aff4c9c1/kimbbcarstensen.. dk/Artikler%20af%20Kim%20Carstensen/..

  Original link path: /side6.html
  Open archive

 • Title: Reports / Rapporter
  Descriptive info: Reports.. Rapporter.. We have coordinated the drafting of a paper for the Danish 92 Group on an.. EQUITABLE GREEN ECONOMY.. The paper is a contribution to the global discussions on a Green Economy as they happen in the preparations for the United Nations Rio+20 meeting in June this year.. The paper can be downloaded here:.. dk/s#84819040-1a51-4465-a9da-ad6d3fbec352/kimbbcarstensen.. dk/Brochure_revised_denmark_edition.. We have presented the paper at a number of meetings in Denmark and abroad.. A presentation held at the Danish Ministry of Foreign Affairs, 21 May 2012, can be found here:.. dk/s#f647b507-60a0-4cd3-b902-153bfa598288/kimbbcarstensen.. dk/Equitable_Green_Economy_MOFA_final.. A more detailed presentation from at meeting at DIIS, the Danish Institute for International Studies, in Copenhagen on May 15 can be found here:.. dk/s#911473a7-354b-45b1-99e1-08a45457b6b6/kimbbcarstensen.. dk/Equitable_Green_Economy_DIIS_Final.. Before that, in March, w.. e presented the paper in the margins of UN preparatory meetings for Rio+20 in New York.. One of the presentations was at UNDP and can be found here:.. One of the presentations of the paper was covered in the Earth Negotiations Bulletin, see this link:.. iisd.. ca/uncsd/ism3/enbots/22mar.. html.. The Executive Summary of the report follows below:.. EXECUTIVE SUMMARY.. This paper is the product of an independent, Southern drafting group commissioned by the Danish 92 Group.. It lays out a Southern perspective on how a Green Economy as discussed in the Rio+20 context must be designed to contribute to rather than distract from sustainable development.. The paper lays out a definition of an.. Equitable.. Green Economy as follows:.. The Green Economy is not a state but a process of transformation and a constant dynamic progression.. The Green Economy does away with the systemic distortions and dis-functionalities of the current mainstream economy.. and results in human well-being and equitable access to opportunity for all people, while safeguarding environmental and economic integrity in order to remain within the planet s finite carrying capacity.. The Economy cannot be Green without being Equitable.. The paper sees the development of an equitable Green Economy as a progression, transforming all aspects of the current mainstream economy and spreading out to all sections of society, and it stresses that this transformation is as much about the right  ...   the paper s analysis is about the HOW of the link between an.. Green Economy and sustainable development.. It puts forward.. five key working principles.. , which together form a filter to inform policy and market decisions in progressing on the.. Green Economy pathway:.. 1.. The.. Green Economy, in its ambition, links to policies specifying clear goals for key crosscutting pre-requisites (enabling conditions) to address systemic distortions and dis-functionalities in order to establish the foundation for equitable transformation and achieving sustainable development.. 2.. Green Economy establishes clear objectives for the necessary means for action to be mobilised (technology, capacity, finance) and defines the approach, nature and profile of these means, e.. g.. the role of technology within the context of building an equitable Green Economy.. 3.. Green Economy creates the necessary aligned framework of institutions at all levels with clearly defined roles and mandates to enable them to actively advance an equitable Green Economy.. 4.. Green Economy is transparent and engages all involved and affected actors, with powerful actors having clearly defined responsibilities and forms of accountability, while making sure other stakeholders are empowered to act both as beneficiaries of and contributors to the Green Economy.. 5.. Decisions on the.. Green Economy include clear timelines for action to achieve objectives, introduce new systems for measuring progression and success, and integrate the tracking of the well-being of people, places, and the planet.. For each of these working principles, the paper goes into some detail in describing and defining the framework that needs to be put in place.. It lays out the pre-requisites or enabling conditions, the means for action, the institutions, the systems for accountability and transparency, and the systems for measuring progress that are needed in order to assist the transformation towards an.. Green Economy ensuring equity and sustainable development.. Annex B gives a graphical illustration, taking access to sustainable energy as its example, of how the five working principles could be used to populate a framework to define and understand what would be required of an.. Green Economy for it to become a means for achieving equity and sustainable development..

  Original link path: /side9.html
  Open archive

 • Title: Partnere
  Descriptive info: Partners.. Samarbejds-.. Partnere.. Se mere på / more at:.. www.. prebenk..

  Original link path: /side8.html
  Open archive

 • Title: Links
  Descriptive info: Klima- og Energiministeriets linksamling.. (Danish Ministry of Climate and Energy):.. klimaogenergiguiden.. dk/.. 92-Gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling:.. dk/cms/.. Concito - Danmarks grønne tænketank.. (The Danish Green Think Tank):.. concito.. info.. DMIs portal om klimatilpasning.. (The Danish Meteorological Institute,.. site on Adaptation):.. klimatilpasning.. FNs Udviklingsprogram om klima, fattigdom og udvikling.. (UN Development Program on Climate Change, Poverty,.. and Development):.. undp.. org/climatechange/.. World Economic Forum om miljø og bæredygtighed.. (WEF on Environment and Sustainability):.. weforum.. org/issues?issuetype=Environmental_Sustainability.. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om.. virksomheders samfundsansvar (CSR).. (Danish Ministry of Economics on.. Corporate Social Responsibility):.. samfundsansvar..

  Original link path: /side3.html
  Open archive

 • Archived pages: 10