www.archive-dk-2012.com » DK » F » FLYGTNINGEUNDERJORDEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 86 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Refugees Welcome | Komitéen Flygtninge Under Jorden
  Descriptive info: .. Refugees Welcome.. /.. Komitéen Flygtninge Under Jorden.. English.. Dansk.. Forsiden.. Hvem er vi?.. Hvad laver vi?.. Hvad mener vi?.. Om konventionerne.. Case stories.. FAQ.. Links.. Støt.. Kontakt.. Nyhedsbrev.. Bibliotek / Artikler.. Download flyers!.. Komiteen Flygtninge Under Jorden.. er en lovlig, humanitær organisation, som siden 1986 har hjulpet skjulte flygtninge i Danmark.. Det er en ulykkelig situation at leve under jorden, og vores mål er at få alle legaliseret.. En stigende del af dem, vi hjælper, er dog ikke under jorden.. Derfor arbejder vi under navnet.. med rådgivning til beboerne i asylcentrene, uanset hvor de er i sagsforløbet.. Ved siden af rådgivning og sagsbehandling deltager vi også i debatten om asylpolitik og flygtninges rettigheder.. Aktuelt.. Udsigt til ophold efter 9 år under jorden.. En sag, som vi har arbejdet på at få løst siden 2008 ser nu ud til at have lyse udsigter.. Hamid er netop løsladt fra Ellebæk fængslet – 6 dage før han skulle være sat på et fly til Afghanistan.. Læs artikel.. Ny asylaftale – et stort skridt fremad!.. Regeringen har indgået en aftale med Ø og LA om forholdene for asylansøgere.. Selvom aftalen ikke løser alle problemer og på enkelte punkter virker besynderlig, er vi meget begejstrede for de mange positive elementer.. Et af de allermest glædelige tiltag.. Dødsensfarlig tolkning.. Michala Clante Bendixen fra Refugees Welcome/ Flygtninge Under Jorden har sammen med Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten skrevet denne kronik, som blev bragt i Politiken d.. 7.. september 2012.. Der er ingen certificering eller uddannelse for tolke i Danmark for sprog.. Vores notat om udflytning og arbejde.. Netop nu, august 2012, forhandles der på baggrund  ...   er dejligt, at den nye regering vil gøre det lettere at få børn af herboende til Danmark.. De 800 børn, som VKO forhindrede i at komme hertil, er en skamplet og en række menneskelige katastrofer.. Vores begejstring over det.. Interview med Michala Bendixen, Alt for Damerne.. Læs interview med vores talskvinde, Michala Bendixen, bragt i Alt for Damerne uge 9 2012.. Det indeholder også historier om af tre af de flygtningekvinder, som vi hjælper.. Artiklen er skrevet af Louise Thorsted og fotos er af Les Kaner.. Endelig fik somalierne ophold!.. Vi har netop fået oplyst, at alle de 74 afviste somaliere i Danmark, som fik genoptaget deres sager, nu har fået asyl (beskyttelsesstatus).. Genoptagelsen var en reaktion på dommen fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol i sommer, som siger at det er.. Vores høringssvar til lovforslag om ægtefællesammenføring.. Regeringen har fremsat forslag til en række lempelser for reglerne om familiesammenføring med ægtefæller.. Vigtigst er afskaffelsen af den nye indvandringsprøve og det nye pointsystem for den tilrejsende, som vi er meget glade for at komme af med.. Man vil.. 1.. 2.. 3.. 5.. Næste.. Støt vores arbejde.. Følg os på Facebook.. Sidebar 1.. Asylcenter Limbo.. Michala Bendixen/Refugees Welcome Download rapporten som PDF eller bestil trykt udgave.. Et spørgsmål om anstændighed.. Se dokumentarfilm om to familiers liv under jorden i Danmark.. Af Bombay Flying Club (also in English).. Sidebar 2.. Europas skjulte eksistenser.. Interview med FUJ i P1 Morgen.. Sidebar 3.. Al-Jazeera om dansk asylpolitik.. Nyhedsinslaget indeholder et kort interview med FUJ.. BBC i Sandholm.. FUJ medvirker i BBC World s indslag fra Sandholm.. Sidebar 4.. Afvist.. Asylansøger i Danmark.. Tiderne Skifter 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Refugees Welcome | Komitéen Flygtninge Under Jorden
  Descriptive info: Frontpage.. Who Are We?.. What Do We Do?.. Our Opinions.. Support us.. Need Help?.. Newsletter.. Ressources / Articles.. Download Flyers!.. The Committee for Underground Refugees.. is a small, legal humanitarian organisation in Denmark.. During 25 years we have been working to support refugees who were turned down in the asylum system.. Slowly we have expanded our work to also assist asylum seekers during the asylum process, working under the name.. The English part of our website is still under construction.. Welcome..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Hvem er vi? | Refugees Welcome
  Descriptive info: opstod i 1986, da nogle danskere hjalp en iransk bekendt, der havde fået afslag på asyl.. De hjalp ham med at få omstødt afgørelsen.. Det gav blod på tanden – der kunne være mange andre i samme situation, som havde brug for hjælp.. Komiteen opfordrede andre til at støtte arbejdet.. Der blev blandt andet uddelt løbesedler ved en blokade mod et møde i Den Danske Forening.. Pastor Søren Krarup meldte derefter Komiteen til politiet.. Sagen gik sin gang og endte med en klar frifindelse for alle anklager bortset fra, at Komiteen havde indsamlet penge offentligt uden at have en tilladelse.. Sådan en tilladelse har vi haft siden, ligesom vi i en årrække også har modtaget penge fra tipsmidlerne.. Især Dansk Folkeparti forsøger med  ...   de officielle myndigheder forsøger at fralægge sig ansvaret for.. Vores arbejde er et lille bidrag til at fastholde Danmark som et demokratisk retssamfund.. De seneste år har vi udvidet vores arbejde til også at yde rådgivning til nyankomne asylansøgere og afviste, som bor i asylcentrene.. Derfor har vi tilføjet navnet.. , som vi bruger når vi arbejder på dette område.. Vi arbejder alle frivilligt og ulønnet, og har forskellig baggrund.. En del har en relevant uddannelse, fx jurist, antropolog eller socialrådgiver, andre har selv tilegnet sig viden og erfaring på området.. Det er vigtigt for os at give sober, reel oplysning og rådgivning på flygtningeområdet, og vi har et godt samarbejde med andre organisationer og med en række advokater.. Se vores vedtægter her.. Tilbage..

  Original link path: /om-os/
  Open archive

 • Title: Hvad laver vi? | Refugees Welcome
  Descriptive info: Refugees Welcome har to arbejdsområder:.. Juridisk rådgivning for asylansøgere.. Debat og oplæg om Danmarks flygtningepolitik.. Vi hjælper med sagsbehandling og vejledning til flygtninge, der bor i centrene.. Vi har stor erfaring i behandling af asylsager, og vi kan hjælpe med juridiske spørgsmål.. For eksempel kan vi hjælpe med at undersøge om der er mulighed for at få genoptaget en afvist asylsag.. Og vi kan anbefale en god advokat, hvis sagen skal i Flygtningenævnet.. Det kan også være, at der er basis for ophold på et andet grundlag end asyl, fx humanitært eller familiesammenføring.. En stor del af de asylansøgere, vi har hjulpet gennem årene, har fået opholdstilladelse.. Vi har  ...   nyhedsbrev på hjemmesiden.. Komiteen Flygtninge Under Jorden arbejder med:.. mennesker, som af den ene eller anden grund er i Danmark uden opholdstilladelse.. De fleste er afviste asylansøgere, men det kan også være pga.. afslag på familiesammenføring eller andet.. Komiteen har i mange år organiseret lægehjælp til flygtninge under jorden, men henviser nu som regel til Røde Kors-klinikken i Reventlowsgade.. Læs vores notat om generelle retningslinier for.. lægehjælp til folk under jorden.. her.. Komiteen hjælper ikke folk med at gå under jorden, og vi skjuler ikke flygtninge.. Vi rådgiver dem der allerede er under jorden, så de hurtigst muligt kan komme “over jorden” igen.. Menneskerettigheder gælder for alle, uanset juridisk status..

  Original link path: /hvad-laver-vi/
  Open archive

 • Title: Hvad mener vi? | Refugees Welcome
  Descriptive info: Hvad er der galt med asylpolitikken i Danmark?.. RW/FUJ mener, at Danmark ikke overholder de internationale konventioner for behandling af flygtninge.. Danmark følger hverken tolkningen af asylretten eller de løbende henstillinger og anbefalinger fra UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat).. Asylansøgerens retsstilling er meget svag, bl.. a.. er Flygtningenævnet ikke omfattet af domstolsgarantier, og det er det eneste juridiske område i Danmark, hvor sager ikke kan ankes, og der kan som udgangspunkt ikke føres vidner.. Vi har også erfaring for, at behandlingen af sager om asyl- og opholdstilladelse kan være præget af tilfældigheder, dårlige tolke og fejlagtige oplysninger.. Det fører til fejl, der i værste fald betyder, at mennesker sendes ud af Danmark til forfølgelse.. Flygtninge og indvandrere i Danmark mistænkeliggøres og udsættes for diskrimination og racistiske holdninger.. Den politiske højrefløj har gjort udlændingepolitikken til et slagnummer – og dens holdninger er blæst langt ind over midten i dansk politik.. Vi anbefaler bl.. :.. Følg UNHCRs definitioner og retningslinier for hvem, der bør have asyl og beskyttelse.. Indfør en hurtigere og mere ensartet sags behandlingsgang  ...   fællesskaber lokalt og kontaktcentre i større byer, tillad privat frivillig indkvartering,.. Flygtningenævnet: sammensætningen skal være uafhængig af første instans, indfør uafhængig klageinstans og adgang til Ombudsmanden.. Indfør en obligatorisk uddannelse og eksamen for alle tolke, der anvendes.. Udvid familiebegrebet til søskende og forældre til voksne, evt.. med krav om forsørgelsespligt.. Giv alle asylansøgere i normalprocedure fri adgang til sprogtræning, uddannelse og beskæftigelse, og til traumebehandling ved behov.. Lad alle asylansøgerbørn gå i den lokale dagpleje, børnehave og skole.. Asylsøgende børn skal sikres særligt, både ledsagede og uledsagede.. Det skal vurderes om de har et selvstændigt asylmotiv, de skal have reel adgang til humanitært ophold, og der skal tages hensyn til at tilknytning og tidsaspekt er særligt vigtige i et barns liv.. Afskaf Motivationsfremmende Foranstaltninger og al fængsling i forbindelse med asylsager.. Forskel på flygtninge og indvandrere: Gør adgangen til statsborgerskab hurtigere og nemmere for flygtninge, giv flygtninge samme reelle adgang til ydelser som danske borgere (kontanthjælp, børnecheck, folkepension).. Afskaf al diskriminerende lovgivning: starthjælp, tilknytningskrav, 24-års regel, indrejseforbud, udvisningsdomme, vurdering af integrationspotentiale hos børn…..

  Original link path: /hvad-mener-vi/
  Open archive

 • Title: Om konventionerne | Refugees Welcome
  Descriptive info: Danmark og konventionerne.. Komiteen FUJ mener, at Danmarks udlændingepolitik direkte overtræder eller modarbejder intentionen i flere internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt.. Vi er ikke alene om at have den opfattelse.. D.. 24.. oktober 2008 afholdtes en konference på Christiansborg med titlen ”Konventioner uder pres” arrangeret af Amnesty International, Dansk Flygtningehjælp, FN-forbundet og Red Barnet.. Både de danske og udenlandske indlæg gav udtryk for stærk bekymring over en stigende mangel på respekt for konventionerne fra dansk side, og der blev nævnt mange eksempler.. Danmarks udlændingepolitik kritiseres i en lang række rapporter, bl.. fra.. Amnesty International,.. Det Europæiske Flygtningeråd (ECRE),.. Europarådets Komité mod Racisme og Diskrimination (ECRI),.. FNs Flygtninge-højkommissariat (UNHCR),.. FNs Komité mod Racediskrimination (CERD).. og.. EU-parlamentets udvalg for borgernes rettigheder, LIBE.. Danmark følger ikke nødvendigvis UNHCRs løbende anbefalinger, fx har man tvangshjemsendt et antal irakere til Bagdad og arbejder ihærdigt på at flere skal følge efter – på trods af UNHCRs kraftige advarsler imod det.. I 2008 har Danmark nu 4 gange forsøgt at tvangshjemsende tamiler til Sri Lanka, og hver gang er det blevet stoppet af en ”Rule 39”, en slags nødbremse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.. Alle konventionerne kan findes på.. www.. menneskeret.. dk/internationalt.. FNs Flygtningekonvention (1951 og 1967):.. Definitionen på en flygtning omfatter ifølge UNHCRs tolkning også mennesker, der tilhører en gruppe, som er forfulgt.. Men Damark kræver, at man skal være individuelt forfulgt – dette har fx ført til afvisning af mange romaer fra Kosova og folk fra minoritetsklaner i Somalia.. Artikel 34 siger, at man såvidt muligt skal lette flygtninges optagelse i samfundet og naturalisation (statsborgerskab).. Kravene til dansk statsborgerskab er blevet så skrappe, at 9 ud af 10 kvoteflygtninge aldrig vil kunne opfylde dem.. UNHCRs Eksekutivkomité har fastsat en række standarder for asylbehandling.. Der står bl.. at ansøgeren har ret til kvalificeret tolkebistand, fornøden advokathjælp og ikke må fængsles unødigt – det overholdes ikke.. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK):.. Artikel 8 om familiens enhed respekteres ikke, når man udsender et familiemedlem til et land, hvor resten af familien kun rent principielt kan tage ophold, ligeså når man  ...   Børnekonvention:.. Artikel 3 siger, at barnets tarv altid skal være sikres, og artikel 6 forpligter staten til at sikre barnets overlevelse og udvikling.. Det tages der slet ikke stilling til i de mange asylsager, som omhandler en familie med børn.. Selv børn, der er født i Danmark eller har levet her det meste af deres liv opnår ingen former for rettigheder eller beskyttelse i landet, men udsendes til lande, hvor de dårligt nok forstår sproget, og hvor der hersker krigslignende tilstande og hvor børn risikerer at dø af sult.. Artikel 1 siger, at man er barn indtil man fylder 18 år, og artikel 10 omtaler retten til at blive genforenet med sine forældre.. Men man kan kun blive familiesammenført med sine forældre hvis man er under 15 år i Danmark.. Artikel 22 siger, at man skal udvise særlige hensyn til flygtningebørn.. Ikke desto mindre dokumenterer lægelige rapporter, at et stort antal børn i asylcentrene er blevet psykisk syge af de lange ventetider.. Det er heller ikke muligt at søge om asyl eller humanitær opholdstilladelse i barnets navn, hvis forældrene er med, og de psykiske og fysiske diagnoser, som nævnes, er ikke relevante for børn.. Artikel 2 forbyder diskrimination mellem børn, artikel 28 omtaler retten til undervisning.. Asylsøgerbørn undervises ofte i mange år i modtageklasser på lavt niveau og kan ikke gå op til folkeskolens afgangsprøve.. De har således ikke samme adgang til undervisning som danske børn.. FNs konvention om statsløse (1954 og 1961):.. Intentionen i disse aftaler er i videst muligt omfang at begrænse statsløshed i verden.. På to områder arbejder Danmark ikke for dette: kravene til dansk statsborgerskab er de højeste i Europa, og for visse personer er det i praksis umuligt at opfylde kravene nogensinde.. Statsløse afviste asylansøgere tvangsudsendes til lande, hvor man på forhånd er klar over, at de kommer til at leve som illegale og ikke vil kunne opnå statsborgerskab.. FNs Kvindekonvention:.. Alle artiklerne handler om, at man skal modarbejde enhver form for diskrimination mod kvinder.. De danske krav til statsborgerskab, ægtefællesammenføring, starthjælp og 450-timersregel diskriminerer kvinder,..

  Original link path: /om-konventionerne/
  Open archive

 • Title: Case stories | Refugees Welcome
  Descriptive info: Mangi fra Sri Lanka.. Mangi er 34 år gammel, tamil og hindu fra Sri Lanka.. Da hun var barn, døde begge hendes forældre.. Hendes søster er eneste øvrige familiemedlem, hende har hun ikke hørt fra siden tsunamien i 2004.. Fra hun var 16 til 22 var hun soldat for LTTE (de tamilske tigre).. Det lykkedes hende at få lov til at forlade LTTE, og hun flygtede rundt omkring i landet fra urolighederne og fik til sidst arbejde i Colombo.. En bekendt introducerede hende for en dansk statsborger med indisk baggrund, og ægteskab mellem dem blev arrangeret.. Hun rejste til Danmark 2004 som familiesammenført og gik på sprogskole, men manden slog og sultede hende i løbet af de næste 4 mdr.. så voldsomt, at hun kom på hospitalet, og han fik en voldsdom.. Hun lod sig skille, og mistede dermed sin opholdstilladelse.. Boede på krisecenter et halvt år og søgte så om asyl – men fik afslag.. I asylperioden mødte hun en mand fra Sri Lanka som hun blev kærester med.. Gik under jorden da hun fik besked om tidspunktet for flyrejsen – og henvendte sig til FUJ.. Rejste med sin kæreste til Norge og søgte om asyl der, men blev begge tvangshjemsendt til Danmark.. Mangi frygtede forfølgelse fra både LTTE fordi hun havde forladt landet, og især fra myndighederne fordi hun har søgt asyl (og dermed også er under mistanke for at have været hos LTTE).. Det gav næsten altid anledning til fængsling, og brug af tortur er udbredt hos politiet.. Enlige kvinder helt uden netværk er desuden en udsat gruppe i krigshærgede lande, og har krav på særlig beskyttelse ifølge diverse konventioner.. Selvom hun var gravid i fjerde måned blev hun indsat i Sandholms fængsel og afventede tvangshjemsendelse alene (kærestens sag var under behandling).. Papirerne lå allerede klar, selvom UNHCR kraftigt frarådede al tilbagesendelse af tamiler til Sri Lanka på det tidspunkt.. Udsendelsen blev stoppet et par timer inden flyet skulle afgå, da FUJ bad Dansk Flygtningehjælp om at gå ind i sagen – det lykkedes dem at få udstedt en Rule 39, så udsendelsen blev stoppet og sagen gik videre til Den Europæiske Menneskeretsdomstol.. FUJ fik en af landets dygtigste advokater til at føre sagen hos EMR, men det endte med et afslag på i alt ti sager fra Danmark om tamiler – i mellemtiden var LTTE nemlig blevet nedkæmpet, og man stolede på at hjemvendte nu ikke længere ville være i fare.. Hendes kæreste endte dog med at få asyl og de fik lov at gifte sig.. Efter 14 mdr.. gik deres ansøgning om familiesammenføring igennem.. Mangi taler nu fint dansk og hendes dejlige datter går i børnehave.. tilbage til top.. Amna og Khalid.. Amna er født i Oman, men kom til Danmark som 5-årig i 1988 med sine forældre, og har boet her uafbrudt siden.. Hendes forældre er født i Libanon, men er begge opvokset i Oman.. Amna har aldrig været i Libanon ud over de 14 dage i 1999, hvor hun mødte sin kommende mand på en studietur.. Hun har heller ingen familierelationer der og taler kun dårligt arabisk.. Hendes mand Khalid er statsløs palæstinenser, opvokset i Libanon.. Hans bror er blevet dræbt, hans forældre er døde, og resten af hans familie har boet i Danmark i de seneste mange år.. Han fik afslag på asyl i Danmark i 2001.. Han bor nu på 7.. år i et asylcenter i Tyskland, hvor han også har fået afslag på asyl.. Den libanesiske ambassade vil ikke udstede pas til ham som statsløs palæstinenser, derfor kan han ikke deporteres.. Amna lider af en sygdom, som har gjort hende næsten permanent sengeliggende efter en mislykket operation, og hun har konstant stærke smerter.. Pga.. sygdommen har hun aldrig været i stand til at arbejde og har i 2007 indgivet ansøgning om invalidepension.. Hun er således heller ikke i stand til at passe sin søn alene og er afhængig af sin families hjælp i det daglige.. Parrets søn, som nu er 5 år, er desuden født med et handicap, som kræver hjælp fra en støttepædagog og en fysioterapeut i det daglige.. Parret har gentagne gange søgt om familiesammenføring i Danmark, først med advokathjælp og siden på egen hånd.. I alt er der modtaget 3 skriftlige afslag med vekslende begrundelser.. Den seneste lyder, at parrets samlede tilknytning er større til Libanon end til Danmark, og intet forhindrer familien i at tage ophold i Libanon.. FUJ og en række andre organisationer og medier og modtog i november 2007 et desperat brev fra Amna, hvor hun bad nogen tage  ...   flere arrestationer og overgreb.. Han fik afslag på både asyl og humanitær opholdstilladelse, men nægtede at rejse tilbage, og de næste 7 år kunne man ikke sende ham tilbage fordi FN nægtede det.. Han fik i 2003 en usædvanlig hård dom på 3 års indrejseforbud for en mindre episode med en Røde Kors-medarbejer om noget saftevand.. Da FN åbnede for hjemsendelser i sommeren 2006, kom politiet for at sende ham ud, men han stak af og boede et halvt år hos en kæreste i Jylland.. Derefter henvendte han sig til FUJ, og han boede under jorden hos en familie i København et halvt år mere.. I løbet af denne tid undersøgte vi risikoen for forfølgelse og behandlingsmuligheder for mentalt syge i Kosovo.. Vi mente, at riskoen for forfølgelse ikke var stor efter så mange år.. Men Besim havde det dårligt psykisk, og vi fik ham undersøgt af en højt respekteret psykiater, som vurderede at han led af en efterhånden kronisk form for PTSD, som kunne medføre akut psykose og krævede behandling.. Denne erklæring, udtalelser fra to psykologer som løbende har behandlet ham samt grundig dokumentation for de absolut ikke-eksisterende behandlingstilbud i Kosovo vedlagde vi en ny ansøgning om humanitær opholdstilladelse.. Men man kan ikke få sin sag genoptaget mens man bor under jorden, så han var nødt til at løbe risikoen og melde sig i Sandholm.. Efter 3 dage blev han hentet og sat i fængsel.. Han var meget chokeret og fik det endnu dårligere.. Han fik en dato for tvangsudsendelse til Kosova 3 uger senere, og kort efter modtog vi afslag på vores ansøgning – med henvisning til hans gamle indrejseforbud, som reelt forhindrede enhver genoptagelse af sagen, uanset de nye oplysninger om hans psykiske tilstand.. Besim blev sat på et fly til Kosova, efter 7 år i Danmark.. Han bestemte sig for at udrejse ”frivilligt” fordi han på denne måde fik lidt hjælp fra Dansk Flygtningehjælp til at etablere sig i hjemlandet.. Vi har stadig kontakt med ham i Komiteen, og han klarer sig faktisk rimeligt.. Han er blevet gift og har fået bygget sig et lille hus med hjælp fra Dansk Flygtningehjælp og sin familie.. Støtten fra FUJ og vores bestræbelser på at få hans sag genoptaget hjalp ham meget rent menneskeligt, både mens han var under jorden, i fængsel og efter hjemsendelsen, så selvom han ikke fik opholdstilladelse var det alligevel indsatsen værd.. Asha fra Somalia.. Asha er fra Somalia og ankom hertil i 2003 alene med 6 børn (hvoraf en var over 18 på det tidspunkt).. Hun tilhører en minoritetsklan.. Familien var flere gange blevet truet på livet og chikaneret af medlemmer af de ledende klaner, til sidst fik de plyndret deres hus og en gruppe mænd skød og sårede flere medlemmer af familien.. Hendes mand flygtede til Kenya, hvor han stadig opholder sig med en adoptivsøn under usle forhold.. Asha og hendes børn fik afslag på asyl i Danmark med begrundelsen at de ikke var individuelt forfulgte.. Men ingen kan blive tilbagesendt til Somalia foreløbig, idet der reelt ikke eksisterer en ansvarlig myndighed i landet; situationen er under forværring og en sultkatastrofe er på vej.. Allerede da Asha ankom, klagede hun over smerter i maven og hævede ben, men ikke før hendes kontaktperson fra Amnesti Nu fik hende ordentligt undersøgt i 2007 blev det konstateret, at hun led af en kronisk nyresygdom.. Inden længe ville hun være nødt til at komme i dialyse, og på længere sigt får hun måske brug for transplantation.. Nyrespecialisten skrev i en udtalelse, at hendes sygdom er livstruende, kronisk og fremadskridende.. Og der hersker ikke mindske tvivl om, at behandlingsmuligheder i hjemlandet er udelukket.. Kontaktpersonen og FUJ skrev en ansøgning om humanitær opholdstilladelse på nævnte grundlag i januar 2008, men selvom kroniske nyresygdomme er direkte nævnt i ministeriets praksisnotat for at opnå humanitær opholdstilladelse, tog det trods gentagne henvendelser mere end et år før vi fik svar.. Ministeriet trak sagen i langdrag ved at bede om uddybende udtalelser fra speciallægen, som til sidst var nødt til at formulere sin tredje beskrivelse af hendes tilstand meget firkantet: ”( ) uden rette behandling vil hun dø.. ”.. Da svaret langt om længe kom, var det heldigvis positivt – og hendes ældste søn fik oven i købet også opholdstilladelse (selvom han var over 18 ved ankomsten) med baggrund i vores oplysninger om, at han fungerede som en far for sine mindre søskende.. Selvom Ashas sygdom lægger en dæmper på glæden, var det dog en stor lettelse at 7 mennesker med vores hjælp fik mulighed for en tryg fremtid..

  Original link path: /cases/
  Open archive

 • Title: FAQ | Refugees Welcome
  Descriptive info: Frequently Asked Questions.. Hvem hjælper I?.. Refugees Welcome hjælper nyankomne asylansøgere med gode råd og støtte igennem processen.. Vi hjælper også dem, der har fået afslag ved at kigge på deres sag og vurdere om der er mulighed for genoptagelse eller ophold på et andet grundlag.. Gennem årene har vi fået løst mange svære situationer og forhindret mange fejl.. Men en del sager er desværre udsigtsløse.. Hvor mange mennesker lever under jorden i Danmark?.. Siden 1986 har Komiteen Flygtninge under Jorden haft kontakt med flere tusinde flygtninge, mange af dem har opholdt sig under jorden i Danmark.. Hvor mange, der holder sig skjult netop nu, har vi ikke noget tal på.. Skjuler I flygtninge?.. Komiteen Flygtninge under Jordens arbejde består primært af rådgivning og er helt lovligt.. Ingen af foreningens medlemmer skjuler flygtninge, og vi formidler heller ikke opholdssteder.. Navnet ”Komiteen Flygtninge under Jorden” har vi haft siden 1986.. Det har i alle årene virket provokerende på mange.. Det har vi fint kunnet leve med, for navnet sender et meget præcist signal til dem, vi gerne vil hjælpe.. Når hele det offentlige samfund har afvist dem, hører de måske om Komiteen, og kan umiddelbart forstå, at vi måske kan hjælpe dem.. Mange der ser vores navn, både politikere og asylansøgere, går ud fra, at vores arbejde består i at skjule afviste asylansøgere.. Det har vi aldrig gjort.. Er det lovligt at hjælpe flygtninge under jorden?.. Komiteen Flygtninge under Jorden er en lovlig humanitær forening.. Foreningen har en politigodkendt indsamling og modtager støtte via Tipsmidlerne.. Se foreningens vedtægter under ”Hvem er vi?”..  ...   udlænding med at indrejse ulovligt i eller rejse ulovligt gennem et andet land eller.. 5) for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde sig ulovligt i et andet land.. Stk.. 6.. Ved straffens udmåling efter stk.. 5, nr.. 2, skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at bistanden er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestilfælde, eller at der ved samme dom dømmes for flere forhold af forsætlig bistand til ulovligt ophold her i landet.. At leve under jorden har alvorlige konsekvenser, særligt for det mentale helbred.. Det er ikke en ønskelig situation at leve under jorden i Danmark.. Komiteen Flygtninge under Jorden har hjulpet mange, som med rådgivning eller hjælp til sagsbehandling, har fået afklaret deres situation.. En del af de som er blevet hjulpet af Komiteen Flygtninge under Jorden, lever – som resultat af Komiteens arbejde – ikke længere under jorden.. For Danmark som demokratisk retssamfund er det væsentligt at internationale aftaler overholdes.. Så når det lykkes at få givet en flygtning den beskyttelse, han eller hun har krav på ifølge Flygtningekonventionen, eventuelt med hjælp fra Komiteen Flygtninge under Jorden, så bør vi ånde lettet op: Vi undgik at sende en flygtning tilbage til forfølgelse, fornedrelse, tortur, drab.. Kan man få kontakt med en flygtning til interview?.. Komiteen Flygtninge under Jorden hjælper gerne fx journalister med oplysninger og kommentarer til debatten om Danmarks udlændingepolitik.. Men af sikkerhedsmæssige grunde formidler vi så godt som aldrig kontakt til folk, der lever under jorden.. Komiteen Flygtninge under Jorden kommer gerne og holder oplæg eller deltager i debatter om den danske udlændingepolitik..

  Original link path: /spm/
  Open archive

 • Title: Links | Refugees Welcome
  Descriptive info: Her finder du relevante links på flygtningeområdet: Andre NGOer i Danmark, Myndighederne, Organisationer i udlandet.. Andre NGOer i Danmark.. newtimes.. dk/.. Asylansøgernes egen web-avis, støttet af Røde Kors.. trampolinehouse.. dk.. Trampolinhuset er et brugerstyret kulturhus for asylansøgere og danskere.. aegteskabudengraenser.. Ægteskab uden grænser: Alt om familiesammenføring.. menneskeret.. Dansk Institut for Menneskerettigheder.. multisamfund.. Artikler om integration, nationalisme, flygtninge, religion.. bedsteforaeldreforasyl.. Stor, tværpolistisk gruppe, som arbejder for bedre asylpolitik.. amnesti-nu.. Indsamlede 90.. 000 underskrifter i 2006 for amnesti til de afviste asylansøgere.. brandbjergnetvaerket.. Brandbjerg Netværket består af en række organisationer og privatpersoner.. irakiskeflygtninge.. Nyheder og baggrund om irakiske asylansøgere.. stoettekredsen.. Støttekredsen for Flygtninge i Fare, Mona Ljungberg.. arnehansen.. net/.. Nyheder og links om fredsarbejde og arbejde for menneskerettigheder.. amnesty.. Amnesty Internationals danske afdeling – med  ...   – med landerapporter og afgørelser.. nyidanmark.. Den danske stats websted for flygtninge og indvandrere.. Organisationer i udlandet.. refunite.. org/.. Database-site for flygtninge i hele verden, som leder efter hinanden.. rights.. no/.. Norsk menneskerettighedssite med mange aktuelle artikler.. lakareivarlden.. Svensk afdeling af Medecins du Monde.. Driver blandt andet en klinik i Stockholm for flygtninge under jorden.. solidarityacrossborders.. Canadisk organisation der arbejder for indvandreres rettigheder.. orgapoli.. net.. Fransk organisation for papirløse indvandreres rettigheder.. refugeecouncil.. org.. au/.. Den australske flygtningehjælp.. Bl.. lettilgængeligt resume af flygtningekonventionerne på 12 punkter: The Refugee Charter.. asyl-in-not.. Asylretsorganisation i Østrig.. unhcr.. ch/.. FN’s Flygtninge Højkommisariat.. w2eu.. info/.. Europæisk aktivist-site med aktuel info om de forskellige lande.. ingenillegal.. Hjemmeside for svenske asylretsaktivister.. picum.. Picum er en europæisk organisation, der arbejder for udokumenterede indvandrere..

  Original link path: /links/
  Open archive

 • Title: Støt | Refugees Welcome
  Descriptive info: Økonomisk støtte.. Vi er fuldstændigt afhængige af private bidrag til vores arbejde, store som små! Det er gratis at modtage vores nyhedsbrev (også med posten) men vi opfordrer til at man betaler hvad man kan.. Indbetal via Netbank eller.. skriv en mail.. og få tilsendt et Girokort.. Giro 456 3719.. Netbank: 1551-4563719.. Hvad bruger vi pengene til?.. Vi betaler særlige udgifter for dem,  ...   tandlæge, en togbillet, taletidskort).. Desuden har vi en del udgifter i forbindelse med den juridiske vejledning: transport, telefon, officielle oversættelser af dokumenter, kursusudgifter og trykning af flyers + nyhedsbreve.. Alle aktive arbejder gratis.. Når vi har et overskud, går pengene direkte til asylansøgerne i december 2007 uddelte vi en kontant sum til alle de afviste i Sandholm, Kongelunden og Avnstrup, som ikke modtager ydelser..

  Original link path: /stoet/
  Open archive

 • Title: Kontakt | Refugees Welcome
  Descriptive info: Vi kan kontaktes på tlf.. 50 55 80 11 eller på mail:.. kontakt@flygtningeunderjorden.. Tidsbestilling ikke nødvendig.. Er du asylansøger og har du brug for hjælp? så skriv lidt om din situation til os.. Er du interesseret i et interview med en af os, eller kunne du tænke dig at vi kom og holdt et oplæg om flygtninge under jorden og den danske asylpolitik?.. Vi formidler ikke kontakt til flygtninge under jorden, fx til journalister og studerende.. Vil du være aktiv i RW/FUJ så skriv lidt om dig selv og din baggrund til os..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Archived pages: 86