www.archive-dk-2012.com » DK » G » GAIA-INSTITUTTET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 396 . Archive date: 2012-12.

 • Title:
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Forside.. Hvem er vi?.. For medlemmer.. For fagpersoner.. Print.. Fødselsdepression Efterfødselsreaktion.. Tudetur.. Fysiske reaktioner.. Følelsesmæssige reaktioner.. Tankemæssige reaktioner.. Test dig selv.. Mødre.. Fædre.. Hjælp til selvhjælp.. Hyppigt stillede spørgsmål.. 14 gode råd.. Links.. Anbefalede bøger.. Telefonlinie.. Behandling.. Individuel terapi.. Parterapi.. Terapigruppe.. Hvad er psykoterapi?.. Priser.. Praktiske rammer.. Find en GAIA-terapeut.. Jylland.. Fyn.. Sjælland.. Barselshjælp.. Familie-konsulent.. GAIA-assistent.. Om GAIA-assistenter.. Find en GAIA-assistent.. Aktiviteter.. Foredrag.. Kurser.. Forældrecafé i Silkeborg.. Diskussionsforum.. Andres historier.. Susannes beretning.. Sofies mor.. Marias  ...   Bliv medlem.. Kontakt os.. Ny bog om fødselsdepression udkommer i december på Frydenlund: Fødselsdepression - der er hjælp af få!.. Charlie holder oplæg om fødselsdepression på Mørkhøj bibliotek på Ildbjerg Alle 38, 2730 Herlev, tirsdag d.. 9.. 4.. 2013 kl.. 10-11.. 30.. Har du det svært.. som nybagt mor?.. Prøv testen her.. Sæt ord på.. Har du brug for at skrive.. med nogen om det,.. der optager dig?.. Log på GAIA-Forum her.. som nybagt far?..

  Original link path: /gaia/index.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Behandlingsmetoder.. Om GAIA-Instituttet.. Instituttets historie.. Hvem er Gaia?.. Stifter: Kirsten Lindved.. GAIA-Instituttet.. er en tværfaglig, selvejende interesseorganisation, en forening med egen bestyrelse og med det formål at danne en organisatorisk ramme om initiativer og projekter, som kan medvirke til at forebygge, behandle og forske i psykiske reaktioner i efterfødselsperioden.. Instituttet arbejder med fysiske, psykiske og sociale emner vedrørende graviditet, fødsel og efterfødsel i et tværfagligt samarbejde med forældre, læger, afspændingspædagoger, sundhedsplejersker, jordemødre og psykologer samt forskellige interesseorganisationer indenfor området.. Efterfødselsreaktioner omfatter: tudeture, fødselsdepressioner, angst, tvangstanker og kropslige reaktioner hos kvinder og mænd.. Instituttet blev stiftet i 1989 af cand.. psych.. Kirsten Lindved med det  ...   dannet, var der meget lidt kendskab til begrebet fødselsdepression - i både fag- og lægkredse.. Instituttet startede sit virke med at oprette terapigrupper.. Siden er udviklingen gået stærkt.. Der er kommet flere initiativer, og der er samlet mange erfaringer og megen viden.. Vi har nu udviklet en væsentlig specialviden og ekspertice indenfor behandling og undervisning.. Et af instituttets initiativer har været at få ændret diagnosen fra fødselsdepression til efterfødselsreaktion.. Vi opfatter ordet fødselsdepression som misvisende og mangelfuldt.. Efter vores opfattelse er reaktionerne i efterfødselsperioden en proces og ikke en stationær tilstand - eller en sygdom.. Endelig er billedet mere varieret end det, betegnelsen depression rummer..

  Original link path: /gaia/hvem-er-vi/om-gaia-instituttet.html
  Open archive
 •  

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Gratis artikler.. Bestyrelsesmøder.. Generalforsamling.. Etiske regler.. For terapeut-ansøgere.. Instituttets vedtægter.. Kirsten Lindved med det formål at kunne yde en relevant terapeutisk indsats, at samle viden og udbrede kendskab til efterfødselsreaktioner.. På det tidspunkt, hvor foreningenen blev dannet, var der meget lidt kendskab til begrebet fødselsdepression - både i fag- og lægkredse.. Efter vores opfattelse er reaktionerne i efterfødselsperioden en proces og ikke en stationær..

  Original link path: /gaia/for-medlemmer/for-medlemmer.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Faglige tilbud.. Kurser og tema-dage.. Supervisionsgruppe for terapeuter.. Supervisionsgruppe for sundhedsplejersker.. Screeningsskema til efterfødselsreaktioner.. GAIA-Instituttets kursus- og uddannelsesafdeling.. GAIA-Instituttet er en tværfaglig, selvejende interesseorganisation (patientforening).. Vi har specialiseret os i behandling af efterfødselsreaktioner hos kvinder og mænd, og udfra vores mangeårige erfaring kan vi tilbyde undervisning til de faggrupper, som har med gravide og spædbørnsfamilier at gøre.. Det er kendt, at ca.. hver 4.. kvinde og hver 8.. mand oplever en efterfødselsreaktion.. De mest almindelige reaktioner er gråd, humørsvingninger, irritabilitet, træthed, vanskeligheder med at koncentrere sig, søvnproblemer, angst, tvangstanker og andre mørke tanker, ændrede spisevaner, følelser af modløshed, utilstrækkelighed og fortvivlelse.. Hertil kan komme tanker om selvmord og følelser af vrede, skyld og skam..  ...   skammer sig måske over at have de reaktioner, hun har, og hun kan være bange for, at hendes barn bliver taget fra hende, hvis hun fortæller om sine problemer til en fagperson.. Jo før hjælpen bliver sat ind, jo hurtigere kommer kvinden sig sædvanligvis.. At hjælpen sættes ind i tide, er især vigtigt, da også konsekvenserne for barnet og parforholdet kan være alvorlige.. Derfor er det vigtigt, at man som fagperson kender til problematikken.. At man ved, hvad man skal lægge mærke til, hvad det er for spørgsmål, man skal stille, og hvordan man kan afhjælpe tidligt i forløbet.. Nogle af de tilbud, GAIA-Instituttet har til fagpersoner, er:.. - Foredrag.. - Tema-dage.. - Supervision..

  Original link path: /gaia/for-fagpersoner/faglige-tilbud.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Følelsmæssige reaktioner.. Terapigrupper.. Hvad er en efterfødselsreaktion?.. De fleste kvinder oplever en eller anden følelsesmæssig, tankemæssig eller fysisk reaktion efter en fødsel.. At føde et barn eller at overvære at et barns fødsel, er en af de mest begivenhedsrige oplevelser i vores liv.. Derfor er det vel ikke så underligt, at vi reagerer.. Trist er det dog, at statistikken viser, at kvinder er mere udsatte for at få en depressiv reaktion på dette tidspunkt end på noget andet tidspunkt i sit liv.. Fødselsdepression - efterfødselsreaktion.. En efterfødselsreaktion er en fællesbetegnelse  ...   der opstår.. For det første er depression sædvanligvis noget, vi definerer som sygeligt.. For det andet er der andre reaktioner i efterfødselsperioden end depression.. På GAIA-Instituttet har vi valgt at bruge betegnelsen efterfødselsreaktion, dels fordi vi gerne vil undgå en sygeliggørelse, og dels for at skabe plads til de andre typer af reaktioner.. Indenfor gruppen af efterfødselsreaktioner findes tre typer:.. - tankemæssige forstyrrelser (tvangstanker, vrangforestillinger).. - følelsesmæssige forstyrrelser (depression, mani, angst, aggression).. - fysiske forstyrrelser (overfølsomhed overfor lys og lyd, sansemæssige signaler, som tolkes som sygdom - AIDS, sclerose, kræft)..

  Original link path: /gaia/Forside/efterfoedelsreaktioner/efterfoedselsreaktioner.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Hvad er en tudetur?.. En tudetur er en reaktion, som hyppigst opstår indenfor de første 2 - 10 dage efter fødslen.. Den er ofte værst 5 - 7 dage efter og plejer at forsvinde efter 12.. -dagen.. Den varer ofte et par timer eller nogle dage.. Mellem 50% og 80% af alle barselskvinder oplever denne reaktion.. Kvinden kan være grædende, rastløs, angst eller irritabel, mens hun på andre tidspunkter har det udmærket.. Hun kan føle sig ensom og overvældet af tanken om, at hun nu står med ansvaret for et barn meget langt ud i fremtiden.. Der skal ikke så meget til, før tårerne bryder frem - en spids bemærkning fra hospitalspersonalet - at manden kommer med  ...   med i kølvandet.. Men hvis reaktionen varer mere end 14 dage er der grund til at være opmærksom, fordi 1 - 5 kvinder (20%) kan udvikle en mere alvorlig reaktion.. Energimæssigt handler det formentlig om, at kroppen og psyken spænder af efter måske lang tids opspænding i form af bekymringer om, hvordan fødslen skal gå, hvordan det hele vil være, hvad der skal ske i fremtiden og meget mere.. Hvorvidt hormonændringerne har en indvirkning, er der tvivl om, men kvinder, som i forvejen er følsomme overfor hormonelle svingninger, vil ofte også være det her.. Hvordan behandler man en tudetur?.. Som personale eller pårørende er det vigtigt at give trøst og omsorg og ikke bagatellisere eller aflede unødvendigt..

  Original link path: /gaia/Forside/efterfoedelsreaktioner/tudetur.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Fysiske forstyrrelser kan være:.. - problemer med amningen.. - hovedpine, mavepine, svimmelhed eller muskelsmerter.. - nervøsitet, rysten på hænderne.. - fornemmelse af at være forplumret (gå i en osteklokke).. - hjertebanken.. - hedeture.. - smerter i brystkassen.. - fornemmelse af jernring omkring hovedet.. - fornemmelse af klump i halsen.. - åndedrætsforstyrrelser.. - panikanfald.. - manglende sexlyst.. De fysiske reaktioner kan handle om angst for at fejle en alvorlig sygdom som f.. eks.. kræft (hyppigst i hjernen eller i lungerne), AIDS, sclerose eller anden dødelig sygdom.. Der kan være besvimelsesfornemmelser, hypersensibilitet overfor lyde og synspåvirkninger som f.. forvrængede farveopfattelser eller flimren for øjnene.. Der kan opstå angst som følge af, at der kommer nogle fysiske reaktioner fra kroppen, som er ukendte.. F.. pludselig hjertebanken, fornemmelser af trykken fra hovedet, varme- og kuldegennemstrømninger - især i den øverste del af kroppen.. Reaktionerne tolkes af kvinden som tegn på en alvorlig sygdom, hvorfor hun ofte søger læge.. Et tegn på, at kvinden har denne reaktion er hendes store bekymring for, om barnet fejler et eller andet, eller for om det tager nok næring til sig.. Bekymringen kan forstås som en projektion - dvs.. hendes egne sensationer overføres til barnet.. Hun er som regel ikke bevidst om, at det kan handle om en dybere bekymring hos hende selv.. En kvinde, som har en efterfødselsreaktion vil  ...   at angstreaktionerne hænger sammen med, at vi kommer i kontakt med sårbarheden i tilværelsen: det lille barn er sårbart (der må ikke ske barnet noget), vi er selv sårbare (der må ikke ske os noget, så barnet mister os).. Det kan så let gå forfærdelig.. galt, og det må bare ikke ske.. Så i en eller anden grad hører det med til forældreskabet at være bange.. Men hvis angsten overskygger andet i tilværelsen og bliver en belastning, som tærer på ressourcerne, er der behov for hjælp.. Mindst 4 af nedenstående symptomer optræder i et angstanfald:.. - åndenød.. - kvælningsfornemmelse.. - hjertebanken.. - ubehag eller smerte i brystet.. - hedetur.. - besvimelsesfornemmelse.. - svimmelhed eller følelser, der bølger frem og tilbage.. - søsyge eller ondt i maven.. - følelse af at være ude af sig selv eller af at verden er blevet uvirkelig.. - prikkende fornemmelser.. - brændende fornemmelse eller kuldegysen.. - rysten eller sitren.. - angst for at dø.. - angst for at blive skør eller sindssyg.. - angst for at foretage sig noget ukontrollabelt.. - angst for at gøre sit barn fortræd.. Et angstanfald ikke umiddelbart kan ses af andre, men når det kommer - tilsyneladende uden en årsag, som er til at få øje på - kan man udvikle angst for angsten , så man går i en konstant spændingstilstand..

  Original link path: /gaia/Forside/efterfoedelsreaktioner/fysiske-reaktioner.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Følelsesmæssige reaktioner.. Hvis du har følelsesmæssige forstyrrelser, kan du f.. have følgende symptomer:.. - grådanfald - uden at vide hvorfor tårerne kommer.. - følelser, som - uden at du kan finde en grund - pludseligt kan veksle mellem glæde og sorg.. - problemer med søvn, mareridt.. - uforløste følelser omkring en kompliceret fødsel eller efterfødselsperiode.. - følelse af at være "ikke god nok" til at tage vare på dit barn.. - vanskeligheder i forbindelse med at have barnet tæt på.. - vrede imod barnet, manden eller dig selv.. - følelse af utilstrækkelighed.. - mærkbar ændring af spisevaner (manglende appetit eller trøstespisning).. - øget forbrug af alkohol eller medicin.. - angst.. - skyldfølelse.. - frygt for at være alene.. - manglende interesse i ting, du ellers har følt glæde ved.. - angst for at komme ud af kontrol.. - følelse af at være fanget i en fælde og gerne ville gå fra det hele.. - følelse af håbløshed.. - træthed og udmattethed.. Definition på en depressiv reaktion..  ...   med professionel hjælp.. Nedenstående definition er, hvad man arbejder med indenfor psykiatrien, når man vil beskrive en depressiv reaktion i efterfødselsperioden:.. 1) Træthed eller tab af energi.. 2) Psykomotorisk uro eller hæmning.. 3) Følelse af mindreværd, selvbebrejdelser eller ubegrundet skyldfølelse.. 4) Tegn på indskrænket tankevirksomhed, manglende koncentrationsevne eller beslutningsdygtighed.. 5) Tilbagevendende tanker om død eller selvmord eller forsøg på selvmord.. 6) Manglende appetit med betydeligt vægttab eller trøstespisning med betydelig vægtforøgelse.. 7) Besvær med at falde i søvn eller lyst til at sove hele tiden.. 8) Tab af vanlige interesser eller ulyst til sex.. Hvis fire eller flere af ovenstående symptomer er til stede hver dag i mindst 14 dage foruden en sindstilstand præget af depression, angst eller irritabilitet, kan vi definere tilstanden som en fødselsdepression.. Definitionen har den fejl, at den stort set kun beskriver symptomerne ved de depressive reaktioner og ikke medtager angst eller fysiske reaktioner, som hyppigt ses i efterfødselsreaktioner.. Desværre har vi endnu ikke et definitionsværktøj, som kan opdage de andre symptomer..

  Original link path: /gaia/Forside/efterfoedelsreaktioner/foelelsesmaessige-reaktioner.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Descriptive info: Disse kan vise sig som:.. - selvbebrejdelser (jeg er ikke god nok som mor).. - fantasier om ulykke.. - bekymringer vedrørende barnets trivsel.. - tanker om at komme til at skade sig selv eller barnet.. - koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder.. - besvær med at træffe beslutninger.. - besvær med at holde aftaler.. - forvirring eller manglende overblik.. - tvangshandlinger.. - selvvalgt isolation i forhold til venner og familie.. - angst for at blive sindssyg.. Tvangstanker er meget almindelige ved efterfødselsreaktioner.. De er tegn på angst, men der er ikke altid knyttet angstfulde følelser til.. De fører heller ikke  ...   Det kan være tanker om noget forfærdeligt, som sker med barnet.. Noget, som kvinden forestiller sig, at hun kan komme til at gøre.. Det er meget sjældent, at handlingerne bliver ført ud i livet.. De er ikke desto mindre invaliderende for kvinden.. De udspringer ofte af angst for at miste.. Angst for, at hændelser, som man selv har været udsat for, skal ramme ens eget barn.. At ens eget barn skal opleve svært håndterbare følelser, som man selv har haft.. For det meste er det ikke bevidst for kvinden, at det er sådan, det kan hænge sammen..

  Original link path: /gaia/Forside/efterfoedelsreaktioner/tankemaessige-reaktioner.html
  Open archive

 • Title: GAIA-Instituttet
  Original link path: /gaia/Forside/test-dig-selv/test-dig-selv.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 396