www.archive-dk-2012.com » DK » H » HCL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 260 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forside - Havarikommissionen
  Descriptive info: .. Kontakt.. Nyhedsbrev.. Presse.. Links.. Lovstof.. Nyheder.. English.. LUFTFART.. JERNBANE.. HAVARIRAPPORTER.. OM HAVARIKOMMISSIONEN.. Vores arbejdsområder.. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.. er en uafhængig statslig institution, som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane.. Ved at klarlægge årsager og sammenhænge kan vi komme med anbefalinger for at forebygge havarier og ulykker.. Havarikommissionen placerer ikke skyld eller ansvar.. Nyeste havarirapporter.. HCLJ621-2012-9 - Jernbane - 21Q.. 14-03-2012 Kollision på København H.. HCLJ619-2012-40 - Jernbane - 21Q.. 13-02-2012 Personbil kollideret med tog i overkørsel - Ruds Vedby.. HCLJ520-2012-20 - Luftfart - Foreløbig redegørelse.. 29-06-2012 Havari med ATEC Zephyr 2000, OY-9309, Nord for Måløv Flyveplads.. HCLJ510-2012-126 - Luftfart - Redegørelse.. 09-06-2012 Lufttrafikhændelse med AIRBUS INDUSTRIES - A320, ukendt og CANADAIR - REGIONAL JET SERIES 900, ukendt, Syd for Malmø.. HCLJ520-2012-21 - Luftfart - Redegørelse.. 03-07-2012 Havari med  ...   airfield EBGB at N 50° 57.. 407’ E 004° 23.. 744’, Belgien.. HCLJ611-2011-3 - Jernbane - Redegørelse.. 11-09-2011 Trolje passerede I-signal i stilling "stop" og opskar sporskifte.. HCLJ530-2012-19 - Luftfart - Redegørelse.. 23-06-2012 Accident med SCHEIBE - SF-25E (SUPER FALKE), OY-XTO, Slaglille.. Søg efter havarirapporter.. Havari og hændelse.. Vagttelefon - 24 timer.. + 45 38 71 10 66.. Indberetning.. Ulykke og hændelse.. + 45 33 14 70 80.. Seneste nyhedsbrev.. Nyhedsmail Jernbane.. Havarikommissionen har dags dato offentliggjort følgende sag vedr.. - 13-02-2012 Bil ko.. Læs mere.. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ.. Langebjergvænget 21.. DK-4000 Roskilde.. Mandag - torsdag: 8.. 30-15.. 30.. Fredag: 8.. 00.. Telefon: +45 38 71 10 66.. aib@havarikommissionen.. dk.. Havarikommissionen.. • Langebjergvænget 21 • 4000 Roskilde • Telefon 38 71 10 66 • Fax 38 71 92 31 • E-mail:..

  Original link path: /da
  Open archive

 • Title: Kontakt - Havarikommissionen
  Descriptive info: Organisation.. Mission og vision.. Medarbejdere.. Job.. Årsrapporter.. Årsberetninger.. Resultatkontrakt.. Energieffektivisering.. Forside.. › Kontakt.. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane HCLJ.. 4000 Roskilde.. 30 - 15.. 30 og fredag: 8.. Telefon:.. 38 71 10 66.. Telefax:.. 38 71 92 31.. E-mail:.. Vagttelefon - 24 timer.. Luftfart:.. Jernbane:.. 33 14 70 80.. Pressekontakt:.. Oplysninger til journalister og medier og principper for kommunikation finder du under..  ...   Regninger til Havarikommissionen:.. EAN:.. 5798000893344.. CVR:.. 25775910.. Havarikommissionen modtager som offentlig institution kun regninger elektronisk.. Læs mere om E-fakturering på.. Økonomistyrelsens hjemmeside.. og.. virk.. Indkøb og udbud.. Som statslig institution er Havarikommissionen underlagt statens indkøbspolitik gennem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI).. Du finder reglerne på SKI's.. hjemmeside.. Hjemmesiden.. Har du kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til..

  Original link path: /da/kontakt/
  Open archive

 • Title: Nyhedsmail - Havarikommissionen
  Descriptive info: ›.. › Nyhedsmail.. Nyhedsmail - tilmelding.. Her kan du abonnere på nyhedsmails fra Havarikommissionen.. Du tilmelder dig ved at vælge kategorier nedenfor og derpå indtaste den e-mailadresse, som du ønsker at modtage nyhederne på.. Ønsker du at ændre eller afmelde nyhedsmails fra Havarikommissionen, gøres det nederst på denne side.. Se tidligere nyhedsbreve fra Luftfart..  ...   Alle kategorier.. Nyhedbrev for jernbane.. Nyhedbrev for luftfart.. Ændring af nyhedsbrev abonnement.. Indtast din e-mail adresse, herefter vil du modtage en e-mail med et link, hvor du kan ændre dit abonnement.. Afmelding af nyhedsbrev abonnement.. Indtast din e-mail adresse, herefter vil du modtage en e-mail med et link, hvor du kan afmelde dit abonnement..

  Original link path: /da/nyheder/nyhedsmail-tilmelding/
  Open archive
 •  

 • Title: Presse - Havarikommissionen
  Descriptive info: › Presse.. Presse og medier.. Havarikommissionen ønsker at kommunikere kompetent og troværdigt med korrekte, præcise og relevante informationer i et sprog, der forstås af så mange som muligt.. Samtidig ønsker vi at være tilgængelige for eksterne interessenter.. Ansatte i Havarikommissionen har en særlig tavshedspligt, der begrænser mulighederne for at frigive information.. Tavshedspligten er afgørende for, at  ...   af sikkerheden.. Kontakt.. Henvendelser fra pressen og medierne bliver behandlet hurtigst muligt.. Kommunikation knyttet til et havari, en ulykke eller en hændelse varetages af undersøgelseslederen, den faglige chef eller Havarikommissionens chef.. Kommunikation knyttet til Havarikommissionens almindelige virksomhed og opgaver varetages af Martin Puggaard, Chef for Havarikommissionen.. Vi kan kontaktes på telefon 38 71 10 66 eller..

  Original link path: /da/presse/
  Open archive

 • Title: Links - Havarikommissionen
  Descriptive info: › Links.. Nedenfor er samlet links til en række myndigheder og organisationer med relation til Havarikommissionens arbejdsfelt.. GENERELLE.. Transportministeriet.. Trafikstyrelsen.. Danske havarikommissioner indenfor andre fagområder.. Den Maritime Havarikommission.. Havarikommission for vejtrafikulykker.. Beredskabsmyndigheder.. Kriseinformation fra danske myndigheder.. Beredskabsstyrelsen.. Politi.. Information og retningslinjer for HCLJ samt andre havarikommissioner og myndigheder.. International Civil Aviation Organisation (ICAO).. European Aviation Safety Agency (EASA).. Trafikstyrelse (Civil luftfart).. Internationale havarikommissioner for civil luftfart (link via ICAOs webside).. Internationale myndigheder og luftfartsorganisationer  ...   Union (D.. Sv.. U).. Dansk Ultralet Flyverunion (DULFU).. Dansk Ballonunion (DBU).. Rådet for Større Flyvesikkerhed.. Internationale luftfartsorganisationer.. European Society of Air Safety Investigators (ESASI).. International Society of Air Safety Investigators (ISASI).. Flight Safety Foundation (FSF).. European Railway Agency (ERA).. Trafikstyrelsen (Jernbanesikkerhed).. Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Norge.. Statens haverikommission, Sverige.. Centralen för undersökning av ulyckor, Finland.. Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (Tyskland).. Rail Accident Investigation Branch (UK).. Europæiske havarikommissioner og myndigheder for jernbane (link via ERAs webside)..

  Original link path: /da/links/
  Open archive

 • Title: Lovstof - Havarikommissionen
  Descriptive info: Om Havarikommissionen.. › Lovstof.. Her finder du love, bekendtgørelser mv.. inden for Havarikommissionens ansvarsområder.. Oversigten indeholder kun regler som er direkte relevante for vores arbejde.. Luftfart.. EU forordning nr.. 996/2010.. Lov om luftfart.. Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser.. Jernbane.. Lov om Jernbane.. Bekendtgørelse om meddelelse og rapportering med hensyn til jernbaneulykker og -hændelser.. Jernbanesikkerhedsdirektivet..

  Original link path: /da/om-havarikommissionen/lovstof/
  Open archive

 • Title: Nyheder - Havarikommissionen
  Descriptive info: › Nyheder.. Ny hjemmeside.. Havarikommissionen har åbnet en ny hjemmeside, som skal understøtte vores ønske om at være en åbne og imødekommende organisation.. Vi har lagt vægt på at hjemmeside skal være indbydende, overskuelig og brugervenlig.. Brugere af hjemmesiden har fået mulighed for søgning i vores rapporter og redegørelser, og beskrivelser og informationer på hjemmesiden  ...   på hjemmesiden og vi arbejder på snarest at have alle rapporter tilgængelige, ligesom der ved en snarlig opdatering vil blive adgang til en forenklet engelsk udgave af hjemmesiden.. Vi tager meget gerne i mod ris og ros om hjemmesiden (.. ), så vi har mulighed for gradvis at gøre den endnu bedre.. Se seneste nyhedsbrev..

  Original link path: /da/nyheder/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Dansk.. AVIATION.. Our tasks.. The Accident Investigation Board (AIB) in Denmark (Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane) is an independent governmental institution.. The fundamental purpose of the AIB is to investigate accidents and serious incidents involving civilian aircrafts and railways in order to prevent these by determination  ...   or liability.. Accidents and incidents.. Investigator on duty - all hours.. +45 38 71 10 66.. +45 33 14 70 80.. Accident Investigation Board.. Langebjergvaenget 21.. Monday - thursday: 8.. Friday: 8.. Phone: +45 38 71 10 66.. aib@aib.. Accident Investigation Board - Langebjergvaenget 21 - DK-4000 Roskilde..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Luftfart - Havarikommissionen
  Descriptive info: Igangværende sager.. Undersøgelse.. Statistik.. Havarirapporter.. › Luftfart.. I Danmark har uafhængige og uvildige undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart eksisteret siden 1979.. Baggrunden for at oprette en uafhængig og uvildig kommission var en undersøgelse af et havari med et dansk registreret fly ved Dubai.. Undersøgelsen blev gennemført af en undersøgelsesgruppe i tilsynsmyndigheden.. Da rapporten blev offentliggjort, blev det afdækket, at der var faktorer ved havariet, som ikke var blevet undersøgt, og de pegede direkte på tilsynsmyndighedens rolle og ansvar.. 1.. januar 1979 blev der derfor oprettet en uafhængig og uvildig kommission med navnet Havarikommissionen for  ...   i daglig tale Havarikommissionen eller HCLJ.. Luftfartsenheden.. Luftfartsenheden i Havarikommissionen består af syv havariundersøgere.. En faglig chef, tre undersøgere med pilot-/operativ baggrund og tre undersøgere med flyteknisk baggrund.. Sammensætningen af enheden følger retningslinjerne fra ICAO, hvilket er med til at sikre, at enheden har den faglige bredde og kompetence til at undersøge og forebygge flyvehavarier og flyvehændelser, der ligger inden for Danmarks undersøgelsesforpligtigelser.. Luftfartsenhedens geografiske undersøgelsesforpligtelser dækker territorierne Danmark, Grønland og Færøerne.. Derudover repræsenterer luftfartsenheden staten Danmark som akkrediteret repræsentant i undersøgelser, hvor dansk registrerede luftfartøjer og statsborgere er involveret i havarier og hændelser uden for nævnte territorier..

  Original link path: /da/luftfart/
  Open archive

 • Title: Jernbane - Havarikommissionen
  Descriptive info: Underretning.. Undersøgelse.. › Jernbane.. Undersøgelser af jernbaneulykker i Danmark har gennem en lang årrække udviklet sig fra at være en intern undersøgelse blandt andet for at placere skyld - til i dag at være den nutidige uafhængige havariundersøgelse, der kun afdækker de forhold, der har ført til ulykken eller hændelsen.. De danske Statsbaner (DSB) etablerede tilbage i 1906 en auditørfunktion for at undersøge uheld ved statsbanerne og statsbanepersonalets tjenstlige forhold og afgive indstilling til generaldirektøren i disse sager.. Fra 1946 hørte auditøren under Ministeriet for Offentlige Arbejder, der også stod til rådighed for privatbanerne for undersøgelser af uheld.. Alvorlig lyntogsulykke.. I forbindelse med en alvorlig lyntogsulykke i 1967 gennemførte DSB sammen med  ...   november 1971 til juli 1996 blev undersøgelser af større ulykker gennemført af DSB's havarigruppe med reference til generaldirektøren.. Gruppen bestod af DSB's eksperter inden for materielteknik, signal- og sikringsteknik og sporteknik samt trafiksikkerhed.. Uafhængig kommission.. Ved etablering af Jernbanetilsynet i 1996 som uafhængig myndighed for alle danske jernbaner, blev ansvaret for undersøgelser af jernbaneulykker og hændelser placeret her, for at gøre undersøgelsesarbejdet uafhængigt af DSB.. I 2004 blev ansvar og beføjelser overført til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane for at gøre undersøgelser uafhængige, både i forhold til jernbanevirksomheder og myndigheder i overensstemmelse med det europæiske jernbanesikkerhedsdirektiv.. Havarikommissionens Jernbaneenhed består i dag af 4 personer - en faglig chef og tre havariinspektører..

  Original link path: /da/jernbane/
  Open archive

 • Title: Havarirapporter - Havarikommissionen
  Descriptive info: › Havarirapporter.. Du kan på denne side søge efter Havarikommissionens rapporter og redegørelser og derpå downloade de ønskede dokumenter i pdf-format.. Vælg emne.. Motorfly.. Helikopter.. Svævefly.. Motorsvævefly.. Ultralette fly.. Ballon.. Arbejdskøretøj.. Godstog.. Persontog.. Alle hændelsesår.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. Fritekst:.. Havarirapporterne er opdelt i emnegrupperne:.. Denne sektion indeholder rapporter om luftfart.. Rapporter og redegørelser 1999 – 2006, klik.. Denne sektion indeholder rapporter om jernbane.. HCLJ rapporter og redegørelser 2004 – 2006, klik.. Jernbanetilsynets undersøgelser 1996 – 2004, klik..  ...   at du først.. vælger enten ”Luftfart” eller ”Jernbane” i emne-feltet.. Herefter kan du.. 2a.. sortere ved valg af kategori og/eller hændelsesår og.. 2b.. søge efter nedenstående informationer for hhv luftfart og jernbane.. De to søgemuligheder (2a og 2b) kan frit kombineres.. Når der søges på dato skal der skrives bindestreg mellem tallene, f.. eks 01-01-2011.. Information ved søgeresultater indenfor Luftfart.. "Hændelsesdato” - ”Hændelsestype” – ”typebetegnelse” – ”registreringsnr.. ” – ”hændelsessted”.. Information ved søgeresultater indenfor Jernbane.. ”Hændelsesdato” – ”Hændelsesbeskrivelse med stedangivelse”..

  Original link path: /da/havarirapporter/
  Open archive •  


  Archived pages: 260