www.archive-dk-2012.com » DK » H » HSKNET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 115 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: .. Forside.. Om HSK.. Rådgivning.. Nyheder.. Artikler.. HSK-Nyt.. Links.. Kontakt.. I HSK bestræber vi os på at yde bedst mulig rådgivning på de forskellige områder, vi repræsenterer.. Alle, der har spørgsmål vedrørende det at studere på en videregående uddannelse eller efter endt uddannelse på arbejdsmarkedet er velkomne.. Spørgsmålene kan være mangeartede, det er dog ikke alt, vi umiddelbart kan være behjælpelige med.. I situationer, hvor vi ikke direkte kan hjælpe, vil vi altid gøre meget for at finde frem til rette vedkommende for opnåelse af bedste oplysninger og assistance.. Kig ind, ring, send os et brev eller en e-mail, hvis der er noget, vi kan være behjælpelige med.. HSK.. Njalsgade 130.. Lokale 24.. 0.. 50.. 2300 København S.. Kontakt info.. HSK har åbent for personlig, telefonisk og skriftlig rådgivning.. mandag fra kl.. 11 - 14.. samt.. torsdag 11-14.. BEMÆRK NYT TELEFON NUMMER!.. Mobil.. +45 51  ...   48-50.. HSK arbejder på tværs af handicapgrupper.. Alle handicapgrupper kan møde problemer under studiet eller i arbejdslivet efter endt uddannelse.. Vi arbejder derfor på at forbedre forholdene for alle lige fra kørestolsbrugere, blinde og døve til mennesker med dårlig ryg, piskesmæld, gangbesvær, svagtseende, lettere hørehæmmede samt mennesker med skjulte handicap som fx ordblindhed.. Mød derfor op den 15.. november og hjælp os med at markere datoen.. Vi byder på en lille anretning og et glas.. Vi glæder os til at fejre HSK og vores medlemmer!.. Mange venlige hilsner.. Nyheder.. 12.. 11.. 2012.. Jubilæumsinvitation.. 08.. 2011.. Ombudsmandens forhold til FN's handicapkonvention.. 18.. 02.. Udstrakt hånd eller knytnæve?.. Artikler.. 14.. 05.. Link til Bacheloropgave.. 28.. 03.. Førtidspension er et alternativ.. Man fodrer hunden med dens egen hale.. PDF filer.. 01.. 10.. 2008.. HSK-Nyt - September 2008.. 09.. HSK-Nyt - Februar 2008.. 16.. 2007.. HSK-Nyt - Maj 2007..

  Original link path: /forside.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: Årsrapport 2011.. Årsrapport 2010.. Årsrapport 2009.. Årsrapport 2008.. Årsrapport 2007.. Årsrapport 2006.. Baggrunden for HSK.. Medlemskab.. Vedtægter.. Generalforsamling.. Frivillig i HSK.. Publikationer.. Jobnetværks-samarbejde.. Statistik.. I år 2011 havde HSK 30 betalende medlemmer og der er ingen ændring i forhold til det forgangne år - hovedparten er stadigvæk studerende.. Der tegner sig et billede af, at vi mister gamle støttemedlemmer, hvilket opvejes af tilgangen af nye medlemmer.. Dette kunne tyde på, at vores medlemspleje ikke er god nok, men at vores rådgivning fungerer.. Der er dog heldigvis en lille stabil kerne af gamle støttemedlemmer tak til jer!.. Sekretariatet.. Sekretariatet er fortsat i en turbulent periode.. Mette Justesen stoppede sin sekretariatsfunktion i det tidlige forår og Ricardo Lemus har været på rekonvalescens.. Anne Mette Thiel Hansen stoppede sit bestyrelsesarbejde i august hvilket skyldes at hun var i lykkelige omstændigheder og René Ruby har været fraværende frem til 30.. september pga.. aflevering og forsvar af sin Ph.. d.. Til gengæld er Francesca Edwards begyndt som frivillig i sekretariatet og har været den primære ansvarlige for hjemmesidens opdateringer samt bistået med andre opgaver.. Bestyrelse.. Formand / Kasserer.. Vivi Kløcker.. Næstformand / Sekretær.. René Ruby.. Bestyrelsesmedlem.. Ricardo Salvador Lemus Barrales.. Suppleanter.. Jane Stiesdahl og Sara Lee Olsen.. Revisor.. Jeanette Ruby Højer.. Samarbejdspartnere.. Vi har fortsat et samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), Handicapidrættens Videnscenter, Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Studenterrådgivningen.. Vi er stadigvæk godt støttet af Frivilligcenter Amager og har kontakt til diverse rådgivningsfunktioner.. Der har været kontakt med Socialpolitisk Forening om et muligt samarbejde.. Hensigten er at inddrage dem i de politikområder, vi får kendskab til via henvendelser til HSK s sekretariat.. Rådgivning og henvendelser.. Der er stadigvæk mange henvendelser vedrørende langsom tildeling af handicaptillæg til SU en - eller endnu værre - afslag på ydelsen.. Det er oftest de ordblinde, der kommer i klemme.. Derudover er der igen praktikproblematik og henvendelser fra psykisk syge, der forespørger om muligheden for at studere på nedsat tid.. Der er også henvendelser fra udenlandske forskere.. I 2011 var det en antropolog fra Adelaide, Australien, der skulle lave et sammenlignende studie af kompensationen for handicappede mellem sit hjemuniversitet og Københavns Universitet, samt en forsker fra New Castle University, England, som søgte interviewpersoner til sit studie af internettets fordele for handicappede studerende.. Endvidere har ergoterapetistuderende undersøgt Tietgenkollegiet tilgængelighed, og journaliststuderende har skrevet om handicaptillægproblematikken.. Vi har ikke fået nogen respons på socialt netværk trods annoncering.. Vi får sporadisk henvendelser fra folk med psykiske problemstillinger og Ph.. er der ønske at deltage i et netværk, så det arbejder vi i det kommende år.. Handicappolitikker På Uddannelsesinstitutionerne - HPU er et 4-årigt projekt, som SUHM påbegyndte i sommeren 2009 og som har til formål at flere unge med handicap gennemfører en lang eller mellemlang videregående uddannelse.. Rektor Ralf Hemmingsen er nu opfordret til at udfærdige konkrete handicappolitikker og handleplaner på KU.. HSK arrangementer.. Den 10.. marts 2011.. var der fyraftensmøde.. Handicap, seksualitet og tabuer.. HSK ønskede at rejse en debat om seksualitet hos mennesker med fysisk handicap.. Da HSK omfatter mange forskellige handicapgrupper som sanse-handicap, bevægelseshandicap, m.. v.. var ønsket at temaet blev diskuteret bredt.. Aftenen indledtes med et oplæg af sexolog Mette Justsen, Mikkel Lund og Torben Pehrsson, der alle selv har et fysisk handicap.. Mikkel og Torben har erfaring i arbejde med handicap og fordomme, samt handicappedes fordomme om andre og sig selv.. Den sidste del af aftenen var afsat til debat og diskussion.. Der var et godt fremmøde med ca.. 20 deltagere og en livlig og engageret debat.. Den 14.. april 2011 var der generalforsamling indledt af Niels Frandsen.. Han viste sin prisbelønnede dokumentar Epidemien - jeg husker ikke noget, men jeg glemmer det aldrig.. En  ...   Rådet for Socialt Udsatte debatkonferencen Grænser For Frivillighed på Borups Højskole i anledning af EU s frivillighedsår 2011.. Oplægsholderne bestod dels af repræsentanter for offentlige myndigheder, som benytter det frivillige område og dels af repræsentanter for frivillighedsområdet.. HSK opererer lige netop i det grænseland, der er imellem offentlig forpligtigelse (rådgivning ved uddannelsesvalg for folk med funktionsnedsættelse er et sektoransvar) og den frivillige opgaver i forhold til at påpege behov for ændringer indenfor området.. Vi har derfor valgt at trykke hele referatet på bagsiden af årsberetningen.. Den 30.. november afholdt Kommunernes Landsforening - KL - Handicap- og Psykiatrikonference i Nyborg, hvor temaet var Nye Veje Til Morgendagens Indsatser.. Prioriteringsdebatten var selvfølgelig central, men der blev også forsøgt at skue fremad.. Arbejdet skal fremover tilrettelægges mere tværsektorielt, at finde den rette balance imellem økonomi og faglighed skal i endnu højere grad i fokus.. En god økonomistyring blev blandt andet udråbt som løsningen!.. december deltog HSK i.. den årlige konference Uddannelse og Handicap.. afholdt af Ministeriet for Børn og Undervisning i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening.. Formålet med konferencen var at øge opmærksomheden på undervisnings- og uddannelsesmuligheder for børn, unge og voksne med handicap.. Dette års tema var Kvalitet i inklusionen i hele uddannelsessystemet Afsættet var at hele uddannelsessystemet nu har gjort sig en række erfaringer med inklusion, hvilket rejser spørgsmål om blandt andet status og dilemmaer i arbejdet med inklusion på uddannelsesområdet? Nogle af hoved konklusionerne var: at lærerne føler sig bedst til at inkludere elever med indlæringsvanskeligheder, og dårligst til elever med psykiske problemer.. Overordnet synes det ikke muligt at få skabt en skole der er fuldt ud inkluderende.. Ikke alene på grund af regeringens fokus på test og resultater, men fordi inklusion er et kvalitativt og subjektivt fænomen, frem for et kvantitativt og objektivt.. Det er en kompleks opgave fordi at processen er dynamisk og ikke statisk.. Inklusion er med andre ord et begreb, der følger med samfundets forandringer, hvilket betyder at realiseringen af begrebet vil være under konstant forandring.. Den inkluderende skole er en kompleks opgave, fordi den forudsætter at samfundet er inkluderende.. Øvrige aktiviteter.. I vinteren 2010-2011 afholdt Historisk Selskab for Handicap og Samfund, som også udgiver tidsskriftet Handicap Historisk Tidsskrift, en vinterhøjskole under ledelse af historikeren Birgit Kirkebæk.. Vinterhøjskolen var udformet som en række temaaftner med oplægsholdere som præsenterede træk af de forskellige handicapgruppers historie med en sidste opsamlende aften.. Vinterhøjskolen var ganske godt besøgt og fra HSK s bestyrelse deltog Vivi Kløcker og René Ruby.. Den 9.. april holdt HSK oplæg for ForeningeN af Unge med Gigt - FNUG - i Svendborg.. Det handlede om handicap og uddannelse - med fokuserede på den svære overgang og at man ikke kan forvente at kompensation kommer af sig selv, men man skal huske at man er rettighedsbærere og mærke efter hvilke behov der er for kompensation.. Den 13.. september var der kursus i motivation på Frivilligcenter Amager.. Her blev der sat fokus på spørgsmålene: Hvad er motivation? Hvilke forhold understøtter frivilliges motivation på kort og lang sigt? Hvordan kan man som forening arbejde med frivilliges motivation? Første del af kurset forløb med oplæg omkring de ovenstående emner.. Anden del omhandlede vidensdeling og debat om konkrete udfordringer i arbejdet med frivilliges motivation i foreninger.. Oplægsholder var.. Kirstine Moos, cand.. psych, psykolog i NetOpNu.. Det var et konstruktivt kursus der rent konkret udmundede i et indkøb af en stor dåse chokolade til sekretariatet!.. september forsvarede HSK s næstformand René Ruby sin Ph.. -afhandling.. Afvigelsens Dilemmaer Blindes organisering i det 20.. århundrede i historie ved Københavns Universitet.. René Ruby er dermed den første helt blinde Ph.. er i Danmark.. Årsrapporten er udarbejdet af René Ruby og Vivi Kløcker marts 2012..

  Original link path: /omhsk.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: HSK har personlig, skriftlig samt telefonisk rådgivning.. Alle medlemmer - uanset hvor i uddannelsesforløbet eller i hvilken jobsituation, vedkommende er i - kan henvende sig.. Rådgivningen kan omfatter mange forskellige spørgsmål, bl.. a.. følgende:.. Boligforhold - kollegiebyggeriers tilgængelighed m.. Økonomi - SU, revalideringsydelse og førtidspension, løntilskud i erhverv m.. Uddannelsesvalg.. Uddannelsessteders tilgængelighed mht.. fysiske forhold, teleslyngeforsyning og tiltag for blinde og svagtseende.. Jobmuligheder efter endt uddannelse - job på almindelige vilkår, isbryderordningen, skåne- fleksjob osv.. Arbejdspladsindretning.. Ansøgning om personlig assistance i forbindelse med jobbet.. Forud for personlig henvendelse anbefaler vi altid at lave en forudgående aftale, idet vi dækker forskellige faglige områder og ønsker at give sikkerhed for den bedste og mest kvalificeret rådgivning i forbindelse med et givent problem ved og at den rette rådgiver er til stede.. Er der spørgsmål, vi ikke er i stand til at svare på, henviser vi altid videre til en relevant instans, som vi har erfaring for, har kendskab til det aktuelle område.. Der kan være tale om det almindelige studieberedskab, handicapvejleder, AF-systemet, jobkonsulent, handicaporganisation eller Center for Ligebehandling af Handicappede.. Nyttige informationer.. Undervisningsministeriets tilgængelighedsbase på Internettet.. Nu er det muligt at gå på nettet og se hvordan den fysiske tilgængelighed er på flere af landets uddannelsesinstitutioner.. Oplysningerne skal gøre det lettere for personer med handicap, der vil begynde på en uddannelse.. Hjemmesiden findes på.. [www.. tgu..  ...   sagen.. Læs nærmere på SUstyrelsens hjemmeside [.. www.. su.. SU-handicap tillæg.. Folketinget har som bekendt vedtaget en lov - lov nr.. 1225 af 27.. december 2003 - om tillæg til statens uddannelsesstøtte (SU) for studerende med varig funktionsnedsættelse.. Loven trådte i kraft 1.. august 2004.. SUstyrelsen, som administrerer tillægget, har udarbejdet en vejledning til loven, der kan læses på.. De centrale punkter i loven er, at:.. Handicappede på SU kan få et særligt tillæg på i alt 5.. 571 kr.. om måneden (sats er fra 2004).. Tillægget gives til studerende, som har svært ved at påtage sig erhvervsarbejde.. Retten til SU og tillæg følger de helt almindelige regler om studieaktivitet m.. Der er mulighed for indtjening udover tillægget på 1.. 000 kr.. om måneden.. Job- og informationsportal for mennesker med funktionsnedsættelse.. Job- og informationsportal ønsker at fremme ansættelsen af arbejdsmarkedsparate personer med handicap på arbejdsmarkedet, herunder særligt fleksjob og job med løn-tilskud for førtidspensionister.. Portalen skal ses som en hjælp og forenkling af den ansættelsesfremmende proces for både arbejdsgivere og ansøgere en mere direkte kommunikationsvej mellem virksomheder og mennesker med nedsat funktionsevne.. Se portalen og læs mere på.. ijobnu.. HSK tilbyder individuel rådgivning til studerende og kandidater.. Kontoret har åbent mandag kl.. 11-14, onsdag kl.. 10-13 og fredag kl.. 10 og 12.. Mobil: 51 95 81 00 / 51 95 91 09.. E-mail: [.. ]..

  Original link path: /raadgivning.php
  Open archive
 •  

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: 11.. 06.. 2010.. Guider til lovområder.. Oversigt over ordninger for handicappede i arbejd.. 02.. Kostvejleder og Sexolog i HSK.. 19.. 01.. Handikappede i mødet med det sociale system.. 25.. 2009.. Nyheder fra Center for Ligebehandling af Handicap.. For mange barrierer for handicappede unge.. 26.. Handicapundersøgelsen, DK Studerendes Fællesråd.. 17.. 12.. HandiVid er reddet fra lukning.. 29.. Nye Parkeringskort - for undgåelse af misbrug..  ...   DSI-Ungdom har skiftet navn.. Gymnasieklasse for unge med autisme / asperger.. 21.. Ny Fleksjob pjece.. 13.. Handicaprådene.. 2006.. Information om handicap-tilgængelighed på KUA.. 2012 af.. [.. Hermed inviteres du/i til Handicappede Studerende Kandidaters 20 års jubilæum torsdag den 15.. november kl.. 15 til 18 på adressen nye KUA Njalsgade 130, 2300 København S.. , lokale 48-50.. Link til facebook begivenhed:.. https://www.. facebook.. com/events/384373164971537/..

  Original link path: /nyheder.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: Slut med rigid regel om jobsøgning.. Hidsig debat om reform.. En midlertidig varig ydelse?.. Handicappede oplever stigende had.. Handicappede vil have samme retslige beskyttelse.. Kommuner bryder loven for at spare på handicapområ.. Fleksjobbere i job kan slå koldt vand i blodet.. 20.. Svær tid efter folkeskolen for elever fra specialk.. Evaluering af handicapindsatsen på beskæftigelseso.. Det rummelige arbejdsmarked på skrump.. Succes med job til førtidspensionister.. Spilles der russisk roulette om de unges fremtid?.. 27.. Arbejdsmarkedskomissionen udøver hetz.. Vi er jo ikke en del af universitetets bevidsthed.. Fra gode viljer til rettigheder.. Fleksjob er truet af egen succes.. 09.. Jeg vil anerkendes som en ressource.. Ligestilling med handicap.. 07.. Kronik - En FN-julegave fra 2006.. 10.. Handicaporganisationer åbner muligheder.. Den Multikulturelle Forening i Nordvest.. CI - Cochlear Implant.. Når alderdommen bliver et spørgsmål om at leve.. Tietgenkollegiet med høje trin til fællesaltaner.. Handicappede fanget i uddannelsesfælde.. En FN-konvention om handicaprettigheder.. Døve er sat  ...   studerende.. Vejen til et fleksjob.. Karriere med handicap.. Historisk Selskab for Handicap og Samfund.. 2004.. Fleksjob - en voksende succes.. Det kan lade sig gøre.. SU - Handicaptillæg.. Udjævning: En kollektiv løgn.. Job- og informationsportal.. 03.. SU til handicappede studerende.. 04.. Ankenævnet for uddannelsesstøtten.. 2003.. Jobnetværket under HSK.. Hørehandicappede på arbejdsmarkedet.. Hvor blev milepælene af ?.. HSK Håndbog - revideret udgave.. Anmeldelse af temahæftet.. DUKH.. 04.. 2002.. Arbejdsgiverens overvejelser om ansættelse.. 2001.. Minoriteter stiller krav.. Yd efter evne - nyd efter behov !.. Mere om efter- og videreuddannelse.. Gode nyheder om isbryder-ordningen.. Fra student til ergoterapeut.. Nyt om sektoransvar på de videregående uddannelser.. Tilgængelighedsbase på Internettet.. Ambitioner overlevede ulykke.. Hjælp til handicappede på nettet.. SPS-loven og dens konsekvenser.. Mål på den sociale ansvarlighed.. Inspektion på KUA.. Kørestole på jurastudiet.. Anonymiseret Bacheloropgave -.. På generalforsamlingen 2012 blev denne opgave omtalt, og den er nu til at finde på nettet:.. http://www.. scribd.. com/doc/93467831/Bachelor-Op-Gave.. God læsning!..

  Original link path: /artikler.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: HSK udgiver publikationer med emner, der berører handicapområdet inden for uddannelse og erhverv.. Disse pdf-filer kan hentes fra denne side.. Link til nyhedsbrevet fra 2011:.. com/doc/93467507/Nyhedsbrev-2011-nr-1-formareret.. PDF filer kan læses med det gratis program [.. Acrobat Reader.. Hent PDF fil: hsk-nyt-09-2008.. pdf.. Hent PDF fil: hsk-nyt-02-2008.. Hent PDF fil: hsk-nyt-05-2007.. HSK Nyt - Juli 2006.. Hent PDF fil: hsk-nyt-07-2006.. Folder om HSK.. HSK s nyeste folder.. Hent PDF fil: folder2006-a5.. Håndbog for  ...   For de, der har behov for det, kan håndbogen rekvireres i Word-format ved henvendelse til HSK.. Hent PDF fil: haandbog-2002.. HSK Nyt - November 2005.. HSK s medlemsblad med nyheder og information.. Hent PDF fil: hsknyt-2005-11.. HSK Nyt - Juni 2005.. Hent PDF fil: 2005-06-nyt.. HSK Nyt - Marts 2005.. Hent PDF fil: hsk-nyt03-2005.. HSK Nyt - Oktober 2004.. Hent PDF fil: hsk-nyt10.. HSK Nyt - Marts 2004.. Hent PDF fil: hsk-nyt03..

  Original link path: /pdf_filer.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: Foreninger (13).. Lovgivning m.. (14).. Ministerier.. (9).. Organisationer.. (26).. Regioner.. (5).. (16).. Videnscentre m.. (20).. Øvrige.. (17).. Aspergerforeningen.. Nyttigt om foreningen:.. Rådgivning foregår på.. strom@georg.. http://aspergerforeningen.. dk/.. Dansk Blindesamfunds Ungdom.. DBSU er en landsdækkende forening af unge blinde og svagtseende under 36 år.. dbsu.. Danske Døve Ungdomsforbund.. DDU s formål er at fremme døve og hørehæmmedes børn og unges interesser på ethvert område.. ddu.. FNUG.. Forening af Unge med Gigt.. fnug.. Foreningen for Hypermobile på Sjælland.. Forening for mennesker med hypermobilitet og HMS.. hypermobilitet.. Handicaporganisationer for alle.. Handicaporganisationer for alle - også etniske minoriteter - er en underafdeling til  ...   landsdækkende forening beliggende i Århus.. hu.. Landsforening for Fleks- og Skånejobbere.. LAFS råder over kvalificerede konsulenter og har erfaring og kommer gerne ud til både virksomheder og kommuner og holder oplæg om lovgivning og forhold i forbindelse med Fleksjob og 'Job med løntilskud'.. lafs.. Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark.. Oplysning om ordblindhed og læsehandicap samt Ordblinde Oplysningen.. ordblindeforeningen.. Sammenslutningen af Unge Med Handicap.. DSI-Ungdom varetager unge handicappedes fælles handicappolitiske interesser.. dsiungdom.. Sclerose.. info.. info har til formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for sclerose og sygdommens indvirkninger.. sclerose.. Whiplashforeningen.. Whiplashforeningens formål er at støtte whiplashramte og deres familie.. whiplashforeningen..

  Original link path: /links.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: HSK tilbyder individuel rådgivning til studerende og kandidater med handicap.. Spørgsmål vedrørende studie- og jobmæssige forhold samt beslægtede emner er altid velkomne i kontorets åbningstid eller efter aftale.. Kontakt HSK.. Københavns Universitet.. Njalsgade 130, lokale 24.. Bemærk nyt telefon nummer - fastnet er nedlagt!.. Kontortid:.. Mandag.. fra kl.. 11-14 samt.. Torsdag.. fra 11-14.. Mobiltelefon: 51 95 81 00 / 51 95 91 09..  ...   med navn, adresse, email, tlf.. nr.. og uddannelsesretning.. Medlemskabet koster 150 kr.. om året og kan indbetales via netbank til reg.. 1551 konto nr.. 0580597.. Husk at anføre navn og adresse ved betaling.. Besked sender.. Herfra kan du sende en besked til HSK.. Udfyld blot dit navn og din email adresse.. Skriv en besked og klik på 'Send'.. Dit navn.. Din email.. Besked..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: 2011 af Franchesca Edwards.. cesca_love@hotmail.. com.. Fra Synspunkt.. Ombudsmanden forholder sig til FN's handicapkonvention.. I redegørelsen fra Folketingets Ombudsmand for 2009 forholder Ombudsmanden sig for første gang til FN s handicapkonvention i forbindelse med behandling af to klagesager.. I begge sager mener Ombudsmanden, at kravene i handicapkonventionen er opfyldt.. Af Linda Bendix Lene Maj Pedersen.. Lighedstegn nr.. 4 2010.. I 2009 har Folketingets Ombudsmand for første gang behandlet klager, hvor han tager stilling til FN s handicapkonvention.. I Ombudsmandens redegørelse for 2009 om sit arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap er der uddrag fra behandlingen af to klagesager, hvor konventionen har været inddraget som argument.. Sagerne illustrerer, at det kan blive svært at få indfriet forventningerne til konventionens betydning i konkrete retsafgørelser.. Grundlag for fortolkning.. Ombudsmanden konstaterer, at FN s handicapkonvention ikke er inkorporeret ved lov, men opfyldt i dansk ret.. Derved forstås, at handicapkonventionen og dens principper opfyldes i den eksisterende lovgivning.. Samtidig indeholder konventionen en række overordnede målsætninger og bestemmelser om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der så vidt muligt skal gennemføres inden for de ressourcer, landet har til rådighed.. Ikke i strid med konventionen.. Ombudsmanden har i 2009 modtaget en klage fra forældre til et barn, der lider af infantil autisme og har generelle indlæringsvanskeligheder.. Forældrene klager over, at deres barn er blevet visiteret til en specialskole for autistiske børn med indlæringsvanskeligheder.. Forældrene ønsker, at deres barn skal gå på en almindelig friskole, hvor barnet kan blive enkeltintegreret efter ABA-metoden.. Forældrene mener, at FN s handicapkonvention giver ret til inklusion i den almindelige skole og henviser til konventionens artikel 24, stk.. 2.. Ombudsmanden konkluderer, at henvisningen til specialundervisning ikke er i strid med konventionen, men derimod er i overensstemmelse med konventionen og dens intentioner.. Konventionen  ...   lokalt aktivitets- og samværstilbud.. Begge tilbud er udelukkende målrettet personer med handicap.. Klageren mener, at der i afgørelsen ikke er taget hensyn til FN s handicapkonvention og henviser til konventionens artikel 3a og 19c.. Artikel 3a handler om respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg og uafhængighed af andre personer.. Men ifølge Ombudsmanden kan man ikke bruge artikel 3 i konkrete sager, idet artikel 3 beskriver de generelle principper i den samlede konvention.. Ombudsmanden henviser til bemærkningerne til artikel 3 i beslutningsforslaget, som ligger til grund for Folketingets ratifikation af handicapkonventionen.. Her fremgår det, at konventionens principper er i overensstemmelse med de generelle principper i dansk handicappolitik, som bygger på FN s Standardregler og kompensations-, sektoransvarligheds-, solidaritets- og ligebehandlingsprincippet.. Det betyder, at det er principper, som Danmark ifølge Folketinget allerede følger.. Uanvendelig i den konkrete sag.. Ombudsmanden vurderer også, at artikel 19c ikke er anvendelig i den konkrete sag.. Ombudsmanden begrunder dette med, at artikel 19c handler om, at samfundets tilbud til den almene befolkning også skal være tilgængelige for personer med handicap.. I klagesagen er der tale om et tilbud, der alene retter sig mod personer med handicap.. Yderligere vurderer Ombudsmanden, at artikel 19 falder ind under kategorien af bestemmelser, der skal gennemføres gradvist inden for de ressourcer, der er til rådighed.. Her henviser Ombudsmanden til et svar, som socialministeren har givet Folketingets Socialudvalg, hvor ministeren oplyser, at en række økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder bygger på formuleringer i konventionsteksten, som det er vanskeligt at definere præcist.. De kan derfor fortolkes mere eller mindre vidtgående og er af den grund vanskelige at anvende i forbindelse med afgørelser i konkrete sager.. Redegørelsen kan læses på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.. ombudsmanden.. (åbner i nyt vindue)..

  Original link path: /nyheder.php?id=77
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: 2011 af.. konference om reform af flexjob og førtidspension.. Spareøvelse eller konstruktive udviklingsforløb?.. Regeringens reform af førtidspension og fleksjob ændrer forholdene.. for nogle af de mest marginaliserede på arbejdsmarkedet.. Spørgsmålet er, om det er en udstrakt hånd til personer med nedsat.. arbejdsevne eller en knytnæve?.. Regeringen fokuserer på at skabe incitamenter hos den enkelte.. med nedsat arbejdsevne ved hjælp af lavere satser, ringere løn.. og udviklingsforløb.. Den forventer, at 1.. 500 personer med nedsat.. arbejdsevne er ansat på virksomhederne i 2020, og at det giver en.. besparelse på to mia.. kr.. Der er ingen tvivl om, at det er positivt at sætte udviklings- og revalideringsforløb.. i centrum, men der er ingen positiv sammenhæng.. mellem det at komme sig og at blive presset på pengepungen.. Tværtimod.. Regeringen overser evidensen for, at rehabilitering forudsætter.. økonomisk og social tryghed det er mildest talt svært at komme sig,.. hvis man knap kan betale sine regninger og få mad på bordet.. Endvidere glemmer regeringen at fokusere på forebyggelse og hurtig.. indsats, ligesom den forbigår virksomhedernes rolle, og hvordan.. de kan forpligtes til at løfte opgaven med at fastholde og ansætte.. personer med nedsat arbejdsevne.. Endelig begrænser regeringen.. adgangen  ...   så den bedre kan rumme.. psykisk sårbare.. Det er som at fodre hunden med sin egen hale, når.. det enkelte individ selv skal betale prisen for indsatsen.. Ingen skal parkeres i en passiv tilværelse alle skal have muligheder.. Også de, for hvem førtidspension er den nødvendige løsning.. Men.. skal forslaget om udviklingsforløb virke, skal ydelsen være til at leve.. af.. Alternativt bliver der alene tale om parkering af mennesker.. med nedsat arbejdsevne på lav ydelse.. Regeringen burde have.. større ambitioner end de få nye redskaber i værktøjskassen, hvis.. målet skal nås om at fastholde og ansætte personer på arbejdsmarkedet.. med nedsat arbejdsevne.. Konferencen har form som en høring, hvor forskellige aktører får.. ordet.. Det drejer sig blandt andet om SFI, OPUS, jobcentrene, erhvervslivet,.. faglige organisationer, fleksjobberne, førtidspensionisterne,.. politikerne og socialrådgiverne.. Med denne høring ønsker arrangørerne at sætte fokus på forholdene.. for de mennesker med nedsat arbejdsevne, der er i centrum.. for reformen.. Eksperter vil bidrage med fakta om udviklingen, og.. centrale aktører på arbejdsmarkedet vil give deres bud på, hvad.. der skal til for at bringe udviklingen i den rigtige retning.. Endelig vil.. politikere fra både rød og blå blok diskutere fremtidens løsninger..

  Original link path: /nyheder.php?id=76
  Open archive

 • Title: Handicappede Studerende & Kandidater
  Descriptive info: Reformer.. af TORBEN KJÆR.. SOM FØRTIDSPENSIONIST lægger jeg kortene på.. bordet og erklærer mig skyldig i at være glad og nogenlunde.. tilfreds.. Jeg er ikke den ulykkelige, livstrætte.. og dårligt klædte person, der helst så en ende.. på det hele, som omgivelserne synes at forvente for.. at betale skat til førtidspensionisters underhold.. Da jeg for 19 år siden mistede synet, kom kommunen.. til mig med forslag om førtidspension, og som.. de fleste andre afviste jeg det, for jeg skulle finde et.. arbejde.. Men efter nogen tid måtte jeg erkende, at.. det var urealistisk at finde en arbejdsgiver, der kunne.. se, at mange års ressourcer, kompetencer og erfaringer.. hos en blind landmåler og entrepriseleder.. kunne bruges til noget som helst.. Som for andre ressource- og viljestærke personer.. blev et omfattende frivilligt arbejde i handicaporganisationerne.. på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk.. plan det, der gav mig mulighed for at bidrage.. til samfundet og få indhold i hverdagen.. Det har været.. med til at give større kendskab til mennesker.. med funktionsnedsættelse og rådgivning til offentlige.. myndigheder om perspektiver, muligheder og.. vore rettigheder, der trædes under fode dagligt.. Og tro mig, det er hamrende billigt at have os til.. at løse de samfundsgavnlige opgaver for en skallet.. førtidspension, der allerede nu har sikret mig et tocifret.. millionbeløb mindre i livsindkomst end det,.. jeg kunne have opnået, hvis jeg ikke var blevet blind.. og kunne have fortsat på arbejdsmarkedet inden.. for mine uddannelser, kompetencer og erfaringer.. der er ingen grund til misundelse!.. Jamen, du suger garanteret til dig fra de offentlige.. kasser, det bedste, du har lært , er den gængse.. holdning til personer på overførselsindkomst.. Beklager,.. jeg har trods total blindhed boet alene i 15 år.. og aldrig søgt hjemmehjælp, indkøbshjælp eller.. ledsagelse og sparet kommunen for et millionbeløb.. Som de fleste andre, der får lov at leve et anstændigt.. liv, ønsker jeg også at leve det  ...   og søger en masse job på det arbejdsmarked,.. der ved endnu mindre om os end.. kommuner og politikere.. Jamen, som blind kan du jo passe telefoner i en.. virksomhed , er en gængs opfattelse.. Det kunne jeg.. måske nok, og det er godt, at blinde med de kompetencer.. og ambitioner kan få job som receptionister.. og telefonpassere.. Men hvis det er, hvad arbejdsmarkedet.. kan tilbyde blinde uanset disses uddannelse,.. kompetencer og joberfaring, svarer det til at.. sige til rødhårede, at de kun kan få job som rengøringsassistenter.. Begge dele er lodret diskrimination,.. men denne forståelse er der ikke i forhold til.. personer med funktionsnedsættelse.. Ønsker politikerne at få en effekt af førtidspensions-,.. fleksjob- og andre reformer ud over at spare.. penge, er det helt nødvendigt at tilegne uddannelsessystemer,.. kommuner, socialrådgivere, jobkonsulenter,.. arbejdsmarkedets aktører og mange flere tilstrækkelig.. viden om potentiale, muligheder, kompetencer.. m.. m.. blandt mange grupper af personer.. med handikap.. En ændring, der kræver enorme investeringer.. over en længere årrække, før man vil se.. en effekt, der vil skabe åbninger for alle dem, som.. man med reformer vil presse ud på arbejdsmarkedet.. med pisk.. Med sådanne investeringer behøver.. man blot give førtidspensionister frit lejde til at afprøve.. arbejdsmarkedet, når jobbene er der, så ville.. antallet automatisk falde.. Så længe man ikke vil stille krav til arbejdsmarkedet.. eller foretage de nødvendige investeringer,må.. man acceptere, at førtidspension er et alternativ.. som livsgrundlag for mennesker, der har ressourcer.. Det er prisen for at give arbejdsmarkedet frihed.. til ikke at vide af os og vælge mennesker fra, hvis vi.. ikke er 100 procent funktionsdygtige.. Man kan også.. sige, at førtidspension som alternativ til beskæftigelse.. er en konsekvens af politikernes manglende.. mod til at stille krav til arbejdsmarkedet.. En helt anden historie er så, at det i sig selv undergraver.. mennesker med funktionsnedsættelses ret.. til at være en ligeværdig del af samfundet.. Kilde:.. http://apps.. infomedia.. dk/Ms3E/PdfViewer.. aspx..

  Original link path: /artikler.php?id=87
  Open archive •  


  Archived pages: 115