www.archive-dk-2012.com » DK » H » HALSNAESGRUPPEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2012-11.

 • Title:
  Descriptive info: .. Aktionsgruppen Halsnæs.. Forside.. Nyheder.. Om Aktionsgruppen Halsnæs.. Tilskud.. Projekter.. Kalender.. Links.. Spørgsmål og svar.. Debatforum.. Billeder.. Se også.. Læs mere om Landdistriktsprogrammet.. Læs mere om Fiskeriprogrammet.. Halsnæsgruppen.. Lokale kræfter skal udvikle landdistrikter og fiskeriområder.. AKTIONSGRUPPEN HALSNÆS.. Aktionsgruppeordningen er en ordning, som gennem projektstøtte skal medvirke til at udvikle landdistrikter og fiskeriområder.. Nedenfor er i afsnit I givet en beskrivelse af ordningen generelt og i relation til Halsnæs kommune og i afsnit II en kort vejledning til ansøgere, der ønsker at benytte ordningen.. I.. Aktionsgruppeordningen.. A.. Regeringens visioner og tiltag for udvikling af landdistrikter og fiskeriområder.. Regeringen har ambitiøse mål om at udvikle landdistrikter (”Land”) og fiskeriområder (”Fisk”) i form af attraktive levevilkår, flere iværksættere og nye arbejdspladser.. Det skal ske med midler fra EU, staten og kommunerne, administreret af Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE).. Til at forestå ordningen lokalt er der nedsat Lokale AktionsGrupper (LAG’er), og en af disse grupper er ”Aktionsgruppen Halsnæs – Udvikling af Fisk og Land”, som dækker Halsnæs kommune.. Halsnæs kommune er den eneste kommune i Nordsjælland, som er med i ordningen.. Afgørende for afgrænsningen er en række kriterier, herunder først og fremmest indtægtsforholdene i kommunen.. Halsnæs kommune er både med i Land og Fisk, og Aktionsgruppen er således en ”integreret” aktionsgruppe.. Geografisk er ordningen begrænset til landdistrikter og fiskeriområder.. Det betyder, at Frederiksværk og Hundested er uden for Land, men Hundested er til gengæld solidt placeret inden for fisk.. Programmet løber i perioden 2007-2013, og aktionsgruppen forventer i hvert af de syv år at kunne disponere over godt 1,5 mio.. Kr.. Ikke anvendte beløb i 2007 er overført til 2008.. Det er områdets privatpersoner, organisationer, foreninger, virksomheder m.. fl.. , som skal komme med idèerne, som derefter skal udvikles med hjælp fra aktionsgruppen.. Aktionsgruppen indstiller herefter programrelevante projekter til DFFE til godkendelse og tilskud.. Aktionsgruppen Halsnæs blev stiftet den 31.. august 2007.. Den stiftende generalforsamling fastsatte aktionsgruppens vedtægter og valgte en bestyrelse på ti medlemmer, som efterfølgende er blevet suppleret med en repræsentant for Region Hovedstaden og to repræsentanter for Halsnæs kommune, således at bestyrelsen er på 13 medlemmer.. Alle over 15 år, bosat i Halsnæs kommune, kan blive medlem af aktionsgruppen.. For bestyrelsesmedlemmer er aldersgrænsen dog 18 år.. Aktionsgruppen har en betydelig kompetence, idet DFFE alene skal føre legalitetskontrol, d.. v.. s.. sikre at aktionsgruppens beslutninger er i overensstemmelse med retsreglerne.. B.. Halsnæs, et område på vej mod en ny identitet.. Frederiksværk har ikke længere industri som sit vigtigste erhvervsgrundlag og Hundested er ikke længere identisk med fiskeriet.. Gamle fiskerlejer som Lynæs, Liseleje, Kikhavn og Sølager er i samme situation.. Landområderne huser fortsat traditionelt landbrug, men i endnu højere grad beboelse og hobbypræget landbrug.. To store militærlejre, som ud over et stort militært personel beskæftigede mange lokale, er nedlagt.. Noget er kommet i stedet, men langtfra nok til at erstatte tabet af arbejdspladser i de traditionelle erhverv, hvilket har medført, at mere end halvdelen af Halsnæs kommunes befolkning i dag pendler ud af kommunen.. Derfor er der behov for at fastholde eksisterende arbejdspladser og skabe nye.. C.. Halsnæs, området med de mange muligheder.. Det er ikke realistisk at forestille sig, at de tidligere bærende erhverv opstår som en fugl Føniks.. Samtidig er Halsnæs uden for regionsplanens ”fingerby” og dermed uden for den planlagte byudvikling i Region Hovedstaden.. Til gengæld er Halsnæs et af de få tilbageværende sammenhængende naturområder i regionen; billedligt talt er er Halsnæs hovedstadens ”baghave”..  ...   forhold mellem DFFE og EU.. Det betyder, at aktionsgruppen nu kan begynde at behandle ansøgninger om støtte inden for Land, men endnu ikke inden for Fisk.. Hovedmålene er yderligere ”kvantificeret” således:.. 1.. Udvikling af fiskeriområderne.. Etablering af et ”Fiskeriets og Havnens Hus” i Hundested (kultur, turisme, erhverv, undervisning m.. ).. 3 projekter med kulturelt/kunstnerisk/turistmæssigt tilsnit i Hundested.. 3 projekter i Hundested med udvikling af fiskeriprodukter.. 3 nye mikrovirksomheder i Hundested-Lynæsområdet.. Anlæg af en lystbådehavn i Liseleje.. (sammen med Fisk).. 2.. Udvikling af landdistrikterne.. 5 projekter i ”Den økologiske by” i Torup (erhverv og turisme).. 5 nye mikrovirksomheder.. 5 projekter til bevaring af lukningstruede servicefaciliteter eller etablering af nye faciliteter.. 5 projekter med basis i Melby lejren (overnatningsfaciliteter, naturskole, bronzealdercenter m.. 3 projekter med særlig relation til ungdommen.. 5 projekter til forbedring af levevilkårene i landsbyerne.. Når der er nævnt nogle konkrete projekter (”Fiskeriets og Havnens Hus” i Hundested, projekter i ”Den økologiske by” i Torup og en lystbådehavn i Liseleje) betyder det ikke, at aktionsgruppen allerede nu har besluttet at støtte netop de projekter, kun at de var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af udviklingsstrategien og blev fundet interessante.. Samtidig skal bemærkes, at når der som indsatsområde eksempelvis er nævnt ”3 projekter med kulturelt/kunstnerisk/turistmæssigt tilsnit i Hundested”, så er det kun en ramme, som skal udfyldes med konkrete projekter.. II.. Kort vejledning til projektholdere, som ønsker at bruge ordningen.. Regelgrundlaget.. Reglerne om projektstøtte er indeholdt i flere love, bekendtgørelser, vejledninger m.. Her skal kun gives en ultrakort oversigt over reglerne, som i øvrigt kan findes på fødevaredirektoratets hjemmeside, www.. dffe.. dk.. Hvem kan søge om projektstøtte?.. Foreninger, organisationer, virksomheder, private m.. , kort sagt næsten alle kan søge om projektstøtte.. Også offentlige myndigheder kan søge om støtte, dog ikke til projekter, der ligger inden for deres egentlige virksomhed.. Hvilke projekter kan støttes?.. Der er kun få grænser for, hvad der kan støttes – dog ikke ”drift”.. Ovenfor i afsnit I, F, er nævnt en række, bredt beskrevne indsatsområder.. Hvordan beregnes projektstøtten?.. Støtten ydes efter ”pund-til-pund” princippet.. Det betyder, at projekthaver selv skal komme med en krone for at få en krone i støtte.. Hvor egenfinansieringen hidrører fra er uden betydning.. Det kan være egenkapital, lån, fondsstøtte etc.. Dog må det ikke være midler fra andre EU-kasser.. I nogle tilfælde kan også projekthavers eget arbejde indgå som hel eller delvis egenfinansiering.. Projektstøtten kan maksimalt udgøre 50 pct.. af projektudgiften og kan konkret fastsættes lavere.. Ansøgning om projektstøtte.. Projektholder skal udarbejde en projektbeskrivelse.. Der er ingen formelle krav til projektbeskrivelsen.. Har man en ide, bør man på et et tidligt tidspunkt henvende sig til aktionsgruppen for at få en indledende snak herom og dermed få afdækket, om projektet har en rimelig chance for at opnå støtte.. Aktionsgruppen vil også eventuelt kunne hjælpe med at finde andre støttemuligheder, eksempelvis fra fonde (”fundraising”).. Aktionsgruppens bestyrelse har tavshedspligt om ansøgernes privatøkonomiske forhold.. Når projektet er ”modnet”, tager aktionsgruppens bestyrelse stilling til, om det skal støttes og indstiller det i så fald til godkendelse hos DFFE.. Kontakt til aktionsgruppen.. Aktionsgruppen har ikke et egentligt sekretariat, men formanden, Børge V.. Rasmussen, fungerer som koordinator og kan kontaktes enten på mail:.. mail@halsnaesgruppen.. eller telefonisk: 4774 7728.. Benyt muligheden for støtte til dit/jeres projekt!.. Opdateret 31-07-2008 / af SitecoreFoundry.. Log på.. rugernavn.. dgangskode.. Søg.. Bliv medlem af X-købing Aktionsgruppe.. Aktionsgruppen Halsnæs | Topsvinget 11 | 3370 Melby | Tel:4774 7728 |.. Kontakt os..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /?p=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Login
  Descriptive info: Login.. nnnnnnnnnn.. *.. Felter med * er obligatoriske..

  Original link path: /Global/Login.aspx
  Open archive

 • Title: Søgeresultater
  Descriptive info: Søgeresultater.. Fandt du ikke det du søgte, så prøv med et andet ord.. S.. øgetekst..

  Original link path: /Global/Searchresults.aspx
  Open archive

 • Title: Kontaktformular
  Descriptive info: Kontaktformular.. Kontakt.. Vil du skrive en e-mail til koordinator NN, så udfyld kontaktformularen og vælg "Send".. ornavn.. fternavn.. T.. elefon.. E-.. m.. ail.. esked.. Besked.. Kode.. *..

  Original link path: /Global/Contactform.aspx
  Open archive

 • Title: Sitemap
  Descriptive info: Sitemap.. På vores sitemap kan du se alle de sider, som er oprettet på vores hjemmeside og den struktur de ligger i.. Du kan åbne en side ved at klikke på den.. Nyhedsarkiv.. E-nyhedsbrev.. Bestyrelsen.. Meld dig ind.. Vedtægter.. Danske aktionsgrupper..

  Original link path: /Global/Sitemap.aspx
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: Læs mere om landdistriktsprogrammet.. Læs mere om fiskeriprogrammet.. Her kan du læse de seneste nyheder fra Halsnaesgruppen.. I nyhedsarkivet kan du læse alle nyheder udsendt at X-købingGruppen.. (Opdateret juli 2008).. Aktionsgruppen kan nu begynde at behandle ansøgninger fra projektholdere/projektgrupper.. Aktionsgruppen afleverede i slutningen af januar 2008 sin udviklingsstrategi til Direktoratet for FødevareErhver (”FødevareErhverv”), som for fødevareministeriet administrerer ordningen.. Udviklingsstrategien giver en  ...   det grundlag visioner og hovedmål for aktionsgruppens arbejde.. Udviklingsstrategien blev i april 2008 godkendt for ”Land” og i juli 2008 for ”Fisk”.. Det betyder, at aktionsgruppen nu kan modtage og behandle ansøgninger om støtte til konkrete projekter.. Opdateret 25-07-2008 / af halsnaesgruppen Admin.. Abonner på nyt fra x-købingGruppen.. Abonner på nyt om landdistrikter hos Fødevareministeriet.. Læs nyt om danske landdistrikter hos Fødevareministeriet..

  Original link path: /Nyheder.aspx
  Open archive

 • Title: Om Aktionsgruppen Halsnæs
  Descriptive info: Opdateret 25-05-2008 / af halsnaesgruppen Admin.. Meld dig ind i Aktionsgruppen Halsnæs..

  Original link path: /Om%20Halsn%c3%a6sGruppen.aspx
  Open archive

 • Title: Tilskud
  Descriptive info: Har du en ide til et projekt, som kan skabe job og liv i området, så kan du søge om tilskud til at gennemføre det.. Kontakt Aktionsgruppen Halsnæs, så hjælper vi dig videre.. Aktionsgruppen er ”integreret” Land/Fisk og kan i 2008 indenfor en ramme på 2,2 mio.. kr.. (Land 0,9 mio kr.. , Fisk 1,3 mio.. ) indstille støtteegnede projekter til FødevareErhverv.. Projekterne skal ligge indenfor flg.. hovedgrupper:.. Land (områder udenfor Frederiksværk og Hundested).. Nye ”mikrovirksomheder”.. Projekter til bevaring af lukningstruede servicefaciliteter eller etablering af nye faciliteter.. Projekter med særlig relation til ungdommen.. Projekter til forbedring af levevilkårene i landsbyer.. I Melbylejren/med basis i Melbylejren: Etablering af  ...   andre fiskeriområder):.. ”Fiskeriets og Havnens Hus” i Hundested (kultur, turisme, erhverv, undervisning m.. ).. Projekter med kulturelt/kunstnerisk/turistmæssigt tilsnit i Hundested.. Projekter i Hundested med udvikling af fiskeriprodukter.. Nye mikrovirksomheder med udvikling af fiskeriprodukter.. Nye mikrovirksomheder i Hundested-Lynæsområdet.. Der kan maksimalt gives et tilskud svarende til halvdelen af projektudgifterne, men tilskudsprocenten fastsættes konkret.. Det er ikke muligt at beskrive reglerne kort.. Generelt:.. Kontakt aktionsgruppen tidligst muligt.. Der er ikke faste ansøgningsfrister/ansøgningsrunder.. Bestyrelsen behandler ansøgningerne på bestyrelsesmøder, som normalt afholdes hver måned.. Aktionsgruppen Halsnæs | Topsvinget 11, 3370 Melby | Tlf.. 4774 7728 |.. E-mail: mail@halsnaesgruppen.. dk.. hovedgrupper:.. Opdateret 31-07-2008 / af testen.. Tilskudsguide for fiskeriudvikling.. Tilskudsguide for landdistrikter..

  Original link path: /Tilskud.aspx
  Open archive

 • Title: Projekter
  Descriptive info: Aktionsgruppen indstiller programrelevante projekter til FødevareErhverv til godkendelse.. Efterhånden som projekterne bliver godkendt af FødevareErhverv vil de blive beskrevet kort nedenfor.. Opdateret 23-07-2008 / af halsnaesgruppen Admin..

  Original link path: /Projekter.aspx
  Open archive

 • Title: Kalender
  Descriptive info: Klik på en begivenhed i kalenderen og læs mere om fx borgermøder, bestyrelsesmøder, generalforsamling, åbent hus, ansøgningsfrister m.. Du kan også se de tilhørende mødedokumenter og præsentationer.. Opdateret 06-12-2007 / af Administrator..

  Original link path: /Kalender.aspx
  Open archive

 • Archived pages: 41