www.archive-dk-2012.com » DK » H » HAANDVAERKERLEGATET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Håndværkerlegatet
  Descriptive info: .. Håndværkerlegatet.. Gurli og Paul Madsens Fond.. Gurli og Paul Madsens Fond uddeler rejse- og uddannelseslegater til unge håndværkere.. Formål.. Legatet kan søges til en studie- og uddannelsesrejse til udlandet af længere varighed.. Der gives ikke legater til deltagelse i kortvarige kurser, sprogkurser, konferencer og ferieprægede formål.. Beløb.. 10.. 000 til 100.. 000 kr.. Legatet udbetales ved fremlæggelse af dokumentation for rejsens påbegyndelse, for eksempel faktura vedrørende billet.. Legatet udbetales ved bankoverførsel.. Hvem kan søge.. Legatet kan søges af enhver, der har svendebrev som håndværker, og som ved ansøgningsfristens udløb endnu ikke er fyldt 30  ...   transport, undervisningsgebyr, kost og logi.. Eksempler på tidligere uddelte rejselegater.. :.. Uddannelse i mosaikteknik i USA, kr.. 68.. 000.. Studium af japanske guldsmedeteknikker, kr.. 36.. 100.. Restaurering af nationale monumenter i Italien, kr.. 20.. Kursus i tilskæring i Tyskland, kr.. Studium.. ved.. Royal College of Art,.. London.. ,.. kr.. Uddannelse som billedskærer i Tyskland, kr.. 30.. Videreuddannelse som bogbinder i Schweiz, kr.. 23.. 500.. Ansøgningsfrist.. 1.. april.. Att.. : Advokat Søren Jenstrup.. Rådhuspladsen 4.. 1550 København V.. sje@lett.. dk.. Vejledning til.. ansøgning.. http://www.. haandvaerkerlegatet.. dk/vejledning.. htm.. Ansøgnings-.. skema.. dk/ansoegning.. Gurli og Paul Madsens.. Fond.. dk/fond..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: V E J L E D N I N G
  Descriptive info: V E J L E D N I N G.. - læs før udfyldelse af ansøgningsskema.. Skemaet skal udfyldes tydeligt.. Brug gerne skabelonen på websiden.. Den er skrevet i Word.. CPR nr.. anvendes til kontrol af ansøgerens alder (ikke fyldt 30 år) og til brug for indberetning af eventuelt legat til skattemyndighederne.. Den faglige håndværksuddannelse.. skal dokumenteres ved vedlæggelse af fotokopi af svendebrev, eksamensbeviser, diplomer eller anden dokumentation for håndværksmæssig og faglig uddannelse.. I en vedlagt.. personlig redegørelse.. uddybes uddannelsesforløb, fagskoler, lærepladser, arbejdspladser og anden professionel løbebane.. Såfremt den indsendte dokumentation ønskes returneret, bedes frankeret svarkuvert vedlagt.. Der bør ikke indsendes originaler.. Udtalelser.. fra tidligere eller nuværende arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller lignende tjener også til at underbygge fondsbestyrelsens opfattelse af ansøgeren.. Formålet med rejsen.. beskrives i korte træk på selve ansøgningsskemaet.. Der bør desuden vedlægges en.. uddybende redegørelse.. for, hvad planerne er med rejsen, herunder emner og steder, hvorfor rejsen netop skal  ...   men som støtte til en speciel videreuddannelse indenfor det faglige felt i udlandet.. Kortvarige rejser til udlandet, vil ikke kunne komme i betragtning.. Økonomisk overslag (budget).. over uddannelsesrejsen er en nødvendighed som dokumentation for det søgte beløb.. Hvis rejsen delvis finansieres af egne midler, bør dette også anføres.. Søges der - eller opnås der senere - legat(er) fra anden side, skal dette oplyses.. Legatet indberettes til skattevæsenet som rejselegat.. Det medfører som hovedregel ikke beskatning.. Skattemæssige forhold er fonden uvedkommende.. Fonden sender ansøgningen til oldermanden for vedkommende.. håndværkslaug.. til udtalelse.. Legatet overrækkes ved Håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus i maj året efter ansøgningsfristens udløb.. Udbetaling af legatet sker efter aftale.. Der må fremsendes dokumentation for rejsens påbegyndelse, for eksempel i form af faktura (kopi) for køb af billet eller betaling af studieafgift.. Beløbet overføres til legatets modtagers bank.. Banks registrerings- og kontonummer må derfor oplyses, såfremt legatet tildeles.. Tilbage til startside.. dk/home..

  Original link path: /vejledning.htm
  Open archive

 • Title: ANSØGNING
  Descriptive info: ANSØGNING.. til Gurli og Paul Madsens Fond.. Rejse- og uddannelseslegat for unge håndværkere.. (Denne skabelon er skrevet i Word).. Navn:__________________________________________________________________.. :________________________________________________________________.. Stilling:_________________________________________________________________.. Adresse:________________________________________________________________.. Postnummer og by:_______________________________________________________.. E-mail:_________________________________________________________________.. Telefonnummer.. arbejde:_____________________Privat.. :________________________.. Arbejdsgiver:____________________________________________________________.. Svendebrev som (fag):____________________________________________________.. Ansøgt beløb:____________________________________________________________.. Rejsemål:_______________________________________________________________.. Varighed (uger, måneder):_________________________________________________.. Formålet med rejsen:_____________________________________________________.. Dato:.. Underskrift:.. Ansøgningen med bilag (se vejledning i udfyldelse) indsendes inden 1.. april til Gurli og Paul Madsens Fond, att.. : Advokat Søren Jenstrup, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.. Fremsendes der ikke bilag, kan ansøgningen sendes pr.. e-mail til fondens e-mailadresse: sje@lett..

  Original link path: /ansoegning.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Gurli og Paul Madsens Fond er baseret på ægtefællernes testamente af 23
  Descriptive info: Indsatte fond.. som.. arving.. Gurli og Paul Madsens Fond er baseret på ægtefællernes testamente af 23.. juni 1978, hvorefter ægtefællernes formue efter den længstlevendes død skulle overdrages til fonden.. Oprettede.. fonden,.. mens hun levede.. Snedkermester Paul Madsen afgik ved døden den 31.. januar 1981.. Paul Madsen havde mange tillidshverv.. Han var i 18 år oldermand for Københavns.. Snedkerlaug.. Ved sin afgang i 1979 blev han æresmedlem.. Gurli Madsen besluttede at oprette fonden, medens hun levede i stedet for at vente, indtil testamentet ville blive aktuelt efter hendes død.. Fonden blev derfor stiftet ved gavebrev den 23.. december 1986, hvorefter værdier for 6,6 mio.. blev overdraget til Gurli og Paul Madsens Fond.. Gurli Madsen døde i 2002, hvorefter fonden arvede hende som universalarving.. Fondens formue er nu 20 mio.. Fondens.. formål.. Fondens formål er at yde støtte til fremme af samfundsgavnlige formål inden for kultur, videnskab, opdragelse, uddannelse og  ...   en hædersgave til personer eller institutioner og organisationer, som har ydet en særlig fremragende indsats af samfundsgavnlig art inden for et af de ovenfor omtalte felter.. Kan ikke søges.. Bortset fra Håndværkerlegatet kan fonden ikke søges.. Uddelinger.. Fonden har gennem årene ydet støtte til blandt andre følgende:.. *.. Collegium.. Musicum.. AIDS-Fonden.. * Københavns Drengekor.. * Mødrehjælpen.. * Boligfonden for enlige Mødre.. * Kunstindustrimuseet i anledning af 100 årsdag.. * Renovering af Det Ny teater.. * Evnesvages Vel.. * Uddannelseslegat til danser ved Den Kongelige Ballet.. Eskær-trioen.. * Rejselegater til forfatterne Christina.. Hesselholdt.. og Henrik Pablo.. Llambias.. * Indkøb af bratsch til 17-årig musiker.. * Lommepengelegat til balletbørn på Det Kongelige teater.. * Fremstilling og opstilling af Bjørn Nørgaards skulptur To plakatbærere ved Gl.. Holtegaard.. * Filippinsk gadebørnsteater – forestillinger i Danmark.. Bestyrelsen.. Laurits Henning Lauritsen (formand).. Marianne.. Wirenfeldt.. Asmussen.. Nick Elsass.. Jan.. Erlund.. Finn Schultz.. Direktion.. Søren Jenstrup..

  Original link path: /fond.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 4