www.archive-dk-2012.com » DK » H » HAUGEN-SORENSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 195 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: .. This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Menu
  Descriptive info: HOME.. COPYRIGHT.. AKTUELE BEGIVENHEDER.. BIOGRAFISKE LISTER.. MULTMEDI.. Biografi Dansk.. BIOGRAPHY (English).. KONTAKT og Salg.. FLASH GALLERI.. LINKS OG ARTIKLER.. Dagbøger.. Statens Museum for Kunst.. 2007/2008 Galleri.. Landsretten 2010.. Tak til / Credit.. ©.. Jørgen Haugen Sørensen..

  Original link path: /menu.htm
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: Gå til Aktuelt for nye begivenheder.. :.. HER..

  Original link path: /main.htm
  Open archive

 • Title: New Page 0
  Descriptive info: Udvalg af.. Billeder..

  Original link path: /billeder.htm
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: JEG MENER JEG SER.. Når man laver en retrospektiv udstilling er man nødt til at gå alt igennem; hvad man har gjort af skulpturer og tegninger, og det er jo ikke altsummen lige opmuntrende - også fordi de er et billede af det liv og den tid, der er passeret - alle de ting,man ville have gjort anderledes - ting der var mere interessante og som man lige har rørt' ved og istedet er gået i en anden retning, som måske ikke var så interessant - måske, og der er mange måske'er -.. Men når jeg tænker tilbage, ved jeg at jeg altid har følt mig bedst tilpads på vej, i en bil, flyver eller tog.. Derimod har jeg altid hadet at tage afsted - men at befinde mig i situationen, være på vej - det har være mine bedste timer.. At ankomme har været mindre interessant.. På samme måde har jeg altid følt en trang til at foretage mig det modsatte af, hvad jeg gjorde i øjeblikket - arbejdede jeg med sten følte jeg en enorm trang til det bløde ler, eller når jeg stod i den mediterranske sol følte jeg trang til at mærke norske granskove og skære i træ (en ting jeg endnu ikke har fået taget mig sammen til).. Derfor vil jeg bede de mennesker, der læser dette her og ser min udstilling, at se på det som en ting, og ikke som mange enkelte objekter - som en rejse fra et sted til et andet.. Pietrasanta, november 1999.. Digt af Merete Pryds Helle.. Per Hovdenakk: Jørgen Haugen Sørensen.. Siden debuten i.. 1953, da han var 19 år gammel, har Jørgen Haugen Sørensen været et særdeles tilstedeværende element i dansk kunst.. Som udstiller, leverandør af værker til museer og det offentlige rum, som debattør og revser af provinsialisme og smålighed i kunstlivets adskillige systemer.. I 40 år har han levet i et selvvalgt eksil i Frankrig og Italien, men har altid været stærkt tilstede i hjemlandet.. Men i dansk kunst er Haugen Sørensen også en outsider, enn som går sine egne veje, og ikke kan siges at ligne noget andet.. Det er dumt at sammenligne kunstnere med hinanden, men i det perspektiv vi i dag kan anlægge, er det vanskeligt at se andet end at Haugen Sørensen indtager en helt egen position i dansk og international samtidskunst.. Der er mange egenskaber i hans kunst at pege på.. Men når hans arbejder giver så stærke udsagn, er det først og fremmest fordi de så stærkt formidler indlevelse i og holdninger til den tid vi lever i.. Indlevelse nådesløst præget af angst og frygt, - holdninger fremsat med heftighed og - kærlighed.. Erfaringer fra de tidlige barndomsår synes afgørende for Jørgen Haugen Sørensen.. Født i 1934 var han gammel nok til at få konkrete minder fra krigsårene.. Flere forhold gjorde sig gældende, - specielt at forældrene befandt sig på hver sin side.. Faderen, Leo, københavner og maskinarbejder, var på besættelsesmagtens side, forlod familien og flyttede til Tyskland.. Moderen, Dagny, født bornholmer, kantinearbejder og venstreradikaler.. De blev skilt, og Jørgen og Arne boede hos moderen i arbejderkvarteret på Amager.. Moderen frygtede at Børneværnet skulle tage sønnerne fra hende.. Hun holdt dem meget inde, og satte dem til at tegne og male.. I området var der stadig uro og konflikter, politi og tyske soldater, modstandsfolk og nazister.. Jørgen så og oplevede på nært hold hændelser som tidligt etablerede en varig solidaritet med de undertrykte og magtesløse, - og aggression mod vold og autoriteter.. Somrene blev tilbragt hos moderens familie på Bornholm, og her mødte Jørgen en anden virkelighed: Håndværkerne (flere arbejdede i stenbruddene), bønder, et enkelt, men også brutalt liv langt borte fra byens komplekse hverdag.. Moderen fik stor betydning for Jørgen Haugen Sørensen, og referencer til deres forhold kan spores i hans værk på flere punkter.. 15 år gammel kom han i lære som gips- og pottemager.. Hans enestående evne til at forme i hånden viste sig tidligt, men hans selvstændighed og egenrådighed førte til at studietiden på Kunsthåndværkerskolen blev af nogle få måneders varighed.. Jørgen fortsætter sin uddannelse på egen hånd, og bygger videre på det han kan som gips- og pottemager.. Han udvikler et forenklet og slagkraftigt naturalistisk sprog, og debuterer 19 år gammel på Charlottenborg (1953) med tre skulpturer.. året efter deltager han på Kunstnernes Efterårsudstilling.. Dermed var en usædvanligt aktiv udstillingsaktivitet i gang.. Også salg og legater kom der gang i, og Jørgen Haugen Sørensen blev omtalt som en kunstens sputnik : udstillinger, repræsentation i museer og med kontroversielle indlæg i dansk kunstdebat, f.. eks.. om akademiet, museernes indkøb og formidlingspraksis, Statens Kunstfond, o.. a.. Hans synlighed og aktive deltagelse i samfundsdebatten reflekterer et gennemgående træk hos Jørgen Haugen Sørensen; viljen og evnen til kommunikation, aggressive anti-autoritære og i dybeste forstand demokratiske holdninger.. Det er holdninger som får en mere konsekvent udformning i 1960'erne, men spores allerede i de tidligste arbejder.. Men Jørgen Haugen Sørensen fyldte også en tom plads i 1950'ernes danske kunst, som med undtagelse af få kunstnere var præget af en vis stilstand og tvivlrådighed.. For det tog tid før en ny generation meldte sig med tyngde efter COBRAs sammenbrud i 1951.. Richard Mortensen, Robert Jacobsen, Sonja Ferlov og Asger Jorn gjorde Paris til deres nye base.. Selvom de regelmæssigt udstillede i Danmark og havde deres marked der, blev det i form af sporadiske optrædender, og de deltog også kun i korte perioder i den kunstneriske debat i hjemlandet.. Andre, Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Henry Heerup, Ejler Bille, Egill Jacobsen, Erik Thommesen, gjorde karrierer på hjemmebane, og var kun i mindre grad synlige som gruppe eller samlet alternativ.. I 1954 blev Elise Johansens Samling udstillet i Kunstmuseets anneks.. Her kunne de abstrakte ses som en samlet manifestation, repræsenteret med arbejder fra pionertiden.. En del af billederne blev doneret til Statens Museum for Kunst andre havnede i Nordjyllands Kunstmuseum.. Efterhånden blev det muligt at se generationen i et større perspektiv, - at tilegne sig deres erfaringer, eller tage afstand fra dem.. Det virkede som om Jørgen Haugen Sørensen gjorde begge dele.. Den udfarende kraft hans billeder indeholder har nært slægtsskab med COBRA-kunstnernes ny-ekspressionisme ; - samtidig med at Jørgen Haugen Sørensen klart markerer, at han tilhører en næste generation og må handle ud fra sin tid.. Den sluttede form som præger de tidligste arbejder, afløses af fremstillinger af hunde og slagtede dyr (fra 1955), baserede på studier bl.. i slagtehallerne.. Her indtræder en formel opløsning og splittelse, som så videreføres i rent abstrakte former i de såkaldte rørskulpturer fra 1959-60.. Disse blev lavet af Hasle-klinker på Bornholm, hvor han havde adgang til et stort udvalg fabriksproducerede rørformer, som blev angrebet ; formet og sat sammen, mange som relieffer, andre som fritstående skulpturer.. Rørskulpturerne blev Jørgen Haugen Sørensens frigørelse fra et naturalistisk baseret formsprog til et friere og mere abstrakt udtryk.. De indledte også hans samarbejde med galleristen Børge Birch, som i en årrække var grundlaget for en økonomisk frihed, og bl.. gjorde det muligt for Jørgen Haugen at søge ud til et internationalt miljø, først til Paris, senere til Italien.. Paris-årene blev afgørende for Jørgen Haugen Sørensen: Med rørskulpturerne havde han erobret et abstrakt sprog.. I Paris, konfronteret med kunstneriske og politisk/ sociale konflikter, kommer en helt ny udvikling, hvor både kunstnerrollen og billedkunstens sociale funktioner bliver vurderet, og frem kommer kvaliteter og egenskaber, som præger Jørgen Haugen Sørensens videre arbejde.. Det var fra 1959 til 1968 at Jørgen Haugen Sørensen havde sit faste opholdsted i Paris.. Paris var etableret som verdens ubestridte kunsthovedstad omtrent siden midten af 1800-tallet, og så snart valutarestriktioner og andre forhindringer var ryddet af vejen i 1940'erne, strømmede kunstnere fra hele verden igen til den franske hovedstad, - fra Vest- og østeuropa, fra USA og Latin-Amerika.. Også fra Danmark, Sverige, Norge og Finland var der kunstnere som slog sig ned i Paris i kortere eller længere tid.. Der samlede sig altså mange kunstnere i Paris, fra forskellige ender af verden, af forskellige generationer og forskellig orientering.. Paris-skolen, COBRA, amerikansk abstraktion og Pop, Noveau Realisme, Fluksus.. Det var på en måde en sidste opblomstring før byen nærmest blev lagt øde.. Da Paris omkring 1970 mistede sin lederposition og New York overtog, forsvandt også mange af kunstnerne.. Parisskolen gik til bunds, og er endnu ikke kommet op til overfladen (i modsætning til COBRA).. Og det er næsten skræmmende at konstatere hvor mange af de navne som var aktive i 1960'erne, som er gået totalt i glemmebogen.. Men før sammenbruddet var totalt i 1968, var Jørgen Haugen Sørensen etableret i Italien.. Paris var elektrisk, også med andre kriser end kunstscenens.. Krigen i Algeriet, Vietnamkrigen, atomtruslen, en tilspidset østVest kold krig, stigende indvandring fra Nordafrika med dertil hørende arbejdsløshed og andre sociale problemer.. Og et stadig mere autoritært de Gaulle-styre, som udløste voldelige konflikter mellem politi/militær og venstreradikale grupperinger.. En følge var ungdomsoprøret og studenterrevolten i 1968, og at kunstnere og intellektuelle igen og igen søgte sammen med kommunisterne og andre venstreorienterede grupper i arbejderbevægelsen.. Jean-Paul Sartre gik forrest i demonstrationsoptogene, og Situationisterne, COBRA`s politiske arvtagere, arbejdede i undergrunden og forberedte oprør på universiteterne.. Amerikanernes erobring af lederpositionen i det internationale kunstmiljø skete over en 20-årig periode, fra 1950 til 1970.. Det begyndte med store køb af europæisk kunst for stærke efterkrigsdollars som førte til en opblomstring af gallerivirksomhed og en kommercialisering af markederne.. Efterhånden som amerikanerne opdagede at deres egen kunst, Pollock-generationens nyekspressionisme, både kunne måle sig kvalitetsmæssigt og kommercielt, blev der allerede fra 1950 arrangeret en række udstillinger i Paris hvor franske og amerikanske forsøg på at pege på sammenhænge og paralleller, - de fleste i samarbejde med Paris-galleristen Louis Carre og hans New York-kollega Leo Castelli.. Eeks.. blev der vist udstillinger med Pollock-Lanskoy Kline-Soulages, DeKooning-Dubuffet, Rothko-DeStael.. Flere Paris-kunstnere blev introduceret i New York og kunstlivet bevægede sig langsomt ind i en mere international fase.. Med 1960'erne skyllede popbølgen ind over Europa, og før det var blevet 1970, havde New York overtaget som kunsthovedstad.. Med støtte fra CIA og som led i USA's generelle kulturfremstød mod Europa (kulturimperialisme, sagde nogle) blev der arrangeret udstillinger og givet penge til tidsskrifter, museer, universiteter og enkeltpersoner over hele Europa, også i de nordiske lande.. Også i Danmark, hvor popkulturen, hurtigt blev etableret, og blev udgangspunkt for flere kunstnere af Jørgen Haugen Sørensens generation.. For den legendariske Eks-skole var elementer fra pop-kulturen og andre amerikanske strømninger, basis for både kritik og efterfølgelse/ indarbejdning, og et middel til selvstændighed i forhold til den foregående generation.. Størst modstand mod den amerikanske invasion kom fra kunstnere i Paris og Italien, som var Jørgen Haugen Sørensens udfoldelsesområder i 1960'erne.. Det kan roligt fastslås, at særligt i Paris, blev 1960'erne en periode hvor kunstnerne gjorde et - foreløbigt sidste - fremstød for at rendyrke og fastholde specifikt europæiske traditioner, - i en indsats som forenede flere generationer og flere nationaliteter.. Gallerierne droslede hurtigt ned - eller forsvandt.. De mistede amerikanske kunder, og oplevede en langsom tilvækst af europæiske kunder til amerikansk kunst.. Jørgen Haugen Sørensen havde en vellykket Paris-udstilling (Galerie Ariel) i 1963, men basen for salg og opgaver var stadig Danmark og herefter Italien.. Han kunne dermed stille sig frit i forhold til det parisiske kunstliv.. I det hele taget kunne han indtage rollen som betragter, observatør fra sidelinien.. Her var han på linie med sine ældre landsmænd i Paris.. Richard Mortensen, Asger Jorn, Robert Jacobsen, Wilhelm Freddie, Sonja Ferlov, der kun blandede sig lidt i udkanten af det parisiske kunstliv, og ofte i længere perioder var fraværende fra byen.. Også de havde stadig tættere tilknytning til Danmark.. Robert Jacobsen havde distanceret sig fra det mest hektiske miljø i Paris, og trukket sig tilbage til landlige omgivelser.. Richard Mortensen havde også lagt distance til Galerie Denise Renée, og flyttede hjem for at overtage et professorat ved Akademiet (1964).. Asger Jorn kom, som sædvanlig, til og fra og skulle håndtere sin nye rolle som internationalt kendt og eftertragtet kunstner.. Mest var han optaget af sine mange og store projekter.. 1960'erne blev Asger Jorns mest aktive år,med mange udstillinger, udsmykningsopgaver (keramik-relieffer i århus og Randers, tekstil-projektet Den lange Rejse i århus) - og salg som satte ham istand til at gå løs på bogprojekter, realisering af museet i Silkeborg, - og lange rejser.. I Paris-årene besøgte Jørgen Haugen Sørensen ofte København, og holdt således nær kontakt med kunstmiljøet og kolleger i Danmark.. Ikke så sjældent benyttede han besøgene til saftige udfald mod det hjemlige kunstmiljø, museerne, sammenslutninger og offentlige institutioner.. Hans omgang med kolleger af sin egen generation kunne være anstrengt.. Mange af kollegerne så med misundelse på hans hurtige karriere både hjemme og i udlandet, og selv lagde han sjældent fingrene imellem når han så et eller andet kritisabelt.. Derimod havde han nær kontakt med to ældre kolleger,  ...   i Verona formet i naturlig størrelse, dernæst blev den kørt til stenhugueren i S.. Ambrogio.. somSkulptur nr.. 2 til Journalisthøjskolen blev først udført i begyndelsen af 1973 i Pietrasanta, Toscana.. Jørgen var taget hertil, fordi han havde lyst til at udforske marmorene muligheder på et sted hvor den både blev brudt og forarbejdet:'Jørgen Haugen Sørensen ser stenens muligheder, søger marmorm og nærmer sig langsomt håndværket.. Først observerer han hvordan arbejdet foregår, før han selv tager del i processen.. Det sker først fire år efter den første skulptur til Journalisthøjskolen.. Dette viser Jørgen Haugen Sørensens respekt for håndværket, og hans indlevelse i traditionerne, sådan som han møder dem i forskellige stencentre langs Middelhavet.. For det er i landene rundt langs Middelhavet han kan finde steder at arbejde, - endnu.. Med base i Pietrasanta har han kortere og længere ophold i Jugoslavien, Tyrkiet, Spanien og, med et fastere tilholdssted de senere år, i Portugal, hvor han arbejdede i Granitos de Maceira og Singranova, ejet af Francisco Ramos.. Mest koncentreret samler traditionerne sig i Italien, som Jørgen Haugen Sørensen rejste tyndt og gjorde sig bekendt med arkitektur og billedkunst.. Han registrerede historiens nærvær, førsti Verona og så i andre byer.. Hans tilknytning til bylivet, de urbane livsbetingelser, forstærkedes og afspejlede sig i skulpturerne som åsteder for menneskelige dramaer, nærhed og sårbarhed.. Jørgen Gustava Brandt har påpeget (Souvenir 1993) Jørgen Haugen Sørensens slægtsskab med barokkens italienske kunstnere.. Og han har ret i at 1600-tallet ligner vor egen tid, - opløsningen af værdier, udvidelse af verdensbilledet med opdagelsen af den nye verden'; følelsen af fare og krise.. Kunstnerens medlevelse og smerte ved kriser, behovet for meddelelse og kommunikation.. Mødet med Italien - og stentraditionerne - fører til radikale ændringer i produktionen.. Jørgen Haugen Sørensen arbejder fortsat i bronze og ler, men sten kommer ind som et hovedmedium.. Det indebærer at den tidligere opløsning af skulpturen i enkeltelementer afløses af en modgående bevægelse, - elementerne samles til en mere fortættet enhed.. Men princippet fastholdes: Hver skulptur består af flere dele som stables og bygges sammen til en enhed.. Dermed bevares også værkets antimonumentale karakter, selv om en konsekvens af anvendelsen af sten leder til større formater end det, som var naturligt for bronzearbejderne.. Jørgen Haugen Sørensen søger også at undgå at placere værkerne på sokler, han holder sig til gulvet (eller jorden).. Med større formater opstår en mere direkte dialog mellem værk og tilskuer, - skulpturen bliver et miljøelement, og en mere naturlig samtalepartner :.. Jørgen Haugen Sørensen havde i 1960'erne ved et par anledninger eksperimenteret med farve.. Dette videreføres nu gennem anvendelsen af forskelligfarvet sten, marmor, travertin, granit.. Brugen af farve understreger værkets beståen af flere dele, og giver en karakter af proces og bevægelse.. Jeg er godt klar over, at stenpladerne hernede og arkitekturen har påvirket mig, da jeg lavede disse skulpturer.. Men jeg tror også, at jeg egentlig bare har gået og bygget på og til, og når de s$ var færdige, var de bare skulpturer, som egentlig kunne stilles op hvor som helst.. (Veksølund, katalog 1981).. Stenskulpturerne indtager det offentlige rum.. En lang række arbejder finder steder i Danmark og i flere andre lande.. Nogle er skabt til det sted hvor de skal stå, - andre ikke i udgangspunktet, men glider ind i miljøerne i kraft af deres skulpturelle identitet.. Formelt varierer produktionerne fra barokke (og farlige) sammenstillinger af forskellige materiale - og farvekvaliteter, til strengt komponerede og lukkede former, - de såkaldte låse-skulpturer : I stigende grad lader Jørgen Haugen Sørensen materialet spille sit frie spil, specielt der hvor.. han benytter portugisisk granit, og han økonomiserer strengt med bearbejdningen (f.. glatslebne flader) i marmor- arbejderne.. Der er tale om en forenkling i kunstnerens indgreb, men også en udvidelse og tilspidsning af kunstværketsindhold og udsagn.. Når du begynder at arbejde med sten,så prøver du at få den til at gøre en hel masse, Men jo længere du arbejder med den, jo større respekt får du.. alligevel for stenen, og så vil du have den til at være så meget den ikke kan.. Men jo længere du arbejder med den, jo større respekt får du alligevel for stenen, og så vil du have den til at være så meget sten som muligt, lukke så meget ind i den af natur som.. muligt': (Magasinet, 13.. november 1988).. At arbejde i sten består af processer over tid.. Søm afløb før.. mere spontane impulser, er Jørgen Haugen Sørensen fortsat.. med at arbejde med leret.. Portrætter af personer i hans nær-.. hed, menneske- og dyrefigurer.. På en måde griber han tilba-.. ge til temaer fra 1950- og 1960'erne, men det er også billeder.. af basale erfaringer og oplevelser; angst, magt, vold og lidel-.. se.. Basale i den forstand at de ligger til grund også i sten- og.. bronzeskulpturerne, men mere direkte og konkret formidlet.. i lerarbejderne.. MED LERET KAN MAN øjeblikkeligt nå frem til en form, ens.. handlinger er umiddelbart synlige.. Jeg kan lade mine hænder.. følge øjet, til et direkte aftryk i leret, ud fra det rum jeg befin-.. der mig i her og nu -leret har samme lethed som entegning,.. og den store fordel, at det ikke skal gennemgå en forvandling.. fra et materiale til et andet, men er en unica modsat for.. eksempel bronzen.. Jeg begyndte som ung med at modellere efter levende model,.. derfra arbejdede jeg mig hen tilen mere abstrakt form, og i.. mange år rørte jeg ikke leret, men det lå i baghøvedet på mig.. som en mulighed, jeg altid kunne tage op.. Alligevel er det.. først for et par år siden, jeg tog fat på leret igen, da jeg.. begyndte at lave modelstudier og portrætter af mine nærme-.. ste venner.. Stenskulpturerne er drømmen om det ideelle rum, de er for.. mig ting, der mangler i en tænkt verden, men også i vores bil-.. ledfattige byer.. Etrum hvor jeg forestiller mig, at stenen taler.. i store konstruktioner, som fortællinger, væsener der befolker.. etrum.. Noget man kan bevæge sig imellem, forholde sig.. kropsligt til -stenen man kan få til at bevæge sig - og ophæve.. tyngden af, trods det at vægten aldrig sover.. Titlerne, f.. De kantede bærer øg de glatte glider eller To der bæreren.. kælen er jo kun beskrivelse af stenenes indbyrdes forhold,.. som bliver et sprog, hvor det afhænger af hvordan man place-.. rer ensten, der er ru på en glat, en lang og tung på en lille og.. spinkel, for at kunne genkende situationer fra det virkelige liv.. Leret er fredfyldt -stenener krig.. Arbejder du isten, eller.. nærmer man sig et stenhuggeri, lyder skrigene fra stenene.. under diamantsavene eller fra trykluftshamerne, som prøver.. at banke udtryk ind i stenen, en proces som meget langsomt,.. voldeligt og meget støjende nærmer sig skulpturens stumme.. tavse verden.. Ved at arbejde med disse to forskellige udtryksformer sam-.. tidigt har jeg forsøgt at undgå at stivne i min egen kunnen,.. som meget let, i stedet for frihed, kan blive ens fængsel.. Når.. man bliver ældre har man den mulighed at kunne bevæge sig.. frit i tiden og forhåbentlig også modet.. Det er interessant for mig at vende tilbage og tage fat fat på noget , jeg har ladet ligge i så.. så mange år, men måske er det som hunden, der bare har fanget.. sin egen hale.. Jørgen Haugen Sørensen, 1996.. Modstand og nye udfordringer er vigtigt for Jørgen Haugen Sørensen.. Derfor ser vi at hans produktion pendler mellem forskellige materialer: ler, bronze, marmor, granit, og andre materialer.. Med sin store indsigt i håndværksprocesserne er det let at blive fastlåst i rutiner.. Derfor opsøger han også samarbejdet i værkstederne.. Han har sagt, at hans atelier er i værksteder sammen med andre.. Han arbejdede side om side med håndværkerne, og den enkelte stenhuggers temperament, egenskaber og specielle kunnen, får lov at påvirke værket.. Ja, nogle gange bliver selv konceptet bestemt ud fra valget af samarbejdspartner.. Behovet for udfordringer forklarer det overvældende antal udstillinger.. Men også økonomien er en udfordring, og det at lave skulpturer kræver store ressourcer.. Således hans udstilling i Galerie Birch i 1972, hvor han fyldte lokalet med en mængde bronzeskulpturer hvor hver skulptur kunne opfattes som en sag for sig, - men også som en helhed, - et landskab.. Hvert år i de sidste tolv år har jeg haft en aftale med Børge om en udstilling.. Afstanden mellem udstilling og aftale blev større og større, efter som tiden gik.. Indtil jeg som eneste mulighed måtte lave et portræt af situationen.. Hvert eneste stykke støbt metal (voks) er en del af aftalen, en del af motivet.. Derfor opfatter jeg tingen som en ting med forskellige kompositionsmuligheder, det blev også tydeligere for mig at skulpturer har jeg sikkert aldrig lavet - men figurer altså portrætter - derfor Portræt af en gammel aftale Udstillingen blev holdt for at finansiere et huskøb på Læsø.. Birch havde lagt pengene ud, og truede til sidst med tvangsauktion for at få udstillingen.. Men vigtigst er rejserne.. Allerede fra tidligt i 1950'erne rejste JHS ofte til Paris, Spanien og andre lande i Europa.. Selv har han sagt at rejser er blevet en livsform, - efter et par måneder et sted, må han flytte på sig.. Og Jette Muhlendorph har sagt at Jørgen er en observatør, - en betragter.. I 1970'erne gennemrejste han Middelhavslandene.. I 1980'erne etablerede han sig i Barcelona og i Portugal.. I 1990'erne rejste han længere væk: New York, Mexico, Tyrkiet, Indien, Burma, Vietnam, Malaysien, Borneo.. Tyrkiet, har han opsøgt flere gange (1991, 92, 94) og udført en større skulptur i Ankara, et hovedværk i hans produktion.. Jørgen Haugen Sørensen opsøger fjerne rejsemål for at høste erfaring om andre kulturer og menneskelige livsbetingelser, - udvide sit register af referencer og værdier.. Flere rejser er kommet til i forbindelse med udstillinger, men stadig flere udspringer af behovet for at observere det ukendte og høste erfaringer af det.. Jørgen Haugen Sørensen har kunnet observere på nært hold hvad andre kunstnere har været optaget af, - både hans egen generation og yngre.. Spor af sådanne observationer kan ses i hans værk, men han har fulgt sin egen vej, og ikke ladet sig opsluge af skiftende trends.. Særegent for Jøgren Haugens Sørensen er også han nære kontakt med ældre kolleger: Ghermandi, Cecar, Jorn.. Og det var Svend Wiig Hansen som opsøgte ham efter debuten i 1953 og sørgede for at han kom videre derfra i det københavnske udstillingsliv.. Det er tydeligt at den foregående generation så ham som en kunstner, som fortsatte i den retning de selv arbejdede i, - og også repræsenterede en fornyelse de havde brug for.. Ikke mindst tydeligt er det i COBRA-veteranen Christian Dotremont's katalog til udstillingen i Galerie Ariel i Paris 1963.. I 1960'erne var der generelt et oprør blandt yngre kunstnere mod 1940'- og 1950'ernes europæiske abstrakte kunst.. Pop-kunst blev dominerende (direkte og mere indirekte) globalt, ikke mindst i Danmark.. Men Jørgen Haugen Sørensen lod sig ikke påvirke.. Han fortsatte på sin egen individualistiske vis, og holdt fast ved en linie som både er en fortsættelse af COBRA og beslægtede tendenser, og ikke mindst- bygger på europæiske traditioner, - en blanding af nordisk ekspressionisme og middelhavslandenes håndværkertraditioner.. Således blev han stående alene i dansk kunst i 1970'- og 1980'erne, hvor Amerikafeberen hærgede.. Efterhånden har den fortaget sig, og stadig flere kunstnere søger at knytte tråde bagud.. Jørgen Haugen Sørensen fremstår dermed tydeligere som en forsvarer for traditionerne, - og samtidig som en individualist, som med lynsnar konsekvens går sin egen vej.. Tidligt fik Jørgen Haugen Sørensen karakteristikken outsider og rebel.. Det sidste ikke mindst på grund af skarpe angreb på centrale institutioner i dansk kunstliv: Akademiet, museerne og gallerierne.. Troligt kan angrebene mest ses som udtryk for delagtighed og solidaritet med kollegerne, kunstnerne og et forsvar for de egentlige værdier.. I hvert fald er angrebene altid rettet mod systemerne, autoriteterne, magtkoncentrationerne, som modarbejder kunstens frie udfoldelse.. Hans angreb på kunstinstitutionerne er ofte præget af overdrivelser og en bizar humor, som i beretningen om hans møde med Kunstmuseets direktør Jørn Rubow (citeret fra interview med V Schade i 1963), hvor han svinger svøben over dansk provinsialisme: I andre lande sørges der for, at de kunstnere, der udvælges til biennalen, får deres arbejder udført i bronze.. Alt hvad jeg havde at vise, var kun i gips.. Og det viste sig, at dernede tog de sig sådan af det, at skulpturerne næsten var i guld.. Museumsdirektør Jørn Rubow skulle så ud og se mine skulpturer.. Ikke for at se på det praktiske eller broncestøbning, men bare for at være orienteret.. På vejen ud af Statens Museum for Kunst spurgte han så, hvor mit atelier lå.. I Lyngby, svarede jeg.. Det er for langt sagde han, og så vendte han om i havegangen og gik tilbage til museet.. Synes De ikke denne historie ganske godt giver situationen herhjemme?..

  Original link path: /mener_ser.htm
  Open archive

 • Title: COPYRIGHT
  Descriptive info: Nærværende side er suverænt Jørgen Haugen Sørensens - forstået på den måde, at Jørgen bestemmer.. indholdet.. Der skal dog gøres opmærksom på undtagelser:.. Der er copyright på hele siden - dvs.. billeder, tekst og webdesign.. For billederne er målsætningen, at det skal anføres for hvert billede, hvem fotografen er.. Problemet er, at jeg har modtaget en del af billederne i GALLERIARKIV, på cd'er uden oplysninger.. om  ...   billeder, hvor.. det har været anført fra materialeophav.. De fleste af de nye billeder tilhører.. Simon Lautrop.. Kontakt:.. simon.. lautrop@gmail.. com.. Se:.. hjemmeside.. Udrag fra dagbøger udgivet som, " Før og lidt efter ", er på på hjemmesiden.. Reelt har Jørgen Haugen Sørensen skrevet indholdet i dagbogen, men hvad forlaget mener, er så en anden sag.. Webdesign tilhører Bo Mørch Mogensen.. Læs :Bekendtgørelse af lov om ophavsret..

  Original link path: /COPYRIGHT.html
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugens Sørensen Aktuelt
  Descriptive info: Aktuelt.. Kolossen til Amager (16/8-2011).. Indbydelse til fernisering.. Kolossen til Amager.. Tirsdag den 16.. August 2011 vil granitskulpturen Kolossen til Amager blive afsløret.. Monumentet, der vejer omkring 69 tons er udført i Portugal af kunstneren Jørgen Haugen Sørensen.. Kastrup Strandpark.. Skulpturen er en gave fra Ny Carlsbergfondet og den er placeret i et meget smukt område i Kastrup Strandpark i Tårnby Kommune.. Det er tæt på lystbådehavnen og det nye Danmarks Akvarium Den blå planet som åbner i 2013.. Koncert.. For at tilføre en yderligere dimension på afsløringsdagen, har vi bedt ensemblet Små Oaser (.. www.. smaaoaser.. dk.. ), om at spille direkte på pladsen omkring Kolossen fra.. kl.. 16-18.. Små Oaser, som består af Jens Lysdal, Bjarke Falgren og Jesper Bo Hansen, har specialiseret sig i at spille Filmmusik til virkeligheden - musik til lejligheder, hvor mennesker er samlet om en særlig begivenhed, som rækker ud over den enkelte.. Musikken skal understøtte skulpturens ankomst og placering i Kastrup Strandpark, således at lyden bliver en integreret del af den samlede oplevelse.. Picnic.. Så derfor, hvis vejret er godt vil jeg foreslå alle at tage et tæppe med at sidde på i græsset..  ...   til Amager er placeret på hjørnet af.. Kastrup Strandpark og Amager Strandvej.. , man kan enten tage med.. bus 5A.. og stå af.. ved Søvang Allé.. eller tage metroen mod lufthavnen og stå af på.. Kastrup metrostation.. som ligger 5 min fra.. Vi vil glæde os til at se jer.. Taarnby Kommune og Jørgen Haugen Sørensen.. Udstilling.. DIALOG.. 11/7- 2011 kl 15.. Bornholms Kunstmuseum.. l Læs mere :.. Her.. Vi har hermed fornøjelsen at invitere til åbning af.. separatudstillingen 2011.. JØRGEN HAUGEN SØRENSEN.. I CISTERNERNE.. Åbningen finder sted.. onsdag den 9.. februar 2011 kl.. 17.. 00.. Cisternerne i Søndermarken - over for Frederiksberg Slot.. Udstillingen bliver åbnet af:.. Torben Nielsen, Formand for Cisternerne Museet for Moderne Glaskunst.. Jørgen Glenthøj, borgmester, Frederiksberg Kommune.. Forfatter Merete Pryds Helle.. Grethe Rostbøll, tidligere kulturminister.. Med venlig hilsen.. Cisternerne Museet for Moderne Glaskunst.. Der vil til ferniseringen blive serveret sandwich og øl sponsoreret af.. henholdsvis Hansens Gl.. Familiehave og Royal Unibrew A/S.. C/O Galerie Max Seidenfaden · Pile Allé 55 · 2000 Frederiksberg · tlf.. 33 21 93 10 ·.. cisternerne.. Hent :.. Pdf.. Se pdf :.. Her.. for udstilling.. Her fra udsmyknigen af Landsretten 2010 :..

  Original link path: /aktuelt.html
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: Separatudstillinge.. r |.. Gruppeudstillinger.. |.. Museer i Danmark.. Museer udenfor Danmark.. Skulpturer opstillet offentligt i Danmark.. Skulpturer opstillet offentligt udenfor Danmark.. Priser og Legater.. udvalgte udsmykninger.. |.. Tildelt.. Separatudstillinger:.. 1957 Falk Jensen, Athenæum, København.. 1960 1972, katalog, 1973, katalog Galerie Birch, København.. 1961 Galleria del Naviglio, Milano, Italien.. 1963 Galerie Ariel, Paris, Frankrig, katalog.. 1964 Louisiana, Museum for moderne Kunst, Humlebæk.. s.. m.. Tajiri, Ghermandi og Willy Ørskov, fortsætter i.. Sverige.. 1966 Galerie Focus, Paris, Frankrig s.. Arne Haugen.. Sørensen.. 1967 Galleria Ferrari, Verona, Italien.. 1968 Souvenir, Aarhus Kunstmuseum s.. Per Arnoldi,.. katalog.. 1974 i.. e.. Grafik, København, s.. Giovanni Meloni og.. Peter Lautrop.. 1975 Louisiana, Museum for moderne Kunst, Humlebæk,.. maleren Giovanni Meloni.. 1975 Retrospektiv i Kunstforeningen Gl.. Strand,.. København s.. Arne Haugen Sørensen, katalog.. 1976 Retrospektiv Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg.. Arne Haugen Sørensen.. Retrospektiv på Sonja Henie og Niels Onstads.. Stiftelser, Høvikodden, Norge, katalog.. Galerie Nord, Randers 1976, 1978,.. Et Kunstnersamfunds Storhed og Fald 1979.. 1979 Randers Kunstmuseum..  ...   Ankara, Tyrkiet, katalog.. Dolmebache Palace, Istanbul, Tyrkiet.. Kyklopen, Ny Carlsberg Glyptotek s.. Christian.. Lemmerz.. 1992 Galleri Movitz, Stockholm, Sverige, s.. Rikard.. Larsson.. 1993 Retrospektiv, Yorkshire Sculpture Park, England, bog.. Retrospektiv, Charlottenborg, København.. Brøndum Grafik, s.. Gregers Nielsen.. 1995 Lerskulpturer, Bornholms Kunstmuseum, katalog.. 1996 Sten og Ler, Frederiks Bastion, København, katalog,.. Skissernas Museum i Lund, Sverige, s.. Staffan.. Nielen, katalog.. Can Altimira, Barcelona, Spanien.. Galerie Anne Marie, København, s.. maleren.. Giovanni Meloni.. 1997 Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens, s.. Troels.. Wórsel.. Hillerød Kommune.. 1998 Retrospektiv på Esbjerg Kunstmuseum.. Galleri Weinberger, København 1999Jeg Mener Jeg Ser, Ny Carlsberg Glyptotek, København.. Silent Witness, Museo de Arte Moderno, Mexico.. City; Museo de Arte.. Contemporåneo de Oaxaca; Museo de Xalapa,.. Mexico, katalog.. 2000Retrospektiv, KunstCentret Silkeborg Bad;.. bog og værksfortegnelse.. Sophienholm, København; bog og værksfortegnelse.. Mac d'Aguas das Amoreiras, Lissabon, Portugal.. Gaio, Porto, Portugal 2001.. Castelo de Vide, Portugal 2001.. Skulpturer, Galleri Profilen, Århus 2001.. Mens vi venter - Årets Billedhugger på Statens Museum for Kunst 2007..

  Original link path: /bio.htm
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: B.. Jørgen Haugen.. Multimedia.. I wma format anvend win mediaplayer.. kan hentes her :.. DOWNLOADE.. Anvend alternativt.. VLC media player.. (kan bruges til alle styre systemer ).. (En erfaring mindre 1993 ).. lavet af Benveniste,Bayer,Hansen,Larsen (Dansk version).. En erfaring mindre 1 (960kbs) for hurtige forbindelse.. En erfaring mindre 1 (340kbs) for langsom forbindelse.. En erfaring mindre 2 (960kbs) for hurtige forbindelse.. En erfaring mindre 2 (340kbs) for  ...   3 (340kbs) for langsom forbindelse.. En erfaring mindre 4 (960kbs) for hurtige forbindelse.. En erfaring mindre 4 (340kbs) for langsom forbindelse.. En erfaring mindre 5 (960kbs) for hurtige forbindelse.. En erfaring mindre 5 (340kbs) for langsom forbindelse.. FRA.. "jeg mener - jeg ser" 2007.. Hoved med firkantede huller 100 kbs.. Hoved med firkantede huller 200 kbs.. pikhoved 100 kbs.. Hoved med firkantede huller 412 kbs.. Pikhoveds 412 kbs..

  Original link path: /Multimedia.htm
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: Biography as PDF.. Adobe Reader.. downloade.. Biography..

  Original link path: /_bografyENG.html
  Open archive

 • Title: Jørgen Haugen Sørensen
  Descriptive info: Kontakt.. -----------------------------------------------------.. Til salg dvd film "jeg mener - jeg ser" se hjemme side.. Gå til hjemme side tryg :.. SALG SIDE.. ----------------------------------------------------------.. Fordyb dig i biografien om Jørgen Haugen Sørensen :.. Før og lidt efter (Indbundet).. - Dagbøger :.. SALGS SIDE.. ( pt udsolgt ).. ---------------------------------------------------------.. Jørge Haugen Sørensen E-mail.. haugensorensen@FJRN-DETTEhotmail.. ( I adressen er der skrevet FJERN-DETTE det skal fjernes ved hendvendelse.. det er skrevet for at undgå spam ).. Webmaster : chokmah7(fjern dette)@gmail..

  Original link path: /kontakt.htm
  Open archive

 • Archived pages: 195