www.archive-dk-2012.com » DK » H » HAMMERBERG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 32 . Archive date: 2012-12.

 • Title:
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forside
  Descriptive info: Forside.. Profil.. Konsulentydelser.. Publikationer.. Referencer.. Kontakt.. Har I brug for at blive bedre rustet til at håndtere forandringsprocesserne?.. Har I brug for at udvikle jeres team til at klare udfordringerne, og styrke det interne samarbejde?.. Går det psykiske arbejdsmiljø ud over arbejdsglæden?.. Har I brug for ledercoaching?.. Hammerberg Organisationsudvikling tager sit udgangspunkt i samarbejde med jer, og udformer et skræddersyet forløb.. Hammerberg Organisationsudvikling kan hjælpe jer til at komme godt videre!.. ”Gitten har en kapacitet, så såvel den første som nummer 300 af medarbejderne kom lige  ...   hvad værdier er og hvordan de spiller ind på vores handlinger i hverdagen.. Hun er yderligere en god formidler, hun sprudler af energi og er på samme tid meget seriøs.. Philip Hartmann, By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune.. ”Gitten er en meget nærværende og kompetent organisationskonsulent, som det var konstruktivt, berigende og inspirerende at samarbejde med.. Vivi Bendtzen, Forstander, Job- og aktivitetscentret Hørkær, Herlev Kommune.. Hammerberg Organisationsudvikling – Linnésgade 28, 1.. sal – DK 1361 København K –.. Tlf +45 22 710 420 – e-mail:.. info@hammerberg.. dk..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Forside.html
  Open archive

 • Title: Profil
  Descriptive info: Gitten Hammerberg er stifter og indehaver af firmaet Hammerberg Organisationsudvikling.. Curriculum Vitae for Gitten Hammerberg:.. Uddannelsesforløb:.. 2010: Skandinavisk narrativ coach uddannelse DISPUK del 2.. 2009: Skandinavisk narrativ coach uddannelse DISPUK del 1.. 2007: Uddannet systemisk coach (Attractor).. 2005: Certificeret i brug af JTI - Jungs Type Index.. 2003: Uddannet Master i Organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitetscenter.. 2001: Uddannet merkonom i personaleudvikling fra Lyngby Business School.. 1980: Uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i København.. Erhvervserfaring:.. 1992-2003: Rektor på Ergoterapeutuddannelsen i København.. 1987-1992: Valgt og ansat som landsformand for Ergoterapeuternes fagforening ETF.. 1985-1987: Valgt og ansat som næstformand i Ergoterapeuternes fagforening ETF.. 1980-1985: Forskellige job som ergoterapeut i København - Frederiksberg hospital og Københavns kommunes sundhedsforvaltning.. Internationalt organisatorisk arbejde:.. 1996-2000: Executive  ...   område.. Jeg ”bekender” mig ikke til en enkelt af disse referencerammer, synes de alle har et vigtigt bidrag at give.. Jeg har valgt en mere pragmatisk tilgang og benytter dem alle tre , hvor de giver mening og bliver brugbar for kunderne.. Jeg vil naturligvis altid kunne forklare hvilken af referencerammerne der er i spil på et givet tidspunkt i et procesforløb.. Samarbejdspartnere:.. Ved større konsulentopgaver samarbejder jeg med en række konsulenter, som sammen har etableret.. Netværkstedet.. Et forum af professionelle konsulenter, som videreuddanner hinanden til det højest mulige niveau.. Tilsammen har vi en langt bredere ressourceprofil end hver for sig.. Det vil sige at større udviklingsprojekter kan imødekommes med flere relevante spidskompetencer.. Netværkstedet har eksisteret siden 2000..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Profil.html
  Open archive

 • Title: Konsulentydelser
  Descriptive info: Organisationsudvikling:.. Forandringsprocesser -.. hvordan tackler man dem? - Den enkelte bliver gennem indsigt i forandringens natur, bedre rustet til at klare egne og andres reaktioner i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen.. Fokus ligger på såvel de psykologiske reaktioner som det mere konkrete og håndterbare, om hvordan man bedst gennemfører en forandringsproces med succes.. Teamudvikling.. - for medarbejderteam eller lederteam.. Her får I værktøjer til at udvikle samarbejdet, og bruge hinandens ressourcer mere effektivt i hverdagen.. Det kunne være ved hjælp af at få udviklet personprofiler (JTI) og eller en samlet teamprofil.. Kendskab til teamudviklingens faser, og hjælp til at formulere mål.. Trivsel og samarbejde.. Manglende trivsel kan have mange årsager, det kan dreje sig om samarbejdsproblemer - det kan være internt i en medarbejdergruppe eller mellem leder og medarbejdere.. Her tages konkret fat i situationer fra hverdagen, og der udvikles i fællesskab de værktøjer, der kan støtte den enkelte i at forbedre samarbejdet og rette blikket fremad.. I får redskaber til i fællesskab at udvikle “leveregler” for organisationen i dagligdagen.. Coaching og supervision -.. det kan være af både enkeltpersoner og grupper.. Ledere eller medarbejdere.. Gennem coaching får du hjælp til at finde og udvikle egne forståelser og løsningsmodeller.. Ved igangsætning af kollegial supervision er der mulighed for at bearbejde vanskelige oplevelser, både så den, der haft oplevelsen, og de øvrige deltagere i gruppen får udbytte af supervisionen.. Ledelsesudvikling.. Har I brug for at udvikle jeres ledelsesteam.. Eller få hjælp til, gennem tilrettelagte processer, at få truffet de beslutninger I ønsker jer.. Eller måske har I brug for  ...   er forskellig.. Få fokus på hvordan man kommer igennem med sit budskab, og få opmærksomhed på både det sagte og kropssproget.. Dette emne er velegnet til at kombinere med JTi personprofiler.. Teambuilding -.. hvor man oplever hinanden i andre roller og situationer, end hverdagen ellers byder på.. For eksempel ved bruge af kreative teknikker som billedmaling, hvor glæden ved at være kreativ og skabe noget sammen også giver plads til at arbejde med værdigrundlaget på arbejdspladsen, og dermed følgende større gensidig respekt.. Situationen åbner også mulighed for refleksion over de roller man indtager i forhold til hinanden under processen, og trække mulige paralleller til hverdagen.. Metoder:.. Personprofilanalyser.. - JTI (Jungiansk Type Index) er et godt værktøj til at erkende sine personlige styrker, og få et bud på hvilke områder man kan få glæde af at arbejde videre med.. Velegnet som dialogværktøj i forbindelse med individuel coaching, eller i et team hvor der kan komme fokus på den enkeltes rolle i teamet.. Anerkendende kommunikation AI -.. at have fokus på det der virker i hverdagen giver et bedre afsæt for forandringer og udvikling, frem for kun at have blikket på problemerne.. Den anerkendende kommunikation kan også have indflydelse på nedsættelse af sygefraværet.. Storytelling-.. at bruge fortællinger kan være.. en metode til at finde frem til jeres organisations værdier, og til at sætte ord på de styrker og svagheder, I har i det psykiske arbejdsmiljø.. Metoden er også velegnet til at bygge bro mellem forskellige virksomhedskulturer ved sammenlægninger af afdelinger og arbejdspladser.. Storytelling kan også bruges til at profilere arbejdspladsen.. Konsulentydelser..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Konsulentydelser.html
  Open archive

 • Title: Publikationer
  Descriptive info: Storytelling i arbejdslivet.. - de psykologiske mekanismer.. Udgivet af forlaget akademia.. dk.. Kan købes på.. www.. akademia.. Fortællingen bygger bro, na r afdelinger lægges sammen.. pdf.. (PDF-fil).. Artikel bragt i Ergoterapeuten, februar, 2005.. Distance – kan være en kompetence.. Artikel bragt i Personalechefen, nr.. 1, 2005..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Publikationer.html
  Open archive

 • Title: Referencer
  Descriptive info: Private.. •.. Dementia Care Australia, Melbourne.. Lokalbanken, Hillerød.. T-Systems A/S.. Interesseorganisationer.. Ergoterapeutforeningen, Region Øst.. Ergoterapeutforeningen, Region Syd.. Danske Fysioterapeuter.. Dansk Sygeplejeråd, Viborg amtskreds.. Dansk Sygeplejeråd, Århus amtskreds.. BUPL Hovedstaden,.. foråret.. 2009.. Socialpædagogisk landsforbund - Kreds Midt- og Vestjylland.. Offentlige.. Albertslund Kommune, Sundheds- og aktivitetsafdelingen.. Odense Kommune, Den kommunale ældrepleje, aktivitet og træning.. Gentofte Kommune, Job og aktivitetscentret JAC.. Herlev Kommune, Job og aktivitetscenter Hørkær.. Frederiksberg kommune, personalesekretariatet.. Fredensborg kommune, træningsenheden.. Middelfart Kommune, socialforvaltningen.. Sct.. Hans hospital, afsnit R1.. Hans hospital, Retspsykiatrisk afdeling.. Københavns amt, Social- og psykiatriforvaltningen.. Gladsaxe kommune, daginstitutionsafdelingen.. Frederiksberg kommune, Hjælpemiddelcentret.. Fakse kommune, Institutionen ”Søstjernen”.. Gladsaxe kommune,..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Referencer.html
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Hammerberg Organisationsudvikling.. Kontoradresse:.. Huset Mandag Morgen.. Valkendorfsgade 13.. 1009 København K.. Postadresse:.. Linnésgade 28, 1 tv.. 1361 København K.. Telefon: 22710420.. Mail:..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Kontakt.html
  Open archive

 • Title: Storytelling i arbejdslivet
  Descriptive info: af Gitten Hammerberg og Torben Schmidt.. Ergoterapeut Gitten Hammerberg og ingeniør Torben Schmidt har begge opnået en mastergrad i organisationspsykologi på RUC.. De arbejdede sammen om deres masterafhandling, der blev bedømt til udmærkelse: Afhandlingen er en meget selvstændig og gennembearbejdet undersøgelse af begrebet storytelling.. både fagligt og praktisk relevant.. Analysen især er original og velgennemført.. Gitten Hammerberg og Torben Schmidt har siden ført deres samarbejde videre,  ...   • Hvordan arbejder man i praksis med storytelling i organisationen?.. • Hvad er det egentlig, der sker indadtil i organisationen, når story-telling tages i brug?.. • Hvordan virker det på medarbejderne?.. • Hvorfor kommer storytelling frem netop nu?.. • Kan storytelling fungere som et ledelsesredskab med det formål atpåvirke medarbejderne følelsesmæssigt?.. • Kan storytelling anvendes manipulerende fra ledelsens side?.. Forlaget.. Akademia.. ISBN 87-91468-08-6.. Pris: 249 kr..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Storytelling_i_arbejdslivet.html
  Open archive

 • Title: Dementia Care Australia, oktober 2003
  Descriptive info: Dementia Care Australia, oktober 2003.. After the five days session with Gitten Hammerberg, we have received real value for money.. The outcome has exceeded all our expectations.. As a team we have learned what the true values of our company are.. We have become aware of our weaknesses, and we have received the strategies and the tools to deal effectively with these weaknesses.. At all times have we experienced that Gitten’s deep background knowledge and experience, have allowed her to deal with any issues arising, in such  ...   atmosphere in which honest feelings could be shared, and she has an unusual ability to balance the input from management and employee.. We are looking forward to an ongoing relationship with Hammerberg Organisationsudvikling.. Jane Verity.. (danskfødt) direktør for Dementia Care Australia, Melbourne).. Gitten, you gave lots of room for discussion, and were very open to questions and took the time to explain.. Loved the painting and what we learned in the process! Gitten you have a calm understanding presence.. Jo McDonald.. ansat i Dementia Care Australia, Melbourne..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Dementia_Care_Australia,_oktober_2003.html
  Open archive

 • Title: Lokalbanken i Hillerød A/S
  Descriptive info: Lokalbanken i Hillerød A/S.. Konsulent Gitten Hammerberg har over en 3 måneders periode gennemført et udviklingsprojekt for Lokalbanken Nordsjælland.. Opgaven bestod i at udvikle og påvirke den eksisterende virksomhedskultur.. Gitten Hammerberg har gennemført interview med alle medarbejdere, JTI analyse og coaching af ledelsen, samt afholdt medarbejdermøder hvor der har været fokus på de eksisterende problemer, samt via storytelling fra de enkelte medarbejdere sat fokus på de positive  ...   procesorienterede værktøjer i brug i forløbet.. Gitten Hammerbergs indsats har sat gang i en positiv proces, hvor den enkelt medarbejder føler et større medansvar for den fælles fremtid.. I procesforløbet har der været en god fordeling af teori og direkte proces aktion for den enkelte og ledelsen.. Til det videre procesforløb har Gitten Hammerberg, givet nogle hjælpeværktøjer tilbrug for medarbejdere og ledelse.. Med venlig hilsen.. Jesper Fruergaard, filialdirektør,..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/Lokalbanken_i_Hillerd_A_S.html
  Open archive

 • Title: T-systems Danmark A/S, september 2004
  Descriptive info: T-systems Danmark A/S, september 2004.. Gitten Hammerberg er engageret og kompetent.. Det skinner tydeligt igennem at storytelling har hendes store interesse.. Hendes engagement er smittende.. Hun er god til at holde fokus.. Behagelig i sin form, ikke for talende/ ikke for stille.. Gav god sparring under storytellingsopgaverne.. Birgitte M.. Jensen.. HR konsulent ,T-systems Danmark A/S..

  Original link path: /http___hammerberg.dk/T-systems_Danmark_A_S,_september_2004.html
  Open archive

 • Archived pages: 32