www.archive-dk-2012.com » DK » J » JAGTKURSUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 189 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Jagttegnskurser: jagtkursus.dk
  Descriptive info: .. Forside.. Jagttegnsprøve.. Jagttegnsprøven.. Lovkrav & jagtlov.. Våben & skydeteknik.. Vildtbiologi.. Jagt & Jagtetik.. Jagttegnskurser.. Jagttegnskursus 1.. Eksklusivt VIP kursus.. Privatundervisning.. Tilmelding til kurser.. Vildt og Jagt.. Læsevanskeligheder.. Links.. Kontakt.. Print.. Email.. Er du interesseret i et jagttegnskursus? Så kan vi tilbyde dig et af Danmarks bedste og mest effektive jagttegnskurser  ...   hvis kurset følges.. Den høje beståelse skal ses i forhold til et landsgennemsnit på ca.. 65%.. ORDBLINDHED, LÆSEVANSKELIGHED ELLER SPROGPROBLEMER.. Vi kan nu tilbyde et nyt EDB lyd hjælpeprogram for indlæring af pensum til jagtprøven.. Programmet giver dig mulighed for at få læst alle spørgsmål og svar op.. Copyright 2012 jagtkursus.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Jagttegnsprøven: jagtkursus.dk
  Descriptive info: For at kunne få jagttegn i Danmark kræver det at du har bestået den obligatoriske jagttegnsprøve, som bliver afholdt af Skov og Naturstyrelsen under Miljøministeriet.. Prøverne bliver afviklet 2 gange om året, første periode er april / maj måned og anden prøve er i september / oktober måned.. Prøverne bliver afviklet på hverdage med et hold om formiddagen og et hold om eftermiddagen.. Selve prøven som vare i ca.. 2 timer omfatter både teoriprøven og den praktiske prøve, og afvikles på en skydebane inden for det statsskovdistrikt hvor man har postadresse med den stedlige jagtkonsulent som prøvesagkyndig.. Den teoretiske prøve er en skriftlig prøve som består af 40 spørgsmål, hvoraf de 36 skal være korrekt besvaret, spørgsmålene besvares ved afkrydsning af et felt med JA eller NEJ, ved billedkendskab er der  ...   teoretiske, og består af våbenbetjening under jagtlige forhold, hvor der lægges stor vægt på det sikkerhedsmæssige ved passage af et gærde og en grøft,under denne gennemgang er der indlagt 4 gange afstandsbedømmelse til ialt 6 vildtarter og der må kun være 1 fejl i afstandsbedømmelsen, prøven afsluttes med skydning til 4 lerduer hvor der ikke er krav om at ramme men kun om sikker våbenbetjening.. Hvis man dumper til den praktiske prøve, kan man komme op til fornyet prøve inden for samme prøve periode, uden at skulle op til ny teori prøve.. Skulle du, efter at have læst denne gennemgang af jagtprøven, have lyst at erhverve dig et jagttegn kan vi tilbyde dig et effektivt jagttegnskursus som indeholder både teori og praksis.. Vedr.. undervisningsmateriale henvises til.. VILDT OG JAGT I DANMARK..

  Original link path: /jagttegnsproeve/jagttegnsproeven/
  Open archive

 • Title: Lovkrav & jagtlov: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Lovkrav jagtlov.. For at kunne drive jagt under betryggende forhold er det vigtigt at du kender jagtloven.. Derfor stilles der også store krav til din viden om denne lov, der vil derfor også til jagtprøven være adskillige spørgsmål som omhandler jagt og våbenloven.. Jagtloven og våbenloven er nok noget af det vanskeligste stof at tilegne sig da det mange steder griber ind i hinanden, og derfor kræver en grundig gennemgang med tilhørende forklaringer..

  Original link path: /jagttegnsproeve/lovkrav-jagtlov/
  Open archive
 •  

 • Title: Våben & skydeteknik: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Våben skydeteknik.. Ønsker du at få jagttegn og drive jagt i Danmark, kræver loven at du består en obligatorisk jagtprøve, der udover den rent teoretiske viden også indeholder en praktisk prøve som består af flere dele, b.. l.. a.. sikkerhedsmæssig omgang med haglbøsse, afgivelse af skud til lerduer, det kræves dog ikke at du kan ramme, samt  ...   har 5 sek.. til afstandsbedømmelse af hver af de 6 arter.. I modsætning til den teoretiske prøve, er det ikke muligt selv at indlære det skydetekniske, idet det kræves fra myndighedernes side, at jagttegnsaspiranten har modtaget undervisning i våbenlærer, skydeteknik og sikkerhed ved omgang med våben.. Der vil til kurser og prøve blive stillet våben til rådighed..

  Original link path: /jagttegnsproeve/vaaben-skydeteknik/
  Open archive

 • Title: Vildtbiologi: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Til den teoretiske del af jagttegnsprøven, som er en skriftlig prøve, vil der blive stillet krav til at du har et bredt kendskab til forskellige almindeligt forekommende vildtarter i Danmark, såvel pattedyr som fugle, disse vildtarter skal kunne kendes efter billeder.. Desuden skal du have kendskab til disse vildtarters yngleforhold, udbredelse, biologi og om de må jages eller er fredet..

  Original link path: /jagttegnsproeve/vildtbiologi/
  Open archive

 • Title: Jagt & Jagtetik: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Jagt Jagtetik.. Udover det rent lovmæssige er der ved jagt også en hel del traditioner, hvor der gennem tiderne er opbygget moralske og etiske regler for det at gå på jagt.. Med de strenge krav der i dag stilles til jægeres adfærd under udførsel af jagt, er det meget vigtigt at kende og efterleve disse etiske love, derfor er det også blevet en del af det stof der indgår i jagtprøven, og der vil da også forekomme spørgsmål om dette emne til prøven..

  Original link path: /jagttegnsproeve/jagt-jagtetik/
  Open archive

 • Title: Jagttegnskursus: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Kursus 1 Start 7 Januar 2013.. Sted:.. Zoologisk Have's auditorium Frederiksberg.. Periode:.. Januar til marts (1 hold).. Kurset afholdes hver mandage i tidsrummet.. kl.. 18:30 - 21:00, i januar, februar og marts.. Pris:.. kr.. 2.. 550,-.. Grundet tidspunktet for jagtprøvernes placering, kan jagttegnsundervisning kun gennemføres i vinterhalvåret.. Denne undervisning leder frem til jagttegnsprøverne i april/maj måned.. Kurset er et koncentreret kursus på 3 måneder, med en beståelsesprocent på ca.. 95% mod landsgennemsnittet ca.. De fleste andre kurser varer 5 måneder.. Kurset er beregnet for dem, der ønsker at gå op til den lovbefalede jagtprøve for 1.. gangs jagttegnsløserer.. Vores kursusleder, som har over 30 års erfaring i  ...   I det ovennævnte kursus indgår ligeledes, våben og skydeteknisk kursus med praktiske øvelser på skydebane.. Sidstnævnte del vil foregå i en weekend i marts/april måned.. Kurset vil blive understøttet af billeder og film samt det mest moderne undervisnings-udstyr.. Selv om kurset er komprimeret vil der stadig være tid til at gennemgå f.. eks.. riffelprøven, behandling af vildtet og andre jagtrelaterede emner.. Det kræver ingen forudgående kendskab eller studie for at deltage i kurset.. Når du tilmelder dig kurset vil du modtage en bekræftelse med yderlig information om indbetaling.. Tilmeldingen er først gældende når indbetaling er modtaget.. Ønsker du at deltage i ovennævnte kursus.. kan du tilmelde dig her..

  Original link path: /jagttegnskurser/jagttegnskursus-1/
  Open archive

 • Title: Eksklusivt VIP kursus: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Kursus 2 - Eksklusivt VIP kursus.. Gilleleje.. Februar/marts (3 hold) og august (3 hold).. 3.. 995,- (Prisen er incl.. alle udgifter til skydning, patroner, samt lerduer).. Exklusiv V.. I.. P.. kursus, beregnet for personer med en meget stram kalender hvor der ikke er tid til at afsætte en  ...   set samme indhold som kursus nr.. 1, men er komprimeret til 3 hele dage, F.. 1 lørdag og 2 søndage fra kl.. 9.. 00 til 17.. 00.. Kurset kræver dog et noget.. større selvstudie.. Ønsker du at deltage i kursus 2 kan du.. rekvirere tilmelding på www.. jagttegn.. com..

  Original link path: /jagttegnskurser/eksklusivt-vip-kursus/
  Open archive

 • Title: Privatundervisning: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Kursus 3 - privatundervisning.. Udover de 2 ovennævnte kursusformer tilbydes et eksklusivt privat kursus for den enkelte person eller mindre grupper, kurset kan afholdes på datoer der aftales fra gang til gang, således at kurset kan tilpasses selv den mest travle arbejdskalender.. Der bør dog tages hensyn  ...   april-maj, her er sidste tilmeldingsfrist d.. 15/2, og september måned, her er sidste tilmeldingsfrist d.. 18/7.. Undervisningen omfatter hele det pensum der kræves for at bestå den obligatoriske jagtprøve, inkl.. våbenbetjening, skydeteknisk kursus, samt den praktiske del af jagtprøven.. Tidspunkter aftales individuelt.. Henvendelse på.. flygel(at)jagtkursus.. eller tlf.. 26207701..

  Original link path: /jagttegnskurser/privatundervisning/
  Open archive

 • Title: Tilmelding til kurser: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Tilmelding til Kursus 1 - 2013.. Ønsker du at tilmelde dig vores kursus 1, så bedes du udfylde og sende nedenstående tilmedlingsformular.. Tilmeldingsformular.. Fornavn:.. *.. Efternavn:.. E-mail:.. Adresse:.. Postnr.. :.. By:.. Cpr nr.. Evt.. telefonnr.. Eventuelt:..

  Original link path: /tilmelding-til-kurser/
  Open archive

 • Title: Vildt og Jagt: jagtkursus.dk
  Descriptive info: Materiale til Vildt og Jagt.. Indtast det udleverede kodeord og tryk OK, På siden vælges efterfølgende træningsprogrammet.. Der overføres et PDF dokument som skal åbnes i Acrobat Reader.. Kodeord:..

  Original link path: /vildt-og-jagt/vildt-og-jagt/
  Open archive



 •  


  Archived pages: 189