www.archive-dk-2012.com » DK » K » KVAEGAFGIFTSFONDEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 24 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Om KAF
  Descriptive info: .. Om KAF.. Tilskud.. Budget og regnskab.. Bestyrelse.. Lovgrundlag.. Links.. Kontaktinformation.. Du er her:.. Kvægafgiftsfonden.. ».. Eksempler på fondsstøttede projekter.. Om KAF.. Ekstaordinær ansøgningsrunde med fokus på sygdomsforebyggelse i relation til Mycoplasma bovis og i besætninger med kompplekse sygdomsproblemer.. Med ansøgningsfrist d.. 20.. juli 2012 er det muligt at ansøge om midler til projekter i 2012.. Fonden kan støtte aktiviteter, som allerede i 2012 kan understøtte den forebyggende indsatser mod mycoplasma bovis.. Fonden ønsker også at støtte aktiviteter rettet mod udredning af komplekse sygdomsforekomster, hvor et bredt udsnit af sygdomsfaktorer  ...   testresultater.. Angiver en praktisk mycoplasmadiagnostik.. I relation til forekomsten af komplekse sygdomsforekomster vil fonden prioritere aktiviteter, der:.. Foretager dybdegående analyser i besætninger med sygdomsrelaterede problemkomplekser.. Retningslinjer og skema til brug ved ansøgning til fonden findes yderligere beskrevet under fanen ".. ".. Overordnede formål.. Fondens formål er gennem bevilling at styrke oksekødsektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.. Der kan ydes støtte inden for hovedområderne:.. afsætningsfremme.. forskning og forsøg.. produktudvikling.. rådgivning.. uddannelse.. dyrevelfærd.. sygdomsforebyggelse.. sygdomsbekæmpelse.. kontrol.. medfinansiering af initiativer under EU-programmer.. samt i øvrigt til foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver tilladelse..

  Original link path: /Om_KVF.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Tilskud
  Descriptive info: Tilskud.. Fonden tildeler midler på baggrund af en bevillingsstrategi.. Fonden reviderer strategien på årlig basis.. Strategien.. Der kan inden ansøgningen indsendes en interessetilkendegivelse til Fonden, hvormed man som ansøger får mulighed for at få afprøvet sin projektskitse/ide i forhold til fondens strategi.. Ved indsendelse af interessetilkendegivelse skal nedenstående skema udfyldes.. Næste interessetilkendegivelsesrunde finder sted i foråret 2013 og vedrører tilskudsåret 2014.. Interessetilkendegivelse.. Det er vigtigt at gøre sig bekendt med indholdet af retningslinjer for og vejledning til ansøgninger til fonden.. Projekter med støtte fra Fonden skal desuden følge EU's statsstøtteregler.. Ansøgningsregler.. Link til EU’s statsstøtteregler.. Ansøgningsfristen til aktiviteter i 2013 er mandag den 20.. august 2012.. Ved indsendelse af  ...   20.. juli 2012!.. Ansøgningsskema.. Ansøgningsskema ved ansøgning om tilskud til mere end ét projekt.. Bemærk desuden vilkårene for indsendelse af ansøgning i tekstboksen til højre.. Indsendelse af ansøgninger.. Ansøgninger til projekter i 2013 skal være fondens administration i hænde senest mandag den 20.. Ansøgningen skal indsendes på det af fonden udarbejdede ansøgningsskema i 2 eksemplarer:.. 1 eksemplar som word-fil til.. kaf@kvaegafgiftsfonden.. dk.. 1 underskrevet eksemplar som pdf-fil eller til adressen.. c/o KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD.. Axelborg, Axeltorv 3.. 1609 København V.. Ansøgningerne vil blive behandlet af fondens bestyrelse på årets budgetmøde i september måned.. I 2012 er mødet berammet til tirsdag den 3.. september 2012, og besked vil derefter tilgå ansøgerne..

  Original link path: /Tilskud.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Budget og regnskab
  Descriptive info: Budget og regnskab.. Download budgetter og regnskaber.. Budgetter:.. Ændringsbudget 2012.. Budget 2012.. Budgetredegørelse 2012.. Budget 2011.. Budgetredegørelse 2011.. Ændringsbudget 2010.. Basisbudget 2010.. Ændringsbudget 2009.. Basisbudget 2009.. (printvenligt).. Budget 2008.. Budget 2007.. Regnskaber:.. Regnskab 2011.. Regnskab 2010.. Regnskab 2009.. Regnskab 2008.. Regnskab 2007.. Regnskab 2006.. Årsberetninger:.. Årsberetning 2011.. Årsberetning 2010.. Skabeloner:.. Sidste frist for indsendelsen af underskrevet og godkendt tilskudsregnskab samt faglig beretning for 2012 er.. torsdag den 21..  ...   regnskabsmøde i maj måned og et budgetmøde i september måned.. Når budget respektive regnskab er godkendt af fondens bestyrelse, fremsendes disse med indstilling til endelig godkendelse af fødevareministeren.. Det fremgår af budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud til hvilke projekter samt tilskuddets størrelse.. Fra og med 2008 er der ved forskningsprojekterne links til de pågældende tilskudsmodtageres hjemmesider, hvor man kan hente yderligere oplysninger om indholdet i projekterne..

  Original link path: /Budget_og_regnskab.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Bestyrelse
  Descriptive info: Bestyrelse.. Kvægafgiftsfondens bestyrelse består af 12 medlemmer, heraf 8 er udpeget efter indstiling fra landbrugets organisationer og 4 er udpeget efter indstilling fra offentlige interesser.. Det er Fødevareministeren, der udpeger bestyrelsen for en fireårig periode ad gangen.. Landbrugets organisationer indstiller efter fælles udtalelse fra KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD; Landbrug Fødevarer - Kvæg og Økologisk Landsforening.. De offentlige repræsentanter indstilles efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd.. Vedtægter for Kvægafgiftsfonden.. Bestyrelsens forretningsorden.. Bestyrelsesmedlemmer.. Kvægafgiftsfondens bestyrelse 2008-2012.. Formand.. Gårdejer Peder Philipp.. Lustrupvej  ...   Cand.. Polyt.. Annette Salskov-Iversen.. Carl Plougsvej 37.. 3460 Birkerød.. Gårdejer Bjørn Jepsen.. Hjoptarpvej 2.. 6900 Skjern.. Gårdejer Evald Vestergaard.. Nørskovlund.. Tanhusvej 14.. 8620 Kjellerup.. Projektleder Karen Hertz Larsen.. Forbrugerrådet, Forbrugerpolitisk Center.. Fiolstræde 17.. Postboks 2188.. 1017 København K.. Forbundskonsulent Mogens Eliasen.. Fødevareforbundet NNF.. C.. F.. Richsvej 103.. 2000 Frederiksberg.. Gårdejer Ole Karmsteen.. Algestrupvej 9.. 4850 Stubbekøbing.. Gårdejer Ove Eriksen.. Askebyvej 60.. 5471 Søndersø.. Gårdejer Peter Petersen.. Stennevej 39.. Stentoft.. 6200 Aabenraa.. Direktør Søren Andersen.. Himmerlandskød A/S.. Mejerivej 9640 Farsø.. Gårdejer Vagn Rasmussen.. Bjergbyvej 24.. 7830 Vinderup..

  Original link path: /Bestyrelse.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Lovgrundlag
  Descriptive info: Lovgrundlag.. Kvægafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov.. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.. Bestyrelsen udpeges af fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.. FødevareErhverv under Fødevareministeriet udøver tilsyn og kontrol med fondene.. Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed.. Regelsæt.. Kvægafgiftsfonden opkræver afgifter og uddeler midler med hjemmel i Landbrugsstøtteloven (tidligere Bemyndigelsesloven).. Se mere om lovgrundlaget for promille- og produktionsafgiftsfonde på.. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside.. Uddelingen af midler finder desuden sted i forhold til.. EU's statsstøtteregler..

  Original link path: /Lovgrundlag.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Links
  Descriptive info: Links.. Promilleafgiftsfonden for landbrug.. Svineafgiftsfonden.. Mælkeafgiftsfonden.. Fjerkræafgiftsfonden.. Pelsdyrafgiftsfonden.. Fåreafgiftsfonden.. Frøafgiftsfonden.. Sukkerroeafgiftsfonden.. Kartoffelafgiftsfonden.. Hesteafgiftsfonden.. Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug.. Fonden for Økologisk Landbrug.. Landbrugets produktions,- og promilleafgiftsfonde.. Kvægafgiftsfonden er en del af landbrugets fondssystem, der har til formål at løse en række fremadrettede opgaver for hele landbruget eller  ...   løser opgaver inden for deres egen sektor.. Endvidere er der 3 generelle fonde, Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Promilleafgiftsfonden for Frugtavl og Gartneribrug og Fonden for Økologisk Landbrug, der opererer på tværs af brancherne.. (Se links til venstre vedrørende de enkelte fonde).. FødevareErhverv.. udøver tilsyn og kontrol med fondene.. Kvægafgiftsfonden administreres af.. Kødbranchens Fællesråd..

  Original link path: /Links.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Kontaktinformation
  Descriptive info: Kontaktinformation.. Kvægafgiftsfonden.. Tlf 3339 4000.. Fax 3332 3503.. www.. kvægafgiftsfonden.. Kontaktpersoner.. Fungerende Sektordirektør.. Lars Daugaard.. Axelborg.. Axeltorv 3.. 1609 København V.. Telefon: 3339 4000.. E-mail:.. ldg@lf.. Konsulent.. Knud Møller Hansen.. Tlf.. 3339 4329.. kmh@lf..

  Original link path: /Kontaktinformation.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Eksempler på fondsstøttede projekter
  Descriptive info: Høj dyrevelfærd begynder med sundhed.. Køer skal æde mere dansk mad.. Ko-manicuristen har fået nye værktøjer.. Optimering fra mark til mælketank.. Eksempler på fondsstøttede projekter.. Sunde køer er lig med forøget dyrevelfærd.. Derfor arbejder Videncentret for Landbrug intensivt på at reducere sygdomme og dødelighed blandt dansk kvæg med hjælp fra landbrugets fondsmidler.. En større del af det foder, som dansk  ...   der arbejder på at nedbringe mængden af blandt andet importeret soja fra Sydamerika.. Klovregistreringer forbedrer klovsundheden ved at kortlægge køernes klovlidelser, så de rigtige forholdsregler kan tages.. Optimering af alle led i foderkæden gavner landmanden, som får en lavere foderomkostning, gavner køerne som får et foder med alt hvad de skal bruge, og gavner miljøet fordi der udledes færre næringsstoffer..

  Original link path: /Om_KVF/Eksempler_paa_fondsstottede_projekter.aspx
  Open archive

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Om KAF
  Original link path: /Om_KVF.aspx?p=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Tilskud
  Original link path: /Tilskud.aspx?p=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kvægafgiftsfonden - Budget og regnskab
  Original link path: /Budget_og_regnskab.aspx?p=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 24