www.archive-dk-2012.com » DK » L » LARSHENRIKSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Advokatkontoret Lars Henriksen
  Descriptive info: .. Advokatkontorets profil.. Sager om børn.. Skilsmisse.. Arv og testamente.. Behandling af dødsbo.. Retssager.. Erstatning.. Køb eller salg af bolig og erhverv.. Erhvervssager.. Stiftelse af virksomhed.. Konkurs og gældsordning.. Lejesager og lejekontrakter.. Incasso og tvangsauktion.. Særeje.. Faste priser.. Forsiden.. Advokat Lars Henriksen.. Møderet for landsret.. Kvægtorvsbygningen,.. Farimagsvej 8 st.. 4700 Næstved.. 5577 1600.. e-mail:.. advo.. henriksen@mail.. dk.. Træffes 8.. 30-16 (fredag 15).. Elevator i bygningen.. Gode P-muligheder.. Copyright Lars Henriksen 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Lars Henriksen er en 54-årig advokat i Næstved, der tilbyder dig råd og bistand inden for de fleste juridiske sagsområder.. Firmaet er lille og uafhængigt, navnlig af banker, ejendomsmæglere og myndigheder, og advokaten kan derfor sætte rådgivningen af dig i centrum, uanset hvilke juridiske problemer, du kommer med.. Du vil næsten altid kunne bestille tid til en samtale med kort varsel, og  ...   fik møderet for landsretten i 1994, arbejdede derefter 2 år i et statsamt, med familieretlige sager og har siden arbejdet som advokat i Næstved og Skælskør.. Stiftede i 2003 eget firma.. Lars Henriksen er endvidere uddannet lærer og har bl.. a.. i mange år undervist i juridiske fag på Handelsskolen Sjælland Syd.. Lars Henriksen er medlem af Advokatsamfundet og af Danske Familieadvokater..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=1
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Sager om børn.. Forældremyndighed.. - er et område, advokat Lars Henriksen har stor erfaring med.. Hvad enten du har fælles forældremyndighed, ingen forældremyndighed eller eneforældremyndig over dit barn, rådgiver han dig om forebyggelse af eller løsning på konflikter med den anden forælder.. Hvis du har brug for det, deltager han gerne i møde i statsforvaltningen, og bliver retssag nødvendig, hjælper han dig med denne.. Samvær.. Hvis I er uenige om samvær, er der hjælp at hente.. Advokat Lars Henriksen har som jurist i statsamtet arbejdet indgående med samværssager og er up to date med de nye regler, som trådte i kraft  ...   dit barns anden forælder undgås eller løses.. Tvangsfjernelse.. Advokat Lars Henriksen har bistået mange forældre og unge i sager om tvangsfjernelse.. Han har endvidere , senest i 2010, opdateret sin viden på området med deltagelse i kurser.. Forældre og også unge har ret til gratis advokathjælp i tvangsfjernelsessager.. Hvis kommunen vil have dig til frivilligt at acceptere en anbringelse af dit barn, kan du også få gratis advokatbistand, men der skal søges om det.. Kontakt os for hjælp hertil.. Adoption.. Det kan i visse situationer være nødvendigt med advokatbistand i adoptionssager, og også dette kan advokat Lars Henriksen hjælpe dig med..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=2
  Open archive
 •  

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Separation, skilsmisse, bodeling.. Separation:.. Ofte får ægtefællerne blot sendt separations-papirerne med posten.. Men husker de at tage stilling til, om den ene skal fortsætte med at hjælpe den anden økonomisk? Og hvis der er særeje, ved de da, at den, der næsten ingenting har, har ret til en økonomisk engangshjælp? Tag advokaten med på råd, inden ansøgningen sendes til statsforvaltningen, så du ikke senere fortryder en lidt for hurtig separation.. Skilsmisse:.. Skilsmisse opnår de fleste efter 6 eller 12 måneders separation uden at genoptage forhandlingerne om ægtefællebidrag.. Men hvis der er taget forbehold ved separationen, kan  ...   vanskeligt at blive enige om at dele formuen efter en separation eller skilsmisse, og de fleste vil helst undgå at skulle mødes i skifteretten.. Advokat Lars Henriksen har stor erfaring i, hvorledes formuen deles retfærdigt og rimeligt for begge parter.. Han lægger stor vægt på, at bodelingen gennemføres på en ordentlig og værdig måde - for begge parter.. Du får derfor hjælp hos advokaten til både at få overblik over kaos og til at få bodelingen gennemført - helst ved forhandlinger, møder og aftaler.. Og bliver det nødvendigt, hjælper advokaten dig med at gå i skifteretten..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=3
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Med den nye arvelov af 2007 er der indført nye regler om tvangsarv, testamenter for samlevende med mere.. Mange flere end tidligere kan derfor med fordel oprette testamente.. Alle aspekter bør gennemtænkes: Hvorledes er du, din ægtefælle, din samlever og jeres forskellige børn stillet helt uden testamente? Hvordan tilgodeser du både din samlever/ægtefælle og dine børn? Hvordan undgår du bedst muligt, at arven går til boafgift og skat? Kan arven båndlægges, indtil arvingerne er 25 år, eller på livstid? Kan og bør arven efter dig gøres til dine arvingers  ...   Der findes desværre alt for mange eksempler på, at hjemmelavede testamenter får katastrofale konsekvenser.. Tag en konsultation til en gennemdrøftelse af situationen og behovet for testamente - og eventuelt behovet for en gensidig aftale mellem ægtefæller/samlevere om fordeling af arv mellem arvinger, når den længstlevende afgår ved døden.. Lad advokatens erfaring komme jer til gode - også hvis I er i tvivl om behovet for et testamente.. Advokat Lars Henriksen har stor erfaring i alle typer testamenter og familiekonstruktioner, og et testamente vil typisk koste 3800 kr.. inklusive alle afgifter..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=4
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Advokatkontoret overtager gerne den praktiske behandling af boet for dig, når du har mistet en næststående og ikke ønsker.. selv at skulle sælge ejendom, indbo, værdipapirer og stå for alle de praktiske ting.. Eller du blot ønsker hjælp til nogle af disse ting.. Vi overtager endvidere ansvaret for at indsende de lovpligtige.. opgørelser til skifteretten og til SKAT.. Endelig overtager vi ansvaret for den korrekte fordeling af arven mellem arvingerne.. Og for den korrekte og for arvingerne mest fordelagtige beregning af skatten og.. boafgiften..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=5
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Civile retssager og straffesager.. CIVILE RETSSAGER I BYRETTEN OG LANDSRETTEN:.. De færreste, der ikke selv er advokat, ønsker at blive involveret i en retssag! Men du kan blive sagsøgt, eller du kan være nødt til at sagsøge for at få din ret.. Man har lov at møde uden advokat i de fleste retssager, men advokaten har overblikket over juraen og mange års erfaring i at overskue retssagen under pres, og du får derfor med advokaten ved din side kvalitet, overblik og en saglig behandling af sagen.. Søg derfor advokatbistand.. UNDGÅ RETSSAGER; HVIS DET ER MULIGT:.. Ofte kan retssag undgås, hvis du får ordentlig rådgivning i tide.. Få derfor en konsultation, hvor du får advokatens råd om sagen, eller om hvordan den kan og bør forliges.. Advokat Lars Henriksen hjælper dig gerne til at søge et forlig gennem forhandling.. De helt små retssager kan det  ...   i dit forsikringsselskab.. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, søger vi gratis om dette for dig.. Du må ikke have en årsindkomst på over 264.. 000 kr.. (+ 46.. pr.. hjemmeboende barn under 18 år).. I retssager, der ikke handler om separation eller børn, skal din samlevers/ægtefælles indkomst medregnes, og I må ikke tilsammen have en årsindkomst på over 336.. (+tillæg for børn).. Få gratis et overslag over dine mulige sagsomkostninger, før du går i gang med sagen.. STRAFFESAGER:.. Har du brug for et professionelt forsvar, bistår advokat Lars Henriksen dig gerne, såvel i byretten som i landsretten, og uanset om du vil frifindes eller blot søger den mildest mulige straf.. Han bider sig fast i sagen og vender hver en sten , så retsmaskineriet ikke bare kører hen over dig som en damptromle, og han har erfaring fra alle typer straffesager..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=6
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Erstatning og forsikring.. Er du kommet til skade, bistår vi med opgørelsen af dit krav efter bl.. erstatningsansvarsloven.. Forsikringsselskabet betaler i de flestes tilfælde for advokatbistand til denne opgørelse - f.. eks.. af godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og erhvervsevnetab.. Hvis du har problemer med at få forsikringsselskabet eller den ansvarlige for skaden til at anerkende sit ansvar, indbringer advokaten sagen for forsikringsankenævnet eller for domstolene for dig.. Tal med advokaten om omkostningerne, før du aftaler med ham, hvad du ønsker bistand til, og om du kan få fri proces..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=7
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Køb af bolig - salg af bolig.. KØB AF BOLIG ELLER ERHVERVSEJENDOM:.. Skal du købe villa, ejerlejlighed, andelsbolig, landejendom eller erhvervsejendom, gennemgår advokaten papirerne og forhandler eventuelt med sælgeren om pris og vilkår.. Du kan eventuelt skrive under hos mægleren med et advokatforbehold.. Derved sikrer du dig ejendommen på hånden, og samtidig at du ikke bliver taget på det ene ben og overser vigtige klausuler eller uheldige betingelser.. Bed mægleren om at indsætte en klausul om at handelen i sin helhed er betinget af advokatens godkendelse og bed ham sende sagen til advokat Lars Henriksen.. Pris for en gennemgang  ...   ejendomsmæglersalæret ved at lade advokaten lave købsaftalen.. Vi sikrer dig bedst muligt mod, at der senere bliver problemer, idet vi indhenter alle oplysninger fra offentlige registre og eventuelt tilstandsrapport.. Pris for bolig: 7500 kr.. Pris for erhverv: 10.. 500 kr.. exkl.. TINGLYSNING:.. Uanset om du har gjort brug af advokatens rådgivning eller blot har brug for hjælp til selve tinglysningen, har vi en fast pris på denne service - 4500 kr.. Vi indhenter fuldmagter, finder vej gennem den digitale tinglysningsjungle, koordinerer med banken og udarbejder refusionsopgørelse.. Alt sammen så du trygt kan koncentrere dig om dit nye hjem eller erhvervslokale..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=8
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Descriptive info: Advokat Lars Henriksen bistår med:.. STIFTELSE AF PERSONLIG VIRKSOMHED ELLER A/S, APS, I/S, FORENING:.. Skal du stifte virksomhed, bør du overveje at stifte et selskab eller i det mindste indgå en kontrakt med din kompagnon om samarbejdet.. Advokat Lars Henriksen rådgiver og opretter og registrerer de fornødne kontrakter.. REKONSTRUKTION:.. Overvejer du at ændre din virksomheds organisation - eventuelt at rekonstruere den helt - bør du også tage advokat  ...   overdragelse til familiemedlem eller mangeårig medarbejder indeholder mange overvejelser, bl.. a.. om hvorledes skatter og afgifter undgås.. OVERDRAGELSE AF VIRKSOMHED:.. Skal du sælge din virksomhed, er det en god ide at have advokat med i forhandlingerne og under alle omstændigheder i udarbejdelsen af kontrakten.. ANSÆTTELSESFORHOLD:.. Advokat Lars Henriksen udarbejder gerne direktørkontrakt og alle personalekontrakter og bistår, hvis der er opståët problemer.. INCASSO - se faneblad om dette emne..

  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=9
  Open archive

 • Title: Velkommen til advokat Lars Henriksen
  Original link path: /index.php?mod=main&id_men=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 16