www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAG-HIMMERLAND

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 26 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Forside
  Descriptive info: .. Forside.. Ansøgning.. Læs strategien.. Lokal Aktions Gruppe.. Om LEADER.. Info / Møder.. Links.. Kontakt.. Velkommen til LAG Himmerlands hjemmeside.. Interesserer du dig for udviklingen i DIT lokalområde?.. - Så er denne hjemmeside målrettet dig.. På siden vil du løbende kunne se nyheder om det fælles initiativ for.. Mariagerfjord og Rebild.. området.. med ambitionen om at sætte turbo på udviklingen i kommunernes landdistrikter.. Indsatsen sker som led i.. Landdistriktsprogrammet 2007-13.. , hvor staten sammen med EU har afsat over 6 milliarder kroner til udvikling af landdistrikterne.. Klik her for at se et landkort.. over de danske Lokale Aktionsgrupper.. Den Lokale Aktionsgruppe for Rebild og Mariagerfjord området hedder LAG Himmerland.. For perioden 2007-13 har LAG Himmerland en forventning om at kunne uddele ca.. 3,1 millioner kroner pr.. år.. i støtte til lokale projekter.. Projekterne kan maksimalt opnå støtte på 50% af de støtteberettigede udgifter - resten må findes andre steder!.. NB!.. Der er i modsætning til det tidligere LEADER+ program..  ...   den 4.. januar 2013 - klokken 12.. 00.. Læs mere….. 21-09-2012.. Interviewundersøgelse med unge fra Thy viser, at naturen trækker i de unge.. En ny undersøgelse, som er udarbejdet af antropologi studerende og praktikant på ”Mod Stjernerne”, Natasja Møller Steffensen, viser at naturen b.. LAG-Dag søndag den 30.. september 2012.. Flere end 20 lokale projekter, der har opnået LAG-støtte, holder Åbent Hus.. Projektholderne bag projekterne inviterer alle interesserede til at kigge forbi - se de åbne huse herunder: ”Åbne-projekter” på LAG-Dagen den 30.. sept.. 04-09-2012.. 22 ansøgninger er modtaget ved fristen den 29.. august - heriblandt tre fyrtårnsansøgninger.. Onsdag den 29.. august var der ansøgningsfrist til LAG-Himmerlands projektmidler.. I puljen er der 1,5 mio.. kr.. til 'almindelige projekter' samt yde.. 31-08-2012.. Tuborgs Grønne Fond har ansøgningsfrist i oktober 2012.. Den 31.. oktober 2012 er der ansøgningsfrist til Tuborgs Grønnd Fond.. Pengene skal gå til at støtte originale “grønne idéer”.. Fonden skriver: ".. Proces og administration af Grobund ApS.. degngrafik.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forside
  Original link path: /Forside-1.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ansøgning
  Descriptive info: Andre puljer.. Støttede projekter.. Udbetaling af tilsagn.. Bestyrelsen internt.. Ansøgning om projektstøtte ved LAG Himmerland.. Igen i 2012 afholder LAG Himmerland to ansøgningsrunder og har i alt ca.. 3.. 1.. mio.. at uddele + 1 ekstra mio.. til et fyrtårns-turisme-projekt ved ansøgningsfristen i august måned 2012.. Altså i alt i 2012 mere end 4 mio.. i projektstøtte.. Ansøgningsfrister i 2012:.. august 2012 - klokken 15.. 30.. Afgørelse på indstillingsmøde tirsdag den 25.. Hold øje med nyt - under Nyheder.. INFO-møde.. forud for ansøgningsfristerne i 2012 - hold øje under Nyheder på forsiden.. Se tidligere.. benyttede PowerPoints HER!.. Ansøgningsskema og vejledning:.. Når du søger LAG Himmerlands projektmidler, skal du udfylde et standard ansøgningsskema.. Direktoratet for FødevareErhverv har lavet en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet.. Find ansøgningsskema og vejledning.. ved at klikke HER.. Find vejledningen direkte.. -.. HER.. NB!.. Skemaet opdateres løbende og du skal altid anvende det sidst nye.. Gå derfor altid ind på linket og find den nyeste udgave og lad være med at anvende evt.. tidligere udprintede udgaver fra skuffen.. OG: Lad endelig være med at klipse papirer sammen.. , da det giver en masse bøvl ved kopiering til bestyrelsen og Direktoratet :-).. Endelig.. er det.. en rigtig god idé at kontakte koordinator Anne O.. Ritman i god tid inden du sender din ansøgning af sted!.. Ring på tlf.. 98 31 00 00 eller send en mail til..  ...   Direktoratet for FødevareErhverv.. Direktoratet for FødevareErhverv, der foretager den endelige kontrol og godkendelse af ansøgningerne, har meldt ud, at deres sagsbehandlingstid vil være ca.. 3 måneder.. Regn derfor med, at der går min.. 4 måneder med behandling af ansøgningen fra fristens udløb, inden du modtager det endelige tilsagn.. Kvittering for modtagelse af ansøgning.. Når LAG Himmerland har modtaget en ansøgning sendes en kvitteringsskrivelse til ansøger.. Vær opmærksom på, at kvitteringsskrivelsen.. ikke.. er en garanti for, at projektet opnår støtte.. Held og lykke med arbejdet - vi glæder os til at modtage din ansøgning!.. Ansøgninger sendes/afleveres til:.. Koordinator Anne O.. Ritman.. c/o GRObund ApS.. Havnevej 17.. 9560 Hadsund.. Vedr.. underskrifter:.. Hvis du kan scanne en underskrift på ansøgningsskemaet kan du også sende ansøgningen elektronisk til.. Ansøgninger uden gyldig underskrift betragtes ikke som modtaget.. Gode fif og veje til.. supplerende.. fondssøgning.. :.. Klik her.. - for at se de kommunale puljer i Mariagerfjord Kommune.. - for at se søgekriterierne for Projektpuljen samt puljen til kulturelle formål i Rebild Kommune.. - for at se en større samlet fondsoversigt!.. - for at se, hvordan private sponsorer kan trække gaver til foreninger fra i skat.. Udbetaling af tilsagn:.. Når du er klar til at få udbetalt dit tilsagn, er der en række krav, der skal opfyldes.. Klik ind HER og se hvilke.. Her finder du også timeseddel til brug for dokumentation af frivillige arbejdstimer i projektet..

  Original link path: /Ans%C3%B8gning.aspx
  Open archive

 • Title: Læs strategien
  Descriptive info: Find den godkendte strategi.. ved at klikke her!.. Strategien sætter rammen for indsatsen med at udvikle landdistrikterne i LAG Himmerlands område i forbindelse med udmøntningen af Landdistriktsprogrammet for 2007-13.. Bestyrelsen modtager til hver ansøgningsrunde mange ansøgninger - flere end der er penge til - hvilket viser, at der lokalt er stor  ...   meget glade for!.. Det styrker motivationen for det frivillige arbejde med opgaver i bestyrelsen.. LAG Himmerland håber, at der fortsat vil være stor interesse for LAG Himmerlands projektmidler.. Hold øje med denne hjemmeside - under Nyheder på forsiden - samt lokale aviser for kommende ansøgningsfrister og andre arrangementer i LAG Himmerlands regi..

  Original link path: /L%C3%A6s_strategien.aspx
  Open archive

 • Title: Lokal Aktions Gruppe
  Descriptive info: Bliv medlem.. Navnet på aktionsgruppen i Mariagerfjord og Rebild er:.. LAG Himmerland.. Se.. vedtægterne for foreningen her!.. Dannelsen af lokale aktionsgrupper er et væsentligt initiativ i forbindelse med udførelsen af Landdistriktsprogrammet 2007-13 landet over - ja, faktisk etableres der Lokale Aktionsgrupper i hele EU.. I bestyrelsen for.. sidder der repræsentanter fra:.. Det frivillige foreningsliv.. Organisationer.. Lokalt erhvervsliv.. De to kommuners byråd.. Region Nordjylland / vækstforum.. De 15 pladser i bestyrelsen er fordelt således:.. 7 repræsentanter fra det frivillige foreningsliv, organisationer og borgere.. 5.. Repræsentanter fra erhvervslivet/ turistsektoren og.. I alt 3 politikere fra hhv.. Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Region Nordjylland.. Se her en opdateret.. adresseliste på bestyrelse..  ...   (pr.. 1.. 2.. 2011: Hadsund) og sendt til godkendelse ved Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) i juni 2007.. I september 2007 blev LAG Himmerland forhåndsgodkendt og fik samtidig en del af landdistriktsprogrammidlerne til realiseringen af udviklingsplanens visioner, og mulighed for at ansætte en koordinator, der i årene frem skal bistå aktionsgruppen i det fremadrettede arbejde.. Næste skridt blev at udarbejde den egentlige udviklingsstrategi med de visioner, aktionsgruppen formulerede på en 24 timers Camp LAG , som blev afholdt i august 2007.. Den endelige udviklingsstrategi blev godkendt af DFFE i januar 2008.. I årene frem til afslutningen af Landdistriktsprogrammet 2007-13 skal bestyrelsen indstille projekter til støtte for årligt 3.. 1 mio..

  Original link path: /Lokal_Aktions_Gruppe.aspx
  Open archive

 • Title: Om LEADER
  Descriptive info: Programmet 07-13.. Om LEADER.. De mange gode erfaringer med at indarbejde den såkaldte LEADER-metode i det gamle Landdistriktsprogram for 2000 2006 har betydet, at denne metode også danner et vigtigt udgangspunkt for indsatserne under det nye program.. Erfaringen viser nemlig, at udviklingsinitiativer er mest bæredygtige, når de bygges op omkring lokale initiativer og lokal medbestemmelse.. Hvad er.. LEADER-metoden.. ?.. Det centrale element i LEADER-metoden er etableringen af den Lokale Aktionsgruppe - partnerskabet mellem den offentlige sektor, erhvervslivet og det frivillige foreningsliv.. Dertil karateriserer det LEADER projekter og initiativer, at:.. Initiativet går  ...   ildsjæle / det såkaldte bottom-up princip.. Ledelsen af projekterne er lokal.. Der er fokus på at etablere lokale samarbejder og netværker omkring projekterne, der skal sikre lokal forankring.. Projekterne meget gerne må være fornyende / eksperimenterende.. LEADER-metoden og etablering af den Lokale Aktionsgrupper skal sikre:.. At indsatserne i Landdistriktsprogrammet baseres på lokale idéer, initiativer og samarbejder.. At der er vægt på lokal medbestemmelse i den lokale indsats.. At lokale borgere får medejerskab til deres egen lokale udvikling.. LEADER-metoden giver.. dig.. mulighed for at påvirke udviklingen i.. dit.. lokalområde!.. Læs LEADERavisen her!..

  Original link path: /Om_LEADER.aspx
  Open archive

 • Title: Info / Møder
  Descriptive info: Mødeplan.. Referater.. Generalforsamlinger.. Fyrtårn i LAG Himmerland.. Her vil du løbende kunne følge med i arbejdet i den Lokal Aktionsgruppe for Mariagerfjord og Rebild, LAG Himmerland.. Næste INFO møde om mulighederne for at søge LAG Himmerlands projektmidler bliver annonceret i lokalaviserne samt under Nyheder i højre side på forsiden.. LAG Himmerlands generalforsamling 2011.. blev afholdt:.. Mandag den 28.. februar 2011.. Klokken 19.. 00.. I Fremtidens Spejderhytte, Mariager.. Find:.. Det godkendte referat af generalforsamlingen.. - HER.. Den godkendte beretning for 2010.. -.. Det reviderede og godkendte regnskab for 2010.. Det godkendte budget for 2011 og  ...   to LAG støttede projekter:.. Digitalisering og dialogcafe i Kinorevuen, Skørping v/ Erik Schuldt, Kinorevuens Venner.. Fremtidens Spejderhytte v/ Christian Markussen, DDS Mariager.. Medlemmer af foreningen LAG Himmerland har stemmeret til generalforsamlingen.. Har du lyst til at blive medlem af foreningen LAG Himmerland?.. - klik da under overskriften Lokal Aktions Gruppe og Bliv medlem.. Find benyttede PowerPoints fra afholdte.. INFO-møder.. ved at klikke på Mødeplan i menuen til venstre!.. Læs referater fra LAG Himmerlands bestyrelsesmøder ved at klikke på linket referater til venstre.. Du kan også se flere informationer om initiativet.. ved at hente LEADERavisen her..

  Original link path: /Info_/_M%C3%B8der.aspx
  Open archive

 • Title: Links
  Descriptive info: Læs mere om Landdistriktsprogrammet 2007-13 på:.. Direktoratet for FødevareErhverv hjemmeside om Landdistriktsprogrammet:.. www.. landdistriktsprogrammet.. Og besøg de to initiativtagende kommuners hjemmeside:.. - Mariagerfjord Kommunes hjemmeside:.. mariagerfjord.. - Rebild Kommunes hjemmeside:.. rebild.. Puljer og fonde i Rebild Kommune.. - se her!..

  Original link path: /Links.aspx
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Presse.. Interesserede kan henvende sig til nedenstående kontaktpersoner for informationer og vejledning:.. Koordinator for LAG Himmerland:.. GRObund.. ApS: 9831 0000.. Anne O.. Ritman (koordinator).. De to involverede kommuners kontaktpersoner inden for landdistriktsudvikling:.. Mariagerfjord Kommunes.. kontaktpersoner:.. Jens Lykke.. Souschef i Kultur- og fritidsforvaltningen.. Mail:.. Telefon:.. 97 11 35 05.. // mobil: 2923 1818.. Inger Taylor.. Udviklingskoordinator og miljøvejleder.. Telefon: 97 11 36 12 // mobil: 2333 5081.. Rebild Kommunes kontaktpersoner:.. Pia Bonde.. Landdistriktskonsulent.. Telefon: 99 88 77 11 // mobil: 2119 0904.. Arne Arildsen.. Kulturkonsulent.. Telefon: 99 88 77 05 // 2535 7165..

  Original link path: /Kontakt-2.aspx
  Open archive

 • Title: Fyrtårn i LAG Himmerland
  Descriptive info: InnovationsCamp.. Inspiration.. Søges: Et fyrtårnsprojekt.. Find.. HER de Power Points.. , der blev anvendt den 18.. januar 2012 på opfølgningsmødet for InnovationsCampen.. Haves: En ordentlig pose penge!.. LAG Himmerland uddeler hvert år over 3 millioner kroner til spændende og inspirerende projekter i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.. LAG Himmerland er en af Danmarks mest aktive LAG er, men vi savner ét Fyrtårnsprojekt, der kan være med til at sætte området på landkortet.. LAG Himmerland søger derfor et fyrtårnsprojekt inden for turisme, der kan tage afsæt i vores stedbudne naturressourcer.. Forventninger til et LAG Himmerland Fyrtårn.. LAG Himmerland søger et  ...   det provokerer? med potentiale til at vokse.. Potentiale til videreudvikling.. Stærkt brand for LAG Himmerlandsområdet.. Understøtte brandingen af hele LAG Himmerlands område.. Natur/ kultur/ autencitet/ bygge på de ressourcer, der er i området.. Økonomisk bæredygtigt.. Forankret i lokalbefolkningen.. Bredt partnerskab (offentlige, private, græsrødder).. Dynamisk og fornyende (inspirere til at vende tilbage igen og igen).. Skabe arbejdspladser.. Har du en god ide?.. LAG Himmerland vil gerne invitere alle interesserede til at byde ind med forslag til potentielle fyrtårnsprojekter.. Har du derfor en god ide, så del den med andre.. her.. og få sparring fra andre og herunder LAG Himmerland..

  Original link path: /Info_/_M%C3%B8der/Fyrt%C3%A5rn_i_LAG_Himmerland.aspx
  Open archive

 • Title: 4. januar 2013 er der ansøgningsfrist til Landdistriktspuljen v/ Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter
  Descriptive info: januar 2013 er der ansøgningsfrist til Landdistriktspuljen v/ Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter.. 13-11-2012.. januar 2013 -.. klokken 12.. Landdistriktspuljen har til formål at forbedre landdistrikters udviklingsmuligheder blandt andet ved at skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser samt ved styrke bosætningen i landdistrikterne.. I 2013 er der 22,1 mio.. kroner i puljen.. Se her for.. yderligere INFO om søgemulighederne.. Tilbage..

  Original link path: /Forside-1.aspx?M=News&PID=563&NewsID=109
  Open archive

 • Archived pages: 26