www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAGNORDFYN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 24 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Nordfyns Lokale Aktionsgruppe (LAG Nordfyn)
  Descriptive info: .. Indsatsområder.. Udviklingsstrategi.. Ansøgning.. Projektændringer.. Projektafslutning.. Støttede projekter.. Kort over støttede projekter.. Om LAG Nordfyn.. Bliv medlem.. Nyheder.. Kontakt.. Links.. LAG Nordfyn.. er en medlemsforening, der har til formål at skabe varig og bæredygtig udvikling i det nordfynske landdistrikt.. Vi råder over ca.. 1,5 mio.. kr.. pr.. år til lokale projekter, der kan skabe nye arbejdspladser eller forbedre levevilkårene på Nordfyn.. Vi behandler ansøgninger om projektstøtte løbende, og vi står klar med gratis råd og vejledning om, hvordan du får din ide gjort til et projekt.. LAG NORDFYN INFORMERER.. Der er åbent for flere ansøgninger.. LAG-Nordfyn afholder løbende bestyrelsesmøder, hvor vi gennemgår ansøgninger.. Der skal blot være mindst to ansøgninger, før vi holder møde..  ...   i en ansøgning til LAG.. Kontakt os på tlf.. 22 99 35 69 og lad os høre om din idé til et projekt.. STØTTEDE PROJEKTER.. Etablering af hal.. Dansk Planteservice har fået tilsagn om støtte på 345.. 600,00 kroner til at etablere en hal.. Etablering af virksomhed.. Alphasign har fået tilsagn om støtte på 334.. 000,00 kroner til opbygning af højteknologisk økologisk produktion af tanghudplejeprodukter og tangekstrakter.. Se listen over alle støttede projekter her.. LAG Nordfyn - Nordfyns Lokale Aktionsgruppe · Sunekær 1 · 5471 Søndersø · Tlf.. : 22993569 · E-mail:.. christina@lagnordfyn.. dk.. Aktionsgruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU.. Danmark og EU investerer i landdistrikter.. Den Europæiske Landbrugsfond for.. Udvikling af Landdistrikter..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: LAG Nordfyn - Indsatsområder
  Descriptive info: LEADER-metoden.. Projekttyper støttet af LAG'en:.. Hovedmålsætningen for aktiviteter via lokale aktionsgrupper i landdistrikterne og fiskeriområderne er:.. flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikter og fiskeriområder.. attraktive levevilkår i landdistrikter og fiskeriområder, der bidrager til stærk sammenhængskraft mellem land og by.. Job i landdistrikterne:.. Der skal være flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, så befolkningen ikke flytter væk.. Læs mere om regeringens mål, se mulighederne for at få tilskud til mikrovirksomheder, nye servicefaciliteter, turisme, nye aktiviteter i landbruget, investeringer i fødevarevirksomheder og analyser og undersøgelser  ...   levevilkår i landdistrikterne, der er med til at give stærk sammenhængskraft mellem land og by.. Læs mere om regeringens mål og om mulighederne for at få tilskud til servicefaciliteter, til kulturprojekter, fritidsaktiviteter for børn og unge, fornyelse af landsbyer og meget mere.. Læs mere om attraktive levevilkår her.. Lovgrundlag:.. Læs 'Lov om udvikling af landdistrikterne' (landdistriktsloven) her.. Initiativer målrettet børn og unge:.. I forbindelse med Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammerne er der en række tiltag, som er målrettet unge.. Find inspiration til projekter målrettet børn og unge her..

  Original link path: /indsatsomraader.asp
  Open archive

 • Title: LAG Nordfyn - Udviklingsstrategi 2007-2013
  Descriptive info: Udviklingsstrategi for LAG Nordfyn:.. LAG Nordfyn arbejder ud fra en godkendt undviklingsstrategi.. Strategiplanen udstikker forenings indsatsområder for projektstøtte, og vi anbefaler alle at studere strategiplanen nøje, før man ansøger foreningen om midler.. Her følger et kort resume:.. LAG Nordfyn ønsker at skabe et bæredygtigt landdistrikt på Nordfyn, hvis udvikling bygger på mangfoldighed og et stærkt lokalt engagement.. LAG Nordfyns indsats skal bidrage  ...   mellem landdistriktet Nordfyn og bykommunen Odense.. De projekter og aktiviteter LAG Nordfyn prioriterer og gennemfører skal have særlig fokus og effekt på bosætning og beskæftigelse, så LAG Nordfyns lokalområde videreudvikles hen imod et attraktivt helårssamfund, der trives og blomstrer gennem satsning på blandt andet helårs- og oplevelsesturisme.. Hent strategiplanen her (pdf-format):.. Udviklingsstrategi 2007-2013.. Bemærk, at strategiplanen er opdateret d.. 13.. februar 2009..

  Original link path: /udviklingsstrategi.asp
  Open archive
 •  

 • Title: LAG Nordfyn - Send din ansøgning
  Descriptive info: Vigtig information.. Ansøgningsskema.. Effekt.. Synliggørelse.. Ansøgningsprocedure:.. Nordfyns Lokale Aktionsgruppe modtager og behandler løbende ansøgninger.. I vores udvælgelse af projekter, der vil modtage støtte, lægges der vægt på, at projektet er i overensstemmelse med vores udviklingsstrategi og dennes målsætninger.. LAG'en støtter med op til halvdelen af de samlede projektudgifter.. Ved støtte til små og mellemstore  ...   50 og 60 %.. Som projektmager ansøger du LAG'en om støtte og får enten får tilsagn eller afslag.. Projektstøtten udbetales dog først, når projektet er afsluttet og der foreligger et endeligt og godkendt regnskab.. Et tilsagn fra LAG'en kan betagtes som et juridisk gældende dokument, der fx kan bruges til i forhold til banken..

  Original link path: /Ansoegningsmuligheder.asp
  Open archive

 • Title: Projektændringer
  Descriptive info: Projekt- og budgetændringer.. Kommer dit projekt til at ændre sig?.. Alle ændringer i projektet skal godkendes af LAG Nordfyns bestyrelse.. Det betyder, at du i god tid og INDEN projektændringen er foregået, skriftligt skal kontakte koordinator.. Det er herefter koordinators opgave skriftligt at kontakte og orientere FødevareErhverv.. Ændringerne må ikke iværksættes, før disse er endelig godkendt af FødevareErhverv.. Følgende betingelser gør sig gældende:.. •Projektets formål og intention må ikke ændres.. •Tilsagnet - dvs.. støtteprocenten og det  ...   for 2 år fra starttidspunktet.. •Det "nye" projekt skal fortsat overholde regelsættet for ordningen.. •Det er muligt at flytte en anelse rundt på de ansøgte og godkendte budgetposter.. Det er således tilladt at maksimal 10 % flyttes fra én budgetpost til en anden.. •Budgetændringer skal altid ske i forhold til det budget, der er gengivet i tilsagnet.. Budgetændringer.. Ved budgetændring skal der udfyldes et skema.. Hent skema til budgetændring her.. Hent vejledning her til budgetændring her..

  Original link path: /projektaendringer-154.asp
  Open archive

 • Title: Projektafslutning
  Descriptive info: Besigtigelse.. For at et projekt kan afsluttes og tilskuddet udbetales, er følgende procedure nødvendig:.. Der skal laves en slutrapport på projektet.. (projektholder).. Der skal laves en udbetalingsanmodning.. Der skal laves en besigtigelse af projektet.. (koordinator).. Der skal udarbejdes et projektregnskab.. (revisor/projektholder).. Der skal udfærdiges en revisorerklæring på projektet.. (revisor).. Materialer til projektafslutning hentes her.. Bemærk:.. Vi anbefaler,  ...   at afslutte projektet:.. eller tlf.. 22 99 35 69.. Her kan du se en vejledning til at udfylde skemaerne i forbindelse med projektafslutning.. Bemærk, at du finder vejledningen sidst i dokumentet.. Når disse forskellige trin er udført sendes den endelige materiale samlet til den lokale aktionsgruppe via e-mail.. eller pr.. ppost:.. LAG Nordfyn, Sunekær 1, 5471 Søndersø..

  Original link path: /projektafslutning-155.asp
  Open archive

 • Title: LAG Nordfyn - Støttede projekter
  Descriptive info: På denne side kan du se en oversigt over støttede projekter på Nordfyn:.. 25.. juni 2012:.. Projekt: Friluftsliv i landsbyerne i Ore Sogn: To natur-mødesteder - i skoven og på vandet.. Ansøger: Ore Sogns Lokalråd.. Der blev indstillet 102.. 825 kr.. til etablering af et shelter og en naturlejrplads samt badeplatform.. 9.. maj 2012:.. Projekt: Sundhedsbarometer.. Ansøger: Wei-con Aps.. Der blev indstillet 554.. 000 kroner til projektet, der omfattede etablering af mikrovirksomhed, som udbyder en sundhedstjeneste til borgere og virksomheder via nettet.. Projekt: Etablering af nordisk forhandlernetværk og eksport.. Ansøger: Ultrafilter Skandinavien Aps.. Der blev indstillet 161.. 750,00 kroner til projektet, der omfattede etablering af nordisk forhandlernetværk og eksport.. 11.. april 2012:.. Projekt: Udvidelse af udstillingsareal samt etablering af faciliteter i Bogense Vandtårn.. Ansøger: Vandtårnets Venner.. Der blev indstillet 119.. 983,75 kroner til projektet, der omfattede udvidelse af udstillingsareal i Bogense Vandtårn.. 5.. marts 2012:.. Projekt: Hedebo töltheste, rideterapi og kursuscenter.. Ansøger: Hedebo Töltheste.. Der er indstillet 358.. 735,51 kroner til projektet, der omfattede etablering af ridehal.. Projekt: Lokalbilletter.. dk I/S.. Ansøger: Lokalbilletter.. Der er indstillet 123.. 060,00 kroner til projektet, der omfattede etablering af mikrovirksomhed, som udbyder billetsalgssystem til virksomheder og foreninger på Nordfyn.. Projekt: Mere liv i Østrup Forsamlingshus.. Ansøger: Østrup Forsamlingshus.. Der er indstillet 21.. 906,25 kroner til projektet, der omfattede installering af varmepumper og indkøb af runde borde.. Projekt: Gendannelse af park og haveanlæg omkring Herregården Jerstrup og forbedring af konferencefaciliteter.. Ansøger: Jerstrup Hovedgård.. Der er indstillet 50.. 400 kroner til projektet, der omfattede gendannelse af park og haveanlæg omkring Herregården Jerstrup og forbedring af konferencefaciliteter.. December 2011.. Projekt: Fremstilling af økologisk æblecidereddike.. Ansøger: Hans Pors Simonsen.. Der er indstillet 32.. 600,00 kroner til projektet, der omfattede fremstilling af økologisk æblecidereddike.. Projekt: De Fynske Gårde.. Virtuel fødevarebutik.. Ansøger: Kristian Kyed.. Der er indstillet 80.. 000 kroner til projektet, der omfattede anskaffelse af faciliteter til pakning og lagring af kalvekød på køl.. Oktober 2011.. Projekt: Udvidelse af virksomheden Alphasign med henblik på opbygning af højteknologisk økologisk produktion af tanghudplejeprodukter og tangekstrakter.. Ansøger: Alphasign.. Der er givet tilsagn til 334.. 000,00 kroner til projektet, der omfattede etablering af produktion i ny mikrovirksomhed.. September 2011.. Projekt: Udvikling og effektivisering af nordfynsk anlægsvirksomhed.. Ansøger: Dansk Planteservice.. Der er givet tilsagn til 345.. 600,00 kroner til projektet, der omfattede etablering af hal.. Projekt: Nordfynsk øl på raketfart!.. Ansøger: Coisbo Beer.. Der er indstillet 70.. 000,00 kroner til projektet, der omfattede indkøb af specialbil til brug på bl.. a.. messer.. Projekt: Udvikling af nordfynsk virksomhed – via indkøb af vaskemaskine til græskar.. Ansøger: Gyldensteen Handelsselskab.. Der er indstillet 42.. 970,80 kroner til projektet, der omfattede indkøb af vaskemaskine til græskar.. Juni 2011.. Uggerslev Forsamlingshus er støttet med 21.. 600 kroner til projektet, der omfattede installering af varmt vand på herre- og dametoilettet i Uggerslev Forsamlingshus samt lettere renovering.. Projekt Sundhedsspor Dallund Sø med.. 54.. 510 kro.. ner.. , med den bemærkning at tilskuddet er betinget af at projektet bliver støttet af Nordfyns Kommune.. Maj 2011.. Castors Venner er støttet med 97.. 350 kroner til et projekt, der omhandler anskaffelse af mobil scenevogn til nordfynske arrangementer.. Projektet dækker attraktive levevilkår.. April 2011.. Bogense Fodterapi er støttet med 152.. 740 kroner til projekt, der omfatter etablering af ny microvirksomhed, en fodterapiklinik med værksted til produktion af indlæg.. Ehlerts Boghandel er støttet med 37.. 716 kroner til en bogudgivelse af gamle fotografier og malerier fra Nordfyn, perioden 1850-1940.. Marts 2011.. Hjerteforeningen, Lokalkomite Bogense, er støttet med 192.. 968 kroner.. Projekt ”Aktiv Strandfitness Bogense” omfatter unik basal servicefacilitet, 12 motionsredskaber, der er til fri afbenyttelse af alle.. har d.. december 2010 valgt at støtte Nordfyns Ejendomme ApS med 140.. 000 kroner til projekt ”Særslev Erhvervspark”, der omfatter unik basal servicefacilitet, hvor der er plads til små virksomheder i iværksætterstadiet.. Projektet hører under attraktive levevilkår.. LAG Nordfyn.. december 2010 valgt at støtte Skamby omegns Borgerforening med 84.. 265 kroner til projekt ”Bålhytte i Glavendruplunden på Nordfyn”, der skal skabe attraktive levevilkår på Nordfyn.. december 2010 valgt at støtte Skulpturværkstedet med 175.. 681 kroner til et projekt, der bl.. omfatter opførelse af et ”treehouse” i en gammel rødbøg i 4 m højde.. Projektet skal skabe nye lokale arbejdspladser.. 28.. september 2010 valgt at støtte Bogense Ridecenter Nordfyn.. med 70.. 000 kroner til et projekt, der omfatter ny stald til elevheste.. Projektet skal skabe lokale arbejdspladser.. september 2010 valgt at støtte Nordfyns Islandsheste Center.. med 200.. 000 kroner til  ...   Smagsløgene" - Dansk Natur på Glas og Flaske" til tilsagn og efterfølgende projektstøtte på i alt 26.. Projektet er ansøgt af naturvejleder Jan Langebæk.. januar 2009 indstillet projektet "Havfruerne fra Æbleø - Et eventyr i bogform for børn.. Et projekt, der fremmer kendskabet til Nordfyn og formidler natur- og kulturarven for vores smukke lokalområde" til støtte på 11.. 300 kroner.. Projektet er ansøgt af forfatter Edith Bergoldt Andersen.. dk/article/1176280:Nordfyn--84-aarig-bag-havfrue-eventyr.. januar 2009 indstillet projektet "Anskaffelse af ny ovn til køkkenet i forsamlingshuset i Hårslev på Nordfyn.. Et udviklingsprojekt" til støtte under bekendtgørelsen "attraktive levevilkår".. Projektet, der er ansøgt af Hårslev Forsamlingshus, er indstillet til 20.. 105 kroner.. LAG NORDFYN.. januar 2009 indstillet projektet "Nyt inventar til Melby Forsamlingshus - et lokalt hus på lokale hænder" til stotte under "attraktive levevilkår".. Projektet, der er ansøgt af Melby Forsamlingshus, er indstillet til 25.. 386 kroner.. januar 2009 indstillet projektet "JAZZ-FOR-FULDE-SEJL - En enestående kulturoplevelse i Bogenses spændende havnemiljø" til støtte under "attraktive levevilkår".. Projektet, der er ansøgt at Foreningen Castor's Venner, er indstillet til 56.. Projektet har desværre fået afslag i FødevareErhverv.. november indstillet projektet "Udviklingsprojekt: Parkeringsplads og legeplads til Bårdesø Forsamlingshus" til støtte under bekendtgørelsen "attraktive levevilkår" og foranstaltningen "basale servicefaciliteter".. Forsamlingshuset får, hvis godkendt, 31.. 688,50 kroner til realisering af projektet.. Projektmager finansierer selv 50%.. november indstillet projektet "Nyt "Brændstof" til Nørreby" til støtte under bekendtgørelsen om attraktive levevilkår i landdistrikterne.. Nørreby Brugsforening er indstillet til 148.. 775 kroner, der skal gå til modernisering af brugsens benzintank.. Projektet er med til at sikre overlevelsen af basale servicefaciliteter i landdistriktet og er med til at holde liv et lokalsamfund.. fyn.. dk/article/113209.. dk/article/1123826:Nordfyn--Nordfynsk-brugs-faar-150-000-stoettekroner.. dk/article/1125343:Nordfyn--Konkurrenten-baerer-ikke-nag.. dk/article/1092859:Nordfyn--Redningsaktion-for-lokal-brugs.. november indstillet projektet "Attraktive fritidstilbud: Cykelbane/ Månebilsbane og net til fodboldmål på fællesareal i landsbyen Gerskov til støttet.. Støttebeløbet er 42.. 782 kroner, der skal være med til at skabe endnu mere attraktive levevilkår lokalt i Gerskov ved Otterup.. Pengene gives til foreningen Gerskov Bylaug.. november indstillet projektet "Projekt Fodbold- og frisbeegolf på virksomheden Lindegårdens Fiskesø.. Et udviklingsprojekt" til støtte.. Støttebeløbet er 177.. 000 kroner, der skal gå til etablering af fodbold- og frisbeegolfbaner.. Projektet forventes at skabe lokale arbejdspladser og tiltrække turister fra både lokalområdet og fra udlandet.. dk/article/1133362:UgeAvisen-Nordfyn--Peter-sparker-nyt-spil-i-gang.. 29.. september indstillet projektet "Åben Landsby Krogsbølle", der har til formål at gøre folk opmærksomme på fordelene ved at bo i landsbyen Krogsbølle.. Projektet støttes 24.. 225 kroner - primært til at afvikle den åbne landsby i november måned 2008.. Læs og se presseomtale her:.. tv2fyn.. dk/article/176588:Nordfyn--AAben-landsby-skal-saelge-byggegrunde.. dk/article/1098090:Nordfyn--Krogsboelle-holder-aabent-hus.. dk/article/1130170:Nordfyn--Krogsboelle-inviterer-indenfor.. dk/article/1119062:Nordfyn--Ildsjaele-vil-saette-fut-i-landsbyen.. september indstillet projektet "Etablering af teater-/kulturhus til fremme af kulturelle aktiviteter under navnet NAT's Ramasjang.. Projektet er tildelt 45 % af de samlede projektomkostninger på 544.. 577 kroner.. Pengene skal gå til at sikre NAT's børneafdeling et fast spillested (lokaler) i Bogense.. dk/article/1093353:Nordfyn--NAT-unger-oejner-eget-spotlys.. august indstillet projektet "sendetpostkort.. dk" til godkendelse.. Projektet, der støttes med 35.. 000 kroner afventer p.. t.. legalitetskontrol og endelig godkendelse hos FødevareErhverv.. Projektet ventes at kunne skabe flere lokale arbejdspladser.. dk/article/1055323:Nordfyn--Penge-til-komfur-og-digitale-postkort.. 16.. juni indstillet projektet "En Verden af Træ" til godkendelse.. Projektet, der ledes af Allan Bo Jensen er godkendt under "Attraktive levevilkår i landdistrikterne" og omhandler primært en festival om træ, der løber af stablen d.. 30.. august på Nordfyn.. Du kan læse mere om dette spændende projekt her:.. skulpturvaerkstedet.. dk/vaerkstedsgalleriet/blog/weblog_udstilling.. asp.. dk/article/1030051:Nordfyn--Gaveregn-til-lokale-projekter.. juni indstillet projektet "Nordfynske Litteraturdage", som Frit Oplysningsforbund, Liberalt Oplysningsforbund Nordfyn, Søndersø og Omegns Familielandbrugs Familieudvalg samt Nordfyns Biblioteker står bag til godkendelse.. Projektet støttes med 76.. 154 kr.. til bl.. foredrag af 8 kendte forfattere.. dk/article/1043918:Nordfyn--Kendte-forfattere-til-Nordfyn.. juni indstillet projektet "Udvikling af en mikrovirksomhed til et nordfynsk oplevelsescenter - en kobling af gastronomi, specialiteter og turisme" til godkendelse.. Ditlevsdal Bison Farm i Morud får således 762.. 000 kr.. til en udvidelse af restaurant og etablering af en ny selvstændig gårdbutik.. dk/article/1043385:Nordfyn--Fuld-fart-fremad-paa-farm.. dk/article/1037023:Nordfyn--Kroner-til-bisoner-og-belgisk-chokolade.. maj indstillet projektet "Investeringstilskud til udvikling af spændende nordfynsk fødevarevirksomhed, hvor der laves håndlavet specialitetsprodukt af høj kvalitet" til godkendelse.. Chokoladefabrikken Chocolatier L’Artisan i Søndersø modtager således 304.. 500 kr.. til hjælp til en 100 kvadratmeter stor tilbygning til virksomheden samt investering i nyt inventar.. dk/article/1042736:Nordfyn--Rik-og-den-belgiske-chokoladefabrik.. maj indstillet projektet ”Industriovn til Skåstrup Forsamlingshus” til godkendelse.. Skåstrup Forsamlingshus har således modtaget 20.. 000 kroner til investering i nyt industrielt køkkenudstyr.. Beløbet er givet forsamlingshuset for, at det som servicefacilitet og -virksomhed kan øge konkurrenceevnen og skabe bedre mulighed for udlejning af husets faciliteter – og derved som naturligt lokalt samlingssted - forbedre levevilkårene i landdistrikterne.. Projektet afventer p.. dk/article/1084099:UgeAvisen-Nordfyn--Der-er-lagt-i-ovnen-i-Skaastrup..

  Original link path: /Stoettede-projekter.asp
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Projekter støttet af LAG Nordfyn.. På kortet kan du finde informationer vedrørende de projekter, som LAG Nordfyn har støttet.. Klik på linket, for at se.. projekter støttet af LAG Nordfyn.. på et større kort..

  Original link path: /kort-over-stoettede-projekter.asp
  Open archive

 • Title: Om LAG Nordfyn
  Descriptive info: Koordinator.. Bestyrelse.. Vedtægter.. LAG Nordfyn er en medlemsforening, der har til formål at skabe varig og bæredygtig udvikling i det nordfynske landdistrikt hen i mod et attraktivt helårssamfund, hvis udvikling bygger på mangfoldighed og et stærkt lokalt engagement.. Vores opgave er at indstille projekter til tilskud under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Landdistriktsprogram samt at deltage aktivt i Nordfyns samlede landdistrikts- og udviklingsindsats.. Indsatsen skal blandt andet bidrage til en bedre sammenhængskraft mellem de forskellige by- og landområder på Nordfyn samt mellem landdistriktet Nordfyn  ...   er større end blot effekten for selve projektmager.. Der skal være tale om aktiviteter, der flytter noget for hele Nordfyn - og aktiviteter, der gør en forskel i et længerevarende perspektiv - fx i forhold til jobskabelse og udviklingen af bedre levevilkår.. Nøgleord for os er nytænkning, innovation og bæredygtighed og vores mission er at mobilisere de lokale ressourcer på Nordfyn.. Vi behandler ansøgninger om projektstøtte løbende, og vi står klar med gratis råd og vejledning om, hvordan du får din ide gjort til et udviklingsprojekt..

  Original link path: /om-lag-nordfyn.asp
  Open archive

 • Title: LAG Nordfyn - Bliv medlem her
  Descriptive info: Nordfyns Lokale Aktionsgruppe er en medlemsforening, der udelukkende fungerer på baggrund af lokalt engagement og ved, at vi sammen mobiliserer de lokale ressourcer.. Medlemskab er gratis.. For at blive medlem af LAG’en skal du være bosiddende i Nordfyns Kommune og være fyldt 15 år.. Som medlem får du indflydelse på, hvordan midlerne fra Fødevareministeriet skal  ...   og evenetuelle andre arrangementer.. Medlemmer modtager løbende information fra bestyrelsen - enten via e-mail eller post.. Du kan til hver en tid melde dig ud af LAG’en, ved at sende en mail med dit navn og adresse til.. Alle medlemmer bedes sende en mail til koordinator, så vi har aktuelle og opdaterede adresser på alle..

  Original link path: /medlem.asp
  Open archive

 • Title: LAG Nordfyn - Nyheder
  Descriptive info: Seneste nyheder.. August 2011: Få del i penge til et projekt.. Der er stadig penge i posen til projekter i 2011.. Har du en idé til et projekt, som kan gavne Nordfyn ved at skabe attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser, så kontakt os gerne.. Juli 2011: Koordinator på barsel.. Koordinator Tina Beck Brems er gået på barsel - Christina Boel Pedersen overtager koordinator-funktionen i barselsperioden.. Juni 2011: Møde på Ditlevsdal Bisonfarm.. LAG'er fra hele landet mødtes i juni 2011 til et møde om, hvordan man kan arbejde bedre sammen med erhvervslivet.. April 2011: Generalforsamling.. Der afholdes generalforsamling mandag d.. maj kl.. 30 på Nordfyns Folkehøjskole, Fælledvej 11, Harritslev, 5400 Bogense.. Se invitation her.. Januar 2011: Ny Koordinator.. Tina Beck Brems er pr.. 1.. januar 2011 tiltrådt som ny koordinator for LAG Nordfyn.. Vi byder Tina Beck Brems velkommen til og vil samtidig takke forhenværende koordinator Anders Lyck Fogh-Schultz for hans tid i LAG Nordfyn.. 28-06-10: LAG-Nordfyn-projekt med i nationalt LAG-Magasin:.. Ditlevsdal Bisonfarm på Nordfyn er et af de 12 projekter, der er med i det spritnye LAG-Magasin 'Mangfoldighed giver Udviling'.. Magasinet kan betilles gratis ved henvendelse til koordinator Anders Lyck Fogh-Schultz.. Se artiklen her.. 14-06-10: Ny i bestyrelsen:.. Foreningens kasserer Niels Brems har valgt at trække sig fra bestyrelsen på sidste generalforsamling.. Ny i bestyrelsen er Lars Greve fra Bogense.. LAG Nordfyn glæder sig til at arbejde sammen med Lars.. 09-02-10: Fiskeri LAG Fyn har følgende ansøgningsfrister i 2010:.. april og 1.. oktober.. Samlet budgetramme er: 2.. 286.. 000.. 18-01-10: LAG Nordfyn afholder årtiets første bestyrelsesmøde d.. januar.. 01-01-10: LAG Nordfyn har fået tilsagn om endnu et år.. LAG Nordfyn forsætter uændret i hele 2010.. 28-10-09: LAG-projekt får omtale på Mere Fyn for Pengenes hjemmeside.. På.. merefyn.. kan du læse om LAG-projektet Dampskibshuset, hvor ægteparet Martin og Tina Primholdt har realiseret drømmen om at bor og arbejde under samme tag.. 15-10-09: Næste møde i LAG-bestyrelsen afholdes d.. oktober 2009.. 07-08-09: Næste møde i LAG-bestyrelsen afholdes primo september måned.. Har du en ansøgning på vej, så kontakt koordinator, så vi er sikre på, at få ansøgningen med.. 14-06-09: Sommerferie og projektstøtte:.. Efter et halvår med masser af ansøgninger, holder LAG Nordfyn en lille sommerferie frem til starten af august.. Det betyder, at der ikke vil blive behandlet  ...   i et debatindlæg på Danske Kommuners hjemmeside, og i den forbindelse officielt bekræftet tilskuddet til lokale aktionsgrupper i 2009.. Læs hele indlægget her:.. kl.. dk/default.. asp?id=107946 konf=msg.. 07-07-08: Penge til LAG Nordfyns første projekt.. Kulturfestivallen "En Verden i Træ" har modtaget støtte fra LAG Nordfyn.. Arrangementet afholdes d.. august 2008.. 16-05-08: Bestyrelsesmøde.. Onsdag d.. maj vil der blive afholdt bestyrelsesmøde i LAG Nordfyn, hvor bestyrelsen håber på at kunne uddele de første projektmidler til spændende nordfynske udviklingsprojekter.. 01-05-08: Generalforsamling 2008.. LAG Nordfyn afholder generalforsamling d.. 00 i Kuplen på Otterup Bibliotek.. 13-03-08: Udviklingsstrategiplanen for 2007-2013 er godkendt!.. I dag har foreningen fået den endelige godkendelse af vores strategiplan og foreningen vil efter bestyrelsesmødet d.. april ligge ansøgningsprocedure og ansøgningsskemaer på hjemmesiden.. Vi forventer at have løbende ansøgningsfrit, fx i forbindelse med de månedtlige bestyrelsesmøder.. 21-02-08: Mere liv på landet.. EU har givet 400 mio.. til udvikling af det åbne land.. Pengene udgør 2 % af EU’s landbrugsstøtte.. De danske regioner håber at kunne overbevise Eva Kjer Hansen (V) om, at pengene skal gå til de lokale aktionsgrupper, der fokuserer på at udvikle nyt erhverv og nye virksomheder i landregionerne.. I de tidligere år er 80 % af midlerne gået til landbruget.. Eva Kjer Hansen udtaler, at det vil være naturligt at vedholde indsatsen inden for innovation og miljø samtidig med, at de lokale aktionsgrupper fastholder en central plads i programmet.. Der ud over kan hun ikke udtale sig, da hun står foran et forhandlingsforløb, hvor de skal fastlægge indsatsen i landdistrikterne for 2009-2013.. (Kilde: Morgenposten Jyllandsposten d.. 14.. februar 2008).. 20-11-07: Forslag til emner til udviklingsstrategien.. Det er muligt at sende forslag til emner til udviklingsstrategien til LAG Koordinator på.. koordinator@lagnordfyn.. 13-11-07: Bestyrelsesmøde.. Tirsdag eftermiddag 17-19 afholdes bestyrelsesmøde i LAG Nordfyn.. 20-09-07: Bestyrelsesmøde.. I aften mødes LAG'ens bestyrelse for anden gang.. Udviklingsstrategi og fremtidigt arbejde er på programmet.. 18-09-07: Ministerrokade.. Efter dagens ministerrokade er Hans Chr.. Schmidt ikke længere fødevareminister.. Posten er nu besat af tidligere socialminister Eva Kjer Hansen.. 22-08-07: Første bestyrelsesmøde.. I aften mødes LAG'ens bestyrelse for første gang.. Otterup Rådhus lægger lokaler til.. På mødet skal LAG'en bl.. tale om hvem der skal udfylde rollerne som næstformand, kasserer og sekretær.. Et af aftenens store punkter er LAG'ens udviklingsstrategi, der skal definere LAG'ens fremtidige arbejde..

  Original link path: /nyheder.asp
  Open archive •  


  Archived pages: 24