www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAG-VARDE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 225 . Archive date: 2012-11.

 • Title: http://www.lag-varde.dk/
  Descriptive info: .. Forside.. Nyheder.. LAG Varde.. Udviklingsstrategien.. Tilskud.. Projekter.. Aktivitetskalender.. Galleri.. Debatforum.. Links.. Se også.. Læs mere om Landdistriktsprogrammet.. november 2012.. ma.. ti.. on.. to.. fr.. lø.. sø.. 29.. 30.. 31.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. Søg.. Lokale kræfter skal udvikle landdistrikter.. Den lokale Aktionsgruppe er en forening, som vil drive udviklingen af landdistrikterne i bredt samspil med lokalsamfundet.. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området.. Gruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU.. Der er ca.. 2,8 mio.. kroner i årene 2007 - 2013 til at støtte projekter, der kan skabe udvikling i vores landdistrikter.. Bestyrelsen for LAG Varde indstiller støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, som administrerer landdistriktsprogrammet.. ____________________________________________________________.. Se LAG Vardes nye  ...   tilskud.. Indstiller tilskudsegnede projekter til Fødevareministeriet.. Læs mere om vores vision og mål her på siderne, hent udviklingsstrategien, tjek hvordan du selv kan søge penge til et projekt og skriv til os, hvis du vil være med i foreningen.. Opdateret 22-11-2012 / af lagvarde Admin.. SIDSTE NYT.. - Årets Landsby 2012 er Nordenskov -.. læs mere her.. - Hvem fik støtte - 3.. runde 2012 -.. se her.. Se beretninger.. her.. - Nyhedsbrev Oktober.. - se her.. - Ungeråd på tur -.. - Ansøgningsfrister 2012-.. - Referat bestyrelsesmøde.. Bestyrelsesmøder 2012 -.. - synliggørelse af tilskud -.. - Søg penge til ungeprojekter.. -se her.. - Læs om udbetaling af tilskud -.. Vigtig.. Kom til møde om den nye programperiode.. Se her.. ____________.. NYT TILTAG.. Få overblik over alle projekter.. som har fået tilskud.. her.. Mød os få Facebook.. Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune | Bytoften 2 | 6800 Varde | Tel:7994 7963 |.. Kontakt os..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/
  Original link path: /?p=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Vardeområder på film
  Descriptive info: Vardeområder på film.. Nyhedsbreve.. Tilmelding nyhedsbrev.. Arrangement - Skaf kassen til din klub.. Ungeprojekter - Kr.. 250.. 000 afsat.. Fejring af Årets Landsby.. Inspirationsarrangement 23.. 02.. 2011.. Årets Landsby 2011 Fåborg.. Generalforsamling.. Invitation fundraising.. Ny programperiode.. Succesfuld Lag infomøde.. Workshop.. Workshop 17.. januar 2011.. Aarets Landsby 2012.. Månedens projekt..  ...   se de 9 film her.. I tæt samarbejde med Varde Kommunes 9 udviklingsråd har vi fået udarbejdet 9 spændende film.. Se dem her.. Hodde - Horne - Tistrup - Sig.. Helle Øst.. Helle Vest.. Varde By.. Blåvandshuk.. Ølgod.. Blåbjerg.. Skovlund - Ansager.. Varde Opland.. Opdateret 09-02-2011 / af lagvarde Admin..

  Original link path: /Nyheder/Film.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Udbetaling af tilskud
  Descriptive info: Udbetaling af tilskud.. Ansøgning.. Tidsfrister.. Vejledning.. Synliggørelse af tilskud.. HUSK: Hvis du har fået tilsagn om om tilskud til et projekt fra LAG Varde, så er der en række papirer du skal udfylde for at få pengene udbetalt.. Under "Skemaer og vejledninger" ligger der både en vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring, skabelon til slutrapport, timeseddel til brug ved frivilligt arbejde m.. m.. - KLIK HER.. http://www.. mbbl.. dk/soeg-tilskud/skemaer-og-vejledninger-til-ansoegning-af-projekter.. -.. husk vælg altid skemaer til attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikter.. Betingelser for udbetaling af projekttilskud:.. Ansøgning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne sker ved udfyldelse af en udbetalingsanmodning.. En udbetalingsanmodning skal indeholde:.. Anmodning om udbetaling.. Bilag 2 Specifikation af udgifter.. Revisorerklæ¦ring - det skal være FødevareErhvervs blanket der anvendes!.. Slutrapport.. Indsendelse af udbetalingsanmodning:.. Udbetalingsanmodninger skal.. ved projektets afslutning.. indsendes til LAG Varde i 2 eksemplarer, senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet/tilsagnsperioden er udløbt.. HUSK: Kontakt koordinatoren, så vi kan få aftalt besigtigelse af projektet.. Når LAG Varde har synet projektet sendes det ene eksemplar af materialet videre til FødevareErhverv.. Udviklingssttøttekontoret har herefter ansvaret for endelig sagsbehandling og udbetaling af tilskuddet.. Der er i øjeblikket lang sagsbehandlingstid.. Så hvis du vælger at rykke for at høre, hvornår pengene kommer kan de kontaktes på.. udviklingsstotte@ferv.. dk.. Udbetaling af tilskud:.. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud,.. at projektet er gennemført i overensstemmmelse med de betingelser, som fremgår af det tilsagn, som du har modtaget fra FødevareErhverv (HUSK gem altid tilsagnsbrevet, du får brug for det ved udbetalingstidspunktet!).. at det kan dokumenteres, at projektudgifterne er afholdt og betalt inden for tilsagnsperioden.. (Fremgår af tilsagnsbrevet).. Nemkonto.. Tilskuddet udbetales kun over NemKonto.. Så tjek, at det CVR.. nr.. /cpr.. som I anførte i ansøgningen, stadig er relateret til evt.. foreningens nem-konto.. Har I skiftet kasserer er det en god ide, at tjekke om I har skiftet pengeinstitut.. Tilsagnsperioden.. Tilsagnsperioden, fristen for projektets afslutning samt fristen for regnskabsaflæggelsen er fastsat i tilsagnsbrevet.. Alle projektets udgifter, herunder eventuelle udgifter til revisor, skal være betalt ved projektets afslutning inden for tilsagnsperioden, evt.. med godkendte forlængelser.. Hvis der er givet tilladelse til at iværksætte projektet, får der er modtaget tilsagn om tilskud, kan denne dato tidligst anføres som startdato for projektet.. Der kan ikke gives tilskud til udgifter, som tilsagnshaver har købt og betalt udenfor tilsagnsperioden.. Frivilligt arbejde.. Hvis dit projekt er et almennyttigt projekt, og der er givet tilsagn til finansiering af en del af projektet via frivilligt arbejde.. Så skal der udfyldes timesedler, hvoraf fremgår navnet på den frivllige, som har arbejdet på projektet, projektets titel og FødevareErhvervs journal nr.. Skemaet skal underskrives af tilsagnshaver og den frivillige på projektet.. Afrapportering fra projektet.. Når projektet er afsluttet, skal tilsagnsholder udarbejde en slutrapport, som skal indsendes sammen med anmodningen om slutudbetaling af tilskud.. Slutrapporten skal redegøre for projektets forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for resultater og de  ...   køb af udstyr, renovering af bygninger, permanente anlæg som fx stier, udkigstårne m.. For ordningen "Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår" skal endvidere benyttes LEADER-logoet.. På.. landdistrikter.. kan du finde skabeloner til brug for udarbejdelse af de forskellige former for skilte.. For yderligere oplysninger kan du kontakte Fødevareministeriets netværkscenter.. Deres hotline er åben alle hverdage fra kl.. 10-16.. Telf.. 3395 8989.. netvaerkscenter@ferv.. Information på publikationer m.. På publikationer som brochurer, foldere og nyhedsbreve samt elektronisk formidling i form af websider skal på titelbladet eller andet tilsvarende sted have en klar angivelse af, at Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.. Som minimum skal navnetræk anvendes.. Logoer.. kan.. anvendes, men da skal det være både logoet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Det Europæiske Fællesskabs logo.. Kontrol af projekter, som har opnået tilskud.. FødevareErhverv er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, som der er givet tilskud til.. Kontrollen kan finde sted i tilsagnsperioden samt op til 5 år fra seneste udbetaling.. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan FødevareErhverv eller en anden myndighed, der er sæligt bemyndiget dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den organisation, hvortil der er givet tilsagn om tilskud.. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger m.. , herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form.. Kontrollen kan efter forholdene gennemføres som kontrol på stedet og ved kontrol af regnskabet, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som tilskudsmodtager indsender på FødevareErhvervs anmodning.. Tilskudsmodtager skal på forlangende indsende fakturaer, betalingsdokumentation etc.. til FødevareErhverv som dokumentation for projektets gennemførelse.. Den projektansvarlige skal yde forny den vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og regnskaber, forretningsbøger m.. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersammenkøring og sammenstiling af oplysningerne i kontroløjemed.. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud.. Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt i følgende tilfælde:.. hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,.. hvis projektet ikke gennemfåes,.. hvis der ikke ydes den fornødne bistand ved kontrollens gennemførelse,.. hvis de støttede investeringer anvendes til andre formål end forudsat i projektbeskrivelsen,.. hvis ansøger tilsidesætter de fastsatte krav til regnskab og revision, herunder hvis projektregnskab og bilag ikke opbevares tilgængeligt i 5 år, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt eller.. hvis anmodning om udbetaling ikke indsendes inden 3 måneder fra projektets afslutning eller.. tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt.. I tilfæ¦lde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalings kravet og til tilbagebetalingen sker, med den rentesats, der er fastsat i renteloven.. Rente tillægget udgør dog mindst 50 kr.. Du er altid velkommen til at kontakte LAG Varde på 7994 7963.. Opdateret 16-10-2012 / af lagvarde Admin..

  Original link path: /Tilskud/Udbetaling%20af%20tilskud.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Tilmelding nyhedsbrev
  Descriptive info: Læs mere om landdistriktsprogrammet.. Tilmeld dig Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommunes e-nyhedsbrev og modtag en mail, når der er nyt om arbejdet med udviklingen af dit lokalområde.. HUSK AT SÆTTE KRYDS I NYHEDBREV VED TILMELDING.. N.. avn.. *.. E.. -mail.. Tilgængelige lister.. Nyhedsbrev.. Felter med * er obligatoriske.. Opdateret 04-10-2010 / af lagvarde Admin.. Abonner på nyt om landdistrikter hos Fødevareministeriet.. Læs nyt om danske landdistrikter hos Fødevareministeriet..

  Original link path: /Nyheder/Nyhedsbrev.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Login
  Descriptive info: Login.. B.. rugernavn.. A.. dgangskode..

  Original link path: /Global/Login.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Søgeresultater
  Descriptive info: Søgeresultater.. Fandt du ikke det du søgte, så prøv med et andet ord.. S.. øgetekst..

  Original link path: /Global/Searchresults.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Kontaktformular
  Descriptive info: Kontaktformular.. Kontakt.. Vil du skrive en e-mail til koordinator Hanne Jespersen, så udfyld kontaktformularen og vælg "Send".. F.. ornavn.. fternavn.. T.. elefon.. E-.. m.. ail.. esked.. Besked.. Kode.. *..

  Original link path: /Global/Contactform.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Sitemap
  Descriptive info: Sitemap.. På vores sitemap kan du se alle de sider, som er oprettet på vores hjemmeside og den struktur de ligger i.. Du kan åbne en side ved at klikke på den.. Juni 2011.. September 2011.. December 2011.. Oktober 2012.. Fejring af Aarets Landsby.. Landsby 2011.. Beretning - formand.. Beretning - Lag Varde.. Referat.. Workshop.. Ungeraad.. Bestyrelsen 2012-2013.. Bestyrelsesmøder 2012.. Generalforsamling 2012.. Generalforsamling  ...   november 2009.. august 2009.. Referat fra d.. maj 2009.. marts 2009.. Referat fra bestyrelsesmødet d.. Referater 2010.. december 2010.. Referat fra Bestyrelsesmøde d.. august 2010.. maj 2010.. Referat fra bestyrelsesmøde/strategimøde d.. februar 2010.. 2011.. februar.. marts.. maj.. august.. november.. 2012.. april.. juni.. september.. Meld dig ind.. Vedtægter.. Danske aktionsgrupper.. runde 2008.. runde 2009.. Projekter 1.. runde 2010.. Projekter 2.. runde 2011.. runde 2012.. Projektoversigt..

  Original link path: /Global/Sitemap.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - Nyheder
  Descriptive info: Abonner på nyt fra Aktionsgruppen.. Her kan du læse de seneste nyheder fra Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune.. I nyhedsarkivet kan du læse alle nyheder udsendt at Aktions Gruppen i Varde Kommune.. Nyhedsbrev.. Den 21.. juli 2010 er der udsendt Nyhedsbrev fra LAG Varde.. Som tidligere varslet, er det denne gang.. kun.. udsendt elektronisk pr.. mail.. Såfremt du  ...   men ikke fået nyhedsbrevet - bedes du sende en mail til.. haje@varde.. så kommer du på maillisten og vil modtage nyhedsbreve m.. fremover.. Du kan også selv tilmelde dig ved at klikke.. Nyhedsbrevet kan fås ved at kontakte koordinator Hanne Jespersen enten pr.. mail eller på telefon nr.. 7994 7963.. Gå til nyhedsarkiv her.. Opdateret 17-09-2010 / af lagvarde Admin..

  Original link path: /Nyheder.aspx
  Open archive

 • Title: http://www.lag-varde.dk/ - LAG Varde
  Descriptive info: Referater.. LAG Varde er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne.. Det skal ske sammen med befolkningen, erhvervslivet, organisationer, grupper og foreninger, myndigheder og mange flere.. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og være med til at skabe nye job og gode levevilkår i området.. Nærdemokratiet skal styrkes.. Befolkningen i landdistrikterne kan gennem foreningen være med til at vælge hvilke  ...   støtteegnede projekter til Fødevareministeriet.. kroner i 2009.. Vi har udarbejdet en strategi for, hvordan vi udvikler vores område.. Strategien kan hentes under "Udviklingsstrategien".. Den lokale aktionsgruppe har hjemsted i Varde Kommune.. Meld dig ind i foreningen og vær med til at udvikle landdistrikter.. Det er gratis at være medlem.. For indmeldelse kontakt koordinator Hanne Jespersen, på 7994 7963 eller haje@varde.. Opdateret 12-01-2011 / af Pentia.. Meld dig ind i Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune..

  Original link path: /Om%20X%20kobingGruppen%201.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 225