www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAG-STEVNS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Forside - LAG Stevns
  Descriptive info: .. Forside.. LAG Stevns betyder.. L.. okale.. A.. ktions.. G.. rupper Stevns, og er et fælles forum for Stevns Land LAG og Stevns Fiskeri LAG.. En LAG administrerer nogle midler fra EU s Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogram, som kan søges af lokale ildsjæle til projekter der har et lokalt udviklingssigte til gavn for lokalområdet.. LAG erne er dannet efter en bekendtgørelse fra Fødevareministeriet, der administrerer EU s Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammer i Danmark.. De er dannet som foreninger, og alle der er over 15 år, og har folkeregisteradresse i Stevns Kommune kan være medlem.. Som medlem får man tilsendt infomation direkte via email om, hvornår der er ansøgningfrist, hvilke projekter der får støtte,  ...   Kommune og Region Sjælland også hver udpeget en repræsentant til hver af bestyrelserne.. Så hvis I har en god idé til noget som kan understøtte attraktive levevilkårlokalt og/eller skabe lokale arbejdspladser, så kontakt vores koordinator og find ud af, om jeres projekt har mulighed for at søge støtte hos en af vores LAG er.. Kontakt koordinator.. Thomas Christensen.. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser.. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.. 30 61 99 52.. EU s Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogram.. Lokale Aktions Grupper NaturErhvervstyrelsen.. Info om drift af LAG er.. Top.. Jooz Webdesign.. Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience.. Thank you..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forside - LAG Stevns
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Stevns Fiskeri LAG
  Descriptive info: Stevns Fiskeri LAG.. Stevns Fiskeri LAG blev dannet i slutningen af 2010, og har allerede støtte flere projekter, som man kan læse om under Godkendte Projekter i hovedmenuen.. I boksen til højre kan du finde alle relevante informationer om Stevns Fiskeri LAG.. Stevns Fiskeri LAG støtter projekter der styrker og udvikler havne, hav, kyst og klint.. De fire fokusområder er:.. Rødvig.. Fødevare og Fiskeri.. Klinten.. Bøgeskoven, Lund m.. fl.. Stevns Fiskeri LAG s vedtægter.. Stevns Fiskeri LAG s bestyrelse.. Stevns Fiskeri LAG s Udviklingsstrategi.. Informationsfolder.. Farnet-folder.. NaturErhvervstyrelsen..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27
  Open archive
 •  

 • Title: Stevns Land LAG
  Descriptive info: Stevns Land LAG.. Stevns Land LAG blev dannet i 2007, da det nuværende EU-program startede, og har derfor allerede støttet flere projekter, som man kan læse mere om under Godkendte Projekter i hovedmenuen.. I boksen til højre kan du finde alle relevante informationer om Stevns Land  ...   det lokale liv bredt set.. Fokusområderne for Stevns Land LAG er:.. Landsbyer, Natur og Miljø.. Erhvervsudvikling og Turisme.. Kultur og Foreningsliv.. Stevns Land LAG s vedtægter.. Stevns Land LAG s bestyrelse.. Stevns Land LAG s mødereferater.. Stevns Land LAG s Udviklingsstrategi.. LAG-magasinet Mangfoldighed giver udvikling.. NaturErhvervstyrelsen..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=2
  Open archive

 • Title: Søg Projektstøtte
  Descriptive info: Søg Projektstøtte.. Hvis I er lokale aktører i Stevns, med et godt lokalt projekt, så har I mulighed for søge støtte til projektet gennem en af de to LAG er.. For at afklare om Jeres projekt kan støttes skal I kontakte vores koordinator.. Kontaktdata ses til højre herfor.. Begge LAG har løbende ansøgningsfrist.. Under henholdsvis Stevns Fiskeri LAG og Stevns Land LAG i hovedmenuen finder du de to Udviklingsstrategier, som fortæller mere detaljeret, hvilke typer af projekter de to LAG er hver især kan give støtte til.. Fokusområderne for Fiskeri LAG finder du i deres udviklingsstrategi på siderne 16-18.. Fokusområderne for Land LAG finder du i deres udviklingsstrategi på siderne 13-15.. Er jeres idé indenfor rammerne af en af Udviklingsstrategierne er der basis for at søge støtte til jeres projekt.. Hvis I ønsker at søge projektsøtte skal I udfylde projektbeskrivelsen og det relevante ansøgningsskema (enten Land eller Fiskeri) så godt som muligt og sende til vores koordinator gerne på mail.. Herefter kontakter koordinator jer for et evt.. møde, hvor projektet gennemgåes.. Koordinatoren er også behjælpelig med ansøgningsproceduren og kan bistå med sparring i det hele taget.. Når projektet er færdigudviklet og begge skemaer udfyldt indstiller koordinator projektet til søtte  ...   til koordinator og LAG ens bestyrelse.. Den samlede proces skal forventes at tage op til 6 måneder før et endeligt tilsagn om støtte foreligger.. Man kan maximalt søge 50% af projekts budget hos os.. Hver en EU-krone der søges skal matches af en offentlig dansk krone fra f.. eks.. Stevns Kommune, en af de ministerielle puljer, Tipsmidlerne, almennyttige fonde eller tilsvarende.. Stevns Fiskeri LAG har dog nogle midler, som allerede er medfinansierede, hvis en ansøger ikke har mulighed for at skaffe anden medfinansiering.. De vigtigste parametre for om et projekt bliver tildelt støtte fra en af vores LAG er er, at de dels ligger indenfor rammerne af Udviklingsstrategierne og dels at de er så bredt forankret som overhovedet muligt.. Det vil sige, at hensigten emd disse midler også er at understøtte det lokale demiókrati, og få lokale ildsjæle til at samarbejde på kryds og tværs, for at skabe fælles udvikling for deres lokalområde.. Alle skemaer og vejledninger finder du i boksen her til højre.. Har du spørgsmål iøvrigt er du altid velekommen til at konkante koordinator.. Kontaktinformationer finder du til højre i den øverste boks.. Skema til projektbeskrivelse.. Ansøgningskema Land LAG.. Ansøgningskema Fiskeri LAG.. Info om projektfinansiering.. Inspiration til projekter..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37
  Open archive

 • Title: Godkendte projekter
  Descriptive info: Godkendte projekter.. Stevns Land LAG.. Elbækengen.. Elbækengen er en gammel universitetseng, som ligger lige nord for Store Tårnby, og går helt ned til Tryggevælde Å.. Det er er et af de få steder hvor offentligheden kan komme helt tæt på åen og her kan man finde sjældne og fredede planter.. LAG Stevns har støttet fjernelsen af ellevækster, etableringen af en bro over en holmrende, så både kvæg og mennesker kan komme over, en faldlåge, så kvæget holdes inde, men der er nem adgang for besøgende, og borde og bænke i den højstbeliggende del af engen, der giver mulighed for indtagelse af en medbragt tår kaffe og en bid brød.. Samlet budget: kr.. 138.. 820,-.. Projektet blev støttet af LAG Stevns med kr.. 56.. 500,- og af Stevns Kommune ligeledes med kr.. 33.. 000,-.. Derudover lægges kr.. 16.. 040,- Danmarks Naturfond og frivillige arbejdstimer fra de lokale borgere i Gevnø og Lyderslev til en værdi af kr.. 25.. Kirkestien.. Kirkestien går fra Strøby Kirke, tværs over åen til Stolpehuse.. LAG Stevns har støttet at stien er blevet gjort langt mere stabil og solid, så den dels er nemmere at færdes på, også på cykel, og dels kan modstå en vis oversvømmelse, uden at skylle væk.. Der er desuden etableret en fiskeplads ved åen, hvortil også kørestolsbrugere kan komme, og som også kan anvendes til opsamling af grøde.. Der er også etableret fugletårn samt borde og bænke.. 798.. 625,-.. 246.. 250,- og af Stevns Kommune ligeledes med kr.. 70.. 362.. 375,- fra Skov- og Naturstyrelsen, kr.. 105.. 000,- fra Friluftsrådet, kr.. 15.. 000,- fra Danmarks Naturfredningsforening og kr.. 50.. 000,- i frivillige timer.. Stevns i Vækstgear.. Stevns i Væksgear var et innovativt udviklingsprojekt der kørte over 2 år, vis fokus var at finde frem til det fælles gods, som både kommune, erhvervsliv og foreningsliv kunne være enige om er udviklingspotentiale for Stevns, og finde en måde at konkretisere denne udvikling på.. Projektet har skabt mange forskellige dialoger, samtaler og netværk, som ikke var der før, hvilket har afstedkommet adskillige konkrete tiltag, blandt andet Boesdalforeningen, den nye erhvervsforening, Fødevarenetværket m.. Desuden har projektet resulteret i et oplæg til en ny vision for Stevns Kommune, en netværksside for ildsjæle samt et oplæg til et fælles udviklingshus, som Stevns Kommune arbejder videre med for en realisering.. 1.. 764.. 882.. 000,- og af Stevns Kommune ligeledes med kr.. Skole-bigård.. Øst Sjællands Biavlerforenings lokale Stevns-afdeling og Stevns Naturcenter samarbejdede om opbygningen af en skole-bigård, placeret ved Stevns Naturcenter på Mandehoved.. LAG Stevns har støttet materialeomkostningerne til selve etableringen af bistader og nødvendigt udstyr, således at blandt andet skolebørn har mulig for at opleve bierne på helt tæt hold, og lære om hvordan de lever og hvordan honning bliver til.. 64.. 000,- og af Friluftsrådet med ligeledes kr.. Derudover lægger foreningen kr.. 32.. Harmonien.. Foreningen Harmonien er stiftet af 10-15 skippere i 1888 med det formål at tilvejebringe en bygning med samlings- og rekreationslokaler ved Rødvig, som en slags forsamlinghus.. I 2007 gik foreningen konkurs og et antal lokale ildsjæle besluttede sig for at kaste penge og kræfter efter at bevare huset.. Der blev dannet en ny forening og en virksomhed, og Stedet blev renoveret.. I denne forbindelse søgte Harmonien LAG Stevns om støtte til nyt lys og lydudstyr til den gamle scene.. Pengen blev bevilget, men da Harmonien ikke kunne finde den nødvendige ofentlige medfinannsiering, måtte penge desvære gå tilbage til LAG Stevns igen.. 800.. 500.. 000,-, men pengene måtte gå tilbage, da Harmonien ikke kunne finde den nødvendige offentlige medfinanciering.. Rekreative områder I Klippinge.. I udkanten af Klippenge skulle der etableres et regnvandsbassin, som led i en større seperatkloakeringsindsats i hele Stevns Kommune.. I den forbindelse blev borgere inviteret til at give deres bud på, hvad et rekreativt område omkring i sådan sø skulle kunne, for at give kvalitet til Klippinge.. Der blev lavet et superflot projekt for et større rekreativt område, hvor søen kunne indgå som et element.. LAG Stevns valgte at støtte projektet, men da der ikke kunne findes nok offentlig medfinansiering måtte pengene desværre gå tilnbage til LAG Stevns.. 3.. 000.. UngStevns.. dk.. Stevns Ungdomsskole er samlende organisation for dels den almindelige ungdomsskole, dels for kommunen 10.. -klasse center og dels for en række institutioner såsom fritidsklubber, heldagskoler m.. De er dermed dem der har det tætteste kontakt på de unge i Stevns og ønskede derfor at skabe en portal på Internet for de unge, hvor de skal kunne finde alt hvad der har med ungelivet at gøre, fra uddannelse over kultur og fritid til kontaktlinjer hvis der er brug for hjælp o.. s.. LAG Stevns har givet støtte til etableringen af denne portal UngStevns.. dk, som endnu ikke er lanceret.. 000,- og kr.. 000,- fra Ungdomsdkolen.. Projektet er foreløbigt ikke udskudt, da Ungdomsskolen måtte prioritere anderledes grundet omstruktureringen på skoleområdet.. Stevns Fyr.. Stevns Fyr var indtil for få år siden Søværnets ejendom, men overgik for nylig til Skov- og Naturstyrelsen, efter at en til lejigheden dannet Stevns Fyrforening havde kæmpet bravt for  ...   har valgt at støtte renoveringen af bygningen, så den kan anvendes til formålet.. 448.. LAG Stevns har støttet projektet med kr.. 208.. Projektet har desuden søgt kr.. 000,- i støtte i Landdistriktspuljen, hvor der afventes svar fra, ligesom Stevns Kommune forventes at lægge kr.. 108.. Desuden forventes det at der lægges for ca.. Kr.. 000,- frivillige timer i projektet.. Digitalisering Biografen i Snurretoppen.. I Store Heddinge, der er hovedstaden i Stevns Kommune, driver kulturforeningen Snurretoppen den lokale biograf på frivillig basis, ligesom de driver musikcaféen og teatret, i tæt samarbejde med andre lokale kulturforeninger.. Da nye film snart kun vil kunne fåes i digitalt foramt, er det derfor svidende nødvendigt, at de små biografer rundt omkring i landet får mulighed for at få digitaliseret deres apparatur, hvis de skal overleve.. Dette kan de ikke alene bekoste og LAG Stevns har derfor valgt at støtte den digitale omlægning, da biografen er en vigtig drivkraft i det lokale kulturliv.. Samlet budget: 920.. 400 kr.. Projektet har fået tilsagn om støtte fra LAG Stevns kr.. 396.. Derudover kommer der kr.. 000,- fra Kulturministeriet, kr.. 196.. 500,- fra Stevns Kommune og Snurretoppen kan selv bidrage med kr.. 120.. 000,-, og de frivillige der driver stedet vil også lægge en del timer i at få projektet gennemført til en værdi af kr.. 7.. 400,-.. Ranestedets Museumshave.. I Varpelev ligger Ranestedet, som er et gammelt bindingsværkshus, der står som museum, med alt hvad der indebære af oprindelig og originalt interiør.. Foreningen Ranesteder, der driver det lille museum på frivillig basis, ønskede også at haven skulle renoveres og blive mere tro med hvordan en sådan have har set ud tidligere, samt skabe nogle udendørs faciliteter for de besøgende.. LAG Stevns har støttet etableringen af haverenoveringen, der forvenetes færdig i løbet af 2011.. 76.. 6.. 000,- privatfinancieret og kr.. 30.. Nye Joller til Rødvig Sejlklub.. Rødvig Sejlklub er en klub hvor små og store kan lære at sejle.. De har et udvalg af joller og følgebåde, men der var brug for nye joller og yderligere følgebåd, hvis foreninges virke skulle bevares og udvikles.. LAG Stevns støttede indkøbet af fire ny joller og en følgebåd, som alle er i vandet sommeren 2011.. 87.. 605,-.. 34.. 792,-, ligeledes kr.. 792,- fra Stevns Kommune, samt 18.. 021,- privatfinancieret af ansøger selv.. Stevns Fødevarenetværk.. En lille håndfuld lokale ildsjæle har i de sidste 2-3 år arbejdet for at danne en lokal fødevareforening.. I slutningen af 2010 blev det endeligt realiseringen og foreningen Stevns Fødevarenetværk en realitet.. Foreningens formål er at skabe udvikling for de lokale fødevarevirksomheder, fra jord til bord.. Det er lokale virksomheder der arbejder frivilligt i foreningen, med at skabe de første aktiviteter, og til brug for dette har de søgt LAG Stevns om tilskud til informationsmateriale og udstyr til brug for disse aktiviteter.. LAG Stevns har støttet Stevns Fødevarenetværk.. 60.. 000,- og frivillige timer til en værdi af kr.. Stevns Fiskeri LAG.. Badebro ved Holtug Bøgeskov Strand.. For et par år siden dannedes Bøgeskoven Strandforening, som har holdt stranden ren for skrald og tang, til glæde for de besøgende.. For yderligere at tiltrække badegæster til dette charmerende hjørne af Stevns, vil de anlægge en handicap-venlig badebro, som kan bringe badegæsterne sikkert udover stenbræmmen, og ud til den sandede bund.. 124.. 125,-.. Projektet blev støttet af Stevns Fiskeri LAG med kr.. 000,-, af Friluftsrådet med kr.. 000,- og desuden lægger ansøger selv kr.. 8.. 125,- samt for kr.. 000,- frivillige timer.. Udbygning af Roklubben Stevns Lokaler.. Roklubben er i stigende grad blevet et omdrejningspunkt for alskens aktiviteter i Rødvig Havn.. Medlemstallet er steget fra ca.. 100 til ca.. 400 på 4 år, og det fortsætter.. Desuden er der brug for flere toiletfaciliteter, både for offentligheden generelt og for brugerne af havnen.. Alt dette kan imødegåes af en tilbygning til Roklubbens nuværende bygning.. Dette vil både understøtte den stigende medlemsskare i Roklubben og muliggøre yderligere aktiviteter der, give plads til de offentlige toiletter, som Stevns Kommune vil bekoste, og de bade- og toiletfaciliteter som Fiskerihavnen ønsker at etablere i bygningen.. 950.. 275.. 617.. 000,- financieres af ansøger selv og desuden lægges der for kr.. 58.. Uddybning af Bøgeskoven Fiskerihavn.. For at kunne tiltrække flere lystsejlere vil der blive anlagt en ny anløbsbro, hvilket Bøgeskoven Fiskerihavn selv bekoster.. I den forbindelse skal havnen have foretaget en ekstraordinær uddybning, så der bliver dybt nok til at lidt større sejlere også kan anløbe.. Dette projekt er støtte af Stevns Fiskeri LAG og er en del af en større indsats i Bøgeskoven.. 155.. 86.. 400,- af de fuldfinancierede midler.. Bøgeskoven Fiskerihavn financierer selv resten med kr.. 59.. 100,- samt kr.. Ny toiletbygning på Bøgeskoven Fiskeri Havn.. Som led i en større udviklingsindsats i Bøgeskoven, er en ny toiletbygning ansøgt bygget.. Dette vil understøtte det forventede stigende antal besøgende til Bøgeskoven Fiskerihavn og strand, for såvel sejlende som kørende, cyclende og vandrende turister.. 213.. 110.. 500,- af de fuldfinancierede midler, af ansøger selv med kr.. 92.. 500,- samt frivillige timer til en værdi af kr.. Inspiration..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=41
  Open archive

 • Title: Lag-Stevns
  Descriptive info: Luk vindue.. Email dette link til en ven.. Email til:.. Afsender:.. Din email:.. Emne:.. Send.. Annuller..

  Original link path: /index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=9691e3095d3b2cc4e11e2d69be0d616a783bb633
  Open archive

 • Title: Forside
  Original link path: /index.php?view=article&catid=35:articles&id=54:forside&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lag-Stevns
  Original link path: /index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=73f5d3dbe681497b1c6c215d2efe0de7afd5ef6e
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lag-Stevns
  Original link path: /index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=4de85aa967cdfd807b0c80de0e1736a9d41cfcd9
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Stevns Fiskeri LAG
  Original link path: /index.php?view=article&id=46%3Astevns-fiskeri-lag&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=27
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 18