www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAGFAXE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: .. Forsiden.. Nyheder.. Om LAG Faxe.. Arrangementer.. Skemaer.. Afgørelser.. Kontakt.. LAG i Faxe Kommune.. Vi gør en forskel.. LAG Faxe er en forening, som vil arbejde for at styrke udviklingen af landdistrikterne i bredt samspil med lokalsamfundet.. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området.. Det koster ikke  ...   repræsenterer befolkningen, erhvervslivet, organisationer, grupper og foreninger, myndigheder og mange flere.. Foreningen er åben for alle over 15 år og som er bosat i Faxe Kommune.. Vi støtter tiltag i landdistrikterne.. En del af opgaven for den lokale aktionsgruppe er at fordele de midler, som aktionsgruppen råder over.. Midlerne skal fordeles ud fra en målsætning om, at de støttede projekter skal bidrage til at opfylde aktionsgruppens udviklingsstrategi.. Bricksite.. com..

  Original link path: /velkommen
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Original link path: /nyheder
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Udviklingsstrategi.. Vedtægter.. Bestyrelsen.. Om foreningen LAG Faxe.. Den lokale aktionsgruppe i Faxe Kommune eller LAG Faxe, som vi kalder os i daglig tale, blev stiftet på generalforsamlingen den 7.. juni 2007.. LAG Faxe er en forening.. - som vil arbejde for at styrke udviklingen af landdistrikterne i bredt samspil med lokalsamfundet.. De midler LAG Faxe har til rådighed kommer fra EU s landdistriksprogram 2007-2013 og administreres af Direktoratet for FødevareErhverv.. Se mere på.. www.. landdistriktsprogram.. dk.. Gratis medlemsskab.. Hvad støtter LAG i Faxe Kommune?.. Der er to overordnede målsætninger for tildeling af støtte fra LAG-midler.. Projektet skal enten være med til at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne eller skabe Flere iværksættere og lokale arbejdspladser.. LAG Faxe har udarbejdet en Udviklingsstrategi, som beskriver hvilke type projekter, LAG en vil støtte under de to overordnede målsætninger.. LAG Faxe s indsatsområder er:.. Attraktive levevilkår i landdistrikterne.. Bredere vidensgrundlag for landdistriktsplanlægning og udvikling.. Organisering af landsbyråd og borgerforeninger.. Udvikling og synliggørelse af mødesteder og kulturtilbud.. Brobygning mellem land og by og forskellige interesser i  ...   Faxe Kommune vil normalt finansiere optil 50% af de samlede udgifter til projektet.. Resten af beløbet skal projektholder normalt selv finansiere.. De 50 %, som LAG Faxe kan støtte med, kommer de 25 % fra EU og 25 % fra en national offentlig myndighed f.. eks.. et ministerium, region eller en fond.. Ansøgningsfrist.. Der er tre ansøgningsrunder om året: 1.. maj, 1.. september og 1.. december.. Alle ansøgninger, som er modtaget indenfor fristen, kan forventes at blive behandlet på et bestyrelsesmøde ca.. en måned efter ansøgningsfristen.. Ansøger vil umiddelbart herefter få besked om ansøgningen kan helt eller delvis imødekommes og dermed sendes videre til Direktoratet for FødevareErhverv til endelig godkendelse eller om ansøgningen er blevet afslået af bestyrelsen.. God opbakning til den nye forenings arbejde.. Allerede på generalforsamlingen meldte de deltagende borgere sig ind i foreningen.. Andre interesserede kan melde sig ind ved at sende en mail til formand Klaus Holdorf-Jespersen på mail:.. info@lagfaxe.. Medlemmerne kan være med til at sætte deres præg på foreningens arbejde via de årlige generalforsamlinger..

  Original link path: /om
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Original link path: /arrangementer
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Ansøgningsskemaer.. Hvis du har et lokalt projekt, som du mener falder ind under LAG's udviklingsstrategi, kan du sende en ansøgning til koordinator Anne Svendsen på.. ansvc@faxekommune.. Ansøgningen skal være udfærdiget på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ansøgningsskema, som du finder her:.. http://www.. mbbl.. dk/publikationer/ansoegning-om-tilskud-budgetaendring-eller-overdragelse-af-projekter.. Husk at læse de 10 gode råd til udfyldelse af ansøgningen.. Og husk, at da der er tale  ...   regnskabet, så tag en udgift til dette med i budgettet.. Det kræves normalt, at ansøger har indhentet mindst 2 tilbud på arbejderne.. De skal sendes sammen med ansøgningen.. Send gerne din ansøgning i god tid inden ansøgningsfristerne den 1.. januar, 1.. maj og 1.. september, så eventuelle uklarheder kan løses inden ansøgningen forelægges for bestyrelsen.. Du kan læse mere om landdistriktsprogrammet på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside..

  Original link path: /skemaer-og-afgoerelser
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Faxe Handelsråd har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Fælles kulturarrangement i Faxe Kommune.. Kort beskrivelse af projektets formål:.. - Formålet er at lave et fælles årligt kommunalt kulturarrangement for at binde de 3 gamle kommuner sammen.. - At styrke samarbejdet mellem de 4 store byer og deres Erhvervs-, Handels- og Borgerforeninger.. - Arrangementerne skal være med til at styrke de 4 store byer erhvervsliv og samtidig tiltrække flere turister til området.. Kontakt: Bent Bertram, Gartnervej 31, 4654 Faxe Ladeplads.. Ternesøens Fåregræsningslaug har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Naturpleje, afgræsning og formidling.. - At bekæmpe Kæmpebjørneklo ved afgræsning med får samt afgræsning af området i øvrigt.. - At beskytte det rige og varierede fugle- og dyreliv, der er i området.. - At formidle viden om og skabe interesse for området i lokalsamfundet.. - At området kommer til at fremstå, som værende et attraktivt og afvekslende område at gå tur i.. - At de der færdes i området vil værdsætte, og hjælpe til med at bevare det.. Kontakt: Hans Erik Hansen, Ternesøvej 28, 4690 Haslev.. Faxe Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Større synlighed på internettet.. Med det formål at få flere turister til Faxe Kommune og fremme skabelsen af nye virksomheder og lokale arbejdspladser ønskes at optimere turisterhvervets synlighed på internettet.. Med turisterhverv menes såvel overnatningssteder som attraktioner og nye virksomheder i turisterhvervet.. Omkring 95 % af alle turister planlægger deres ferie via internettet.. Kontakt: Benny Agergaard, Faxe Kommune, Kultur og Fritid, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.. Kongsted Forsamlingshus har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Renovering af 2 gavle.. At få 2 gavle renoveret for at bevare husets tilstand, dette vil blive udført i den oprindelige gamle stil.. Kontakt: Flemming Bøgelund Nielsen, Møllevej 35, Kongsted, 4683 Rønnede.. Foreningen Karise Højskole har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Maling af vinduer og døre i Karise Højskole  ...   skal opfattelsen af Faxe Kommune, som et aktivt og dermed attraktivt landdistrikt styrkes.. Kontakt: Annette Olsen, No.. 19, Jernbanegade 37, 4690 Haslev.. Gisselfeld Klosters Langbrug har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. "Hesede Planteskole ved Gisselfeld Kloster".. - Gisselfeld Kloster søger om tilskud til renovering af Hesede Planteskole ved Gisselfeld Kloster.. Information og formidling om den historiske "Paradishave" Hesede Planteskole ved Gisselfeld Kloster.. Annebet Holbak har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. For dig som ønsker kvalitet.. At sætte fokus på lokale smagsoplevelser, regional madkultur.. At tilbyde og fremme viden omkring kvaliteten i de fødevarer som vi alle er afhængige af, såvel økologiske som ikke økologiske.. At fremme samarbejdet mellem små virksomheder i vores lokalområde.. Kontakt: Liv Joanna Pedersen, telefon: 56 71 84 00.. LandbrugsLauget / Brinkholm Amba har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Trampesti på Brinkholm.. Ved at etablere stisystem trampesti langs åen på begge sider og placering af simple broer over åen/spanger åbnes for en meget naturskøn og varieret vandretur på knap en times tid, når man skal snuse naturen ind og gøre små ophold undervejs.. Det lokale samfund og andelshavere, samt cyklende turister vil kunne få stor glæde her af.. Samtidig ønskes anlagt en bilfri cykellejrplads med 2-3 schelters for overnatning eller midlertidigt ophold f.. eks.. For børneinstitutioner på naturbesøg med madpakken.. Kontakt: Lone Ømann, telefon: 33 33 96 33.. Bedre fysiske rammer på Tågerup Skole.. Bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere samt at have siddepladser til alle.. Kærsgård I/S har modtaget tilsagn om tilskud til projektet:.. Fødevaremarked med fokus på egen produktion af lokale kvalitetsfødevarer.. At skabe et samlingspunkt på Midtsjælland omkring kvalitetsfødevarer til gavn for producenter og forbrugere.. Under markedet skal der være oplevelser for alle sanser og alle aldre.. Markedet skal være et sted, hvor lokale producenter kan markedsføre deres produkter af høj kvalitet.. Kontakt: Jette Højholdt Mikkelsen, telefon: 28 19 85 08..

  Original link path: /afgoerelser
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Anne Svendsen.. Navn.. E-mail.. Emne.. Besked.. For at forhindre spam bedes du indtaste.. de fire tal/bogstaver i feltet herunder:.. Send..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Udviklingsstrategien for LAG i Faxe Kommune 2007-2013 er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv, Faxe Kommune, Region Sjælland og Vækstforum Sjælland.. Udviklingsstrategien og diverse godkendelser kan hentes herunder som pdf:.. Udviklingsstrategi for LAG i Faxe Kommune.. (pdf - åbner i nyt vindue).. Godkendelse af udviklingsstrategi - Direktoratet for FødevareErhverv.. Godkendelsen fra Faxe Kommune.. Godkendelsen fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland..

  Original link path: /udviklingsstrategi
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Vedtægter for LAG i Faxe Kommune.. Du kan hente vedtægterne som pdf her - åbner i nyt vindue.. I.. Navn, hjemsted og formål.. 1.. Aktionsgruppens navn er LAG i Faxe Kommune.. 2.. Hjemsted.. Aktionsgruppens hjemsted er Faxe Kommune.. 3.. Formål.. Foreningens formål er - at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.. v.. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2007 2013, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,.. - at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og.. - at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.. II.. MEDLEMMER.. 4.. Medlemmer.. Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe.. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum er dog undtaget fra bopælskravet.. 5.. Optagelse og udmeldelse.. Optagelse i aktionsgruppen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.. 6.. Eksklusion.. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med overlæg bringer aktionsgruppen i miskredit.. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling.. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf.. 18, stk 3.. III.. LEDELSE.. 7.. Generalforsamling.. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle aktionsgruppens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsesmedlemmer, eller 1/3 af aktionsgruppens medlemmer begærer det.. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden.. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område.. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:.. - Valg af dirigent.. - Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.. - Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.. - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.. - Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.. - Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf.. 9.. - Valg af revisor.. - Eventuelt.. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.. 8.. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret.. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.. 10.. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf.. dog 18.. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.. Bestyrelse.. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe.. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af aktionsgruppen og udføre generalforsamlingens beslutninger.. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.. Bestyrelsens sammensætning.. Sammensætning.. a) Det skal tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:.. 1) Lokale borgere.. 2) Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer.. 3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger.. 4) Offentlige myndigheder.. Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders og geografisk fordeling i bestyrelsen.. b) Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7.. Repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum må ikke udgøre mere end 30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.. De forlods udpegede medlemmer skal ikke vælges af generalforsamlingen.. c) Kommunen kan højst udpege 2 medlemmer og en suppleant til bestyrelsen.. Regionsrådet og det regionale vækstforum kan i forening udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.. d) I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde ligger i 2 eller flere regioner eller kommuner, udpeger de pågældende regioner og vækstfora i forening et medlem og en suppleant pr.. region og de pågældende kommunalbestyrelser hver to medlemmer og en suppleant.. e) Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen.. f) Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen  ...   efter beslutningen.. 11.. Habilitetsregler.. Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i Forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt i offentlige tjenester.. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om driftsog/ eller forretningsforhold, er fortrolige.. I øvrigt har medlemmerne og andre deltagere i bestyrelsens arbejde tavshedspligt med hensyn til oplysninger af væsentlig betydning for offentlige eller private interesser.. Medlemmer af bestyrelsen er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller når vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.. Efter forvaltningslovens 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå.. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs.. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet.. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf.. Forvaltningslovens 4, stk.. 1 og 2.. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens 3, stk.. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.. 12.. Den lokale aktionsgruppes formand.. Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige.. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.. 13.. Den daglige ledelse.. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en koordinator efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget.. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.. Protokollatet for generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen, og protokollatet for bestyrelsesmøderne underskrives af bestyrelsen.. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i den lokale aktionsgruppes sekretariat.. IV ØKONOMISKE FORHOLD.. 14.. Den lokale aktionsgruppes økonomiske grundlag.. Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe, herunder sekretariatets drift, opnås ved tilskud og aktiviteter, der er relevante i forhold til den lokale aktionsgruppes formål.. 15.. Regnskab.. Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1.. januar til 31.. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.. Bestyrelsen/koordinatoren/revisor udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår.. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.. Eventuelt ikke forbrugte midler skal anvendes til fremme af foreningens formål i efterfølgende regnskabsår.. 16.. Revision.. Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet.. Revisor skal føre revisionsprotokol.. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til aktionsgruppens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.. 17.. Tegningsret og prokura.. Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.. Bestyrelsen kan meddele prokura.. IV.. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR.. 18.. Vedtægtsændringer og eksklusion.. Forslag om vedtægtsændringer og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal, før de træder i kraft, fremsendes til og godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv.. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf.. 6, kræves der mindst 2/3 majoritet af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.. 19.. Ophør.. Aktionsgruppen ophører automatisk ved udløbet af landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013.. Ved ophør før programperiodens udløb overgår den lokale aktionsgruppes aktiviteter til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse af generalforsamlingen.. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, går tilbage til Direktoratet for FødevareErhverv.. Den af generalforsamlingen trufne beslutning fremsendes til den nationale tilsynsmyndighed (Direktoratet for FødevareErhverv), der efter legalitetskontrol godkender/forkaster beslutningen.. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7/6-2007 på Rådhuset, Industrivej 2, Rønnede.. I bestyrelsen:.. Jan Stenager Hansen.. Michael K.. Madsen.. Bent Bertram.. Dorte Rebe Schou.. Arne Jørgensen.. Gudrun Møller.. Poul Petersen.. Arne Skovbæk.. Birgitte Echwald..

  Original link path: /vedtaegter
  Open archive

 • Title: Lagfaxe
  Descriptive info: Bestyrelse i LAG Faxe.. Formand:.. Klaus Holdorf-Jespersen.. Johansgade 6.. 4690 Haslev.. Tlf.. : 56311405.. E-Mail:.. khoje@tdc.. Næstformand:.. Udpeget af Faxe Kommune.. Gitte Blume.. Birkevej 2.. 4640 Faxe.. : 56715280.. gibl@faxekommune.. Kasserer:.. Arne Jørgensen.. Dyssevej 21, Orup.. : 56725293.. j.. skovlund@mail.. tele.. Poul Petersen.. Murerstrædet 2, Orup.. : 56725455.. poulp@get2net.. Susanne Kürstein.. c/o Faxe Turistbureau.. Postvej 3.. 4654  ...   arsk@faxekommune.. Asger Søgaard Jørgensen.. Humlevænget 45.. : 56316371.. asger.. soegaard@gmail.. Ivan Reedtz-Thott.. Strandgård.. St.. Elmuevej 2.. : 56725600.. ivanreedtzthott@gmail.. Udpeget af Region Sjælland/Vækstforum Sjælland:.. Kate Sørensen.. Hjarnøvej 14A.. 4700 Næstved.. : 29797092.. kates@regionsjaelland.. Suppleant:.. Helle Reinhold Schmidt.. Maglemosevej 38.. : 60221223.. hrs@waoomail.. Koordinator:.. c/o Faxe Kommune.. Center for Udvikling.. Frederiksgade 9.. : 56 20 36 87.. E-mail:..

  Original link path: /bestyrelse
  Open archive

 • Archived pages: 10