www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAG-VEJLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 53 . Archive date: 2012-12.

 • Title: LAG Vejle
  Descriptive info: .. Gå til indhold.. LAG Vejle.. Forside.. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.. Medlemmer.. Bestyrelsesarbejde.. Bestyrelsen.. Dokumenter.. Generalforsamling 2012.. Vedtægter og vision.. Nyhedsbreve fra LAG-Vejle.. Forhåndsgodkendelsen.. Referater.. LAG Vejle har fået vind i sejlene.. Projektansøgning.. Ansøgningsskema.. Fonde og støtteordninger.. Projekteksempler og ideer.. Projekter, der har fået støtte.. Registrer.. Ældre indlæg.. 1.. ansøgningsrunde 2013.. Skrevet af.. admin.. den.. 14.. juni 2011.. i.. Nyhed.. Lukket.. Næste frist for at søge tilskud fra LAG Vejle er den 1.. marts 2013.. Send ansøgningen til.. post.. lag-vejle.. dk.. eller til.. LAG Vejle, c/o Kommuneplan Klima, Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.. kontakt LAG Vejle på 76 81 22 76.. Se hvilke projekter vi støtter og.. hent ansøgningsskema.. (SKAL benyttes) og.. vejledning.. her på hjemmesiden.. Projekter støttet af LAG Vejle ved bestyrelsesmøde i november 2012.. 3.. december 2012.. 0.. Kommentarer.. 200.. 000 til Udendørsforsamlingshus i Grønbjerg-Langelund.. Projektet ønsker at samle en række fritidsaktiviteter ved skole og hal.. LAG Vejles bestyrelse synes det er et godt initiativ med stor lokal opbakning og det vil skabe et rum i byen hvor folk kan mødes i alle aldre.. Det er med til at skabe lokale oplevelser og gøre det endnu mere attraktivt at bo i området.. 750.. 000 til en kunstgræsbane i Givskud.. Projektet vil komme hele Vejle Kommune til gavn og løfte den lokale idræt.. Projektet er allerede støttet af DBU og Vejle Kommune.. LAG Vejle håber med sit bidrag at skabe et område i Givskud der yderligere vil tiltrække idrætsudøvere til byen og derved være med til at tilføje området med flere attraktioner.. 150.. 000 til Gadbjerg fitness.. Projektet er i tråd med tidligere projekter fra Ny Nørup, vandel og Højen og skal give lokalområdet mulighed for at dyrke motion i nærområdet.. LAG Vejles bestyrelse ønsker at være med til, gennem sådanne projekter, at skabe attraktive leveforhold og muligheder ude lokalt.. Årsmøde i Skærbæk.. De lokale aktionsgruppers bestyrelser samt koordinatorer til årsmøde den 26.. og 27.. oktober 2012 i Skærbæk.. Temaet for årsmødet er ”Fremtidens LAG’er”.. Temaet har givet sig selv denne gang, idet indeværende programperiode for LAG indsatsen slutter ved udgangen af 2013, og vi står nu overfor at skulle forberede en ny programperiode med virkning fra 1.. januar 2014.. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har hen over sommeren taget initiativ til at mødes med vores nærmeste samarbejdspartner for at sikre tæt dialog om tilrettelæggelse af den nye program-periode.. På årsmødet skal indholdet drøftes, og hvordan vi i Danmark vil håndtere overgangen til en ny generation af LAG.. Projektmagerkursus i maj 2012.. 30.. maj 2012.. LAG Vejle har holdt et projektmagerkursus for projektmagere i Vejle Kommune.. Motto var: Bliv bedre til at planlægge og gennemføre projekter.. Tirsdag d.. 23.. maj 2012 fra kl.. 16.. 30 til ca.. kl.. 21.. 00 var 25 mennesker samlet på Aagaard Kro for at få en viden om definition og planlægning af et projekt samt viden om indsatsområderne og projektstøtten fra LAG Vejle og andre puljer i bl.. a.. Vejle Kommune.. Program:.. • Velkommen og præsentation af program, deltagere og underviser.. • Hvad er et projekt – en definition.. • Behovet for projektet – drømme, erfaringer, ressourcer og analyse.. • Formulering af projektets formål, resultater og aktiviteter samt budget.. • Projektets styring og måling af effekt.. • Ansøgningsskemaet til LAG projekter.. • Projektstøtten og indsatsområderne i LAG Vejle.. • Puljerne i Vejle Kommune og andre medfinansieringsmuligheder.. Efter en kortere spisepause var det kursusdeltagernes tur  ...   unikke rundkørsler som på en gang skal vise områdets historiske betydning og nutidens skulpturby Give.. LAG Vejle har bevilliget støtte til den første af tre udsmykninger, som skal rejses i tre rundkørsler.. Det er Lag Vejles håb at man med denne støtte kan sætte gang i en udvikling, der på sigt skal gøre Give mere synlig.. Give er allerede nu en by med over 50 skulpturer og rundkørslerne skal være med til, at signalere for turister og lokale, at Give er et sted man skal besøge.. Studietur til Finland.. oktober 2011.. LAG Vejle har været en tur i Finland, for at hente ny viden omkring landdistriktsudvikling.. Vi har talt med andre Leader grupper (LAG´er) og talt med Kommunale og regionale personer der arbejder med, at udvikle lokalsamfund og job- og boligmuligheder i landdistrikterne.. LAG Vejles bestyrelse var af sted fra onsdag den 28.. september til fredag den 30.. september.. En LAG fra Sverige var ligeledes inviteret til Finland og i samarbejde med to finske og en svensk LAG håber LAG Vejle, at kunne starte et projekt der skal gavne de erhvervsdrivende i landdistrikterne i Vejle Kommune.. 200 mio.. kr.. puljen under Grøn Vækst.. 7.. september 2011.. Fødevareministeriet har oprettet en pulje som bl.. skal understøtte LAG´ernes område.. Onsdag den 7.. september er der møde vedr.. Regionsyddanmarks ideer til puljen.. Regioner og kommuner skal sende deres ansøgninger til fødevareministeriet senest 1.. oktober.. Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får mulighed for at medfinansiere egne indsatser under landdistriktsprogrammet inden for en ramme på mindst 200 mio.. For at understøtte en bredt funderet indsats giver puljen mulighed for at opnå medfinansiering fra landdistriktsprogrammet til igangsættelse af aktiviteter.. kommuner og regioner er ifølge Grøn Vækst aftalen partnere i udmøntningen af 200 mio.. puljen.. Fødevareministeriet stiller EU-midler under landdistriktsprogrammet til rådighed for regioner og kommuner til udviklingsaktiviteter, og kommunerne og regionerne medfinansierer aktiviteterne med offentligt nationale midler.. Overordnede mål:.. At sikre bedre miljø og klima samt mere natur af høj kvalitet, der er tilgængelig for alle.. Grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst.. Nye arbejdspladser i landdistrikterne.. Forbedring af konkurrenceevnen.. Bidrag til renere miljø og bedre natur.. Attraktive levevilkår i landdistrikterne.. Bestyrelsesmøde i LAG vejle den 25.. august 2011.. Mødet blev med kort varsel flyttet, så vi er glade for, at så mange kunne komme, da det kræver mindst 6 for at vi kan være beslutningsdygtige.. Deltagere: Erik Jeppesen (Formand, Jelling), Niels Clemmensen (Kommunalpolitiker, Thyregod), Morten Kristensen (Kommunalpolitiker, Gårslev), Anni Assenbjerg (Lindeballe), Mogens Kræmer (Thyregod), John Hyrup Jensen (regionspolitiker, Sønderborg) og Dorthe Howard Grøn (Randbøldal).. Fraværende: Hanne Christiansen (Gadbjerg), Steen Frydensberg (Grejs), Britta Skjoldbjerg Christensen (Højen), Sys Hasforth Korshøj (Smidstrup).. Ved bestyrelsesmødet vurderede LAG Vejles bestyrelse at følgende seks projekter skulle have støtte fra LAG Vejle: Foreningsbaseret fitnesscenter i Firehøje IF, Multibane i Grejs, Forskønnelse af landsbymidten i Gadbjerg, Fornyelse af landsbytorvet i Givskud, Digitalisering af Byens Bio i Jelling og Udendørs ridebane til Egtved rideklub.. Søg efter:.. Links.. Landdistrikternes Fællesråd.. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.. Region Syddanmark.. Vejle Kommune LAG.. Tag et kig i arkivet.. (2).. (1).. (3).. (11).. april 2011.. december 2010.. Medlem.. Log ind.. Feeds.. RSS.. af indlæg.. Kommentar-.. InfoLand Nyheder.. LAG'er.. Landdistriktspuljen støtter nu også turisme.. Smag og Oplev på Julemarkedet den 2.. december.. Sidste inspirationsmøde den 4.. Så er vi i gang….. LAG Sønderborg uddeler mere end 1 mill.. kr inden 31.. 3.. 2013 !.. 35 queries.. 0.. 0000 sekunder..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter « LAG Vejle
  Descriptive info: Orientering fra ministeriet:.. Lokale aktionsgrupper.. Undersider.. 37 queries..

  Original link path: /ministeriet-for-by-bolig-og-landdistrikter/
  Open archive

 • Title: Medlemmer « LAG Vejle
  Descriptive info: Her kan du blive medlem af LAG Vejle.. Send en mail til.. som indeholder dit navn, adresse, telefon og e-mail.. Herefter optages du som medlem i LAG Vejle og som sådan vil du modtage nyhedsbreve m.. m.. på e-mail.. Alle over 15 år bosiddende i Vejle kommune kan  ...   har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved generalforsamlingen.. Alle medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsen.. Medlemskab er gratis.. Du er velkommen til at kommentere indlæggene og arbejdet.. Du skal bare tilmelde dig under registrer og kan derefter være med til at præge debatten..

  Original link path: /medlemmer/
  Open archive
 •  

 • Title: Bestyrelsesarbejde « LAG Vejle
  Descriptive info: Under denne fane finder du kontaktdata til bestyrelsen, vedtægter, referater og andet der vedrører ledelsen af LAG Vejle.. Du er også altid velkommen til at kontakte formand eller bestyrelse hvis der er mangler eller spørgsmål.. Dette gøre eksempelvis på mailadressen:.. Kontaktdetaljer til bestyrelsen finder du på.. Adresseliste bestyrelsen LAG Vejle feb 2012.. får initiativer fra borgere, erhverv og foreninger til at gro og skaber nye oplevelser, fællesskab og lokale arbejdspladser i landdistrikterne.. L.. okal.. A.. ktions.. G.. ruppe.. Vejle.. (LAG Vejle) er en forening, som har en bred igangsættende og rådgivende rolle i forhold til projekter og udviklingsinitiativer i hele Vejle Kommune.. er borgernes, erhvervets og ildsjælenes unikke  ...   klar med en folder, der oplyser i korte træk om LAG-Vejle.. Hent den.. her.. Evaluering af LAG Vejle og fremtidig udviklingsstrategi.. LAG Vejle har i samarbejde med Vejle Kommunes Udviklingssekretariat i efteråret 2009 gjort status over LAG Vejles første års levetid.. Evalueringsrapporten indeholder bla.. :.. - Opfølgning på LAG Vejles vedtagne måltal og målsætninger.. - Resultat af spørgeskemaundersøgelse udsendt til de projektholdere.. - Opsamling af interview med LAG Vejles bestyrelsesmedlemmer.. Læs rapporten.. her.. LAG Vejles bestyrelse vil nu på baggrund af rapportens konklusioner revidere udviklingsstrategien for perioden 2010-2013.. Dette arbejde vil fokusere på afgrænsning af fremtidige indsatsområder, og hvilke måltal der skal opstilles for hver enkelt af disse..

  Original link path: /lag-vejle/
  Open archive

 • Title: Bestyrelsen « LAG Vejle
  Descriptive info: Bestyrelsen sammensætter sig som følgende:.. Anni Assenbjerg.. Niels H.. Jensen.. Hanne Christiansen.. Dorthe Howard Grøn.. Erik Jeppesen (fmd.. ).. Ida Damborg, Region Syddanmark.. Ole Prüsse.. Morten Kristensen, Vejle Byråd.. Niels Clemmensen.. , Vejle Byråd.. Steen Frydensberg.. Sys Hasforth Korshøj.. Suppleanter:.. Ruth Krag Nielsen.. Gunnar Skibsholt.. Koordinator.. Sekretær.. Lars Kastbjerg Jensen.. Hanne Steen Andersen.. 42 queries..

  Original link path: /lag-vejle/bestyrelsen/
  Open archive

 • Title: Dokumenter « LAG Vejle
  Descriptive info: Her finder du alle væsentlige blivende dokumenter for LAG Vejle.. Eksempelvis vedtægter,.. godkendelser og vision.. 41 queries..

  Original link path: /lag-vejle/dokumenter/
  Open archive

 • Title: Generalforsamling 2012 « LAG Vejle
  Descriptive info: 46 queries..

  Original link path: /lag-vejle/dokumenter/generalforsamling-2011/
  Open archive

 • Title: Vedtægter og vision « LAG Vejle
  Descriptive info: De gældende vedtægter og visionen for LAG Vejle finder du nedenfor.. Hent vedtægter.. Visionen for LAG Vejle..

  Original link path: /lag-vejle/dokumenter/vedtaegter/
  Open archive

 • Title: Nyhedsbreve fra LAG-Vejle « LAG Vejle
  Descriptive info: Hermed lidt information om LAG Vejles aktiviteter.. Du kan altid følge LAG Vejles aktiviteter og blive medlem i foreningen via hjemmesiden.. www.. lag-vejle.. Program Generalforsamling 2012.. 5 Nyhedsmail 29.. 06.. 2010.. 4 Nyhedsmail 01.. 03.. 10.. Nyhedsbrev af den.. 01.. 11-12-2009.. 13-11-2009.. 24-9-2009..

  Original link path: /lag-vejle/dokumenter/nyhedsbreve/
  Open archive

 • Title: Forhåndsgodkendelsen « LAG Vejle
  Descriptive info: Forhåndsgodkendelse fra Fødevareminsteriet..

  Original link path: /lag-vejle/dokumenter/forhandsgodkendelsen/
  Open archive

 • Title: Referater « LAG Vejle
  Descriptive info: Referater fra bestyrelsesmøder finder du på nedenstående links:.. Referat fra bestyrelsesmøde 22.. 02.. 2012.. Referat fra bestyrelsesmøde 26.. 2011.. Referat fra bestyrelsesmøde 25.. 08.. Referat fra bestyrelsesmøde 03.. 05.. 2011.. Referat fra generalforsamling 30.. 04.. Referat fra bestyrelsesmøde 02.. Referat af bestyrelsesmøde 17.. 11.. Referat fra bestyrelsesmøde 16.. Referat fra bestyrelsesmødet den 5.. maj 2010.. Referat fra generalforsamlingen 2010.. Referat fra bestyrelsesmødet  ...   Referat fra bestyrelsesmødet den 27.. april 2009.. Referat fra generalforsamlingen 2009 den 15.. Referat fra bestyrelsesmødet den 19.. januar 2009.. Referat fra bestyrelsesmødet.. den 12.. august 2008.. Referat fra bestyrelsesmødet den 24.. juni 2008.. Referat fra bestyrelsesmødet den 26.. maj 2008.. Referat fra stiftende generalforsamling.. Hvis du har problemer med at åbne dokumenterne, kan du få det gratis læseprogram til PDF her:..

  Original link path: /lag-vejle/dokumenter/referater/
  Open archive •  


  Archived pages: 53