www.archive-dk-2012.com » DK » L » LAEGEUDDANNELSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 127 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Forside - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: .. Her er du:.. Forside.. FAQ.. Klinisk Basisuddannelse.. Speciallægeuddannelsen.. Sekretariatet.. PUF.. Kontakt os.. Stillingsopslag.. Her kan du finde aktuelle opslag i.. Videreuddannelsesregion Øst.. Opslagsplan alle specialer.. Her kan du finde datoer for opslag, ansøgningsfrister og samtaler.. Opdateres i starten af hver måned.. Kursus og forskningstræning.. Her  ...   i løbet af din uddannelse.. Kort.. Her kan du finde et kort over Gentofte Hospital, med guide til Sekretariatet.. © 2011 Lægelig Videreuddannelse | Ledreborg Allé 40, st.. | 2820 Gentofte | Tlf:.. 39 75 06 80.. | EAN-nummer: 5798001490191.. webdesign, cms & hosting by danaweb a/s..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sekretariatet i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: 1) Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg kommer i klemme på grund af 4-års reglen.. Kan I hjælpe?.. Vi har samlet alt information omkring fireårsreglen.. her.. 2) Hvordan bliver min introduktionsstilling godkendt?.. Du skal ikke indsende nogen dokumenter hverken til os eller Sundhedsstyrelsen, når du er færdig med din introduktionsstilling.. Du skal sørge for følgende:.. at du har fået underskrift for alle de kompetencer i logbogen, der tilhører introdelen.. at du har gennemført det generelle kursus Pædagogik 2.. at du har fået underskrevet Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement.. Dokumenterne skal bruges når du søger hoveduddannelse, og når du søger speciallægeanerkendelse opbevar dem derfor et sikkert sted.. For nogle specialer gælder tillige, at du skal have udfyldt vurderingsskemaet, og i almen medicin skal du også have underskrevet relevante kurser i "Kursushæftet".. 3) Er det tilladt at have flere introduktionsstillinger i samme speciale?.. Ja, men vi opfordrer altid afdelingerne til at ansætte læger, der ikke har introduktionsstilling i forvejen.. 4).. Jeg har haft en introduktionsstilling tidligere og har gennemført LAS 1 og Pæd 2.. Skal jeg tage dem igen i min nye introduktionsstilling?.. Fra 2012 skifter LAS kursusrækken navn til SOL kurser.. LAS 1 bliver til SOL 1, LAS 2 bliver til SOL 3, og LAS 3 bliver til SOL 2.. Samtidig flyttes LAS 1/SOL 1 til hoveduddannelsen, således at alle SOL kurser fremover skal tages i løbet af hoveduddannelsen.. Såfremt du har taget LAS 1 eller SOL 1 i løbet af din introduktionsuddannelse, skal du ikke tage disse kurser igen - hverken i hoveduddannelsen eller hvis du får en ny introduktionsstilling i et andet speciale.. Det samme gælder for Pædagogik 2, der også kun skal tages 1.. gang i introduktionsuddannelsen.. 5).. Hvad tæller som fravær?.. Ferie og deltagelse i obligatoriske kurser tæller.. ikke.. med i de 10 % fravær, som man maksimalt må have.. Alle andre  ...   og skal nu være på samme afdeling i min hoveduddannelse kan jeg få merit?.. Hvis der er tale om en uklassificeret ansættelse kan der ikke gives merit.. Hvis du har været i klassificeret introduktionsstilling i et speciale og søger merit for et uddannelseselement i samme speciale, kan der heller ikke gives merit.. Hvis du derimod søger merit i et andet speciale, hvor det speciale, du har opnået erfaringen i indgår som sideuddannelse, kan der som regel gives merit.. Du skal først søge merit, når du har fået en hoveduddannelsesstilling.. Sekretariatet afgør som regel sagen i samarbejde med specialets pædagogiske kliniske lektor.. Hvis der gives merit, er det ikke sikkert, at du frigives fra dit uddannelseselementet og/eller at hoveduddannelsesforløbet afkortes.. Det kræver de berørte afdelingers accept.. 9) Jeg er i hoveduddannelse og har fået mulighed for at få ansættelse på en anden afdeling kan det lade sig gøre?.. Ja, men det kræver, at både aftagende og modtagende afdeling skriftlig godkender dette.. Desuden skal du kunne lære de samme kompetencer på den nye afdeling, som du skulle have lært på den gamle.. Sekretariatet skal kontaktes og foretage den endelige godkendelse, og der skal laves en revideret ansættelses- og uddannelsesaftale.. 10) Jeg er i hoveduddannelse, men ønsker at fortsætte min hoveduddannelse i en anden videreuddannelsesregion kan jeg det?.. Ja, du kan godt skifte videreuddannelsesregion.. Som udgangspunkt kræver det, at du selv finder alle ansættelserne i den videreuddannelsesregion, du ønsker at skifte til.. Desuden skal samtlige afdelinger + sekretariatet i den videreuddannelsesregion, du forlader, acceptere, at du flytter dit forløb.. Sekretariatet i den nye videreuddannelsesregion skal udarbejde en ny ansættelses- og uddannelsesaftale til dig.. 11) Jeg er ved at have færdiggjort min hoveduddannelse og skal søge speciallægeautorisation.. Hvad skal jeg indsende til Sundhedsstyrelsen?.. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se hvad du skal indsende, når du søger om speciallægeautorisation.. Læs mere..

  Original link path: /faq.html
  Open archive

 • Title: Klinisk Basisuddannelse og Sekretariatet i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: Denne information er tiltænkt læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU) i Region Øst.. Klinisk Basisuddannelse består af to gange seks måneders ansættelse i to specialer og erstattede turnusuddannelsen fra efteråret 2008.. Administrationen af Klinisk Basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst er opdelt således, at den for Region Hovedstaden varetages af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på Gentofte Hospital (KBU-ansættelser på Bornholm administreres dog af Bornholms Hospital), mens den for Region Sjælland varetages af Det Centrale Uddannelsessekretariat i Sorø.. Den Kliniske Basisuddannelse på Færøerne varetages af Landssygehuset i Tórshavn.. Den overordnede koordinering af Klinisk Basisuddannelse i Region Øst i forhold til Sundhedsstyrelsen og de øvrige videreuddannelsesregioner varetages af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Gentofte.. ·.. KBU i Region Hovedstaden.. KBU i Region Sjælland.. KBU på Færøerne.. Generelt om Klinisk Basisuddannelse.. Information om Turnusordningen (ansættelser før 1.. august 2008).. Videreuddannelsesregionen har udarbejdet et uddannelsesprogram, som indebærer en forpligtelse til at give den uddannelsessøgende læge mulighed for at deltage  ...   op til uddannelsesforpligtelsen, og hvorvidt du som uddannelsessøgende får et tilstrækkeligt udbytte af forløbet.. Dette sker i henhold til Sundhedsstyrelsens evalueringskrav.. Evaluering af uddannelsesstedet foregår i Region Øst elektronisk på.. www.. evaluer.. dk.. Som uddannelseslæge skal du logge på systemet med dit cpr.. -nummer (uden bindestreg) og en kode, som du får tilsendt af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse (i Region Hovedstaden) eller af din kontaktperson (i Region Sjælland).. VIGTIGT:.. Hvis der i løbet af din uddannelse sker ændringer i dine forhold med hensyn til navn, adresse, telefonnummer, e-mail, barsel, orlov m.. v.. , skal du hurtigst muligt give besked til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse (hvis du har KBU i Region Hovedstaden) eller din relevante HR-kontaktperson (hvis du har KBU i Region Sjælland).. Du skal selvfølgelig også orientere din arbejdsgiver og din løn- og personaleafdeling.. De relevante kontaktoplysninger kan findes via linket i boksen til højre.. Links:.. For tutorlæger.. Info om Evaluer.. Kontaktpersoner..

  Original link path: /klinisk-basisuddannelse.html
  Open archive

 • Title: Speciallægeuddannelsen i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: På denne side har vi forsøgt at svare på mange af de spørgsmål, du kan støde på i løbet af din uddannelse.. Herudover kan du finde information om det enkelte speciale ved at vælge specialet i højremenuen.. Her kan du finde mere information om:.. Fireårsreglen.. Ansættelsesprocedure.. Målbeskrivelse , uddannelsesprogram, uddannelsesplan logbog.. Krav til godkendelse af ansættelse.. Barsel / orlov.. Erstatningsansættelse.. Deltid.. Overgangsordning.. Speciallæge autorisation.. Udenlandske læger.. Udover ovenstående information, har  ...   Statistik over opslåede og besatte H-forløb fra 2009-2012.. De enkelte specialer:.. Almen medicin.. Anæstesiologi.. Arbejdsmedicin.. Børne- og ungdomspsykiatri.. Dermatologi.. Diagnostisk radiologi.. Gynækologi og obstetrik.. Intern medicin:.. Introduktionsuddannelsen.. Endokrinologi.. Gastroenterologi og hepatologi.. Geriatri.. Hæmatologi.. Infektionsmedicin.. Kardiologi.. Lungemedicin.. Nefrologi.. Reumatologi.. Karkirurgi.. Kirurgi.. Klinisk biokemi.. Klinisk farmakologi.. klinisk fysiologi og nuklearmedicin.. Klinisk genetik.. Klinisk immunologi.. Klinisk mikrobiologi.. Klinisk onkologi.. Neurokirurgi.. Neurologi.. Oftalmologi.. Ortopædkirurgi.. Oto-rhino-laryngologi.. Patologisk anatomi Cytologi.. Plastikkirurgi.. Psykiatri.. Pædiatri.. Retsmedicin.. Samfundsmedicin.. Thoraxkirurgi.. Urologi..

  Original link path: /speciallaegeuddannelsen.html
  Open archive

 • Title: Klinisk Basisuddannelse og Sekretariatet i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: Sekretariatet beskæftiger sig med stort set alle forhold, der relaterer sig til den lægelige videreuddannelse altså tiden.. fra kandidateksamen til opnåelse af speciallægeanerkendelse.. Sekretariatets hovedarbejdsopgaver i forhold til de lægelige.. specialer er:.. Vejledning og rådgivning af uddannelsessøgende læger, uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere, tutorer samt.. andre med interesse for lægelig videreuddannelse.. Besættelse af Klinisk Basisuddannelse i Region Hovedstaden.. Erstatningsansættelser i forbindelse med barsel, sygdom og lignende i forhold til alle regionale specialer (for klinisk basisuddannelse og almen medicin dog kun i Region Hovedstaden).. Sikre antallet af introduktionsstillinger i Uddannelsesregion Øst (for almen medicin dog kun  ...   også nedenstående opgaver:.. Sekretariatsbetjening af Det Regionale Råd samt undergrupper.. Sekretariatsbetjening af Videreuddannelsesrådet i Region Hovedstaden.. Sekretariatsbetjening af de af 37 specialespecifikke uddannelsesråd, herunder justering og revision af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer.. Sekretariatsbetjening af af de kliniske lektorer, herunder etablering af den klinisk pædagogiske udviklende.. funktion.. Samarbejde med praksis sektor, herunder rekruttering af tutorer.. Sekretariatets åbningstider:.. Mandag - torsdag kl.. 08.. 00 til 16.. 00.. Fredag fra kl.. 00 - 15.. Tlf.. Mail:.. laegeuddannelsen@regionh.. Det Regionale Råd.. Videreuddannelsen i Region Sjælland.. Information til uddannelsesgivende.. Sekretariatets medarbejdere.. Sekretariatet i Region Syd.. Sekretariatet i Region Nord.. Sundhedsstyrelsen..

  Original link path: /sekretariatet.html
  Open archive

 • Title: Speciallægeuddannelsen i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: Sorø, oktober 2010.. Den Pædagogisk Udviklende funktion i Region Øst.. Baggrund.. Speciallægebetænkningen fra 2000 danner grundlag for en reform af den postgraduate lægeuddannelse.. En af de vigtigste nyskabelser er, at speciallægeuddannelsen nu er blevet kompetence- og tidsstyret.. Samtidig har reformen betydet en introduktion af nye pædagogiske metoder.. Derfor har man skabt den Pædagogisk Udviklende Funktion.. (PUF).. Fremtidens speciallæge skal udover rollen som medicinsk ekspert mestre rollerne som samarbejder, kommunikator, akademiker, sundhedsfremmer, Leder/administrator og professionel.. Den uddannelsessøgende læge skal dermed erhverve sig en lang række forskelligartede kompetencer igennem sit uddannelsesforløb, og disse kompetencer skal løbende evalueres og attesteres i lægens logbog.. For at sætte læringen i system udarbejder afdelingerne uddannelsesprogrammer, som mere detaljeret beskriver, hvordan hver enkelt kompetence skal/kan læres og evalueres i løbet af et hoveduddannelsesforløb.. PUF i Region Øst.. I foråret 2005 etableredes PUF i Region Øst.. PUF betjener det Regionale råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst, de specialespecifikke uddannelsesråd, de uddannelsesgivende afdelinger/praksis og de uddannelsessøgende læger.. Intentionen bag PUF er at professionalisere arbejdet med at understøtte og udvikle læringsmiljøet på de uddannelsesgivende afdelinger/praksis i regionen for derved at i sidste ende at sikre en målbar høj kvalitet i patientbehandlingen.. Hvem er PUF ?.. Den Pædagogisk Udviklende Funktion er i Region Øst betegnelsen for den samlede gruppe af postgraduate kliniske lektorer.. Pr.. 1.. maj 2008  ...   uddannelse består af en kontinuert kompetenceudvikling fra prægraduat lægeuddannelse over speciallægeuddannelse til den fortsatte livslange professionelle udvikling.. Videreuddannelsen skal derfor bygge oven på den prægraduate del og igennem uddannelsens indhold og metoder sikre, at den enkelte læge opnår både holdning og evne til forsat professionel udvikling.. Konsulentvirksomhed og rådgivning.. PUF skal medvirke til at.. viden om medicinsk pædagogik får en central plads i den politisk/strategiske planlægning af videreuddannelsen i det regionale videreuddannelsesråd.. viden om medicinsk pædagogik anvendes i den praktiske planlægning og revision af introduktions- og hoveduddannelsesforløb i de specialespecifikke råd.. viden om medicinsk pædagogik anvendes i afdelingernes/praksis udarbejdelse og brug af uddannelsesprogrammer.. rådgive de uddannelsessøgende ved behov.. Kvalitetsudvikling.. PUF skal bidrage til.. at etablere et frugtbart samspil mellem uddannelsesrådene og de uddannelsesgivende afdelinger i arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af uddannelsen.. Uddannelsesrådene har brug for erfaringerne fra de uddannelsesgivende afdelinger for at tage fornuftige beslutninger om revision af uddannelsesprogrammer, ændret sammensætning af blokke mm.. opsamling og udveksling af erfaringer med den nye lægelige videreuddannelse og brug af disse erfaringer med henblik på kvalitetsudviklende tiltag.. Koordination.. PUF skal bidrage til erfarings- og vidensudveksling.. med de to øvrige videreuddannelsesregioner og tilstræber ensartethed i uddannelseskvaliteten på tværs af landets tre videreuddannelsesregioner.. med den prægraduate lægeuddannelse og tilstræber en kontinuerlig koordination og justering mht.. indhold og metoder.. Virksomhedsgrundlag.. Funktionsbeskrivelse.. Lektoroversigt.. PKL-forum..

  Original link path: /puf.html
  Open archive

 • Title: Kontakt os - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: Navn:.. *.. Adresse:.. Postnr.. og by:.. Telefonnummer:.. E-mail adresse:.. Kommentar:..

  Original link path: /kontakt-os.html
  Open archive

 • Title: Sekretariatet i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: ».. Alle ansøgere som søger hoveduddannelsesforløb i Region Øst kan kontakte Sekretariatet for lægelig videreuddannelse mandag til torsdag mellem kl.. 8.. 00 og 16.. 00, samt fredag mellem kl.. 00 og 15.. 00 ved tekniske problemer på tlf.. 39750680 eller på mail til.. Der er altid deadline for aflevering af ansøgninger kl.. 23:59.. Såfremt du får problemer den sidste aften er det vigtigt at du uploader din ansøgning (også selvom den er mangelfuld på grund af problemer) så udreder vi dette efterfølgende.. Hvis du heller ikke kan oploade din ansøgning er det vigtigt, at du sender en mail med beskrivelse af, at du har forsøgt at oploade din ansøgning, men at du har haft problemer.. Såfremt du har sendt denne mail inden deadline får du selvfølgelig lov at indsende din ansøgning efterfølgende.. 7 hoveduddannelsesforløb opslås til besættelse den 1.. april 2013 i Videreuddannelsesregion Øst.. Ansøgningen udfyldes på.. http://www.. videreuddannelsen.. dk/.. Ansøgningsfrist onsdag den  ...   1.. Ansøgningsfrist mandag den 17.. Gynækologi og Obstetrik.. 7 hoveduddannelsesforløb opslås til beæsttelse den 1.. Forhåndsgodkendelse af i-stilling.. 2 hoveduddannelsesforløb opslås til besættelse den 1.. Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.. 1 hoveduddannelsesforløb opslås til besættelse den 1.. Ansøgningsfrist tirsdag den 18.. Oto-Rhino-Laryngologi.. 4 hoveduddannelsesforløb opslås til besættelse den 1.. Oplysningsskema.. Operationsliste.. Oversigt over undervisning.. Oversigt over kursusdeltagelse.. Ansøgningsfrist onsdag den 19.. 3 hoveduddannelsesforløb opslås til besættelse den 1.. Postgraduate kliniske lektorater.. Ved den Pædagogisk Udviklende Funktion under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst.. opslås i samarbejde med Region Sjælland og Region Hovedstaden op til 32 stillinger som postgraduat klinisk lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.. Ansættelsen sker for 4 år med tiltrædelse 1.. april 2013 eller snarest herefter indenfor flere specialer.. Ansøgningen sendes elektronisk via.. ku.. dk/stillinger/vip/.. ,.. søg under lektorat, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.. senest den 20.. december 2012, kl.. 23.. 59.. KUN elektroniske ansøgninger modtages.. Læs det fulde opslag herunder:..

  Original link path: /forside/stillingsopslag.html
  Open archive

 • Title: Forside - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: Resultat af søgning.. Søgning på indholdssider:.. Søgning på billedgallerier:.. Din søgning gav desværre intet resultat..

  Original link path: /?search=true
  Open archive

 • Title: Speciallægeuddannelsen og Sekretariatet i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Descriptive info: Et uddannelsesforløb kan godkendes, hvis forløbet er gennemført tilfredsstillende, og hvis der ikke har været mere end 10 % fravær i løbet af ansættelsen.. Fravær er for eksempel barsel, sygdom, barns sygedag, omsorgsdage eller kursusdage, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen.. Ferie regnes ikke som fravær.. Fravær beregnes således, at 6 måneder regnes som 180 dage og 1 år som 360 dage.. I en 6 måneders ansættelse må man derfor have maksimalt 18 fraværsdage og ved 1 års ansættelse maksimalt 36 fraværsdage.. Hvis man er syg henover en weekend eller på fridage, tælles disse med i fraværet.. Det betyder, at hvis den uddannelsessøgende læge melder sig syg om fredagen og først er rask igen onsdag ugen efter, vil både fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag tælle som fravær.. Det gælder også, selvom den uddannelsessøgende ikke havde planlagt tjeneste mellem fredag og onsdag.. Hvis der er mere end 10 % fravær i ansættelsen, skal der gennemføres en erstatningsansættelse, før uddannelseselementet kan godkendes.. Erstatningsansættelsen aftales i samarbejde med Sekretariatet for  ...   porteføljen, der viser, at de kompetencer, der skulle læres i løbet af ansættelsen, er opnået.. Der skal være en underskrift samt en dato for hver kompetence, der godkendes.. Porteføljen udleveres på afdelingen.. Hvis der ikke forefindes en portefølje, skrives kompetancerne under af den uddannelsesansvarlige overlæge eller af denne udpegede vejleder, i selve målbeskrivelsen.. Målbeskrivelsen findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.. Den uddannelsessøgende læge skal gemme den originale udgave af skemaet til attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen og porteføljen til brug for ansøgningen om speciallægeautorisation.. Læs nærmere under.. "Speciallæge autorisation".. Dokumentation for godkendt uddannelseselement ved uddannelse efter 1996-bestemmelserne (gammel ordning).. For at et uddannelsesforløb kan godkendes, skal der foreligge et underskrevet CS-bilag for hvert gennemført uddannelseselement.. CS-bilaget er beviset for, at uddannelseselementet er gennemført tilfredsstillende, og at den tidsmæssige varighed af ansættelsen er overholdt.. Den uddannelsessøgende læge skal have den originale udgave af CS-bilaget og gemme det til brug for ansøgningen om speciallægeautorisation.. Efter 31.. 12.. 2012 kan der ikke godkendes uddannelse efter 1996-bestemmelserne.. CS-bilag.. Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement.. Målbeskrivelser..

  Original link path: /speciallaegeuddannelsen/krav-til-godkendelse-af-ansaettelse.html
  Open archive

 • Title: Sekretariatet i Gentofte - Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse
  Original link path: /faq.html?search=true
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 127