www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAABJERG-BIOENERGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 207 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Maabjerg Bioenergy - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: .. Kontakt Maabjerg Bioenergy.. |.. Extranet.. MBE BioLink.. International version.. Nyheder.. Om Maabjerg Bioenergy.. Sådan virker det.. Fakta.. Byggeriet.. Information.. 18.. juni, 2012.. Fuld gas frem for Nordvestjylland.. PRESSEMEDDELELSE: Den officielle indvielse af Maabjerg BioEnergy kan blive startskuddet for grøn vækst i nordvest.. Video: Reportage fra indvielse.. 250 gæster indbudte gæster deltog, da Maabjerg BioEnergy formelt blev indviet mandag formiddag.. ….. Video: Mere fra indvielsen.. Der blev trykket hænder på samlebånd, da Maabjerg BioEnergy officielt blev indviet den 18.. juni 2012.. Bestyrelsesformand Arne Lægaard holdt tale, mens EU-kommis….. 2.. juli, 2012.. Video: Hilsen fra Connie Hedegaard.. EU-klimakommissær Connie Hedegaard har sendt en hilsen i anledning af Maabjerg BioEnergys indvielse….. Video: To års byggeri på fire minutter.. Videoreporter Mads Haukrogh har fulgt Maabjerg BioEnergy fra første spadestik og til nu, hvor anlægget står færdig.. 1.. maj, 2012.. Galleri:  ...   varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt.. kan anvendes til videresalg.. Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof.. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen vil kunne udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet.. Biogas eller bare øregas?.. Send et spørgsmål til Maabjerg BioEnergy.. Vi svarer alle spørgere, som angiver korrekt emailadresse i formularen.. Afhængigt af spørgsmålets karakter, kan der gå op til et par arbejdsdage inden du har et svar fra Maabjerg BioEnergy.. Måbjerg Bioenergy forbeholder sig ret til at offentliggøre spørgsmål sammen med vores svar.. Stil et spørgsmål.. biogas.. Dit navn.. Din email.. Dit spørgsmål.. Maabjerg Bioenergy A/S Nupark 51 · DK-7500 Holstebro Tlf +45 9612 7300 Fax +45 9612 7301 info@maabjerg-bioenergy.. dk.. Til toppen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Extranet login - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Seneste nyt.. 05.. juli - 2012.. Rundvisning på Maabjerg BioEnergy.. 02.. Maabjerg BioEnergy slår dørene op – første gang til august.. Bestyrelsesformand Arne Lægaard holdt tale, mens EU-kommissær Connie Hedegaard sendte en langdistance-hilsen.. Imens kiggede borgmestrene fra Holstebro og Struer Kommune fremad mod det helt store mål: Maabjerg Energy Concept.. Home.. Extranet login.. Denne del af hjemmesiden er forbeholdt parterne omkring Maabjerg BioEnergy.. Her formidler vi bl.. a.. information til leverandørerne.. Siden er opdateret 2.. august 2011..

  Original link path: /extranet/
  Open archive

 • Title: MBE BioLink - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Klik her for at gå til login for MBE BioLink:.. https://bioconnect.. maabjerg-bioenergy.. dk/login/index.. Siden er opdateret 6..

  Original link path: /mbe-biolink/
  Open archive

 • Title: Om Maabjerg Bioenergy - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Vision og mål.. Organisation.. Historie.. Ledige stillinger.. Find vej.. Kontakt.. Relaterede artikler.. Rejsegilde juni 2011.. Anlægget vil, når det er i drift fortrænge 50.. 000 tons CO.. 2.. De 20.. 000 fra energiproduktionen og de sidste 30.. 000 tons gennem reduceret emissionaf CO.. ekvivalenter direkte på landbrugsbedrifterne i  ...   er mest kendt fra sagen om afgift på ko-prutter.. I kraft af det stærke partnerskab omkring projektet er det muligt at udnytte anlægget optimalt til at udvikle ny viden om anvendelsen af biobrændsel til energiforsyning og om de miljømæssige landvindinger, som forventes af Maabjerg BioEnergy.. Siden er opdateret 25..

  Original link path: /om-maabjerg-bioenergy/
  Open archive

 • Title: Sådan virker det - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Hovedanlæg.. Placering.. Interessenter.. Råvareleverancer.. Afsætning.. Måbjerggården.. Det giver sig selv, at transporten af mere end 450.. 000 tons gylle om året frem til Maabjerg BioEnergy er en stor udfordring.. Beregninger viser at hvis transporten udelukkende består af lastbiler, vil der være behov for et sted mellem 40 og 50 vogntog i døgnet til og fra Maabjerg BioEnergy.. Derfor har Maabjerg BioEnergy valgt en kombination af omfattende rørsystemer og lastbiltransport.. Der arbejdes derfor med muligheden for at etablere et rørstem i grenstruktur fra anlægget og ud i oplandet.. Undervejs på strækningerne vil  ...   landevejene ind til anlægget undgås.. I første omgang opereres der med en omladestation placeret øst for Holstebro.. Rørsystemets opbygning.. Rørsystemet etableres i stjerneformation fra Maabjerg BioEnergy og cirka 16 km ud i oplandet.. Langs med rørledningerne placeres en række knudepunkter med lagertanke, hvorfra gyllen pumpes ind til biogasanlægget.. Rørledningen består af et dobbeltrør.. Det ene anvendes til at føre gyllen frem til anlægget og i det andet rør returneres den rensede gylle til lagertanke ved knudepunkterne.. Leverandøren afleverer gylle ved knudepunkterne og henter slutproduktet samme sted.. Siden er opdateret 29.. november 2011..

  Original link path: /saadan-virker-det/
  Open archive

 • Title: Fakta - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Klima/Energi.. Økonomi.. Lugt.. Projektet er født som et miljøprojekt, der skulle begrænse udledning af næringsstoffer til vandløb og fjorde, og samtidig skulle det medvirke til, at beskæftigelsen i landbruget og følgeerhvervet kunne opretholdes lokalt.. Endelig skulle projektet udnytte biomasseressourcen til gavn for samfundets energibalance og klimaet.. Det er i hele projektforløbet lykkedes at fastholde de mange målsætninger.. Værd at vide om Maabjerg BioEnergy:.. Omdanner ca.. 650.. 000 tons biomasse /  ...   Total investering på 398 mio.. kr.. Nettogevinst på 45 mio.. /år.. Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i 5.. 388 / 14.. 381 boliger.. Reducerer klimabelastning med 50.. 000 tons CO2 / år.. Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet med 109 og 311 tons/år.. Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv.. Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia.. Tallene i faktaboksen er ajourført 1.. december 2011.. Siden er opdateret 1..

  Original link path: /fakta/
  Open archive

 • Title: Byggeriet - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Anlægstidsplan.. Byggepartnere.. Rådgivere.. Webcam.. Illustration: A2 Arkitekterne A/S.. Byggeriet blev sendt i udbud i efteråret 2009.. I juni 2010 begyndte arbejdet med at gøre grunden klar, og 16.. august 2010 kunne fødevareministeren tage det første officielle spadestik.. Det er planen, at Maabjerg BioEnergy er klar til idriftsættelse omkring årsskiftet 2011/2012, hvor de første prøvekørsler foretages.. Fra april 2012 forventer vi, at være klar til kommerciel drift.. Der tages dog forbehold for forsinkelser.. Følg med i byggeriet i vores nyhedsbrev og se de mange billeder her på hjemmesiden.. Siden er opdateret 31.. juli 2011..

  Original link path: /byggeriet/
  Open archive

 • Title: Information - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Besøg Maabjerg Bioenergy.. Logo Service.. Maabjerg BioEnergy bliver verdens største anlæg af sin art.. Allerede inden byggeriet har projektet vakt stor opmærksomhed.. Når anlægget står færdigt, vil vi give besøgende mulighed for at se nærmere på processen med fremstilling af biogas, samt hvorledes biogasfremstillingen spiller sammen med energiforsyningen og landbrugets gødningsanvendelse.. Vi vil  ...   og miljømæssige resultater, som f.. eks.. reduktion af CO2 og reduktion af næringsstoffernes udledning til vandmiljøet.. På grund af travlhed med indkøring og opstart vil muligheden for besøg på anlægget dog først kunne finde sted fra foråret 2012 og fremefter, når anlægget er kommet ind i en normal driftfase.. Siden er opdateret 21..

  Original link path: /information/
  Open archive

 • Title: Fuld gas frem for Nordvestjylland - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Presse.. Foto Video.. Publikationer.. Spørgsmål svar.. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.. Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Arne Lægaard.. Foto: Gert Laursen.. PRESSEMEDDELELSE:.. Maabjerg BioEnergy blev officielt indviet mandag 18.. Begivenheden markerer, at et af verdens største industrielle biogasanlæg nu går ind i en mere normal driftsfase efter en længere opstartsfase.. Maabjerg BioEnergy har modtaget støtte fra EU og er deltager i et stort europæisk klima-projekt, men anlægget er først og fremmest en lokal succeshistorie, siger bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift Arne Lægaard:.. "Maabjerg BioEnergy har været smeltedigel for de bedste kræfter i forsyningsbranchen og landbruget: Forsyningskunderne i Holstebro og Struer havde brug for en langsigtet løsning, der kunne skaffe klimavenlig, billig energi.. Og landbruget havde brug for en langsigtet løsning på miljøudfordringer i forhold til gylle.. Begge parter har fået, hvad de drømte om - og mere til.. ".. Der skulle gå ti år, fra de første tanker om Maabjerg BioEnergy blev griflet ned på en krøllet serviet, og indtil det færdige projekt kunne blive realiseres.. Men det har været besværet værd.. "Maabjerg BioEnergy har været døråbner for andre store biogasanlæg.. Det har krævet et stort arbejde at forhandle med politikere og embedsmænd i både Danmark og EU for at få rammebetingelserne på plads.. Lovgivningen var førhen ikke tilpasset, at 'affald' fra landbruget kunne udnyttes som råstof til energi, men Maabjerg BioEnergy  ...   var planerne aldrig nået længere end til skrivebordet," siger Arne Lægaard.. Maabjerg Energy Concept forventer i løbet af et halvt års tid at tage endelig stilling til beslutningen om at sætte gang i opførelse af en bioethanolfabrik.. Den vil kunne levere 2.. generations bioethanol fra 2016.. På kortere sigt har Vestforsyning, Holstebro Kommune og MidtTrafik planer om at omlægge bybusdriften i Holstebro til at køre på biogas.. Busserne skal forsynes med gas fra Maabjerg BioEnergy.. EU-klimakommissær Connie Hedegaard skulle have deltaget ved den officielle indvielse, men desværre måtte hun i sidste øjeblik melde fra.. Hun sendte i stedet en video-hilsen, som du kan se ved at.. klikke her.. Kontaktoplysninger for pressen:.. Bestyrelsesformand for Maabjerg BioEnergy Drift A/S Arne Lægaard, tlf.. 20 16 63 92.. Foto til pressebrug kan downloades fra.. denne side.. Anlægget er opført af Maabjerg BioEnergy Drift, som er ejet af Holstebros forsyningsselskab Vestforsyning og Struer Forsyning.. Selskabet har en langtidskontrakt med Maabjerg BioEnergy Leverandørforeningen A.. m.. b.. , som forener mere end 100 lokale landbrug.. Ca.. 450.. 000 tons af biomassen er gylle, mens resten er bl.. slam fra renseanlægget og restprodukter fra Arlas mejerier i Holstebro.. Maabjerg BioEnergy er en del af EU-projektet ECOSTILER.. EU har ydet ca.. 27 mio.. danske kroner i støtte til anlægget via ECOSTILER, som er en del af CONCERTO-programmet.. Tilbage.. Siden er opdateret 18..

  Original link path: /nyheder/seneste-nyt/fuld-gas-frem-for-nordvestjylland/
  Open archive

 • Title: Video: Reportage fra indvielse - Maabjerg Bioenergy
  Original link path: /nyheder/seneste-nyt/video-reportage-fra-indvielse/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Video: Mere fra indvielsen - Maabjerg Bioenergy
  Descriptive info: Se også.. juli 2012.. Denne udvidede reportage fra indvielse indeholder klip fra Connie Hedegaards video-hilsen.. Du kan se hele videoen ved at.. Videoen findes også i en version med engelske undertekster.. Den finder du i den.. internationale sektion af hjemmesiden her.. Der er også et lille klip fra en video-præsentation af Maabjerg Energy Concept, som du kan.. se her.. (linket åbner i et nyt vindue)..

  Original link path: /nyheder/seneste-nyt/video-mere-fra-indvielsen/
  Open archive

 • Archived pages: 207