www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAERKDINBYGNING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 49 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Forside
  Descriptive info: .. www.. maerkdinbygning.. dk.. kedelmaerkning.. tjekdinventilation.. seeb.. Bygningsejer.. Find firma.. Enfamilieshus.. Etageejendom.. Erhvervsbygning.. Offentlig bygning.. Firma.. Viden og værktøjer.. Love og regler.. Håndbøger.. Kurser.. Certificering.. Energimærkning uden bygningsgennemgang.. Nyhedsbrev.. Log på 'Min side'.. © 2010 - SEKRETARIATET FOR ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER -..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Konsulent.. Om energimærkning.. Find dit energimærke.. Hvad koster det.. Hvis du vil klage.. Når et hus skal sælges, skal det have en gyldig energimærkning.. Energimærkningen er et dokument, der fortæller, hvordan husets energimæssige tilstand er, og hvordan den kan blive bedre, f.. eks.. ved udskiftning af vinduer, isolering på loftet eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg.. Energimærkningen giver boligkøbere og lejere et billede af, hvad det koster at opvarme boligen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.. Boliger energimærkes på en skala fra A til G, som vi også kender det fra eks.. køleskabe.. A betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.. Energimærkningen har to formål:.. Vise boligens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når den sælges eller udlejes.. Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.. Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.. v.. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret  ...   efter Håndbog for energikonsulenter 2012.. Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter eller lignende, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforningen mv.. , der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.. Lovpligtig energimærkning.. Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg eller udlejning.. Siden juli 2010 har det desuden været lovpligtigt, at ejendomsmægleres salgsannoncer angiver, hvilket energimærke bygningen har.. En energimærkning er gyldig i 7 - 10 år.. Hvis huset sælges flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes igen.. Mærkningen skal udføres af et.. certificeret energikonsulentfirma.. Energimærkningsrapportens indhold.. Mærkningen omfatter en gennemgang af huset samt udarbejdelse af en energimærkningsrapport, der udleveres til ejeren.. Et standardiseret energimærke samt en dokumenteret opgørelse over husets energimæssige tilstand.. I vurderingen indgår energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning, ligesom vandforbrug også kan indgå.. En energiplan, der er en dokumenteret liste med forslag til energibesparende tiltag og råd om, hvordan energiforbruget kan sænkes.. Energiplanen kan også indeholde forslag til vandbesparende tiltag.. Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information.. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen.. Print.. Forside.. /..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer
  Open archive

 • Title: Find firma
  Descriptive info: Kommune.. Vælg kommune.. Albertslund Kommune.. Allerød Kommune.. Assens Kommune.. Ballerup Kommune.. Billund Kommune.. Bornholm Kommune.. Brøndby Kommune.. Brønderslev Kommune.. Christiansø.. Dragør Kommune.. Egedal Kommune.. Esbjerg Kommune.. Fanø Kommune.. Favrskov Kommune.. Faxe Kommune.. Fredensborg Kommune.. Fredericia Kommune.. Frederiksberg Kommune.. Frederikshavn Kommune.. Frederikssund Kommune.. Furesø Kommune.. Faaborg-Midtfyn Kommune.. Gentofte Kommune.. Gladsaxe Kommune.. Glostrup Kommune.. Greve Kommune.. Gribskov Kommune.. Guldborgsund Kommune.. Haderslev Kommune.. Halsnæs Kommune.. Hedensted Kommune.. Helsingør Kommune.. Herlev Kommune.. Herning Kommune.. Hillerød Kommune.. Hjørring Kommune.. Holbæk Kommune.. Holstebro Kommune.. Horsens Kommune.. Hvidovre Kommune.. Høje-Taastrup Kommune.. Hørsholm Kommune.. Ikast-Brande Kommune.. Ishøj Kommune.. Jammerbugt Kommune.. Kalundborg Kommune.. Kerteminde Kommune.. Kolding Kommune.. Københavns  ...   Kommune.. Norddjurs Kommune.. Nordfyns Kommune.. Nyborg Kommune.. Næstved Kommune.. Odder Kommune.. Odense Kommune.. Odsherred Kommune.. Randers Kommune.. Rebild Kommune.. Ringkøbing-Skjern Kommune.. Ringsted Kommune.. Roskilde Kommune.. Rudersdal Kommune.. Rødovre Kommune.. Samsø Kommune.. Silkeborg Kommune.. Skanderborg Kommune.. Skive Kommune.. Slagelse Kommune.. Solrød Kommune.. Sorø Kommune.. Stevns Kommune.. Struer Kommune.. Svendborg Kommune.. Syddjurs Kommune.. Sønderborg Kommune.. Thisted Kommune.. Tønder Kommune.. Tårnby Kommune.. Vallensbæk Kommune.. Varde Kommune.. Vejen Kommune.. Vejle Kommune.. Vesthimmerlands Kommune.. Viborg Kommune.. Vordingborg Kommune.. Ærø Kommune.. Aabenraa Kommune.. Aalborg Kommune.. Århus Kommune.. Virksomhedens navn.. Enfamiliehuse og flerfamiliehuse op til 500m.. 2.. Flerfamiliehuse over 500 m.. og erhverv.. Debug == --..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Find+firma
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Energimærkning af boliger er lovpligtigt.. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.. Energimærkningen har til formål at give bl.. a.. lejere et billede af, hvad det koster at opvarme ejendommen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.. Samtidig giver mærkningen et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor meget man kan spare på el- og varmeregningen.. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima med mindre fodkulde og træk.. Mærkningen oplyser om energiforbrug til opvarmning af bygningen og til drift af de faste bygningsinstallationer.. Hver bygning får et mærke fra A til G.. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.. Regelmæssig energimærkning af store ejendomme.. For flerfamiliehuse på over 1.. 000 m.. 2 som er.. ejet af andre end det offentlige skal der altid foreligge en energimærkning, uanset om der finder et salg sted eller ej.. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.. Ejerlejligheder, andelsboliger og lign.. Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges.. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme.. Hvor der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel, eller hvor der er tale om  ...   gøre ved en egentlig forudgående aftaleretlig disposition mellem ejerforening og de enkelte sælgere/ejerlejlighedsindehavere, evt.. ved en generelforsamlingsbeslutning, der tager højde for de grænser, som den øvrige lovgivning på området, sætter for karakteren af forhold, der kan besluttes på denne måde.. Foreligger en sådan særlig aftale ikke, har ejerforeningen fortsat ansvaret.. Mærkningen skal fremlægges for køber, inden en eventuel aftale om salg.. Dog skal den foreligge allerede ved annoncering, hvor der anvendes ejendomsmægler.. Hvis udlejningen er af højst fire ugers varighed.. Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr.. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.. Hvem skal betale?.. I alle tilfælde er andels/anpartsforeningen ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages.. Som udgangspunkt er det som ved ejerlejligheder, foreningen, der skal betale.. Tilsvarende skal ejer/udlejer sørge for energimærkning, når en bolig skal udlejes.. Her kan udlejeren efterfølgende pålægge lejerne udgifterne til energimærkningen over varmeregningen.. Hvis boligen er mindre end 60 m.. Fritliggende bygninger med et samlet etageareal under 60 m.. er undtaget energimærkning.. Denne undtagelsesregel gælder dog ikke for lejligheder under 60m.. i en etageejendom.. Det er altid hele bygningen der skal energimærkes.. Nye bygninger.. Det er lovpligtigt, at nyt etagebyggeri energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning.. Det påhviler bygherren, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.. Kontakt.. Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.. Ramsingsvej 28 A.. 2500 Valby.. E.. T.. +45 88 73 73 10..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Etageejendom
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig.. Energiforbedring gavner ikke alene virksomhedens økonomi.. Ved at spare energi forbedrer man også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed.. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima uden fodkulde og træk.. Hvilke bygninger skal energimærkes – og hvornår skal det ske?.. Bygninger til handel og service er omfattet af nedenstående regler:..  ...   ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning.. Der skal fremlægges gyldig energimærkning, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen.. For bygninger over 1.. 000 m2 skal der altid foreligge en energimærkning, også selvom ejendommen ikke skifter ejer.. Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes.. Der er enkelte andre undtagelser, som fremgår af.. bekendtgørelsen..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Erhvervsbygning
  Open archive

 • Title: Om energimærkning
  Descriptive info: Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig.. Energiforbedring gavner ikke alene økonomien for den organisation, som ejer og driver bygningen.. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima, uden fodkulde og træk.. Alle offentlige bygninger skal energimærkes.. Alle nyopførte bygninger skal energimærkes før ibrugtagning.. En mærkning er gyldig i 7 - 10 år og  ...   de, som ejes af offentlige institutioner.. Der findes visse, særlige undtagelser fra reglerne om energimærkning.. Se.. Eksempler på energibesparelser i offentlige bygninger.. Bygningsejere kan bruge energimærkningen og eftersynsordningen som et afsæt til at gennemføre energibesparelser.. Se eksempler.. på offentlige bygningsejere der har ladet sig inspirere til planlægning og gennemførelse af energibesparelser med baggrund i mærknings- og eftersynsordningerne.. Cases.. Se cases..

  Original link path: /Menu/Bygningsejer/Offentlig+bygning
  Open archive

 • Title: Viden og værktøjer
  Descriptive info: Kurser - Materiale.. Statistik.. Min side.. Opkrævning af gebyrer fra 1.. juli 2012.. Vejledning.. Den nye energimærkningsordning.. Energistyrelsens brev af september 2011.. Design af nye energimærkningsrapporter.. Rapport nye sommerhuse ok.. Rapport etagebolig beregnet forbrug.. Rapport nye bygninger ej ok høring.. Rapport enfamiliehus høring.. Rapport etagebolig oplyst forbrug høring.. Rapport nye bygninger ok høring.. Energimærkets gyldighed.. Hvor lang tid er et energimærke gyldigt, som er udarbejdet.. før 1.. september 2006.. ? se skemaet.. her.. Energimærkninger udarbejdet i perioden den.. 1.. september 2006 til den 31.. januar 2011.. er gyldige i 7 år.. Energimærkninger udarbejdet.. efter 31.. er gyldige i 7 eller 10 år.. Hvis huset sælges flere gange inden for gyldighedsperioden, kan den samme energimærkning benyttes igen.. SOS - Spørgsmål og svar om energimærkning.. iht.. Håndbog for Energikonsulenter 2008, ver 3,.. og tidligere bekendtgørelser.. Tekniske spørgsmål.. Juridiske spørgsmål.. Teknisk revision.. Vejledning Teknisk revision.. Rapport om kvalitetssikring EM 2008 251109.. pdf.. Retningslinier TR iflg HB2008 V3 -ENS.. Retningslinjer TR iflg HB2008 V2 270509.. Retningslinjer for teknisk revision EM inkl bilag 030608.. Teknisk revision Anette Strøyer præsentation 3.. Øvrigt materiale.. Aftaleseddel enfamiliehuse august 2012.. Aftaleseddel flerfamiliehuse beregnet forbrug august 2012.. Aftaleseddel flerfamiliehuse oplyst forbrug august 2012.. Aftaleseddel nyopført bygning august 2012.. Energimærkningsskala.. Omregningstabel fra gammel til nutidig skala.. Forklaring af kontrolskema.. Forklaring af  ...   januar 2012, oplyser Energistyrelsen.. Den øvre honorargrænse for energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer er:.. - 5.. 663 kr.. inkl.. moms for en bygning på under 100 m.. 2.. - 6.. 230 kr.. moms for en bygning på 100-199 m.. 795 kr.. moms for en bygning på 200-299 m.. Ved energimærkning af enfamiliehuse med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der energimærkes uden bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, må honoraret ikke være højere end kr.. 025 inkl.. moms pr.. bygning.. Under visse omstændigheder skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb:.. 1) kr.. 339 inkl.. moms, hvis ejendommen er opført efter 1.. januar 1980.. 2) kr.. 132 inkl.. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1.. 3) kr.. 226 inkl.. moms, såfremt energikonsulenten eller det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder og dimensioner samt isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.. Fri prisdannelse for større bygninger.. For øvrige bygninger er der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning.. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden.. De nærmere regler fremgår af.. Bekendtgørelse nr.. 61 af januar 2012.. om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser.. Varenummer på fakturaer for energimærkning..

  Original link path: /Menu/Konsulent
  Open archive

 • Title: Viden og værktøjer
  Original link path: /Menu/Konsulent/Viden+og+v%c3%a6rkt%c3%b8jer
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Love og regler
  Descriptive info: Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:.. Gældende love:.. Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr.. 636 af 19.. juni 2012.. Gældende pr.. 7.. 2012 - Vær dog opmærksom på at enkelte §§ først vil træde i kraft senere.. Gældende bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser:.. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger nr.. 673 af 25.. juni 2012.. NB.. , For seneste ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse, se Energistyrelsens.. Notat vedr.. ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 16.. maj 2012.. Gældende bekendtgørelser om gebyrer og honorarer:.. Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer nr 60 af 27.. *).. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om.. gebyrer og honorarer nr.. 539 af 26.. maj 2011.. *) Vi  ...   61 af 27.. **).. Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelse i bygninger nr.. 646 af 16.. juni 2011.. **) For senere ændringer til ovenstående, klik på linket og se punktet "Senere ændringer til forskriften" i højre side.. Loven og bekendtgørelsen er udstedt som led i implementeringen af EU-direktiv 2002/91/EF af 16.. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne i dansk lovgivning.. Læs mere under.. EU’s bygningsdirektiv.. De nye beregningsregler for energiforbrug i bygninger finder også anvendelse i.. energibestemmelserne i bygningsreglementet.. Herudover er der bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på OIS (den Offentlige Informationsserver) i.. bekendtgørelse nr.. 1018 af 24.. oktober 2008.. om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg mv..

  Original link path: /Menu/Konsulent/Love+og+regler
  Open archive

 • Title: Håndbøger
  Descriptive info: De nye håndbøger.. De nye håndbøger er kun gældende for energimærker indberettet med de nye energimærkningsprogrammer EK-Pro 5 og Energy10.. Håndbøger for energikonsulenter 2012.. Gamle Håndbøger og bilag.. Enfamiliehuse beregnet forbrug Oktober 2011.. Flerfamiliehuse beregnet forbrug Oktober 2011.. Flerfamiliehuse oplyst forbrug Oktober 2011.. Erhverv beregnet forbrug Oktober 2011.. Erhverv oplyst forbrug Oktober 2011.. Regler enfamiliehuse beregnet forbrug Oktober 2011.. Regler enfamiliehuse uden bygningsgennemgang Oktober 2011.. Regler enfamiliehuse uden bygningsgennemgang marts 2011.. Regler flerfamiliehuse beregnet forbrug Oktober 2011.. Regler flerfamiliehuse oplyst forbrug Oktober 2011.. Regler  ...   bilag Oktober 2011.. Håndbog for energikonsulenter 2008 ver 2.. Bilag til håndbog for energikonsulenter 2008 ver 2.. Håndbog for energikonsulenter 2008, version 3.. Bilag til håndbog for energikonsulenter 2008, version 3.. Håndbog energimærkning uden bygningsgennemgang 1.. 6.. 2011.. Skema til energimærkning uden bygningsgennemgang ver.. 6 juni 2011.. Rapport energimærkning uden bygningsgennemgang.. Erklæring til brug for energimærkning af huse.. Rettelsesliste per 2009-09-23 vedr.. Håndbog 2008 ver 3.. bilag til Håndbog 2008 ver 3.. Håndbog for energikonsulenter 2007.. Håndbog for energikonsulenter 2006.. Bilag til håndbog for energikonsulenter2006..

  Original link path: /Menu/Konsulent/Viden+og+v%c3%a6rkt%c3%b8jer/H%c3%a5ndb%c3%b8ger
  Open archive

 • Title: Kurser
  Original link path: /Menu/Konsulent/Kurser
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 49