www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAENDENESHJEM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 42 . Archive date: 2012-11.

 • Title: MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: .. Gå til hovedindhold.. Om.. Fundament.. Historie.. Job.. november 2012.. MÆNDENES HJEM.. Vesterbro, Anno 1910.. BOAFDELING.. SUNDHED.. STOFINDTAGELSESRUM.. KONTAKTSTED.. Stofindtagelsesrum.. 1.. oktober 2012 åbner Mændenes Hjem stofindtagelsesrum på Halmtorvet 9d.. Stofindtagelsesrummet deler adresse med Den Runde Firkant – Sundhedsrummet.. Mændenes Hjem har arbejdet for etablering af stofindtagelsesrum siden 1998, hvor Narkotikarådet, med Mændenes Hjems daværende forstander, Robert Olsen, som deltager, foreslog etablering af stofindtagelsesrum i Danmark.. Det vakte stor glæde på Mændenes Hjem, da Københavns Kommune i foråret 2012 besluttede at pege på Mændenes Hjem som udførende aktør for stofindtagelsesrum på indre Vesterbro.. Stofindtagelsesrummet, Halmtorvet 9d, indeholder 7 injektionspladser for indtagelse af stoffer.. Tilbuddet er åbent alle ugens dage fra kl.. 8.. 30 – 23.. 30.. Stofindtagelsesrummet er bemandet med 6 sygeplejersker, 4 pædagoger, en projektleder, en gruppe vikarer og en social vicevært.. Desuden er den sundhedsfaglige leder af Mændenes Hjems sundhedsafdeling sygeplejefaglig koordinator i stofindtagelsesrummet.. Der er tilknyttet en læge til stofindtagelsesrummet.. Lægen fører tilsyn med det sundhedsfaglige arbejde i stofindtagelsesrummet og bidrager til den løbende kvalitetssikring.. Stofindtagelsesrummet er et lavtærskeltilbud, hvor personer over 18 år kan indtage deres stoffer.. Målgruppen for stofindtagelsesrummet er personer med stærk afhængighed af rusmidler, og som selv er i stand til at håndtere indtag af stoffer.. Man kan ikke tildeles karantæne i stofindtagelsesrummet.. Formålet med stofindtagelsesrummet er at tilbyde stofbrugere mulighed for indtagelse af stoffer under social- og sundhedsfaglig rådgivning, vejledning og eventuel behandling.. Formålet er også at skabe relationer til brugerne med henblik på brobygning til det øvrige social- og sundhedsfaglige hjælpesystem.. Første gang en borger henvender sig i stofindtagelsesrummet for at indtage stoffer, skriver  ...   praktiserende læge, behandlingspsykiatrien mv.. ).. Socialfagligt tilbydes følgende i stofindtagelsesrummet:.. Observation i stofindtagelsesrum.. Brobygning til det øvrige sociale system i form af rådgivning og vejledning (misbrugsbehandling, psykosocial støtte, akut botilbud, boliganvisning, hjemmepleje m.. v.. Der foregår en tæt dialog med Københavns Politi og Københavns Kommune omkring erfaringerne med stofindtagelsesrummet.. I august 2013 åbner der stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem med 7 injektionspladser og 6 rygepladser.. Nyheder.. Ny leder på Mændenes Hjem.. Rambøl s evaluering af Sundhedsrummet og Cafe D.. Rapport af uanmeldt tilsyn.. Mændenes Hjem s høringssvar til Vesterbroplanen.. Statusrapport fra Sundhedsrummet og Café D.. Eksterne enheder.. Brobyggerne.. Særboliger i Colbjørnsensgade.. Café Klare - Natcafe for kvinder.. Den Runde Firkant - Sundhedsrummet Cafeen.. STØT OS.. Støt Mændenes Hjem.. Forstander.. Navn:.. Ivan Christensen.. Email:.. mh@hjemlos.. dk.. Telefon:.. 24 47 19 77.. Henvendelse.. Adresse:.. Lille Istedgade 2 1706 København V.. Åbningstider:.. Døgnet rundt.. E-mail:.. 33 24 39 04.. Boafdeling.. LEDER.. Michael Dylmer.. boafd.. mh@hjemlos.. 42 31 81 07.. Tilbud.. Praktisk afdeling.. Herberg.. Boenheden.. Kantine.. Bofællesskabet.. Kontaktsted.. Dannie Hansen.. kontakt.. 51 31 18 53.. Rasmus Koberg Christiansen.. rkc@hjemlos.. 20 31 50 72.. Sundhed.. Lone Hviid Rasmussen.. wy00@sof.. kk.. 28 80 08 17.. Sundhedsrummet.. Tandklinikken.. Frivillige læger.. Klinik.. MÆNDENES HJEMS BESTYRELSE.. Jens Johansen (formand).. Niels Andersen (næstformand).. Lotte Thim Berthelsen.. Serap Erkan.. Vibeke Bruun Toft.. Det er Mændenes Hjems mission at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.. Ophavsretten tilhører Mændenes Hjem | Powered by Drupal af.. Nullsmith.. | Layout af.. Den Anden Natur.. |.. login.. Intranet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Mændenes Hjem | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Vesterbro, Anno 1910..  .. Mændenes Hjem.. Mændenes Hjem er socialt og sundhedsfagligt tilbud til hjemløse og udsatte mennesker.. Mændenes Hjem består af.. en.. boafdeling.. ,.. et kontaktsted.. et stofindtagelsesrum.. en sundhedsafdeling.. samt en række projekter.. Mændenes Hjems tilbud er alle placeret på Vesterbro i København.. Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns kommune efter § 104, § 107, § 108 og § 110 i Lov om Social Service.. Mændenes Hjem er en del af Missionen Blandt Hjemløse.. Boafdelingen.. indeholder et herberg (§110) med 30 pladser, et bofællesskab (§ 108) med 8 pladser og bo-enhed (§ 107) med 15 pladser.. Boafdelingen består også af Mændenes Hjems kantine samt vores praktiske afdeling.. Kontaktstedet.. rummer et kontakttilbud med åbent i dag-, aften- og nattetimermen.. Der kommer dagligt mellem 400 og 600 mennesker i Kontaktstedet.. I Kontaktstedet udleveres brugt tøj, og det er blandt andet også herfra vi distribuerer hjemløseavisen Hus Forbi.. Stofindtagelsesrummet.. er placeret  ...   Den Runde Firkant – Sundhedsrummet og sygeplejefaglig koordinator for sygeplejerskerne tilknyttet Mændenes Hjems stofindtagelsesrum.. Mændenes Hjems sundhedsafdeling er ansvarlig for vores skadesreducerende arbejde i form af distributionen af sprøjter, kanyler, kondomer og Natriumbikarbonat.. Mændenes Hjem driver desuden en række projekter.. Det drejer sig om:.. Særboligerne i Colbjørnsensgade.. Den Runde Firkant – Sundhedsrummet og Caféen.. Café Klare.. Foreningen Bisserne driver en tandklinik, som Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2, lægger hus til.. På de forskellige tilbud er tilsammen omkring 100 ansatte og 15 frivillige i Den Runde Firkant – Caféen.. Der er cirka 45 frivillige læger og tandlæger tilknyttet Mændenes Hjem.. Forebyggelse af øjenskader - Projekt.. Sårplejeprojekt.. KONTAKTINFO.. FORSTANDER.. DOKUMENTATION.. Vedhæftede filer:.. historie.. pdf.. 020511 Mndenes MH-KK uanmeldt tilsyn.. historiebog.. Statistik 2010.. Mndenes Hjems 24 timers undersgelse - 2011.. Frdig 24t rapport.. EUM205maendhjem1.. Relateret indhold:.. Links:.. hjemløs.. Hør Louise Hviid og Robert Olsen fortælle Mændenes Hjem historie.. Orkanen øje.. Lars Engels film fra begyndelse af 1990érne om MH..

  Original link path: /m%C3%A6ndenes-hjem
  Open archive

 • Title: Mission, Vision & Værdier | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Mission, Vision Værdier.. Mission.. Det er Mændenes Hjems.. mission.. at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.. Vision.. Mændenes Hjem ønsker at være med til at forebygge hjemløshed og udstødelse.. Mændenes Hjem vil, gennem samarbejde og oplysning, arbejde for forståelse for hjemløses og udsattes situation, og for at sikre tilstrækkelige ressourcer til arbejdet på boformen og de øvrige nødvendige bo og behandlingstilbud.. Mændenes Hjem ønsker til stadighed at kunne udvikle sine tilbud til gavn for hjemløse og udsatte mennesker, gennem inddragelse, dialog og samarbejde.. Værdier.. Udgangspunktet for arbejdet på Mændenes hjem er historien om Den barmhjertige  ...   Mændenes Hjems øvrige værdier.. Vi har altså Det Gode forstået som ´det gode liv´, ´den bedre livskvalitet´ eller ´Lykken´ som værdien, der omslutter alle andre værdier – den, der skaber enhed og sammenhæng mellem alle de andre.. Dernæst er Individet Unikhed forstået som ´at alle mennesker er noget særligt i sig selv´ og Lighed forstået som det ´at alle mennesker er skabt lige´ placeret øverst i vores værdisystem.. Under dem har vi alle de øvrige værdier.. Vores andre værdier er, ´at være et Hjem´, ´at Brugerperspektivet vægtes´, herunder Brugerinddragelse, ´at være en slags professionelle venner for brugerne´, ´at skabe et Fællesskab´, samt det ´at have et perspektiv på udviklingen på Mændenes Hjem, hvor afinstitutionalisering er centralt.. ´..

  Original link path: /mission-vision-v%C3%A6rdier
  Open archive

 • Title: Et hjem for hjemløse | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Et hjem for hjemløse.. I 1910 åbnede det første hjem for mænd uden netop et hjem - også for dem der drak, stjal, sloges og alle de andre.. Det var et hjem der favnede de fleste og hvor arbejdet bestod i at hjælpe de hjemløse mænd både fysisk og åndeligt.. I denne artikel skal vi følge Mændenes Hjem fra oprettelsen og frem til i dag, hvor Mændenes Hjem står som en af de gamle og erfarne aktører blandt hjemløsetilbud.. Mændenes Hjems historie er også historien om udstødte gennem 100 år.. Historien om velfærdsstaten og dens tilblivelse.. Historien om privat velgørenhed, filantropi, i et kristent perspektiv og ikke mindst historien om en lang række ildsjæle der har gjort - og gør en forskel.. I slutningen af 1800-tallet blev en stadig større gruppe af omflakkende og hjemløse mænd synlige i det københavnske gadebillede.. De sov på logihuse og arbejdede som daglejere - når der var arbejde at få.. Grunden til at mændene befandt sig i København var, at Danmark på det tidspunkt oplevede en sand revolution.. Industrialiseringen fejede gennem Europa og med den fulgte store forandringer i samfundet.. Store dele af befolkningen på landet, især mændene, tog til byerne for at arbejde og slippe væk fra de ofte kummerlige forhold på landet.. Men ved ankomsten til København og de andre storbyer, måtte en del af indvandrerne sande, at drømmen om arbejde og det gode liv blot var en drøm.. "Mange af dem kommer fra Landet, søger Arbejde, faar maaske ogsaa noget, men bliver snart arbejdsløse baade én og to Gange, de kan saa ikke betale deres Værelser, men søger et billigt Logishus, hvorved de faar daarlige Kammerater og bliver baade hjemløse og hjælpeløse - uden Hjem, uden mad og uden Klæder.. Nu er en saadan Mand kommet dertil, at ingen vil have ham til ordentligt Arbejde, kun lidt tilfældigt f.. eks.. ved at besørge et Ærinde med en Trækkevogn, læsse et Læs Gødning og lignende.. " (Missionen blandt hjemløse Mænd i København, September 1910, nr.. 4, s.. 21).. Snart havde de brugt deres sparepenge på herberger og måske også på at forsøde livet i de utallige beværtninger.. Og de kunne tilsidst findes i den stadig større skare af hjemløse mænd.. Mange af mændene blev alkoholiserede, nogle blev kriminelle, men alle var de målgruppe for det arbejde Napoleon Bang startede d.. 25.. oktober 1893, da han afholdt det første af mange 'Møder for hjemløse Mænd' i et lokale i kælderen under Bethseda, Indre Missions hus i Rømersgade.. Han besøgte gader og stræder og de herberger, logihuse og ikke mindst beværtninger hvor mændene kom, for at tale med dem og indbyde dem til de opbyggelige sammenkomster.. Til møderne fik de sultne og forkomne mændene lidt mad og drikke, hvorefter Bang afholdt en gudstjeneste, udfra devisen om at både krop og sjæl skulle have næring.. På denne måde forsøgte Napoleon Bang, der var overbevist kristen og troede på at alle kunne ophjælpes, på at overbevise mændene om, at de skulle søge at få et bedre levned uden drukkenskab, vold og tyveri.. Napoleon Bang fik hurtigt flere frivillige med i arbejdet og tre år senere oprettede han foreningen 'Faldne Mænds Redning'.. I bestyrelsen sad blandt andre Bang samt Vognmand Hans Olsen og bogholder Boisen, der begge kom til at vie deres liv til arbejdet blandt de hjemløse i København.. Da Danmark fik en grundlov i 1849, overtog det offentlige et langt større ansvar for hjælpen til samfundets fattige.. Og dem var der en del af.. De fattige skulle dog ikke kun hjælpes, men også opdrages til at kunne klare sig selv.. Opdragelsesmidlerne var fattighjælpevirkninger, der ramte dem der modtog fattighjælp.. Virkningerne var nogle regler, der betød at fattighjælpsmodtagere blandt andet mistede deres stemmeret, og at de ikke måtte gifte sig uden at spørge sognerådet om tilladelse.. Det var der jo mange der ville undgå og de søgte hjælp hos de velgørende filantropiske foreninger, som Faldne Mænds Redning, der forsøgte at afhjælpe armoden i samfundet.. Troen spillede en væsentlig rolle i Danmark i disse år.. I slutningen af 1800-tallet fejede en religiøs vækkelse over landet, og der opstod flere kristelige foreninger.. En del af disse foreninger udførte et stort arbejde for de fattige, heriblandt Indre Mission der med Kærlighedens Gerninger ville gøre en indsats for at hjælpe samfundets svageste.. Kærlighedens Gerninger var kristent funderet velgørende arbejde, hvor de forsøgte at hjælpe især børn, unge, fattige, syge og faldne syndere, sidstnævnte var drikfældige eller andre usædelige personer, for eksempel hjemløse eller faldne kvinder (prostituerede).. Indre Mission kom dog til at skabe uro og splittelse i Faldne Mænds Redning, idet dele af bestyrelsen ville knytte foreningen til Indre Mission, hvilket Bang modsatte sig.. Så i december 1897 opløste bestyrelsen for Faldne Mænds Redning sig selv og overdrog venskabeligt foreningen til Napoleon Bang.. Dette blev enden for Faldne Mænds Redning, men Napoleon Bang fortsatte sit utrættelige arbejde frem til sin død.. Men her slutter fortællingen om det, der blev til Mændenes Hjem ikke.. For i 1898 blev en ny forening, stiftet af blandt andre Hans Olsen og Boisen, optaget i Indre Mission.. Den ny forening fik det imponerende navn 'Missionen blandt Hjemløse Mænd i København', et navn der udmærket beskrev dens arbejde.. I lighed med tidligere blev mændene først bespist, og bagefter søgt påvirket åndeligt gennem samtaler eller gudstjenester.. Og der var nok at tage fat på, de hjemløse var ofte meget forhutlede, både fysisk og åndeligt.. I takt med at flere og flere drog fra landet og til byerne for at søge arbejde i den nye industri, blev der flere hjemløse, og det blev tydeligt for foreningen at arbejdet måtte udvides.. Derfor opgav Vognmand Hans Olsen sin vognmandsforretning for at blive foreningens første lønnede fuldtidsmedarbejder, ansat af Indre Mission i København.. Det betød at han kunne udføre og koordinere det opsøgende arbejde, hvor foreningens medlemmer opsøgte beværtninger, logihuse, herberger og lignende for at skabe kontakt til de hjemløse.. Derudover blev der afholdt onsdags- og søndagsmøder hvor mændene fik "en Kop Kaffe og to Stykker Mad" og der blev afholdt en lille gudstjeneste.. Foreningen udleverede brugt tøj og Olsen havde personlige samtaler med mændene hvor de kunne få lettet sjælen, eller få hjælp til at skabe kontakt til deres familier, få hjælp til at finde arbejde - der helst skulle være på landet langt væk fra byens fristelser.. Og hjemløse var der nok af, allerede i 1905 var der 4290 gæster til møderne, et tankevækkende tal der vidner om den sociale situation i København i starten af 1900-tallet.. Foreningen havde i et lejet lokale oprettet en skrive- og læsestue hvor mændene kunne fordrive tiden med at læse aviser og skrive breve til familien, som de desværre alt for sjældent havde kontakt til.. I de kolde måneder fungerede skrivestuen som varmestue, så de hjemløse mænd ikke var tvunget ud at vandre omkring på gader og stræder i dagtimerne.. Men var dagene kolde, så var nætterne rå og gaderne ugæstfrie.. Derfor startede foreningen et nattely, hvor nogle få blandt de mange hjemløse kunne få et stykke gulv at sove på med en voksdugspude under hovedet.. Nattelyet havde til huse i det der blev til det første Mændenes Hjem.. Foreningen havde købt en faldefærdig ejendom i Eskildsgade, og allerede efter et år var bygningen blevet sat så meget i stand, at Mændenes Hjem kunne indvies.. Det blev naturligvis behørigt fejret med festligheder flere dage i træk.. Der var festgudstjeneste i Eliaskirken for vennerne af arbejdet, gudstjeneste for de hjemløse mænd i selve hjemmet og ikke mindst var der koncert med blandt andre Hjemløse Mænds Sangkor!.. Og der var noget at fejre, Mændenes Hjem var en imponerende bygning med kirkelignende facade, lagerrum til det brugte tøj til mændene, værksteder hvor de kunne sætte brugte ting i stand, som kunne sælges i en butik der også var på Mændenes Hjem.. Derudover kunne de hjemløse sove på rigtige sovestuer, vaske sig på badeværelserne, eller opholde sig i spise - og opholdsrummene.. Men det smukkeste rum var da salen, der var i to etager og med sine høje ruder, pulpitur og skriftsteder på væggen lignede en lille kirke.. Den blev da også hurtigt døbt Lazaruskirken af de hjemløse mænd.. 1910.. De første år på Mændenes Hjem var præget af Verdenskrigen der hærgede syd for grænsen og som på trods af Danmarks neutralitet, alligevel fik store konsekvenser for den danske økonomi og ikke mindst for fødevarepriserne.. Som bestyrelsesformand, N.. Chr.. Schmidt skrev i september 1914: "Det er alvorlige Tider, det mærker vi alle, og det faar vi ogsaa at føle, naar Talen er om Arbejde for de hjemløse Mænd.. Vi mærker det i det daglige Arbejde, vi føler Dyrtiden (krisen); i en stor Familie gaar der meget til, og vi er en stor Familie i Mændenes Hjem hvor mange Munde skal have det daglige Brød.. " (Missionen blandt hjemløse Mænd i København, september 1914, nr.. 3, s.. 1) Samme år som den voldsomme og blodige krig sluttede, kunne Missionen blandt hjemløse Mænd fejrede sit 25 års jubilæum.. Og lidt fest blev der, på trods af at en del af gæsterne måtte melde afbud på grund af en voldsom influenzaepidemi, der rasede i store dele af landet, ikke mindst i København.. Så fødselsdagsfesten blev begrænset til en festgudstjeneste, mens selve festlighederne blev udsat til december.. Til gengæld kunne de fremmødte gæster da opleve Hans Olsen vise moderne lysbilleder fra arbejdet på Mændenes Hjem!.. 1920.. Snart oplevede Mændenes Hjem springet ind i de glade tyvere, hvor blandt andet ferien blev introduceret.. Arbejdstiden blev kortere og arbejderne fik mere fritid efter indførelsen af ottetimers arbejdsdagene i 1920, fritiden blev ofte brugt på tidens populære cykel- eller vandreture.. Udover det cyklende og vandrende folk, var 1920'erne præget af en sand bølgegang i dansk økonomi.. Men med indgangen til 1930'erne slog en voldsom international økonomiske krise for alvor igennem i Danmark og fik betydelige konsekvenser i blandt andet skyhøj arbejdsløshed og boligmangel.. De boliger der var tilgængelige, var for få, de var for dårlige og ikke mindst for dyre.. De hjemløses skare ændrede også udseende, der blev flere og flere unge og færre der var drikfældige eller arbejdssky.. Pæne unge mennesker med uddannelser, pænt tøj og pæne familier kunne ikke få arbejde og kunne derfor heller ikke betale de ublu priser for en af de få boliger og måtte derfor søge til herbergerne.. 1930.. Men den omfattende arbejdsløshed og boligmangel gjorde det tydeligt for enhver at arbejdsløshed og hjemløshed ikke nødvendigvis var et resultat af den enkeltes dovenskab eller drukkenskab, men derimod kunne være uforskyldt.. Begreberne selvforskyldt og uforskyldt havde domineret den sociale lovgivning og store dele af det private velgørende arbejde, filantropien, indtil 1930'erne.. En selvforskyldt trængende (dvs.. fattig) var selv ude om det, fordi han var drikfældig og doven og hans kone var sjusket og kunne ikke holde et hjem.. Hvorimod en uforskyldt trængende ikke kunne gøre for sin påtrængende fattigdom, men var ramt af en ulykke der havde ødelagt hans ellers flittige og nøjsomme liv og bragt hans ordentlige kone og søde børn i en meget ulykkelig situation.. Den økonomiske krise medførte en holdningsændring, hvor nødlidende mennesker ikke altid var lig dårlige mennesker, hvilket tydeligt ses i den store socialreform der kom i 1933.. I reformen var skellet mellem selvforskyldt og uforskyldt trængende fjernet i størstedelen af lovgivningen.. Kun de allermest udstødte, blev stadig betegnet som selvforskyldt, eller uværdigt trængende, og blev derfor stadig ramt af fattighjælpsvirkningerne, fordi de  ...   er endnu et tegn på at hjemløshed ændrer sig over tid og er udtryk for de subkulturer og fattigdomskulturer der er gældende.. At indvandrere siden 1990'erne er den gruppe af fattige der vokser hurtigst, viser sig naturligvis også på herbergerne.. I dag er herberger som Mændenes Hjem blevet bedre til at håndtere de problemer hjemløse indvandrere står med, selvom brugergrupperne fra især 1980'erne er blevet så forskelligartede, at medarbejderne skal kunne håndtere temmelig komplekse problemstillinger i hverdagen.. 1990.. I 1991 havnede Mændenes Hjem nærmest bogstaveligt talt midt i Orkanens Øje, efter tv- dokumentaristen Lars Engels lavede en dokumentarfilm om Mændenes Hjem, hvor han portrætterede herberget og mændene et par dage før juleaften 1990.. Filmen der blev vist på DR TV nåede bredt ud til befolkningen og gav indsigt i et liv og et arbejde.. Et liv som hjemløs og et arbejde med at lette tilværelsen for de hjemløse.. Der var stor interesse for udsendelsen, der blev vist flere gange de kommende år.. Interessen for hjemløse og hjemløshed var øjensynlig stor blandt befolkningen, der blev opmærksom på hvordan livet var for en hjemløs.. Så da gadeavisen Hus Forbi blev lanceret i FN's internationale fattigdomsår, 1996, var håbet at den interesse ikke var falmet.. Interesse var der nok af, og Hus Forbi kom i de første år på gaden fire gange om året i 10.. 000 til 15.. 000 eksemplarer, et antal der er øget frem til i dag, hvor avisen udkommer hver måned i ca.. 75.. 000 eksemplarer, og er det største månedsblad i Danmark, målt i oplag.. Avisen blev fra starten solgt af hjemløse, tidligere hjemløse og andre socialt udsatte, der med de gule tasker fik en ny og positiv synlighed i gadebilledet.. Udover muligheden for at tjene penge, fik de muligheden for at blive del af et fællesskab af folk omkring avisen, de fik kontakt med mennesker udenfor hjemløsemiljøet, fik noget at stå op til om morgenen og ikke mindst øget selvværd.. Derudover blev det for mange sælgere (der var i 2005 ca.. 225 sælgere og i 2008 ca.. 400 sælgere på landsplan) en mulighed for at komme ud af kriminalitet og reducere et eventuelt misbrug.. Da avisen i 2006 fyldte 10 år, blev det fejret med en gallamiddag for sælgerne på Rådhuspladsen, et naturligt sted at fejre en avis der omhandler og forhandles af hjemløse og andre udstødte.. I midten af 1990'erne begyndte en massiv byfornyelse på Vesterbro, de gamle lejligheder blev istandsat og sammenlagt til større lejligheder og bygningerne blev renoveret.. Boligerne blev bedre, mere rummelige - og ikke mindst dyrere og mere attraktive.. Efterhånden blev det svært at finde små billige lejligheder til tidligere hjemløse, samtidig med at beboergruppen på Vesterbro blev yngre, bedre uddannet og mere velstillet.. Nogle af de nye beboere havde en lavere tolerancetærskel for hvad de mente var i orden i kvarteret.. Især narko, kanyler og larm var årsag til mange konflikter.. Selvom narkomanernes antal næppe overskred 400, var de i nogle kvarterer en meget dominerende gruppe.. Og i de senere år hvor kokain i stadig højere grad har afløst heroin, er narkomanernes adfærd blevet mere støjende og aggressiv.. 2000.. I 2000erne tager udviklingen af Mændenes Hjem yderligere fart.. Årene var præget af stigende politisk fokus på at forbedre forholdene for landets hjemløse, ligesom man i større og større grad bliver opmærksom på, at hjemløse har forskellige behov og kræver forskellige løsninger.. Det betyder, at også Mændenes Hjem knopskyder med en række nye tilbud.. I år 2000 oprettes en sygeplejeklinik for hjemløse ligesom der etableres en boenhed med 15 pladser for længerevarende ophold på Mændenes Hjem.. Konsekvensen er, at herberget nednormeres til 43 pladser.. I 2001 etableres et kontaktsted med en opsøgende funktion.. Kontaktstedet udvides i 2003, hvor Mændenes Hjem også overtager udleveringen af sprøjter, kanyler og kondomer til stofmisbrugere og prostituerede på Vesterbro.. I 2004 var det så Mændenes Hjems tur til at gennemgå den helt store fornyelse.. Så da institutionen kunne fejre sin 95-årsdag, var det ikke en gammel og affældig mand der fyldte år.. Mændenes Hjem var tværtimod mere moderne og ungdommelig end nogensinde.. I samarbejde med kunstnerne Kenneth Balfelt og FOS (Thomas Poulsen), brugere og medarbejdere, var institutionen blevet vendt på hovedet.. Førhen skulle mændene ind ad en mørk port i Lille Istedgade, gennem nogle salondøre og frem til en reception der mindede om en østtysk paskontrol.. Indgangen blev flyttet til hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade, og indgangspartiet viste nogen af de værdier Mændenes Hjem stod for og gerne ville vise: åbenhed, imødekommenhed og robusthed.. Når mændene kom ind ad den udskårne trædør, mødtes de ikke længere af en lukket reception, men af et åbent indbydende rum og af nye måder at tænke herbergsdrift og socialt arbejde på, blandt andet med muligheder for at opbygge tættere relationer til beboere og brugerne.. En del af dette arbejde var indsatsen for at skabe hjemlige rammer og lære beboerne at 'være hjemme' og få dagligdagen til at fungere på Mændenes Hjem.. Med hjemløseavisen Hus Forbi følte mange, at de hjemløse fik en stemme, og i 2001 kom de for alvor til orde i det politiske spil, da interesseorganisationen for nuværende og tidligere hjemløse, SAND, blev oprettet.. SAND havde sit fokus på både det nationale, det regionale og det lokale niveau og hjalp for eksempel med at oprette beboerråd eller brugerråd på de enkelte væresteder, tog kontakt med de statslige og kommunale (senere regionale) politikere og administrationer for at sætte hjemløseproblematikker i fokus og modarbejde de udstødende mekanismer i samfundet.. Ligesom Hus Forbi blev en lang række hjemløse engageret i arbejdet i SAND og efterhånden som der blev mere og mere fokus på hjemløse og hjemløseproblematikker, blev der fokuseret mere på de hjemløses ressourcer.. Succesen Hus Forbi gjorde det tydeligt at hjemløse kunne forbedre deres situation, når de fik mulighed for at bruge og styrke deres egne ressourcer og selvværd.. I 2005 påbegynder Mændenes Hjem distributionen af hjemløseavisen Hus Forbi, og i 2006 blev Brobyggerprojektet etableret.. Projektet udsprang af en gradvis forandring af Den åbne stofscene på indre Vesterbro.. Der havde gennem en årrække været behov for at etablere en særlig indsats for kaotiske stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk på Vesterbro.. Der havde året før i 2005 været iværksat et 6 måneders pilotprojekt under Københavns kommune som havde fokus på målgruppen.. Dette projekt afsluttedes med at der blev udarbejdet en rapport med titlen "Særlig indsats for svært udsatte stofmisbrugere med anden etnisk baggrund end dansk på indre Vesterbro".. Det var bl.. a.. med erfaringerne og den nye viden fra denne rapport man søgte om midler til at opstarte et mere permanent projekt.. Bevillingen blev givet og projektet blev forankret på Mændenes hjem, men med udgangspunkt og kontor på hovedbanegården.. Igennem det seneste årti var der sket to meget centrale ting på Vesterbro, som havde haft stor betydning for hele misbrugsmiljøet.. For det første blev kokainen gradvist det dominerende og fortrukne stof blandt brugerne, hvilket medførte at heroinen mistede en del af sin popularitet.. Misbrugsmiljøet ændrede sig med andre ord fra at være et hovedsageligt heroinbaseret miljø til at være et hovedsageligt kokainbaseret miljø.. Årsagerne var flere, ifølge brugerne var grunden, at det er sjovere at tage kokain samt at kokainen gennem årtiet blev meget billigere og kom ned i en pris som kunne konkurrere med heroinen.. Den anden ændring og for dette projekt helt væsentlige årsag var, at der kunne observeres flere og flere stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund på Vesterbro.. Ikke sådan at forstå at miljøet voksede, men det var iøjefaldende at en stadig større del af misbrugsmiljøet bestod af brugere med anden etnisk baggrund end dansk.. Samtidig kunne man også konstatere at netop kokainmisbruget var meget udbredt blandt denne gruppe, hvilket ofte medførte kaotisk og aggressiv adfærd.. Den landspolitiske tendens med at bekæmpe hjemløsheden fik et ekstra skub i slutningen af årtiet, hvor Regeringen i 2009 vedtager en hjemløsestrategi med det erklærede formål at afskaffe hjemløsheden (2009-2012).. Iværksættelsen af hjemløsestrategien bidrager til, at vi ved tærsklen til et nyt decennium også er klar til at tage nye skridt i udviklingen af Mændenes Hjem.. 2010.. Mændenes Hjem indleder det nye årti med at fejre sit 100 års jubilæum med brask og bram på og omkring mærkedagen den 6.. marts 2010.. Fejringen foregår ved en række aktiviteter for brugere, nuværende og tidligere medarbejdere, samarbejdsparter og støtter på Mændenes Hjem, men også ved at man bliver modtaget og bespist med rådhuspandekager på Københavns Rådhus.. Iværksættelsen af Hjemløsestrategien betyder nye opgaver for Mændenes Hjem.. I juni 2010 overtager Mændenes Hjem driften af 20 særboliger blandt andet målrettet socialt udsatte grønlændere i Colbjørnsensgade, og i september samme år indgår man aftale om oprettelsen og driften af en Natcafé for kvinder i Lyrskovgade.. Udviklingen fortsætter året efter for Mændenes Hjem.. I januar 2011 overtager Mændenes Hjem driften af Sundhedsrummet og Cafe D.. på Halmtorvet på Vesterbro.. De to tilbud omdøbes efterfølgende til et samlet tilbud under navnet ´Den Runde Firkant – Sundhedsrummet og Caféen´.. I november 2011 stopper Robert Olsen efter 18 år som forstander.. Ivan Christensen tiltræder som ny forstander i januar 2012.. Mændenes Hjem har siden 1998 været aktiv part i debatten om behovet for etableringen af stofindtagelsesrum.. I juli 2012 gives der lovhjemmel til at etablere stofindtagelsesrum i Danmark.. Inden da har der været en længere sonderende proces, som har resulteret i, at Københavns Kommune og Mændenes Hjem er nået til enighed om at placere et stofindtagelsesrum på Mændenes Hjem med åbning i august 2013 efter en større ombygning af Mændenes Hjems kælder-, stueetage og 1.. sal.. I perioden inden det nye stofindtagelsesrum kan tages i brug aftales det, at Mændenes Hjem driver et stofindtagelsesrum adskilt fra – men på samme adresse som - Den Runde Firkant – Sundhedsrummet og Caféen.. Dette stofindtagelsesrum åbner den 2.. oktober 2012 og består af 7 injektionspladser.. Mændenes Hjem er nu efterhånden så stort, at der er behov for en udbygning af ledelsesstrukturen.. I september 2012 træder en ny organisationsstruktur derfor i kraft.. Hvor man tidligere har haft en forstander, en souschef og en række projektledere udbygges ledelsen nu med en afdelingslederstruktur bestående af 4 nye ledere, som hver især er leder for henholdsvis Boafdelingen, Kontaktstedet, Sundhedsafdelingen og Stofindtagelsesrummet.. ------------.. Mændenes Hjem har fra oprettelsen i 1910 stået for et socialt engageret arbejde med et stort hjerte.. Især i de første 50-60 år fyldte husets kristne fundament meget, men næstekærligheden og medmenneskeligheden er i dag lige så levende som dengang.. Ved oprettelsen rummede huset et herberg, en varmestue, tøjudlevering, et værksted og en lille butik, sovestuer og rigtige badeværelser og ikke mindst mødesalen.. I dag kan Mændenes Hjem bedst betegnes som et bredt funderet socialt og sundhedsfagligt tilbud til hjemløse og stofbrugere indeholdende en.. En.. , som indeholder et herberg med 30 pladser, et bofællesskab med 8 pladser og boenhed, en kantine samt en praktisk afdeling.. Et.. med åbent i dag-, aften- og nattetimerme.. I Kontaktstedet udleveres brugt tøj og hjemløseavisen Hus Forbi distribueres.. En.. Sundhedsafdeling.. bestående af en sygeplejeklinik, et sundhedsrum, et stofindtagelsesrum og et skadesreduktionsprogram med udlevering af sprøjter, kanyler, kondomer og Natriumbikarbonat.. med 7 injektionspladser.. Hertil kommer projekterne:.. Særboligerne i Colbjørnsensgade, Den Runde Firkant – Sundhedsrummet og Caféen, Café Klare.. Brobyggerprojektet samt én tandlægeklinik.. Mændenes Hjem udvikling er udtryk for dansk social og sundhedshistorisk udvikling, som den har udviklet sig igennem de sidste 100 år.. Mændenes Hjem ønske er fortsat at udvikle sig, tage del i og afspejle Danmarks sociale virkelighed..

  Original link path: /et-hjem-hjeml%C3%B8se
  Open archive

 • Title: Job | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Mændenes Hjem søger pr.. 1/12-2012 en sygeplejerske 37 timer.. -.. Læs mere.. Uopfordrede ansøgninger sendes til:.. souschef.. Vikar.. Uopfordrede ansøgning og ansøgninger om at blive tilkaldevikar kan sendes til:.. Frivillige tandlæge.. Hvis du ønsker, at være frivillige tandlæge eller tandrenser bedes du sende en mail til:.. bisserne@cure4you.. Hvis du ønsker, at være frivillige læge bedes du sende en mail til:..

  Original link path: /job
  Open archive

 • Title: Boafdeling | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Boafdelingen består af én boenhed (§ 107), ét bofællesskab (§ 108), ét herberg (§ 110), Mændenes Hjems praktiske afdeling samt Mændenes Hjems kantine.. HENVENDELSE.. Hele døgnet..

  Original link path: /boafdeling
  Open archive

 • Title: Sundhed | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Mændenes Hjems sundhedsafdeling består af sygeplejeklinikken, Sundhedsrummet (se under Den Runde Firkant) samt stofindtagelsesrummet (se under stofindtagelsesrummet).. Desuden varetager sundhedsafdelingen kontakten til de frivillige læger, som er tilknyttet Mændenes Hjem i Lille Istedgade.. Udlevering af sprøjter, kanyler og kondomer.. I bestræbelserne for at forbygge hiv og hepatitis udleveres sprøjter, kanyler og kondomer fra Mændenes Hjem.. Det er en del af det daglige arbejde.. Mændenes Hjem udleverer omkring 1 million kanyler hvert år.. Efter at Mændenes Hjem i 2003 overtog udleveringen af sprøjter på Vesterbro, da kanylebussen blev nedlagt, er antallet at udleverede sprøjter og kanyler steget og har stabiliseret sig på et højt niveau.. Det er primært et udtryk for øget tilgængelighed, men et ændret misbrugsmønster med øget forbrug af kokain har også betydning for stigningen.. Sundhedsforvaltningens evaluering af den gratis udlevering af sprøjter og kanyler fra Mændenes Hjem  ...   ordningen fungerer bedre nu, hvor den varetages af Mændenes Hjem.. De fremhæver især tilgængelighed og anonymitet som væsentlige fordele i forhold til kanylebussen.. Hovedparten af de brugere, der henter sprøjter og kanyler på Mændenes Hjem, benytter også andre af stedets tilbud, ikke mindst muligheden for billig eller gratis mad og Sygeplejeklinikken.. På den måde får en del brugere et mere helhedsorienteret tilbud, end den tidligere ordning med kanylebussen repræsenterede.. Udlevering af natriumbikarbonat.. Mændenes Hjem udleverer i samarbejde med Brugerforeningen Natriumbikarbonat.. I de seneste år har man oplevet at mange personer, som ryger kokain, forarbejder kokainen med salmiakspiritus, så den er rygeklar.. Dette er farligt og sundhedsskadeligt og har også medført overfald med salmiakspiritus.. Mændenes Hjem og Brugerforeningen håber med initiativet, at Natriumbikarbonat kan erstatte salmiakspiritussen og på den måde reducere skadevirkningerne af salmiakspiritussen.. forsoeg_med_sikkerhedssproejter.. sprojter og kanyle evaluering.. sprjter12..

  Original link path: /sundhed
  Open archive

 • Title: Stofindtagelsesrum | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Alle ugens dage kl.. 30 - 23.. Sundhedsrummet // Halmtorvet 9 C 1700 København V.. BILLEDER..

  Original link path: /stofindtagelsesrum
  Open archive

 • Title: Kontaktsted | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Mændenes Hjem har siden sommeren 2001 haft tilknyttet et kontaktsted placeret i stueetagen i Lille Istedgade 2.. Kontaktstedet har til formål at komme i kontakt med stofmisbrugere og hjemløse i lokalmiljøet på indre Vesterbro.. Kontaktstedets målgruppe er hjemløse og stofbrugere, som opholder sig i kortere eller længere tid på indre Vesterbro.. Mange af dem holder til i Istedgade, omkring Den Runde Firkant i den brune kødby og omkring Hovedbanegården.. Stofmisbrugsmiljøet på Vesterbro er radikalt ændret i de senere år.. Og dermed også brugerne.. Tidligere brugte mange heroin.. De blev "skæve" og trætte, men kunne fastholde en almindelig døgnrytme.. I dag er kokain det mest almindelige stof.. Af kokain bliver man mere opstemt, hurtigkørende, speedet og kan være vågen i mange døgn i træk.. Samtidig skal man skaffe stoffet meget oftere for ikke at få en nedtur eller abstinenser.. Dette betyder stofbrugerne, som vi ser i dag, er mere vågne, mere aktive hele døgnet og oftere skal have deres stof.. I Kontaktstedet betyder det, at der er et meget mere aktivt og hektisk miljø.. Overordnet arbejder vi på at få svært marginaliserede stof- eller alkoholafhængige og hjemløse gennem en motiverende og opfølgende indsats, som giver adgang til samfundets tilbud og medfører, at brugernes sociale og sundhedsmæssige forhold bliver bedre eller bliver afklaret.. Man kan dele Kontaktstedets arbejde op i en her og nu-indsats og i mere længerevarende forløb.. Ofte opstår den eller de første kontakter, når en bruger kommer med konkrete problemer, han eller hun skal have løst.. Kontaktstedet hjælper med kontakter til fx læge, lokalcentre, metadonudlevering, fængsel, politi og pårørende.. Medarbejderne tilbyder rådgivning og samtaler om personlige, sociale, psykiske problemer og juridiske problemer, fx sorg, angst, abstinenser, seksuel udnyttelse.. Andre har brug for hjælp til konkrete ting, som at låne telefonen, få deres ting opmagasineret m.. m.. Kontaktstedet yder derudover en lang række "ikke registrerede" serviceydelser, som er til gavn og glæde for brugerne.. Det kan være: at ringe  ...   i alt 2377 henvendelser.. Cirka halvdelen af brugerne har dansk etnisk baggrund og cirka halvdelen har minoritetsbaggrund.. Set over årene har vi set en markant stigning i antallet af mennesker med etnisk minoritetsbaggrund.. Blandt brugerne af Kontaktstedet udgør kvinder 15-20 pct.. Når vi spørger brugerne om deres foretrukne rusmiddel siger 22 pct.. , at heroin er deres foretrukne stof, mens 28 pct.. peger på kokain.. Godt halvdelen af brugerne af Kontaktstedet har ikke kontakt til et rådgivningscenter.. I forhold til hjemløshed er fordelingen den samme, dvs.. halvdelen har egen lejlighed, mens den anden halvdel er berørt af hjemløshed.. Tøj til hjemløse.. Mændenes Hjem modtager hvert år mange tons med tøj fra borgere i København og omegn.. Vi modtager gerne både herre og dame tøj hele døgnet.. Tøjet bliver udleveret til hjemløse og udsatte hver eneste dag.. Specielt om efteråret og vinteren får mange tøj fra Mændenes Hjems tøjdepot.. Hus Forbi.. Hus Forbi udkom første gang i august 1996.. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.. Hus Forbi tjener et dobbelt formål: At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.. Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.. For det andet giver Hus Forbi de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til.. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på 'lovlig' vis ved at sælge et produkt - avisen - som de kan stå inde for.. Mændenes Hjem er det eneste sted i landet med distribution af Hus Forbi hele døgnet og alle ugens dage.. Mændenes Hjem distribuerer omkring 10.. 000 aviser hver måned.. Hus Forbi..

  Original link path: /kontaktsted
  Open archive

 • Title: Ny leder på Mændenes Hjem | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Ivan Christensen ny forstander på Mændenes Hjem fra årskiftet.. Mændenes Hjem, 24.. november 2011.. Pressemeddelelse:.. Ivan Christensen er ansat som ny forstander på Mændenes Hjem.. En enig bestyrelse har besluttet at ansætte Ivan Christensen som ny forstander på Mændenes Hjem, hvor han afløser Robert Olsen, der efter 18 år på Mændenes Hjem er blevet forstander på Kofoeds Skole.. Ivan Christensen kommer fra en stilling som projektleder i det samlede tilbud – Sundhedsrummet og Café D.. Før dette har Ivan blandt andet arbejdet med forskning og udvikling for socialt udsatte i henholdsvis Socialt Udviklingscenter SUS og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.. Ivan Christensen er uddannet i filosofi og samfundsfag på Københavns Universitet og er bosat på Vesterbro med sin kone og deres to børn.. Ivan Christensen har gennem hele sit arbejdsliv arbejdet med problemstillinger om hjemløse, misbrugere og socialt udsatte.. Ivan har også beskæftiget sig med boligsociale forhold samt emner  ...   bl.. i forhold til brugerinddragelse og beskrivelse af borgernes situation i mødet med sociale tilbud.. I Socialt Udviklingscenter SUS har Ivan bl.. arbejdet med mikrolån til socialt udsatte, gravide stofbrugere samt brugerindflydelse i botilbud og væresteder for hjemløse.. Ivan Christensen har et indgående kendskab til Mændenes Hjem, hvor han har været tilknyttet siden 1999 som vikar, som bestyrelsesmedlem og sidst som projektleder.. Om jobbet som forstander siger Ivan Christensen:.. Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til at videreføre Mændenes Hjems vigtige og meget kvalificerede arbejde for at skabe bedre forhold for mennesker, som lever i en socialt udsat situation.. Jeg ser frem til i samarbejde med medarbejdere, frivillige og Mændenes Hjems bestyrelse at være med til at udvikle Mændenes Hjem, så Mændenes Hjem også fremover er i stand til at håndtere de skiftende sociale- og sundhedsrettede behov og udfordringer, som man møder på Vesterbro.. FLERE NYHEDER.. Tags:.. Ledelse..

  Original link path: /ny-leder-p%C3%A5-m%C3%A6ndenes-hjem
  Open archive

 • Title: Rambøl's evaluering af Sundhedsrummet og Cafe D | MÆNDENES HJEM
  Descriptive info: Rambøls evaluering af Sundhedsrummet og Cafe D.. ligger nu på Københavns kommunes hjemmeside.. Læs evalueringen.. her.. Evalueringen behandles på Socialudvalgets møde den 8.. juni 2011.. Ny leder af Sundhedsrummet og Café D.. Fortsættelse af projekt Sundhedsrum og Café D.. Meddelelse om Sundhedsrummet og Cafe Dugnad.. Cafe D.. Sundhedrummet..

  Original link path: /ramb%C3%B8ls-evaluering-af-sundhedsrummet-og-cafe-d
  Open archive

 • Archived pages: 42