www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAELKEAFGIFTSFONDEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Om Mælkeafgiftsfonden
  Descriptive info: .. Om MAF.. Tilskud.. Budget og regnskab.. Bestyrelse.. Lovgrundlag.. Links.. Kontakt.. Du er her:.. Mælkeafgiftsfonden.. ».. Eksempler på fondsstøttede aktiviteter.. Om Mælkeafgiftsfonden.. Mælkeafgiftsfonden er oprettet i henhold til Landbrugsstøtteloven (Lovbekendtgørelse nr.. 445 af 23.. april 2010).. Retningslinier, vejledning og skema til brug ved ansøgning til fonden findes under fanen "Tilskud".. Fondens budget og regnskab findes under fanen "Budget og regnskab" Heraf fremgår hvem der har fået tilskud, tilskuddets størrelse og hvilke projekter, der har fået tilskud.. Fondens møder i 2011/2012 afholdes på følgende datoer:.. Den 5.. december 2011 i Århus (strategidag).. Den 10.. maj 2012 i Foulum  ...   er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne.. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for følgende hovedformål:.. afsætningsfremme.. forskning og forsøg.. produktudvikling.. rådgivning.. uddannelse.. sygdomsforebyggelse.. sygdomsbekæmpelse.. dyrevelfærd.. kontrol.. medfinansiering af EU-programmer.. Fonden yder tilskud til foreninger, organisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt øvrige juridiske enheder.. Indtægterne i fonden stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 0,4 øre pr.. kg indvejet mælk.. Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften.. Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug Fødevarer • Agro Food Park 13 DK-8200 Århus N • Tlf: 3339 4810 •.. maelkeafgiftsfonden@lf.. dk..

  Original link path: /Maelkeafgiftsfonden.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Næste ansøgningsrunde for 2013
  Descriptive info: Næste ansøgningsrunde for 2013.. Ansøgningsfristen for ansøgninger til Mælkeafgiftsfonden for 2013 er fastsat til:.. Mandag den 20.. august 2012.. Der skal udfyldes ét ansøgningskema for hvert projekt.. Skemaet kan hentes her:.. Ansøgningskema 2013.. Ansøgningen skal indsendes til Mælkeafgiftsfonden i et underskrevet eksemplar pr.. post eller pr.. mail til.. kul@lf.. (indscannet med underskrift) med projektets titel i emnefeltet.. Postadressen er:.. c/o Landbrug Fødevarer.. Agro Food Park 13, Skejby.. 8200 Århus N.. Ansøgningen skal derudover indsendes pr.. mail med projektet titel i emnefeltet i WORD-format til.. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskeamet og retningslinier for ansøgning kan hentes her:.. Vejledning til ansøgning om  ...   hvorefter besked vil tilgå ansøgerne.. Strategi for ansøgningsrunden 2013.. Mælkeafgiftsfondens bestyrelse har fastlagt sin strategi for ansøgningsrunden for 2013.. Der kan søges støtte til projekter inden for følgende 4 hovedindsatsområder:.. Det primære kvægbrug - forsknings- og rådgivningsprojekter.. Smittebeskyttelse i relation til smitsomme kvægsygdomme.. Mejeriforskningen - forsknings- og innovationsprojekter.. Kommunikation og information - fælles generisk afsætningsfremme.. Strategien med hovedindsatsområder og temaer samt vejledende budgetrammer kan hentes her:.. Strategi 2013.. Mælkeafgiftsfonden udvælger hvert år projekter til effektvurdering.. På nedenstående link kan du læse mere om, hvordan processen forløb og hvilke metoder, der blev anvendt ved effektvurderingen for projekter i 2011.. Effektvurdering 2011..

  Original link path: /Tilskud.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Fondens budgetter og regnskaber
  Descriptive info: Fondens budgetter og regnskaber.. Budgetter:.. Budget 2006.. Budget 2007.. Budget 2008.. Ændringsbudget 2008.. Budget 2009.. Ændringsbudget 2009.. Budget 2010.. Ændringsbudget 2010.. Budget 2011.. Ændringsbudget 2011.. Budget 2012.. Ændringsbudget 2012.. Regnskaber:.. Regnskab 2005.. Regnskab 2006.. Regnskab 2007.. Regnskab 2008.. Regnskab 2009.. Regnskab 2010.. Regnskab 2011.. Fondens budgetter og regnskaber godkendes i første omgang af fondens bestyrelse, hvorefter disse indstilles til endelig af godkendelse af Fødevareministeren.. Det fremgår af budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud til hvilke projekter samt tilskuddets størrelse.. Regnskab 2011 er godkendt af fondens bestyrelse, men endnu ikke godkendt af Fødevareministeren..

  Original link path: /Budget_og_regnskab.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Bestyrelse
  Descriptive info: Bestyrelse.. Mælkeafgiftsfondens bestyrelse består af 12 medlemmer.. Heraf repræsenterer 8 medlemmer landbrugets interesser og 4 medlemmer repræsenterer de offentlige interesser.. Det er Fødevareministeren, der udpeger bestyrelsen efter indstilling fra interessenterne.. Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode.. Landbrugets repræsentanter udpeges efter enig indstilling fra Landbrug Fødevarer, Mejeriforeningen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og Økologisk Landsforening.. De offentlige repræsentanter udpeges efter fælles indstilling fra Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.. Vedtægter for Mælkeafgiftsfonden.. Bestyrelsesmedlemmer.. Mælkeafgiftsfondens bestyrelse 2012-2016:.. Gårdejer Steen Nørgaard  ...   Sønderhøj 14.. 8260 Viby J.. Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen.. Nørup Mejeri.. Billundvej 33.. 7182 Bredsten.. Gårdejer Uffe Bie.. Storgårdsvej 6.. 7361 Ejstrupholm.. Gårdejer Egon Schmidt.. Tøndervej 15.. 6520 Toftlund.. Gårdejer Kjartan Poulsen.. Vittarpvej 60.. 6855 Outrup.. Gårdejer Jens Krogh.. Tarpvej 15, Strellev.. 6870 Ølgod.. Seniorforsker Peter Thomsen.. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Foulum.. 8830 Tjele.. Professor Preben Dybdahl Thomsen.. Københavns Universitet.. Grønnegårdsvej 7.. 1870 Frederiksberg C.. Rådsmedlem Niels-Ole Bjerregaard.. Ørstedsvej 19.. 7500 Holstebro.. Forbundskonsulent Mogens Eliasen.. Fødevareforbundet.. C.. F.. Richsvej 103.. 2000 Frederiksberg..

  Original link path: /Bestyrelse.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Lovgrundlag
  Descriptive info: Lovgrundlag.. Mælkeafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov.. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler, underlagt EU-regler for statsstøtte.. Bestyrelsen udpeges af Fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.. Direktoratet for FødevareErhverv udøver tilsyn og kontrol med fondene.. Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2009.. Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2010.. Regelsæt.. Anvendelsen af fondens midler skal ske i overensstemmelse med nedenfor nævnte regler:.. Link til danske regler.. Link til EU-regler..

  Original link path: /Lovgrundlag.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Links
  Descriptive info: Links.. Promilleafgiftsfonden for landbrug.. Svineafgiftsfonden.. Kvægafgiftsfonden.. Fjerkræafgiftsfonden.. Pelsdyrafgiftsfonden.. Fåreafgiftsfonden.. Frøafgiftsfonden.. Sukkerroeafgiftsfonden.. Kartoffelafgiftsfonden.. Hesteafgiftsfonden.. Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug.. Fonden for Økologisk Landbrug.. Landbrugets produktions- og promilleafgiftsfonde.. Mælkeafgiftsfonden er en del af landbrugets fondssystem, der har til formål at løse en række fremadrettede opgaver for hele landbruget eller for en  ...   inden for deres egen sektor.. Endvidere er der 3 generelle fonde, Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Promilleafgiftsfonden for Frugtavl og Gartneribrug og Fonden for Økologisk Landbrug, der opererer på tværs af brancherne.. (Se links til venstre vedrørende de enkelte fonde).. FødevareErhverv.. udøver tilsyn og kontrol med fondene.. Mælkeafgiftsfonden administreres af Landbrug Fødevarer på vegne af Mejeriforeningen..

  Original link path: /Links.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Mælkeafgiftsfonden.. c/o Landbrug Fødevarer.. Agro Food Park 13, Skejby.. 8200 Århus N.. Tlf.. 3339 4810.. www.. mælkeafgiftsfonden.. Kontaktperson.. Chefkonsulent Kurt Lindrup.. Landbrug Fødevarer.. 3339 4810..

  Original link path: /Kontakt.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Eksempler på fondsstøttede aktiviteter
  Descriptive info: Ny teknologi skal hjælpe med at spare på vandet.. Der skal D-vitaminer i mælken.. En fed fornemmelse - uden fedt.. Juleost fremtidens delikatesse?.. Kan lyd give bedre mejeriprodukter?.. Livsstilssygdomme kan måske bekæmpes i maven.. Omhyggelighed og kontrol er bakteriens banemænd.. Ost med et gran salt.. Proteindrik skal styrke ældres muskler.. Valle gemmer på middel mod fedme.. Eksempler på fondsstøttede aktiviteter.. Nedenfor finder du en række eksempler på aktiviteter og projekter, som har fået støtte af Mælkeafgiftsfonden.. De danske fødevarevirksomheder bruger hver dag enorme mængder vand på blandt andet rengøring.. Et forskerhold fra Københavns Universitet arbejder på at udvikle sensormetoder, der gør det nemt at måle, hvor rent der er, så man ikke kommer til at bruge unødig meget vand.. Mange danskere bliver ikke kun blegnæbbede, når vintermørket omslutter landet.. De får også D-vitaminmangel.. Et Fondsstøttet projekt på DTU viser, at D-vitaminberiget mælk kan være med til at hjælpe i den mørke tid.. Mælkeproteiner kan tilføre fedtfattige mejeriprodukter en cremethed, som minder om de fuldfede varianter.. Forskningsprojekt på KU Life forsøger at  ...   undersøger, om ultralyd kan forkorte produktionstiden for smør og give yoghurt bedre konsistens.. Nyt forskningsprojekt undersøger om selv små ændringer i kosten kan reducere risikoen for diabetes og hjertekarsygdomme hos overvægtige.. Råmælksoste har et ry for at være velsmagende, men på grund af bekymringer omkring fødevaresikkerheden har den slags oste i en årrække været forbudt i Danmark.. Fondsstøttet projekt på Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (LIFE-KU) undersøgte sagen.. Et større dansk forskningsprojekt imellem Aarhus og Københavns Universitet studerer strukturer i osten for ad naturlig vej at nedbringe saltindholdet uden at forringe smagen mærkbart.. En af de største udfordringer bliver at bevare formen på osten.. Tab af muskelmasse er et udbredt problem blandt ældre.. Og når der i fremtiden bliver flere ældre, vil der også være flere, der døjer med muskeltab.. Et nyt projekt støttet af Mælkeafgiftfonden undersøger nu, om muskeltabet kan undgås ved at indtage proteiner fra valle.. Vallen, der traditionelt er blevet opfattet som et spildprodukt, indeholder vigtige proteiner, der kan have en gavnlig effekt mod fedme og kolesterol..

  Original link path: /Maelkeafgiftsfonden/Eksempler_paa_fondsstottede_aktiviteter.aspx
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Om Mælkeafgiftsfonden
  Descriptive info: Om Mælkeafgiftsfonden..

  Original link path: /Maelkeafgiftsfonden.aspx?p=1
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Næste ansøgningsrunde for 2013
  Descriptive info: Næste ansøgningsrunde for 2013..

  Original link path: /Tilskud.aspx?p=1
  Open archive

 • Title: Mælkeafgiftsfonden - Fondens budgetter og regnskaber
  Descriptive info: Fondens budgetter og regnskaber..

  Original link path: /Budget_og_regnskab.aspx?p=1
  Open archive

 • Archived pages: 36