www.archive-dk-2012.com » DK » M » MAELKEBOETTEN-HERLEV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 211 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: .. Forside.. Sammenlignelig brugerinformation.. Grundoplysninger.. Profil.. Børn og ansatte.. Indretning og lokaler.. Års beretning.. Ledige stillinger.. Fotoalbum.. Institutionen.. Begivenheder.. Bestyrelse.. Medlemmer.. Kalender.. Læreplaner.. Nyheds brev.. velkomstfolder (Word).. 222,50 kb.. Mælkebøtten er kendetegnet ved at have:.. - Et pædagogisk engageret personale med faglig indsigt og overblik.. - Et trygt og tillidsskabende miljø med barnet i fokus.. - Mennesker i udvikling.. Mælkebøtten | Herlev | 2730 Herlev | 44525965 |..

  Original link path: /forside.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Login.. Hvis nogle af menupunkterne er nedtonet betyder det, at de er låst og kræver et brugernavn og kodeord for at kunne åbne dem.. Hvis du har tilknytning til institutionen kan du få udleveret et brugernavn og kodeord.. Brugernavn:.. Kodeord:.. Husk mit brugernavn og kodeord på denne computer..

  Original link path: /login.asp?strRetur=forside.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Grundoplysninger.. Adresse.. Herlev.. 2730.. 44525965.. maelkeboetten@herlev.. dk.. Kontakt personer.. Leder: Bente Eriksen.. Souschef: Annette Mortensen.. Forældrerepræsentant: Dorte Hermansen.. Forældrerepræsentant telefon: 29226531.. Forældrerepræsentant træffetid: Dortehermansen@gmail.. com.. Institutionstype og aldersgruppe.. børneinstitution.. 0-6 år.. Åbningstider.. Mandag til torsdag kl.. 6.. 30 17.. Fredag kl.. 30 16.. 00.. Børnene skal være klar til at deltage i aktiviteter kl.. 9.. 30.. Vi har lukket juleaftensdag, mellem jul og nytår, grundlovsdag samt fredagen efter Kristi himmelfartsdag..

  Original link path: /sa_grundoplysninger.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Profil.. Institutionens pædagogiske principper og værdier.. PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG VÆRDIER:.. Pædagogiske visioner:.. Gennem opfyldelse af vores værdigrundlag - nærvær - udvikling - respekt - sundhed - skal børnene opnå at få omsorg både fysisk og psykisk, tryghed, få styrket deres selvværd, udvikle sociale kompetencer, udvikle sig kreativt, motorisk, intellektuelt, blive behandlet som enkeltindivider, tilbydes sund kost og have minimeret deres mulighed for at blive smittet i institutionen.. For at leve op til vores værdier har vi følgende principper for valg af midler:.. - skabe rammer, der er overskuelige.. - er voksne, der tør tage ansvar.. - sørge for en forudsigelig hverdag.. - være voksne de kan have tillid til.. - støtte deres valg af venner.. - lære dem at samarbejde.. - give tid og plads til leg.. - vise og lære dem respekt.. - vise og lære dem empati.. - lære dem at kende deres egne og andres grænser.. - respektere barnets individualitet.. - give tid til fordybelse.. - give børnene succesoplevelser.. - støtte børnenes selvbestemmelse/medbestemmelse.. - skabe fysiske og psykiske samt intellektuelle udfordringer.. - have en forsvarlig kostpolitik.. - have en sundhedspolitik.. Vi forventer af forældrene:.. - At de er bevidste om deres egentlige/overordnede ansvar for barnet og dets opdragelse og udvikling.. - At de engagerer sig i barnets liv i institutionen.. Forældrene kan forvente:.. - At personalet loyalt forvalter det ansvar, vi bliver overdraget, når vi tager os af deres barn.. Det vil sige, at vi hjælper forældrene med at tilgodese barnets udvikling.. Det er i udgangspunktet personalets ansvar, at vi med modtagelsen af nye familier får skabt den nødvendige tillid og tryghed, der gør det muligt at samarbejde om barnets udvikling.. - Lever både forældrene og personalet op til disse forventninger, er der skabt god grobund for et frugtbart samarbejde om barnets og familiens gode liv og udvikling.. Hverdagsprogram og faste aktiviteter.. Hverdagsprogram:.. Klokken 6.. 30 åbnes Mælkebøtten af 2 medarbejdere.. De serverer morgenmad for børnene indtil klokken 7.. Klokken 8.. 00 er der personale på alle grupper, og vi deler os op.. Alle børnene får et lille mellemmåltid klokken 9.. Klokken  ...   oplagte, tolerante, glade, aktive og nysgerrige børn.. - modvirke fejlernæring overvægtsproblemer og spiseforstyrrelser.. Vi tilstræber at alle basisprodukter skal være økologiske og at frugt og grønt købes ud fra følgende.. kriterier og i prioriteret rækkefølge:.. l.. Årstidens produkter.. 2.. Danske økologiske produkter.. 3.. Danske konventionelt dyrkede produkter.. 4.. Udenlandske produkter.. Okse, flæske- og lammekød, fjerkræ tilstræbes ligeledes at være økologisk.. Til børn der p.. g.. a.. allergier og andre kulturer ikke må få visse fødevarer, tages der hensyn.. Daglig praksis:.. Morgenmad: Alle børn, som har brug for et morgenmåltid, kan få det mellem kl.. 3o-7.. Der serveres havregryn, havregrød, brød med ost, syltetøj, frugt og mælk.. Ønsker man andet skal man spise hjemmefra.. Formiddagsmad: Alle børn tilbydes et stykke rugbrød med smør, lidt frugt og mælk.. Frokost/middagsmad: Børn indtil ca.. l år får altid kogte grøntsager.. Disse varierer med årstiden og kan være kartofler, gulerødder, rødbeder, broccoli o.. Dertil kylling, lammekød eller kalvekød, som er kogt og blendet.. Maden gives uden salt og ud fra det enkelte barns behov.. Til børnene fra 1 år er maden sammensat efter anbefalet kostcirkel.. Mange grøntsager, brød, mindre kød osv.. Der drikkes vand til.. Alle børn i Mælkebøtten får mad lavet af vores køkkendame.. MADPLANEN HÆNGER PÅ KØKKENDØREN.. Eftermiddagsmad/frugt: Børn under l år spiser kogt eller revet frugt- alt efter behov.. Alle andre børn spiser det samme.. Det kan være frugt eller gulerødder med rugbrød eller hjemmebagte boller, koldskål eller frugtgrød.. Der drikkes mælk til.. Om fredagen får alle børn brød, som børnene selv har bagt og vand.. Konkrete handlinger/aktiviteter omkring måltiderne:.. Alle børn vasker fingre inden måltidet.. På skift dækker børnene borde, vasker borde og fejer efter måltidet.. Børnene bliver opdelt ved mindre borde så der skabes rammer for en god stemning ved bordet.. Der bliver talt meget om bordskik f.. eks.. at sende maden videre, at øse op selv, sørge for at andre også får mad, tale stille med de andre osv.. Efter frokost sætter børnene sig stille med en bog, eller leger stille, måske læser eller synger man sammen med en voksen.. Nogen skal sove andre skal på legepladsen..

  Original link path: /sa_profil.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Børn og ansatte.. Antal børn i institutionen i alt.. Mælkebøtten er normeret til 61 enheder.. Vuggestuebørn tæller for to enheder og børnehavebørn for en enhed.. Da vi har vippenormering kan antallet af børn variere I løbet af året, så vi i perioder kan være lidt færre og i andre perioder kan komme  ...   vuggestuegruppe og 1 stor børnehavegruppe med 3 basisgrupper.. Antallet af børn i grupperne ændrer sig i løbet af året.. Vuggestuen har 10-13 børn og i børnehaven er der mellem 10-14 børn i hver basisgruppe.. Antallet af børn pr.. medarbejdere med pædagogiske opgaver.. 1.. Andel pædagogisk uddannet.. 60 %.. Personalets gennemsnitlige anciennitet.. 12.. 2 år..

  Original link path: /sa_boern.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Sammenlignelig brugerinformation Indretning og lokaler.. Udendørs legeareal.. Der er legeplads i forbindelse med Mælkebøtten.. Den går næsten hele vejen rundt om huset og har mange kroge, hvor børnene kan lege i fred..

  Original link path: /sa_indretning.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: årsberetning (Word).. 75,53 kb.. Opdateret den 28.. februar 2012.. Status- og perspektivering 2011.. Mælkebøtten.. Indledning.. Vi startede 2010 med et underskud på 275.. 00kr.. I marts blev der iværksat ansættelsesstop i Herlev kommune.. Vi har haft 4 ansatte på barsel, lidt forskudt af hinanden i 2010, og den sidste er kommet tilbage i arbejde 7/2 2011.. Vi har arbejdet hårdt for at nedsætte vores underskud, bl.. ved at spare på vikarbudgettet, i kortere perioder holdt nogle stillinger ubesatte og kun foretaget de absolut nødvendige nyanskaffelser.. Det har båret frugt, så 2011 er startet med et, i forhold til sidste år, beskedent underskud på 60.. 000kr.. Når underskuddet er hentet, glæder vi os til at ansætte i de ubesatte timer.. I oktober 2010 gennemførte vi en større omstrukturering af børnegrupperne og det fysiske rum, da vi mente derved at kunne optimere trivsel og læring.. Fra at være 2 vuggestuegrupper og en børnehavegruppe med hver sit grupperum, har vi indrettet os med 1 vuggestuegruppe med sit eget grupperum og en stor børnehavegruppe med 4 funktions-opdelte rum.. Det betyder at børnene kan bevæge sig mere frit i institutionen og har større mulighed for at tilvælge forskellige aktiviteter og indgå i flere relationer.. Børn og voksne er opdelt i basisgrupper, hvori der spises og holdes samling.. Aktiviteter sker hovedsageligt på tværs af basisgrupper.. F.. eks har børnene i Mælkebøtten, de første 3 måneder af 2011, arbejdet i 7 grupper 1-2 gange om ugen, med fokus på sprog og sociale kompetencer.. I den nye struktur er et længevarende ønske om mere ledelsestid til lederen blevet realiseret.. Status- og perspektivering i forhold til arbejdet med de overordnede strategier.. Klimastrategien.. Vi har gennem de sidste år konstateret et meget stort elforbrug og det gælder også vores 2 naboinstitutioner.. Vi har i samarbejde med teknisk forvaltning haft kontakt med Dong, som ikke mener der er nogle fejl, der kan forklare det store forbrug.. I samarbejde med Jesper Toft fra teknisk forvaltning, Svanen og Solsikken skal der gøres en indsats for at finde ud af hvorfor det er så stort og derefter forhåbentligt gjort noget ved det, så forbruget kan nedsættes.. Vi får leveret vand og varme centralt fra ejendommens varmecentral og kan derfor ikke se, hvad vi bruger.. Det forventes at forvaltningen etablerer selvstændig forsyning i løbet af foråret 2011.. Vi må fremadrettet samarbejde med forvaltningen om en gennemgang af vores utætte døre og vinduer, da det må have en indflydelse på energiforbruget..  ...   hvordan den bruges, og kan bruges.. Status- og perspektivering i forhold til læreplanerne.. Vi har altid haft engagerede medarbejdere, men fra oktober 2010 da vi omstrukturerede har vi oplevet et endnu større engagement fra alle ansatte.. Det er blevet sjovere og mere tilfredsstillende at gå på arbejde, da den nye organisering har gjort os mindre sårbare ved sygdom og ferie.. Flere aktiviteter bliver gennemført.. Det er især børnehaven, der har mærket ændringen.. Det har samtidig vist at der skal skabes nogle nye rammer for kommunikationen, da der er flere voksne, der arbejder med de samme børn.. Omstruktureringen har skabt mulighed for flere forskellige aktiviteter og passende udfordringer for børnene i hverdagen.. Desuden er der større mulighed for dannelse af venskabsrelationer.. På forældremøde i januar er omstruktureringen blevet evalueret og vi fik nogle konstruktive tilbagemeldinger, som vi arbejder videre med i personalegruppen.. Det er bl.. kommunikation.. Da vi er blevet en større personalegruppe i børnehaven og derfor usikkerhed om hvilke voksne, der kan fortælle noget om det enkelte barn i hverdagen.. Det var usikkert for forældrene, hvordan personalet bruger rummene (fordeler sig i dem).. Personalet vil i den kommende tid tage fat på udfordringerne med kommunikationen.. Vi har ikke på nuværende tidspunkt besluttet hvordan vi skal arbejde med det.. Med den nye struktur har vi fået yngre børn i børnehaven og der har indtil nu hele tiden været så mange børn i vuggestuen, så der hele tiden er pres på for at de kan komme i børnehave.. Det er en stor udfordring, hvordan vi bedst løser det.. Vores struktur er stadig så ny, så vi vil bruge det næste år til at evaluere og justere ud fra vores mål med omstruktureringen.. Rammeplanen.. Det betydningsfulde forældresamarbejde:.. I bestyrelsen har vi drøftet kommunikation og besluttet at skrive nyhedsbreve hver 2.. måned.. Ud over nyhedsbreve er der andre informationer, vi kan ønske at få formidlet til forældrene og det sker primært på e-mail.. Det sikrer os at forældrene er godt orienteret og kan bakke deres børn og os op i de temaer, der arbejdes med.. P.. t.. har vi 5 forældrepar, der ikke kan modtage mail og modtager informationerne på papir.. Vi tilbyder samtaler med forældrene efter de første 3 måneder, omkring børnenes fødselsdag og ved overgang til sfo/skole.. Derudover holdes de samtaler der måtte ønskes fra forældre/personale.. Vi skal i nær fremtid have skrevet en ny velkomstfolder efter at vi har fået ny struktur i Mælkebøtten.. Bente Eriksen..

  Original link path: /virksomhedsplan.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger..

  Original link path: /job.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Fotoalbum Institutionen..

  Original link path: /fo_institution.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Fotoalbum Begivenheder..

  Original link path: /fo_begivenheder.asp
  Open archive

 • Title: Mælkebøtten
  Descriptive info: Bestyrelse Medlemmer.. Bestyrelsesformand.. Heather.. Boyd.. 21325892.. repræsentant i institutionsforum.. Mattias.. Forsman.. 44945512.. Arlinda.. Krasniqi.. 44921010.. Jane.. Christensen.. 60819294.. Kent.. Findalen.. 31952912..

  Original link path: /be_medlemmer.asp
  Open archive

 • Archived pages: 211