www.archive-dk-2012.com » DK » M » MALENERIX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Malene Rix : Velkommen til Malene Rix hjemmeside
  Descriptive info: .. Til forsiden.. Forhandling.. Facilitering.. Kurser.. Litteratur.. Om Malene Rix.. Kontakt.. English.. Malene Rix.. Rådgiver og underviser.. Forhandling, Facilitering Ledelse.. Executive Advisor.. Negotiation, Facilitation Leadership.. Foto: Elisabeth Dahlberg.. Når man har forskellige interesser men et fælles ønske om at lave en aftale, så har man en forhandling.. Vi forhandler alle og vi gør det ustandseligt: på arbejdet, derhjemme og i vores fritid.. At gøre denne proces så konstruktiv som muligt giver både bedre indholdsmæssige resultater, og giver parterne lyst til at overholde aftalen og lave flere i fremtiden.. Malene Rix - Author and Negotiations Expert.. Malene Rix is an Author and Negotiations Expert training individuals and companies to conduct contructive and successful negotiations.. She wrote a book called "When Women Negotiates at work and in.. Click the following link to view the full article:.. http://ireport.. cnn.. com/docs/DOC-527164.. Når møder og processer skal gøres lettere og mere præcise i indhold og form skal der facilitering til.. Altfor mange møder er for lange, for ustrukturerede og resultatet lever ikke op til forventningerne..  ...   man laver mange og gode aftaler.. Derfor har kvinder stor erfaring med forhandling – bevidst eller ubevidst.. Bogen skærper kvinders opmærksomhed på egne forhandlingsevner og giver gode råd til, hvordan de kan blive endnu dygtigere.. Bogen indeholder ny viden om køn og forhandling, konkrete værktøjer, øvelser og mange eksempler og historier.. Bogen kan købes på Gyldendals netboghandel:.. http://www.. g.. dk/bog/naar-kvinder-forhandler-malene-rix_9788702075939.. Kurser og foredrag.. Undersøg din egen forhandlingsstil og træn de konstruktive teknikker.. Bliv bedre til at facilitere møder med forskellige metoder til at designe og gennemføre meningsfulde og effektive møder.. Se introduktionsvideo.. om Malene Rix forhandlingsrådgivning og samarbejdet med instruktør Mette Rix om både den konkrete og den parallelle forhandling, hvor bl.. a.. gennemslagskraft og mandat afgøres.. Rådgivning.. Når man er midt i en vanskelig forhandling, kan det være svært at overskue processen og køre den ’efter bogen’.. Derfor kan rådgivning være en hjælp til at holde fokus på den konstruktive proces, også når stærke følelser og/eller mange parter er involverede.. © 2012 Malene Rix.. •.. Design:.. Julie Cetti.. Opsætning:.. Flashkompagniet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forhandling
  Descriptive info: Vi kender alle ordet forhandling og bruger det ofte.. Mange er dog ikke klar over hvor meget de egentlig forhandler og i hvilke situationer de ville kunne forhandle.. At opdage hvornår man forhandler og hvordan det foregår er forudsætningen for at benytte de redskaber, der kan gøre processen konstruktiv.. At opdage hvornår man ville kunne forhandle sig til en løsning i stedet for at argumentere og diskutere sig til et resultat, udvider mulighederne for at benytte disse redskaber.. Se eksempel på god forhandlingsteknik.. Helle er mellemleder og skal mødes medpersonalechefen Bjarne om flere ressourcer til sig selv og sin afdeling, der for nylig er blevet lagt sammen med en anden.. Forhandlingsprocessen er præget af de mange fortolkninger vi har af hinanden.. Der foregår altid en parallelforhandling af de relationer, vi befinder os i – og denne forhandling får direkte  ...   i forhandling:.. http://http://viewer.. zmags.. com/publication/705223a2#/705223a2/1.. Kurser og workshops.. At blive en dygtigere forhandler er noget man kan lære.. På kurser og workshops prøver deltagerne sig selv og hinanden af og får justeret både forhandlingsmetoder og måden at tænke forhandling på.. Kurserne kan vinkles efter deltagernes behov og faktiske forhandlingssituationer, så øvelser og opsamling relateres direkte til egen virkelighed.. Foredrag og oplæg.. At opdage hvad forhandling er og få et indblik i, hvordan man får maksimalt udbytte af sine forhandlinger kan være nogle af de aspekter man kan berøre ved et foredrag eller et oplæg om forhandling.. Foredraget tilrettelægges så det berører publikums egen forhandlingsvirkelighed, og deltagerne vil blive involverede i en dialog om emnet.. Varighed: 1-2 timer.. Underviser og rådgiver også på flydende engelsk og svensk.. Når Kvinder Forhandler - på arbejde og privat.. Af Malene Rix, Gyldendal 2009..

  Original link path: /forhandling/
  Open archive

 • Title: Facilitering
  Descriptive info: Møder fylder manges hverdag og de er ofte for lange, for ustrukturerede, for løse i kanten eller konfliktfyldte.. At styre møder forbinder de fleste med en ordstyrer, der holder styr på endeløse talerlister og en dagsorden med alle indholdspunkter.. For det meste kræver møder bare en meget mere præcis og velovervejet styring af processen, for at man når frem til det ønskede resultat på en for alle tilfredsstillende måde.. At facilitere et møde betyder at man forbereder både indhold og proces på et møde.. Man overvejer hvad formålet med mødet er, hvilket resultat ønsker man og hvem er mødedeltagerne.. Så designer man en proces, der tager hensyn til alle elementer.. Næste skridt  ...   bedst, hvis man ikke er meget involveret i indholdet.. At planlægge og facilitere møder kræver øvelse.. Man får brug for at vide noget om hvordan mødets deltagere udnytter deres evner og erfaring bedst muligt.. At kende til forskellige måder at samarbejde på, noget om konstruktiv kommunikation og hvordan man får mandatet og faktisk leder en proces.. Som omdrejningspunkt for undervisningen i facilitering arbejder deltagerne med ’drejebøger’ eller en procesplan, der bliver det centrale redskab man styrer møder efter.. På kurserne trænes forskellige proces-teknikker, konstruktiv kommunikation og kunsten at lave en god og involverende drejebog, der sikrer engagerede og udbytterige møder.. Varighed: Fra 3 timer – 4-5 dage.. Deltagerantal: Fra 8 - 20..

  Original link path: /facilitering/
  Open archive

 • Title: Kurser
  Descriptive info: Kurser i forhandling generelt, køn og forhandling samt forhandling for ledere kan bestilles ved at kontakte mig for en nærmere snak om rammer og indhold på.. telefon 20633146.. Nogle typiske temaer vi vil dække kan være:.. Hvornår forhandler vi.. ? Et helt centralt tema i forhandlingstræningen er, at opdage hvornår du forhandler og hvordan du allerede opnår gode resultater.. Dels kan du bygge videre på de gode erfaringer, og dels skærpe den strategiske brug af de konstruktive redskaber.. Når uenigheden fylder.. : Hvad gør du, når I som forhandlingsparter er langt fra hinanden? Når der bliver sagt 'Nej' med eftertryk?.. Forhandlingens 4 Faser.. :.. Forhandlingen med dig selv.. : Hvad vil du have og hvorfor?.. Påvirkning af dem, du forhandler med.. : Hvem skal give dig det, du gerne vil have og hvordan får du dem til det?.. Forhandlingsmødet.. : Hvordan sikrer du, at selve mødeprocessen forløber så godt som muligt?.. Efter forhandlingen:.. Hvad sker der, når I har lavet en aftale? Hvordan arbejder du videre med både resultat  ...   video på visse kurser, hvor deltagerne især træner aspekter af parallelforhandlingen og den personlige gennemslagskraft som forhandler.. Kurserne gennemføres i samarbejde med instruktør og performancecoach Mette Rix:.. http://metterix.. dk.. Kurser i facilitering vil typisk fokusere på at frembringe metoder til at strukturere en mødeproces, så man opnår det man vil med mødet.. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer med møder undersøger vi, hvordan man kan maksimere processen, så både mødedeltagere og arrangører oplever mødet som konstruktivt og udbytterigt.. Typiske temaer på kurser i facilitering vil være:.. Indhold og form.. : Hvad er formålet med mødet og hvilken form vil understøtte det ønskede resultat?.. Forskellige mødeformål.. Informationsmødet.. Idéudviklingsmødet.. Koordineringsmødet.. Beslutningsmødet.. 'Drejebogen' som redskab.. : Hvordan laver man en god procesplan, der både er fleksibel og et godt styringsredskab?.. Fælles for alle kurser er, at de vil bestå af korte oplæg, der efterfølges af øvelser og opsamling.. Der vil være fokus på at få deltagernes egne erfaringer i spil og på den baggrund finde frem til de gode råd om konstruktiv forhandling..

  Original link path: /kurser/
  Open archive

 • Title: Litteratur
  Descriptive info: "Når kvinder forhandler - på arbejde og privat".. Malene Rix, Gyldendal 2009.. "Konstruktive lokale forhandlinger".. Søren Viemose, viemose.. com.. "Forhandlingsteknik".. "Getting to Yes".. William Ury Roger Fisher.. "Getting Past No - Dealing with Difficult People".. "Negotiation".. Roy J.. Lewicki, David M.. Saunders, John W.. Minton, Bruce Barry, McGraw-Hill Irwin"Everyday.. "Negotiation - Navigating the Hidden Agendas in Bargaining".. Deborah Kolb Judith Wiliams, Jossey Bass.. "Beyond Reason – Using Emotions as You Negotiate".. Roger Fisher David Shapiro, Random House Business Publishing.. "The Power of at Positive No".. William Ury, Hodder Mobis.. "The Negotiator's Fieldbook".. Andrea Kupfer Schneider Christopher Honeyman, editors, American Bar Association.. "The Shadow Negotiation".. Deborah Kolb Judith Williams, Simon Schuster.. "Women Don"t Ask- Negotiation and the Gender Divide".. Linda Babcock Sara Laschever, Princeton University Press.. "3D Negotiation - Powerful Tools to Change the Game in Your Most Important Deals".. David A.. Lax James K.. Sebenius, Harvard Business  ...   Results".. Lawrence E.. Susskind, Jeffrey L.. Cruikshank, Oxford University Press.. Ledelse og organisation.. "Managing Without Profit".. Mike Hudson, Penguin Books.. "Managing the Non-Profit Organization".. Peter F Drucker, Butterworth-Heinemann.. "Management Challenges for the 21st Century".. "Organisationsfilosofi - en studie i liminalitet".. Ole Fogh Kirkeby, Samfundslitteratur.. "Relationer i organisationer".. Gitte Haslebo, Dansk Psykologisk Forlag.. "Her Place at the Table".. Deborah M.. Kolb, Judith Williams Carol Frohlinger, Jossey-Bass.. Ledelse og Appreciative Inquiry - den værdsættende undersøgelse.. "Appreciative Inquiry - Change at the Speed of Imagination".. Jane Magruder Watkins Bernard J.. Mohr, Jossey-Bass/ Pfeiffer.. "Appreciative Management and Leadership".. Suresh Srivastva David L.. Cooperrider, Williams Customs Publishing.. "Appreciative Inquiry - Rethinking Organization Toward a Positive Theory of Change".. David L.. Cooperrider, Peter F.. Sorensen, jr.. , Diana Whitney, Therese F.. Yaeger, Stipes Publishing.. Konflikthåndtering.. "Konfliktløsning ved mediation".. Lin AdrianVidenskab og samfund.. "Flux- det gode liv i en dynamisk virkelighedsopfattelse".. Ib Ravn, Borgen..

  Original link path: /litteratur/
  Open archive

 • Title: Om Malene Rix
  Descriptive info: Malene Rix, f.. 1965.. Malene Rix har de seneste 10 år arbejdet som selvstændig konsulent, rådgiver og underviser i forhandling, procesfacilitering og ledelse.. Har løst opgaver for såvel det private erhvervsliv som en lang række offentlige organisationer, og hendes kunder er bl.. Danske Bank, Nordea, Dansk Industri, DONG, KPMG, NovoNordisk, Comwell a-s.. , Danida, Nordisk Ministerråd, Københavns  ...   Rix laver ligeledes interne kurser for.. EU kommissionen (EACI).. Malene Rix har en Master of Arts fra Edinburgh University og har tidligere boet og arbejdet i udlandet, bl.. Storbritannien, Australien, Mexico og Sverige.. Samarbejdspartnere:.. Instruktør og performancerådgiver Mette Rix.. Forhandlingsrådgiver Søren Viemose.. Forhandlingsrådgiver Hans Christian Viemose.. Forhandlingsrådgiver Bjarne Hansen.. Lektor Ib Ravn - Danmarks Pædagogiske Universitet:.. dpu.. dk/om/ibr..

  Original link path: /om-malene-rix/
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Malene Rix.. Mobil: +45 20 63 31 46.. Email: malene@malenerix.. Ryesgade 3E.. 2200 København N.. Navn: *.. Email: *.. Besked: *.. Besked..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: English
  Descriptive info: Executive advisor and trainer in negotiation and process facilitation.. Watch interview with Malene Rix in English.. Just click the following link to view:.. Read an interview with Malene Rix in The Copenhagen Post, September 2011:.. cphpost.. dk/business/business/119-business/52197-negotiating-with-danes-how-to-catch-the-curveballs.. html.. For more information on talks, workshops and training-courses please contact Malene Rix on.. Tel: +45 20 63 31 46.. E-book.. : Women Negotiating - in the workplace and at home.. In 2009 Malene Rix published a book on women and negotiation, which has been translated into English and published as an e-book.. The focus of the book is the terms under which we as women negotiate, but also on the many useful tools and skills we can draw on to make our negotiations both more constructive and rewarding for both sides of the table.. The book looks at classic workplace negotiations but also on the agreements we reach at home with family and friends.. Please send an email if you wish to purchase a copy to:.. malene@malenerix.. CV.. b.. Master of Arts, Edinburgh University.. For the past twelve years Malene Rix has worked in the field of negotiation and process facilitation for clients in both the private and the public sector in Denmark and the Nordic countries.. After many years working in  ...   you already agree, there’s no need to negotiate).. Discovering and training constructive and collaborative ways of working with these differences moves negotiation from fights over who gets what to a joint effort to make the best deal possible for both parties.. Most recently Malene has written a book about women and negotiation, available in both Danish and English.. Process facilitation has also been Malene’s focus for many years helping clients design the right process to fit the purpose of a meeting or conference through workshops and consultancy work.. Many meetings are structured by content alone, but different issues also need different processes; that is; ways of communicating, constellations of groups, use of tools, timeframes etc.. By teaching participants to identify and analyse the purpose of their meetings, they learn to design a process-plan, which will make facilitating meetings much easer, more precise and with better results.. In collaboration with Michael Day, CEO from Historic Royal Palaces Malene designed and taught a leadershipcourse for four generations of Nordic museumleaders.. Central to the course was training the museum leaders in managing and facilitating a range of processes both internal and in relation to external stakeholders.. Malene continues to advise individual museums and other cultural institutions.. www.. malenerix.. Mobile: +45 20 63 31 46..

  Original link path: /english/
  Open archive

 • Archived pages: 8