www.archive-dk-2012.com » DK » M » MACRODOT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 431 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Macrodot A/S
  Descriptive info: .. Kundeservice.. Macrodot Help Desk.. Kontakt.. Salgsbetingelser.. Macrodot.. Profil.. Om os.. Historie.. Medarbejdere.. Find os.. Info.. Messe Sektion.. Relevante messelinks.. Messeteam.. Messekalender.. Exchange Server.. Skilte Faggruppen.. Expand.. Info Sektion.. Diverse oplysninger.. Produktinfo.. Artikler i pressen.. Anti-Jantelov.. Ordforklaring.. Expolinc etik miljø.. Produkter.. Show Room.. Nyheder.. Skip to content.. Du er her:.. Macrodot Site.. Onsdag, 19 Dec 2012.. Please update your.. Flash Player.. to view  ...   til Paris og støtte til Børne cancer fonden.. Se mere på.. Læs mere.. Skærebord.. Som noget nyt, har vi fået et Zünd skærebord,som giver os mulighed for at lave mange nye spændende opgaver.. Se mere fra vores nyhedsmail her.. JavaScript is disabled!.. To display this content, you need a JavaScript capable browser.. Omkring Macrodot.. Kontakt os.. Informationssider.. Copyright © Macrodot A/S.. Brugernavn.. Password..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kundecenter
  Descriptive info: Macrodot Site.. Kundeservice.. Kundecenter.. Adresse:.. Macrodot A/S.. Glarmestervej 24.. DK-6710 Esbjerg V.. Email:.. Denne emailadresse er beskyttet mod spambots, du skal bruge Javascript for at kunne se den.. Telefon:.. +45 7027 0088.. http://www.. macrodot.. dk.. Download information som en.. VCard.. Indtast dit navn:.. Emailadresse*:.. Beskedemne:.. Indtast din besked*:.. Email en kopi af denne besked til din egen adresse.. Send..

  Original link path: /index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=196
  Open archive

 • Title: Macrodot Support Center
  Descriptive info: Macrodot Help Desk.. Hvis du har spørgsmål vedr.. vores produkter, print formater, PDF indstillinger eller er du.. forhandler og har problemer med at logge på, mm.. opret venligst en "case" ved.. at skrive til vores professionelle opreratorer, som kan vejlede dig og løse eventuelle problemer.. INFO.. : Macrodot Help Desk kan bruges kun af forhandlere og andre registrerede kunder.. Log venligst ind hvis du gerne vil oprette en support case.. Adgangskode.. Husk mig.. Glemt din adgangskode?.. Glemt dit brugernavn?.. Registrer..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=197
  Open archive

 • Title: Macrodot A/S
  Descriptive info: Kontakt..

  Original link path: /index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=198
  Open archive

 • Title: Salgsbetingelser
  Descriptive info: Salgsbetingelser.. Dette er de bindende og gældende betingelser.. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale mellem parterne.. I disse betingelser betyder "leverandøren" Macrodot A/S, og "bestilleren" betyder dig som kunde.. § 1 Tilbud og aftale:.. 1.. 1.. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.. 2.. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.. 3.. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.. m.. , er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.. 4.. Tilbudet er betinget af, at:.. Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.. Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.. Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.. § 2 Pris:.. 2.. Alle priser er ekskl.. moms og levering.. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:.. Ekstra arbejde, som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.. Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.. Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.. Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.. Ekstra arbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.. § 3 Levering:.. 3.. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:.. Bestillerens handling eller undladelse.. De i pkt.. [8.. ] nævnte omstændigheder.. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.. 5.. Leveringssted er ab fabrik med mindre leverandøren har påtaget sig at levere varen til bestilleren.. Er det tilfældet sker forsendelsen på bestillerens regning og risiko, og levering anses for sket, når vare er overgivet til selvstændig fragtfører.. § 4 Betaling:.. 4.. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leveran-dørens til enhver tid gældende rente.. Leverandøren beregner sig 1,5% pr.. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling.. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.. § 5 Ejendomsret, ophavsret m.. v.. :.. 5.. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.. § 6 Forsinkelse:.. 6.. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt.. [3.. ] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydning af, at  ...   mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt.. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt.. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf.. dog pkt.. , i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab.. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt at ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.. 6.. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.. eks.. originaler, materialer o.. lign.. , som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført.. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk.. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.. Tillægsbetingelser for reproarbejde:.. 7.. Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse.. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer o.. , kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.. § 9 Underleverandører:.. 9.. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.. §10 Købeloven:.. 10.. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for leverandørens forretningsværneting.. Vi printer på stort set alle materialer og i alle størrelser.. Med Macrodot som leverandør er du sikret en god oplevelse.. Giv os en udfordring.. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser.. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=199
  Open archive

 • Title: Macrodot A/S
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om os
  Descriptive info: Om os.. Macrodot A/S er Dansk og ejet af Sean Jäpelt Holm Ricki Nielsen Esbjerg.. Vi er på forkant med den teknologiske udvikling, og har en moderne maskinpark inden for storformatprint og efterbehandling, som lever op til branchens skrappeste krav og standarder.. Vi har mange års erfaring i produktion, udvikling og rådgivning inden for  ...   stabile og pålidelige underleverandører i både ind og udland, så vi kan hjælpe dig fra start til slut.. Med Macrodot som leverandør er du sikret en god oplevelse, kvalitet, fleksibilitet samt konkurrencedygtige priser.. Fakta.. : Et professionelt bureau har opfundet navnet Macrodot: "macro" betyder stort ( storformat print ); "dot" betyder prik eller punkt..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=97
  Open archive

 • Title: Historie
  Descriptive info: Historie.. Januar 2007 startede Sean Jäpelt Holm og Ricki Nielsen firmaet Macrodot A/S fra den spæde start, med en månedsomsætning på 26.. 000 kr.. og én solvent Mimaki JV5.. Med sloganet ”Giv os en udfordring”, skulle dog hurtig komme gang i omsætningen og i 2008, blev der  ...   ansat 10 medarbejdere og omsætningen er 1,3 millioner kr.. hver måned.. I dag råder Macrodot A/S over flere printere som følgende:.. 3 HP-latexprintere med miljøvenlige farver.. 2 Mimaki JV5-solventprintere.. 1 D-gen til direct dye-sublimation.. 1 Canon 9000S til inddørsprint.. 2 RollsRoller skæreborde.. 1 Fotoba-skæremaskine.. 1 Mimaki-cutter til konturskæring..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=98
  Open archive

 • Title: Medarbejdere
  Descriptive info: Medarbejdere.. Sean Jäpelt Holm.. Ricki Nielsen.. Ditte Wandahl.. Direktør.. Konsulent.. Jesper Tellund.. Niels Jensen.. Kim Tellund.. Grafiker.. Speditør.. Stine Schwartz.. Anna Hansen.. Stine Olesen.. Grafisk tekniker.. Grafisk tekniker elev.. Økonomi.. Lars Rasmussen.. Tekniker..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=96
  Open archive

 • Title: Find os
  Descriptive info: Find os.. Macrodot A/S kan findes på Glarmestervej 24, 6710 Esbjerg V.. For stort kort,.. klik her.. Med Macrodot som leverandør er du sikret en god oplevelse,.. kvalitet, fleksibilitet samt konkurrencedygtige priser..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=71
  Open archive

 • Title: Macrodot A/S
  Original link path: /index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=88
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 431