www.archive-dk-2012.com » DK » N » NYX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 44 . Archive date: 2012-07.

 • Title: NyX – konsulenthus der fremmer innovation og forretningsudvikling
  Descriptive info: .. NyX.. Sletvej 41.. 8310 Tranbjerg.. Tlf.. 26134979.. Kontakt NyX.. nyx.. dk.. >>.. Intro.. SIDSTE NYT.. De kreative og detailhandlen skal sammen skabe nyt liv i byrummet.. Det sker gennem et nyudviklet koncept kaldet Sensorial City.. Masterplan for udvikling af en platform for de kreative erhverv i Region Midtjylland er på vej.. 240 ledere I Frederikshavn kommune skal gennem to år uddannes til "bæredygtig fremdriftsledelse".. 15 ledere i Vejle kommune har arbejdet med innovationsprojekter i deres lederudviklingsprogram.. KONSULENTFIRMAET NYX.. NyX er et  ...   Sammen med vores kunder anvender vi dynamiske strategiværktøjer der integrerer markedsviden, produktportefølje, ressourcer og vision til nye forretningsmuligheder.. Vi medvirker til at medarbejdere, ledere og organisation har de rette kompetencer og en engagerende kultur der understøtter strategiernes realisering.. Konceptudvikling.. Gennem analyser, ideudviklingsprocesser, brugerinddragelse mm.. skaber vi innovative løsninger i samarbejde med vores kunder.. Vores opgaver spænder over et bredt felt fra feasibility studies over udarbejdelse af oplevelseskoncepter til regionale erhvervsstrategier.. CASES.. World of Energy - Koncept for nyt oplevelsescenter.. Kulturpolitik i Slagelse..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forretningsudvikling
  Descriptive info: Forretningsudvikling.. Dynamiske strategiplaner.. Organisationsudvikling.. Leder- og medarbejderudvikling.. Turisme og attraktioner.. FORRETNINGSUDVIKLING.. Hvis jeres behov er:.. En dynamisk strategiplan der matcher markedets krav og muligheder.. En velbalanceret drifts- og udviklingsprioritering der sikrer vækst på et sundt grundlag.. Nye produkter og forretningskoncepter der åbner op for nye markeder.. Velmotiverede medarbejdere der bidrager med ideer og kvalitetsydelser.. Så tilbyder NyX:.. Konsulenterfaring med udvikling af strategier, forretningsplaner, ledelse og organisation.. Metoder og erfaring på baggrund af 70 innovationsprojekter i små og store virksomheder.. Forretningsudviklingskompetencer som 300 kreative virksomheder har benyttet sig af.. Leder- og medarbejderudviklingskoncepter der sikrer commitment og kreativitet.. En  ...   radikal innovation i hele erhvervslivet - vigtigere end bl.. a.. globalisering.. Største værdiforøgelse får virksomheder der bruger oplevelser strategisk ved konsekvent og systematisk at arbejde med oplevelser i hele værdikæden og i udviklingen af forretningsmodeller, der kan tilføre de traditionelle produkter og service en merværdi.. NyX medvirker til at virksomheder kan integrere relevante oplevelses-kvaliteter i hele værdikæden fra forretningsmodel over interne processer til markedsføring og salg.. Louiz saloner-300 kreative iværksættere gennemfører forretningsudviklingsforløb.. Privathospital selma er nu SKI leverandør.. CITAT.. Det er den bedste investering, Varde museum har gjort i årevis.. Claus Kjeld Jensen direktør for Varde Museum..

  Original link path: /forretningsudvikling.html
  Open archive

 • Title: Innovation
  Descriptive info: Innovation.. Idéudvikling.. Kompetenceudvikling.. Brugerdreven innovation.. Innovationsalliancer.. Værktøjer.. INNOVATION.. Innovation handler i stigende grad om at udvikle samlede koncepter, der er svære at kopiere for konkurrenterne.. Derfor skal virksomhederne være excellente i at opspore og integrere viden fra andre sfærer ind i deres egen produktudvikling og forretningskoncepter.. NyX  ...   servicekoncepter eller markedsføringsstrategier ved at tilføre dem konstruktive forstyrrelser.. Vi analyserer virksomhedsudfordringen og designer derefter en proces der medvirker til at forskellige videnområder og anderledes kompetencer bliver involveret.. Det kan være inddragelse af den nyeste forskning eller involvering af kreative konsulenter.. InnovationsAlliancer radikal innovation for virksomheder.. Innovativt udstillingskoncept..

  Original link path: /innovation.html
  Open archive
 •  

 • Title: Gode Historier
  Descriptive info: Gode Historier.. Sidste nyt.. Kunderne siger.. Om NyX.. GODE HISTORIER.. Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland 2009-2010.. Ny strategi for Videncenter.. selma er nu SKI leverandør.. Læs Mere.. Koncept for nyt oplevelsescenter.. Fra konkurrent til partner - en guide til udviklingsprojekter i partnerskaber.. Evaluering for Nordisk Ministerråd.. Forretningsudvikling af Privathospital.. Forretningsudviklings-forløb for kreative iværksættere.. Slagelse Kulturpolitik.. Festival Koncept for Fredericia.. NyX gør kulturarven levende.. Fremtidens innovationsleder.. Samlende målsætning.. Fremtidens ZOO.. Vækst gennem kultur og erhvervssamarbejde.. Turismekoncept for Destination Vejle.. InnovationsAlliancer.. Kreativt Lederskab.. Kortlægning af de kreative erhverv..

  Original link path: /gode-historier.html
  Open archive

 • Title: NyX – konsulenthus der fremmer innovation og forretningsudvikling
  Original link path: /intro/sensorialnyhed.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sidste nyt
  Descriptive info: Masterplan for udvikling af en platform for de kreative erhverv i Region Midtjylland er på vej.. NyX står i spidsen for arbejdet med at skabe en masterplan for, hvordan man kan etablere en platform for de kreative erhverv i Region Midtjylland.. Planen skal være færdig i april måned 2011, og den vil fokusere på, hvordan man udvikler og forankrer den kommende platform, så den kan vise sin bæredygtighed.. For at sikre forankring og bæredygtighed er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de kreative erhverv, fra områdets uddannelsesinstitutioner og fra Regionen.. Arbejdsgruppen mødes tre gange i løbet af foråret og barsler med en plan, der giver forslag til mål, målgrupper, aktiviteter og handlingsplaner for, hvordan platformen bliver en realitet.. Arbejdsgruppen skal sikre, at væsentlige interessenter i Midtjylland bliver involveret i arbejdet med den kommende platform.. Det gælder både for udviklingen, etableringen og driften.. Desuden er det vigtigt, at gruppen sikrer, at den kommende Masterplan funderer sig på et både realistisk og højt ambitionsniveau.. Frederikshavn satser på, at kommunens ledere i fremtiden kan skabe sammenhængskraft og vækst.. Et internt udviklingsforløb skal hjælpe de 240 ledere på vej.. Forløbet begynder i marts 2011 og bliver gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet NyX, Kaospiloterne og Ålborg Universitet.. Dynamik, vækst  ...   skal forankre og videreudvikle den ny fremdriftskultur.. Ambitiøse eksperimenter.. Udviklingsforløbet, der løber frem til april 2013, indeholder en række eksperimenter.. Eksperimenterne bliver en afprøvning af ideer, der kan være med til at styrke en ny kultur.. En kultur som skal udfordre vaner og sædvanlig praksis.. Forløbet begynder i marts måned 2011, og det er Konsulentfirmaet NyX, Kaospiloterne og Ålborg Universitet, der sammen fører kommunens ledere frem mod målet En Kommune hvor drift og udvikling er hinandens forudsætning.. NyX har været koncept- og forretningsudvikler for privathospitalet selma.. der åbner her d.. 3 august.. selma er et tværfagligt privathospital og psykologklinik med ekspertise indenfor behandling af arbejdsrelateret stress samt psykiske problemer og lidelser.. se mere på.. www.. pselma.. dk.. Århus vil være europæisk kulturhovedstad i 2017.. NyX medvirker til at kortlægge byens kreative sektor - dets potentialer og udviklingsbehov - så der etableres et videngrundlag for forårets kommende visionsseminarer.. Læs mere om Kulturby 2017 projektet her:.. http://www.. aarhus2017.. Useful Tips Section.. Julius Nørbo er netværksmægler og kan medvirke til at etablere forretnings-partnerskaber, hvor virksomhederne får tilskud til ekstern rådgivning og ekspertviden.. Ring 26134979 for yderligere informationer.. Få hjælp til HR udvikling og drift.. NyX har såvel juridiske som faglige kompetencer der kan medvirke til personaleudvikling, rekruttering og ansættelsesforhold..

  Original link path: /gode-historier/sidste-nyt.html
  Open archive

 • Title: NyX – konsulenthus der fremmer innovation og forretningsudvikling
  Original link path: /intro/15-ledere-i-vejle-kommune-har-arbejdet-med-innovationsprojekter-i-deres-lederudviklingsprogram.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Dynamiske strategiplaner
  Descriptive info: DYNAMISKE STRATEGIPLANER.. For såvel virksomheder som offentlige institutioner er der behov for dynamiske strategier der tager højde for den hastige udvikling indenfor teknologi, nye trends, forbruger behov og følger af globaliseringen.. De flerårige strategiplaner erstattes af 1 årige strategier der kontinuerligt tilpasses nye omstændigheder, ved konstant at have fokus på udviklingen indenfor udvalgte nøgleparametre.. Det er ikke kun omsætning, bundlinie eller kundetilfredshed der er relevante parametre, men også interne forhold som ressourcer, workflow og medarbejderkompetencer.. Dynamiske strategier er ikke det samme som ikke at have velunderbyggede og nedskrevne strategier som eksempelvis mange iværksættervirksomheder aktuelt vælger det, for at kunne reagere på ændringer  ...   erfaring og kompetencer til at facilitere dynamiske strategiprocesser herunder at medvirke til at afdække og analysere markedsinformationer, interessentanalyser og kundetilfredshed som grundlag for strategiudviklings forløbet.. Vores fokus i analysearbejdet er, at processen skal skabe ny og operationaliserbar indsigt samt motivation og engagement hos virksomheden, frem for store rapporter.. Resultatet af strategiprocessen er et relativt kort og enkelt dokument på nogle få sider, der beskriver de centrale mål og indsatser, der skal være styrende for den kommende periode.. TOOLBOX.. Strategisk styring af projektportefølje.. Strategi workshops.. Strategi værktøjer.. Markedsanalyser + brugerdreven innovation.. Forretningsudviklings processer og -planer.. Ny strategi til Videncenter for Design og Business..

  Original link path: /forretningsudvikling/dynamiske-strategiplaner.html
  Open archive

 • Title: Konceptudvikling
  Descriptive info: KONCEPTUDVIKLING.. I forretningsmæssig sammenhæng omfatter et koncept blandt andet en beskrivelse af et nyt produkts funktion og fysiske udformning, de tilknyttede services og processer, den tilhørende information og kommunikation samt forretningsmodel og værdikæde:.. Det karakteristiske ved et koncept er, at konceptet omfatter to ideer; nemlig.. ideen med.. , som indfanger det, der gør produktet attraktivt for brugeren, og.. ideen i.. , som er den tekniske og designmæssige løsning givet i produktet.. Konceptudvikling drejer sig derfor om at analysere og implementere de elementer, der gør ideen original i den bruger- og markedsrelaterede kontekst.. Netop fordi konceptudvikling også vedrører forhold omkring markedsrelevans er der en række spørgsmål omkring produktideen, der skal afklares.. Opgaven vedrører blandt andet undersøgelser af, om produktet skal konkurrere med lignende produkter, eller om der er grundlag for at skabe et helt nyt marked.. Betydningen af konceptudvikling og proof of concept undervurderes i dagens danske  ...   integrere formidlingen i konceptudviklingen øges muligheden for at knytte en historie, dvs.. en identitet, til produktet og dermed opbygge et brand der fremmer produktets muligheder på markedet.. NyX bidrag i konceptudviklingsfaserne er at medvirke til at de gode ideer opstår, trykprøves, videreudvikles og geares med international inspiration.. Vi starter altid konceptudvikling med en grundlæggende analyse og afslutter med en dækkende, fremadrettet assessment og handlingsplan.. I NyX konceptudviklingsmodel indgår seks trin:.. En analyse af emnets kontekst, relevante parametre og kortlægning af interessenter.. Dekonstruktion.. En processuel metode til at forstå alle bestanddelene og kvaliteterne i og omkring emnet.. Tilførelse af ny viden herunder inddragelse af brugere.. Konkretisering, prototyping og konceptbeskrivelse.. Assessment.. Konceptets vitalitet og styrke, udviklingspotentiale og relevans.. Handlingsplan, omhandlende blandt andet forretningsmodel og plan.. Givskud ZOO Fremtidens ZOO.. NyX virker, og vi vil have mere for de ansattes og for de besøgendes skyld.. Direktør Peter Sand, Kattegatcentret..

  Original link path: /forretningsudvikling/konceptudvikling.html
  Open archive

 • Title: Organisationsudvikling
  Descriptive info: ORGANISATIONS-UDVIKLING.. Organisationsudvikling udspringer af ønsket om en mere optimal måde at arbejde sammen på i forhold til at løse aktuelle udfordringer.. Årsagen kan være ydre påvirkninger, der skaber pres for forandringer, eller det kan være interne forhold som ændrede forretningsmæssige mål eller en ukonstruktiv arbejdskultur.. NyX har siden 2002 arbejdet med alle former for organisatoriske, gruppemæssige og ledelsesmæssige problemstillinger i offentlige og private virksomheder.. Vi har erfaring og kompetencer i forhold til  ...   og hele organisationen i forhold til fælles fokus på opgaven.. Optimering af ledelsesteamet såvel gennem kvalificering af det personlige lederskab som gennem fælles lederudviklingsforløb.. Personaleudvikling.. Konfliktløsning.. Coaching og supervision til personer og grupper på alle niveauer i organisationen.. Udarbejdelse af værdisæt og identitet som grundlag for sammenhængskraft på arbejdspladsen.. Det har været dejligt at samarbejde med jer - og er egentligt lidt vemodigt at samarbejdet nu er slut.. Direktør Jonna Pedersen, Bedriftssundhedstjenesten..

  Original link path: /forretningsudvikling/organisationsudvikling.html
  Open archive

 • Title: Leder- og medarbejderudvikling
  Descriptive info: Ekstern HR services.. Talentudvikling.. Kreativ Lederskab.. LEDER- OG MEDARBEJDERUDVIKLING.. NyX tilgang til leder- og medarbejderudvikling er baseret på to hovedprincipper:.. Action learning.. Evnen til at udvikle kompetencer gennem refleksion over praksis, også kaldet.. Action-learning.. , er det grundlæggende princip.. Pædagogisk lægges vægt på et dynamisk samspil mellem praksis og teori, - at man for at begribe noget må gribe om det! Derfor er leder- og medarbejderudviklingskoncepter ofte bygget op omkring et internt udviklingsprojekt der fordrer nye kompetencer og opgaveløsningstilgange.. Sådanne læringsforløb baseret på en ønsket praksis, er et middel til personlig og faglig udvikling.. Appreciative Inquiry (AI).. :.. AI tager som lederudviklingsproces sit afsæt i lederens og medarbejderens ressourcer og styrker forstærker det, der virker og er velfungerende, frem for at fokusere på det, der ikke er optimalt.. Metoden ignorerer ikke problemer, men anerkender dem som et ønske om at gøre  ...   åbne over for nye muligheder undervejs i forløbet.. udviklende.. at deltagerne sættes i situationer, hvor deres hidtidige kompetencer ikke rækker, hvorfor de må improvisere og udvikle nye kompetencer.. Dogmeregler, benspænd og et højt ambitionsniveau for nye løsningsbud medvirker til, at nuværende kompetencer ikke er tilstrækkelige.. disciplinerende.. , hvilket vil sige, at deltagerne i processen bliver skærpet i at skelne mellem muligheder og blindgyder og bliver trænet i at vurdere ideers relevans i forhold til den opsatte målsætning.. perspektiverende.. , idet den innovative proces sætter den eksisterende praksis i relief og skaber en bevidsthed om ændret fremtidig praksis.. NyX skræddersyr leder- og medarbejderprogrammer der kobler organisationens strategi, værdier og udfordringer med kompetenceudviklingsforløbet.. Fremtidens Innovationsleder.. Endnu en gang tak for et spændende og øjenåbnende forløb som vi internt har benyttet til at synliggøre vort ønskede skift i ledelsesfilosofi.. Direktør Jesper Ellegaard.. Ellegaard Conveyor..

  Original link path: /forretningsudvikling/leder-og-medarbejderudvikling.html
  Open archive •  


  Archived pages: 44