www.archive-dk-2012.com » DK » R » RAMBERG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 23 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Advokatfirma Ramberg | Just another WordPress site
  Descriptive info: .. Niels Ramberg (L).. niels@ramberg.. dk.. Mobil: 40 92 56 00.. Abildgårdsvej 75.. 2830 Virum.. Tlf: 45 83 05 00.. Fax: 45 83 11 88.. Skip to content.. Forside.. Beliggenhed.. Boliger til salg.. Advokatfirmaet Niels Ramberg.. har eksisteret i mere end 30 år.. har en stor viden inden for langt de fleste juridiske emner.. Vores mål er at give vores klienter en kompetent rådgivning samt være tilgængelige, når der er brug for det.. Vi  ...   Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater på tlf.. 45 83 05 00 for en uformel drøftelse.. Comments are closed.. Medlem af Danske Boligadvokater og er certificeret boligadvokat.. Medlem af Advokatsamfundet.. Vi yder juridisk rådgivning inden for følgende emner - klik og læs mere:.. Sider.. Afskedigelser/Ansættelser.. Bolig Køb.. Bolig Salg.. Dødsboer.. Ejendomsadministration.. Erstatningsret.. Mangler ved fast ejendom.. Selskaber.. Separation/Skilsmisse.. Strafferet.. Testamenter.. Ægtepagter.. For bordtennisartikler - klik her..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Beliggenhed | Advokatfirma Ramberg
  Original link path: /beliggenhed
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Afskedigelser/Ansættelser | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Afskedigelser og ansættelser.. Vi har stor erfaring inden for arbejds-og ansættelsesret.. Vi kan bla.. hjælpe med følgende ting:.. Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, personalehåndbøger mv.. Hjælp til at formulere advarsler, opsigelser og bortvisninger.. Bistand i afskedigelsessager.. Bistand ved forhandling af overenskomster.. Vidste du at en forkert eller manglende ansættelseskontrakt kan koste op til 35.. 000 kr.. Beløbet er skattefrit for den ansatte, og det betyder så også at beløbet ikke er fradragsberettiget for virksomheden.. Vi tager gerne en uforpligtende snak om hvilket behov du eller din virksomhed har, og hjælper med at finde den rigtige skræddersyede løsning til lige netop din virksomhed..

  Original link path: /afskedigelserans%c3%a6ttelser
  Open archive

 • Title: Bolig Køb | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Skal du købe bolig.. Hos advokat Niels Ramberg har vi stor erfaring med at rådgive købere af ejerboliger.. Hos os får du en grundig gennemgang af alle handlens dokumenter, vi holder et møde med dig hvor vi gennemgår papirerne og rådgiver om finansiering.. Herefter vil vi sørge for alle nødvendige  ...   bliver lavet en refusionsopgørelse.. Du kan derfor trygt lade os varetage din bolighandel.. Du får mest ud af vores bistand, når du henvender dig til os, inden underskriver noget.. Vi modtager ingen provision fra fx kreditforeninger eller forsikringsselskaber og kan derfor yde en uafhængig rådgivning med dine interesser i centrum..

  Original link path: /bolig-k%c3%b8b
  Open archive

 • Title: Dødsboer | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Det mest almindelige i Danmark er at skifte privat, dvs.. at skifteretten ikke udpeger en autoriseret bobestyrer, men at arvingerne klarer delingen i fællesskab evt.. ved hjælp af en advokat.. Der er en række betingelser for, at skifteretten tillader et privat skifte, blandt andet at arvingerne skal være enige om alle forhold.. Det at dele et dødsbo, udfærdige åbningsstatus, boopgørelser mv.. er dog ikke ukompliceret, og derfor beslutter arvingerne ofte i fællesskab at lade en advokat sørge for det praktiske.. Dette hjælper advokaten med.. At betale gæld til eventuelle kreditorer.. At sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til en eller flere arvinger.. At rådgive om de skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål.. At fordele arven korrekt og svare på spørgsmål om arveret, fortolkning af testamenter m.. v.. At indsende åbningsstatus for boet til tiden.. At indsende boopgørelse til tiden.. At betale boafgift til tiden.. At indsende boets eventuelle selvangivelse til tiden.. At betale dødsboskatten til tiden.. Hvad koster det?.. Advokathonoraret bliver fastsat på basis af en samlet vurdering af arbejdets omfang, tidsforbrug, de involverede værdier og det med sagen forbundne ansvar.. Advokaten kan give et begrundet overslag ved  ...   Efter skæringsdagen er alle ejendele og indkomster mv.. fordelt og tilhører nu de enkelte arvinger.. Arvingerne kan stort set selv bestemme, hvilken dag de vil vælge som deres skæringsdag.. Den tidligste skæringsdag, som kan vælges, er dødsdagen.. Den seneste skæringsdag, som kan vælges, er ét-årsdagen for dødsfaldet.. Pga.. de særlige skattemæssige bofradrag kan man ofte med fordel vælge en skæringsdag 1 år efter dødsfaldet.. Boets afslutning.. Boopgørelsen skal indsendes inden 3 måneder efter den valgte skæringsdag i et eksemplar til den kommunale skattemyndighed og i et eksemplar til skifteretten.. Begge eksemplarer af opgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger, evt.. via skiftefuldmagt.. Afgifter og skat.. Retsafgiften ved privat skifte er kr.. 2.. 500, hvis den samlede arv er under 1 mio.. kr.. og kr.. 9.. 000, hvis arvebeholdningen er over kr.. 1 mio.. Der skal endvidere betales boafgift (tidligere kaldet arveafgift).. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der er arvinger.. Skat i dødsboer.. Udover boafgift, skal der i nogle dødsboer betales dødsboskat.. Dette afhænger af den samlede formue i boet.. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp med et privatskifte er du velkommen til at kontakte os..

  Original link path: /d%c3%b8dsboer
  Open archive

 • Title: Ejendomsadministration | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Advokat Niels Ramberg, medlem af Danske Boligadvokater, har i mange år administreret udlejningsejendomme og ejerlejlighedsforeninger.. Kontoret administrerer 4 ejerlejlighedsforeninger og 2 udlejningsejendomme.. Vor administration er en total administration og omfatter den totale administration af ejendommen, bortset fra at De selv skal rekvirere håndværkere og selv påtegne og indsende håndværkerregningerne til betaling på vores kontor som dokumentation for, at arbejderne er udført tilfredsstillende.. Som årlige tilbagevendende ydelser kan f.. eks.. nævnes:.. udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter,.. fremsendelse af periodiske regnskabsoversigter,.. likviditetsstyring og løbende budgetkontrol,.. opkrævning af husleje m.. ,.. varsling af lejeforhøjelse,.. hurtig og effektiv restanceinddrivelse,.. betaling af løbende driftsudgifter,.. aflønning af lønmodtagere,.. øbende bogføring samt forberedelse af årsregnskab for revision,.. administration af varmeregnskab,.. administration af regnskab for målerregistreret brugsvand,.. afholdelse af koordinerings- og budgetmøder,.. varetagelse af forsikringssager,.. øbende rådgivning om ejendommens drift, vedligeholdelse og juridiske  ...   samt omkonverteringer og ekspeditioner i forbindelse hermed.. Vort salær skal der særskilt indhentes tilbud på, men det er baseret på et årligt honorar pr.. lejlighed, som reguleres årligt.. Salæret er momsfritaget.. Ved nyudlejning, hvor vi påtager os at udfylde lejekontrakter, sørge for pengestrøm, korrespondance med ejeren m.. , opkræves et separat salær.. Huslejen m.. indbetales over postgiro eller PBS og indsættes på en af Dem og mit kontor aftalt konto i et pengeinstitut, over hvilken konto vort kontor er dispositionsberettiget over fuldt tilstrækkelige midler til opfyldelse af ejendommens forpligtelser i henhold til budgettet.. Sluttelig kan det oplyses, at da der er tale om et advokatkontor, har kontoret lovpligtig ansvarsforsikring for de skader, der måtte opstå under vor administration, ligesom kontoret via Advokatrådet er dækket af en kollektiv garantiordning.. Der er således fuld ansvars- og erstatningsdækning..

  Original link path: /ejendomsadministration
  Open archive

 • Title: Erstatningsret | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Denne side er under udarbejdelse..

  Original link path: /erstatningsret
  Open archive

 • Title: Mangler ved fast ejendom | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: At købe hus eller lejlighed er for langt de fleste mennesker den største økonomiske beslutning de skal træffe.. Desværre viser det sig ind imellem at den ejendom man overtager ikke lever op til det beskrevne eller forventede.. I den forbindelse er det vigtigt at man straks kontakter sin advokat for at få råd og vejledning og hjælp til at forhandle med sælger, og/eller forsikring.. Når man køber en brugt ejendom bliver der normalt udfærdiget en tilstandsrapport, der viser eller indikerer evt.. fejl og mangler.. Ofte er det dog ikke nok, og man kan her vælge at supplere med sin  ...   en tegning eller måske en prøveejendom.. I denne type handler er det nødvendigt at træffe forholdsregler allerede.. inden.. købsaftalen indgås.. I mange projektbyggerier viser sig der at være store fejl og mangler, men ofte er det for sent at opdage når man overtager ejendommen, for der er bygherren over alle bjerge med dine penge.. Under alle omstændigheder er det en fordel at have en erfaren boligadvokat med på sidelinien når der handles bolig ikke mindst når der er tale om et projektbyggeri.. Kontakt os hvis du overvejer at købe en projekt ejendom eller hvis din nye ejendom har en mangel..

  Original link path: /mangler-ved-fast-ejendom
  Open archive

 • Title: Selskaber | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Opstart af virksomhed.. Vi har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om virksomhedsetablering.. Vi bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af virksomheder.. Rådgivningen omfatter bl.. a.. valg af den mest hensigtsmæssige selskabsform.. Bistanden omfatter desuden udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom.. stiftelsesdokumenter.. vedtægter.. forretningsorden for bestyrelsen,.. varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder,.. beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder.. markedsføringstiltag.. udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser.. Hvis flere end én person skal eje virksomheden bistår vi i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster..

  Original link path: /selskaber
  Open archive

 • Title: Separation/Skilsmisse | Advokatfirma Ramberg
  Descriptive info: Separation og skilsmisse.. Om separation:.. Du har ret til separation, hvis du ikke mener, at kunne fortsætte ægteskabet, og det kan den anden ægtefælle ikke modsætte sig.. For at du kan blive separeret skal samlivet være ophørt.. Separation er en tænkepause, hvor du skal beslutte, hvorvidt ægteskabet skal fortsætte eller endeligt ophøre.. Hvis samlivet genoptages bortfalder seperationen.. Om skilsmisse:.. Du kan bla.. kræve skilsmisse i følgende situationer:.. Efter 1 års separation.. Hvis I er enige kan du.. dog få bevilliget  ...   statsforvaltningen, hvor I skal tage stilling til følgende punkter:.. Underholdsbidrag, Lejligheden andelsboligen,.. Godtgørelseskrav.. Forældremyndighed og børnebidrag.. Hvis I ikke kan blive enige skal statsforvaltning-en oversende sagen til retten, der kan træffe afgørelse om alle spørgsmål I ikke kan blive enige om.. Statsforvaltningen tager ikke stilling til bodeling, og bodeling kan ikke ske før separation eller skilsmisse.. Du kan læse mere om separation og skilsmisse på www.. familiestyrelsen.. dk eller www.. statsforvaltning.. Kontakt os hvis du skal skilles eller går i overvejelserne..

  Original link path: /separationskilsmisse
  Open archive

 • Title: Strafferet | Advokatfirma Ramberg
  Original link path: /strafferet-2
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 23