www.archive-dk-2012.com » DK » R » R98

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2012-12.

 • Title: R98 - Danish: Forside
  Descriptive info: .. R98 - almenvelgørende fond.. Om R98.. Kontakt.. Civilstyrelsen har d.. 6.. marts 2012.. godkendt, at R98 omdannes til en.. almenvelgørende fond.. Læs mere.. Historien om de sidste natmænd og.. om Renholdningsselskabet af 1898.. R98 før og nu.. R98.. Kraftværksvej 25 | 2300 København S | Tlf +45 32 66 18 98 | Email.. R98@.. (if you can see this please update your browser).. dk.. |.. Kontakt os..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: R98 - Danish: R98 - almenvelgørende fond
  Descriptive info: Du er her:.. Forside.. /.. Hjemmeside.. I forbindelse med at R98 fra 1.. maj 2011 har overdraget ansvaret for indsamlingen af borgernes affald til Frederiksberg og Københavns kommuner, har Civilstyrelsen den 6.. marts 2012 godkendt, at R98 omdannes til en almenvelgørende fond.. Fondens midler kan efter bestyrelsens skøn uddeles til nedennævne formål.. Fonden, hvis navn er Renholdningsselskabet af 1898, er en almenvelgørende fond,  ...   formål, herunder projekter vedrørende bolig- og miljøforhold, inden for Københavns og Frederiksberg Kommuner.. Ansøgning til fonden.. Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema for at søge fonden om støtte.. Skriftlige ansøgninger sendes til R98, c/o Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.. Der skal ikke anvendes et specielt ansøgningsskema.. På vegne af R98's bestyrelse.. John Frederiksen.. Bestyrelsesformand.. Klik for at læse fondens vedtægter..

  Original link path: /dk/hjemmeside/r98_almenvelgoerende_fond/
  Open archive

 • Title: R98 - Danish: Om R98
  Descriptive info: 1.. maj 2011 ophørte R98 med at indsamle affald i Københavns og Frederiksberg kommuner.. januar 2012 genopstår R98 som fond.. Et lille antal medarbejdere arbejder fortsat med at afvikle den øvrige organisation.. Afviklingsorganisationen.. Afviklingsorganisationens hovedopgaver er at afhænde renovationsbiler og øvrige aktiver, behandle diverse eventualforpligtelser, foretage bogføring og regnskabsføring samt bistå fondsadministratoren med diverse opgaver.. Fondsadministrator.. En fondsadministrator varetager den daglige ledelse af R98 med reference til fondens bestyrelse.. Fondsbestyrelsen.. Fondsbestyrelsen har 11 medlemmer: 3 medlemmer er udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, 1 medlem er udpeget af Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, 3 medlemmer er udpeget af bestyrelsen for København Grundejerforening, 1 medlem er udpeget af bestyrelsen for Grundejeren.. dk (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København), 1 medlem er udpeget af Boligselskabernes Landsforening, 1 medlem er udpeget af de tilsluttede kommuner efter indstilling af de større lejerorganisationer, og 1 medlem er tidligere medarbejder i R98.. Historien om Renholdningsselskabet af 1898.. I 1893 foreslog Kjøbenhavns Grundejerforening kommunen, at man sammen dannede et selskab, der skulle overtage indsamlingen af både dag- og natrenovation.. Grundejerne var utilfredse med en takstforhøjelse de private vognmænd havde haft held til at få presset igennem.. Københavns Kommune var i forvejen på udkig efter en bedre løsning end den eksisterende.. Hovedstaden led under den stadigt stigende mængde latrin fra byens ca.. 350.. 000 borgere.. Omegnens bønder brugte Københavns latrinaffald som gødning, men de efterhånden store mængder latrin var mere end bønderne kunne gabe over.. Det havde desuden vist sig svært at få de private vognmænd til at indføre ny ensartet teknologi i form af ståltønder og dampresning.. Det ledte  ...   ved Christianshavns Fælled.. Rensestationen var et teknologisk og miljømæssig gennembrud.. Der var bl.. a.. automatiseret dampdreven rensemaskine til tønder og badeanstalt til medarbejderne.. R98 fortsatte til det sidste med at forbedre affaldsindsamlingen til glæde for borgerne og forbedre arbejdsmiljøjet til glæde for skraldemændene.. R98 var i samarbejde med Københavns Kommune en foregangsvirksomhed ift.. at opbygge et bæredygtigt affaldssystem i Danmark.. Også da det almindelige husholdningsaffald (dagrenovation som det hed fordi det først blev hentet meget tidligt om morgenen) i 50'erne kom med i koncessionen.. Og i 70'erne, hvor Frederiksberg Kommune kom med i samarbejdet, og hvor borgerne blev miljøbevidste, og kravene til korrekt affaldsbehandling og genanvendelse steg.. Afvikling af R98.. Den politiske beslutning om at lukke R98 blev truffet i 2006.. 30.. april 2011 hentede R98 for sidste gang affald i København.. Efter tre udbudsrunder er det nu private vognmænd, der henter alt affald fra husstande i Københavns Kommune.. Frederiksberg har valgt at løse opgaven i kommunalt regi.. Da R98 lukkede i 2011, blev 99,9 % af affaldet hentet til tiden, og sygefraværet var på et historisk lavt niveau.. Medarbejdertilfredsheden lå ved sidste måling på 6,6 ud af 7 mulige.. R98 var et af Danmarks største affaldsselskaber.. R98 betjente 600.. 000 borgere i København og på Frederiksberg.. R98 indsamlede årligt mere end 300.. 000 tons affald.. R98 havde 450 medarbejdere hvoraf de 350 var skraldemand.. R98 havde 141 skraldebiler, 150.. 000 beholdere og 1200 containere.. I 2006, hvor afviklingen af R98 blev en realitet, havde R98 en samlet nettoomsætning i de koncessionerede og de ikke-koncessionerede aktiviteter på 1,5 milliarder kroner..

  Original link path: /dk/hjemmeside/om_r98/
  Open archive
 •  

 • Title: R98 - Danish: Kontakt
  Descriptive info: Pr.. januar 2012 administreres R98 af Accura Advokatpartnerselskab ved advokat Jon Dyhre Hansen, telefon 39 45 29 75,.. jon.. dyhre.. hansen@.. accura.. Spørgsmål vedrørende affaldsindsamling.. Spørgsmål vedr.. affaldsindsamling kan rettes til enten Københavns Kommunes Affaldsservice på telefon 70 10 33 88 eller til Frederiksberg Kommunes Borgerservice på telefon 38 21 49 00..

  Original link path: /dk/hjemmeside/kontakt/
  Open archive

 • Title: R98 - Danish: Vi tog skraldet
  Descriptive info: Vi tog skraldet.. Historiker Søren Federspiel har skrevet en bog om R98's historie.. Bogen er på 296 sider, rigt illustreret med masser af fotos fra det nye og det gamle København.. Bogen er udkommet i en flot hardcover-version på.. Informations Forlag.. Her på hjemmesiden kan du hente en digital version af bogen.. Vi har delt bogen i fire pdf-filer - find dem til højre på denne side ---.. Fra bogens bagside:.. R98 lukkede og slukkede den 1.. maj 2011 efter 113 år i affaldets tjeneste.. Hvorfor? Ikke fordi der var utilfredshed med selskabet, som havde indsamlet affald i København siden 1898, men fordi politikerne besluttede det sådan i udliciteringens hellige navn.. Med R98 forsvandt en del af byens historie.. R98 har bidraget til byens industrialisering, til at byen har været forrest på miljøområdet – og først og sidst til,  ...   ikke lod et par øller blive stående urørte.. Skraldemand Verner Robert Nielsen fortæller om arbejdet før indførelsen af arbejdsmiljøregler: ”Vi startede kl.. 3 og mødtes et kvart over 2 i kantinen til morgenkaffe, før vi kørte ud.. Der var en særlig stemning.. Jeg blev fast mand ude i Tingbjerg, der var nybygget.. Det blev regnet ud, at vi hver mandag bar 23 tons op fra kældrene derude.. Der var ca.. 20 jernbøtter pr.. rum og 10 til 15 trappetrin ved hver kælder, det var tungt.. Når du kom hjem om aftenen, kunne du godt mærke det i benene, og om natten lå du og spjættede, så sengen rykkede sig flere centimeter ud fra væggen.. ”.. Fortællingen om R98 og byen er vævet sammen som et uopslideligt kludetæppe af utallige lapper i alle regnbuens farver – alligevel røg det i skraldespanden..

  Original link path: /dk/hjemmeside/om_r98/vi_tog_skraldet/
  Open archive

 • Title: R98 - Danish: R98 - almenvelgørende fond
  Descriptive info: 12-12-2012.. http://www.. r98.. dk/dk/hjemmeside/r98_almenvelgoerende_fond/..

  Original link path: /dk/hjemmeside/r98_almenvelgoerende_fond/?type=98
  Open archive

 • Title: R98 - Danish: Om R98
  Descriptive info: dk/dk/hjemmeside/om_r98/..

  Original link path: /dk/hjemmeside/om_r98/?type=98
  Open archive

 • Title: R98 - Danish: Kontakt
  Original link path: /dk/hjemmeside/kontakt/?type=98
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: R98 - Danish: Vi tog skraldet
  Descriptive info: dk/dk/hjemmeside/om_r98/vi_tog_skraldet/..

  Original link path: /dk/hjemmeside/om_r98/vi_tog_skraldet/?type=98
  Open archive •  


  Archived pages: 9