www.archive-dk-2012.com » DK » R » RAAHAVEGAARD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Frontpage • Raahavegaard
  Descriptive info: .. Frontpage.. Concept.. Nordmann trees.. Contact.. At Raahavegaard we have been engaged in agriculture since 1988 and in 1992 we commenced exportation of Christmas trees to Europe.. We have obtained a thorough knowledge of the market focussing on the individual demands and needs of the European customers – all considering the possibilities of this natural product.. Being a privately owned company, we offer personal service in our effort to meet the specific demands of our customers.. Delivery of  ...   for any successful business.. Read more.. Contact us.. The history of Raahavegaard.. Raahavegaard has previously been an arable farm with production of cereals, suger beet, grass seed and some speciality crops.. Today our main production is Original Nordmann Christmas trees for export.. Raahavegaard is Certified Original Nordmann manufacturer and exporter since 2010.. Our production of Christmas trees is also Global GAP certified since 2013.. ©2012 Raahavegaard.. All rights reserved.. Contact:.. mpl@raahavegaard.. dk.. +45 6479 1013 / +45 4037 1149..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Concept • Raahavegaard
  Descriptive info: Quality control.. We only deliver fresh quality products.. Our quality ratings on each tree ensures customers good batches and optimal gain.. In the days before harvesting the quality of the Christimas trees is checked to ensure that the quality is the same as when the trees were marked.. Flexible and proffesional.. Raahavegaard provides individual composition of quality and size - harvested, netted, packed, stored and transported correctly - in accordance with customer  ...   desired quality and at agreed price.. We coorporate with several danish Nordmann producers - and we have "our finger on the pulse" all throughout the production period, marking, cutting and delivery at the customer.. Shipping.. Trees are delivered wrapped in nets and loaded onto a lorry CT-palletised.. Care of the plantation.. By means of intensive care during the period of growth, different types of Chritsmas trees are produced - alle very beautiful..

  Original link path: /koncept
  Open archive

 • Title: Nordmann trees • Raahavegaard
  Descriptive info: Original Nordmann Trees.. Is our best quality of trees.. The three is characterized by being of regular shape with little space between the whirls.. B-quality.. Is our next best quality.. This tree is characterized by being more open than our Original Nordmann yet still with a fine needle cover and colour..  ...   60 - 90 cm.. 80 - 100 cm.. 100 - 125 cm.. 125 - 150 cm.. 150 - 175 cm.. 175 - 200 cm.. 200 - 225 cm.. 225 - 250 cm.. 250 - 300 cm.. Nordmann B-quality.. 100 - 150 cm.. 150 - 200 cm.. 200 - 250 cm.. Other trees..

  Original link path: /nordmann_juletraeer
  Open archive

 • Title: Contact • Raahavegaard
  Descriptive info: Show large map.. Raahavegaard.. v/Mads Peter Larsen.. Raahaven 5,.. 5610 Assens.. Tlf: +45 6479 1013.. Cellphone: +45 4037 1149.. Fax: +45 6479 1017.. E-Mail:.. VAT no.. : 1434 3407.. Bank: Vestfyns Bank - Assens.. Account No.. : 6850 - 0002026377.. Swift: VESBDK22.. Iban: DK 7368500002026377.. You are always welcome to pay us a visit.. Raahavegaard is located in Western Funen 5 km north of the town Assens..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Forside • Raahavegaard
  Descriptive info: Forside.. Koncept.. Nordmann Juletræer.. Kontakt.. På Raahavegaard har vi drevet landbrug siden 1988.. I 1992 startede vi med eksport af juletræer til Europa.. Vi har opbygget et bredt markedskendskab med fokus på forbrugerens ønsker og behov i de forskellige områder - alt sammen under hensyntagen til dette naturprodukts muligheder.. Som privatejet firma, yder vi en personlig betjening, hvor vi altid forsøger at efterkomme  ...   vor målsætning for enhver forretning.. Læs mere.. Kontakt os.. Historien bag Raahavegaard.. Raahavegaard har tidligere været en planteavlsbedrift med produktion af korn, sukkerroer, frøgræs og lidt specialafgrøder.. I dag er vores hovedproduktion Original Nordmann juletræer til eksport.. Raahavegaard er Certificeret Original Nordmann producent og eksportør siden 2010.. Vores produktion af Original Nordmann juletræer er også Global GAP certificeret siden 2013.. Alle rettigheder forbeholdes.. Kontakt:..

  Original link path: /da/
  Open archive

 • Title: Titelseite • Raahavegaard
  Descriptive info: Titelseite.. Konzept.. Nordmann Tannen.. Auf Raahavegaard betreiben wir seit 1988 Landwirtschaft 1992 haben wir mit dem Export von Tannen begonnen.. In dieser Zeit haben wir die erworbenen Marktkenntnisse ständig optimiert, um die Wünsche unserer Kunden in allen Bereichen zu erfüllen immer unter Beachtung und Wahrung der Qualität unserer Naturprodukte.. Als eigentümergeführtes Unternehmen ist der persönliche Service in allen Bereichen für uns eine Selbstverständlichkeit.. Die  ...   bei der Bearbeitung Ihrer Aufträge.. Mehr lesen.. Kontaktieren Sie uns.. Die Geschichte der Raahavegaard.. Raahavegaard war bisher ein Ackerbaubetrieb mit der Produktion von Getreide, Zuckerrüben, Grassamen und einige Sonderkulturen.. Heute sind unsere Hauptproduktion Original Nordmann Weihnachtsbäume für den Export.. Raahavegaard ist zertifizierter Original Nordmann Produzent und Exporteur seit 2010.. Unsere Produktion von Original Nordmann Weihnachtsbäume sind auch Global GAP zertifiziert seit 2013.. Alle Rechte vorbehalten..

  Original link path: /de/
  Open archive

 • Title: Koncept • Raahavegaard
  Descriptive info: Kvalitetskontrol.. Vi leverer kun friske kvalitetsprodukter.. Vor kvalitetsmærkning på hvert enkelt træ - sikrer gode partier og optimal gevinst hos kunden.. I dagene før fældning kontrolleres juletræerne for, at sikre kvaliteten er som ved opmærkningen.. Fleksibel og professionel.. Raahavegaard tilbyder individuel sammensætning af kvaliteter og størrelser - skovet, nettet, pakket, opbevaret og transporteret korrekt - i overensstemmelse  ...   efterspørger, til aftalt tid, i ønsket kvalitet og til aftalt pris.. Vi samarbejder med en række danske Nordmann producenter - og har en "finger på pulsen" igennem produktionsperioden, mærkning, skovning og til levering hos kunden.. Forsendelse.. Træer leveres nettet, og pakket på CT-paller.. Kulturpleje.. Med intensiv pleje i vækstperioden - produceres forskellige typer juletræer med et attraktivt udseende..

  Original link path: /da/koncept
  Open archive

 • Title: Konzept • Raahavegaard
  Descriptive info: Qualitätskontrolle.. Wir liefern nur frische Qualitätsprodukte.. Durch die Etikettierung unserer Tannen haben Sie die Garantie, dass wir Ihnen stets frische Qualität liefern.. Kurz vor dem Schlagen führen wir eine zusätzliche Qualitätskontrolle für die entsprechende Etikettierung durch.. Flexibel und professionell.. Raahavegaard bietet Ihnen individuell zusammengestellte Qualitäten und Größen, korrekt geschlagen, eingenetzt, verpackt, gelagert und  ...   so erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt die gewünschte Qualität zum vereinbarten Preis.. Im Verbund mit anderen Nordmanntannen-Produzenten sind wir immer auf dem aktuellen Stand in Forschung, Aufzucht und Logistik.. Transport.. Die Lieferung der Nordmanntannen erfolgt eingenetzt auf CT-Paletten verpackt.. Kuturpflege.. Durch intensive Pflege während der Wachstumsphase erhalten Sie attraktive Nordmanntannen in allen Qualitätsstufen..

  Original link path: /de/koncept
  Open archive

 • Title: Nordmann Juletræer • Raahavegaard
  Descriptive info: Original Nordmann Juletræer.. Er vor bedste trækvalitet.. Træet kendetegnes ved at være regelmæssigt, tæt med kort afstand mellem grenkransene.. B-kvalitet.. Er vor næstbedste trækvalitet.. Dette træ er kendetegnet ved at være mere åben end vor Original Nordmann - men også med god nålefylde og farve.. Kvalitet og størrelsesoversigt.. Trækvalitet.. Højde.. Mærkningsfarve.. Nordmann B-kvalitet.. Aktionstræer..

  Original link path: /da/nordmann_juletraeer
  Open archive

 • Title: Nordmann Tannen • Raahavegaard
  Descriptive info: Original Nordmann Bäume.. Ist unsere beste Qualität.. Bekannte auf der glatten, dichten Wuchs, der reiche grüne Farbe und schönen Nadelbild.. B-Qualität.. Ist die zweitbeste Qualität.. Unterscheidet sich zur Original Nordmann durch einen weniger dichten Wuchs die satte grüne Farbe und das Nadelbild ist ebenso gut wie bei der Original Nordmann.. Qualität und Größenübersicht.. Qualität:.. Größen:.. Etikettierung:.. Nordmann B-Qualität.. Sonderverkaufsbäume..

  Original link path: /de/nordmann_juletraeer
  Open archive

 • Title: Kontakt • Raahavegaard
  Descriptive info: Vis stort kort.. Mobiltlf: +45 4037 1149.. CVR nr: 1434 3407.. Konto nr: 6850 - 0002026377.. De er altid velkommen til at aflægge os et besøg.. Raahavegaard er beliggende på Vestfyn 5 km.. nord for Assens..

  Original link path: /da/kontakt
  Open archive

 • Archived pages: 12