www.archive-dk-2012.com » DK » R » RADIKALEUKRITIK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 79 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Radikalt EU-kritisk Netværk
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: 潔扰牡
  Original link path: /topbar.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: menu
  Descriptive info: Your browser does not support script..

  Original link path: /menu.html
  Open archive

 • Title: Introduktion
  Descriptive info: Aktuelt:.. 4.. maj 2012.. Åbent brev til den radikale folketingsgruppe og hovedbestyrelsen.. Vi har med stor undren kunnet konstatere, at Det Radikale Venstres officielle holdning, som den udtrykkes af folketingsgruppen, er at der ikke skal afholdes folkeafstemning om Euro-traktaten (finanspagten).. En opsigelse af Det Nationale Kompromis kræver en folkeafstemning.. Det Nationale Kompromis blev indgået efter, at et flertal stemte nej til Maastricht-traktaten ved en folkeafstemning den 2.. juni 1992 efter Grundlovens paragraf 20 om suverænitetsafgivelse.. Efter Det Europæiske Råds møde i Edinburgh i december 1992, blev resultatet en aftale (Edinburgh-afgørelsen) med fire undtagelser - herunder en undtagelse vedrørende euroen og ØMU'ens tredje fase.. Denne aftale havde sin rod i Det Nationale Kompromis indgået mellem S, SF, V, K, CD, Q og V.. , som blev sendt til folkeafstemning.. Resultatet af afstemningen den 18.. maj 1993 blev et ja.. Hermed indgik det danske folketing og det danske folk en aftale/en kontrakt, som kun kan ophæves ved en folkeafstemning.. Teksten vedrørende Euro-undtagelsen lyder (direkte citat, vore fremhævelser):.. 1.. Protokollen om visse bestemmelser vedrørende Danmark, der er knyttet til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, giver Danmark ret til at underrette Rådet for De Europæiske Fællesskaber om sin holdning vedrørende deltagelse i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.. Danmark har meddelt,.. at det ikke vil deltage i tredje fase.. Denne meddelelse vil få virkning samtidig med, at denne afgørelse træder i kraft.. 2.. Danmark vil derfor ikke deltage i ordningen med en fælles valuta og vil ikke være bundet af de regler vedrørende økonomisk politik, som kun gælder for medlemsstater, der deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.. , og det vil bevare sine nuværende beføjelser med hensyn til pengepolitik i henhold til danske love og forskrifter, herunder Danmarks Nationalbanks beføjelser i pengepolitiske anliggender.. 3.. Danmark vil deltage fuldt ud i.. anden fase.. af Den Økonomiske og Monetære Union og vil fortsat deltage i valutasamarbejdet inden for.. EMS.. Danmark deltager altså i medfør af afgørelsen.. alene.. i ØMU'ens anden fase samt EMS.. Som det tydeligt fremgår af afsnit 2.. deltager Danmark ikke.. "i ordningen med en fælles valuta og.. vil ikke være bundet.. af de regler vedrørende.. økonomisk politik.. , som.. kun.. gælder for medlemsstater, der deltager i.. tredje fase.. ".. Her har vi fremhævet den del af afgørelsens afsnit 2, som tydeligt viser, at en binding af den økonomiske politik til euroen, som den Euro-traktaten er udtryk for, ikke er i overensstemmelse med Edinburgh-afgørelsen og dermed Det Nationale Kompromis.. Situationen er en direkte parallel til den situation, der i år 2000 udløste en folkeafstemning om dansk deltagelse i ØMUens tredje fase.. En honorering af Edinburgh-afgørelsen og Det Nationale Kompromis, må derfor udløse en folkeafstemning om dansk tiltrædelse af Euro-traktaten.. Radikale Venstres principprogram støtter folkeafstemninger.. Endelig vil vi gerne understrege over for hovedbestyrelsen og folketingsgruppen, at partiets principprogram klart slår fast, at Radikale Venstre støtter folkeafstemninger.. Ordlyden er:.. Folkeafstemninger skal supplere det repræsentative demokrati, både på landsplan og lokalt.. Folkeafstemninger skal gennemføres på baggrund af offentlig debat og bredt oplysningsarbejde.. Vælgerne skal have mulighed for at tage initiativ til folkeafstemninger.. I forhold til vælgernes mulighed for at tage initiativ til folkeafstemninger, vil vi gerne minde om at:.. Ifølge flere meningsmålinger bl.. a.. en sådan publiceret på Altinget.. dk den 20.. januar og foretaget af A&B Analyse viser at (her) 59, % af danskerne ønsker folkeafstemning om Euro-traktaten af demokratiske grunde, mens 34,8 % svarer nej.. Der for øjeblikket pågår en landsdækkende underskriftsindsamling, hvor der den 1.. maj var indsamlet mere end 25.. 000 underskrifter.. Det er med andre ord mere end de 11.. 067 underskrifter, der svarer til den danske andel af de 1 millioner underskrifter, der skal samles på EU-plan for at få EU-kommissionen til at se på et spørgsmål.. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at det Radikale Venstre respekterer Det Nationale Kompromis, og lever op til sit principprogram ved at sikre en folkeafstemning.. Vi vil gerne understrege, at vi med dette brev ikke tager stilling til for eller imod indholdet af Euro-traktaten (finanspagten).. Med venlig hilsen.. Bjørn Elmquist, tidl.. MF.. Bodil Hindsholm Hansen, medlem af RV.. Ditte Staun, byrådsmedlem, udvalgsformand, Skive.. Gunhild Bach Nielsen, tidl.. fmd.. Undervisnings- og kulturudvalg, Jammerbugt.. Gustav Sieg Sørensen, HB-medlem, Thy.. Hedvig Vestergaard, tidl.. folketingskandidat, Svendborg-Langeland kredsen.. Henrik Bolt-Jørgen, tidligere kredsformand i Thy.. Ingolf Gribsholt, medlem af RV.. Jens Due Vroldby, medlem af RV.. Jørgen Harder, HB stedfortræder, Nordjyllands storkreds.. Jørgen Raffnsøe, ordfører i Radikalt EU-kritisk Netværk.. Lars Mollerup-Degn, medlem af RV.. Lars Vestergaard, medlem af RV, København N.. Lave Broch, ordfører i Radikalt EU-kritisk Netværk.. Ole Bokelund, kommuneformand i Brønderslev.. Preben Pedersen, tidl.. rådmand, Aalborg.. Shirley Harder Højbjerg, medlem af RV.. Sven Skovmand, HB-medlem, tidl.. Thomas Baun, folketingskandidat, Thy-Mors.. Åge Dahl, HB-medlem, tidl byrådsmedlem, Skive.. ---------------------------000------------------------------.. Tillykke til Folkebevægelsen mod EU år - 40 år.. Hilsen fra Lave K.. Broch & Jørgen Raffnsøe, ordførere for Radikalt EU-kritisk Netværk:.. Radikalt EU-kritisk Netværk sender et stort tillykke til Folkebevægelsen mod EU i anledning af bevægelsens 40 års jubilæum.. Folkebevægelsens ihærdige indsats har været afgørende for sejrene ved folkeafstemningen i Grønland om udmeldelse i 1982, Maastricht-afstemningen i 1992 og euro-afstemningen i år 2000.. Desuden har Folkebevægelsen været med til, at vise at EU hverken er et rødt eller et borgerligt projekt - for EU undergraver demokratiet, miljøet, velfærden, økonomien og det internationale samarbejde - og det burde ingen uafhængigt af politisk ståsted mene er fornuftigt eller ønskeligt.. Radikalt EU-kritisk Netværk ønsker Folkebevægelsen god vind fremover og vi glæder os til et forsat godt samarbejde.. Ikke mindst om kravet om en folkeafstemning om euro-traktaten - den såkaldte finanspagt.. Pressemeddelelse fra Radikalt EU-kritisk Netværk, udsendt 23.. 2.. 2012: Demokratisk skandale at finanspagten ikke er oversat til dansk.. I går kom Justitsministeriet med en juridisk redegørelse om, hvorvidt der er tale om suverænitetsafgivelse i forbindelse med en dansk tilslutning til EU s finanspagt euro-traktaten.. Men euro-traktaten er ikke oversat til dansk og traktatens tekst vedtages først på EU-topmødet den 1.. -2.. marts.. Det er en demokratisk skandale, at der endnu ikke findes en dansk oversættelse af euro-traktaten.. Når Justitsministeriet kommer med en juridisk redegørelse om euro-traktaten bør det være muligt for interesserede at kunne læse traktat-teksten på dansk.. Uden denne mulighed bliver det sværere for borgerne at forholde sig til om Justitsministeriet har lavet et bestillingsarbejde eller ej.. udtaler Lave K.. Broch, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk.. Bjørn Elmquist, der er advokat og tidl.. radikal MF udtaler i anledning af den juridiske undersøgelse:.. Det er bemærkelsesværdigt, at Justitsministeriet laver en juridisk undersøgelse før traktat-teksten er endelig, men derudover er regeringen og Justitsministeriet i gang med et fifleri for at undgå en folkeafstemning.. Man snyder simpelthen på vægten og erklærer sin tilslutning til traktaten, men opfylder IKKE de krav, traktaten stiller til forpligtelsens karakter.. ".. Bjørn Elmquist har lavet en kommentar til Justitsministeriets redegørelse der kan ses her:.. http://www.. retspolitik.. dk/?p=1461.. For yderligere spørgsmål kontakt venligst:.. Lave K.. Broch tlf.. 28 92 21 27 og e-mail:.. lave@broch.. dk.. Jørgen Raffnsøe tlf.. 23 24 21 42 og e-mail:.. raf@hedvig.. org.. Bjørn Elmquist tlf.. 51 20 07 76 og e-mail:.. bjorn.. elmquist@advokathca.. Læserbrev 12.. 2012: Euroen skaber modsætninger.. Broch slår i dette læserbrev fast at "Euroen [i dag] er til stor skade for samarbejdet i Europa, folkestyret og velfærden.. ".. Lige modsat den oprindelige tanke med Euroen, da den blev lanceret i 1999 som et integrationsmiddel, har den vist sig som en valuta der skiller snarere end den samler.. Læs mere her.. Støt kravet om folkeafstemning om euro-pagten - SKRIV UNDER!.. Selv om Margrethe Vestager påstår at der ikke er suverænitetsafgivelse med den nye euro-pagt, er det klart at alene indførelse af nationale budgetregler betyder at det danske statsbudget skal godkendes i Bruxelles.. Det er suverænitetsafgivelse.. Radikalt EU-kritisk Netværk anbefaler varmt at du skriver under på kravet om en folkeafstemning.. Klik på linket til underskriftsiden hos Folkebeveægelsen mod EU:.. folkebevaegelsen.. dk/spip.. php?article4405.. Pressemeddelelse 31.. 1.. 2012: Radikale EU-kritikere kræver folkeafstemning om finanspagten.. Radikalt EU-kritisk Netværk kræver en folkeafstemning EU's nye euro-traktat - den såkaldte finanspagt - og vil deltage i den underskriftsindsamling som bl.. Folkebevægelsen mod EU, Retsforbundet, Enhedslisten og Konservativ Ungdom støtter.. "Folkeafstemninger skal supplere det repræsentative demokrati, både på landsplan og lokalt.. " (Citat fra Det Radikale Venstres Principprogram).. "Danmark har stemt nej til euroen.. Det mest ærlige ville derfor være hvis folketingsflertallet ikke forsøgte at undergrave folkets nej uden at afholde en ny folkeafstemning".. udtaler Jørgen Raffnsøe, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk.. "Det Radikale Venstre er et parti der støtter folkeafstemninger som et supplement til det repræsentative demokrati.. Det er derfor naturligt, at radikale bakker op om en folkeafstemning om euro-traktaten".. Broch, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk med henvisning til partiets principgrundlag.. "Der findes intet sagligt argument for at Danmark skal tilslutte sig til euro-traktaten.. Euro-traktaten vil begrænse Danmarks økonomiske frihed også i krisetider, hvor Danmark kan få brug for at lave en kick-start netop som den nuværende regering har gjort".. , udtaler Ditte Staun, radikalt byrådsmedlem i Skive.. "Kravet om en permanent lov om EU's budgetkrav betyder, at dette spørgsmål ikke bare drejer sig om en almindelig lov.. Det er derfor afgørende for demokratiet, at vi får en folkeafstemning".. udtaler Bjørn Elmquist, advokat og tidligere radikal MF.. "Danmark tjener intet på at tiltræde euro-traktaten.. Den mindst smertefulde løsning på Grækenlands økonomiske problemer vil være hvis landet hjælpes ud af euroen".. , udtaler Sven Skovmand, hovedbestyrelsesmedlem i Det Radikale Venstre og tidl.. radikal MF og MEP for Folkebevægelsen mod EU.. For yderligere oplysninger kontakt venligst:.. Ditte Staun tlf.. 40 24 22 94 og e-mail:.. dittestaun@hotmail.. com.. Sven Skovmand tlf.. 86 38 16 88 og e-mail:.. sven@samtid.. FV 2011: Stem på Thomas Baun.. Hvis du er radikal EU-skeptiker og bor i Nordjylland er Thomas Baun et oplagt valg.. Han går ind for bevarelsen af de danske undtagelser vedr.. retsvæsen.. militær.. Euroen.. Du kan studere de programpunkter han går til valg på på hans hjemmeside.. http://thomasbaun.. dk/.. FV 2011: Radikale kandidaters EU-profil.. 75 kandidater er opstillet på den radikale liste (liste B) til folketingsvalget.. Radikalt EU-kritisk Netværk har givet dem chancen til at tegne deres EU-profil.. Du kan studere profilen for de kandidater, der har svaret på rundspørgen, i pdf-filen.. Kandidatprofil.. pdf.. Selv om Det Radikale Venstre er et udpræget pro-EU parti, er der dog en vis EU-skepsis blandt medlemmerne.. Ca.. 20% af de delegerede på radikale landsmøder stemmer således for resolutioner der forholder sig skeptisk eller kritisk til EU.. Set på den baggrund er det forstemmende så få EU-skeptiske kandidater der er opstillet på den radikale liste.. Der er dog grund til at fremhæve følgende kandidater der har en EU-skeptisk profil:.. Thomas Baun (Nordjylland) ønsker at bevare rets-, militær- og Euro-forbehold.. Hans Vestager Hansen (Sydjylland) ønsker at bevare rets- og militær-forbeholdene.. Carsten Bech (Østjylland) ønsker at fastholde Kronen.. Helle Løvgren Mølvig (Nordsjælland) ønsker at fastholde Kronen.. Ikke alle kandidater har svaret på rundspørgen.. Hvis du vil vide hvilke kandidater der ikke har en EU-profil så studér pdf-filen.. Kandidater der ikke har svaret.. Resultaterne af rundspørgen kan du se i pdf-filen.. Rapport om rundspørge FV 2011.. Vi håber at du må finde nyttig vejledning i rundspørgen og ønsker dig et godt valg.. Faren for demokratiet.. "Det danske demokrati er svækket, hvis man stempler EU-kritikere og modstandere som "anti-europæere" fordi de ikke siger ja til EU's politiske projekt.. Det mener forfatterne.. Den alvorligste trussel mod demokratiet udspringer fra dem der mener at synspunkter, der går imod "main-stream", bør marginaliseres og forhånes.. Det bremser for den nødvendige fornyelse og for at den enkelte kan udfolde sin suverænitet som borger.. De skriver bl.. a.. :.. "Den danske EU-debat er kørt af sporet.. Det gavner ikke Danmark, at vi ikke kan have en saglig og alsidig debat om EU.. Uden en alsidig debat kan vi ikke få belyst alle de sider af forskellige spørgsmål, som et velfungerende demokrati forudsætter.. Forskellige holdninger, der krydser klinger, og som synliggør svagheder ved politikker og love fører til bedre resultater.. Det gavner os alle, at vi har et demokrati, hvor folk engagerer sig.. Klik her for kronikken der blev bragt i Politiken for den 10.. marts 2011.. EU taler med én stemme.. Danmark kan gøre en klar forskel ved selvstændige udenrigspolitiske initiativer.. Det mener forfatteren der slår til lyd for, at Danmark ikke altid bør være halehæng til et EU der i stigende omfang formulerer sig magtpolitisk.. Lave skriver bl.. "Små lande kan godt spille en rolle internationalt jf.. de nordiske landes kamp mod apartheid.. Norge, der står uden for EU, har også stor indflydelse i fredsarbejdet, hvorimod Danmark i stigende grad er stormagternes halehæng.. Læserbrevet blev bragt i Dagbladet Information den 5.. maj 2011.. Folketingets flertal burde skamme sig.. Da Danmark tiltrådte Europagten var det en skammens dag for folketingsflertallet.. En ting var at pagten blev vedtaget, men at den blev vedtaget uden nævneværdig debat vidner om det lavpunkt den politiske debat i Folketinget er sunket til.. Kan være de har travlt i Bruxelles med at give det udseende af at EU er "alive and kicking", når nu sagen reelt er at det er tiden før afslutningen for EU.. Det havde været på sin plads med kvindes og mands mod blandt politikerne i folketingsflertallet.. Forhåbentlig giver dét vælgerne grunde til at overveje deres kryds før folketingsvalget som kommer.. Forfatterne skriver bl.. "Danmarks befolkning har stemt nej til euroen og det bør respekteres af Folketinget.. Et dansk medlemskab af Europagten undergraver dette nej.. Det eneste ærlige ville have været, hvis folketings-flertallet sendte euro-undtagelsen til folkeafstemning sammen med Europagten.. Danmark bør bryde med EU's udenrigspolitik.. Det er forfatternes påstand at Danmark bør bryde med EUs udenrigspolitik fordi den støtter diktatorer og undertrykkende regimer.. Det har den seneste udvikling i Mellemøsten klart vist.. "EU's udenrigspolitik sætter ofte værdier om fred, menneskerettigheder og demokrati i anden række.. Men er det i Danmarks interesse, at vi skal tale med én stemme i unionen, også selvom EU går imod de ting, som vi selv tror på?".. Retsundtagelsen og retssikkerhed.. Karl-Otto Meyer og Lave Broch plæderer i læserbrevet, som blev bragt i Flensborg Avis den 14.. januar, for at retsundtagelsen giver retssikkerhed.. Som de skriver:.. "Vi mener, at retsundtagelsen sikrer borgere i Danmark en højere grad af retssikkerhed fordi det er muligt at stille danske politikere til ansvar for de love, de vedtager i Folketinget, og dårlige love kan blive ændret efter et folketingsvalg, hvis der kommer et nyt flertal.. Lissabon-traktaten rager os.. Af Jørgen Raffnsøe og Lave K.. Broch, ordførere for Radikalt EU-kritisk Netværk.. Højesteret trådte i karakter! Med en dom den 11.. januar afviste Danmarks højeste domstol simpelthen regeringens påstand om at borgerne ikke har nogen retlig interesse i hvorledes ratificeringen af Lissabon-traktaten var lovlig - uden en folkeafstemning.. Det er en sejr for Danmark som retsstat og det giver håb for folkestyret! Forhåbentlig kan vi nu få den debat og den folkeafstemning om EU-traktaten som vi alle blev snydt for.. (Bragt i Politiken fredag den 14.. januar 2011).. Esterne føler euroens konsekvenser.. Af Lave K.. Broch, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk.. Den 1.. januar udskifter esterne deres kroon med euroen.. Eurotilhængerne vil juble over hele unionen.. Men Estlands afskaffelse af kronen er ikke sket på baggrund af et folkeligt ønske.. Målinger har vist, at esterne ønskede en folkeafstemning, og at de desuden ville have stemt nej.. Estlands regering har desuden gjort  ...   kl.. 12-16 afholder Borgerinitiativet Ja til Europa - Nej til EU-forfatning en konference på Borups Højskole (OBS! Konferencen afholdes IKKE på Christiansborg, hvilket skyldes valget), Frederiksholms kanal 24, 1220 København K.. Temaet for konferencen er "Hvor er EU på vej hen?".. Læs hele programmet her.. Folkemøde for folkeafstemning lørdag den 27/10 i Rødovre.. mange andre Bjørn Elmquist, Ditte Staun og Jesper Klein.. Lørdag den 27.. oktober afholdes et Folkemøde for Folkeafstemning i Rødovre fra kl.. 15 til 18.. Bjørn Elmquist (tidl.. radikal MF), radikale Ditte Staun, der er talsperson for Folkebevægelsen mod EU og Jesper Klein er blandt talerne.. Folkemødet afholdes på Valhøjskole, Rødager Allé 102 i Rødovre - og i tilknytning til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde.. Mødet er åbent for offentligheden.. Billetter til arrangementet kan købes på Folkebevægelsen mod EU's sekretariat tlf.. 3536 3740 eller.. fb@folkebevaegelsen.. Folkeafstemning i Holland?.. Det politiske establisment i Holland viser ikke mange tegn på at ville risikre en ny folkeafstemning om den kommende reformtraktat.. Der findes initiativer til underskriftsindsamlinger for en folkeafstemning, for at lægge pres på politikerne, men det er svært at finde et flertal i parlamantet, som vil støtte dette.. Det forudsætter af flere stemmer imod deres partilinie.. Skulle det alligevel sker, at der i parlamentet bliver flertal for folkeafstemning er udmeldingerne fra regeringen på nuværende tidspunkt, at den vil overhøre et sådant flertal.. Læs en samlet rapport om den aktuelle situation i Holland på European Referendum Campaign's hjemmeside.. Læs rapporten her.. 40 % af landsmødet støtter krav om folkeafstemning.. Til trods for at hovedbestyrelsen havde søgt at undgå at binde Det Radikale Ventre til et krav om folkeafstemning om den næste EU-traktat, der er en lettere omskrivning af den forkastede EU-forfatning, valgte et stort mindretal på ca.. 40% af landsmødedeltagerne (134 for og 213 imod) at støtte et sådant krav uforbeholdent.. Læs Radikalt EU-kritisk Netværks pressemeddelelse i anledning af afstemningen.. Resolutionforslag om støtte til folkeafstemning.. En gruppe medlemmer af det Radikale Venstre har stillet forslag til resolution på landsmødet om, at partiet støtter en folkeafstemning om den nye traktat, i tråd med partiets værdigrundlag om at supplere det repræsentative demokrati med brede debatter og folkeafstemninger, når det drejer sig om så vidtrækkende beslutninger som f.. en ny traktat for EU.. Læs hele resolutionsforslaget med begrundelse her på siden.. Resolutionsforslaget er af hovedbestyrelsen indstillet til afvisning, da man indstiller et andet forslag til vedtagelse, der støtter traktaten såfremt der ikke sker souverænitetsafgivelse.. Læs hele resolutionsforslaget her.. Skriv under på krav om folkeafstemning.. Danmarks regering tøver med at afholde en folkeafstemning om den kommende EU-traktat (der indeholder det meste fra den forkastede EU-forfatning) på trods af, at Danmark har tradition for at større ændringer i EU's traktatgrundlag normalt kommer til afstemning.. I Radikalt EU-kritisk Netværk holder vi dog fast i at den kommende EU-traktat skal til folkeafstemning.. Det vil være meget uheldigt for såvel demokratiet som samarbejdet i Europa, hvis regeringerne i EU-landene efter et fransk og hollandsk nej forsøger at koble befolkningerne af.. Netværket opfordrer derfor samtlige radikale - ikke mindst vores folketingsgruppe - til at arbejde for en dansk folkeafstemning.. Netværket vil dog ikke selv starte en underskriftsindsamling, men vi vil anbefale, at radikale - uafhængig af holdning til EU - skriver under på een af de underskriftsindsamlinger, som er begyndt.. Vi har kendskab til, at såvel Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen samler ind (og at de to bevægelser vil samarbejde ang.. aflevering af underskrifterne).. Her er links til de to underskriftindsamlinger:.. euafstemning.. og.. x09.. eu.. Værsgo, her har I den nye traktat!.. Klumme.. fra Politiken, søndag 1.. juli 2007.. af Kjeld Hybel.. Nu har Margot Wallström, Europas PR-kommissær, fundet forklaringen på, hvorfor borgerne sagde nej.. Det var, fordi »der blev brugt forkerte ord«.. »Ordet styrer tanken, og jeg tror, at ordet forfatning i nogle lande udløste en reaktion, der ikke var rationel.. Det var jo bare en traktat , men folk så signaler om en superstat«.. Med andre ord: Borgerne er snotdumme.. Men hvis man bare skifter ordet forfatningstraktat ud med ordet reformtraktat , så glider den garanteret lettere ned hos skvadderhovederne.. Sådan tænker hun.. Sådan tænker unionen.. Vores egen statsminister Fogh sagde for to år siden, da forfatningstraktaten var kollapset: »Vi skal bruge en tænkepause til at lave en detaljeret plan for, hvordan vi kan få involveret borgerne.. EU er ledet af eliten.. Afstanden til manden på gaden er blevet for stor«.. Smukt sagt! Det handlede om at bruge tænkepausen til at fremstille en mere folkeligt acceptabel traktat.. kunne man tro.. hvis man var uhelbredeligt naiv.. Velkommen til stor europæsik sommerlejr!.. This event shall bring together organisations and individuals from all across Europe, to exchange, debate and establish new ideas and projects for the future of cooperation in Europe.. We wish for the camp to take place in a neutral relaxed environment, which we believe will be provided by the wonderful setting of Vrtovin, Slovenia.. Læs mere på: www.. summercamp2007.. Danmark skal have EU-folkeafstemning.. Venstres EU-politiske ordfører udtaler i Jyllandsposten d.. juni, at hun vurderer, at det ikke bliver nødvendigt med en folkeafstemning i Danmark.. Bjørn Elmquist og Lave K.. Broch kommenterer denne bemærkelsesværdige udtalelse i et debatindlæg i samme avis d.. 9.. juni, hvor de bl.. skriver: Det er ikke liberal politik at gå imod demokratiet, og det vil Antonsen også finde ud af, hvis hun og regeringen forsøger det.. Stor konference i Berlin: "Europe, not without the people".. Den 23.. -25.. marts afholdtes en stor konference om Europas fremtid i Berlin under temaet: "Europa, ikke uden folket".. Konferencen satte fokus på folkenes ønsker for den europæiske fremtid og behovet for at politikerne lytter til disse ønsker i deres arbejde med at finde ud af, hvad der skal komme i stedet for forfatningen, som blev nedstemt i Frankring og Holland i 2005.. Læs konferencens.. Alternative Berlin-erklæring.. Konferencens hjemmeside findes her.. 7 forskellige synspunkter på EU-forfatningen.. Det Radikale Venstres Landsforbund har begået en debatbog, hvor forskellige røster fra det radikale bagland demonstrerer partiets mangfoldighed.. Formand Søren Bald skriver i forordet: "Formålet er at sætte fokus på centrale problemstillinger og lade forskellige fugle synge med hver deres næb".. Svend Skovmand har redigeret.. Et andet og bedre Europa.. Vi er enige med Politikens redaktør Michael Jarlner i, at det ville være godt, hvis EU begynder at præsentere sig som et tilbud til verden i stedet for et grænseværn".. Nej til EU-forfatningen.. Ved Det Radikale Venstres landsmøde i Nyborg d.. -18.. september 2005 støttede over 100 delegerede (22,4% af landsmødet) en resolution, der blev stillet i forlængelse af det franske og det hollandske nej til forfatningen tidligere på året.. Resolutionen var en opfordring til at udnytte den såkaldte tænkepause konstruktivt.. Læs videre her.. Er det tid til at afskaffe Euroen?.. I denne artikel, bragt i Information d.. 13.. sept.. 2005, ser Bjørn Elmquist og Lave K.. Broch tilbage på 5 gode år uden for Euro-samarbejdet.. Ja-kampagnens skrækscenarier fra Euro-valgkampen er aldrig blevet til virkelighed.. Tværtimod klarer landene uden for Euroen sig relativt godt i forhold til Euroland.. Skepsisen mod euroen er stigende, også i lande som har indført den fælles valuta.. Vil vore egne politikere fortsat arbejde mod et dansk ja til euroen?.. Læs hele artiklen her.. Afrika fik for lidt.. G8-landene lovede at deres ulandsbistand vil stige med 50 mia.. dollar fra 2010 halvdelen skal gå til Afrika.. Det er selvfølgelig bedre end ingen stigning.. Men for den enkelte afrikaner betyder det 33 øre mere om dagen om fem år (hvis man kan stole på G8-landene).. Og dette skal forholdes til de 75 øre, som hver afrikaner ifølge organisationen Christian Aid går glip af som følge af ulige handelsvilkår.. Læs kommentaren her.. Følg England!.. Medlem af Radikalt EU-kritisk Netværk, Gustav Sieg Sørensen, giver i denne kommentar en opfordring til at andre lande følger Englands eksempel og sætter godkendelsesprocedurerne for den i Frankrig og Holland afviste forfatningstraktat i bero, indtil der er forhandlet en ny traktat på plads.. EU-folkeafstemnigner skal respekteres.. Det klare hollandske Nej til forfatningstraktaten skal naturligvis respekteres.. I den anledning opfordrer Radikalt EU-kritisk netværk generelt til at der værnes mere om demokratiske grundværdier i det europæiske samarbejde; således udtaler netværkets ordfører Lave K.. Broch:.. "EU-ledernes forsøg på at vedtage EU-forfatningen imod befolkningernes ønske er en meget farlig udvikling for demokratiernes Europa.. Det er tankevækkende at politikere, der i denne forbindelse advarer imod et Europa fra før Andens Verdenskrig, overvejer at fortrænge resultaterne fra de to folkeafstemninger.. Usaglig behandling af vælgernes nej.. DR's nyhedsredaktion tager ikke nej-vælgernes motiver for at stemme som de gør alvorligt.. Nyhederne definerer selv, hvad de synes er relevante begrundelser for et nej, og hvilke der ikke er.. I et brev til redaktionen kritiserer netværkets ordfører Lave K.. Broch den usaglige og mangelfulde analyse, der tilsyneladende lægges til grund for dækningen af folkeafstemningerne i Holland og Frankrig.. Netværk af både ja- og nej-sigere, herunder Radikalt EU-kritisk Netværk, stiller givetvis gerne kapacitet til rådighed for grundigere analyser.. Læs hele brevet her.. Fransk nej det bedste resultat for Europa!.. "Det franske nej til EU-forfatningen er det bedste resultat for Europa.. Nejet betyder at EU-forfatningen bortfalder, og nu er der mulighed for at sikre en folkelig og aleuropæisk debat om det europæiske samarbejde.. Sådan udtaler advokat Bjørn Elmquist sig i en pressemeddelelse hvor Radikalt EU-kritisk Netværk glæder sig over det franske nej til EU-forfatningen.. Pressemeddelelsen er udsendt af Bjørn Elmquist sammen med vore ordfører Lave K.. Broch og Jørgen Raffnsøe.. Tror Anders Fogh mon på et fransk nej?.. Noget kunne tyde på det.. Fristen for ansøgning om midler til Europanævnet (.. eu-naevnet.. ) er ganske stilfærdigt ændret fra den 17.. maj til den 1.. Læs også om den franske censur i EU-debatten i dette debatindlæg af Jørgen Raffnsøe, bragt i Helsingør Dagblad d.. 14.. maj 2005.. Flertal af radikale undsiger EU s handelspolitik over for de fattige lande.. I en måling foretaget af analyseinstituttet Epinion i april (på vegne af Folkebevægelsen mod EU) fremgår det at 62% af de radikale vælgere mener, at EU s handelspolitik er dårlig eller meget dårlig for de fattige lande.. Kun 22% af de radikale vælgere mener, at EU handels politik er god eller meget god for de fattige lande.. Kom til kampagnestart den 10.. april i København!.. Advokat Bjørn Elmquist, tidl.. radikal MF'er er en af mange spændende talere.. Nogle af de andre talere er f.. Hardy Hansen tidl.. socialdemokratisk MF'er og Ian Davidson, der er medlem af det britiske underhus for Labour.. Konferencen afholdes i København, søndag d.. april kl.. 12-16.. 30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24 (Lige ved Christiansborg).. 40 % af radikale, som har bestemt sig, stemmer "Nej" til EU-forfatningen.. I en presemeddelelse af 7.. mart 2005 fra Radikalt EU-kritisk Netværk gøres opmærksom på, at det af den seneste Gallup om EU-forfatningen fremgår, at kun 37% af de radikale vælgere på nuværende tidspunkt vil stemme ja til EU-forfatningen (EU-grundloven).. 25% af de radikale vælgere vil stemme nej, og at 24 % af de radikale vælgere endnu ikke ved hvad de vil stemme.. Den spanske EU-folkeafstemning er en udemokratisk farce.. SPANIEN AFHOLDER, som det første EU-land folkeafstemning om EU-grundloven på søndag.. Det er imponerende, når man tænker på, at demokratiseringen af Spanien først begyndte i 1975, og at landet havde sit sidste kupforsøg i 1981.. Men når man ser på vilkårene for folkeafstemningen, forsvinder hurtigt grunden til at være imponeret.. Det skriver Lave K.. Broch og Bjørn Elmquist i et debatindlæg i Jyllandsposten d.. feb.. 2005.. Hvad mener folketingskandidaterne om EUs kommende Grundslovstraktat?.. Folkebevægelsen mod EU har stillet kandidaterne til Folketinget 3 spørgsmål om deres holdning til en fair folkeafstemning om EU-forfatningstraktaten.. Man har desuden spurgt dem, om de stemmer "Ja" eller "Nej" til EU's grundlov.. Vi vil gerne gøre opmærksom på undersøgelsen og har samtidig spurgt de radikale kandidater, der vil stemme "Nej" eller som er uafklarede om en uddybende kommentar.. Fair folkeafstemninger må sikres i hele EU.. En fælles europæisk kampagne imod EU-forfatningen har affyret sit første startskud med en debatartikel i Politiken den 12.. januar 2005 og i flere andre europæiske dagblade f.. The Times i Storbritannien og det store hollandske dagblad NRC Handelblad (dog andre dage).. Netværkets Ordfører.. Broch.. har, sammen med 44 andre forfattere fra 14 forskellige lande i Europa, der kæmper for et nej til EU-forfatningen, lagt navn til artiklen.. Kampagnen har fået sin egen hjemmeside, hvor man kan finde informationer og nyheder om EU-forfatningen primært på engelsk:.. europeannocampaign.. Læs artiklen på dansk her.. Lad EU-grundloven falde.. EU-TRAKTAT: I dag skal EU's forfatningstraktat underskrives.. Det er ikke en traktat, Europas folk har bedt om, men en færdig pakke, der er skabt af en håndfuld af Europas toppolitikere og bureaukrater.. (kommentar af Jørgen Raffnsøe, Ole Krarup m.. fl.. fra 29.. oktober 2004).. Læs hele kommentaren her.. Fælles helsides annonce fra Radikalt EU-kristisk Netværk og SNE.. En 11.. -12.. december havde vi en helsides annonce i Information, sammen med de EU-skeptiske socialdemokrater, som er organiserede i SNE.. Klik nedenfor og læs hele annnoncen.. Læs hele annoncen.. Skal vi være sammensmeltere? eller Del jer efter anskuelser 2.. I Radikal Politik nr.. 6/2204 har Frederik Berling et indlæg, hvor han kritiserer de radikale, der - som undertegnede - stiller op for Folkebevægelsen mod EU.. Jeg er helt enig i overskriften "Del jer efter anskuelser", men ikke i resten af Berlings indlæg.. Da Viggo Hørup formulerede sin opfordring omkring 1890, så han 2 hovedstrømninger i det danske folk; "de, der ville frem, og de, der ville tilbage".. Læs hele Gustav Sieg Sørensens læserbrev til Radikal Politik.. Læs mere.. 5 spørgsmål til radikale kandidater til EU-parlamentet 2004.. Radikalt EU-kritisk Netværk har stillet 5 spørgsmål til de medlemmer af Det Radikale Venstre, som er kandidater ved det kommende valg til EU-parlamentet.. De stiller op enten på Det Radikale Venstres liste B, på Juni-bevægelsens liste J eller på Folkebevægelsen mod EU's liste N.. På disse sider finder du deres svar.. En alternativ vision for Europa.. På netværkets årmøde d.. april i Nyborg præsenterede Hedvig Vestergaard en alternativ vision for Europa.. Se hendes spændende Power Point præsentation her.. En alternativ vision.. (6,8 MB - hav lidt tålmodighed, det er værd at vente på.. ).. Oplæg om arbejdet med en ny EU-grundlov.. april i Nyborg præsenterede Lave K.. Broch et oplæg omkring arbejdet med udarbejdelse af en ny grundlov for EU:.. "Der er uenighed om hvad det egentlig er.. Nogle danske EU-tilhængere prøver at bagatellisere den ved at kalde den for en forfatningstraktat.. Dette udtryk har ingen rod i folkeretten og derfor søger de tilflugt i politologien, hvor man står lidt friere.. Men det afgørende er at denne forfatning/grundlov i ånden skal forstås som en forfatning/grundlov.. Debat: Jeg er også radikal.. DEBATINDLÆG.. Af Ditte Staun.. EU-parlamentskandidat, Folkebevægelsen mod EU.. En så konsekvent modstanderholdning, som Ditte Staun repræsenterer, ligger så langt fra partiets internationalt orienterede holdning til europæisk samarbejde, at det virker helt absurd, at hun kan føle sig som radikal.. Sådan slutter Johannes Lebech sin anmeldelse af debathæftet,.. Hvad sker der med EU?.. , som Radikalt EUkritisk Netværk står bag.. Debat: Den norske EU-løsning har også fordele.. Af Jennie Johnsen, Næstformand i Norges Venstre og Lave K.. Monica Tjelmeland, tidligere formand for Norges Unge Venstre, kritiserer i januar nummeret af Radikal Politik den norske EU-løsning EØS-aftalen.. EØS-aftalen er på ingen måde en perfekt løsning, men den er på mange områder bedre end et EU-medlemskab.. Opdateret d.. 20.. 9.. 2004..

  Original link path: /intro.html
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: Vigtigt!..

  Original link path: /nyheder.html
  Open archive

 • Title: bottom
  Descriptive info: - et netværk af radikale medlemmer, der er kritiske til eller modstandere af den fortsatte integration i den Europæiske Union..

  Original link path: /bottom.htm
  Open archive

 • Title: INF250212
  Descriptive info: Euroen skaber modsætninger.. Bragt i Dagbladet Information den 12.. februar 2012.. Det er sørgeligt, at se et stort billede i Information af grækere der brænder det tyske flag (9.. februar).. Sørgeligt fordi det ikke er det eneste eksempel på, at modsætningerne mellem europæerne er voksende, og sørgeligt fordi EU s nye finanspagt på ingen måde løser de kriseramte eurolandes økonomiske problemer.. I Radikalt EU-kritisk Netværk skrev vi for 12 år siden, at »valutaunioner er ikke nogen garant for fred.. « Af de 108 væbnede konflikter i perioden 1989-1998, fandt de 101 sted mellem parter, der havde fælles valuta.. Euroen er i dag til  ...   regeringer, undtagen den britiske og tjekkiske, forsøger at påtvinge befolkningerne er dømt til at mislykkes.. Eurotraktaten og den seneste gældsaftale, giver ikke Grækenland en bedre konkurrenceevne.. De penge som grækerne får fra nye lån går til at betale gæld i udlandet.. Grækernes livsvilkår vil derfor forringes de næste år, og det vil føre til sociale problemer og mere uro.. Det er derfor på tide, at europæiske politikere indser, at euroen ikke er et optimalt valutaområde, og at der laves en ordning for, at lande kan melde sig ud af euroen.. Folketinget bør sende eurotraktaten til folkeafstemning.. Alt andet er udemokratisk.. Link:.. information.. dk/293316..

  Original link path: /Vimener/2012/INF250212.htm
  Open archive

 • Title: ANTIEUROPA
  Descriptive info: "Anti-europæerne" slår til igen.. "EU-modstanden virker hensygnende.. Fra venstre side har SF taget ansvar ved at tilslutte sig en pro-europæisk linje, og fra højre side er Dansk Folkeparti larmende tavst" (Politikens leder den 8.. februar 2011).. Af Bjørn Elmquist (advokat og tidl.. radikal MF), Ditte Staun (radikalt byrådsmedlem og talsperson for Folkebevægelsen mod EU) og Jørgen Raffnsøe og Lave K.. Broch (ordførere for Radikalt EU-kritisk Netværk).. Bragt i Politiken den 10.. marts 2011.. EU-modstandere er imod Europa.. De er anti-europæere.. De er uansvarlige.. De er fra det yderste venstre og det yderste højre, men nu er det yderste højre alene om EU-modstanden.. EU-modstanderne er en uddøende race.. Er det det billede Politikens leder prøver at tegne af danske EU-modstandere og EU-kritikere i det ovennævnte citat?.. Ja, det tror vi faktisk det er.. Hvis det kun var denne leder, som var usaglig, så kunne man grine lidt af det og gå videre med dagens gøremål.. Men problemet, er at dette ikke er et enkeltstående eksempel.. Vi mener, at der er tale om en generel politisk mobning af EU-modstandere og EU-kritikere.. Vi har alt for mange gange oplevet, at danske EU-tilhængere og EU-positive medier prøver at nedgøre eller ligefrem latterliggøre dem, der kritiserer EU eller EU's udvikling.. Vi oplever, at EU-pro politikere prøver at undgå debat om EU og EU's udvikling.. Vi oplever, at EU-tilhængere får markant flere offentlige støttekroner til deres udlægning af EU-spørgsmålet.. Vi har oplevet, at en overvismand blev truet fordi han ikke sagde det om euroen, som S-R regeringen ønskede.. Vi har oplevet, at den efterfølgende V-K regering målrettet gik efter at undgå en dansk folkeafstemning om Lissabon-traktaten, og at regeringen nægter at fortælle, hvad de sagde til det tyske formandskab, da kansler Angela Merkel undersøgte hvordan EU-landene kunne undgå folkeafstemninger om Lissabon-traktaten.. Vi har oplevet, at regeringen indædt kæmpede mod almindelige borgeres ret til at få retligt prøvet, om der skulle have været folkeafstemning om Lissabon-traktaten, og at regeringens advokat lagde op til, at sagsøgerne skulle betale alle sagsomkostninger, selv om stats- og udenrigsminister kan hæve deres udgifter i statskassen.. Hvilket de to ministre også gjorde, efter de af Højesteret blev pålagt at betale 101.. 500 kr.. til sagsøgerne i Lissabon-sagen.. Vi oplever også, at EU-kritikken og EU-modstanden har fremgang uden, at medierne reelt reflekterer over det.. I andre lande kan vi se, at der stemmes nej til nye EU-traktater (Frankrig, Holland og Irland).. Målinger viser også stor kritik eller modstand f.. i Estland, hvor et klart flertal i befolkning var imod euroen, men hvor regeringen holdt fast i, at den skulle indføres uden en folkeafstemning.. I Norge viser den seneste måling, at mere end 65 % af befolkningen siger nej til EU-medlemskab (Sentio), og i Island viser alle målinger, at befolkningen vil stemme nej til EU-medlemskab, men også i Danmark er der fremgang for EU-kritikken og EU-modstanden.. Selv om JuniBevægelsen er nedlagt, så fik Folkebevægelsen mod EU 70.. 000 flere stemmer ved det seneste EU-parlamentsvalg.. Konservativ Ungdoms landsråd har flere år i træk bekræftet deres modstand mod euroen.. Ved det sidste KU-landsråd stemte 40 % af de unge konservative desuden for dansk udmeldelse af EU.. Venstre Ungdom - det mest EU-positive ungdomsforbund i lange tider - er også blevet modstandere af euroen.. Det er jo en sensation.. Men hvor var mediedækningen?.. Den tidligere socialdemokratiske minister Ivar Nørgaard har fortrudt, at han skrev under på Rom-traktaten og dermed Danmarks indlemmelse i EF.. I Det Radikale Venstre har der længe været et aktivt EU-kritisk mindretal, men alligevel tales der ofte om, at EU-kritikken kommer fra yderfløjene.. Det burde være logik selv for journalister, at når et flertal af danskerne stemmer nej til Maastricht-traktaten og euroen, så kan det ikke kun være yderfløjene, der er EU-modstandere eller EU-kritiske.. Modstanden mod EU findes i alle partier, i alle samfundsgrupper og i alle dele af Danmark.. Når SF's ledelse er blevet så magtliderlige, at de sælger ud af arvesølvet lige fra udlændingepolitikken til EU (undtagen euroen), betyder det ikke, at EU-kritikken bliver mindre, men, at afstanden mellem befolkningen og Christiansborg vokser.. At en seriøs avis som Politiken mener, at SF er blevet ansvarligt fordi det er blevet mere pro-EU viser bare, hvor overfladisk debatten om EU er blevet.. Ansvar drejer sig ikke om at blive "salonfæhig" og klar til regeringsmagt, hvis man samtidigt lukker øjnene for virkelighedens udfordringer og svigter egne værdier.. Og det er netop hvad SF gør, ikke mindst angående EU's militære udvikling og EU's retspolitik.. Vi står faktisk helt uforstående overfor, at fremtrædende SF'ere mener, at EU ikke har noget ansvar for EU-landenes våbeneksport, når det er 1) EU, der afgør, om der skal være våbenembargoer mod andre stater, 2) EU, der har lavet et  ...   at EU støvsuger afrikanske farvande for fisk.. Vi har accepteret, at EU alt for mange gange har svigtet i kampen for menneskerettigheder f.. har man i Kosova set i gennem fingrene med alvorlige overgreb - selv om man havde ansvaret for administrationen af området.. EU's udenrigspolitik er ikke i tråd med, hvad mange danskere ønsker.. EU-pro politikere vil sige, at EU er en kampplads som Folketinget, regionerne og kommunerne.. Men så har de ikke læst Lissabon-traktaten, som de støtter og ikke ville have folkeafstemning om.. EU er nemlig ikke en kampplads som alle andre politiske niveauer, fordi EU-traktaten i flere tilfælde allerede har besluttet, hvad der skal prioriteres.. Den slår f.. fast, at EU-landene skal forbedre deres militære kapaciteter (artikel 42, stk.. 3), men ikke noget om at styrke hospitalerne eller folkeskolen.. Og for euro-landene slår traktaten også fast, at prisstabilitet skal prioriteres.. Det betyder, at velfærd og beskæftigelse kommer i anden række, for de lande der er med i euroen.. Euro-tilhængere har længe påstået, at det er usolidarisk at have en flydende krone fordi, hvis den falder i værdi så eksporterer man sine problemer.. Men hvor solidarisk er det, at euro-lande skærer i velfærd og løn for at blive konkurrencedygtige? Med en flydende valuta, der falder i værdi, ved man i det mindste, at byrden fordeles jævnt i hele landet.. EU's opskrift betyder nedskæringer, der rammer bestemte og ofte sårbare grupper samtidigt med, at euroen faktisk falder overfor omverden.. Danske EU-pro politikere er fulde af løgn når de vil bruge "kamppladsen" til at føre en politik, der ikke er mulig fordi den strider imod EU's grundlag.. Et eksempel er forslaget om at afskaffe EU's rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg.. For rejsecirkusset er jo også beskyttet af traktaten.. Derfor burde politikerne have rejst spørgsmålet, da de vedtog traktaten.. Men de samme politikere ønskede jo ikke nogen reel debat om traktaten før den blev vedtaget.. Medierne har også et stort ansvar for, at det er gået så galt.. De vælger oftest EU-pro eksperter når der skal kommenteres om EU.. Dette gælder f.. Politikens ensidige fokus på "problemer" med retsundtagelsen i EU (f.. den 4.. Der henvises ofte til eksperter, der siger, at Danmark får problemer f.. med bekæmpelse af menneskehandelen, hvis vi ikke hurtigt afskaffer vores retsundtagelse.. Helt galt gik det for politiken.. dk med overskriften den 13.. december: "Danmark kan blive et fristed for menneskehandel".. Tak for kaffe! Hvad med, at journalisterne lige trak vejret og tænkte sig om.. Norge er et foregangsland i kampen mod menneskehandel, og hvis det kun er EU, der kan bekæmpe menneskehandel, så må Norge og Schweiz allerede være "de værste fristeder" for menneskehandel i Europa.. Nu bliver Danmark så et ligeså "skummelt land", fordi vi ikke har afgivet vores suverænitet til EU på retsområdet.. Hvad med, at Politiken eller andre medier satte sig sagligt ind i de EU-forhold de skriver om og i det mindste viderebragte et alsidigt billede, der også inkluderer EU-kritiske personer.. I sagen om menneskehandel er det relevant at spørge danske tilhængere af retsundtagelsen og eksperter, som giver et alsidigt billede.. Måske kunne Danmark også blive et foregangsland.. EU vil alligevel have interesse i et samarbejde med os på samme måde som de har det med f.. Norge, Schweiz og USA i kampen mod menneskehandel.. Det er helt urealistisk, at vi bliver et "fristed" for menneskehandel for hvem i Danmark støtter det.. Hvis vi bevarer retsundtagelsen, kan vi selv bestemme, hvad vores lovgivning på området skal være.. Derfor må den pågældende artikel opfattes som et debatindlæg, og ikke som en alsidig information til Politikens læsere.. Den danske EU-debat er kørt af sporet.. Jo mere offensivt man bekender sig til ytringsfriheden, desto større omhu skal man som medie desuden udvise i administreringen af ytringsadgangen.. Vi er trætte af den dårlige danske EU-debat.. Vi er trætte af den ensidige måde flere danske medier fremstiller EU-spørgsmål på, og hvordan de prøver at stemple EU-modstandere og EU-kritikere.. Der er tale om en udemokratisk og arrogant måde at kommunikere på.. Hvis man kunne tale om politisk mobning så er det faktisk det EU-kritikere og modstandere oplever i Danmark.. Vi vil derfor opfordre til, at EU-pro medier, som Politiken, og EU-tilhængere generelt begynder at respektere deres politiske modstandere.. Vi har ikke tænkt at stoppe vores kritik af EU.. Vi kan love, at vi vil forholde os til det, der sker i EU, og hvad vores modstandere mener.. Men vi synes, at det danske demokrati er svækket, hvis man stempler EU-kritikere og modstandere som "anti-europæere" fordi vi ikke siger ja til EU's politiske projekt.. Internationalt samarbejde er for os alle, og netop fordi vi tror på et skæbnefællesskab i Norden, Europa og verden, er vi engagerede..

  Original link path: /Vimener/2011/100311.htm
  Open archive

 • Title: INF050511
  Descriptive info: Bragt i Dagbladet Information den 5.. maj 2011.. Jens Heide Wallberg fra Radikal Ungdom mener, at Danmark er for ubetydelig til at have indflydelse internationalt, hvis vi står alene, og at Danmark og Europa kun kan spille en rolle, hvis et samlet EU taler med én stemme (4.. maj).. Men Wallberg tager fejl.. Små lande kan godt spille en rolle internationalt jf.. Når det er sagt, taler EU i de fleste sager allerede med én stemme: Det var én stemme, der  ...   med Marokko, selv om den folkeretsstridigt gælder for Vestsahara og selv om Danmark stemte imod.. Det er også én stemme, der repræsenterer Europas synspunkter angående Kina.. Hvis Wallberg mener noget reelt om menneskerettigheder i Kina, burde han kræve, at EU s udenrigsminister, Catherine Ashton, bliver fyret.. For i december foreslog hun, at EU skulle ophæve våbenembargoen over for Kina.. Måske er det på tide, at Radikal Ungdom tager stilling til, om indholdet i EU s udenrigspolitik er i tråd med radikale værdier?..

  Original link path: /Vimener/2011/050511.htm
  Open archive

 • Title: KD110411
  Descriptive info: Debat: Skam jer, folketingsflertal!.. Europagten undergraver.. Af DITTE STAUN OG LAVE K.. BROCH.. Bragt i Kristeligt Dagblad den 11.. april 2011.. Et folketingsflertal har nu sagt ja til, at Danmark skal tiltræde Europagten.. Der har ikke været tid til debat, og Danmark skal fremover hvert år stå skoleret i EU om landets finanser.. EU vil nu få indflydelse på pensionsforhold, lønudvikling og skat.. Hvad vi end mener om pensionsalder og førtidspension, så er det da ikke noget, EU skal blande sig i.. I EU er det vidt forskellige opfattelser af velfærd, og der er ingen tvivl om, at den nordiske velfærdsopfattelse ikke ligefrem er dominerende.. Vores respekt for ledelsen i de fem partier, der støtter Europagten er mildest talt væk.. Folketingsflertallet bør skamme sig.. De har svigtet helt elementære  ...   Vi kan ikke forstå, at partier, som bekender sig til demokrati kan støtte en proces, hvor der ikke er tid til debat.. Vi kan ikke forstå, at Danmark skal være med, nu når lande som Sverige og Storbritannien siger nej.. Der findes ingen saglig grund for dette hastværk.. Folketings-flertallet kunne i det mindste have udskudt beslutningen.. Danmarks befolkning har stemt nej til euroen og det bør respekteres af Folketinget.. Men at svigte demokratiet på denne måde er aldeles forkasteligt.. De folketingsmedlemmer, der har støttet denne pagt bør simpelthen skamme sig.. I har svigtet demokratiet, og I er med til at undergrave det nordiske velfærdssamfund og folkets nej til euroen.. Skam jer!.. Ditte Staun er talsperson for Folkebevægelsen mod EU, og Lave K.. Broch er ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk..

  Original link path: /Vimener/2011/110411.htm
  Open archive

 • Title: FRAMT170211
  Descriptive info: EU's udenrigspolitik er en katastrofe.. Vi opfordrer Folketinget til at genetablere en selvstændig dansk udenrigspolitik -gerne koordineret med de andre nordiske lande.. Af Bjørn Elmquist, tidl.. radikal MF, Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU og Jørgen Raffnsøe og Lave K.. Bragt i Dagbladet / Frederiksborg Amts Avis den 17.. februar 2011.. De folkelige oprør i Tunesien og Egypten har udstillet EU's udenrigspolitik.. Unionen har alt for længe støttet diktatorer og udemokratiske regimer.. Desværre er denne EU-politik ikke isoleret til disse to lande.. EU's udenrigspolitik sætter ofte værdier om fred, menneskerettigheder og demokrati i anden række.. Men er det i Danmarks interesse, at vi skal tale med én stemme i unionen, også selvom EU går imod de ting, som vi selv tror på? Danmarks regering burde i stedet undersøge mulighederne for at koordinere udenrigspolitikken med de andre nordiske lande.. I Norden er der ikke samme risiko for, at vi bliver halehæng til store stater og dermed inddraget i en skadelig udenrigspolitik.. Der er desværre alt for mange eksempler på, at unionens udenrigspolitik er gået i forkert retning.. Det gælder f.. eks.. , dengang EU anerkendte Kroatien på trods af advarsler fra FN.. FN frygtede krig i Bosnien-Hercegovina, hvis  ...   af den ene part ville føre til, at fredsprocessen blev ødelagt, og at borgerkrigen ville opblusse.. Men unionen ville ikke lytte.. Danmark er derfor også medansvarlig for den efterfølgende borgerkrig i Sri Lanka.. EU's udenrigsminister, Catherine Ashton, støtter desuden, at EU-landene skal ophæve deres våbenembargo over for Kina.. Indtil videre er hendes forslag stoppet.. Men EU ophævede våbenembargoen til Libyen for en del år siden.. I forhold til Tunesien og Egypten, så har unionen bakket op om regimer, der har undertrykt befolkningerne.. Unionen har ydet milliard-støtte til diktatorer.. Det er på trods af EU, at de nordafrikanske borgere går på gaden for demokrati og menneskerettigheder.. Vi opfordrer Folketinget til at genetablere en selvstændig dansk udenrigspolitik, gerne koordineret med de andre nordiske lande.. Vi havde gerne set, at alle europæiske lande kunne ændre deres kurs.. Men vi tror ikke, at dette er realistisk uden, at nogen går forrest.. Norden har længe stået for en mere humanistisk udenrigspolitik.. Det gjaldt ikke mindst i kampen mod apartheid.. Norge har desuden vist, at et lille land uden for EU kan mægle fred og spille en positiv rolle.. Det er en sådan rolle, vi ønsker for Danmark.. Derfor bør vi bryde med EU's udenrigspolitik..

  Original link path: /Vimener/2011/250211.htm
  Open archive

 • Archived pages: 79