www.archive-dk-2012.com » DK » S » SCA-HSP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 51 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: .. Foreningen for ATAKSI / HSP.. Forside.. Om foreningen.. Nyheder.. Info.. Ataksi og HSP.. Bliv medlem.. Bestyrelsen.. Vedtægter.. Medlemshistorier.. Generalforsamling.. Billedarkiv.. Kontakt.. Forum.. Støt os.. Sponsorer.. Links..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Vi er en lille landsdækkende forening for personer med de sjældne diagnoser Ataksi eller HSP samt deres pårørende og andre interesserede.. Foreningens økonomi er baseret på kontingenter og bevilgede midler.. Desuden søges der fonde og puljer, lige som der søges offentlige og andre tilskud.. Bestyrelsen arbejder til gavn for foreningens medlemmer, både børn og voksne, ved bl.. a.. at gennemføre arrangementer og projekter til fælles glæde, fx temamøder og rekreationsophold.. Medlemmers  ...   behov.. De mange opgaver uddelegeres fortrinsvis til udvalg, hvoraf foreningen har 3 stående udvalg, der holder møde 1-2 gange årligt efter behov, nemlig:.. Fundraisingudvalg.. Temamødeudvalg.. Projektudvalg.. Foreningen tilbyder:.. Bisidder, dvs.. en person der lytter med ved møder hos fx kommunen.. Kontaktperson, dvs.. et bestyrelsesmedlem der står til rådighed med hjælp og vejledning.. Netværksgrupper.. Vi har en støttegruppe/samtalegruppe for MJD, Ataksi og HSP.. Debatside, hvor alle kan debattere sygdom og deraf følgende problemer..

  Original link path: /om/om_foreningen.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Se alle nyhedsbreve.. 2012.. 2010.. 2008.. Nyhedsbrev 08-2012.. Nyhedsbrev 05-2012.. Nyhedsbrev 03-2012.. 2011.. Nyhedsbrev 12-2011.. Nyhedsbrev 10-2011.. Nyhedsbrev 08-2011.. Nyhedsbrev 04-2011.. Nyhedsbrev 03-2011.. Nyhedsbrev 12-2010.. Nyhedsbrev 11-2010.. Nyhedsbrev 09-2010.. Nyhedsbrev 04-2010.. Nyhedsbrev 03-2010.. 2009.. Nyhedsbrev 11-2009.. Nyhedsbrev 9-2009.. Nyhedsbrev 8-2009.. Nyhedsbrev 5-2009.. Nyhedsbrev 2-2009.. Nyhedsbrev 1-2009.. Nyhedsbrev 11-2008.. Nyhedsbrev 9-2008.. Nyhedsbrev 8-2008.. Nyhedsbrev 5-2008.. Nyhedsbrev 3-2008.. 2007.. Nyhedsbrev 2-2007.. Nyhedsbrev 1-2007.. Nyhedsbrevene fra aug 2009 er skrevet i PDF format.. Derfor kræver det Acrobat reader for at læse dokumenterne!.. Acrobat reader kan hentes her:..

  Original link path: /nyheder/nyheder.html
  Open archive
 •  

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Generalforsamling 2012:.. Spisning og Synkning (Diana Holm) (PowerPoint show).. Aktivitetskalender:.. Aktivitetskalender 2011.. Aktivitetskalender 2012.. Temadag 2011:.. Lidt om temadagen 2011.. Temadag 111105 - Jesper Mogensen (PowerPoint præsentation).. Livskvalitet (PowerPoint præsentation).. Temadag 2010:.. Stamceller Middelfart 2010 (PowerPoint præsentation).. Søvnproblemer og RLS (PowerPoint præsentation).. Rundt om SCA-HSP.. Middelfart, 13.. november  ...   (nov.. 2010).. Euro HSP:.. Euro_HSP.. pdf.. - Euro-HSP stiftende generalforsamling.. Euro-Ataxia:.. euroATAXIA presentation May 2011 P Rustin.. chris Miall slides Euroataxia_2011(for circulation to euroataxia).. Euro meeting May 2011 Dottori (for circulation to euroataxia).. Euro-ataxia 08_05_11 A Martelli.. Ataxi/HSP:.. Ataxi/HSP og tale.. - Diana Holms PowerPoint-show fra generalforsamlingen (30/4-2011)..

  Original link path: /info/info.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Fælles for Ataksi og HSP.. Hvad er HSP.. Hvad er Ataksi.. Social profil:.. Kort om Ataksi.. Tjekliste Ataksi.. Kort om HSP.. Tjekliste HSP.. Siderne er gennemlæst og godkendt af afdelingslæge Jørgen E.. Nielsen, Rigshospitalets Hukommelsesklinik..

  Original link path: /ataksi_hsp/ataksi_og_hsp.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Indmeldelse i Foreningen for ATAKSI / HSP.. Ønsker du eller en af dine pårørende at melde jer ind i foreningen, beder vi jer udfylde nedenstående formular som sendes til foreningen.. Kontingentet er p.. t.. kr.. 200,00 for et kalenderår.. (1.. jan.. - 31.. dec.. samme år).. Første gang kontingentet betales, betragtes dette som et indmeldelsesgebyr og  ...   Fornavn(e).. Efternavn.. Adresse.. Adresse (forts.. ).. Postnr.. By.. Telefon (privat).. Telefon (andet).. E-mail.. Fødselsdato.. Skriv også gerne hvilken sygdom du eller dine pårørende har f.. eks.. MJD/SCA3, HSP eller lign.. :.. Til dem som betaler på netbank kan man med fordel bruge vores giro Giro >73.. Girokort ønskes tilsendt.. Foreningens konto nr.. er.. 2410 - 8477113282..

  Original link path: /bliv_medlem.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Formand.. Kåre Pedersen.. Næstformand.. Dorthe Lykke.. Kasserer.. Frede Christensen.. Bestyrelsesmedlem.. Henrik Nielsen.. Niels Kielsen.. 1.. suppleant.. Nick Bidstrup.. 2.. Charlotte Olesen..

  Original link path: /bestyrelsen/bestyrelsen.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Vedtægter For Foreningen for ATAKSI / HSP.. www.. sca-hsp.. dk.. [ Download vedtægter som PDF folder ].. § 1.. Foreningen hedder Foreningen for ATAKSI / HSP.. Den er stiftet d.. 30.. oktober 2004, og dens hjemstedskommune er København.. § 2.. Foreningens formål:.. Samle viden og midler til Foreningen for ATAKSI / HSP Herunder:.. At støtte forskning af nævnte sygdomme.. At videreformidle til social rådgivning.. At viderebringe viden og erfaring om nævnte sygdomme.. At oprette støttegrupper.. §3.. Som medlem optages alle interesserede.. §4.. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.. Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april hvert år.. Indkaldelse sker med 1 måneds varsel.. Forslag skal være formanden i hænde 2 uger før mødet finder sted (generalforsamlingen).. Kommunikation kan foregå pr.. post eller pr.. mail.. §5.. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:.. a.. Valg af dirigent, referent og to stemmeudvalgspersoner.. b.. Formandens beretning.. c.. Kassererens regnskab.. d.. Valg af formand.. e.. Valg af næstformand.. f.. Valg af kasserer.. g.. Valg af bestyrelsesmedlem.. h.. Valg af suppleanter..  ...   2/3 af de fremmødte.. Såfremt nogen ønsker det, afholdes der skriftlig afstemning.. § 8.. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer.. Generalforsamlingen vælger de 5 medlemmer.. Generalforsamlingen vælger 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.. Bestyrelsen fordeler sig på valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år - i de lige år.. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år- I de ulige år.. 2 suppleanter for 1 år.. § 9.. Foreningen tegnes af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og et medlem af bestyrelsen.. Ved frafald af formand indtræder næstformanden.. Ved kassererens frafald vælger bestyrelsen en kasserer.. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.. Ved indmeldelse i foreningen betales indmeldelsesgebyr, hvorefter der betales normal kontingent fra næste kalenderår.. § 10.. Foreningen kan ved tilslutning af 2/3 af de stemmeberettigede opløses på en generalforsamling.. Eventuel formue på opløsningstidspunktet overdrages til forskning i de nævnte sygdomme.. Vedtægterne er godkendt med ændringer på generalforsamlingen den 24.. marts 2012 i København..

  Original link path: /vedtaegter/vedtaegter.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Her kan du læse om medlemmernes egne historier:.. Dorthe Lykke (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP).. John Kehlet (Spino Cerebellar Ataksi - SCA).. Jørgen Jørgensen (Episodisk Ataksi).. Kim T.. Bloksted (Spino Cerebellar Ataksi - SCA).. Lisbet Toft (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP).. Niels Kielsen (Spino Cerebellar Ataksi  ...   Kåre Pedersen (Spino Cerebellar Ataksi type3 = SCA 3 eller Machado Joseph Disease = MJD).. Anne-Sofie Bisgård (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP).. Inga Hansen (Hereditær Spastisk Paraperese - HSP).. Inge Abildtoft (Spino Cerebellar Ataksi type3 = SCA 3 eller Machado Joseph Disease = MJD).. Rico Jensen (Ataksi)..

  Original link path: /medlemshistorier/medlemshistorier.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Referater fra foreningens generalforsamlinger.. Generalforsamling 2012.. Generalforsamling 2011.. Generalforsamling 2010.. Generalforsamling 2009.. Generalforsamling 2008.. Generalforsamling 2007.. Generalforsamling 2006.. Generalforsamling 2005.. Stiftende generalforsamling 2004..

  Original link path: /generalforsamling/generalforsamling.html
  Open archive

 • Title: Foreningen for ATAKSI / HSP
  Descriptive info: Temadag 2010.. Temadag 2011..

  Original link path: /arkivbilleder/arkivbilleder.html
  Open archive •  


  Archived pages: 51