www.archive-dk-2012.com » DK » S » SKATTEADVOKATERNE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: .. Forside.. Firmaprofil.. Arbejdsområder.. Nyheder.. Partnere.. Omkostningsgodtgørelse.. Forretningsbetingelser.. Kontakt.. Velkommen til Skatteadvokaterne.. Skatteadvokaterne • Strandvejen 64 L • 2900 Hellerup • Telefon (+45) 33 75 00 10 • Fax (+45) 33 75 00 15 • E-mail:.. post@skatteadvokaterne.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Skatteadvokaterne.. er et specialiseret advokatfirma.. Skatteadvokaternes.. kernekompetence er skat, moms og afgifter.. bistår klienter overalt i Danmark og har mange udlandsdanskere blandt firmaets klienter.. yder skatterådgivning og arverådgivning.. fører skatteklagesager for administrative myndigheder og Landsskatteretten, samt skatteretssager for byretterne, landsretterne, Højesteret og EF-domstolen.. fører også skattestraffesager.. har bred erfaring inden for arbejdet med skat mv.. Firmaets partnere, Martin Simonsen og Martin Bekker Henrichsen, har bl.. a.. i mange år været en del af det team hos Kammeradvokaten, der repræsenterer staten i skattesager.. har fokus på høj faglighed og god service.. vil indenfor kernekompetencen være et førende advokatfirma.. Download Skatteadvokaternes profilbrochure..

  Original link path: /firmaprofil.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Rådgivning og skat.. Klagesager og skat.. Retsager og skat.. Straffesager og skat.. arbejder inden for følgende hovedarbejdsområder.. Læs mere..

  Original link path: /arbejdsomraader.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Skatteadvokaterne om skatteamnesti.. -.. juni 2012.. Fra 1.. juli 2012 til 30.. juni 2012 giver SKAT amnesti til personer, der anmelder indetsående på udenlandske bankkonti frivilligt til SKAT.. Her er link til loven..  .. Ejendomsværdiskat på bolig i Frankrig og Spanien.. november 2010.. Danmark opsagde de hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien med virkning fra 1.. januar 2009.. Den danske intention var, at når først tavlen.. Skat til gode i Spanien? Fristen udløber 19.. nov.. Det sker hyppigere og hyppigere, at EU medlemslandene får det røde kort af EF-Domstolen, fordi de nationale skatteregler er i strid EU-lovgivningen.. EU-lovgivningen.. Skatteadvokaterne om SKATs projekt Money Transfer.. SKAT har de seneste år haft stor succes i jagten på skjulte udenlandske formuer.. Der er blevet indgået aftaler om informationsudveksling med en efterh&arin.. Skatteadvokaterne om forhandlingerne  ...   udlandet blot skal der ske selvangivelse heraf.. Har man undladt at selvangive indtægter, d.. Skatteadvokaterne om ny selskabslov.. marts 2010.. Folketinget vedtog i sommeren 2009 en ny selskabslov, der træder i stedet for aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.. Selskabsloven sættes i kraft i.. Skatteadvokaterne om beskatning af firmabil.. februar 2010.. SKAT har foretaget en række kontrolaktioner målrette mod at undersøge, om der er sket korrekt beskatning af værdien af firmabil/ fri bil stillet til.. Skatteadvokaterne om SKATs landsdækkede indsats.. juni 2009.. SKAT har i sin indsatsplan for 2009 tilkendegivet, at man på landsplan vil undersøge virksomhedernes brug af lønpakker, for at undgå at lønmodtag.. Beskatning som erhverv eller hobby - artikel.. april 2009.. Advokat Martin Simonsen har skrevet nedenstående artikel om beskatning som erhvervsmæssig virksomhed eller som hobbyvirksomhed.. Artiklen har været bragt i..

  Original link path: /nyheder.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Advokat Martin Simonsen.. Advokat Martin Bekker Henrichsen.. blev stiftet i 2007 af advokat Martin Simonsen og advokat Martin Bekker Henrichsen.. Martin Simonsen.. Advokat (H), LL.. M.. Martin Bekker Henrichsen.. HD(f)..

  Original link path: /partnere.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Skatteydere har krav på fuld eller delvis godtgørelse af de sagsomkostninger, der er forbundet med at føre klagesager og retssager om skat mv.. Får skatteyderen medhold eller medhold i overvejende grad i klagen, godtgør SKAT det fulde beløb til sagkyndig bistand i sagen.. Taber skatteyderen eller får skatteyderen medhold i mindre  ...   således i værste fald en betydelig begrænsning af skatteydernes udgifter til være repræsenteret af.. i klagesagen eller retssagen, og i bedste fald skal skatteyderen ikke betale.. for bistanden.. Selskaber og fonde er dog ikke berettiget til godtgørelsen, men har i stedet fradragsret for udgifterne.. Statskassen betaler mindst halvdelen af din skattesag..

  Original link path: /omkostningsgodtgoerelse.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Salær.. Salær for Skatteadvokaternes bistand beregnes som udgangspunkt ud fra det anvendte tidsforbrug og en på forhånd oplyst timetakst.. Ved endelig afregning af sagen kan salæret blive reguleret ud fra parametre som navnlig sagens udfald og kompleksitet.. Private klienter modtager altid skriftlige salæroplysninger fra os, før sagens opstart.. Heri oplyser vi principperne for salærberegningen, og om muligt giver vi tillige et overslag over advokatsalæret.. I skattesager er det på grund af sagernes kompleksitet ofte ikke muligt at give et overslag før sagens opstart, men klienten kan når som helst under sagens behandling få oplyst det anvendte tidsforbrug.. Erhvervsdrivende klienter har efter ønske samme muligheder for åbenhed om salærvilkårene.. Længerevarende sager kan blive aconto-afregnet.. Depositum.. Vi opkræver som udgangspunkt depositum af nye klienter ved sagens opstart.. Beløbet deponeres på klientkonto til sikkerhed for udlæg og salær.. Depositum bliver, som alle midler klienter beror os, opbevaret efter Advokatsamfundets regler for klientkonti, herunder vedrørende rentetilskrivning.. Efter  ...   tale frit med os.. Vi arbejder i nøje overensstemmelse med de advokatetiske regler.. Pligtmæssige klientoplysninger.. Efter de advokatetiske regler er vi forpligtet til at oplyse følgende:.. Skatteadvokaterne er etableret på adressen Strandvejen 64 L, 2900 Hellerup.. Øvrig kontaktinformation fremgår under.. CVR-nr.. er 30 33 40 43.. Skatteadvokaterne er organiseret som et interessentskab.. Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.. Advokaterne er dækket af Skatteadvokaternes ansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.. Firmaets ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Nassau Forsikring.. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.. Skatteadvokaterne anvender.. ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik (retsplejelovens 126).. Advokaterne er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.. Herudover gælder de advokatetiske regler.. Reglerne, der regulerer udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside (.. http://www.. advokatsamfundet.. dk/.. )..

  Original link path: /forretningsbetingelser.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: Skatteadvokaterne.. har kontor i den prisbelønnede Rotunde-bebyggelse i Tuborg Nord i Hellerup, opført på Tuborg-bryggeriets tidligere arealer og tegnet af Henning Larsens Tegnestue.. Rotunden er et markant pejlepunkt i Strandvejens mangfoldige arkitektur og et vartegn for Tuborg Havn.. Skatteadvokaternes kontor ligger i bebyggelsens retlinede blok, og der er indgang fra Trekantstorvet der ligger hævet over Strandvejen bag Rotunden.. Her er erhverv, forretningsliv og boliger samlet i et eksklusivt, moderne og levende miljø.. Der er parkeringsmuligheder på parkeringspladsen foran  ...   steder udenfor bebyggelsen og indenfor i Rotunden og parkeringskælderen.. Postadresse.. Strandvejen 64 L.. 2900 Hellerup.. Øvrig kontaktinformation.. Telefon.. (+45) 33 75 00 10.. Fax.. (+45) 33 75 00 15.. E-mail.. CVR-nummer.. 30 33 40 43.. Bankoplysninger.. Firmakonto: Danske Bank (Nytorv afdeling).. reg.. nr.. 4180.. kontonr.. 4180 48 32 76.. IBAN: DK8730004180483276.. S.. W.. I.. F.. T.. : DABADKKK.. Klientkonto: Danske Bank (Nytorv afdeling).. 4180 48 46 39.. IBAN:.. DK4930004180484639.. Find Skatteadvokaterne.. Der kan laves ruteplanlægning mv.. til Skatteadvokaterne her:..

  Original link path: /kontakt.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: rådgiver selskaber, aktionærer, selvstændige og private om bl.. :.. Generationsskifte.. og.. arveplanlægning.. Omdannelse af personlig virksomhed til selskab.. Omstrukturering af selskaber.. , herunder.. holdingstiftelse.. Flytning fra Danmark.. Tilbageflytning til Danmark.. Begrænset skattepligt til Danmark for udlandsdanskere.. Pensionsbeskatning.. Investeringsbeskatning.. Bindende svar.. fra SKAT eller Skatterådet.. fokuserer i skatterådgivningen på målet og skaber synlige resultater for klienterne..

  Original link path: /arbejdsomraader/raadgivning-og-skat.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: fører skatteklagesager for administrative myndigheder over hele landet og for Landsskatteretten.. fører klagesager om bl.. Aktionærbeskatning, herunder sager om maskeret udlodning.. Firmabilbeskatning, herunder sager om gulpladebilskat.. Ejendomsavancebeskatning, herunder sager om parcelhusreglen.. Ejendomsvurdering.. Fradrag for driftsudgifter mv.. Skattepligt til Danmark.. Skønsmæssig indkomstansættelse.. I klagesagen sørger.. for:.. Den rigtige vurdering af udsigterne til at få medhold.. De rigtige juridiske synspunkter.. Det relevante dokumentationsmateriale.. Syn og skøn, når det er hensigtsmæssigt.. her.. Overbevisende argumentation og procedure..

  Original link path: /arbejdsomraader/klagesager-og-skat.aspx
  Open archive

 • Title: Skatteadvokaterne
  Descriptive info: fører skatteretssager for byretterne over hele landet, og for Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret samt EF-domstolen.. fører retssager om bl.. I retssagen sørger..

  Original link path: /arbejdsomraader/retsager-og-skat.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 36