www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDDANNELSESFORBUNDET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 819 . Archive date: 2012-06.

 • Title:
  Descriptive info: .. Løn og arbejdsvilkår.. Overenskomstforhandlingerne 2013.. Overenskomstfornyelsen 2011.. Overenskomster og aftaler.. Løn.. Love.. Forslag til finanslov 2012.. Minileksikon.. For medlemmer.. Meld dig ind i Uddannelsesforbundet.. Fordele som medlem.. Ferieboliger.. Medlemstilbud.. Forsknings, Udviklings, Studie- og Rejsefond (FUSR).. Udmeldelse.. Nyttige links.. Tillidsrepræsentanter.. TR-håndbog.. TR-posten 2012.. TR Uddannelse.. Find din tillidsrepræsentant.. Arbejdsmiljø.. Hvad er arbejdsmiljø.. Psykisk arbejdsmiljø.. Ansvarlig for arbejdsmiljøet.. Det lokale arbejdsmiljøarbejde.. Anmeldelse af Arbejdsmiljørepræsentant (AMR).. Arbejdsmiljøcertificering.. Arbejdsmiljøorganisation.. Arbejdsskader.. Arbejdspladsvurdering (APV).. Branchearbejdsmiljøerådet for undervisning og forskning.. Kurser og møder.. Materiale fra afholdte konferencer og møder 2012.. Om forbundet.. Kontakt forbundet.. Kalender 2012.. Forbundets politik.. Kongres 2011.. Repræsentantskabet.. Ledere og seniorer.. EUD-og AMU lærere.. Lokale fagforeninger.. Sektioner.. Pjecer m.. m.. Presse.. Nyheder.. Pressekontakt.. Pressebilleder.. Uddannelsesforbundet mener.. Uddannelsesforbundet i pressen.. Uddannelsesbladet.. Fakta om forbundet.. Kurser og møder ».. Medlemsundersøgelse m.. Ledige stillinger.. Slagelse Sprogcenter:To lærere i Dansk som Andet sprog.. Ansøgningsfrist: 21/8 2012.. Uddannelsesvejleder med primær funktion i grundskolen.. Ansøgningsfrist: 22/6 2012.. Skriv til os.. Tlf.. : 70 70 27 22.. Finansloven 2012..  ...   lover, at der nok skal komme en løsning på problemet.. - Vi er i gang med at drøfte, hvordan vi helt præcist griber den videre proces an, siger Christine Antorini (S) til Altinget.. dk og understreger samtidig, at regeringen fortsat vil arbejde for en sammenhængende og varig løsning på praktikpladsproblemet.. Også økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) lover at gøre noget ved problemet.. - Vi lader ikke de unge i stikken.. Det er dyrt både for samfundet og for den enkelte, når unge står uden for arbejdsmarkedet.. Regeringen vil arbejde videre med at skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser, så alle har mulighed for at få en erhvervsuddannelse, lyder det fra skatteministeren.. Kalender ».. Seneste nyt.. Trepartsforhandlingerne er aflyst.. 8/6 2012.. Temaer til OK 13 fastlagt.. 7/6 2012.. Praktikpladsmangel koster samfundet millioner.. 6/6 2012.. Uddannelsesbladet.. Læs Uddannelsesbladet.. Annoncer.. Uddannelsesforbundet - Nørre Farimagsgade 15 - 1364, København K - Tlf.. 70 70 27 22.. info@uddannelsesforbundet.. dk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Oversigt
  Descriptive info: /.. Oversigt.. Det kommunale område.. Det private område.. Det statslige område.. AMU.. Designskolerne.. Erhvervsskoler - tjenestemandslignende.. Erhvervsvejlederne.. FOAS almene område-projekter daghøjskoler og specialundervisning.. FOAS Sprogcentre.. Folkeoplysningen, lærere.. Kommunale ledere.. Ledere ved daghøjskoler og projekter.. Ledere FOAS sprogcentre.. Ledere i folkeoplysningen.. Ledere i produktionsskolen.. Kommunale sprogcentre.. Maritime uddannelser.. Produktionsskolerne.. SKT.. Ungdomsskolen.. Vejledere i kommunen - jobcentre og UU.. VUC - AVU, FVU og ordblindeundervisning.. Berlin.. Ertebølle.. Fanø.. Klint.. Langeland.. København.. Lønstrup.. Møn.. Sverige.. TR-posten.. Mål og principper for TR-uddannelsen.. Beskrivelse af TR-uddannelsen.. Programmer for de enkelte moduler.. TR-uddannelsens struktur.. Procedure for tilmelding og optagelse.. Kalender for TR-uddannelsen.. Arbejdsrelateret stress.. Forebyg stress.. At anmelde arbejdsskader.. Hjælp til arbejdsskadesagen.. Psykiske arbejdsskader.. Hovedbestyrelsen.. Sekretariatet.. Organisationsdiagram.. Hovedbestyrelsens mundtlige beretning.. Principprogram for 2011-2014.. Principprogram 2008-2011.. Resolutioner.. Indkaldelse.. Praktiske forhold.. Arkiv 2011.. Ledergruppen.. Bestyrelsens sammensætning.. Kurser.. Ledergruppens generalforsamling.. Referater.. FOAS Uddannelsesfonden.. Nyhedsbreve.. Relevante links.. Mødekalender.. Seniorgruppen.. Bestyrelsen.. Folder om seniorgruppens arbejde.. Bestyrelsen for DTL seniorer.. Vedtægter for DTL Seniorer.. Skolebesøg.. Landsforeningen LVU-Seniorer.. LvA Senior.. Pension.. Kompetenceudvikling.. Vedtægter for lærerforeningerne.. Love og bekendtgørelser.. Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne (E-udvalget).. E-udvalgets sammensætning.. Indsatsplan for 2012.. Aktivitetspuljen.. Formandsmøder.. Materiale fra formandsmøder.. Regionerne.. AMU-netværkets kommissorium.. Kalender.. Lokale fagforeninger og netværk.. Mødereferater.. Kongres 2011 - Fagforeningernes valgmøder.. Formandsmøde.. Lokale fagforeningsformænd.. Landsdækkende foreninger.. Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler.. Vedtægter.. Landsklubben for lærere i folkeoplysningen.. Vedtægter for landsklubben.. Ordblinde og FVU lærere.. OFU folder.. Referater fra bestyrelsen for Ordblinde og FVU-lærere.. Pædagogisk Sammenslutning.. Uddannelsesfonden.. Sektionen for vejledere og konsulenter på det offentlige beskæftigelsesområde.. Hvem omfatter sektionen?.. Principper for sektionens arbejde.. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.. Medlemsmøder/årsmøder.. Arbejdsmiljø i jobcentrene.. Temamøde.. Regionsklubber.. Sektionen for lærere i dansk som andetsprog.. Pædagogisk udvalg.. Uddannelsesfonden - medlemmer FOAS-overenskomsten.. Politikker og handlingsprogram.. Arkiv.. Anbefalinger til ændringer i Danskuddannelsesloven.. Den nye uddannelse.. Arbejdstid.. Pjece.. Sprogscreeningsredskaber.. Nye strukturer og nye udfordringer.. Andre forhold.. FOKUS - på dansk som andetsprog for voksne.. Regionsklubber - Generalforsamling i Midt og Nord.. TR netværk.. Pjecer.. Sektionen for ungdomsskolelærere m.. fl.. Sektionsgeneralforsamling.. TR Ringe.. Landsklubben for undervisere og vejledere i ungdomsskolen.. Landsklubben for kommunale beskætigelsesmedarbejdere.. Sektionen for VUC-lærere.. Grundlaget for bestyrelsens arbejde.. Lokalklubber.. Nyhedsbrev.. Generalforsamling.. Vejledninger.. Lokal løndannelse.. Lokalaftaler.. Ordblinde - og FVU lærere.. Referater fra møder i OFU.. Produktionsskolelærerne.. Kalender for 2012.. Regionale-TR møder.. Barsel og adoption.. Socialt kapitel - det rummelige arbejdsmarked.. Vilkår for ansættelsen.. Skolernes lovgivning.. Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.. Nyhedsarkiv 2011.. Dagbog fra New York.. Fredag og lørdag: Formanden beretter fra Ground Zero.. Torsdag eftermiddag:  ...   i demonstration med Uddannelsesforbundet.. Uddannelsesforbundet protesterer over nedskæringer.. Maj.. Demonstation mod VKO's spareplan.. Produktionsskoler står for skud.. Den danske model er på spil.. Langtidsledige skal uddannes.. 120510 Stormoede mod nedskaeringer.. Vi skal loefte i flok.. 060510 Vi skal fokusere paa helheden.. AMU-lærere får nyt site.. April.. DUMPET.. Diplomuddannelse sikrer de nøvendige redskaber.. Pædagogik er læsernes favorit.. Kontaktpersonen hjælper dig tilbage.. Manglende praktikpladser skræmmer unge.. Marts.. Nu vil unge uddannes.. Bliv minister for en dag eller få en forsker på besøg.. Jobsøgningskurser er nytteløse.. Deltidsledige bliver fuldtidsledige.. Giv EGU'en bedre vilkår.. Bedre uddannelsesmuligheder ved varsling af fyringer.. Februar.. Læsekurser revet væk.. Ny undervisningsminister.. Fremtiden er mere uddannelse.. Januar.. Manglende uddannelse bliver dyrt.. VUC firedoblet på et år.. Ledige strømmer til AMU centrene.. Minister i samråd.. Lønnen stiger godt en procent.. Nyhedsarkiv 2010.. Nyhedsarkiv 2009.. Placering af de nye VEU-centre på plads.. kommunalt ansatte går ikke ned i løn.. Mulighed for privat rådighed over multimedier udløser skat.. FVU lever op til forventningerne.. Nej tak til undersøgelse af lærernes arbejdstid.. Globaliseringskroner går til det forkerte.. Langsigtede løsninger søges.. PFA meddeler.. Globaliseringsaftalen er et seriøst skridt fremad.. Fælles front mod nedskæringer.. Giv de ledige en uddannelse.. S & R vil have mere uddannelse til unge og voksne.. Danskere dumper indsats over for ledige.. Samarbejde er vejen frem.. Gratis teater på Arbejdermuseet:.. LO: Der skal investeres i erhvervsskolerne.. Så er det tid til uddannelse.. Regeringen forhindrer skolerne i at planlægge fremtiden.. Se de unge kæmpe.. Ikke-nyhed fra Haarder.. Lav søgning til erhvervsuddannelserne.. Lad ordene danse.. Ufaglærte mister millioner.. Bogstaverne er de vigtigste.. Uddannelse sikrer fremtiden.. Unge skal tvinges på skolebænken.. Flaskehalspulje til meritlæreruddannelse.. EEO melder Haarder til ombudsmanden.. Lærere skal være forberedt mod skoleskyderi.. Sats på uddannelse af de kortuddannede.. Praktikaftale er helt utilstrækkelig.. Ministre i samråd om multimedieskat.. Arbejdsløse ønsker uddannelse.. Arbejdsmarkedskommissionen negligerer værdien af uddannelse.. Lærere kan fritages fra multimedieskat.. Løs praktikpladskrisen nu!.. Multimedieskat vil forringe uddannelser.. Multimedieskatten ændres.. Unge strømmer til produktionsskoler.. Faktaboks.. Erhvervsskoler skal spare millioner, der ikke findes.. Skattereform rammer lærere.. Alle unge skal have reel mulighed for ungdomsuddannelse.. Bevar de almene fag i erhvervsuddannelserne.. Reglen om fire ansøgninger ugentligt er droppet.. Brug ledige perioder til at opkvalificere de ufaglærte.. Glædeligt at flere unge indvandrere uddanner sig.. Regeringens ansvar at sikre praktikpladser.. Pressearkiv 2011.. Pressearkiv 2010.. Pressearkiv 2009.. Tidligere numre.. Deadline.. Abonnement.. Krydsord.. Sudoku.. Fagblade fra DPL, DTL og LVU.. Målsætning og redaktionelle retningslinjer..

  Original link path: /Oversigt.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title: Login
  Descriptive info: Login.. Brugernavn:.. Kodeord:.. Login »..

  Original link path: /Login.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /?sc_lang=da
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Løn og arbejdsvilkår
  Descriptive info: Løn og arbejdsvilkår er skrevet til medlemmer, der ønsker svar på en problemstilling om ansættelsen.. Uddannelsesforbundet organiserer en lang række områder med forskellige løn- og ansættelsesforhold.. Derfor er punktet.. ”overenskomster og aftaler” opdelt efter de enkelte områder.. Du skal derfor klikke på det område, hvor du arbejder.. Du kommer til en menu, hvor du finder overenskomster, aftaler, løn og en række  ...   for at se lønnen på dit område,.. kan du her gå direkte til lønnen.. I de fleste tilfælde er arbejdet i de enkelte områder styret af lovgivning - uddannelseslove og arbejdsmarkedslove.. Du kan her se de love.. , der er relevante for områderne.. er en service til medlemmer, der ønsker en kort forklaring på ord og begreber, som anvendes i organisationsverdenen..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: På denne side vil du kunne læse informationer om de kommende overkomstforhandlinger 2013.. Siden er opdelt i de 3 områder:.. Marts 2012.. Medlemsundersøgelse om OK 13.. Vi har spurgt hvert 3.. medlem samt alle tillidsrepræsentanter om deres oplevelse af de nuværende arbejdsvilkår, samt om deres holdninger til en række af de spørgsmål, der formentligt vil være på dagsordenen  ...   her.. Resultaterne af undersøgelsen kan du.. finde her.. eller under de enkelte områder.. Var du ikke udtrukket til at deltage i undersøgelsen, har du stadigvæk mulighed for at komme til orde ad anden vej.. Det kan eksempelvis ske via din tillidsrepræsentant, ved at deltage i debatten om OK 13 eller ved direkte henvendelse til Uddannelsesforbundet på mail: info@uddannelsesforbundet.. dk..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar/OK%2013.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title: Overenskomstfornyelsen 2011
  Descriptive info: På denne side kan du læse om hele forløbet op til overkomstfornyelsen 2011..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar/OK%20-%2011%20-%20Opdelt.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title: Overenskomster og aftaler
  Descriptive info: Klik på det område, hvor du arbejder.. Du kommer til en menu, hvor du finder overenskomster, aftaler, løn og en række artikler om løn- og arbejdsvilkår på området.. Stat.. Kommune.. Privat.. Beskæftigelsesområdet.. Daghøjskoler,projekter (FOAS).. Civile faglærere.. Sprogcentre (FOAS).. Designskoler.. Erhvervsskoler.. Ungdommens Uddannelsesvejledning.. Folkeoplysning.. Produktionsskoler.. Skoler for klinikassistenter, tandplejere mv.. VUC..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Overenskomster%20og%20aftaler.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title: Løn
  Descriptive info: Sådan læser du løntabellerne.. Uddannelsesforbundet har sammen med LC indgået aftaler med staten, kommunerne og private arbejdsgivere om løn og tillæg mv.. for lærere, vejledere m.. Aftalerne inden for områderne er forskellige med forskelligt sprogbrug, men der er også en række fællestræk.. Løn består normalt af centrale og decentrale løndele.. Løntabellerne viser alene de centralt aftalte løndele.. Løntabellerne viser:.. Basisløn eller skalatrinsløn (statsligt/privat lønsystem).. Grundløn og kvalifikationsløn angivet i løntrin (kommunalt lønsystem).. I alle tilfælde er der tale om lønforløb med forskellige trin, hvor den ansatte indplaceres på baggrund af anciennitet og/eller kvalifikationer.. Centralt aftalte former for tillæg: Eksempelvis kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg, personlige tillæg.. Der er visse centralt aftalte tillæg, som kun nogle ansatte får.. Pensionsniveauet, fx 17,3 % eller 18 %.. I tabellerne kan du se, hvilke centrale løndele, der er pensionsgivende.. Derudover kan der også være lokale løndele, hvortil der ydes  ...   tillæg.. De decentrale løndele forhandles lokalt og varierer arbejdspladserne imellem.. Lønsedlen kan altså indeholde løn, som ikke vil kunne findes i løntabellerne.. Det er altid en god ide at søge information og råd fra din foreningsformand eller tillidsrepræsentant, når du kontrollerer din lønseddel.. Hvordan finder jeg min løn.. Løntabellerne for de enkelte medlemsgrupper er oplistet efter.. forhandlingsområde.. (stat, kommune, privat).. Du kan også vælge at bruge menuen i venstre side og klikke på dit område.. Stat.. Månedsløn i staten.. Godtgørelser - kørepenge mv.. 201.. 2.. Nyt grundbeløb pr.. 31.. marts 2012.. VUC (AVU, FVU og ordblindeundervisning).. Skoler for klinikassistenter og tandplejere (SKT).. Erhvervsvejledere.. Folkeoplysningen.. Kommuner.. Månedsløn i kommuner.. Månedsløn i i kommuner - pensionsgivende.. Kommunale sprogcentre.. Ungdomsskolen.. Vejledere - kommunale jobcentre og UU.. Det private område - FOAS.. Månedsløn.. FOAS' almene område.. FOAS' sprogcentre.. Ledere FOAS' sprogcentre.. Ledere FOAS' almene område.. Øvrige tabeller.. Kommunernes indplacering efter stedtilllæg..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title: Love
  Descriptive info: Du kan her se de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske love, der er relevante for Uddannelsesforbundets medlemmer.. Arbejdsmarkedet.. Aktiv beskæftigelsespolittik.. Arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.. Arbejdsløshedforsikring.. Arbejdsmiljøloven.. Arbejdsretsloven.. Arbejdsskadeloven.. Barselsloven.. Barselsudligningsloven.. Ferieloven.. Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse.. Lov om lige løn.. Forvaltningsloven.. Funktionærloven.. G-dage - dagpengegodtgørelse  ...   til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.. Lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.. Sygedagpengeloven.. Lov om tidsbegrænset ansættelse.. Uddannelseslove.. Almen Voksenuddannelse og anerkendelse af realkompetence.. AMU - bekendtgørelsen.. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.. Erhvervsuddannelsesloven.. Hovedbekendtgørelsen til EUD.. Folkeoplysningsloven.. Forberedende Voksenundervisning (FVU).. Ordblindeundervisning for voksne.. Produktionsskoleloven.. Statens voksenuddannelsesstøtte.. Ungdomsskoler.. Lov.. om vejledning af uddannelse og erhverv..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Love.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Title: Forslag til finanslov 2012
  Descriptive info: Fakta om finanslovsforslaget 2012.. Se finanslovsforslaget her.. (Det oprindelige forslag fra august 2011 fremsat af VK-regeringen).. Af særlig interesse for Uddannelsesforbundets områder er:.. Konto 20: Undervisningsministeriet.. Konto 17: Beskæftigelsesministeriet.. Konto 18: Integrationsministeriet.. Se Uddannelsesforbundets tekniske gennemgang af finanslovsforslaget.. Se Uddannelsesforbundets tekniske gennemgang med takstudvikling af S-R-SF regeringens ændringsforslag.. Aftaler om finansloven for 2012.. Se de  ...   forbundets hjemmeside om finanslovsforslaget 2012.. 03.. 11.. 2011:.. Ingen redning til AMU.. Næste års finanslov præsenteres i dag.. 17.. 10.. Regeringen har genfremsat forslag til finanslov 2011.. 24.. 08.. Finanslov og vækstpakke uden ambitioner.. Vækstplaner.. Regeringen fremlagde den 23.. august en vækstplan: "Holdbar Vækst".. Se planen her.. Nyheder om vækstplanen:.. 23.. 2011.. Regeringen lover nye praktikpladser..

  Original link path: /Loen%20og%20arbejdsvilkaar/FFL%2012.aspx?sc_lang=da
  Open archive

 • Archived pages: 819