www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udbydes: specialeprojekt om læring, rum og naturfag.. Af Peter Bentsen, ph.. d.. , adjunkt ved Københavns Universitet.. Send os gerne nyheder om udeskole.. specialeprojekt om læring, rum og naturfag.. unik mulighed for at deltage i et konkret projekt med forankring i praksis og erhvervslivet.. unik mulighed for at genere selvstændig empiri i relation til læring, rum og naturfag.. unik mulighed for specialeplads i Universe Fonden.. fremtidens undervisningsfacilitiet.. en prototype på et læringsbefordrende undervisningsmiljø inden for naturfag.. De seneste års evalueringer viser, at de danske skoleelevers interesse for naturfag er dalende gennem skoletiden.. Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF) ønsker Universe Fonden at demonstrere, hvordan man kan designe, indrette og ikke mindst undervise i rum, der er særligt rettet mod naturfagsundervisningen i 7.. til 9.. klasse, så interessen for naturfag hos eleverne øges.. Viden om hvad der befordrer kreativitet, læring og engagement hos unge, omsættes til praksis i indretning og funktionalitet.. Målet er at konkretisere, hvordan rammerne for en naturfagsundervisning optimalt skal være, for at de unge finder interesse i naturfagene.. Det fysiske læringsmiljø indrettes ved siden af  ...   I marts og april 2012 vil faciliteterne blive benyttet af en række lærere og elever (i alt 8 klasser), hvor der vil være mulighed for at genere selvstændig empiri og/eller indgå i dele af projektet.. Se mere her:.. http://www.. universefonden.. dk/page13203.. aspx.. samt.. blivklog.. eksempler.. Eksempler på mulige specialer temaer projektidéer.. Interviews og observationer af naturfagslærere før, under og efter undervisningsforløb i forbindelse med FUF, fx med fokus på fagdidaktik, læringsmiljø og/eller brug af rum.. Interviews og observationer elever, der deltager i undervisning i forbindelse med FUF, fx med fokus på læring, engagement og/eller flow.. Arkitektoniske analyser og forslag til fremtidens undervisningsfacilitet, fx pædagogisk relevante dimensioner ved FUF eller underviserkompetence og naturfagspædagogik i et rumperspektiv.. Teoretiske vinkler på rum, pædagogik og naturfag, fx place and/or pedagogy?.. Undersøgelser af det sociale samspil i relation til FUF, fx elev-elev og lærer-elev.. Spørgeskemaundersøgelse med elever, der har deltaget i undervisning i forbindelse med FU.. Etc.. kontaktpersoner.. Georg Nissen, projektleder¸.. geni@universefonden.. Christina Lühti, læringsforsker,.. chl@universefonden.. Peter Bentsen, adjunkt, Københavns Universitet,.. pbe@life.. ku.. RESUME.. Skov & Landskab søger specialestuderende til specialeprojekt..

  Original link path: /site/nyheder/780/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: ud med skolen.. pressemeddelelse.. Projektet Ud med skolen er et fælles projekt mellem Professionshøjskolen Metropols Institut for Skole og Læring og Søndermarkskolen, finansieret af Nordea Fonden.. Kick Off -mødet er startskuddet på et projekt, hvor Professionshøjskolen Metropols Institut for Skole og Læring og Søndermarkskolen i samarbejde skal arbejde med udeskoletænkning i et urbant miljø.. På dagen vil de til projektet knyttede professorer og forskere fra både Sverige, Norge og Danmark give os glimt fra den udeskolepædagogiske forskning og eksempler på udeskoleaktiviteter i de nordiske skoler.. Ud over at projektet sætter fokus på udeskole i alle fag i et urbant miljø er formålet at dokumentere effekten af udeskole på inklusion, relationerne mellem lærere, elever og forældre samt specielt udviklingen af skrive- og læsekompetencer.. Udgangspunktet er at indtænke verden ikke bare skoven, som man har set tidligere, men også byrummet og kulturrummet som læringsarena.. Med andre ord brydes klasselokalets vægge ned og omverdenen inddrages som læringsrum.. I forbindelse med projektet Ud med skolen , afholdes der.. onsdag den 12.. oktober 2011 kl.. 14:00 16:00 Kick Off eftermiddag på Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32, 2000 Frederiksberg.. dagens program.. Kl.. 14.. 00 Velkomst og præsentation af deltagerne ved Institutchef Thøger Johnsen.. 10 Repræsentant fra Nordea-fonden.. 20 Associate Professor Anders Szczepanski, Sverige og Associate Professor Arne Jordet, Norge om forskning og udvikling af udeskole i Norden..  ...   Asien vid LiU.. Medverkat till utveckling av ett Masters/Magisterprogram (60 + 60 hp) och ett PhD programme i Outdoor Environmental Education and Health vid Linköpings Universitet.. Mer information via:.. liu.. se/ikk/ncu.. aletrnativt.. se/ikk/ncu?l=en.. Arne N.. Jordet (Førsteamanuensis, dr.. philos) ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet, det som i norsk og dansk skole ofte omtales som uteskole/udeskole.. I hans siste bok: Klasserommet utenfor - tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom presenterer han det teoretiske og empiriske grunnlaget for å bruke skolens omgivelser som ressurs i skolens opplæring og han viser hvordan dette kan omsettes i praksis i alle fag.. Peter Bentsen (PBE), cand.. scient.. , ph.. , er adjunkt ved Københavns Universitet (KU).. PBE arbejder med forskning, udvikling, undervisning, formidling og konsulentarbejde via en række temaer inden for uformelle læringsmiljøer, udeskole, udendørspædagogik og pædagogisk arbejde i naturen.. En stor del af dette arbejde foregår i samarbejde med danske praktikere, organisationer, institutioner og netværk.. I 2009 udgav PBE i samarbejde med Søren Andkjær, SDU og Niels Ejbye-Ernst, AU en bog om friluftsliv og pædagogisk arbejde i naturen: Friluftsliv - natur, samfund og pædagogik, på Munksgaard Danmark.. I 2011 modtog PBE UdeskolePrisen.. Det bedste overblik fås ved at se.. PBE´s profil, CV og publikationsliste.. Udviklingsprojekt om den urbane udeskole på Frederiksberg..

  Original link path: /site/nyheder/779/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskolenet bliver til en forening.. Af Malene Bendix.. foreningen udeskolenet stiftet.. På det 11.. møde i UdeskoleNet besluttede en enig stiftende generalforsamling af stifte foreningen UdeskoleNet.. 50 mennesker var mødt op på Gl.. Rye Skole i Midtjylland for at stifte forening - og deltage i netværksmødet med temaet "Udeskole og sprog.. Foreningen skal fremme og udvikle udeskole i Danmark - og har tre hovedopgaver:.. At afholde to netværksskabende møder om året - som vi plejer i UdeskoleNet.. At arbejde politisk for udeskole i Danmark.. At uddele Udeskoleprisen hvert forår - og et æbletræ.. Du kan finde.. Referat fra generalforsamlingen.. og.. Vedtægter for Foreningen UdeskoleNet.. her.. bestyrelse.. Foreningens nye  ...   Sekretær: Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og Udeskole.. dk,.. malene@skoven-i-skolen.. Karsten Rybjerg Larsen, naturvejleder ved Mariager Kommune,.. karla@mariagerfjord.. Hanne Sofie Schmidt, udeskolelærer på specialskole og arbejder med naturvejledning i Kolding Kommune,.. fie.. schmidt@hotmail.. Charlotte Åsell, udeskolelærer på Sophienborgskolen i Hillerød,.. charlotte.. asell@gmail.. Dorte Vind, udeskolekonsulent i Esbjerg Kommune,.. dvk@esbjergkommune.. Peter Bentsen, forsker ved Skov Landskab, Københavns Universitet,.. Suppleanter er:.. Jan Wilkens Schmidt, Emdrup skole,.. 3xjws@ofir.. Ingrid Stuhr Riis, udeskolelærer på Gl.. Rye Skole,.. ingrid.. stuhr@skolekom.. Revisorer er:.. Rasmus Østerby, udeskolelærer på Thorning skole og naturvejleder på Kompedal Naturskole,.. rasmus.. oesterby@skolekom.. Christian Ravn, udeskolelærer på Gl.. cmr@ravn.. mail.. Vellykket stiftende generalforsamling for Foreningen UdeskoleNet den 6.. oktober 2011..

  Original link path: /site/nyheder/782/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: nyt fra udeskole.. NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.. DK.. Kære Læser.. Vi lever i en spændende tid.. Her er nyt om udeskole og udendørspædagogik.. NY NORDISK SKOLE.. I går aftes lancerede uddannelsespolitisk ordfører Christine Antorini (S) ideen om Ny Nordisk Skole i Deadline på DR2.. Hun ønsker at koble det teoretiske med det praktiske, styrke klassefællesskabet og partnerskaberne omkring skolen - og så nævner hun direkte udeskole og eksempler fra udeskoleverdenen.. Se klippet fra DR2.. NY ARTIKEL OM UDESKOLE OG LÆRING.. Forskningslektor Ph.. Theresa Schilhab fra forskningscenter GNOSIS, Aarhus Universitet har skrevet en ny artikel om udeskole og læring til Udeskole.. Du kan finde artiklen i TEORI LÆRING:.. udeskole.. dk/site/teorilaering/777/.. EVALUERING AF UDESKOLE I LEMVIG KOMMUNE.. I Lemvig Kommune har alle 4.. klasser arbejdet med udeskole i skoleåret 2010-2011.. University College SydDanmark har evalueret indsatsen.. Du kan finde og læse rapporten:.. dk/site/udeskole/774/.. KICK OFF SEMINAR FOR UDESKOLE.. På Søndermarkskolen på Frederiksberg arbejder 9 klasser på mellemtrinnet med udeskole i skoleåret 2011/2012.. Udeskole udvikles i samarbejde med Frederiksberg Seminarium, Metropol og Københavns Universitet.. Alle inviteres til Kick Off seminar 12 oktober.. Blandt oplægsholderne er udeskoleforskerne Arne N..  ...   og sprog.. Der er også en kort stiftende generalforsamling for foreningen UdeskoleNet.. Se program:.. dk/site/kalender/769/.. BØRN OG TRÆER.. Og så en reklame: I 2011 fejrer FN internationalt skovår.. I den forbindelse er der 30 % rabat på natur-teknik materialet "Børn og Træer", som giver ideer til ude-undervisning i skov gennem hele natur-teknik forløbet.. Find bøger og tilbud her på Alineas hjemmeside.. alinea.. dk/butik.. aspx?c=Catalog category=4311.. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du læse mere om bøgerne.. skoveniskolen.. dk/default.. asp?m=29 a=1618.. TIL KØLIGE DAGE.. Og så er det tid til hyldebærsuppe - se Skoven i Skolens hjemmeside:.. asp?m=15 a=1067.. Med venlig hilsen.. UDESKOLE.. Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent).. Amalievej 20.. 1875 Frederiksberg C.. Tlf.. : 3324 4266.. E-mail:.. info@udeskole.. årstidshjulet.. Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.. Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.. Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.. Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet, kan du henvise til adressen:.. dk/site/nyhedsbrev/.. Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke ønsker at modtage det længere.. Nyhedsbrev fra Udeskole.. dk den 27.. september 2011..

  Original link path: /site/nyheder/778/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: christine antorini nævner udeskole.. I går aftes lancerede uddannelsespolitiske ordfører Christine Antorini (S) ideen om Ny Nordisk Skole i Deadline på DR2.. Christine Antorini præsenterer sine tanker om Ny Nordisk Skole i DR 1 Deadline..

  Original link path: /site/nyheder/800/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: vi skal bevæge os for at overleve.. Se.. svensk TV-indslag.. med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius fra det svenske Karolinska Institutet, som forklarer ny forskning om, hvor essentiel bevægelse er for vores sundhed.. Kort fortalt påvirker bevægelse mitokondrierne (de små kraftværker) i vores celler - og altså vores sundhed helt ned på celleniveau.. Forsøg med mus viser, at hvis vi bevæger os nok, kan vi forlænge vores levetid med op til 10 år.. Hvis vi ikke bevæger os, er der større sandsynlighed for, at vi vil leve kortere og at en del  ...   stillesiddende livsstil på alle planer - for både børn og voksne:.. 1) Skifte stilling ofte mellem at sidde og stå, hvis vi har stillesiddende job.. 2) Gå 10.. 000 skridt om dagen.. 3) Træne eller arbejde mere intensivt med sved på panden - mindst 3 gange om ugen.. Og så vel lære vores børn at inddrage al den bevægelse vi kan i vores hverdag - så de kan nyde at cykle, bage boller, slå græs, støvsuge og hugge brænde - kort sagt "gøre det selv".. Bevægelse og sundhed hænger sammen..

  Original link path: /site/nyheder/773/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskole i praksis.. NYHEDSBREV FRA UDESKOLE:DK 19.. 05.. 2011.. Der sker rigtig meget omkring udeskole og udepædagogik overalt i landet.. Vi kan bruge hinandens erfaringer til at udvikle udeskolen.. dk giver mulighed for at dele viden og ideer - så send os gerne nyt, hvis du har det.. Her er først fotoreportager fra to erfarne udeskoler.. Ida´s yndlingstræ.. Udeskole på Sophienborgskolen.. Foto: Malene Bendix.. FOTOREPORTAGE FRA SOPHIENBORGSKOLEN.. På Sophienborgskolen i Hillerød har Ulrik Hansen og Charlotte Åsell Pedersen arbejdet med udeskole siden 2006.. Vi fik lov at komme med på en udeskoledag med 4.. a og 4.. b, som arbejdede med identitet:.. http://udeskole.. dk/site/dagboger/751/.. FOTOREPORTAGE FRA SYVSTJERNESKOLEN.. Syvstjerneskolen i Værløse har Lene Ude Jørgensen og Connie Schafer Hansen arbejdet med udeskole siden 2006.. Vi tager med 3.. e og 4.. e ud og arbejder med vikingetid i Hareskoven.. dk/site/dagboger/753/.. PRAKSIS.. Ideen med fotoreportagerne er, at formidle udeskolens praksis med konkrete eksempler, som man kan forholde sig til og diskutere.. Der er nu lavet en række af slagsen, som du kan finde i PRAKSIS DAGBØGER.. dk/site/dagboger/.. Du kan finde meget mere viden om udeskolens praksis i menuen PRAKSIS på Udeskole.. dk:.. dk/site/praksis/.. UDESKOLE-DIDAKTIK.. Savner du inspiration til dit faglige arbejde ude, så  ...   etableret et forum, hvor alle, som har lyst, kan kommunikere og stille spørgsmål om udeskole og udepædagogik på kryds og tværs.. Vi skal til at løbe det i gang nu og håber, at mange har lyst til at være med.. Det er også muligt at blive redaktør for et område.. Der er nu lagt en række temaer og spørgsmål ud - og hvis du gerne vil have andre på, så send dem til.. Du finder Udeskoleforum her:.. dk/site/forum/.. GRANSAFT.. Og så lidt til ganen fra Skoven i Skolen: Grantræerne har sat nye lysegrønne skud og af dem kan I lave lysegrøn gransaft, som smager af fyrnåleduft.. Se her hvordan:.. asp?m=15 a=189.. VILD PESTO.. Lav den vilde pesto af forårets urter: løgkarse, skvalderkål, mælkebøtter, ramsløg og nødder.. asp?m=15 a=3083.. SEND OS NYT.. Du er velkommen til at sende os dine udeskolenyheder, så kan vi hjælpe med at formidle dem.. God tur ud i foråret!.. Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren.. orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.. Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,.. kan du henvise til adressen:.. Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke.. ønsker at modtage det længere.. dk den 19.. maj 2011..

  Original link path: /site/nyheder/771/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: kunstnere søger samarbejde med udeskoler.. For de der vil arbejde med naturkunst i udeskolen som en del af billedkunstundervisningen, findes der her et inspirationskatalog fra to kunstnere.. De har tidligere arbejdet med kunstprojekter for skolebørn med støtte fra Statens Kunstråds Huskunstnerordning, der betaler 75% af lønnen.. Du kan finde kataloget som pdf-fil (1 MB) her.. Landart og naturkunst med kunstnere i udeskole..

  Original link path: /site/nyheder/752/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: løvspringsnyt.. DK 28.. 04.. **UDESKOLENET**.. UdeskoleNet afholdt sit 10.. møde på Avnø Naturcenter.. Tema var "Udeskole og science".. Se fotoreferat fra to gode dage.. dk/site/nyheder/744/.. Sælkig på møde i UdeskoleNet.. **UDESKOLEPRIS TIL FORSKER**.. UdeskolePrisen 2011 gik i år til forsker Peter Bentsen fra Skov Landskab, Københavns Universitet.. dk/site/nyheder/747/.. **FORUM PÅ UDESKOLE.. DK**.. Vi har etableret et forum til debat, tips og tricks om udeskole, udeundervisning, udepædagogik og alt deromkring.. Her har du mulighed for at stille spørgsmål, komme med ideer, tage emner op til debat mm.. Du skal registrere dig som bruger - så kan du deltage i debatten.. Ønsker du flere emner - eller ønsker du at være redaktør for et  ...   vil lægge info om netværket, samle referater mm.. Det kommer snart.. **BEGIVENHEDER**.. Der er en masse spændende arrangementer med relation til udeskole i kalenderen.. Se selv:.. dk/site/kalender/.. **BIER OG UDESKOLE**.. Følg honningbien fra forår til efterår - og lær om bier, bestøvning, biavl, insektets udvikling og meget andet.. Et nyt ude-undervisningsforløb på Skoven i Skolens hjemmeside giver viden, ideer, kopiark, aktiviteter og kontakt til lokale biavlere.. asp?m=18 a=3056.. **BLOMSTER OG VARSLER**.. Det er altid dejligt at kunne spå om fremtiden - og det er heldigvis let, når man har forårets og sommerens blomster ved hånden:.. asp?m=17 a=2969.. **PILEFLØJTE**.. Og så er det tid at snitte pilefløjter.. asp?m=17 a=832.. dk 28.. april 2011..

  Original link path: /site/nyheder/748/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskoleprisen 2011 til forsker peter bentsen.. udeskoleprisen 2011.. Hvert forår uddeler UdeskoleNet en hæderspris til en person eller en institution, der har gjort noget særligt for udeskole og udeundervisning i Danmark.. I år gik prisen til forsker Peter Bentsen fra Skov Landskab, Københavns Universitet.. Prisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 10.. møde på Avnø Naturcenter den 12.. april.. Peter Bentsen, Karen Barfod og Jacob Bahn.. motivering.. Karen Barfod motiverede prisen således på vegne af styregruppen for UdeskoleNet:.. "Peter Bentsen får UdeskolePrisen for sit vedholdende og meget grundige arbejde med at afdække realiteterne bag udeskole.. Med sit kritiske blik, sin akademiske metode og sin store interesse har  ...   udvikling af udeskole i Danmark.. ".. Med prisen følger et æbletræ.. om peter bentsen.. Peter Bentsen er uddannet kandidat i idræt og psykologi fra Københavns Universitet (2004) og ph.. i udendørspædagogik og parkforvaltning fra KU (2010).. Peter Bentsen har skrevet ph.. -afhandling med titlen "Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools" med fokus på udeskole- og naturklasseaktiviteter i grundskolen og brugen af natur og grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng.. I dag arbejder Peter Bentsen med forskning, udvikling, undervisning, formidling og konsulentarbejde via en række af temaer inden for friluftsliv og pædagogisk arbejde i naturen.. UdeskolePrisen blev uddelt på forårsmøde i UdeskoleNet..

  Original link path: /site/nyheder/747/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: referat fra 10.. møde i udeskolenet.. Af Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.. dk.. Avnø Avnø høj sol over en strandeng så flad som en pandekage.. Midt i det hele ligger Avnø Naturcenter, som huser det tiende møde i UdeskoleNet.. Avnø Naturcenter - en tidligere flyvestation.. tyvstart.. Naturvejleder Kari Hald åbner gæstfrit alle døre, så vi kan tyvstarte aftenen inden mødet med en hurtig sæltur, varmrøget laks over bål, nybagt brød + fortællinger fra det virkelige liv.. Her er lige et par stemningsbilleder til at starte på:.. Spættede sæler på sten kan ses i kikkert.. Der er tilmeldt 50 deltagere til mødet.. deltagerliste.. fortællinger fra det virkelige liv.. Efter solnedgang brugte vi halvanden time på fortællinger fra det virkelige udeskoleliv.. Her er uddrag:.. Clark Pratt, Vallekilde-Hørve Friskole.. Vallekilde-Hørve Friskole arbejder med udeskole på alle klassetrin.. Eleverne har bl.. haft en 3 4 ugers forløb med miljøundersøgelser i skov, sø, på marken og i skolen.. De brugte den videnskabelige metode, måleudstyr og dokumenterede og analyserede deres målinger.. Clark har medbragt 10 laminerede ark, som de har brugt til et stjerneløb.. 1 post tager en dobbelttime og de kan bruges som man vil.. Clark Pratt, Kirsten Noe og Helen Holm.. Kirsten Noe, Rynkevangskolen i Kalundborg.. På Rynkevangskolen arbejder 0.. og 3.. klasse med udeskole.. Kirsten underviser 3.. klasse, som cykler ud i området hver torsdag formiddag fra klokken 8 til 11.. Eleverne skiftes til at køre forrest og lede hele flokken.. En voksen cykler lige bagved og hjælper.. God træning i at cykle og tage ansvar for gruppen.. De cykler ud til udeundervisning i skov, strand, vandhul, virksomhedsbesøg, i byen.. Hver gang måler en elev vejr og laver vejrudsigt.. Alle skriver logbog efter udedagen og har det som lektie.. Spørgsmål til logbog er f.. eks.. : Beskriv dagen.. Hvad var jeg god til? Hvad var svært?.. Alle elever er blevet løftet meget skriftligt af logbogsskrivning.. Det er fagene dansk, matematik og natur/teknik, som lægger timer til udedagen.. (Læs mere om.. DAGBØGER på www.. dk" href="http://udeskole.. dk/site/dagboger/720/">udeskole på Rynkevangskolen.. ).. Karsten Melgaard Korsgaard: Græsbjerg Friskole ved Holstebro.. Græsbjerg Friskole er 3 år gammel og har udeskole som en del af sin profil.. 0.. 3.. klasse og 4.. 6 klasse arbejder med udeskole.. De ældste gør ikke.. Der er 40 elever i yngstegruppen.. Skolen har lånt et skovområde med et bålhus, der ligger 1 ½ km.. væk.. Det tager ½ time at gå derud.. Skolen har en bus og klasserne kan også køre til stranden og andre steder med udeskolen.. Dansk, matematik, natur-teknik og kreative fag undervises ude.. Anke Schrader, Rudolf Steinerskolen i Vordingborg.. På Rudolf Steinerskolen i Vordingborg arbejder de med havebrug for 6.. og 7.. klasse.. 6 klasse er ude max 5 elever ad gangen med en lærer.. De lærer at bearbejde jorden, pløje, så luge, vande, høste og lave mad af deres grønsager og frugter.. Eleverne får bede to og to og arbejder første år med vejledning.. 7.. klasse lærer biodynamisk havebrugsteori og får hver 3 kvadratmeter, som de selv planlægger og dyrker.. Forældre hjælper med at få haverne igennem sommerferien.. 9.. klasses elever kommer ud og arbejde på en biodynamisk gård.. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde to forløb om havebrug, som Anke Schrader har skrevet:.. Havebrug for 6.. Havebrug for 7.. Aftenens middag: Varmrøget kæmpelaks over bål.. Marianne Gregersen, naturvejleder og konsulent for NTS-Centret.. Fortæller en historie om en virkelig besværlig klasse, som hun var støttenaturvejleder for.. Eleverne i klassen var umulige både inde og ude, da udeprojektet startede.. De råbte og skreg, ødelagde alt, savede træer ned, skød efter hinanden med slå munk stave.. Efter nogle ture i skoven, fik de gjort skoven til deres egen og da de fik en åben opgave i matematik løste de den meget kreativt og godt i grupper.. Torben Frisk fra Toftehøjskolen.. På Toftehøjskolen har man ikke regelmæssig udeskole, men benytter udepædagogik ind imellem.. Torben Frisk har stået for en temauge, hvor eleverne arbejdede med bål og sikkerhed og med træklatring.. Alle synes det var godt.. Senest har man arbejdet med et tværfagligt forløb mellem natur-teknik, sløjd og matematik.. På skolen oplever man, at kastanjens minermøl ødelægger kastanjetræerne.. Eleverne byggede fuglekasser og satte 50 stk op i kastanjetræerne.. De besøgte rådhusets miljøforvaltning og lærte om invasive arter af kommunens biolog.. Nu holder børnene øje med fuglekasserne og med hvilke fugle som flytter ind og får unger.. Og undersøger om fuglekasser har en effekt på minermøl.. Marie Roland og Allan Kørboe fra Avnø Naturcenter.. Marie Roland, naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm.. Marie fortæller at hun er ved at lave et samarbejde med tyske naturcentre om trækfugle og trækfugleruter Baltic Flyway.. Hun spørger, hvordan man bedst formidler trækfugle i udeskole.. Dorthe Reinhart Hansen, Asmindrup Friskole.. Natur, krop og bevægelse er et tema for Asmindrup Friskole og alle elever starter dagen med 1 times leg og bevægelse ude hver morgen.. Bagefter går børnene ind og læser 40 minutter.. Det har bevirket et løft i læsningen.. Alle elever i 1.. klasse kan læse.. I børnehaveklassen læser 2 klasser ud af 3.. Børnehaveklassen + 1.. klasse har natur og udeliv.. Hver fredag er de naturdetektiver i området omkring skolen.. Her i foråret kan de uge for uge se  ...   en morænebakke.. Her er en skrænt fra Kalundborg med kæmpehøj.. Hvordan forandre vand et landskab? Fotos: Malene Bendix.. frokost.. Sandwich og snak.. udeskolenet som forening.. Klokken 13.. 00 leder Jacob Bahn fra styregruppen os gennem endnu debat om UdeskoleNet som forening.. Jacob præsenterer et udkast til vedtægter, som er let bearbejdet fra sidst.. Følgende debat opstår om dilemmaet i UdeskoleNet:.. UdeskoleNet er opstået hos frivillige.. Netværket består af alle som har lyst og møderne skabes af deltagerne og værterne.. Indtil videre har Friluftsrådet været så venlige at betale til oplægsholdere.. Det fungerer godt med den lidt Thylejr-agtige struktur, som bæres af de mennesker, som brænder for udeskole og ikke er for tungt at organisere.. Det er let at holde møder om lige præcis det som er aktuelt.. Alle møder op af lyst, hjælper til og det er let at organisere og gennemføre.. Men netværket er også skrøbeligt, som meget af det udeskolearbejde vi ser på skolerne.. Det ligger på personer og er der nogle som tager over, hvis de får andet arbejde, bliver gravide, får tagsten i hovedet osv.. Der er fordele ved at have en mere fast struktur som en forening:.. Det er mere stabilt.. Det er mindre personafhængigt og måske derfor mere bæredygtigt.. Vi kan få høringsret politisk.. Vi får mulighed for at få tilskud til drift.. Vi kan søge midler.. Vi kan vokse os større og udbrede udeskole mere.. Problemet med en forening er, at den er tungere at drive.. Hvor mange har lyst til at bruge 2 timer på generalforsamling på hvert andet møde Faren er, at vi kører trætte.. Debatten bølger frem og tilbage.. Vi aftaler, at styregruppen forsøger at lave vedtægterne færdige og undersøger, om vi kan lave en forening, som kører meget på netværkets præmis.. Der kommer ideer:.. Inddrag noget om at udbrede udeskole i Danmark i vedtægter.. Skoler kan melde sig ind i foreningen og det kan motivere til deres arbejde med udeskole + til en større og stærkere forening.. En afprøvende afstemning viser, at cirka ½ delen af deltagerne er for en forening.. flere workshops.. Heldigvis tager vi en omgang workshops til.. Denne gang er der fotos fra workshoppen "Leg dig klog" med Bjarne Juul Johansen, som valgte at trække ind i den gamle hangar pga.. vejret.. Bjarne delte os op i to hold.. Hvert hold fik fire opgaver, som skulle løses i små grupper.. Holdene konkurrerede om at klarer hver af opgaverne bedst.. Opgaverne var:.. 1.. Byg en vægt, som kan veje alt fra 20 gram til 3 kilo.. 2.. Byg en vandraket, som kan svæve så længe som muligt.. Byg et stativ, som kan bære 10 liter vand - og som er så let som muligt.. 4.. Byg en kastemaskine, som kan skyde en dåse ned på 7 meters afstand.. Grupperne fik en kasse med materialer - og gik igang med liv og sjæl.. Her er billeder:.. Vores gruppe byggede en vægt.. Rene, Peter og Franz konstruerer en armbrøst.. En overdimensioneret slangebøsse.. Med bævende hjerte gør vores hold deres vandraket klar til affyring.. Men faldskærmen folder sig ikke ud - og vandraketten svæver kun kort.. Til gengæld kan vores vægt måle med få grams nøjagtighed.. De andres knækker.. Bjarne hælder 10 liter vand i spanden - og håber på at stativet holder.. Det spinkleste stativ kan lige bære 10 liter - og vinder.. Armbrøsten skyder præcist og hurtigt en dåse ned.. Fotos: Malene Bendix.. syrer og baser i naturen.. Her er også fotos fra Thomas Grandts workshop, hvor deltagerne målte syrer og baser i naturen med hjemmelavet lakmuspapir.. Mål syrer og baser i naturen med eget lakmuspapir.. Fotos: Kari Hald.. styregruppens time.. UdeskolePrisen 2011.. Karen Barfod motiverede prisen således på vegne af styregruppen: "Peter Bentsen får UdeskolePrisen for sit vedholdende og meget grundige arbejde med at afdække realiteterne bag udeskole.. Tillykke Peter.. Næste møde i UdeskoleNet.. Flere venlige værter har meldt sig på banen:.. Gl.. Rye Skole er værter for efterårsmødet i UdeskoleNet torsdag den 6.. Sophienborgskolen i Hillerød er værter for mødet i foråret 2012.. Vildtforvalterskolen på Kalø er værter for mødet i efteråret 2012.. Det bliver et møde med overnatning i shelter, bålhytte, telt eller for at leje et værelse.. Ideer til temaer for de næste møder.. Udeskole og sprog.. Litteraturen i naturen.. Fremmedsprog.. To-sprogede.. Fuglestemmer.. Stedets betydning.. Stedet som læringsarena og objekt kontra den laminerede udeskole.. Den urbane udeskole.. IT og udeskole.. Udeskole på museum.. Musko.. Interface.. Udeskole i specialundervisning.. Temaet har vi arbejdet med en gang på Kompedal, men måske igen.. Fra jord til bord.. Teoretisk diskussion, udeskolepædagogik.. 10 nye videnskabelige artikler til Udeskole.. dk har mulighed for at bede 10 forskere om at skrive en artikel om udeskole.. Malene spørger UdeskoleNet om der er ønsker til temaer.. Følgende ideer kommer med:.. Udeskole og drenge.. ADHD, specialundervisning, udeskole.. Udeskole og tosprogede.. Kritik af evidensbasering.. Stedbaseret curriculum.. At måle det umålelige.. Dannelse, uddannelse.. Lærerroller, forskel på at være lærer inde og ude, klasseledelse.. To nye medlemmer i styregruppen.. Peter Bentsen fra Skov Landskab og Kirsten Noe fra Rynkevangskolen i Kalundborg indtræder i styregruppen.. tak.. Tusind tak til alle for dejlige dage på Avnø!.. Porten til den gamle hangar er dekoreret med planeter.. Fotoreferat fra 10.. møde i UdeskoleNet på Avnø Naturcenter..

  Original link path: /site/nyheder/744/
  Open archive

 • Archived pages: 759