www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: brug byens rum!.. Af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet.. Send os gerne nyheder om udeskole.. Undervisere fra Læreruddannelsen Zahle har gennem en årrække arbejdet med udvikling af udeskole og den reelle og formelle betydning heraf for elever i skolen.. Et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt betragter byens offentlige rum som en ressource med et stort iboende potentiale for undervisning.. Spørgsmålet er, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes, således at undervisningen kan suppleres og optimeres?.. Et samarbejde mellem Københavns  ...   blev lagt fokus på pædagogiske aktiviteter og udført landskabs- og oplevelsesanalyse af de forskellige områder, der blev benyttet.. Ved at sammenligne resultater fra to parallelt kørende forsøg, har projektet sigtet mod at skabe en helhedsvurdering af emnet og formulere et sæt anbefalinger for læringsmiljø i nærmiljøet.. Læs mere:.. Udeskole nedbryder faggrænser.. Læs.. pjece.. og.. arbejdsrapport.. om projektet.. RESUME.. Kort artikel om forskningsprojektet "Læringsmiljø nærmiljø" og projektets resultater.. Artiklen her er venligst udlånt fra Skov & Landskabs hjemmeside 30/01/11..

  Original link path: /site/nyheder/736/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskole nedbryder faggrænser.. Undervisning udendørs nedbryder skolens faggrænser og skaber rum for mere fysisk aktivitet, viser forskningsprojektet Læringsmiljø Nærmiljø.. Forsker kalder folkeskolens fagopdeling forældet og peger på, at man i højere grad bør blande udeskole og klasserumsundervisning.. Udeskolepiger på kirkegården.. Foto: Skov Landskab.. Der er en række gevinster at hente ved at rykke folkeskolens klasseundervisning ud i parken, skoven, på kirkegården eller i skolegården.. Det viser forsknings- og skoleudviklingsprojektet Læringsmiljø Nærmiljø der har undersøgt de pædagogiske og didaktiske muligheder ved udeskole.. Blandt andet er der gode tværfaglige muligheder, fortæller lektor ved Læreruddannelsen Zahle, Inge Regnarsson, en af parterne i projektet.. I et traditionelt klasserum peger meget på, at både elever og lærere i høj grad er påvirket af klassiske traditioner for måder at bedrive skole og undervisning.. Der bliver højere til loftet udenfor fag og fagfelter kan bringes sammen på nye måder og de kommunikative og sociale aspekter i og omkring undervisningen får bedre kår, til gavn for alle involverede, siger Inge Regnarsson.. hvad er en fyrmester?.. Projektet viser blandt andet, at de tværfaglige muligheder opstår helt naturligt, når eleverne og en lærer bevæger sig rundt i nærmiljøet.. Det fortæller en anden part i projektet, Klaus Bruun, lektor ved Læreruddannelsen Zahle.. Han  ...   og samles i nye, udløser tilsyneladende positive reaktioner hos eleverne og lærerne og dem i mellem.. Eksempelvis er der større elevaktivitet både fysisk, psykisk og socialt, siger Inge Regnarsson.. fagopdeling er forældet.. Peter Bentsen forsvarede i slutningen af sidste år sin ph.. d.. Udeskole: Outdoor teaching and use of green space in Danish schools ved Skov Landskab på Københavns Universitet.. Han peger på, at dagens folkeskole af og til virker forældet i sin tilgang til undervisning og læring.. Skolens fagopdeling og fokus på klasseværelset kan i vores vidensamfund af og til virke forældet.. Udeskole kan være et vigtigt supplement og give variation til traditionel klasseværelses-undervisning.. Jeg tror, at man skal begynde at tænke i, hvor man ellers kan lære.. Hvilke fag er der i skoven eller skolegården, kunne læreren tænke siger Peter Bentsen.. Forskeren mener den optimale læring opstår, når man blander udeskole med undervisning indendørs.. En kombination af udeskole og klasserumsundervisning kan øge muligheden for at leve op til de overordnede mål for den danske grundskole specielt hvad angår sundhed, trivsel og sociale perspektiver.. læs mere.. Læs mere i.. folderen.. "Læringsmiljø - Nærmiljø" og i.. arbejdsrapporten.. Forskningsprojektet "Læringsmiljø - Nærmiljø" viser, at udeundervisning nedbryder skolens faggrænser - og skaber mere fysisk aktivitet..

  Original link path: /site/nyheder/734/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeliv på skørping skole.. Af Mikael Drejer, Marianne Kristensen og Hanne Lyngby Nielsen.. Vi er så heldige, vi har skoven lige udenfor døren masser af skov.. I flere år har vi haft fokus på, hvordan vi kunne bruge denne kostelige kilde til børnenes udvikling.. At indtage naturen er ikke naturligt for alle børn det skal nogen gange læres.. Men bliver de fortrolige med det kan det blive en mulighed for uvurderlige oplevelser og giver børnene større miljøbevidsthed.. Naturen kan fysisk såvel som psykisk blive rummet for ro og meningsfuldhed i en urolig hverdag.. Udeliv på Skørping Skole.. Foto: Skørping Skole.. I naturen kan børnene:.. Udvikle sanserne.. Lave undersøgelser.. Konstruere.. Samle viden.. Opleve det gode liv.. Vise omsorg.. Mærke eksistens.. Udtrykke sig.. Spille ude.. Men ikke bare børnene skal lære at bruge naturen, det skal vi også i fritids- og undervisningssituationer.. Den fri leg, hvor børnene på eget initiativ bruger naturen er værdifuld.. Men hvordan etablerer man struktureret læring og oplevelser i naturen?.. På vores skole har vi gjort følgende:.. Har ansat personale med kompetencer og interesser indenfor naturen.. De har været gode inspiratorer for resten af personalet.. Gjort stor brug af vores naturvejleder,  ...   lupper, tegnesager, bestemmelsesnøgler, m.. m.. som kan bookes af indskolingen.. Vognene, som står klart pakkede, har hvert et tema, Krible Krable , Sø og Vand og Bål/snitte.. I SFO er der ugentligt Rollespil og Natursjov udover alm.. udeaktiviteter.. I efteråret 2010 afholdt skolen børnemarathon over 3 uger.. Alle børn deltog dagligt én lektion.. Det blev en kæmpesucces, hvor også de motions-tunge børn oplevede positive forandringer både kondi- og koncentrationsmæssigt.. Skrive, regne ude.. Projektet, Turbodansk , hvor børn i 6.. +7.. kl.. har fået et alternativt læseløft med naturen som læringsrum, har ligeledes været en stor succes.. Der er indkøbt borde og bænke til vores naturbase, så en hel klasse kan sidde og arbejde deroppe.. En lærergruppe på skolen arbejder med den videre udvikling af Skoven som Læringsrum.. Læseløft i uderummet.. Det kræver en omstilling i tankegang at lave kvalificeret undervisning i naturen.. Men kombinationen af læring, motion og frisk luft sammen med muligheden for god plads og ro det tror vi kan være så stor en gevinst, at det er værd at bruge tid på at udvikle.. Mikael Drejer, Marianne Kristensen og Hanne Lyngby Nielsen.. Læs en kort artikel om udeskole på Skørping Skole..

  Original link path: /site/nyheder/732/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskole på frederiksberg seminarium.. Af Malene Bendix.. 50 studerende tog hul på det nye år, med en intensiv temauge om udeskole.. Den første uge i det nye år er temauge på Frederiksberg Seminarium - og 50 førsteårsstuderende valgte i år at arbejde med udeskole-temaet.. Laura Lundager og Karen Vesterager, som stod for kurset, var godt tilfredse med, at det var et af de første som blev overtegnet.. Laura og Karen havde planlagt kurset, så de studerende stiftede bekendtskab med udeskole i både teori og praksis.. Studerende diskuterer udepædagogik i Frederiksberg Have.. Foto: Malene Bendix.. indhold.. De studerende fik en introduktion til, hvad udeskole er, og hvordan man kan inddrage natur og kultur i skolens nære omgivelser i pædagogisk arbejde.. I grupper forberedte de faglige undervisningsforløb, som enten skulle foregå i Frederiksberg Have, i Frederiksberg Centret eller på Solbjerg plads lige midt i byen.. Karen Vesterager samler alle før udeundervisning i Frederiksbergcentret.. Ud over  ...   på hinanden om fredagen.. Særligt i Frederiksberg Centret var der tænkt nye tanker for de ældste klasser.. Der blev bl.. a.. regnet på priser, kalorier og BMI i Føtex - og gennemført målgruppeundersøgelser og konkurrencen "Gæt en butik".. Studerende undersøger butikkernes udtryk og laver målgruppeanalyser i Frederiksber Centret.. forløb til skoven i skolen.. Den skriftlige aflevering var i form af undervisningsforløb, som kunne lægges på.. Her vil man kunne finde de bedste forløb under Uglen i.. Undervisningsforløb.. i løbet af foråret.. De kommer ud med.. Skoven i Skolens nyhedsbrev.. Tæl frysende svømmefugle i vågen i Frederiksberg Have.. en tilbagevendende succes.. De sidste tre år er der blevet afholdt lignende temauger om udeskole på Frederiksberg Seminarium / Professionshøjskolen Metropol.. De to foregående år har de studerende afprøvet deres undervisningsforløb på udeskoler i nærheden.. For yderligere information kontakt Laura Lundager.. luje@phmetropol.. og Karen Vesterager.. KAVE@phmetropol.. Karen Vesterager og Laura Lundager stod for temaet om udeskole..

  Original link path: /site/nyheder/728/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: udeskole i danmarks radio og tv.. 5.. januar 2011 har Danmarks radio bragt en række historier om udeskole.. Du kan se og høre dem via disse link:.. Historierne om udeskoler blev bragt i:.. P1 Morgen 6:44.. :.. på.. DR´s hjemmeside som et TV klip.. og i.. P4 Radioavisen kl 9:01.. Tidligere har DR P1 programmet Natursyn også bragt en.. udsendelse om skovbørnehaver.. Danmarks radio bragte en række historier om udeskole den 5.. januar 2011..

  Original link path: /site/nyheder/725/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: folkeskolen igen igen.. Af Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr.. Nissum Seminarium.. mere af det samme.. Når folkeskolen testes til at være for dårlig i forhold til politikeres mål om verdens bedste , må der skrides ind.. Rundt omkring i Danmarks klasseværelser sidder rækker efter rækker af børn, time efter time og dag efter dag, for at lære det de voksne finder vigtigt.. Når denne måde svigter, skal vi så have mere af det samme? Al nyere læringsforskning viser, at det er nødvendigt med et supplement til den stillesiddende, indendørs aktivitet.. Når krop og sanser er med i læreprocesser, skabes der tydeligere og mere holdbare aftryk i barnet.. HVORFOR skal vi så have mere af det samme? Hvorfor skal vi så ikke tænke ud af boksen og kvalificere de læreprocesser, der kan ske uden for de sædvanlige rammer?.. Kigger vi med Astrid Lindgrens klare øjne på børnelivet, er det ikke skolen der fylder i Bulderby.. Det er på vejen til og fra skole, at verden folder sig ud, på loftet og i køkkenet.. Skolen som institution er bygget med undervisning for øje.. Men i Bulderby ser vi, at livet folder sig ud uden for skolens mure, mellem grøftekanterne og i æblehaven.. Skolen er ikke verden, skolen er et sted, hvor vi kan udvælge dele af verden og lære om dem, rykket væk fra sammenhænge.. Hvis vi bilder os selv ind, at børnene kun lærer noget i skolen, så undervurderer vi familiens, idrætsforeningens og kammeraternes indflydelse.. Vi lærer hele tiden, både inden for skolens mure og uden for.. verden er viden.. Udeskole er regelmæssig undervisning i folkeskolens almindelige fag uden for klasserummet.. Udeskole åbner mulighed for, at børnene lærer om verden ude i verden, og er vist at have positiv indflydelse for børns  ...   kilometer og målestoksforhold- ved at måle dem ud på et kort eller ved at gå dem, løbe dem, køre dem?.. Du lærer mest, når du sætter det lærte i sammenhæng, og knytter ord og begreber sammen med sanselige og kropslige oplevelser.. Når indeskole og udeskole går hånd i hånd, når vi mange flere børn og mange flere måder at lære på om verden, i verden.. fagene er vigtige.. Vi skal tage de dårlige testresultater alvorligt, fordi det er det videnssyn vore folkevalgte politikere arbejder ud fra.. Testbar viden er til at håndtere, og testene giver os klare udsagn om børnenes status på det område vi tester.. Udeskole åbner mulighed for, at vi ikke alene lærer børnene det de skal testes i, men også giver dem mulighed for at lære stoffet på en måde, der giver mening for dem.. Ikke kun på den korte bane, men sandeligt også i et livsperspektiv.. Så tag børnene med ud, der er plads nok!.. kvalificering af lærerne.. På læreruddannelserne i VIA er der i mange år arbejdet systematisk med at kvalificere de kommende lærere til at varetage børnenes læreprocesser uden for klasserummet.. Gennem flere store udviklingsprojekter (feks CAND og OutLines) har undervisere og studerende arbejdet med udeskolefeltet, der nu har solidt fundament i VIAs program for outdoorpædagogik.. I november 2010 startede det 2-årige projekt In and Out under EU's pulje for livslang læring, Leonardo.. In and Out samler stærke kræfter i Tyskland, Sverige, Rumænien og Danmark til at lave kurser, der forener de formelle (skolelærerne) og de uformelle (naturvejledere, museumspædagoger etc) læringsmiljøer, der arbejder med børn uden for klasserummet.. In and Out bygger på erfaringerne fra OutLines (.. outdooreducation.. ), der arbejdede med at udvikle udeundervisningen i læreruddannelsen.. Vil du vide mere?.. Kontakt programkoordinator Karen Barfod,.. ksba@viauc.. Rusketur om udeskole..

  Original link path: /site/nyheder/723/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: flot forsvar for ph.. afhandling.. forsvar.. 26.. november 2010 forsvarede cand.. scient Peter Bentsen sin ph.. afhandling "Udeskole - udeundervisning og brug af grønne områder i danske skoler" i ved en flot forelæsning i Festauditoriet på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet.. Peter Bentsen og Arne N.. Jordet.. bred målgruppe.. Omkring 70 forskellige tilhørere var mødt frem for at overvære forsvaret.. Der var mange forskellige interesserede, folk fra universitetsverdenen, lærere, læreruddannelsen, formidlere, naturvejledere og andre.. forelæsning.. I sin forelæsning gennemgik Peter Bentsen det arbejde, som ligger til grund for hans forskning og de fire artikler, som hans ph.. afhandling består af:.. Paper I: "Towards an understanding of udeskole: education outside the classroom in a Danish context".. Paper II: "The extent and dissemination of udeskole in Danish schools"..  ...   og kulturgeografi, ph.. , Karlstad Universitet, Sverige.. Arne N.. Jordet, associate professor, ph.. , Høgskolen i Hedmark, Norge.. Cecil C.. Konijnendijk (formand), professor i green space management, ph.. , Skov Landskab, Københavns Universitet.. reception.. Efter forsvaret trak bedømmelseskommiteen sig tilbage - mens resten af gæsterne takkede ja til en reception i Konsistoriums mødelokale.. Efter kort tids vortering kunne bedømmelsesudvalget ønske Peter Bentsen tillykke med en meget flot ph.. Der blev holdt flere taler og råbt hurra.. Stort tillykke!.. Peter Bentsens afhandling "Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danis schools", fra Skov Landskab og Institut for Idræt ved Københavns Universitet kan erhverves ved henvendelse til Københavns Universitet.. Peter Bentsen forsvarede flot afhandling om udeskole fra Skov & Landskab og Institut for Idræt, Københavns Universitet..

  Original link path: /site/nyheder/721/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: grønhøjskolen - udeskole i medieorkanens øje.. danmarks største udeskole.. På Grønhøjskolen i Randers Kommune arbejder alle elever - fra børnehaveklassebørn til de unge i 9.. klasse ude én dag om ugen.. Det gør Grønhøjskolen til den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin - og efter de første tre måneder tyder alt på, at det er en god strategi for børnenes læring.. gode resultater.. "Når eleverne hopper rundt på tal og tabeller tegnet op op fliser, bruger de krop og forstand på samme tid," siger Ann Mette Mølbæk Schwab som er klasselærer i 3.. klasse til Jydske Vestkysten.. Hendes tredje  ...   af University College Syddanmark.. De kommer med en rapport til marts 2011.. i medieorkanens øje.. 3.. november 2010 blev en ny indgangsportal til skolen indviet af borgmesteren i Randers Kommune, og pressefolk fra hele landet flokkedes om skolen, hvor lærere og ledere fortalte om Danmarks største forsøg med udeskole.. Her er link til artikler og indslag:.. Jydske Vestkysten.. Hinkeruder gør dine børn klogere.. DR.. Indslag fra DR.. Regioner.. TV2.. Indslag fra TV2.. Artikel i.. Randers.. Kommunenyt.. Artikel:.. Danmarks største udeskole åbnes.. På Grønhøjskolen har de laceret udeskole for alle klassetrin fra 0 - 9.. Det har givet overskrifter og gode faglige resultater for eleverne..

  Original link path: /site/nyheder/715/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: referat fra 9.. møde i udeskolenet.. Af Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.. dk.. udeskole og faglig læsning.. Tid og sted: 9.. november 2010, Kolding Naturskole, Ålegården 4, 6000 Kolding.. Deltagere: Se.. deltagerliste.. Grå dag småregn - november.. Hvem skulle tro, at man kunne holde humøret højt gennem en hel dags møde? Det er nu intet problem, når mødet foregår i UdeskoleNet.. UdeskoleNet - faglig læsning i matematik - Kolding.. Kolding Naturskole tager godt imod med kaffe og morgenbrød.. Dorte Vind introducerer programmet.. Dagens tema er faglig læsning i udeskolen.. program.. 9.. 00: Velkomst v.. naturskoleleder Jørn Chemniz.. 30: Udeskole og læsning Multimodal læsning et udvidet læsebegreb v.. Aase Holmsaard, lektor og udviklingsmedarbejder ved VIA University College.. Ph.. fra DPU med afhandlingen Viljen til Læsning (2008).. Tilknyttet Nationalt Videncenter for læsning.. 11: Workshop: Udeskole, dansk og læsning v.. Ditte G.. Nielsen fra Vadehavsskolen.. 12.. 00: Frokost.. 13.. 00: Læsning og bevægelse ved Karen Barfod, VIA University College.. 30: Aktiviteter som fremmer læsning i matematik v.. Lars Hansen, Den Frie Lærerskole.. 14.. 00: Netværk + kaffe.. Dorte Vind leder proces:.. 1) Overvejelser om udeskole og læsning.. 2) Hvad skal der til for at udeskole virkelig rykker i Danmark.. 15.. 00: Udeskole som forening? V.. Rasmus Østerby, lærer og formidler ved Kompedal Naturskole.. 16.. 00: Tak for i dag.. Tegn tallinje.. Fra eftermiddagens workshop om faglig læsning.. i udematematik.. velkomst.. UdeskoleNet.. Karen Barfod genopfrisker, at UdeskoleNet er et uafhængigt netværk, som holder møde to gange om året.. Friluftsrådet støtter eksterne oplægsholdere til møderne.. VIA støtter med sekretariat.. Ellers betales transport og forplejning af deltagerne fra gang til gang.. Møderne planlægges af Styregruppen for UdeskoleNet i samarbejde med det sted mødet foregår.. Styregruppen er åben.. Den består lige nu af Dorte Vind, Karen Barfod, Lars Hansen, Rasmus Østerby, Peter Bentsen, Jakob Bahn og Malene Bendix.. Alle er velkomne til at deltage i arbejdet.. Konkurrence.. Dorte Vind fortæller kort om en konkurrence om 3 dages lejrskole i Ribe.. Du kan som lærer beskrive hvordan du vil bruge et eller flere undervisningsforløb om Ribe.. Se.. link.. Kolding Naturskole - og udeskole.. Naturvejleder Jørn Chemnitz giver en kort introduktion til Kolding Naturskole.. Vi befinder os på Ålegården, som er et pædagogisk center med praktiske konsulenter.. Her er uddannelsesforvaltningen og bl.. en fællessamling af udelivsgrej, med f.. eks.. kanoer, rygsække, bålgrej, soveposer, kasser til undersøgelse af natur mm kort sagt en lokal grejbank, som er finansieret af kommunen.. For at få denne finansiering, har det været vigtigt for naturskolen at være synlig i i lokale medier.. Naturskoler og baser i Kolding.. Jørn var med til at starte naturskolen i Kolding i 1984.. Siden har den vokset sig fra et lille nedslidt skovløberhus til fire en tredjedel naturskole og et antal naturbaser:.. Marienlund med sø og skov og top 3 svampelokalietet 1 km fra centrum.. Pavillion opført af teknisk skole på en dag.. Perlen: En økobase med en geografisk have, som viser planter fra mange lande.. Omkring basen er overdrev, skov, vandløb og hav.. Dendruphus: Økobase i det sydvestlige hjørne af kommunen.. Solkær enge: Ramsarområde, Natura 2000 område med ynglende havørn, traner og gæs, kystnatur og alt til kystformidling og friluftsliv.. Naturskole i Stursbøl Plantage syd for Jels.. Hogense odde: Spejderområde med stenalderbopladser.. Hardeskoven skovrejsningsområde.. Opsøgende naturvejledning.. Ud over det laver naturskolen opsøgende naturvejledning ude på alle skoler i skolens eget lokalmiljø.. De har opbygget udendørs læringsmiljøer med høj biodiversitet i samarbejde med lærere, elever, teknisk personale, ledelse mm.. på skoler.. Jørn slår fast, at børn har ret til at være ude og de har lyst til det.. Han oplever, at de som er svære at flytte, det er lærerne.. I Kolding Kommune har man kørt to udeskoleprojekter:.. 1) En naturvejleder hjalp en specialskole i gang (tjek lige hvilken).. Børnene blomstrede op ude.. 2) Eltang Privatskole: Lånte to medarbejdere ud 1 år.. De lavede udeskole 1 år.. Fie, Lars, Rene og andre deltagere på mødet.. multimodal læring et udvidet læringsbegreb.. Oplæg ved Aase Holmgaard lektor og udviklingsmedarbejder ved VIA University College.. Aase Holmgaard arbejder i VIA University College.. Hun mener at der i VIA er to spændende tiltag: Udeskole og Innovationsværksteder.. Aase Holmgaard har ikke selv den store erfaring med udeskole, men beder os om at selv at tænke og tolke udeskole ind i alt hvad hun fortæller.. Berømte ordblinde.. Aase Holmgaard viser først et kunstværk af Gudrun Hasle, som er kunstner og ordblind.. Mange berømtheder er ordblinde og har måske derfor udviklet andre udtryksformer og kompetencer.. Det at man er ordblind betyder ikke, at man ikke er intelligent.. Vi går glip af mange intelligente menneskers kompetencer, fordi vi sidestiller det at læse med det at lære.. Og fordi vi lærer dem det.. Hvad betyder det for et barn at det ikke kan læse?.. Test fortæller os, at 20 procent af en årgang ikke er funktionelle læsere, når de forlader skolen.. Det betyder, at de får korterevarende uddannelser hvis de får nogen på trods af, at de kan have masser at tilbyde verden.. Hvis vi kan gøre noget for dem via udeskole, så er vi nået meget langt.. Er udeskole et sted for læse/skrive udvikling?.. Slides og referat.. Du kan se Aase Holmgaards slides her (kommer) og et referat af hendes meget spændende oplæg her (kommer).. workshop 1: udeskole, dansk og læsning.. ved Ditte G.. Nielsen fra Vadehavsskolen i Esbjerg.. Vi mødes ved åen og Ditte G.. Nielsen fortæller lidt om hendes arbejde med udeskole på Vadehavsskolen i Esbjerg.. Hun har haft udeskole med sin klasse i flere år og fulgt dem op.. De går nu i 5.. Dansk og læsning i uderummet ved Ditte G.. Nielsen fra.. Vadehavsskolen i Esbjerg.. Quiz og byt.. Dittes elever havde været på fiskerimuseet i Esbjerg.. De havde valgt den spættede sæl som tema og undersøgte den på museet bl.. ved at tage fotos.. De læste om sæler og arbejdet med spættet sæl i opgavehæfte fra Mit Vadehav.. Til sidst skulle de ud og repetere noget af al den nye viden de havde fået og der brugte de quiz og byt.. I quiz og byt får hver elev en lille  ...   ved Lars Hansen fra Den Frie Lærerskole.. I matematik læser man tekster med bogstaver men man læser også på andre måder: tal, symboler, grafer, tabeller og andre matematiske udtryk, fortæller Lars Hansen.. Eleverne skal kunne læse og forstå alle de forskellige repræsentationer af virkeligheden.. Uderummet giver eleverne mulighed for at arbejde matematisk med virkeligheden og for at gøre tingene i stor størrelse.. I klassen kan man så omforme det konkrete i verden til mere abstrakt matematik på papir og med centicubes.. Faglig læsning foregår i høj grad også i matematik, siger Lars Hansen.. Spejlinger.. Lars Hansen har lagt et langt tov ud på broen over åen.. Vi bliver delt i tre grupper.. De to grupper tager opstilling langs tovet.. Den forreste i den ene gruppe skal gå et mønster, som alle i gruppen følger ien lang slange.. Den anden gruppe skal spejle det mønster.. Tovet danner symmetriaksen.. Den tredje gruppe skal tegne mønsteret.. Hold 1 går et mønster - Hold 2 spejler vandring over symmetriakse.. Der er masser af refleksioner og ideer.. Man kunne male eller tegne symmetrier op på asfalt.. Landart, hvor små tegninger indefra forstørres op til blivende kunst ude.. Hold 3 holder rede på spejlingerne i tegning.. Tallinjen: For de mindste.. Alle tegner en tallinje på deres hånd med en blød farveblyant.. Tal fra 1 12.. De som har lyst tegner tallinjer med kridt.. Hver gruppe får to terninger og vi skiftes til at slå pludsstykker med terningerne og gå stykket på tallinjen: 2 + 3 gå det i buer.. Tiervenner.. Osv.. De andre kan lave stykket på tallinjen på deres hånd.. Brøker.. Nu kan Karen kan ikke holde sig i ro mere.. Hun fortæller om en ide, en lærer i hendes område har fået, om at børnene skal finde brøker i deres omgivelser og gætte hinandens.. Midt på broen står f.. 3/5 dele.. Alle kigger sig omkring og ser:.. Her er brøken 3/5.. Find brøken.. Hvad viser brøken.. 3/5.. Pæl på bro.. 1/5.. Piger på bro.. *.. Senere går 5 piger over broen - 4 i sorte jakker - 1 i hvid.. Lagkagebrøker.. Mens vi går til næste post fortæller Fie om at lære brøker med lagkager.. Hendes gamle lærer startede altid undervisning om brøker med at eleverne lavede en lagkage som de så delte i alle former for brøker.. Det kunne kombineres med et spejderløb, hvor eleverne finder de forskellige ingredienser til lagkagen.. Rødt lys stop.. Regn med trafiklys.. Trafik og matematik.. Lars introducerer ideen om at arbejde med matematik i forbindelse med lyskryds.. Trafikken i et lyskryds er kompliceret og kaotisk og med lyskrydset bruger man matematik til at skabe orden.. Eleverne kan måle og beskrive, hvordan planlæggerne styrer trafikken.. Hvilke trafikanter er der? Hvor lang tid er der grønt, rødt og gult på forskellige tider af dagen? Hvordan er der tænkt på de bløde trafikanter.. Kan man nå over vejen? Osv.. Kan de gamle damer nå at komme over fodgængerovergangen?.. 90 graders robotter.. Til sidst har Karen en bimseleg mere.. Vi finder sammen 3 og 3.. De to skal gå lige frem som robotter den tredje skal styre dem og holde sammen på dem.. Hvis han rører den højre skulder på en robot, drejer robotten 90 grader til højre og går videre.. Hvis han rører den højre skulder to gange, drejer robotten 180 grader højre om og går videre.. Det samme med venstre.. Der er nok at lave for styrmanden.. netværk og kaffe.. Dorte Vind ledede en proces, hvor alle bidrog til et tankekort på en tavle omkring temaet: Hvad er du optaget af:.. Værktøjskasse, motivation, inspiration, inklusion, flere klasselærere ud, lære = læse, rummelighed, Hvilken forskel kan udeskole gøre, Hvordan kan man bryde læsekoden i udeskole, indlæring, hjerne og læring, forskning, leg og læring stod der.. I grupper diskuterede vi dette.. Udbredelse af udeskole.. Derpå spurgte Dorte og Malene fra styregruppen og fra Friluftsrådet om hvad deltagerne mener der skal til, for at udeskole virkelig rykker i Danmark.. Det kom der mange bud på:.. Brug ildsjæle til at fortælle den gode historie lokalt på skole, i by, i kommune.. Arbejd bredere med udeskole som en del af skolens kultur - hele indskolingen f.. går i udeskole, teams arbejder sammen om udeskole, fælles kurser for lærerne på skolen / i kommunen.. Sparring på tværs af fag og skoler.. Mere forskning og dokumentation - hvad virker.. Få fat i skoleledelsen, så de blåstempler og giver tid til planlægning, udvikling, udearealer, tolærer osv.. Presse og medier skal tage sagen op.. Brug f.. kendte som ambassadører.. Forældres ønske om udeskole og opbakning er central - nå dem via mere bred formidling om udeskole.. Læreruddannelsen skal implementere udeskole som pædagogisk ide og arbejde aktivt sammen.. Mange flere idematerialer - Skoven i Skolen i syvende potens - for alle fag, alle naturtyper.. Kommuner.. Politisk arbejde - bl.. ind i Undervisnigsministeriet.. Forskellige veje til udbredelse af udeskole i Danmark.. Karen tegnede de forskellige målgrupper op.. Målgrupper man kan arbejde med.. udeskolenet som forening.. Rasmus Østerby har undersøgt mulighederne for at omlægge udeskoleNet til en forening.. Rasmus har bl.. udarbejdet et.. forslag til vedtægter.. Der er fordele og ulemper.. Fordele.. Lettere at søge tilskud som forening, fordi man har vedtægter og struktur.. Juridisk ansvarlig over for medlemmerne.. Lettere at synliggøre udeskole.. Høringsret.. Ulemper.. Græsrodsbevægelsen bliver formaliseret.. Tungere organisation.. Nogen er noget.. Hvad skal der til for at blive en forening.. Navn.. Vedtægter.. Bestyrelse.. Økonomi og bogføring.. Hjemmeside?.. Vi diskuterer frem og tilbage og er enige om at arbejde videre med ideen om en forening.. Vi kan evt.. afholde stiftende generalforsamling på næste møde (se nedenfor).. Rasmus har lavet forslag til vedtægter.. De ligger på skolekom og kommer også som dokument her.. næste møde.. Næste møde i UdeskoleNet foregår i Avnø Naturcenter hos naturvejleder Kari Hald den 11.. - 12.. april 2011.. Temaet er science naturfag i udeskolen.. Der er mulighed for at ankomme den 11.. april om eftermiddagen og evt.. holde stiftende generalforsamling for en ny udeskoleforening + gå ud med astronomisk forening + overnatte.. Tak for en endnu dejlig dag i UdeskoleNet!.. Udeskole og faglig læsning - på Kolding Naturskole..

  Original link path: /site/nyheder/714/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: invitation til forsvar af ph.. Af Peter Bentsen, ph.. , adjunkt ved Københavns Universitet.. invitation.. Med henblik på erhvervelsen af ph.. -graden forsvarer cand.. scient.. Peter Bentsen sin ph.. -afhandling med titlen:.. udeskole: outdoor teaching and use of green space in danish schools.. Forsvaret finder sted fredag d.. november kl.. 00 i Festauditoriet på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet.. Adresse: Festauditoriet A1 - 01.. 01, Hovedbygning 1-01, LIFE Fakultetet, Bülowsvej 17, stuen, 1958  ...   ph.. tid og sprog.. Forsvaret forventes at vare 2 - 3 timer og vil foregå på skandinavisk og evt.. engelsk.. Efter forsvaret er Peter Bentsen og Skov Landskab vært ved en reception i Konsistoriums Mødelokale (ved siden af Festauditoriet).. Afhandlingen udkommer den 26.. november ved forsvaret.. Læs et.. dansk resume.. Alle interesserede er velkomne!.. Cand.. scient Peter Bentsen forsvarer sin ph.. afhandling: Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools..

  Original link path: /site/nyheder/713/
  Open archive

 • Title: Nyheder
  Descriptive info: resolution.. resolution fra udeskolekonference 2 - udeskole, faglighed og læring i praksis.. Den 31.. august og 1.. september 2010 mødtes 90 lærere, læreruddannelsesfolk, studerende, pædagoger, forskere, formidlere mfl.. til konferencen Udeskole, faglighed og læring i praksis på Vingsted Historiske Værksted ved Vejle.. På konferencen blev vi enige om følgende resolution:.. National og international forskning viser, at udeskole kan have en positiv effekt på elevernes læring, deres motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale miljø i klassen.. Ud fra denne viden opfordrer vi alle skolens interessenter til at arbejde for, at udeskole bliver almindelig udbredt i Danmark, så:.. alle børn får mulighed for at lære i  ...   pædagoger får mulighed for at efteruddanne sig indenfor udeskolefeltet.. Konferencens resolution bygger på resolution fra Udeskolekonference 1 Sundere, klogere og gladere børn.. Udeskole læring med hjerne, hjerte og krop af 25.. januar 2008.. Resolutionen er vedtaget på Vingsted Historiske Værksted den 1.. september 2010 og underskrevet af deltagerne.. Konferencen "Udeskole, faglighed og læring" blev afholdt af VIA og Skoven i Skolen på Vingsted Historiske Værksted i 2010.. Se også.. Resolution.. fra den tidligere Udeskolekonference 1: Sundere, klogere og gladere børn udeskole i teori og praksis , som VIA og Skoven i Skolen afholdt på Brandbjerg Højskole i januar 2008.. Resolution fra udeskolekonference 2 Udeskole, faglighed og læring i praksis..

  Original link path: /site/nyheder/707/
  Open archive

 • Archived pages: 759