www.archive-dk-2012.com » DK » U » UDESKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 759 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Møder
  Descriptive info: 29-09-2012.. Sangdroslerne trækker til deres vinterkvarter i Vest- og Sydeuropa.. De trækker om natten.. indkaldelse til generalforsamling i udeskolenet.. 26.. oktober 2012 fra kl.. 15 - 16 på Den Frie Lærerskole på Sydfyn.. næste møde i udeskolenet.. Alle er velkomne!.. 12.. møde i udeskolenet på sophienborgskolen.. Fotoreferat fra 16.. og 17.. april 2012 Tema: Udeskole og Ny Nordisk Skole.. Af Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.. 11.. møde i udeskolenet på gl.. rye skole.. Fotoreferat fra møde og stiftende generalforsamling i foreningen udeskolenet den 6.. oktober 2011.. 10.. møde i udeskolenet på avnø naturcenter.. Fotoreferat fra 11.. og 12.. april 2011 Tema: Udeskole og Science.. 9.. møde i udeskolenet på kolding naturskole.. Fotoreferat fra 9.. november 2010.. Tema: Udeskole og faglig læsning.. 8.. møde i udeskolenet på røsnæs skole.. Fotoreferat fra 15.. april  ...   11.. november 2008.. udeskolenet´s definition for udeskole i dk.. Definitionen er vedtaget på møde i UdeskoleNet i Esbjerg 1.. april 2008.. 4.. møde i udeskolenet på myrthuegaard.. Fotoreferat fra 1.. Tema: Definition af udeskole i DK.. 3.. møde i udeskolenet på kalvebod naturskole.. Referat fra 4.. oktober 2007.. Af Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr.. Nissum Seminarium.. 2.. møde i udeskolenet på den frie lærerskole.. Referat fra 18.. april 2007.. Tema: Stiftelse af UdeskoleNet i Danmark.. 1.. møde i udeskolenet på skive seminarium.. Referat: Et landsdækkende netværk af mennesker der interesserer sig professionelt for udeskole blev stiftet på Skive Seminarium den 23.. november 2006.. udeskolenet - et nyt udeskolenetværk i dk.. 23.. november 2006 afholdes det stiftende møde i UdeskoleNet DK.. Alle der har professionel interesse for og erfaring med udeskole i Danmark er velkomne..

  Original link path: /site/100/?day=29&month=9
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: 01-10-2012.. Oktober kommer af okto, der betyder otte på latin.. Oktober var den ottende måned i den gamle romerske kalender.. Nu går jagten ind på råbuk, hare og en række ænder..

  Original link path: /site/100/?day=1&month=10
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: kom til generalforsamling.. Bestyrelsen for foreningen UdeskoleNet indkalder hermed til ordinær generalforsamling.. Generalforsamlingen foregår i forbindelse med 13.. møde i UdeskoleNet, fredag den 26.. oktober fra klokken 15 - 16 på Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge.. Alle er velkomne.. dagsorden.. Valg af dirigent.. Godkendelse af referent.. Bestyrelsens beretning, ved formanden.. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.. Fremlæggelse og godkendelse af budget.. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer.. Indkomne forslag.. Valg af: 1-5 bestyrelsesmedlemmer.. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.. Valg af 2 revisorer.. Hvis foreningen  ...   møder, når de indtræder i bestyrelsen, grundet andet medlems udgang.. Eventuelt.. om generalforsamlingen.. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med UdeskoleNets møde i efteråret.. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen.. Endelig dagsorden, skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen.. valg til ny bestyrelse.. Alle har lov at stille op til ny bestyrelse.. På valg er:.. Jacob Bahn (næstformand).. Malene Bendix (sekretær).. Hanne Sofie Schmidt.. Dorte Vind.. Christian Ravn (revisor).. Ingrid Stuhr Riis (suppleant).. vedtægter.. Du kan finde.. foreningen UdeskoleNets vedtægter som wordfil.. vel mødt!.. RESUME..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/836/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: Du kan finde datoen for næste møde i UdeskoleNet i.. Kalenderen.. her på Udeskole.. Som mødet nærmer sig vil du også kunne finde en dagsorden der.. De fleste møder består af en blanding af teoretiske oplæg og flere praktiske workshops + mulighed for sparring og netværksarbejde.. Udeskolebørn fra 3.. e og 4.. e på Syvstjerneskolen i Værløse.. Foto: Malene Bendix.. Du kan også kontakte.. info@udeskole.. eller sekretær Trine Karstoft på.. akk@viauc..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/768/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: dk.. kort om møde og referat.. For nogle startede 12.. møde i UdeskoleNet allerede aftenen i forvejen på Skovskolen, hvor vi ud over en præsentation af Skovskolen også diskuterede top-down udeskole - altså udeskole, hvor ledelsen beslutter at alle skal arbejde med udeskole - og havde bålbar.. I bunden af dette referat ligger et par fotos fra dette møde.. Der var 80 tilmeldte til mødet - se.. program.. og.. deltagerliste.. Borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød Kommune bød velkommen.. Foto: Dorte Vind.. velkommen.. Borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød Kommune byder UdeskoleNet velkommen til Sophienborgskolen.. Hun peger på byggerodet udenfor vinduerne: I er på en byggearbejdsplads.. Nyd det.. Oplev det.. På Sophienborgskolen gør man nemlig tingene alligevel.. Man arbejder i og med byggerod og udvikler samtidig elevernes læring, trivsel og skoleliv.. Sophienborgskolen ligger i et ungt boligområde og skolen er langt mere end et undervisningssted.. Den er et kraftcenter, som lægger rammer til mange af de aktiviteter, som binder mennesker i et lokalområde sammen.. Nøgleord er nonmarginalisering, inklusion, sundhed, faglighed, forældreskab.. Skolens uderum giver masser af plads til, at eleverne kan bevæge sig, mens de lærer.. TV2 har lavet en udsendelse med Charlotte og Ulrik, som viser deres arbejde med udeskole og en masse glade motiverede børn, der stråler over at være i gang med at lære.. Udeskole er fordybelse, oplevelse, frisk luft, mange veje til læring, det at høre til og bevare lysten til at lære.. Velkommen til Sophienborgskolen og Hillerød Kommune.. Karen Barfod takker og byder også velkommen til UdeskoleNet på bestyrelsens vegne.. Charlotte Åsell fortalte om udeskole på Sophienborgskolen.. udeskole på sophienborgskolen.. Ulrik Hansen og Charlotte Åsell, som er udeskolelærere på Sophienborgskolen byder velkommen og fortæller lidt om deres arbejde med udeskole på Sophienborgskolen.. De kom begge til skolen for 5 år siden med et ønske om, at arbejde udeskole ind i den nye skole.. De er startet bare de to - i det små, men mærker, hvordan interessen fra de andre lærere på skolen vokser.. Mange nye lærere har lyst til at arbejde med udeskole.. Pædagogisk råd har haft udeskole oppe og mange kolleger er interesserede.. Problemet er at få gjort noget ved de gode intentioner.. Charlotte og Ulrik har arbejdet ude med deres to parallelklasser.. De startede i 1.. klasse og børnene går nu i 5.. klasse og er altså to lærere om to klasser med cirka 45 børn.. I 1.. og 2.. klasse gik en pædagog med, som fulgte et af børnene i klassen.. De er ude cirka en dag om ugen men ikke i for dårligt vejr.. Eleverne har vænnet sig til at klæde sig efter vejret.. Forældregruppen bakker godt op.. De fag de tager med ud skifter.. Det har været fx matematik + billedkunst, eller dansk + idræt, eller kristendom + historie.. Natur-teknik har de mest inde, men udeskole er et supergodt supplement til faget.. Fordelene ved at arbejde tværfagligt er åbenlyse.. Udeskolen foregår på skolens grønne områder, hvor der er en sø, krat, sportsplads og åbne arealer.. Så foregår de i en skov nærved, hvor de bl.. a.. har arbejdet med film og frøperspektiv.. I slotsparken.. I grøftekanten, har de arbejdet med dansk og lavet tegneserier om dyrene i grøftekanten.. Mange børn vidste ikke hvad en grøftekant var.. I Hillerød city, hvor eleverne har undersøgt, hvor varerne kommer fra og sat det ind på et kort i klassen.. Derefter tog de ned i byen igen og valgte varer, som var bedre for klimaet, fordi de ikke skulle transporteres så langt.. Udeskolelærer Ulrik Hansen, Sophienborgskolen.. workshops.. Dette mødes workshops sætter fokus på urban udeskole og udeskole i byen.. Deltagerne kan vælge mellem 3 workshops:.. 1) Vejnoveller med Ulrik Hansen og Charlotte Åsell, Sophienborgskolen.. 2) Feltgeografi i byen ved Poul Kristensen, Læreruddannelsen på Fyn.. 3) Udeskole på historisk værksted ved Lars, Lokalhistorisk museum i Hillerød.. Workshop ude i landskabet.. udeskoleprisen 2012 til esbjerg kommune.. Hvert forår uddeler foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark.. Udeskoleprisen 2012 går til Esbjerg Kommune.. Skoletjenesten i Esbjerg har i mange år været kendt for sine gode "ud af skolen"-tilbud til byens folkeskoler.. Der kan nævnes Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage, Natur og kulturcenter Myrthuegård, Havneskolen m.. fl.. I 2005 greb afdeling for Pædagogisk Udvikling fat i udeskoleideen og har siden, sammen med lærere og pædagoger arbejdet aktivt for at udvikle udeskole på kommunens skoler.. Det har betydet, at masser af børn i Esbjerg Kommune i dag får lov at være og lære ude i natur og kultur.. Udeskoleprisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 12.. møde på Sophienborgskolen i Hillerød den 17.. april.. Pædagogisk konsulent, Dorte Vind, modtog prisen på vegne af Esbjerg Kommune.. Karen Barfod overrækker Udeskoleprisen 2012 til Dorte Vind og Esbjerg Kommune.. UdeskoleNet´s formand, Karen Barfod, motiverede hædersprisen således:.. Esbjerg Kommune har gennem mange år gjort et enestående pionerarbejde for at understøtte udvikling af udeskole i Kommunen.. Ved en vedholdende indsats, på skoleområdet, på efteruddannelsesområdet og på naturskoleområdet, er der i Esbjerg vokset et miljø og en vidensbank op omkring udeskole og undervisning i naturen, som lokale børn, lærere, borgere og besøgende ved Vadehavet og på Naturcenter Myrthuegård har stor glæde af.. Samtidig har Esbjerg Kommune og kommunens  ...   er der er stærkt ønske om forandring mod:.. At undervisningen ikke kun er teori, men også praksis.. At virkeligheden spiller mere ind i undervisningen eller at undervisningen foregår mere ude i virkeligheden i både natur, kultur, på virksomheder, i plejehjem og parker.. At udeskole indarbejdes i alle fag.. At der arbejdes mere tværfagligt.. At eleverne får flere direkte oplevelser.. At fagene bruges til at begribe og forstå virkeligheden.. At man underviser med ikke bare i sit fag.. Man kan lære af at læse og lytte men også ved selv at opleve og undre sig.. Udeskole har potentialet til at skabe fagligt stærke børn.. Udeskole har potentialet til at styrke klassefællesskabet.. Men udeskole kræver kompetente lærere og pædagoger.. De findes allerede bl.. her.. Det skal være sjovt at være lærer og udeskole kan være med til at gøre det spændende.. Dialoggruppen sætter debat i gang deltag i den og sæt fokus på udeskole både i Facebookgruppe og på andre måder.. Debat.. UdeskoleNet.. Refleksion.. Dorte Vind styrer refleksion:.. Deltagerne får hver ½ minuts stilhed og eftertanke.. 5 minutters debat ved bord.. Spørgsmål til Keld.. Gruppearbejde - udeskolenet.. Spørgsmål.. Ebbe Kromann fra Metropol: Skønt med gode intentioner fra Ministeriet for Børn og Undervisning.. Følger der nogle midler med?.. Keld Nørgaard: Det hele skal ske indenfor rammen.. Der følger ikke ekstra penge med.. Men gør opmærksom på dette.. Andy Højholt, Metropol: Hvordan vil minister støtte læreruddannelsen i implementeringen af udeskole.. Keld Nørgaard: Læreruddannelsen ligger i uddannelsesministeriet men her er reformer på grundskoleområdet i støbeskeen.. Rasmus, lærer på Strandgårdskolen i Ishøj: Hvordan skaffer Ministeriet for Børn og Unge evidens for udeskole?.. Keld Nørgaard: Man bør afsætte midler til at afdække viden om fx udeskole og inklusion.. Tror ikke at udeskole skal være et krav oppefra.. Ministeren går ind for dialog og kan give en kraftig anbefaling og støtte.. Dorte Vind, Esbjerg Kommunes Skolevæsen: Udeskole står allerede i Fælles Mål ikke af navn, men af gavn.. Overalt er der henvist til arbejde udenfor skolens mure.. Charlotte Hooge, Røsnæs skole: Det hele kommer an på, hvordan vi fortolker og forstår de Fælles Mål.. Jeg håber at rammerne får lov at være de samme.. Erfaringen siger, at hver gang rammerne ændres, så skal der spares.. Keld Nørgaard: Loven giver lov til at arbejde både inde og ude.. Det er den måde vi fortolker loven på det menneskesyn, og det læringssyn, som Ny Nordisk Skole arbejder med.. Forandringen skal ske i hovederne på os.. Nu er der 2 år til at påvirke dialoggruppen.. Efter de 2 år vil supertankeren begynde at dreje.. Gruppearbejde.. oplæg: drenges interesse for naturfag i det urbane miljø.. Mads er specialestuderende i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet (DPU) og bachelor i idræt og friluftsliv.. Se.. Mads Bøllings powerpoints som pdf-fil.. (5 MB).. Mads Bølling holdt et spændende oplæg - se pdf.. bestyrelsens halve time.. Dorte Vind og Malene B.. samler op på mødet - og planerne for næste møde:.. Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini har sagt ja til at mødes med UdeskoleNet i Svendborg den 26.. oktober 2012.. Den Frie Lærerskole vil gerne være vært for mødet.. Ud fra Keld Nørgaards oplæg står det klart, at der ikke er nogen fra ministeriet, som af sig selv kommer og tilbyder noget særligt til fremme af udeskole i Danmark.. Det er lovligt og muligt at arbejde med udeskole og i Fælles Mål er der masser af henvisninger til, at undervisningen kan foregå i natur og kultur udenfor skolens mure.. Ifølge Keld Nørgaard skal al nytænkning omkring Ny Nordisk Skole og udeskole foregå indenfor rammerne altså indenfor den økonomiske ramme som eksisterer i dag.. Hvis vi vil have ministeriet til at give eller gøre noget bestemt, for at fremme udeskolesagen, må vi gennem diskussioner finde frem til, hvad det skal være.. Vi skal stille nogle muligheder op for ministeren, som er konkrete og gå til og hvor ministeriet konkret kan gribe fat og støtte sagen indenfor rammen.. Hvad er vores mål med mødet? Det er vores opgave frem mod et møde med ministeren.. Næste bestyrelsesmøde er den 25.. juni fra 10.. 30 - 14.. 00 i Økolariet i Vejle, hvis vi får lov.. Bestyrelsesmøderne er åbne.. tak.. Tak til alle deltagere og workshop- og oplægsholdere.. Tak til Sophienborgskolen og særligt Charlotte og Ulrik for arrangement, inspiration og utrolig god behandling.. foto fra tyvstart den 16.. april om aftenen.. De fra UdeskoleNet som havde lyst tyvstartede mandag aften på Skovskolen i Nødebo.. Skovskolens leder Anders Bülow tog godt imod os og fortalte om Skovskolens virke og planer - og viste os rundt på skolens flotte område, som er udstilling for mange typer af shelters, huse i træer, hængebroer mmm.. Fotos fra vandretur:.. Efter turen var der åben mikrofon - hvor bl.. Johnny Krog fortalte om udeskole på Strandvejskolen i Ishøj, Erik Mygind fortalte om udeskoleforskning og andre fortalte om deres virke.. Johnny Krog er ansat til at støtte opbygning af udeskole på Strandgårdskolen i Ishøj.. Aftenen endte med bålbar - og de modige sov i shelters i frostvejr.. Vi andre stod tidligt op - og fandt de første udsprungne bøgeblade:.. På tidlig morgentur i Nødebo - og nyudsprungen bøg.. Her Fritz Raae, Ingrid Stuhr Riis og Malene Bendix..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/825/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: referat.. møde i UdeskoleNet foregår på Gl.. Rye Skole, som ligger i Gl.. Rye - lige midt i det skønne midtjyske søhøjland - med skove, heder, søer.. Her kan du finde.. Børn fra 3.. klasse har dansk i udeskole på Gl.. Rye skole.. 30: Velkomst.. Gl.. Rye skole er vært for mødet og Ingrid Stuhr Riis som er udeskolelærer på skolen byder os velkommen.. Hun og Christian Ravn har udeskole med 3.. årgang én dag om ugen.. Skolen har i alt 250 elever og mange af skolens lærere og pædagoger bruger udeområderne i undervisning og pædagogisk arbejde.. Hvert forår arbejder hele skolen også ude i en uge.. Dorte Vind byder velkommen på vegne af Styregruppen for UdeskoleNet.. Hun takker Gl.. Rye Skole, for værtskabet og gennemgår programmet for i dag.. Den første time skal vi bruge på at stifte Foreningen UdeskoleNet.. Vi har diskuteret.. på to foregående møder og på møder i styregruppen.. De deles ud.. Vedtægterne er sendt ud 3 uger før mødet sammen med programmet.. Dansk i udeskole på Gl.. Rye Skole.. stiftende generalforsamling.. Karen Barfod vælges til dirigent.. Hun konstaterer at den stiftende generalforsamling for Foreningen UdeskoleNet er lovligt indvarslet.. Lars Hansen fortæller kort UdeskoleNet´s historie.. Netværket blev stiftet i efteråret 2006.. Initiativtagere var Studiegruppen for udeskole, hvor Karen Barfod, Henrik Gretoft, Poul Hjulmann, Eva Skytte og Malene Bendix deltog.. Første møde i UdeskoleNet blev afholdt på Skive Seminarium og samlede 80 deltagere.. Siden har vi afholdt møder hvert halve år hvert andet i Østdanmark og hvert andet i Vestdanmark.. Værter er skoler, læreruddannelser, naturskoler mm.. Møderne planlægges i samarbejde mellem styregruppen og værtsstedet.. Hvert møde har et tema og præsenterer samtidig værtsstedets arbejde med udeskole.. Temaet behandles af en oplægsholder og en række workshops.. Friluftsrådet har støttet netværket med honorarer til oplægsholdere.. Stor tak for dette.. Styregruppen består nu af: Karen Barfod, Jakob Bahn, Dorte Vind, Rasmus Østerby, Kirsten Noe, Lars Hansen, Peter Bentsen og Malene Bendix.. Vi har arbejdet med:.. 1) Møder.. Planlægning af møder i samarbejde med værtsinstitutioner.. Møderne planlægges på basis af netværkets medlemmers ønsker til temaer og værtsinstitutionernes arbejde med udeskole.. 2) Udeskole for Alle.. Et udviklingsarbejde i samarbejde med Friluftsrådet, som ud over netværkets møder består af:.. En oplysningsdel: artikler, Youtube klip mm.. Kampagne: Udeskole for Alle.. Forskning.. Indsats på læreruddannelsen.. 3) Udeskoleprisen.. Hvert forår uddeler netværket Udeskoleprisen til en person som har gjort noget særligt for udeskole i Danmark.. Prisen er et æbletræ.. I 2009 gik Udeskoleprisen til naturvejleder Marianne Hald fra Mariager Naturskole (i dag NTS Center i Ålborg) og i 2010 gik den til Peter Bentsen, som forsker i udeskole på Skov Landskab ved Københavns Universitet.. En ny forenings arbejde skal være:.. 1) At fortsætte mødevirksomhed med to møder om året.. 2) At arbejde for udeskole og udendørspædagogik på politisk plan.. 3) At uddele Udeskoleprisen.. Økonomi.. Karen Barfod fortæller om netværkets økonomi:.. Trine Karstoft, som er sekretær i VIA, har indtil nu stået for at holde rede på netværkets økonomi og medlemmer.. Det arbejde skal foreningen nu overtage.. Vi har 30.. 000 kr.. , som medlemmerne har betalt ind i kontingenter.. Pengene går til:.. Kørsel.. Udeskolepris (æbletræ).. Udlæg til oplægsholdere, som skal betales forud.. Foreningen UdeskoleNet stiftes.. Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at stifte Foreningen UdeskoleNet ud fra de uddelte.. Valg af bestyrelse.. Til bestyrelsen skal vi vælge 9 medlemmer.. I vedtægternes paragraf 3 punkt 3 står der at bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling for en 2-årig periode.. Her på den stiftende generalforsamling stemmer dette ikke overens med, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.. Den stiftende generalforsamling beslutter derfor at tilføje i referatet dvs.. her at bestyrelsen i dette tilfælde selv finder ud af, hvem som er på valg efter 1 år og hvem som er på valg efter 2 år.. Generalforsamlingen vælger følgende personer til bestyrelsen, som senere konstituerer sig selv:.. Karen Barfod, VIA University College og Læreruddannelsen i Nr.. Nissum (Formand) (.. ksba@viauc.. ).. Jacob Bahn, udeskolelærer på Søndermarkskolen på Frederiksberg  ...   sprog på stedet.. Vi laver reportager.. Jesper Kring fra Den Frie Lærerskole (.. se referat her.. 2) Med 3b til læsning i udeskole.. Charlotte og Katrine, Gl.. 3) Matematik og sprog.. Vi laver matematikdigte.. Lars Hansen, Den Frie Lærerskole.. Nedenfor følger referater fra formiddagens og eftermiddagens workshops.. 45: Frokost.. 45: Hvor litteraturen finder sted.. Foredrag ved Dorte Eggersen, lektor i Dansk på læreruddannelsen VIA.. Dorte skriver en artikel til Udeskole.. dk, som vi lægger link til herfra.. Eftermiddagens workshops.. Tre workshops gennemføres om eftermiddagen:.. Jesper Kring fra Den Frie Lærerskole.. 2) Udeskole for tosprogede.. Martin Kromann og Morten Hansen, Vestre skole i Odense.. 3) Deutsch Draussen ved Tonie Bjørneskov.. Nedenfor følger referater fra workshops.. 15.. 00: Opsamling og refleksion.. Ved Dorte Vind.. 16.. 00: Tak for i dag.. Mange gode workshops i skiftevis sol og regn.. referater fra dagens workshops.. workshop 3: matematikdigte.. Intro.. Lars Hansen: Børn lærer at anvende mange nye ord i matematik abstrakte ord, som skal konkretiseres.. Lars´s.. skriftlige oplæg kan du finde her.. Lars Hansen introducerer matematikdigte.. Aktivitet 1: Sig et matematikord.. Vi står i en rundkreds.. Alle siger et matematikord hurtigere og hurtigere rundt.. Det kan blive til en rap, en sang eller noget andet rytmisk.. Aktivitet 2: Matematikdigte I.. Lars læser et matematikdigt:.. Hent først en stor sten, en tung en.. hent så det halve, hvis du kan bære den.. To lange pinde.. skal du finde.. En samling smukke blade.. giver tilsammen en stor flade.. Nødder, bær eller kogler.. sammen i en bunke I til sidst skovler.. Og nu til det svære:.. Hvad mon det største kan være?.. I grupper finder vi de ting, som digtet beskriver lægger dem op på udstilling præsenterer det for hinanden og forsøger at svare på det store spørgsmål.. Dans et matematikdigt.. Aktivtet 3: Matematikdigte II.. Fire grupper skal skrive matematikdigte efter at have arbejdet med matematiske problemer.. Gruppe 1:.. Af to tove skal gruppen skabe et kvadrat.. De fire personer som står med tov skal have lukkede øjne og styres af en femte.. Bagefter skrives et digt:.. Når du skal lave et kvadrat.. må du tænke smart.. To deler snores ender.. holder den i deres hænder.. En tredje tager fat om snoren.. bevæger sig baglæns over jorden.. De to ender mødes.. pas på I ikke stødes.. Det sidste hjørne dannes nu.. Det er svært fandme og sgu.. Gruppe 2:.. Læg et 10 meter langt tov ud på jorden.. Læg træklodser med tallene 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 23, 29 langs snoren, som I synes det er logisk.. Skriv et digt.. Dameskridt er små og fine.. Når man lægger tal på line.. Mandens skridt er alt for stor!!.. Så vi mangler mere snor.. Skal det passe må vi gå.. Og ikke bare stå og glo.. Snoren ud på jorden strække.. Tallene i numerisk række.. Skal I rigtig fint nedlægge.. Gruppe 3:.. Opgave: Man kan vurdere et træes alder uden at fælde det ved at måle omkredsen i skulderhøjde og dividere den med 2,5.. Tag et træ mod din skulder.. Og et målebånd du ruller.. Rundt om dets mave.. Så kan du lave.. En beregning på alder.. Uden at træet falder.. Omkredsen delt med 2,5.. Det er da nemt.. Gruppe 4.. Mål højden på et træ med kammeratmetoden.. Find et træ og stil en ven.. hen til træets stamme.. Stabel ham igen igen.. til han toppen ramme.. Spørg ham om, hvor høj han er.. Gang det med det antal dér.. ku´ stå langs træets stamme.. referat fra refleksionsworkshop.. Dorte Vind stod for refleksion til sidst:.. Deltagerne reflekterede ud fra følgende:.. Skriv 3 ting du har hørt i dag.. Skriv 2 ting du vil fortælle andre.. Skriv 1 ting du vil gå hjem og gøre straks.. Efter at have gjort sig sine egne notater blev gik folk sammen og lokalet summede af livlig debat.. Referater fra de andre workshops følger, hvis de kommer ind.. Tonie Bjørneskov havde workshop om tysk i uderummet..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/783/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: Avnø Avnø høj sol over en strandeng så flad som en pandekage.. Midt i det hele ligger Avnø Naturcenter, som huser det tiende møde i UdeskoleNet.. Avnø Naturcenter - en tidligere flyvestation.. tyvstart.. Naturvejleder Kari Hald åbner gæstfrit alle døre, så vi kan tyvstarte aftenen inden mødet med en hurtig sæltur, varmrøget laks over bål, nybagt brød + fortællinger fra det virkelige liv.. Her er lige et par stemningsbilleder til at starte på:.. Spættede sæler på sten kan ses i kikkert.. Der er tilmeldt 50 deltagere til mødet.. fortællinger fra det virkelige liv.. Efter solnedgang brugte vi halvanden time på fortællinger fra det virkelige udeskoleliv.. Her er uddrag:.. Clark Pratt, Vallekilde-Hørve Friskole.. Vallekilde-Hørve Friskole arbejder med udeskole på alle klassetrin.. Eleverne har bl.. haft en 3 4 ugers forløb med miljøundersøgelser i skov, sø, på marken og i skolen.. De brugte den videnskabelige metode, måleudstyr og dokumenterede og analyserede deres målinger.. Clark har medbragt 10 laminerede ark, som de har brugt til et stjerneløb.. 1 post tager en dobbelttime og de kan bruges som man vil.. Clark Pratt, Kirsten Noe og Helen Holm.. Kirsten Noe, Rynkevangskolen i Kalundborg.. På Rynkevangskolen arbejder 0.. og 3.. klasse med udeskole.. Kirsten underviser 3.. klasse, som cykler ud i området hver torsdag formiddag fra klokken 8 til 11.. Eleverne skiftes til at køre forrest og lede hele flokken.. En voksen cykler lige bagved og hjælper.. God træning i at cykle og tage ansvar for gruppen.. De cykler ud til udeundervisning i skov, strand, vandhul, virksomhedsbesøg, i byen.. Hver gang måler en elev vejr og laver vejrudsigt.. Alle skriver logbog efter udedagen og har det som lektie.. Spørgsmål til logbog er f.. eks.. : Beskriv dagen.. Hvad var jeg god til? Hvad var svært?.. Alle elever er blevet løftet meget skriftligt af logbogsskrivning.. Det er fagene dansk, matematik og natur/teknik, som lægger timer til udedagen.. (Læs mere om.. DAGBØGER på www.. dk" href="http://udeskole.. dk/site/dagboger/720/">udeskole på Rynkevangskolen.. Karsten Melgaard Korsgaard: Græsbjerg Friskole ved Holstebro.. Græsbjerg Friskole er 3 år gammel og har udeskole som en del af sin profil.. 0.. klasse og 4.. 6 klasse arbejder med udeskole.. De ældste gør ikke.. Der er 40 elever i yngstegruppen.. Skolen har lånt et skovområde med et bålhus, der ligger 1 ½ km.. væk.. Det tager ½ time at gå derud.. Skolen har en bus og klasserne kan også køre til stranden og andre steder med udeskolen.. Dansk, matematik, natur-teknik og kreative fag undervises ude.. Anke Schrader, Rudolf Steinerskolen i Vordingborg.. På Rudolf Steinerskolen i Vordingborg arbejder de med havebrug for 6.. og 7.. klasse.. 6 klasse er ude max 5 elever ad gangen med en lærer.. De lærer at bearbejde jorden, pløje, så luge, vande, høste og lave mad af deres grønsager og frugter.. Eleverne får bede to og to og arbejder første år med vejledning.. klasse lærer biodynamisk havebrugsteori og får hver 3 kvadratmeter, som de selv planlægger og dyrker.. Forældre hjælper med at få haverne igennem sommerferien.. klasses elever kommer ud og arbejde på en biodynamisk gård.. På Skoven i Skolens hjemmeside kan du finde to forløb om havebrug, som Anke Schrader har skrevet:.. Havebrug for 6.. Havebrug for 7.. Aftenens middag: Varmrøget kæmpelaks over bål.. Marianne Gregersen, naturvejleder og konsulent for NTS-Centret.. Fortæller en historie om en virkelig besværlig klasse, som hun var støttenaturvejleder for.. Eleverne i klassen var umulige både inde og ude, da udeprojektet startede.. De råbte og skreg, ødelagde alt, savede træer ned, skød efter hinanden med slå munk stave.. Efter nogle ture i skoven, fik de gjort skoven til deres egen og da de fik en åben opgave i matematik løste de den meget kreativt og godt i grupper.. Torben Frisk fra Toftehøjskolen.. På Toftehøjskolen har man ikke regelmæssig udeskole, men benytter udepædagogik ind imellem.. Torben Frisk har stået for en temauge, hvor eleverne arbejdede med bål og sikkerhed og med træklatring.. Alle synes det var godt.. Senest har man arbejdet med et tværfagligt forløb mellem natur-teknik, sløjd og matematik.. På skolen oplever man, at kastanjens minermøl ødelægger kastanjetræerne.. Eleverne byggede fuglekasser og satte 50 stk op i kastanjetræerne.. De besøgte rådhusets miljøforvaltning og lærte om invasive arter af kommunens biolog.. Nu holder børnene øje med fuglekasserne og med hvilke fugle som flytter ind og får unger.. Og undersøger om fuglekasser har en effekt på minermøl.. Marie Roland og Allan Kørboe fra Avnø Naturcenter.. Marie Roland, naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm.. Marie fortæller at hun er ved at lave et samarbejde med tyske naturcentre om trækfugle og trækfugleruter Baltic Flyway.. Hun spørger, hvordan man bedst formidler trækfugle i udeskole.. Dorthe Reinhart Hansen, Asmindrup Friskole.. Natur, krop og bevægelse er et tema for Asmindrup Friskole og alle elever starter dagen med 1 times leg og bevægelse ude hver morgen.. Bagefter går børnene ind og læser 40 minutter.. Det har bevirket et løft i læsningen.. Alle elever i 1.. klasse kan læse.. I børnehaveklassen læser 2 klasser ud af 3.. Børnehaveklassen + 1.. klasse har natur og udeliv.. Hver fredag er de naturdetektiver i området omkring skolen.. Her i foråret kan de uge for uge se mere og mere liv.. Eleverne fører logbog og er meget optagede af arbejdet med dyr og planter.. John Andersson, Læreruddannelsen i Vordingborg.. Læreruddannelsen i Vordingborg har startet et projekt, hvor de samarbejder med Rønnebækskolen, som har arbejdet med udeskole i 2  ...   Følgende debat opstår om dilemmaet i UdeskoleNet:.. UdeskoleNet er opstået hos frivillige.. Netværket består af alle som har lyst og møderne skabes af deltagerne og værterne.. Indtil videre har Friluftsrådet været så venlige at betale til oplægsholdere.. Det fungerer godt med den lidt Thylejr-agtige struktur, som bæres af de mennesker, som brænder for udeskole og ikke er for tungt at organisere.. Det er let at holde møder om lige præcis det som er aktuelt.. Alle møder op af lyst, hjælper til og det er let at organisere og gennemføre.. Men netværket er også skrøbeligt, som meget af det udeskolearbejde vi ser på skolerne.. Det ligger på personer og er der nogle som tager over, hvis de får andet arbejde, bliver gravide, får tagsten i hovedet osv.. Der er fordele ved at have en mere fast struktur som en forening:.. Det er mere stabilt.. Det er mindre personafhængigt og måske derfor mere bæredygtigt.. Vi kan få høringsret politisk.. Vi får mulighed for at få tilskud til drift.. Vi kan søge midler.. Vi kan vokse os større og udbrede udeskole mere.. Problemet med en forening er, at den er tungere at drive.. Hvor mange har lyst til at bruge 2 timer på generalforsamling på hvert andet møde Faren er, at vi kører trætte.. Debatten bølger frem og tilbage.. Vi aftaler, at styregruppen forsøger at lave vedtægterne færdige og undersøger, om vi kan lave en forening, som kører meget på netværkets præmis.. Der kommer ideer:.. Inddrag noget om at udbrede udeskole i Danmark i vedtægter.. Skoler kan melde sig ind i foreningen og det kan motivere til deres arbejde med udeskole + til en større og stærkere forening.. En afprøvende afstemning viser, at cirka ½ delen af deltagerne er for en forening.. flere workshops.. Heldigvis tager vi en omgang workshops til.. Denne gang er der fotos fra workshoppen "Leg dig klog" med Bjarne Juul Johansen, som valgte at trække ind i den gamle hangar pga.. vejret.. Bjarne delte os op i to hold.. Hvert hold fik fire opgaver, som skulle løses i små grupper.. Holdene konkurrerede om at klarer hver af opgaverne bedst.. Opgaverne var:.. Byg en vægt, som kan veje alt fra 20 gram til 3 kilo.. Byg en vandraket, som kan svæve så længe som muligt.. Byg et stativ, som kan bære 10 liter vand - og som er så let som muligt.. Byg en kastemaskine, som kan skyde en dåse ned på 7 meters afstand.. Grupperne fik en kasse med materialer - og gik igang med liv og sjæl.. Her er billeder:.. Vores gruppe byggede en vægt.. Rene, Peter og Franz konstruerer en armbrøst.. En overdimensioneret slangebøsse.. Med bævende hjerte gør vores hold deres vandraket klar til affyring.. Men faldskærmen folder sig ikke ud - og vandraketten svæver kun kort.. Til gengæld kan vores vægt måle med få grams nøjagtighed.. De andres knækker.. Bjarne hælder 10 liter vand i spanden - og håber på at stativet holder.. Det spinkleste stativ kan lige bære 10 liter - og vinder.. Armbrøsten skyder præcist og hurtigt en dåse ned.. Fotos: Malene Bendix.. syrer og baser i naturen.. Her er også fotos fra Thomas Grandts workshop, hvor deltagerne målte syrer og baser i naturen med hjemmelavet lakmuspapir.. Mål syrer og baser i naturen med eget lakmuspapir.. Fotos: Kari Hald.. styregruppens time.. UdeskolePrisen 2011.. Hvert forår uddeler UdeskoleNet en hæderspris til en person eller en institution, der har gjort noget særligt for udeskole og udeundervisning i Danmark.. I år gik prisen til forsker Peter Bentsen fra Skov Landskab, Københavns Universitet.. Peter Bentsen, Karen Barfod og Jacob Bahn.. Karen Barfod motiverede prisen således på vegne af styregruppen: "Peter Bentsen får UdeskolePrisen for sit vedholdende og meget grundige arbejde med at afdække realiteterne bag udeskole.. Med sit kritiske blik, sin akademiske metode og sin store interesse har Peter Bentsen været en væsentlig faktor for, at udeskole har fået en dansk videnskabelig baggrund, der har stor betydning for den videre udvikling af udeskole i Danmark.. Med prisen følger et æbletræ.. Tillykke Peter.. Næste møde i UdeskoleNet.. Flere venlige værter har meldt sig på banen:.. Rye Skole er værter for efterårsmødet i UdeskoleNet torsdag den 6.. Sophienborgskolen i Hillerød er værter for mødet i foråret 2012.. Vildtforvalterskolen på Kalø er værter for mødet i efteråret 2012.. Det bliver et møde med overnatning i shelter, bålhytte, telt eller for at leje et værelse.. Ideer til temaer for de næste møder.. Udeskole og sprog.. Litteraturen i naturen.. Fremmedsprog.. To-sprogede.. Fuglestemmer.. Stedets betydning.. Stedet som læringsarena og objekt kontra den laminerede udeskole.. Den urbane udeskole.. IT og udeskole.. Udeskole på museum.. Musko.. Interface.. Udeskole i specialundervisning.. Temaet har vi arbejdet med en gang på Kompedal, men måske igen.. Fra jord til bord.. Teoretisk diskussion, udeskolepædagogik.. 10 nye videnskabelige artikler til Udeskole.. dk har mulighed for at bede 10 forskere om at skrive en artikel om udeskole.. Malene spørger UdeskoleNet om der er ønsker til temaer.. Følgende ideer kommer med:.. Udeskole og drenge.. ADHD, specialundervisning, udeskole.. Udeskole og tosprogede.. Kritik af evidensbasering.. Stedbaseret curriculum.. At måle det umålelige.. Dannelse, uddannelse.. Lærerroller, forskel på at være lærer inde og ude, klasseledelse.. To nye medlemmer i styregruppen.. Peter Bentsen fra Skov Landskab og Kirsten Noe fra Rynkevangskolen i Kalundborg indtræder i styregruppen.. Tusind tak til alle for dejlige dage på Avnø!.. Porten til den gamle hangar er dekoreret med planeter..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/767/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: udeskole og faglig læsning.. Tid og sted: 9.. november 2010, Kolding Naturskole, Ålegården 4, 6000 Kolding.. Deltagere: Se.. Grå dag småregn - november.. Hvem skulle tro, at man kunne holde humøret højt gennem en hel dags møde? Det er nu intet problem, når mødet foregår i UdeskoleNet.. UdeskoleNet - faglig læsning i matematik - Kolding.. Kolding Naturskole tager godt imod med kaffe og morgenbrød.. Dorte Vind introducerer programmet.. Dagens tema er faglig læsning i udeskolen.. 00: Velkomst v.. naturskoleleder Jørn Chemniz.. 30: Udeskole og læsning Multimodal læsning et udvidet læsebegreb v.. Aase Holmsaard, lektor og udviklingsmedarbejder ved VIA University College.. Ph.. d.. fra DPU med afhandlingen Viljen til Læsning (2008).. Tilknyttet Nationalt Videncenter for læsning.. 11: Workshop: Udeskole, dansk og læsning v.. Ditte G.. Nielsen fra Vadehavsskolen.. 00: Frokost.. 13.. 00: Læsning og bevægelse ved Karen Barfod, VIA University College.. 30: Aktiviteter som fremmer læsning i matematik v.. 14.. 00: Netværk + kaffe.. Dorte Vind leder proces:.. 1) Overvejelser om udeskole og læsning.. 2) Hvad skal der til for at udeskole virkelig rykker i Danmark.. 00: Udeskole som forening? V.. Rasmus Østerby, lærer og formidler ved Kompedal Naturskole.. Tegn tallinje.. Fra eftermiddagens workshop om faglig læsning.. i udematematik.. velkomst.. Karen Barfod genopfrisker, at UdeskoleNet er et uafhængigt netværk, som holder møde to gange om året.. Friluftsrådet støtter eksterne oplægsholdere til møderne.. VIA støtter med sekretariat.. Ellers betales transport og forplejning af deltagerne fra gang til gang.. Møderne planlægges af Styregruppen for UdeskoleNet i samarbejde med det sted mødet foregår.. Styregruppen er åben.. Den består lige nu af Dorte Vind, Karen Barfod, Lars Hansen, Rasmus Østerby, Peter Bentsen, Jakob Bahn og Malene Bendix.. Alle er velkomne til at deltage i arbejdet.. Konkurrence.. Dorte Vind fortæller kort om en konkurrence om 3 dages lejrskole i Ribe.. Du kan som lærer beskrive hvordan du vil bruge et eller flere undervisningsforløb om Ribe.. link.. Kolding Naturskole - og udeskole.. Naturvejleder Jørn Chemnitz giver en kort introduktion til Kolding Naturskole.. Vi befinder os på Ålegården, som er et pædagogisk center med praktiske konsulenter.. Her er uddannelsesforvaltningen og bl.. en fællessamling af udelivsgrej, med f.. kanoer, rygsække, bålgrej, soveposer, kasser til undersøgelse af natur mm kort sagt en lokal grejbank, som er finansieret af kommunen.. For at få denne finansiering, har det været vigtigt for naturskolen at være synlig i i lokale medier.. Naturskoler og baser i Kolding.. Jørn var med til at starte naturskolen i Kolding i 1984.. Siden har den vokset sig fra et lille nedslidt skovløberhus til fire en tredjedel naturskole og et antal naturbaser:.. Marienlund med sø og skov og top 3 svampelokalietet 1 km fra centrum.. Pavillion opført af teknisk skole på en dag.. Perlen: En økobase med en geografisk have, som viser planter fra mange lande.. Omkring basen er overdrev, skov, vandløb og hav.. Dendruphus: Økobase i det sydvestlige hjørne af kommunen.. Solkær enge: Ramsarområde, Natura 2000 område med ynglende havørn, traner og gæs, kystnatur og alt til kystformidling og friluftsliv.. Naturskole i Stursbøl Plantage syd for Jels.. Hogense odde: Spejderområde med stenalderbopladser.. Hardeskoven skovrejsningsområde.. Opsøgende naturvejledning.. Ud over det laver naturskolen opsøgende naturvejledning ude på alle skoler i skolens eget lokalmiljø.. De har opbygget udendørs læringsmiljøer med høj biodiversitet i samarbejde med lærere, elever, teknisk personale, ledelse mm.. på skoler.. Jørn slår fast, at børn har ret til at være ude og de har lyst til det.. Han oplever, at de som er svære at flytte, det er lærerne.. I Kolding Kommune har man kørt to udeskoleprojekter:.. 1) En naturvejleder hjalp en specialskole i gang (tjek lige hvilken).. Børnene blomstrede op ude.. 2) Eltang Privatskole: Lånte to medarbejdere ud 1 år.. De lavede udeskole 1 år.. Fie, Lars, Rene og andre deltagere på mødet.. multimodal læring et udvidet læringsbegreb.. Oplæg ved Aase Holmgaard lektor og udviklingsmedarbejder ved VIA University College.. Aase Holmgaard arbejder i VIA University College.. Hun mener at der i VIA er to spændende tiltag: Udeskole og Innovationsværksteder.. Aase Holmgaard har ikke selv den store erfaring med udeskole, men beder os om at selv at tænke og tolke udeskole ind i alt hvad hun fortæller.. Berømte ordblinde.. Aase Holmgaard viser først et kunstværk af Gudrun Hasle, som er kunstner og ordblind.. Mange berømtheder er ordblinde og har måske derfor udviklet andre udtryksformer og kompetencer.. Det at man er ordblind betyder ikke, at man ikke er intelligent.. Vi går glip af mange intelligente menneskers kompetencer, fordi vi sidestiller det at læse med det at lære.. Og fordi vi lærer dem det.. Hvad betyder det for et barn at det ikke kan læse?.. Test fortæller os, at 20 procent af en årgang ikke er funktionelle læsere, når de forlader skolen.. Det betyder, at de får korterevarende uddannelser hvis de får nogen på trods af, at de kan have masser at tilbyde verden.. Hvis vi kan gøre noget for dem via udeskole, så er vi nået meget langt.. Er udeskole et sted for læse/skrive udvikling?.. Slides og referat.. Du kan se Aase Holmgaards slides her (kommer) og et referat af hendes meget spændende oplæg her (kommer).. workshop 1: udeskole, dansk og læsning.. ved Ditte G.. Nielsen fra Vadehavsskolen i Esbjerg.. Vi mødes ved åen og Ditte G.. Nielsen fortæller lidt om hendes arbejde med udeskole på Vadehavsskolen i Esbjerg.. Hun har haft udeskole med sin klasse i flere år og fulgt dem op.. De går nu i 5.. Dansk og læsning i uderummet ved Ditte G.. Nielsen fra.. Vadehavsskolen i Esbjerg.. Quiz og byt.. Dittes elever havde været på fiskerimuseet i Esbjerg.. De havde valgt den spættede sæl som tema og undersøgte den på museet bl.. ved at tage fotos.. De læste om sæler og arbejdet med spættet sæl i opgavehæfte fra Mit Vadehav.. Til sidst skulle de ud og repetere noget af al den nye viden de havde fået og der brugte de quiz og byt.. I quiz og byt får hver elev en lille lamineret seddel, hvor der står et spørgsmål og et svar.. Vi går rundt mellem hinanden finder en makker ved  ...   matematik læser man tekster med bogstaver men man læser også på andre måder: tal, symboler, grafer, tabeller og andre matematiske udtryk, fortæller Lars Hansen.. Eleverne skal kunne læse og forstå alle de forskellige repræsentationer af virkeligheden.. Uderummet giver eleverne mulighed for at arbejde matematisk med virkeligheden og for at gøre tingene i stor størrelse.. I klassen kan man så omforme det konkrete i verden til mere abstrakt matematik på papir og med centicubes.. Faglig læsning foregår i høj grad også i matematik, siger Lars Hansen.. Spejlinger.. Lars Hansen har lagt et langt tov ud på broen over åen.. Vi bliver delt i tre grupper.. De to grupper tager opstilling langs tovet.. Den forreste i den ene gruppe skal gå et mønster, som alle i gruppen følger ien lang slange.. Den anden gruppe skal spejle det mønster.. Tovet danner symmetriaksen.. Den tredje gruppe skal tegne mønsteret.. Hold 1 går et mønster - Hold 2 spejler vandring over symmetriakse.. Der er masser af refleksioner og ideer.. Man kunne male eller tegne symmetrier op på asfalt.. Landart, hvor små tegninger indefra forstørres op til blivende kunst ude.. Hold 3 holder rede på spejlingerne i tegning.. Tallinjen: For de mindste.. Alle tegner en tallinje på deres hånd med en blød farveblyant.. Tal fra 1 12.. De som har lyst tegner tallinjer med kridt.. Hver gruppe får to terninger og vi skiftes til at slå pludsstykker med terningerne og gå stykket på tallinjen: 2 + 3 gå det i buer.. Tiervenner.. Osv.. De andre kan lave stykket på tallinjen på deres hånd.. Brøker.. Nu kan Karen kan ikke holde sig i ro mere.. Hun fortæller om en ide, en lærer i hendes område har fået, om at børnene skal finde brøker i deres omgivelser og gætte hinandens.. Midt på broen står f.. 3/5 dele.. Alle kigger sig omkring og ser:.. Her er brøken 3/5.. Find brøken.. Hvad viser brøken.. 3/5.. Pæl på bro.. 1/5.. Piger på bro.. *.. Senere går 5 piger over broen - 4 i sorte jakker - 1 i hvid.. Lagkagebrøker.. Mens vi går til næste post fortæller Fie om at lære brøker med lagkager.. Hendes gamle lærer startede altid undervisning om brøker med at eleverne lavede en lagkage som de så delte i alle former for brøker.. Det kunne kombineres med et spejderløb, hvor eleverne finder de forskellige ingredienser til lagkagen.. Rødt lys stop.. Regn med trafiklys.. Trafik og matematik.. Lars introducerer ideen om at arbejde med matematik i forbindelse med lyskryds.. Trafikken i et lyskryds er kompliceret og kaotisk og med lyskrydset bruger man matematik til at skabe orden.. Eleverne kan måle og beskrive, hvordan planlæggerne styrer trafikken.. Hvilke trafikanter er der? Hvor lang tid er der grønt, rødt og gult på forskellige tider af dagen? Hvordan er der tænkt på de bløde trafikanter.. Kan man nå over vejen? Osv.. Kan de gamle damer nå at komme over fodgængerovergangen?.. 90 graders robotter.. Til sidst har Karen en bimseleg mere.. Vi finder sammen 3 og 3.. De to skal gå lige frem som robotter den tredje skal styre dem og holde sammen på dem.. Hvis han rører den højre skulder på en robot, drejer robotten 90 grader til højre og går videre.. Hvis han rører den højre skulder to gange, drejer robotten 180 grader højre om og går videre.. Det samme med venstre.. Der er nok at lave for styrmanden.. netværk og kaffe.. Dorte Vind ledede en proces, hvor alle bidrog til et tankekort på en tavle omkring temaet: Hvad er du optaget af:.. Værktøjskasse, motivation, inspiration, inklusion, flere klasselærere ud, lære = læse, rummelighed, Hvilken forskel kan udeskole gøre, Hvordan kan man bryde læsekoden i udeskole, indlæring, hjerne og læring, forskning, leg og læring stod der.. I grupper diskuterede vi dette.. Udbredelse af udeskole.. Derpå spurgte Dorte og Malene fra styregruppen og fra Friluftsrådet om hvad deltagerne mener der skal til, for at udeskole virkelig rykker i Danmark.. Det kom der mange bud på:.. Brug ildsjæle til at fortælle den gode historie lokalt på skole, i by, i kommune.. Arbejd bredere med udeskole som en del af skolens kultur - hele indskolingen f.. går i udeskole, teams arbejder sammen om udeskole, fælles kurser for lærerne på skolen / i kommunen.. Sparring på tværs af fag og skoler.. Mere forskning og dokumentation - hvad virker.. Få fat i skoleledelsen, så de blåstempler og giver tid til planlægning, udvikling, udearealer, tolærer osv.. Presse og medier skal tage sagen op.. Brug f.. kendte som ambassadører.. Forældres ønske om udeskole og opbakning er central - nå dem via mere bred formidling om udeskole.. Læreruddannelsen skal implementere udeskole som pædagogisk ide og arbejde aktivt sammen.. Mange flere idematerialer - Skoven i Skolen i syvende potens - for alle fag, alle naturtyper.. Kommuner.. Politisk arbejde - bl.. ind i Undervisnigsministeriet.. Forskellige veje til udbredelse af udeskole i Danmark.. Karen tegnede de forskellige målgrupper op.. Målgrupper man kan arbejde med.. udeskolenet som forening.. Rasmus Østerby har undersøgt mulighederne for at omlægge udeskoleNet til en forening.. Rasmus har bl.. udarbejdet et.. forslag til vedtægter.. Der er fordele og ulemper.. Fordele.. Lettere at søge tilskud som forening, fordi man har vedtægter og struktur.. Juridisk ansvarlig over for medlemmerne.. Lettere at synliggøre udeskole.. Høringsret.. Ulemper.. Græsrodsbevægelsen bliver formaliseret.. Tungere organisation.. Nogen er noget.. Hvad skal der til for at blive en forening.. Navn.. Vedtægter.. Bestyrelse.. Økonomi og bogføring.. Hjemmeside?.. Vi diskuterer frem og tilbage og er enige om at arbejde videre med ideen om en forening.. Vi kan evt.. afholde stiftende generalforsamling på næste møde (se nedenfor).. Rasmus har lavet forslag til vedtægter.. De ligger på skolekom og kommer også som dokument her.. næste møde.. Næste møde i UdeskoleNet foregår i Avnø Naturcenter hos naturvejleder Kari Hald den 11.. - 12.. april 2011.. Temaet er science naturfag i udeskolen.. Der er mulighed for at ankomme den 11.. april om eftermiddagen og evt.. holde stiftende generalforsamling for en ny udeskoleforening + gå ud med astronomisk forening + overnatte.. Tak for en endnu dejlig dag i UdeskoleNet!..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/766/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: tid.. sted.. Røsnæs skole, Røsnæsvej 304, 4400 Kalundborg, tlf.. : 5950 9276.. arrangement.. Mødet arrangeres af Styregruppen for UdeskoleNet i samarbejde med Fritz Raae og Charlotte fra Røsnæs skole.. UdeskoleNet udenfor Røsnæs skole.. Fantastisk forårsdag med sol over det smukke nord-østsjællandske landskab.. Det grønne flag vejer over Røsnæs skole, da vi ankommer lidt i 9.. Eleverne er kommet - og vi møder et mylder af glade børn på vores vej gennem skolen.. Rundt omkring står terrarier, akvarier og udstillinger, som vidner om børnenes arbejde med naturen udenfor.. I gymnastiksalen byder Fritz, Charlotte og Elsemarie velkommen med et flot morgenbord til alle os cirka 35 deltagere (.. find deltagerliste som wordfil.. 00: velkomst.. Styregruppen for UdeskoleNet byder velkommen til en dag, hvor vi skal diskutere Hvad er udeskole i udskolingen og samtidig være på og lære om udeskole på Røsnæs skole.. 15: udeskole på Røsnæs skole.. v.. Fritz Raae, lærer på Røsnæs skole.. I 2007 deltog lærerne Charlotte Haage og Fritz Raae i udeskolekonferencen Sundere, klogere og gladere børn Udeskole i teori og praksis på Brandbjerg Højskole, som VIA og Skoven i Skolen stod for.. De kom glade og inspirerede hjem og gik straks i gang med et 3 måneder langt forsøg i områderne omkring skolen.. De gik bare ud og lærte i den lokale natur og kultur én dag om ugen, 5 timer.. Fritz Raae fortalte om udeskole på Røsnæs skole.. Ved skoleårets slutning evaluerede de undervisningen skriftligt og mundtligt overfor fællesbestyrelsen, som sammen med skoleleder Else Marie Jespersen besluttede, at Røsnæs skole skulle arbejde frem mod at få udeskole på alle klassetrin i 2012.. Skolen havde i forvejen en grøn profil og har i år haft Grønt flag i 8 år.. Mål.. På Røsnæs skole satte man sig tre mål:.. Mål 1: Frem mod 2012 skal alle skolens klasser (0.. ) arbejde med udeskole.. Her i 2010 har alle elever fra 0.. klasse udeskole.. Mål 2: Der skal etableres udebaser.. Skolens forældre og bestyrelse etablerede på forældrelørdage 5 udebaser - hvoraf to har shelters - i forskellige afstande fra skolen.. Udebaserne blev etableret på privat og kommunal grund i skov, krat, stenstrand, sandstrand.. Friluftsrådet støttede shelterbyggeri.. Den første base ligger 2 minutters gang fra skolen.. Den anden ligger på sportspladsen.. Den tredje er en skovbase.. Den fjerde ligger 7 minutters gang væk.. Den femte ligger 20 minutters gang fra skolen.. Det betyder at klasserne ikke behøver at bruge lang tid på transport.. Mål 3: Lærerne skal kvalificeres til at arbejde ude med eleverne.. Dette er foregået ved vidensdeling + ved at Charlotte og Fritz har lavet kurser + ved selvstudium.. Det var godt at det fik lov at vokse nedefra.. Nu kører det.. Udbredelse til udeskole i Kalundborg Kommune.. Udeskolen på Røsnæs skole har virket inspirerende på andre i området.. I Kalundborg Kommune har man besluttet at alle skoler skal lave mål for udeskole på et eller flere klassetrin i perioden 2009 2013.. Skoleleder Else Marie Jespersen støtter aktivt udviklingen af udeskole på Røsnæs skole.. Materialer.. Mht.. ude-undervisningsmaterialer, så har lærerne fundet meget godt på nettet og også udviklet meget selv.. Mapperne med ideer vokser og de har planer om at lave nogle laminerede materialer i kasser.. Det er dog svært at bruge andres materialer, da klasse, årstid osv.. veksler.. Det er en af de ting som er omkostningstungt ved at lave udeskole her i starten.. Også at evaluere undervisningen.. Men der er meget snak på et lille lærerværelse og dermed vidensdeling.. Dog et udviklingsområde.. Skoleleder Else Marie indskyder, at lærerne som arbejder med udeskole får ekstra forberedelsestid.. Der er sat 60 klokketimer af.. Karen Barfod fortæller kort om Skive Kommune, hvor man har gennemført en kursusform med formaliseret sparring, hvor udeskolelærere, som en del af kurset, besøger hinanden på udeskoledag og følger og diskuterer og evaluerer hinandens praksis i spil med børnene ude.. Udedagen.. På Røsnæs skole har man nu følgende praksis mht.. udeskoledage:.. Morgen: De første 2 timer foregår inde med almindelig undervisning.. Klokken 10 går de ud.. Klokken 14 er dagen færdig det gælder alle klasser også de små.. Det er vigtigt at udedagen slutter ude.. Praktisk går 2 lærere ud med 2 klasser.. Det kan lade sig gøre, fordi klasserne er relativt små (ca 15 elever).. Fritz vil gerne dele dele de to klasser helt op, da det er besværligt at koble inde-ude-inde på to forskellige klassetrin.. Det vil han forsøge næste år.. Indtil videre arbejder de ikke ud fra en årsplan, da alting altid skrider alligevel.. Charlotte Hooge Børup var med til at starte udeskole på Røsnæs skole.. Foto fra udebase: Malene Bendix.. 00: utepedagogik i högra åren.. Jon Vendelbo, Killebäckskolen i Lund.. Jon Vendelbo er sløjdlærer.. Han har arbejdet med utepædagogik sammen med en kollega som er matematik, fysik, kemi og biologilærer siden skoleåret 2004 2005.. Eleverne er 6.. klasse og de er ude én gang om ugen 80 minutter pr.. gang.. Jon  ...   lurer i Dunkelskoven.. 5 troldmænd.. De lever hver for sig i deres laboratorier i skoven, hvor de studerer natur og magi.. Men de må mødes for at gennemføre et ritual for at få den magiske sten Magrit til at lyse igen.. Når dens lys er svagt er troldmændenes kraft nemlig svag.. Den onde troldmand.. 1 Dødsvogter.. Her går alle døde hen.. Fantastisk sjovt spil med intriger og sværdslag.. Sværdslag i Dunkelskoven.. Reflektioner efter spillet:.. Hvor rammer rollespillet fagene? Her er eksempler:.. Dansk: Eleverne kan lave rammefortællingen.. Lars Hansen har haft 9.. -klasses elever som skabte rammefortælling for hele skolen og var spilledere.. Håndværk: Alle kostymer + våben mm laver eleverne selv.. Kristendom: Eksistens.. Identitet.. Hvem er jeg.. Hvem er rollen.. 30: styregruppens halve time.. Årets Udeskolepris.. Udeskoleprisen 2009 går til naturvejleder Marianne Hald.. Hun fik et fint diplom og et æbletræ.. Karen Barfod motiverede prisen sådan:.. Det arbejde vi alle sammen gør med børnene ude er vigtigt.. Vi er med til at sikre bedre udviklingsmuligheder for vores egne og andres børn i hele landet.. Derfor skal vi huske på, særligt når vi er trætte, at holde fast i, at det er vigtigt og uerstatteligt, det vi gør.. Men der er faktisk nogle, der i udeskolesammenhæng har gjort noget ekstra.. Og derfor har vi i Styregruppen indstiftet en pris, der hvert år skal gå til en der har gjort noget særligt.. Når man får prisen, får man æren, et diplom og et æbletræ, som så kan være et symbol for de frugter som kan høstes.. Her første gang har vi ikke været i tvivl om, hvem der skal have prisen nemlig en person, der uden at gøre stort tjuhej ud af sig selv faktisk i rigtig mange år har arbejdet ihærdigt og grundigt med at forbedre børns læringsmuligheder i udesrummet.. Det er os en glæde at give udeskoleprisen år 2009 til dig, Marianne.. Marianne Hald fik årets UdeskolePris 2009.. Marianne Hald smilede og sagde tak.. Jeg har været glad for udeskoletanken lige fra begyndelsen.. Marianne er netop blevet udpeget som kommende regional leder af det nye Center for Natur, Teknik og Sundhed i Nordjylland.. Undervisningsministeriet har afsat midler og nedsat bestyrelse for et nyt nationalt center - herunder 4 regionale centre, der har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem.. nts-centret.. Næste møde foregår den 9.. Stedet er der lidt usikkerhed om - enten bliver det i Vejle eller på Mariager Naturskole.. Temaet bliver Faglig læsning i udeskole og vi forsøger at planlægge mødet sammen med læsekonsulenter.. Næste møde igen foregår på Sophienborgskolen i Hillerød i foråret 2011.. Ulrik og Charlotte fra Sophienborgskolen vil gerne være værter til forårsmødet 2011.. Forslag til temaer modtages.. Her er de allerede foreslåede:.. Mangfoldige udeskole altså at præsentere mange forskellige måder at lave udeskole.. Hvad gør vi for ikke at blive sparet væk?.. Lokale netværk.. En af de ting Styregruppen diskuterer er hvordan UdeskoleNet støtter oprettelse af lokale/regionale netværk.. Der er allerede opstået flere f.. hos Marianne Hald i NordØstjylland og i Esbjerg Kommune.. Kan vi styrke oprettelsen af flere.. Tema på kommende møder kunne være Hvordan kommer man godt i gang.. UdeskoleNet som forening ?.. En anden ting er: Skal UdeskoleNet være en forening? Der er både for og imod.. Mulighed for driftstilskud taler for.. Problemer med at bruge arbejdstid til møder taler imod.. Vi spørger netværket her og folk synes generelt at det er lige meget.. Ny i styregruppen.. Rasmus Østerbye vil gerne være med i styregruppen for UdeskoleNet.. Velkommen til Rasmus.. Rasmus Østerby - ny mand i Styregruppen for UdeskoleNet.. Friluftsrådet.. Friluftsrådet har spurgt Styregruppen for UdeskoleNet Hvad skal der til for at udeskole virkelig rykker i Danmark.. Vi har holdt 2 møder og er i gang med at udvikle paraplyprojektet Udeskole for Alle som består af en række delprojekter, som kan køres af forskellige institutioner i samarbejde med Styregruppen.. Vi regner med at have et oplæg udviklet før sommer.. ½ årligt møde - gerne med overnatning.. Der udtrykkes ønske om mulighed for en netværksskabende aften + overnatning før møderne, for de som vil på sammen måde som vi gjorde det i Kompedal.. Alle er enige om, at hvis det er muligt i forhold til værtsstedets rum og energi, så er det fint.. Konference: Udeskole, faglighed og læring i praksis".. VIA University College og Skoven i Skolen afholder 30.. August 1.. September en ny udeskolekonference på Vingstedcentret og Vingsted Historiske Værksted i Vejle.. Konferencen præsenterer et hav af workshops + gode foredrag.. Find programmet her.. Forum for Miljøundervisning.. Rene: Forum for Miljøundervisning nedlægger sig selv og de har en masse gode materialer, som de gerne vil dele ud.. Blå å.. Humlebien Ib.. Levende skov.. Mijømusen.. Skriv til.. rene.. k.. rasmussen@skolekom.. , hvis du vil have nogle af dem gratis.. 00: tak for en dejlig dag på røsnæs skole..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/765/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: 21.. oktober 2009 formøde med oplæg og kronhjortebrøl.. Hvor er natten sort og stjerneklar og hvor er her stille i Kompedal.. Men hvad er det? Der lugter af røg og en mumlen af sorte skikkelser omkring glødebål viser, at der er flere der har fundet vej herud til den gamle militærnægterlejr, som nu er lejrskolested, midt i Kompedal Plantage.. Naturvejleder og lejrskoleleder Rasmus Østerby tager imod med kylling i karry og så er det bare hen til de andre om bålet.. Hovedindgangen i lys.. Og der er mange andre.. Cirka 40 mennesker har valgt at troppe op aftenen før mødet i UdeskoleNet for ud over at nyde Rasmus´s gode forplejning at få oplægget Det er ligesom en drøm om hvor udeskolen er på vej hen af Karen Barfod, diskutere selv samme med stor iver og høre kronhjortebrøl i Kompedal Plantage og slutte af med en masse social snak og hjemmebrygget øl i det hyggelige lejrskolehus.. Øllen og diskussionerne må I tænke jer til men Karens fortrinlige oplæg kan findes på UdeskoleNet´s skolekomkonference.. Det fylder 19 MB - og det er for stort for Udeskole.. Deltagerlisten.. findes til gengæld her som wordfil.. 22.. oktober 2009 den rummelige udeskole:.. 00: Velkomst.. v/ Rasmus Østerby fra Kompedal Naturskole.. 15: Rammer og relationer i Udeskoledidaktik.. Hvordan kan vi tilgodese børn med særlige behov i den rummelige udeskole?.. v/ psykolog Kirsten Hartmann, PPR, Esbjerg Kommunale Skolevæsen.. Kirsten Hartmanns power point.. her som pdf (1,75 MB).. Kirsten Hartmann.. 15: Walk and talk i den smukke efterårsskov.. Spørgsmål at diskutere:.. Hvad giver mening i forhold til egen praksis? Hvordan kan vi medtænke udeskole for alle børn?.. Vi deler os i grupper af tre.. Den midterste fortæller om de tanker som oplægget har vækket.. Den til venstre (nærmest hjertet) stiller uddybende spørgsmål.. Den til højre er tidtager og siger ingenting.. Walk Talk.. Her Jacob Bahn i samtale med to smukke kvinder.. Igen havde Rasmus forberedt en udsøgt oplevelse.. Fik ikke et godt foto af frokost - men frugtanretningen giver et hint.. 00: Grønne gangstere.. Om Red Barnets naturvejlederprojekt for socialt udsatte børn og unge i Danmark.. v/ naturvejleder Thor Hjarsen, Red Barnet.. Se Thors på UdeskoleNet´s skolekomkonference.. Det fylder også for meget til at lægge på Udeskole.. Udendørs aktiviteter med  ...   i et møde.. UdeskoleNet bæres af personer.. Som Rasmus, der selv har revet colslaw hele natten.. Sådan er konceptet og det skal man have lyst til at være en del af.. Pengene ovenfor går til sekretæren, til papir, til transport for interne oplægsholdere.. Eksterne oplægsholdere søger vi penge til hos Friluftsrådet.. Folk betaler selv deres mad og transport.. Stedet inviterer stiller lokaler gratis til rådighed for netværket.. Formålet med UdeskoleNet er ikke at lave et grundkursus i udeskole hver gang.. Det er at skabe netværk og lærende møder mellem mennesker som arbejder professionelt med udeskole i Danmark.. april 2010 på Røsnæs skole ved Kalundborg.. Skolen har som mål, at alle klasser skal have udeskole og har etableret flere udeområder omkring skolen.. Skolen går fra 0 6.. klasse og 0.. klasse arbejder med udeskole.. Temaet er Udeskole i udskolingen.. Røsnæs skole bidrager med deres erfaringer med at etablere udeskole på hele skolen.. (Fritz Raae er kontaktperson.. 5950 0397 Skolen 5950 9278.. ) Herudover workshops og indlæg fra folk med erfaringer med udeskole i udskolingen.. Ideer til workshopholdere med erfaring i udeundervisning for skolens ældste klasser.. Lystruphave skole.. Elsted Skole.. Brejningen Efterskole.. Spejderefterskoler.. Korint.. Korte indlæg.. Tine Soulie fra Handicappens Idrætscenter har lavet et netværk om personer med funktionsnedsættelser og friluftsliv.. De har planlagt en række temadage, hvor alle er velkomne:.. marts 2010: Teori.. 17.. 18.. maj 2010: Praksis.. På.. handivid.. kan man finde en stor lege-database med 100 lege med tilpasninger.. Her er også litteraturhenvisninger mm.. Tines Soulie´s artikel på Udeskole.. dk:.. dk/site/57/658/.. Tine Soulie.. Marianne Hald, Mariager Naturskole: I området omkring Mariager Fjord sættes et lille projekt i gang med specialskolebørn i naturen.. Marianne foreslår at lave et lille netværk under UdeskoleNet, som arbejder specielt med børn med særlige behov.. Thor er allerede nu tovholder for et netværk for udeskole og naturvejledning for udsatte børn i Danmark, heriblandt børn og unge med anden etnisk oprindelse.. Det er meningen med UdeskoleNet, at derkan skabes andre netværk med særlige interesser så ideen er velkommen.. Stor konference om udeskole i 2010.. Stor workshopbaseret konference om udeskole i alle skolens fag og på alle klassetrin.. Den 30.. august 1.. september 2010 i Vingsted ved Vejle.. VIA University College og Skoven i Skolen arrangerer.. Mere info følger..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/764/
  Open archive

 • Title: Møder
  Descriptive info: maj 2009 mødtes 35 glade mennesker på Herstedhøje Naturcenter i Albertslund.. Barometeret stod på kuling, så selv om mødet var annonceret til at blive afholdt udendørs, rykkede vi ind i naturcenterets hyggelige skolestue og nød skovhjælpernes varme kaffe og nybagte boller i læ.. Skolestue med udspændte dyreskind på væggene.. Her følger program og referat i kronologisk orden.. Deltagerlisten er her.. 00 - 10.. 30:.. Naturvejleder Eva Skytte og Malene Bendix fra Skoven i Skolen bød velkommen til et møde med fokus udeskole og læring, og håbede på debat om og inspiration til, hvordan udeskole ud over at styrke eleverne socialt og fysisk også kan styrke elevernes faglige læring.. Best practice blev udskiftet med good practice, da praksis kan være god på mange måder.. I gratisavisen 24 timer var der et opslag om udeskole, hvor bl.. Sophienborgskolen fra Hillerød var fulgt i skoven og hvor Bertel Haarder udtalte sin støtte til udeskole.. Stephan Springborg og Eva Skytte i regn og rusk.. Naturvejleder Stephan Springborg fra Skov- og Naturstyrelsen og vært fra Naturcenter Herstedhøje bød også velkommen og fortalte om Vestskoven, højene, og det 4 år gamle naturcenter.. Centeret er tænkt som en tragt, som skal lede mennesker ud i skoven, hvor de selv udforsker og bruger naturen på deres egne præmisser.. Herstedhøje stiller bålsteder, hytter, larvoer, brænde, snobrødsdej, save og alle mulig andre hjælpemidler til rådighed.. Meget af det praktiske arbejde udføres af skovhjælperne.. good practice fra to sjællandske udeskoler.. 30 12.. 00:.. Lærerne Ulrik Hansen og Charlotte fra Sophienborgskolen i Hillerød og Lene Ude Jørgensen og Connie Schafer Hansen fra Syvstjerneskolen i Værløse stillede op med to workshops om udeskole på deres skoler.. Deltagerne blev delt i to hold, som hver fik 3 kvarter i hver workshop.. Udenfor blæste det en halv pelikan men folk havde godt tøj på og kastede sig ud i det.. Workshop i en halv pelikan.. workshop 1: syvstjerneskolen i værløse.. Baggrund.. Syvstjerneskolen ligger lige op ad Hareskoven.. Lene og Connie begyndte at tage småture ud i skoven for 5 år siden.. De læste om udeskole og kastede sig ud i det.. De kunne ikke få ekstra lærerhjælp, og besluttede sig for at tage to lærere ud med to klasser 3.. og 4.. klasse dvs.. 47 elever.. På skolen har de fleksibelt skema, så de kunne organisere sig som de ville.. De har udeskole fra påskeferie efterårsferien og laver mange andre ting i løbet af vinteren.. Lene Ude Sørensen underviser i svensk ude.. I begyndelsen organiserede de små forløb fra dag til dag, men det var meget stressende.. Nu arbejder de i større temaer, som løber over en periode på f.. 4 uger.. Vikingeemne, stenalderemne, robinsonader o.. l.. Tit laver de to workshops, hvor Connie styrer den ene og Lene den anden.. I Stenaldertemaet arbejder de f.. med hulemalerier, vandfarver og vand.. Lene og Connie er ikke naturvejledere.. De er lærere, som flytter undervisningen ud og arbejder kreativt med deres undervisning, men de tager udgangspunkt i Fælles mål og er fagligt funderede.. Selv om de er tidligere spejderpiger, har de mange børn som ved mere om naturen end de gør og her er vidensdeling mellem børnene meget værdifuldt.. De oplever at børnene bliver meget interesserede i naturen.. Udeskole foregår på den samme base og med kendte rutiner.. Hvis de skal på kunstmuseet, så ligger det på andre dage.. Musical o.. ligger i vinterhalvåret.. De inddrager gerne andre mennesker som hjælpelærere f.. da de sejlede i vikingeskib i Roskilde eller arbejdede med stenalderemne.. Connie Schafer Hansen tester svenske ord.. Planer og mål.. De bruger daglige rutiner.. Før udeskole taler de med børnene om hvad de skal i dag, så alle er forberedte.. En gruppe henter vognene med vanddunke og materialer, som Friluftsrådet har støttet.. De mødes ved flagstangen og går kl.. 30.. Turen ud til lejrpladsen tager 20 minutter.. Børnene går selv til et aftalt sted det snoede træ f.. og venter på alle.. De mødes ved bålpladsen og sætter rygsækkene og løber så ud og leger.. Når lærerne fløjter 2 gange, så kommer børnene.. 1 gang, så er de stille.. Dagen ude starter ofte med et eventyr om bålet.. Derpå går de ud i et værksted.. Efter et stykke tid er der skovte over bål og derpå går de ud i værksted igen.. Frokost med madpakker og så går de hjem og er hjemme kl.. Respons fra børn.. Drengene var glade fra starten.. De lyserøde piger blev også glade for udelivet, da de lige havde vænnet  ...   (ligesom vi i Danmark har været nødt til at gøre det fra vi startede med at tænke udeskole i starten af 2000-tallet).. Vi må skeldne mellem udeskole (læring i centrum) og friluftsliv (udfoldelse i centrum).. Dewey.. Anne Engh har i et studie bl.. søgt tilbage til Dewey (1859 - 1952) og hele erfaringspædagogikken fra forrige århundrede - og koblet den på udeskolen i dag.. Hendes foredrag præsenterer en del af Dewey´s tanker i relation til udeskole.. ""Learn to do by knowing - and know by doing".. "Et gram erfaring er bedre end 1 ton teori".. Se selv resten i Anne Enghs powerpoint.. Uddannelse i krise.. Her 3 år efter at Kundskabsløftet blev iværksat ser man en foruroligende frafald fra ungdomsuddannelserne.. 34 procent af de unge dropper ud af - eller kommer aldrig i gang med - gymnasiet, tekniske skoler ol.. uddannelser - og forbliver u-uddannede.. Slip dem ud.. Anne Engh pointerer, at udeskole er en vigtig faktor for elevernes motivation for læring - for deres lyst til at uddanne sig og give deres til samfundet.. For hvad er det der sker når vi lærer? Og hvad sker der alle de gange vi ikke lærer? Hvornår er vi i læringsflow? Og hvornår er vi bare "in dentention"? Hvordan undgår vi at skolen bliver et fængsel - en opbevaringsanstalt - for børn og unge i 12 år (norske forhold)?.. In dentention.. Gustav Igler (1881).. ideudvikling, kaffe og kage.. 00 16.. Grupper udviklede hver en ide til et udeundervisningsforløb.. Forløbene kan du finde som PDF´filer her.. Vi håber der kommer flere:.. Observationshuler.. På jagt efter spor.. Krimi i det fri - 7.. (Se også Ulriks og Charlottes to forløb ovenfor).. Forløbene vil blive redigeret og lagt ud på.. Naturcentret ligger lige for foden af Herstedhøje.. styregruppens halve time.. 30:.. Styregruppe.. Styregruppen i UdeskoleNet består af:.. Lars Hansen, Den Frie Lærerskole,.. lars.. dfl@gmail.. Karen Barfod, VIA University College, Læreruddannelsen i Nr.. Nissum,.. KSBA@VIAUC.. DK.. Dorte Vind, Esbjerg Kommunes (ude)Skolevæsen,.. Dorte.. Vind@skolekom.. Dieter Toftkær, lærer,.. toftkjaer@gmail.. Lisbeth Kernfeldt, Gråsten Landbrugsskole,.. lisbeth.. kernfelt@mail.. En person fra værtsorganisationen.. Rasmus.. Oesterby@skolekom.. ;.. Styregruppen er åben og alle er velkomne til at træde ind og gøre et stykke arbejde.. Næste møde: Den rummelige udeskole.. Næste møde bliver den 21 22.. oktober på Kompedal.. Temaet bliver Den rummelige udeskole eller specialundervisning i udeskolen.. Kompedal inviterer til overnatning.. På Kompedal er der hovedbygning og anneks med plads til 40 sovende.. Se mere om stedet på.. http://www.. kompedal.. dk/.. Forårsmøde 2010: Udeskole i Udskolingen.. Nicolas Hentzel fra Isterød Efterskole planlægger at afholde en konference om Udeskole i Udeskolingen på Isterød Efterskole i samarbejde med Friluftsrådet og Skoven i Skolen.. Konferencen er planlagt til uge 15 2010.. Nærmere dato følger.. Vi foreslår at næste møde i UdeskoleNet kunne slås sammen med konferencen.. Forum for UdeskoleNet.. Skolekom konferencen bliver ikke brugt, siger Trine Karstoft, som er sekretær for UdeskoleNet og hun spørger om hun skal lukke den.. På forsamlingen virker det som om der er behov for et chatroom eller forum, hvor man kan diskutere virtuelt.. MB vil gerne undersøge om der kan laves et på.. , men det skal nurses for at der er trafik og det kræver tid.. Vi bliver enige om indtil videre at beholde det vi har og så håbe på at folk bruger det.. Medlemskab for institutioner.. Som det er nu er man personligt medlem af UdeskoleNet.. Hvis man skifter arbejder beholder man sit medlemskab.. En del af deltagerne på mødet ønsker at det også skal være muligt at tilmelde en institution.. Lærerne mener at de bruger mange penge på individuelle medlemskaber af forskellige organisationer.. Der foreslås, at en skole kan tilmelde sig og at flere lærere fra skolen kan deltage.. Lærerne betaler alligevel selv for mødet, for maden, for transporten osv.. Men medlemskabet af UdeskoleNet kunne så være fælles.. Nu koster det 300 kr.. om året at være medlem at UdeskoleNet med ret til deltagelse i 2 møder om året.. Hvis man ikke er medlem, kan man deltage i et møde for 200 kr.. En skole kunne tilmelde sig UdeskoleNet for f.. 500 kr.. Vi overlader det til Styregruppen at tage stilling til alt dette.. Tak til alle som var med - og især til Anne Engh, som kom den lange vej fra Norge - og til Stephan Springborg og skovhjælperne på Herstedhøje, som lage hus og hjertevarme til.. Smart ide - lamineret ternet papir og sprittush.. Referent: Malene Bendix, Skoven i Skolen.. Ændringer til referatet sendes til..

  Original link path: /site/udeskolenet_moeder/763/
  Open archive

 • Archived pages: 759